Kvarstadsskandalen

Socialdemokraterna godkände ett beslut som resulterade i att 63 oskyldiga sjömän dog. 44 av dessa dog under de mest omänskliga förhållanden i de nazistiska dödslägren som s.k. "Natt & Dimma"-fångar! Detta är en av Sveriges största, men samtidigt minst kända, skandaler. En skandal Socialdemokraterna aldrig våga tala öppet om eller be om ursäkt för! 63 helt oskyldiga offer varav 44 försvann i "Natt & dimma," men deras historia måste nu få komma ut i ljuset!

Det svenska tungvattnet

När den norska tungvatten fabriken sprängs kan inte Hitler få tag i det nödvändiga tungvatten som krävs för att framställa en atombomb. Det ingen vet då (och som inte avslöjades förrän 2015) var att en kopia av den norska tungvattenfabriken fanns i Sverige. Socialdemokraterna ställer upp och säljer tungvatten till sin gode vän Adolf Hitler för att möjliggöra för nazisterna att vinna kriget. Artikeln innehåller avslöjanden som varit hemliga i över 70 år!

Jude-passen

Visste du att det var Stefan Löfvens anständiga parti Socialdemokraterna som krävde att Adolf Hitler och hans nazister skulle stämpla ett stort rött ”J” i alla judars pass, så man lättare skulle urskilja judar från vanliga människor vid den svenska gränsen? Detta är den skrämmande berättelsen om Judepassen som Hitler införde i varje tysk judes pass efter ett krav från de antisemitiska Socialdemokraterna. Inget annat parti har stämplat ett stort rött J i judarnas pass!

Järnmalmstransporterna

Socialdemokraterna har garderoben full med lik. Längst in i den mörka skräckkammare som utgör socialdemokraternas hemska historia drar vi nu fram ett nytt lik ur mörkret, ut i ljuset, ut i sanningen! Detta är historien om hur Hitler kunde starta WW2 tack vare att Socialdemokraterna sålde enorma mängder svensk järnmalm! Malm som var helt avgörande för Hitler att kunna bygga upp Europas största  krigsmakt vilket var förutsättningen för att starta ett världskrig!

Engelbrechtdivisionen

Den mest omdebatterade händelsen vad gäller Sveriges nazivänlighet och brist på neutralitet under WW2 är transporten av ”Engelbrechtdivisionen”. 14 712 nazisoldater och alla deras vapen på 150 tåg med tillstånd av den socialdemokratiskt ledda regeringen transiterades på svensk järnväg från Norge genom det ”neutrala” Sverige vidare till Finland. Sverige var allt annat än neutralt under WW2 och det var det parti Löfven idag kallar "anständigt" som gav upp den!

Ryssutlämningen

Du har kanske hört talas om Baltutlämningen?

Men vad vet Du om den betydligt större och värre Ryssutlämningen? Det ytterst få känner till -och som i mycket fortfarande är hemlighets-stämplat- är denna skamfläck då socialdemokraterna utvisade 2500 (!) ryssar, direkt på Stalins order! Många av dem kom till en säker död i de fruktade dödslägren Gulag, till Sibiriens iskalla gruvor där miljoner dog eller kanske direkt till Josef Stalins arkebuseringsstationer!

Sjuktransporterna

Under hela WW2 var socialdemokraterna tillsammans med Mussolini och Schweiz de enda partier som hade ett aktivt samarbete med Hitler och Nazityskland!​ Vad många inte vet är att vårt svenska järnvägsnät blev en aktiv del av kriget och var i princip ett enda stort rullande sjukhus åt Adolf Hitlers skadade nazisoldater, allt detta med Röda Korset som täckmantel. Vad värre var; statsminister Per Albin Hansson var den drivande organisatören bakom hela projektet!​

De vita bussarna

Under krigets slutskede skickade Sverige ner hjälpsändningar till Tyskland med de s.k. "vita bussarna", för att rädda och befria fångar och judar ur de nazityska koncentrationslägren. En modig aktion som den Socialdemokratiska regeringen sedan använde i propagandasyfte för att framställa sig själva i bättre dager. De vita bussarna skulle sudda ut det faktum att Socialdemokraterna under hela kriget stod på Hitlers sida. Senaste åren har fakta uppdagats som gör bussarna allt annat än vita...

Jude tågen

Var Socialdemokraterna inblandade i Förintelsen? Hjälpte man nazisterna skicka judar till gaskamrarna via svenska tågnätet? Hur transporterades de 28 norska judarna till Auschwitz som inte skickades med de fem fartygen från Oslo till Stettin? Vad fanns i de plomberade tågvagnarna som gick nattetid genom det "neutrala" Sverige och som man inte kontrollerade? Var regeringen verkligen så ovetande om vad som skedde med judarna i de nazityska koncentrationslägren...? 

Hitlers svenska krigsmagasin

Socialdemokraterna tillät Adolf Hitler använda enorma lagermagasin i Luleå för att förvara krigsförnödenheter för kriget på nordkalotten mot de Allierade. Tyskarna hade ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till 60 000 hästar till värde av en miljard! Socialdemokraterna var Hitlers vän och man hoppades på en naziseger i kriget men när krigslyckan vände kom platsen Karlsvik att användas till något betydligt mer tragiskt...

Sveket mot Norge

Den 12 april 1940 dyker kung Håkon VII med följe upp vid den svenska gränsstationen nära Idre. De är trötta och frusna. I två dygn har de lyckats undkomma de jagande nazisterna som fått order att döda dem. De har beskjutits och utsatts för flygbombningar men mirakulöst nog undkommit levande. Nu står de på gränsen till säkerheten, då plötsligt lyckan förvandlas till bestörtning. Den svenska socialdemokratiskt ledda regeringen vägrar släppa in dem...                                           

Stalins fångläger

Detta är berättelsen om de åtta ryska fångläger som socialdemokraterna tillät Stalin ha på svensk mark. Fångläger som i praktiken var sovjetiskt territorium. Fortfarande finns det sekretessbelagt material om de öar av sovjetenklaver som lägren utgjorde och som få svenskar idag känner till. Det var från dessa Stalin-kontrollerade fångläger 2 500 ryssar skickades hem av Stefan Löfvens anständiga parti mot ett okänt öde, oftast en grym död i Gulag eller direkt till avrättning.

Rysstransiteringen

Socialdemokraterna tillät att 65 499 ryssar skickades hem vid krigsslutet från Norge och Danmark via svenska hamnar till kommunistdiktatorn Stalins Sovjetunionen mot okänt öde, oftast döden! Du har säkert hört talas om baltutlämningen, den betydligt värre ryss-utlämningen eller de åtta ryska fångläger socialdemokraterna tillät mass-mördaren och kommunistdiktatorn Stalin bedriva i Sverige. Detta är historien om vårt mörkaste förflutna signerat (S)...

Mineringen

Att Sverige hjälpte Nazityskland under kriget vet många men vad som hände ute till havs är mer okänt. Faktum är att Sverige hjälpte Hitler och hans nazister med att t.ex. lägga ut minfält i Östersjön och Kattegatt mot USA, England och Frankrike. Vi hjälpte sedan nazisterna under hela kriget med eskortering genom de farliga farlederna. Tyskarna fick använda Kalmarsund som säker väg norrut och vi tände även upp fyrarna längs kusten för att hjälpa Hitlers armé att hitta nattetid...

Koncentrationslägren

Vad många inte vet än idag är att det fanns 14 hemliga hårdbevakade koncentrationsläger i socialdemokraternas Sverige under 40-talet där människor placerades utan domstol och tidsbestämda straff. Vad som varit ännu mer dolt för allmänheten och strängt hemligstämplat är det faktum att det var blivande statsministern Tage Erlander som var högste chef för de svenska koncentrations lägren. Det var aldrig meningen vi skulle få veta sanningen...

Baltutlämningen

Baltutlämningen är en händelse i svensk historia som under socialdemokraternas regi efterlämnat djupa sår och en besk eftersmak för evigt i vår historia. Med baltutlämningen avses tvångsutlämning av människor av tysk och baltisk härkomst till en säker död i Ryssland. Människor som lyckats fly från Röda armén i förhoppning att få interneras i Sverige och återförenas med nära och kära i Tyskland. Något de anständiga socialdemokraterna satte ett bryskt stopp för!

Dödskallekompaniet

Det få idag känner till och fortfarande är dolt i dunkel är att socialdemokraterna tillät Hitlers fruktade Dödskalleförband att komma till Sverige 1940! Deras uppgift var bl.a. samla in norska judar för vidare transport till avrättningslägren i Nazityskland. Allt detta sanktionerat och godkänt av Social -demokraterna! Händelsen avslöjades 1980 men vissa socialister förnekar fortfarande all kännedom. Läs och se unika bilder från Dödskallekompaniet i Sverige.

Tysktågen

Det finns saker vi svenskar föredrar att tala tyst om eller helst inte alls. Du har säkert hört om nazitågen som gick genom Sverige under WW2? Du har nog också hört förklaringen? Att transporterna var av ”humanitära” skäl, att vi var ”tvungna” att acceptera Hitlers ”krav” annars skulle vi bli indragna i kriget? Du kanske har hört alla dessa berättelser, men hur var det egentligen? Vad är sanning? Varför så tyst när 2,1 miljoner nazister fick transporterades genom "neutrala" Sverige?

Hitlers understöd

Visste Du att Hitlers nazister frågade Sveriges socialdemokratiskt ledda regering om vi  -det neutrala Sverige- kunde bistå dem med direkt krigshjälp under WW2 med baracker, stall, tusentals tält och spisar samt hundratalet lastbilar? Stefan Löfvens anständiga parti tackade Ja till detta! Socialdemokraterna försåg alltså Hitler med krigsförnödenheter. Allt för att ”neutrala” Sverige under Socialdemokraternas regi skulle hjälpa Adolf Hitler och hans nazister vinna kriget!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round