De (S)-märkta raslagarna.

"Socialdemokraterna är det enda parti som infört de nazistiska raslagarna i Sverige!"

Under 1930-talet i det Socialdemokratiskt styrda Sverige började judefientliga idèer och antisemitism spridas och snart accepterar Socialdemokraterna även de nazityska raslagarna i vårt land!

Äktenskap med judar förbjuds och man blev tvungen att "på heder och samvete" erkänna om ens förälder var av judiskt blod i en så kallad "arierförsäkran". Man uppmanade att avskeda och öppet trakassera judiska arbetare på deras arbetsplatser och man uppmanade att sluta göra affärer med judiska företag.

-Låter det som nazismens Tyskland? 

-Nej, detta handlar om socialdemokraternas Sverige!

Redan under 20-talet började de båda socialistiska länderna Sverige och Tyskland allt mer samarbeta inom flera områden, teknik, vetenskap, medicin och forskning men framförallt var det den nya tidens socialistiska mönstersamhälle båda länderna var i det närmaste helt besatta utav. I Sverige gick det under namnet "Det Svenska Folkhemmet" och i Tyskland pratade man om den tyska motsvarigheten; "Volksgemeinschaft" (Folkgemenskap) som sedan under nationalsocialisternas tid blev drömmen om "Det Tredje Riket".

"-Detta var inte nazisternas Tyskland, detta var Socialdemokraternas Sverige!"

 

Under 20- och 30-talet ser tyskarna Sverige som det förnämsta föredömet. Man såg avundsjukt hur Sverige skulle bygga upp ett dugligt samhälle åt renrasiga svenskar där minoriteter, svaga, handikappade, sinnesslöa, tattare, judar eller andra icke önskvärda element ur samhällets bottensats skulle sorteras bort med hjälp av rasforskning och tvångssteriliseringar.

Under hösten 1935 antog nazisterna de så kallade "Nurnberglagarna" (även kallat "Blodskyddslagen") som skulle skydda det tyska blodets renhet. Dessa lagar gjorde en skarp skillnad mellan renrasiga arier och övriga, lägre stående människor.

 

Alla judar fråntogs sitt tyska medborgarskap och de förbjöds att arbeta inom allmän tjänst, till exempel som läkare eller lärare.

Äktenskap mellan tyska medborgare och judar förbjöds eller ogiltigförklarades. Judar fick inte köra bil, besöka offentliga platser eller vårdas på sjukhus. De tilläts inte heller att gå på teater, bio, konserter eller besöka offentliga biblio­tek. Redan tidigare hade man infört lagar som tvingade elever med judisk härstamning att gå i särskilda klasser eller särskilda skolor, skilda från de renrasiga arierna.

Socialdemokraterna är det enda partiet som infört de nazistiska raslagarna i Sverige. Detta infördes långt innan kriget bröt ut.

Den svenska socialdemokratiska regeringen började anamma dessa lagar trots de visste vad som hände med judarna i Tyskland, men det verkade som om många politiker ändå valde att betrakta detta som överdrifter eller "allierad propaganda". Under 1930-talet fanns det starka protyska attityder i Sverige som vuxit sig allt starkare sedan Socialdemokraterna tog makten 1920 och en markant antisemitism mot de svenska judarna, något de styrande Socialdemokraterna accepterade.

"-Socialdemokraterna införde nazisternas arienförsäkran även i Sverige"

 

Detta nazistiska och antisemitiska tankegods sprids snabbt i Sverige. Den tyska ariseringspolitiken gick ut på att judarna skulle uteslutas också ur det svenska samhället. Företag uppmanades att bojkotta sina judiska affärskontakter och att säga upp anställda med judisk bakgrund. Delar av de tyska raslagarna började alltså tillämpas i Sverige under 1930-talet när Socialdemokraterna enhälligt styrde Sverige. 

