top of page

Ett axplock ur ett anständigt partis historia!

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Bakgrund ss.jpg
Stämpel5.gif
3-2.gif

"Sozzarnaz

 Greatest Hits"

Något att tänka på varje gång en Socialdemokrat anklagar andra partiers historia...

 

Varför pratar gärna Stefan Löfven om andra partiers historia men aldrig om sin egen? Han anklagade tex Sd för att de bildats ur gruppen "Bevara Sverige Svenskt". Denna fras -"Bevara Sverige Svenskt"- myntades faktiskt av den socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hanson då Socialdemokraterna fortfarande studerade rashygien och tvångssteriliserade sin egen befolkning av de icke önskvärda i det svenska socialistiska folkhemmet. Ska vi titta lite i Löfvens backspegel? Det är en skammens historia Löfven och Socialdemokraterna sällan -eller aldrig- talar högt om. Något Du aldrig fick lära Dig i skolan. Något Löfven inte vill Du ska känna till...

 

Visste Du att Socialdemokraterna tvångssteriliserade över 63 000 svenskar? De svenskar socialdemokraterna tvingade till tvångssterilisering 1934-1976 var undermåliga individer, som man kallade imbecilla, idioter, epileptiker, tattare eller sinnesslöa. Personer med lösaktigt sexualliv, homosexuella samt minoritetsgrupper som samer och romer. Dessa ansågs inte tillräckligt ”svenska” för att skydda folkstammen och folkhemmet från degeneration. Mentalpatienter skrevs bara ut från sjukhusen om de accepterade att tvångssteriliseras! Inget annat parti i världshistorien har tvångssteriliserat så stor andel av sina egen befolkning som Socialdemokraterna!  Läs mer: (länk)

Tvång3.png

Visste Du att Socialdemokraterna den 28 november 1995 skrev under Barcelonaavtalet? Ett avtal som ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från den svenska befolkningen den dagen de är i majoritet! Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Därför har heller aldrig muslimer fått avslag på tex moskebyggen, böneutrop, halalmat i skolor, bönerum på arbetsplatser osv. Sverige blir med nuvarande massinvandring Västeuropas första muslimskt styrda land. Läs mer: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna uppförde 14 hemliga slutna och hårdbevakade 

koncentrationsläger i Sverige? Människor fängslades i dessa läger utan domstol och tidsbestämda straff.  Socialdemokraten Tage Erlander var högste chef för dessa 14 koncentrationsläger som omgärdades av taggtrådsstängsel och beväpnade vakter! En fånge som flyttats från ett tyskt läger uppgav att förhållandena i de svenska lägren var lika usla och miserabla som i de tyska. De slutna och hemliga lägren hölls hemliga av Socialdemokraterna för allmänheten fram till 1990-talet. Det sista lägret stängde först 1948, tre år efter krigsslutet! Läs allt om de kusliga lägren här: (länk)

file2.jpg
Omslag.png
renneslätt.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna 1944 tvångsdeporterade 2 500 ryska krigsfångar till den kommunistiske massmördaren Josef Stalin? Många av dem till en säker död i de fruktade Gulaglägren, till Sibiriens iskalla gruvor där miljoner redan dukat under av svält och köld eller direkt till Stalins arkebuseringsstationer! "Ryssutlämningen" (ej att förväxla med Baltutlämningen 45/46) är i stora delar fortfarande hemlighetsstämplat! De svenska arkiven är stängda vilket bevisar att ryssutlämningen är värre och mer omfattande än det vi vet idag. Vad som hände de 2 500 ryssar Löfvens parti tvångsdeporterade vägrar Socialdemokraterna fortfarande besvara! Ingen har någonsin hört ett livstecken från de! Läs mer: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna krävde att nazisterna skulle stämpla ett stort rött ”J” i alla judars pass, så man lättare kunde urskilja judar från vanliga människor vid den svenska gränsen? Detta var alltså en socialdemokratisk idé! Socialdemokraterna ville särskilja judarna från ariska människor och eftersom tyskjudiska pass såg likadana ut som ariska tyskars kontaktade socialdemokraterna Nazityska myndigheterna och framförde förslaget. Resultatet blev att alla judar fick ansöka nya pass som utfärdades med ett stort rött ”J” stämplat på första sidan! Hur många judar som skickades tillbaka till Tyskland och ett (då) okänt öde vill vi nog inte veta! Läs mer om J-passen:  (länk)

De s.k. "Judepassen", en socialdemokratisk idé som gjorde att tusentals judar skickades tillbaka och ett (då) okänt öde!

