top of page
1_edited.jpg

Vad många än idag inte vet är att det fanns 14 hemliga hårdbevakade taggtråds-omgärdade koncentrationsläger i Sverige under 40-talet där människor placerades utan domstol och tidsbestämda straff. Vad som varit ännu mer dolt för allmänheten och strängt hemlig-stämplat är det faktum att det var blivande statsministern Tage Erlander som var högste chef för de svenska koncentrationslägren och det var aldrig meningen vi skulle få veta sanningen...

nedladdning stor.jfif

Rysslägren.

Detta är berättelsen om de åtta ryska fångläger som Stalin hade på svensk mark. Fångläger som i praktiken var sovjetiskt territorium. Fortfarande finns det sekretess-belagt material om de öar av sovjetenklaver som lägren utgjorde och som få svenskar känner till. Det var från dessa Stalin-kontrollerade fångläger 2 500 ryssar skickades hem mot ett okänt öde, oftast en grym död i Gulag eller direkt till avrättning. Hur såg lägren ut då och vad finns kvar idag...

SS_Suevic_from_stern_FL11565412_edited.jpg

Kvarstadsskandalen

Sveriges regering godkände ett beslut som resulterade i att 63 oskyldiga sjömän dog. 44 av dessa dog under de mest omänskliga förhållanden i de nazistiska dödslägren som s.k. "Natt & Dimma"-fångar! Detta är en av Sveriges största, men samtidigt minst kända, skandaler. En skandal Sverige aldrig vågat tala öppet om eller be om ursäkt för! 63 helt oskyldiga offer varav 44 försvann i "Natt & dimma," men deras historia måste nu få komma ut i ljuset!

IMG_8148_edited.jpg

Jude-passen

Visste du att det var svenska politiska partiet Socialdemokraterna som krävde att Adolf Hitler och hans nazister skulle stämpla ett stort rött ”J” i alla judars pass, så man lättare skulle urskilja judar från vanliga människor vid den svenska gränsen? Detta är den skrämmande berättelsen om Judepassen som Hitler införde i varje tysk judes pass efter ett krav från de svenska politikerna. Inget annat politiskt parti har stämplat ett stort rött J i judarnas pass!

Omslag_edited.jpg

Järnmalmsexporten

Hur kom det sig att Hitler på rekordtid kunde bygga upp Europas största och modernaste krigsmakt? Varifrån kom all den enorma mängd järnmalm som behövdes? Detta är historien om hur Hitler kunde starta WW2 tack vare att Sverige sålde enorma mängder svensk järnmalm! När kriget var ett faktum slutade inte den svenska järnmalmsexporten. Faktum är att den snarare ökade! Studier visar att Sveriges malmexport förmodligen förlängde kriget upp till 1½ år!

Engel_edited.jpg

Engelbrechtdivisionen

Den mest omdebatterade händelsen vad gäller Sveriges nazivänlighet och brist på neutralitet under WW2 är transporten av ”Engelbrechtdivisionen”. 15 449 nazisoldater och alla deras vapen transporterades på 107 tåg, med tillstånd av samlingsregeringen, på svensk järnväg från Norge genom det ”neutrala” Sverige vidare till Finland. Det var här Sverige definitivt gav upp  neutraliteten under WW2. Vilka gav klartecken för transporten som gav upp vår neutralitet?

10fdd8f6-8653-4048-a6d3-e78f6ff61493_edited.jpg

Hitlers understöd

Visste Du att Hitlers nazister frågade Sveriges samlingsregering om vi  -det neutrala Sverige- kunde bistå dem med direkt krigshjälp under WW2 med baracker, stall, tusentals tält och spisar samt hundratalet lastbilar till ett nutida värda av över 580 miljoner kronor? Sverige tackade Ja till detta! Inget annat land hjälpte vi på samma sätt under kriget. Allt för att det "neutrala" Sverige under Per Albin Hanssons ledning skulle hjälpa Adolf Hitler och hans nazister vinna kriget!