Socialdemokraterna är därmed det enda svenska politiska parti som infört nazilagar i Sverige, något att komma ihåg när Stefan Löfven som oftast försöker utmåla sitt parti som den enda antinazistiska kraften under kriget eller stolt påstår att man "står på rätt sida av historien"...

 

I samband med UD:s nya standard missivskrivelse till intyg om äktenskapshinder den 22 september 1937 infördes en så kallad 

"arienförsäkran" som uttryckligen avsåg såväl ras som religion även hos svenska medborgare: "Härmed försäkrar jag på heder och samvete, att, såvitt mig bekant, ingen av mina far- eller morföräldrar tillhört den judiska rasen eller religionen".

Tyskland vill hindra renrasiga tyska medborgare som är så kallade arier att gifta sig med judar i Sverige vilket Socialdemokraterna inte hade något emot. 

Arienförsäkran. Paret Muhl-Gordin på "bröllopsresa" till Storbritannien då de inte fick vigas i Sverige pga socialdemokraternas inrättade raslagar!

Bland annat upplöstes äktenskap som ansågs olämpliga enligt tysk lag. För att viga ett par där ena parten var från Tyskland hade till exempel svenska präster rätt att begära ett skriftligt intyg att ingen av parterna hade judisk påbrå.

Ingångna äktenskap kunde ogiltigförklaras och om någon av parterna ljög om detta kunde svensk domstol upphäva äktenskapet. Svenska jurister och präster följde alltså uppmaningen från svensk regering, att tyska raslagar skulle gälla även i Sverige. 

Svenskar som ville gifta sig med en tysk av så kallad arisk börd, måste alltså bevisa att de inte var judar i denna arienförsäkran.  Formulering var något fullständigt nytt i svensk rättstradition.

"Svenskar var tvungna att bevisa att de inte var judar"

 

Även judar som arbetade på tyskägda företag i Sverige blev öppet diskriminerade eller avskedade på grund av sin judiska bakgrund. Detta hände även på svenska företag, speciellt företag som hade täta kontakter med Nazityskland.

 

Företagen uppmanades av myndigheter att säga upp judiska anställda och man uppmanar att sluta gör affärer med judiska företag. Judarna behandlades av den svenska (S)-regeringen ungefär på samma sätt som många Sverigedemokrater idag tvingas utstå spott och spe på sina arbetsplatser med hot om uppsägningar, uteslutning ur facket eller uthängning i media för sina politiska åsikters skull. Inget nytt under (s)olen, således...

För att hålla uppsikt över judarna som fanns i Sverige bestämde Socialdemokraterna att registrera samtliga personer med utländsk härkomst som hade kommit till Sverige. Registreringen skulle äga rum mellan 1 och 18 februari 1939, alltså låmgt innan kriget bröt ut. Socialstyrelsen meddelade då att utlänningar i landet måste uppsöka närmaste polisstation och fylla i en blankett med 13 frågor.

Den sista frågan kunde man bara svara ja eller nej på. Där skulle man uppge om ens mor eller far var av judisk härkomst. På så vis kunde Socialdemokraternas kartlägga alla judar från övriga utlänningar i Sverige. 

Socialdemokraterna uppmanade öppet svenska arbetare och företag att trakassera och diskriminera judar på sina arbetsplatser.

Redan året innan 1938 hade Socialdemokraterna krävt av Nazityskland att de skulle stämpla ett sju centermeter stort rött  J i alla judars pass. Anledningen var att man vid svenska gränsen lättare skulle upptäcka judar som ville fly till Sverige. J-passen var alltså en socialdemokratisk idè som nazisterna godkände.

Det var först i augusti 1943 när det började gå sämre för Adolf Hitler som begreppet "jude" avskaffades. Därefter behövde man inte längre uppge om man var av judisk börd. Den negativa och fientliga hållningen till judar var väl för­ankrad i Sverige under socialismens styre och är så än idag. S-styrda Malmö räknas till exempal idag som en av världens farligaste städer att vara jude i och Israel har varnat sina medborgare att besöka Sverige pga den utbredda antisemitismen som vuxit sig allt starkare i massinvandringens och islamiseringens fotspår. Margot Wallström är en socialdemokratisk minister som tagit öppet avstånd från Israel och vänsterstyrda SVT anses vara en av EU´s mest Palestinavänliga nyhetskanal.