JP5.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna försåg Adolf Hitler med all den nödvändiga järnmalm han var tvungen att ha för att på rekordtid bygga upp sin krigsmakt? Med den svenska järnmalmen byggdes krigsfartyg, slagskepp, U-båtar, kanoner, artilleripjäser, stridsvagnar och flygplan i en omfattning Europa aldrig tidigare (eller senare) skådat. Direkt efter krigsutbrottet stoppar alla länder malmexport till Tyskland - utom Sverige som istället ÖKAR exporten och skickar 10 miljoner ton malm per år till Hitlers vapenfabriker. Hitler var helt beroende av svensk malm för att  fortsätta kriget. Adolf Hitler startade andra världskriget men det var Socialdemokraterna som möjliggjorde det! Läs mer: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna inrättade världens första statliga rasforskningsinstitut? Syftet var att bevisa den ariska rasens överlägsenhet och att erhålla en vetenskaplig grund för ”rashygieniska åtgärder” när det svenska socialistiska mönstersamhället - Det Svenska Folkhemmet - skulle byggas under 20-talet. 1922 startade institutet i Uppsala gamla folkskoleseminariet, senare kallat Dekanhuset. Det var i detta hus socialisternas rasbiologiska forskning höll till långt in på 1950-talet och stängdes som det sista i världen! Rasforskningsinstitut blev under 1930-talet en stor inspirationskälla för Nazityskland och drömmen om Det Tredje Riket. Läs mer:  (länk)

Omslag.jpg
uxwhu7u1rxj11.png
images.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna i oktober 1940 tillät 1 030 tyska SS-soldater ur det fruktade Dödskallekompaniet komma till Sverige? Förbandets uppgift var att bland annat samla ihop judar i Norge för transport till Auschwitz och andra avrättningsanläggningar. De fick komma till Sverige på en slags "rekreation/ upplevelsevistelse" för att se och uppleva Norrland - allt godkänt av den Socialdemokratiskt ledda regeringen. Detta höll Stefan Löfvens socialdemokrater hemligt för den svenska allmänheten i över 40 år! Så sent som 1980 avslöjades det i hemliga dokument att Socialdemokraterna tillåtit dödspatrullen komma till Sverige. Än idag finns socialdemokrater som vägrar erkänna händelsen trots klara bevis från Utrikesdepartementet! Läs mer om Dödsskallekompaniet här: (länk)

Visste Du att Socialdemokraternas partiledare, Sveriges statsminister, Stefan Löfvens släkt var aktiva nazister? Morfar Ludvig Löfven var aktiv nazist och arbetade med den pronazistiska tidningen Dagsposten och Den Svenske Folksocialisten, efterföljaren till Den Svenske Nationalsocialisten. Fadern Karl-Alvar var aktiv medlem i den fascistisk och nazistiska organisationen ”Svensk Opposition” som bildades ur ”Sveriges Nationella Förbund” som blev ”Nysvenska rörelsen”. Modern Siri Margareta var också medlem i naziströrelsen. Frågan är om någon partiledare har mer Nazi-dna i sina ådror än Stefan Löfven? Något att tänka på när han påstår att andra partiledare gått med armbindlar under 80-talet. Troligast det var lille gossen Stefan som själv satt och lekte med sina armbindlar och hakkors bland släktklenoderna? Läs mer: (länk)

images.jpg
33059Släktträd1.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna tillät Adolf Hitler och hans nazister att använda hela det svenska järnvägsnät som ett rullande fältsjukhus åt skadade nazisoldater och allt med Röda Korset som täckmantel? Och vad värre; det var vår socialdemokratiske statsminister Per Albin Hansson som var organisatören bakom hela projektet! Mellan 1941-44 utfördes drygt 100 000 vårddygn på svensk räls, både på tyska och svenska sjukhuståg med sårade tyska nazisoldater genom "neutrala" Sverige. Dessa transporter hade nog intresserat många men den svenska pressen totalförbjöds av Socialdemokraternas krav att inte skriva om saken! Läs mer: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna gav tillstånd att under fyra års tid under omänskliga förhållanden tortera 660 "sinnesslöa idioter" i ett mänskligt experiment på Vipeholms mentalsjukhus? Man tvingade fastbundna utvecklingsstörda och förståndshandikappade äta 30 ton socker och godis tills deras tänder vittrade sönder, sprack och ruttnade under ohyggliga smärtor. ”Vipeholmsexperimentet” kom att bli det största och vidrigaste människoexperimentet i Sveriges historia. Idag rankat som ett av världens värsta och grymmaste mänskliga experiment. Allt godkänd och sanktionerat av den socialdemokratiska regeringen och de socialdemokratiska statsministrarna Per Albin Hansson och Tage Erlander. Läs mer:  (länk)

be39a1be96637bb5c7c89c53a01a69dd2.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna under Washingtonförhandlingarna 1946 erkände Sveriges skuld i kriget? Socialdemokraterna accepterade att vi tvingades till ett enormt krigsskadestånd för att vi stod på Hitlers sida under kriget och vi tvingades också återlämna guld vi fått som betalning för vår handel med nazisterna. Guld som nazisterna stulit från judarna. Guld som innehöll nedsmälta smycken och tandguld från ihjälgasade judar ur koncentrationslägren. Guld som än idag ligger i hemliga valv som en del av vår guldreserv. Läs mer om krigsskadeståndet: (Länk) Läs mer om naziguldet: (Länk)

Visste Du att Socialdemokraterna vid årsskiftet 1945/46 tvångsutvisade 156 balter till massmördaren Stalin där de gick ett grymt öde till mötes. Många tog sitt liv, andra torterades, skickades till de fruktade Gulaglägren eller avrättades! Socialdemokraterna hemlighöll Baltutlämningen för svenska folket i över 40 år. Först 1985 hävdes 

hemligstämpeln och allmänheten blev varse vad som egentligen hände. 1994, nio år efter hemligstämpeln släppts, bad officiellt Sveriges borgerliga regering om ursäkt. Fortfarande har Socialdemokraterna inte officiellt bett om ursäkt för en av Sveriges största och värsta skamfläckar i modern tid! Läs mer: (länk)

images (9).jpg
balter.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna 1940 tillät transiteringen av 2,1 miljoner (!) nazisoldater, samt alla deras vapen och krigsmateriel, med järnväg genom ”neutrala” Sverige? Trafiken med de s.k. "tysktågen" pågick till 1943 och innebar att Sverige helt gav upp sin neutralitetspolitik samt gjorde eftergifter till Nazityskland. När Hitler frågade om han fick använda de svenska järnvägarna för trupptransport överlade inte ens Socialdemokraterna med övriga riksdagspartier! Man informerade inte ens svenska folket och förbjöd dessutom media skriva om händelsen! Man gav nazisterna klartecken direkt! Läs mer: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna gav massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin tillstånd att bedriva 8 ryska fångläger i Sverige? Fångläger som i praktiken var sovjetiskt territorium! Visste Du att rysk militärpolis fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige? Dessutom angav Socialdemokraterna både namn och plats på undflyende ryssar till sovjetiska militären. Väl i fånglägren väntade tvångsdeportering till Stalins Sovjetunionen som landsförrädare. En del avrättades direkt på färden över Östersjön, andra hamnade i Gulag-lägren där miljoner slavar redan dött av svält, kyla och omänskliga förhållanden. De 8 rysslägren låg geografiskt runt Mälaren och är en skamfläck få svenskar idag känner till och något Löfven aldrig nämnt. Läs mer: (länk)

Omslag.jpg
Omslag.jpg
Ryssläger gif.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna tillät Adolf Hitler transportera en hel krigsdivision genom ”neutrala” Sverige under kriget? 163-infanteridivisionen, mer känd som ”Engelbrechtdivisionen” med 14 712 nazisoldater och alla deras vapen var den mest kända. Transporten ägde rum sommaren 1941 och det krävdes 150 tåg (!) för transporten genom Sverige som bevakades av 15 000 svenska soldater! Läs mer om ”Engelbrechtdivisionen”: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna försökte utrota hela den samiska kulturen? På 20-talet påbörjade socialisterna en etnisk utrensning och ett brutalt övergrepp, på gränsen till ett folkmord, på den samiska kulturen! Den rasistiska och samefientliga politiken kallades ”Lapp ska vara lapp”. Man tog samernas mark, man förbjöd att tala samiska och sjunga - jojka! Samiska seder och bruk förbjöds, de fick ingen rösträtt. Man skickade samer till tvångssterilisering eftersom de inte var fullvärdiga medborgare i Folkhemmet. Det som den svenska befolkningen tvingades bevittna var inget annat än ett folkmord av det samiska folket och dess kultur av den socialdemokratiska regeringen. Läs mer: (länk)

Omslag.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna lät Adolf Hitler och hans nazister använda enorma lagermagasin i Luleå för att förvara krigsförnödenheter i kriget på Nordkalotten mot England och Ryssland? I Luleå hade Hitler ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till 60 000 hästar som transporterades till de tyska trupperna i Norge och Finland. Penningvärdet av det som förvarades i Luleå uppskattas till en miljard kronor i dagens penningvärde. Först 2001 kom tyskmagasinen till allmänhetens kännedom men2016 totalförstördes magasinen i en anlagd brand. Kanske ville någon sudda ut Socialdemokraternas nazivänliga historia? Läs mer:  (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna lät Adolf Hitler och hans nazister använda enorma lagermagasin i Luleå för att förvara krigsförnödenheter i kriget på Nordkalotten mot England och Ryssland? I Luleå hade Hitler ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till 60 000 hästar som transporterades till de tyska trupperna i Norge och Finland. Penningvärdet av det som förvarades i Luleå uppskattas till en miljard kronor i dagens penningvärde. Först 2001 kom tyskmagasinen till allmänhetens kännedom men 2016 totalförstördes magasinen i en anlagd brand. Kanske ville någon sudda ut Socialdemokraternas nazivänliga historia? Läs mer:  (länk)

Omslag.jpg
ledare_barnhem.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna direkt gav Adolf Hitler understöd i kriget? De tyska trupperna vid polcirkeln var olämpligt utrustade. När Nazityskland frågade om det ”neutrala” Sverige kunde bistå med direkt krigshjälp under kriget tackade Stefan Löfvens anständiga parti Ja till detta! Den socialdemokratiske statsministern gick utan att diskutera saken vidare i riksdagen Nazisterna till mötes. Vi gav Hitler baracker och stall till ett värde av 25 miljoner kronor, plus 4 000 svenska militärtält m/39 med tältspisar och ett hundratal lastbilar! Något att tänka på när någon påstår att Sverige var "neutralt" och stod utanför kriget... Läs mer: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna från 1946 till 1972 utvecklade svensktillverkade kärnvapen under det hemliga projektet "Den svenska linjen"? Målet var att framställa och tillverka minst etthundra atombomber och parallellt med detta undersökte man möjligheten att bygga två enorma fabriker för framställning av de kemiska stridsgaserna senapsgas och sarin med en årlig tillverkningskapacitet på 1000 ton! Atombombsprojektet och stridsgasprojektet pågick samtidigt som Socialdemokraterna framställde Sverige som ett fredens land som kämpade för fred, nedrustning och kärnvapenfria zoner. Läs mer om atombombsprojektet här: (Länk) och läs mer om stridsgasprojektet här: (Länk)

8124.png
shutterstock_1083546056.jpg

Visste Du att Socialdemokraterna  mycket väl kände till att ledande och högt uppsatta socialdemokratiska politiker köpte sex av prostituerade kvinnor och av minderåriga flickebarn under 70-talet? Men istället för att avslöja och utreda gav man order till polismyndigheten att mörklägga och tysta ner. Den sk Bordellhärvan avslöjades av journalisten Peter Bratt 1976. Bland sexkunder och pedofilerna fanns socialdemokrater som Lennart Geijer, Gunnar Sträng och självaste Olof Palme! Läs mer: (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna idag har ett nära samarbete med Muslimska Brödraskapet, en organisation med kopplingar till IS. Också ungdomsförbundet SSU är idag till största delen en radikal muslimsk styrd organisation. I Skåne styrs idag SSU helt av islamister i enighet med Barcelonaavtalet. Detta faktum gör att Sverige är det land som snabbast byter ut sin kristna svensk befolkning mot invandrad muslimsk dito.  (länk)  (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna  är det enda politiska riksdagsparti som uteslutit deltagare på politiska möten pga av sin etnicitet och hudfärg? Det var när Socialdemokraterna/ SSU i Stockholm 2016 hade en föreläsning som etniska svenskar inte var välkomna just för de var vita svenskar! Föreläsningen var endast för ”rasifierade” dvs icke etniska svenskar! Ett år tidigare hade Socialdemokraterna haft ett liknande rasistiskt möte men det hemlighölls för media. Läs mer:  (länk)

Visste Du att Socialdemokraterna har krävt att muslimer ska få en svensk helgdag på bekostnad av en kristen dito och att den svenska skolan måste anpassa sina lov efter muslimska helgdagar? Carin (S) Jämtin hade till och med en egen valaffisch 2010 med texten "Sverige behöver en muslimsk helgdag" Läs mer:  (länk)

Omslag.jpg
38207458_1929012040493802_98624439376360

Visste Du att... 

att Adolf Hitler var en aktiv socialist men efter Första Världskriget tyckte han att Socialistpartiet blev för veka, de stod inte upp för det tyska folket. Han startade ett utbrytarparti med en mer nationalistisk inriktning -Nationalsocialisterna- de vi idag kallar nazisterna. En nazist är således en socialist som värnar sitt land och folk, något Löfven avskyr. När Hitler designade Naziflaggan var kravet att behålla socialismens röda färg vilket gör att Naziflaggan idag ständigt bevisar varifrån Nazismen föddes! 

Inför valet 2018 hade Socialdemokraterna en valaffisch med texten; ”Stå på rätt sida av historien”. Affischen var osmaklig på flera sätt. Dels är den uttalad riktad mot ett annat parti som Socialdemokraterna medvetet spridit lögner och förtal om men mest för att affischen åter bevisar socialdemokraternas ständiga dubbelmoral.

Från 1934 till 1944 gjorde Socialdemokraterna allt man kunde för att hjälpa Adolf Hitler till seger. Socialisterna stod helt på Nazitysklands sida under nästan hela kriget.

Från hösten 1944 när krigslyckan vänt för deras vän Hitler ställde sig Socialdemokraterna plötsligt på massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins sida och Sverige var nära bli en del av Sovjetunionen. De Allierade var aldrig ett tänkbart alternativ för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna föredrog således både nazism och kommunism (idag kan vi även lägga till islamism) före demokrati!

”Stå på rätt sida av historien” är en ständig påminnelse om socialismens dubbelmoral och att vi var allt annat än neutrala under kriget.

Under kriget valde ju Socialdemokraterna fel sida av historien – två gånger!

w09z6lc2irq41.jpg

Socialdemokraternas ryggradslösa, oanständiga och ansvarslösa politik under kriget gjorde att omvärldens segermakter under årtionden framöver – med all rätt- inte såg oss med blida ögon. Sverige och svenska folket blev krigets ynkryggar i omvärlden för den politik Socialdemokraterna förde. Stefan Löfven har därför inget att vara stolt över. Hans ”anständiga parti" ställde sig alltså på fel sida av historien – två gånger om! Den viktigaste frågan är dock vilken sida av framtiden Du själv står på nästa gång vi har ett demokratiskt val i Sverige?


Är det något kommunism och socialism alltid varit väldigt duktiga på i världshistorien så är det dölja och sopa igen sina misstag samt indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den till slut en sanning...

 

Med tanke på Löfvens anklagelser att andra partier fötts ur ett Socialdemokratiskt citat och att en partiledare lyssnade på musik Löfven inte själv diggar, för 30 år sedan, ekar anklagelserna om nazism och rasism ihåliga.

Kom ihåg att Stefan Löfven gick med i sitt parti när de nyligen hade studerat rasbiologi och fortfarande tvångssteriliserade människor de icke ansåg värdiga det socialistiska mönstersamhället!

Kom ihåg att Stefan Löfven och Socialdemokraterna fortfarande hemlighåller händelser för allmänheten som skedde under deras styre under kriget!

...och detta parti kallar han "anständigt"! Är det anständigt oss att denna karln ska leda vårt land?

Är vi inte värda bättre...?

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page