ptEqOQa1V4yO8GJF5nApTXfw1tg_edited_edited.jpg

De vita bussarna

Under krigets slutskede skickade Sverige ner hjälpsändningar till Tyskland med de s.k. "vita bussarna", för att rädda och befria fångar och judar ur de nazityska koncentrationslägren. En modig aktion som politiska partier sedan använde i propagandasyfte för att framställa sig själva i bättre dager. De vita bussarna skulle sudda ut det faktum att Sverige under hela kriget stod på Hitlers sida. Senaste åren har fakta uppdagats som gör bussarna allt annat än vita... 

omslag_edited_edited.jpg

Det svenska tungvattnet

När den norska tungvatten fabriken sprängs kan inte Hitler få tag i det nödvändiga tungvatten som krävs för att framställa en atombomb. Det ingen vet då (och som inte avslöjades förrän 2015) var att en kopia av den norska tungvattenfabriken fanns i Sverige, som nu ställer upp och säljer tungvatten till sin gode vän Adolf Hitler för att möjliggöra för nazisterna att vinna kriget. Artikeln innehåller avslöjanden som varit hemliga i över 70 år samt unika bilder!

omslag_edited.jpg

Mineringarna

Att Sverige hjälpte Nazityskland under kriget vet många men vad som hände ute till havs är mer okänt. Faktum är att Sverige hjälpte Hitler och hans nazister med att t.ex. lägga ut minfält i Östersjön och Kattegatt mot USA, England och Frankrike. Vi hjälpte sedan nazisterna under hela kriget med eskortering genom de farliga farlederna. Tyskarna fick använda Kalmarsund som säker väg norrut och vi tände även upp fyrarna längs kusten för att hjälpa Hitlers armé att hitta nattetid...

2762027965_5ef0021d73_c_edited.jpg

Hitlers svenska krigsmagasin

Visste Du att Sverige tillät Adolf Hitler använda enorma lagermagasin i Luleå för förvaring av

krigsförnödenheter för kriget på nordkalotten? Tyskarna hade ett jättelikt hemligt lager fyllt med 30 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till de 60 000 hästarna som skulle användas i kriget. Värdet uppgick till minst två miljarder! Sverige vurmade för Hitler men när krigslyckan vände kom platsen vid Karlsvik att användas till något betydligt mer tragiskt...

Omslag_edited.jpg

Det svenska sveket

Den 12 april 1940 dyker kung Håkon VII med följe upp vid den svenska gränsstationen nära Idre. De är trötta och frusna. I två dygn har de lyckats undkomma de jagande nazisterna som fått order att döda dem. De har beskjutits och utsatts för flygbombningar men mirakulöst nog undkommit levande. Nu står de på gränsen till säkerheten, då plötsligt lyckan förvandlas till bestörtning. Den svenska socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen vägrar släppa in dem...

gulag2_edited.jpg

Ryssutlämningen

Du har kanske hört talas om Baltutlämningen.

Men vad vet Du om den betydligt större och värre Ryssutlämningen? Det ytterst få känner till -och som i mycket fortfarande är hemlighets-stämplat- är denna skamfläck då Sverige utvisade minst 2500 (!) ryssar, direkt på Stalins order! Många av dem kom till en säker död i de fruktade dödslägren Gulag, till Sibiriens iskalla gruvor där miljoner dog eller kanske direkt till Josef Stalins arkebuseringsstationer!

En av vår mest mörklagda skandaler...

SS8 - kopia_edited.jpg

Sjuktransporterna

Under hela WW2 var Sverige tillsammans med Italiens Mussolini och Schweiz de enda länder som hade ett aktivt samarbete med Hitler och Nazityskland!​ Vad många inte vet är att vårt svenska järnvägsnät blev en aktiv del av kriget och var i princip ett enda stort rullande sjukhus åt Adolf Hitlers skadade nazisoldater, allt detta med Röda Korset som täckmantel. Vad värre var; statsminister Per Albin Hansson var den drivande organisatören bakom hela projektet!​

Kastel_edited_edited.jpg

De vita båtarna

Visste du att det efter krigsslutet genomfördes en stor svensk räddningsinsats med fartyg för de överlevande från de tyska koncentrations-lägren? Denna räddningsaktion var den  största i svensk historia men har idag helt fallit i glömska och är inte på samma sätt en del av berättelsen om Sverige och Förintelsen. För som den upphaussade räddningsinsatsen med "De vita bussarna" kommer vi även här hitta bruna skamfläckar när vi synar den vita färgen lite närmare...

Scan - kopia_edited.jpg

Vi svenskar vet naturligtvis att Sverige inte deltog i kriget för vi ställde oss helt utanför konflikterna. En del pålästa svenskar vet dock att denna bild som skapats av ett och samma politiska parti efter kriget inte stämmer så bra med verkligheten. De mest flagranta avstegen från vår påstådda neutralitetspolitik ägde rum på våra järnvägar. Bara dagar efter det att Hitler ockuperar Norge börja de första hemliga transporterna av soldater och tunga vapen rulla på våra svenska järnvägar.​..

balter_edited_edited.jpg

Baltutlämningen

Baltutlämningen är en händelse i svensk historia som under Per Albin Hanssons regi efterlämnat djupa sår och en besk eftersmak för evigt i vår historia. Med baltutlämningen avses tvångsutlämning av människor av tysk och baltisk härkomst till en säker död i Ryssland. Människor som lyckats fly från Röda armén i förhoppning att få interneras i Sverige och återförenas med nära och kära i Tyskland. Något svenska politiker satte ett mycket bryskt stopp för!

Tyska_permittenter_på_Helsingborg_F_1943_edited.jpg

Permittenttrafiken

Det finns saker vi svenskar föredrar att tala tyst om eller helst inte alls. Du har säkert hört om nazitågen som gick genom Sverige under WW2? Du har nog också hört förklaringen? Att transporterna var av ”humanitära” skäl, att vi var ”tvungna” att acceptera Hitlers ”krav” annars skulle vi bli indragna i kriget? Du kanske har hört alla dessa berättelser, men hur var det egentligen? Vad är sanning? Varför så tyst när 2,1 miljoner nazister fick transporterades genom "neutrala" Sverige?

toten4.jpg

Dödskallekompaniet

Det är få idag som känner till att svenska myndigheter tillät Adolf Hitlers fruktade "Dödskallekompani" fick komma till Sverige redan 1940! Kompaniet bestod av 1030 SS-soldater och deras vapen som fyllde 65 järnvägsvagnar! Allt detta sanktionerat och godkänt av Sveriges regering! Händelsen avslöjades först 1989 men vissa politiker förnekade fortfarande all kännedom. Läs och se unika bilder från "Dödskallekompaniet" i Sverige.

2_edited.jpg

Rysstransiteringen

Sverige tillät att 65 499 ryssar skickades hem vid krigsslutet från Norge och Danmark via svenska hamnar till kommunistdiktatorn Stalins Sovjetunionen mot okänt öde, oftast döden! Du har säkert hört talas om baltutlämningen, den betydligt värre ryss-utlämningen eller de åtta ryska fångläger Sverige tillät mass-mördaren och kommunistdiktatorn Stalin bedriva i Sverige. Detta är historien om vårt mörkaste förflutna ytterst få svenskar idag känner till!

The_cabinet_of_Sweden_1939_and_prime_minister_Hansson1_edited.jpg

Samlingsregeringen

"Alla" tycks veta att Sverige hade en samlings-regering under kriget. "Alla" tycks också veta att fyra partier ingick i denna samlings-regering. Men sedan tryter kunskapen betänkligt för man vet faktiskt inte så mycket mer. Hur såg mandatfördelningen ut? Vilka partier var det egentligen som bestämde och vilka hade det yttersta ansvaret? Hade varje parti 25% av makten? Vilka tillsatte de viktigaste ministerposterna? Vad var det egentliga syftet med samlingsregeringen?

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page