" -Svenskar uppmanades att trakassera och diskriminera judar på sina arbetsplatser "

 

Att en tysk medborgare av så kallad arisk börd enligt svensk lag under åren 1935-1945 inte fick gifta sig med en person av judisk börd och att judar öppet skulle trakasseras i det svenska folkhemmet är fortfarande obekant för den stora allmänheten och något Stefan Löfven eller andra socialister sällan skryter om när de som så ofta debatterar andras partihistoria. 

Raslagarnas effekt i Sverige uppmärksammades först 1974 av Helmut Miissener i hans avhandling om exiltyskar i Sverige, dock närmast i förbigående. Forskare som Steven Koblik har förbigått saken med total tystnad. Ytterst få har vågar skriva om detta faktum, för är det något socialistiska och kommunistiska regimer varit otroligt skickliga på så är det att tysta de medborgare som inte marscherar i takt med det röda styret, så också i Sverige.

 

Socialister har i efterhand påstått att man införde de nazistiska raslagarna i Sverige för att inte "provocera" tyskarna eller som ett sätt att inte dras in i kriget. Detta är bara ännu en lögn. Raslagarna infördes lågt innan något krig bröt ut, och under kriget fanns ingen risk att bli indragna i kriget så länge Socialdemokraterna levererade all den nödvändiga järnmalmen och alla de miljontals kullager Hitler var helt beroende av för sin vapentillverkning.

 

Raslagarna infördes för att Socialdemokraterna helt och hållet stod på nazisternas sida. Socialdemokraterna såg upp till Tyskland redan under 20-talet och vi inledde ett politiskt samarbete som varade fram till hösten 1944. Tyskland ansågs vara det mest moderna landet med en stark framtidsvision, jämfört med kommunistiska Sovjetunionen (som SKP öppet stödde) och konservativa trista Storbritannien (som Högerpartiet stödde) Inget annat parti i svensk historia har därför varit så nazivänligt som just Socialisterna.

Socialdemokraterna krävde att nazisterna skulle stämpla ett sju cm stort rött "J" i alla judars pass så de lättare kunde upptäckas från vanliga människor vid gränsen.

"Sverige & Sanningen" vet att det inte var Stefan Löfven som satte upp skylten "Judar och halvjudar äga icke tillträde" i bokhandeln mellan Mäster Samuelsgatan och Klarabergsgatan i Stockholm 1941 när det socialistiska Sverige var som mest judehatiskt, men då Stefan brukar vara pigg på att beskylla till exempel Jimmie Åkesson, som föddes 1979, och Sverigedemokraterna, som grundades 1988, för det som hände på 1930-talet så ska vi minnas att Stefan Löfven gick med i sitt parti när de fortfarande tvångssteriliserade sina egna medborgare och nyss hade studerat rashygien och att hans parti är det enda parti i svensk historia som accepterade de nazistiska raslagarna i Sverige. Visst är det skrämmande men tänk då att var fjärde svensk fortfarande röstar på detta parti! Att den socialistiska indoktrineringspropagandan är skrämmande och farligt effektiv finns det som sagt åtskilliga bevis för...

Vi på "Sverige & Sanningen" kommer fortsätta berätta och avslöja allt det Stefan Löfven och socialdemokraterna inte vill vi ska känna till, ty sanningen är alltid socialismens värsta fiende...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

"Judarna i Sverige" (2005) av Hugo Valentin

"Judisk ras som äktenskapshinder i Sverige" (2006) av Anders Jarlert

"Sverige Under Andra Världskriget "(2011) av Torsten Bengsson

"Det Svenska Sveket" (2016) av Eirik Veum

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna