Jude-passen.

concrete-taupe.jpg
Bild 7 J-passen.jpg
Stämpel9.gif

 "Bara ett svenskt politiskt parti har krävt att nazisterna skulle stämplat ett stort rött J i judarnas pass!"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste du att det var de svenska Socialdemokraterna som föreslog för Adolf Hitlers nazister att de skulle stämpla ett stort rött ”J” i alla judars pass, så man lättare skulle kunna urskilja judar vid den svenska gränsen? Judar som skickades tillbaka till Nazityskland och en säker död!

Lyssna:Jude-passen
00:00 / 23:06

Alla partier har ett brunt förflutet men socialdemokraterna är sannolikt brunast av dem alla. Har du hört talas om "Judepassen" som Nazityskland införde i varje tysk judes pass? De "judepass" som blev så synonymt med nazismens ondska. Visste du att detta var en svensk socialdemokratisk idé? Något att tänka på när partiledaren pratar om alla andra partiers historia och försöker dölja att allt partiledaren pratar om faktiskt är deras eget partis förflutna!

 

Inget annat svenskt parti än Socialdemokraterna har låtit nazisterna stämpla ”J” i judarnas pass! Det som blev Hitler och nazismens kännetecken för sin antisemitism och judehat var ett förslag från Sveriges Socialdemokrater!

 

Samma år som Adolf Hitler kom till makten genom demokratiska och parlamentariska processer, fick Tyskland sina första anti-judiska lagar de s.k. ariseringslagarna. Judar förbjöds att tjänstgöra inom offentliga yrken som lärare, läkare och advokater. Judiska barn fick inte gå i samma skola som renrasiga tyska barn.

 

Järnvägsbolaget avskedade judar, även icke-judar som var gifta med en judisk person. Äktenskap och sexuellt umgänge förbjöds mellan judar och icke-judar och judar fick heller inte använda den tyska flaggan eller de tyska färgerna.

 

Låter de tyska antisemitistiska ariseringslagarna hemska? Jovisst, men kom ihåg att Socialdemokraterna införde frivilligt samma lagar i Sverige 1937 (alltså två år innan kriget och samlingsregeringen) helt på eget bevåg, och utan några krav från Hitler eller några hot från nazisterna. Bara två punkter frångick man i Sverige jämfört med nazisterna:  1-Tvångsdeportering och 2- Massmord.

 

J-pass-2007-1.jpg

Socialdemokraterna krävde att Nazityskland skulle stämpla ett sju centermeter stort J i alla judars pass så de lättare skulle upptäckas vid gränsen och därmed kunde skickas tillbaka till Nazityskland!

Skärmklipp 2020-09-25 10.01.30.png

 Präster i Svenska kyrkan  tillämpade till exempel de nazistiska ariseringslagarna som förbjöd så kallade rasblandade äktenskap. Svenska domstolar upplöste "orena" äktenskap. Inom pressen censurerades att skriva negativt om Hitler och Nazityskland mot vad nazisterna kallade skräckpropaganda.

 

Socialdemokraterna tog aldrig avstånd från nazismen, tvärtom, man kopierade istället deras politik! Ariseringslagar och Nazicensur! Att därför stämpla ett stort rött J i alla judars pass var lika rätt för nationalsocialisterna i Nazityskland som för socialisterna i Sverige


Ariseringslagarna fick många att lämna Tyskland. Hårdare regler infördes av den Socialdemokratiska regeringen för att stoppa de judiska flyktingströmmarna redan vid svenska gränsen. Sverige hotade med att införa viseringstvång för alla tyska medborgare om man inte kunde särskilja de icke-önskvärda  -judarna.

Från svensk socialdemokratisk sida framfördes hösten 1938 (då man var i majoritetsregering med Bondeförbundet) ett förslag till Hitlerregimen om de kunde förse de tyska judarna med särskilda pass så det blev lättare att upptäcka judarna från vanliga människor vid gränsen.

Anledningen till det svenska förslaget, som sedan blev förverkligat, var att alltför många judar lyckades ta sig in i Sverige eftersom deras namn inte avslöjade dem. Tage Erlander (S) som då var statssekreterare åt socialminister Gustav Möller (S) som också var chef för hemliga polisen åkte på den Socialdemokratiska regeringens uppdrag till Tyskland för att försöka stoppa "judeexporten" till Sverige. Med sig hade de en idé...

" Den socialdemokratiska regeringen ville särskilja judar från renrasiga människor "

 

Sverige och den socialdemokratiskt ledda majoritetskoalitionen ville särskilja judar från "renrasiga" människor. Eftersom judiska tyskars pass såg exakt likadana ut som "ariska" tyskars kontaktade svenska UD de nazityska myndigheterna och framförde ett förslag om att judarnas pass på något sätt skulle särskiljas från övrigas. Förslaget var en stor röd "J"-stämpel i passet som identifierade detta. Resultatet blev att Tysklands judar fick ansöka om nya pass som nu utfärdades med ett flera centimeter stort rött ”J” stämplat på första sidan! Tyska judar erhöll ett andra klassens medborgarskap vilket inte gav dem rätten att återvända om de lämnade landet. Detta kom att drabba alla judar som ville lämna Tyskland, även de som sökte sig till andra länder än Sverige.

 

Den socialdemokratiska regeringen och statsminister Per Albin Hansson blev mycket nöjda med de s.k. ”Jude-passen” eftersom det underlättade för svenska gränspolisen att urskilja judar bland övriga flyktingar som kom till Sverige. Samma år förklarar nämligen socialstyrelsen att vara jude inte skulle vara ett tillräckligt skäl för att räknas som flykting. Detta socialdemokratiska beslut kom bara en månad efter Kristallnatten då 38 judar mördas och 20 000 judar greps och skickas till koncentrationsläger.


Sverige medverkade alltså aktivt till att Tyskland införde detta stora ”J” som stämplades in i varje tysk judes pass och detta var bara en av landets åtgärder mot underlägsna människotyper. Det är också tänkvärt att "J-passen" kom som förslag av Socialdemokraterna innan kriget bröt ut alltså innan

samlingsregeringen bildades! Det nazityska samarbetet fungerade således klockrent såväl före som under kriget.

 

"J"-stämpeln fanns kvar under hela kriget och efter Tysklands kapitulation våren 1945 försökte Socialdemokraterna tysta ned idén med "J"-passen. Än idag är det något socialisterna sällan skryter om eller ens vågar erkänna och skulle någon vara osmaklig att råka nämna detta faktum ligger man risigt till, något en oppositionsledare bittert skulle få erfara 70 år senare...

42579006_10156841502023447_8205293384147

Bild tagen i Stockholm under 30-talet när Socialdemokraterna styrde Sverige. Antisemitismen och judehatet var då som nu lika utbrett. Antisemitism har alltid förekommit i socialistiskt styrda länder, så även i Sverige.

Skärmklipp 2020-09-25 10.08.59.png

Hur många judar som kunde räddats ur förintelselägren om inte socialdemokraterna kommit upp med sin bisarra och rasistiska idé lär vi aldrig få reda på. Historiker och forskare tror dock att flera tusen judar kan ha mördats pga Socialdemokraternas rasistiska och antisemitiska

idé med "J-passen". Hitlers nazister och Sveriges socialdemokrater gick hand i hand under hela andra världskriget, vilket vi med all säkerhet vet idag.

Det var alltså socialdemokraterna som tände på stubinen till den antisemitiska brandbomb som Nazityskland byggde. Idag hålls elden levande av andra religioners judehat. Muslimer är t.ex. den grupp som ökar snabbast i det socialdemokratiskt styrda Sverige och framförallt inom det socialistiska partiet! Judarna går således en mörkare framtid till mötes i Löfvens nya Sverige än någon annanstans i världen! Det (S)-styrda Malmö räknas sedan länge som en av världens farligaste städer för judar att bo i.

  "Hur många judar som räddats ur förintelselägren om inte socialdemokraterna kommit upp med sin bisarra och rasistiska idé lär vi aldrig få veta..."

 

Detta blev otäckt påtagligt när Janne Josefsson för SVT i Uppdrag Granskning gjorde ett reportage om judarnas situation i den socialdemokratiskt styrda staden. Det tog inte lång stund förrän ”svenskar” uttryckte krav rakt in i TV-rutan att alla judar måste mördas! Nyligen uttryckte en ”svensk” imam något ännu värre; att alla svenskar måste dödas om de inte konverterar till islam! Uttalandet har också fått stöd från det nya muslimska partiet Nyans. Islam tillåts ta över Sverige, detta har socialdemokraterna bekräftat i och med att de skrivit under Barcelona-avtalet och SMR-avtalet viket ger muslimer rätt att överta Sverige när de kommer i majoritet

 

Antisemitismen och judehatet är idag värre än någonsin inom Socialdemokraterna vilket inte minst avslöjades under de stora skandalerna och avslöjanden inom SSU hösten 2018, samt alla bisarra och olämpliga antisemitiska uttalanden av Margot Wallström. Under 1:a maj-tåget 2019 skanderade Socialdemokrater i Malmö "Leve Palestina", "Död åt Israel" och "Krossa sionismen". Kan judehatet inom Socialdemokraterna bli värre? 

 

När dåvarande partiledaren och statsministern Stefan Löfven gick till attack mot Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) och beskyllde hans parti för sin egen historia svarade Jimmie lugnt:  ”-Vi har i alla fall aldrig stämplat ett J i judarnas pass...” Uttalandet väckte direkt en hatstorm från media och hela vänsterkanten. Alla gick i taket när någon bara påtalade ren fakta. Löfven kallade uttalandet för "skamligt" och "oförskämt". Sanningen är uppenbart Socialdemokraternas värsta fiende...


Detta är en del av socialdemokraternas historia som vissa lätt bortser ifrån. Men den behöver medvetandegöras. Särskilt i en tid då europeiska ledares förmåga att stå upp för det judiska folket åter sviker i takt med ökat muslimskt inflytande, speciellt i Sverige med socialdemokratiskt styre i kombination med starka inslag av antisemitism och islamism. Inga har genom historien spridit sådant hat mot just judar som nazister, muslimer och socialdemokrater.

VIDEO: Experimentet: Vad händer t.ex. med "allas lika värde" om man har en "avvikande" åsikt under ett 1:a maj tåg?  Hur agerar socialister då, när det gäller t.ex. tolerans, yttrandefrihet och demokrati?

Mycket sevärt! VARNING för stötande sanning!

Skärmklipp 2020-09-25 10.14.54.png

Ariseringslagar? Censur mot nazismen? Judepassen? Hur många känner till detta idag? Hur många känner till att det hände i Sverige och att det var Socialdemokraterna som införde detta? Samma parti som idag påstår att andra partier har deras historia. Samma parti som idag försöker framställa sig som en motkraft till nazism och antisemitism. Bara den obildade går på deras lögner. Kanske inte så konstigt de har sina största väljarbaser där utbildningen och svenskheten är som lägst.

Judehatet och antisemitismen inom socialdemokraterna är precis lika stor idag – kanske större - än under 30-talet och WW2. Idag finns det högt uppsatta socialdemokrater som hamnat på Simon Wiesenthal-centrets årliga topp 10-lista över de värsta antisemitiska eller anti-israeliska uttalanden, eller regeringskandidater som vägrar hälsa i hand på svenska kvinnor i vår riksdag eller möten i ungdomsförbundet SSU dit etniska svenskar inte var välkomna pga. sin hudfärg eller….

Ja, exemplen på antisemitismen, judehatet och rasismen inom Socialdemokraterna kan göras lång ... alltför lång!

Det märkligaste är ändå att var fjärde svensk fortfarande röstar på detta parti...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

Källa & läsvärda böcker:

”Antisemitismen - en historisk skildring i ord och bild” (1991) av Janrense Boonstra, Hans Jansen & Joke Kniesmeyer.

”Till Förintelsens minnesplatser i Polen” (2009) Magnus Hermansson-Adler & Christer Mattsson.

”Om detta må ni berätta... (1998) av Stéphande Bruchfeld & Paul A. Levine.

“The War against the Jews" 1933–1945” (1990) av Lucy S. Dawidowics.

”Sverige och Förintelsen” (2005) av Ingvar Svanberg & Mattias Tydén

”Tredje riket från uppgång till fall” (2007) av Friedemann Bedürftig.

”Hur de europeiska judarna förintades” (1963) av Raul Hillberg.

”Auschwitz -den slutgiltiga lösningen” (2007) av Laurence Rees.

”Det Tredje rikets uppgång och fall” (1998) av William L. Shirer.

”Förföljelsens år 1933–39” (2011) av Saul Friedländer.

”Utrotningens år 1939–45” (2011) av Saul Friedländer.

”Befrielsen av Bergen-Belsen” (2005) av Ben Shephard.

”Nazismen i dokument” (1990) av Stig Jonasson.

”Rasismens ideologer” (2000) av Leo Kramár.

 

Bildarkiv. Klicka och svajpa:

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna