Tysktågen.

tåg-med-soldater-1024x640.jpg
Stämpel9.gif

"Regeringen överlade inte ens med övriga i riksdagen eller informerade det svenska folket"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

Adolf Hitlers trupptransporter på svenska järnvägar genom det "neutrala" Sverige.

Lyssna:Tysktågen
00:00 / 21:49

Det finns saker vi svenskar föredrar att tala tyst om. Eller helst inte alls. Saker som gör sanningen väldigt obekväm.

Du har säkert hört om de Nazityska soldattransporterna som gick genom Sverige under andra världskriget? Du har nog också hört förklaringen? Att transporterna var av ”humanitära” skäl och att vi var ”tvungna” att acceptera Hitlers ”krav”, annars skulle vi riskera bli indragna i andra världskriget? Du kanske har hört berättelserna om alla de svenska soldater som fanns utmed järnvägarna som skulle visa vår goda beredskap och stridsvilja och därmed avskräcka Hitler att anfalla Sverige?

 

-Grattis! Då är du en av alla dessa svenskar som blivit totalt grundlurade av socialismens effektiva och farliga propagandaapparat och hela dess indoktrineringsmaskineri! För sanningen är något helt annat, något Socialdemokraterna noga mörklade och förändrade efter det att krigslyckan vänt för Adolf Hitler. Sanningen är att Sverige under den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen i praktiken redan var en del av Det Tredje Riket!

 

När Hitler frågade om han kunde tillåtas använda de svenska järnvägarna för att enklare förflytta sina soldater överlade inte ens socialdemokraterna med övriga partier i riksdagen eller informerade svenska folket om detta, samt att media förbjöds helt att skriva om saken. Man gav alltså nazisterna klartecken direkt! Medborgarna ställdes inför ett fullbordat faktum och informerades först efter det att tågen börjat rulla genom Sverige. Rykten om avtalet hade läckt till tidningen Nordens Frihet som vägrade marschera i takt med socialisterna. Nu skulle sanningen avslöjas...

Permittenttrafiken var namnet på transiteringen av 2,1 miljoner tyska soldater, samt vapen och krigsmateriel, med järnväg genom det ”neutrala” Sverige under andra världskriget. Ordet permittenttrafik kom från tyska ordet permittenter, soldater som skulle till eller från permission, men trafiken kom i folkmun kallas för "tysktågen". Idag är tysktågen en av Sveriges största skandaler och en av våra största eftergifter till vår neutralitet under kriget. Visst var Sverige neutrala men bara till Hitlers fördel...

Trafiken med tysktågen pågick mellan juli 1940 till augusti 1943 och innebar att Sverige faktiskt helt gav upp sin neutralitetspolitik samt gjorde andra eftergifter till Nazityskland. Sverige kom därmed att passivt delta i kriget på Hitlers sida.

 

Att tänja på neutraliteten gav Sverige mycket stora fördelar under kriget men när kriget var slut var det många länder i Europa, samt USA, som föraktade Sverige under lång tid. En nedtystad skam vi tvingades leva med i årtionden. Faktum var att Sverige var en förlorade part i kriget  - precis som Tyskland och Japan - även om vi inte deltog rent militärt men eftersom vi stod på Nazitysklands sida.

Den 8 juli 1940 kom Sverige och Tyskland överens om att låta permittenter

färdas till och från Tyskland via svenska järnvägsnätet till krigsområdena i Norge och Finland. Dock utvidgades trafiken nästan genast till att gälla flera sorters transporter, även vapen och krigsmateriel. Eftergifterna blev allt fler och bara ett år efter tysktågen börjat rulla godkände den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen även en helt fullt stridsutrustad tysk krigsdivision, den 163 infanteridivisionen, i Sverige mer känd som "Engelbrechtdivisionen", att färdas genom neutrala Sverige till norra delarna av Finland efter Tysklands anfall mot Sovjetunionen i juni 1941.

 

För Hitler blev det viktigt att hans soldater kunde ta sig till fronten i norr. Med järnväg genom neutrala Sverige var det den snabbaste, säkraste och enklaste vägen...

Skärmklipp 2020-09-26 13.21.22.png

Tysktågstrafiken kom att pågå i drygt tre år och innefattade totalt cirka 2 140 000 soldater, och 100 000 vagnslaster vapen samt krigsmateriel. Det upptog tidvis 10 % av det svenska järnvägsnätets hela transportkapacitet.

De flesta tåg gick Trelleborg–Kornsjö och en del Trelleborg–Narvik. Från Krokom, som var en knutpunkt för tågen, kunde även tyska soldater ta sig till Haparanda. Mindre kända och dokumenterade, men kanske minst lika intressanta, var de tyska trupptransporterna sjövägen till Finland genom Stockholms skärgård. De använda tyska fartygen var ofta militära, men med "fredlig" handelsflagg och med kompletta tyska förband ombord. Också dessa trupptransporter förtäckta som handelsfartyg godkändes av regeringen och med Socialdemokraten Per Albin Hanssons goda minne.

"Alla som bodde längs spåren märkte snart att det gick tåg med vagnar utanför tidtabellen"

 

Allt skulle hållas så hemligt det gick men att transportera soldater och krigsmaterial i denna enorma skala utan folks vetskap var naturligtvis omöjligt. Trafiken hade smugits igång inledningsvis, mest efter mörkrets inbrott, men det var svenska lokförare som körde tågen och alla som bodde längs spåren märkte snart att det gick tåg med gröna vagnar utanför tidtabellen. Folk började undra. Folk började spekulera. Det blev svårt att hålla tyst även om en svensk skulle tiga...

En lokförare skriver i ett brev hur han minskade farten till tio kilometer i timmen mellan Varberg och Halmstad, för att ge tyska soldater en chans att hoppa av och desertera men ingen tycktes ta den chansen. Det var bara ett fåtal protester mot tågen. Kanske inte så konstigt då ytterst få vid denna tid kände till hela omfattningen av tysktågen och ett Socialdemokratiskt censurpraxis som infördes redan 1933, och skärptes ytterligare 1941, gjorde det olagligt att skriva negativt om nazismen vilket också gällde tysktågen. De få svenskar som kände till tysktågen (och vågade prata om de) verkade var mera förbittrade över att tyskarna färdades i de fina passagerarvagnarna medan svenska soldater, på väg till olika posteringar, fick åka i simpla godsvagnar.

 

Varför gick vi då med på tysktågen? Under hela andra världskriget hoppades Socialdemokraterna att Adolf Hitler och hans nazister skulle vinna kriget. Socialdemokraterna hade själva tidigare startat upp rasbiologisk forskning vilket deras nazikamrater i Tyskland också blev mycket intresserade av. Man började tvångssterilisera sin egen befolkning vilket deras nazikamrater i Tyskland också blev mycket intresserade av. Man frågade sina nazikamrater i Tyskland om de inte kunde stämpla ett stort rött ”J” i passen på alla judar som ville fly till Sverige, så de lättare kunde upptäckas vid gränsen och avvisas, vilket nazisterna gladligen accepterade.

 

Socialdemokraterna var i själva verket ett parti som helt och hållet stod på nazismens sida. Konstigt? Inte alls! Adolf Hitler var medlem i tyska socialisterna innan han bildade Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet. Nazism och socialism är tvillingar med mycket små skillnader i sin ideologi. Judehatet i 30-talets Tyskland kan jämföras med judehatet i dagens SSU.

 

Samarbetet mellan Sverige och Tyskland startade redan på 20-talet, främst inom industri, medicin och vetenskap. När Hitler kom till makten i mitten av 30-talet utökades samarbetet mellan länderna som båda var fast beslutna om att bygga upp socialistiska och nationalsocialistiska mönstersamhällen för sina medborgare. I Sverige fick det namnet "Det svenska folkhemmet" i Tyskland talade man om "Det tredje riket".

 

Det "neutrala" Sverige tillät att Adolf Hitler fick transportera 2,1 miljoner tyska soldater och deras vapen på tåg genom det neutrala Sverige!

Skärmklipp 2020-09-26 13.22.36.png

Man trodde och hoppades så mycket på en seger för Adolf Hitler och hans nazister att socialdemokraterna här hemma i Sverige började förbereda sig för ett gott politiskt samarbete när kriget var över. På tågstationer hissades den tyska flaggan jämte den svenska under åren tysktågen körde som en välkomsthälsning. På Kolsvedjaberget utanför Ljusdal hade man ritat ett enormt hakkors på berget väl synligt från järnvägen där de tyska transporterna gick för att nazisterna redan skulle känna sig varmt välkomna i det allierade Sverige.

"Trafiken pågick i tre år och innefattade 2,140 000 soldater och 100 000 vagnslaster vapen"

 

Hitler hade redan i april 1940 ockuperat Norge och Danmark. Skulle Hitler även vilja ta Sverige var detta inga problem då vi i princip redan var omringade av det nazityska riket. Men Hitler behövde aldrig oroa sig. Sverige var under Socialdemokraten Per Albin Hansson helt på Hitlers sida. Man visste att tyskarna skickade såväl krigsmaterial, ammunition och trupper med tågen. Många av dessa soldater var sedan med och mördade allierade soldater. Till exempel kan nämnas att soldater som reste genom Sverige var med och sänkte konvoj PQ17 i norra ishavet där över 150 sjömän dödades.

Du kanske har hört historier om hur tusentals svenska soldater hårdbevakade sträckorna utmed järnvägen där transporterna skedde. Vi skulle visa Hitler hur många och hur välrustat det svenska försvaret var för att avskräcka en invationsplan, hette det. Många tror fortfarande på denna falska efterhandskonstruktion. Sanningen var att såväl tyskarna som den svenska S-regeringen var rädda för attacker och sabotage från de allierade (USA/England) och den norska motståndsrörelsen och fruktade att broar och knutpunkter skulle sprängas.

I Norge hade Hitler egna soldater som bevakade strategiska punkter utmed järnvägarna men i Sverige behövde man hjälp från svenskarna. Man befarade att norska motståndsrörelsen skulle slå till i Sverige där det var lättare att röra sig och operera obemärkt. De svenska soldaterna utmed järnvägen var för att säkra och skydda soldattransporterna, inte för att skrämma Hitler!

Den norska motståndsrörelsen var mycket aktiv men när några motståndsmän försökte spränga en järnvägsbro, söder om Hamar blev de tillfångatagna och direkt avrättade av tyskarna. Att fortsätta motståndet i det nazi ockuperade Norge blev allt farligare. Man började vända blickarna mot Sverige...

 

I efterhand avslöjades det att såvältvångsprostituerade judinnor, norska krigsfångar som judar till Auschwitz transporterades på de svenska järnvägarna!

Skärmklipp 2020-09-26 13.24.28.png

I ”neutrala” Sverige fanns inga nazi-soldater, man kunde språket och man kunde lätt smälta in. Att utföra ett sabotage mot transporterna i Sverige var mycket säkrare. Detta visst naturligtvis både den Socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen och Nazityskland.  Skulle ett attentat mot Hitlers transporter ske i Sverige skulle de vänskapliga banden mellan socialisterna och nazisterna äventyras. Detta skulle bli en mycket genant och farlig situation för Sverige ansåg man. Hitlers förtroende mot socialdemokraterna och Per-Albin Hansson kunde ifrågasättas. Detta fick aldrig ske! Det var därför absolut högsta prioritet att hårdbevaka alla de järnvägslinjer som transporterna skulle ske på. Tusentals soldater bevakade linjerna, speciellt på ”utsatta” punkter såsom broar och tunnlar. Blev det något attentat utfört mot tysktågen i Sverige? -Jodå, det blev en jätteexplosition i Krylbo när engelska agenter sprängde knutpunktenDen utredning som gjordes efter explosionen blev helt offentlig först år 2011, 70 år efter händelsen! Utredningen visade att den officiella förklaringen var en medveten bluff för att undanhålla vad man visste om nazitågen. Ännu en gång har Socialdemokraterna försökt dölja, lura och undanhålla sanningen om partiets nazikopplingar för det svenska folket. - läs mer om Krylbosmällen längre ner.

I slutet av 1943 började krigsvindarna vända för Hitler som drog tillbaka mycket av krigsresurserna från norr. Tysktågen blev allt färre och i augusti 1943 sade Sverige upp avtalet om permittenttrafiken genom landet. 2,1 miljoner tyska soldater hade då transporterats genom det neutrala Sverige. 100 000 vagnslaster med vapen hade också rullat genom det neutrala Sverige. -Visst var vi neutrala - men bara till Hitlers fördel...

 

Efter kriget när fakta kom i dagens ljus blev det uppenbart att Hitler aldrig tänkte invadera Sverige även om planer hur detta isf skulle ske naturligtvis fanns. Man ansåg att socialdemokraterna var en allierad medgörlig vän man inte behövde slösa resurser på. Det har i efterhand också avslöjats att norska fångar och tvångsprostituerade judiska flickor och kvinnor som tvingades arbeta på norska bordeller, åkte med dessa tåg genom Sverige. Även 28 norska judar transporterades från Oslo med tåg genom Sverige till Trelleborg för vidare båtfärd till Stettin och tåg till Auschwitz där de avrättades. Visste (eller misstänkte) verkligen inte den svenska regeringen något om detta?

Alla förslag Nazityskland kommit med hade socialdemokraterna och dess samlingsregering snabbt accepterat och vice versa. Det var ju Socialdemokraterna som kom med förslag till Nazityskland att de skulle stämpla ett stort rött J i alla judars pass så de lättare skulle upptäckas vid gränsen. Och detta långt innan kriget bröt ut.

Tysktågen var ingen eftergift, krav eller hot från Hitler. Tysktågen var faktiskt en del av vår medvetna politik, en del av vårt samarbete med tyskarna som vi haft sedan 20-talet. Det var av denna anledning Socialdemokraterna inte ens diskuterade förslaget med andra partier i riksdagen eller informerade den svenska allmänheten och förbjöd pressen skriva om tågen. I deras ögon var det ingen skamfläck, utan bara en helt naturlig socialdemokratisk eftergiftspolitik.

Tyskland var en framgångsrik nation med världsledande ingenjörskonst och dessutom vår närmsta granne i söder, Europas mitt som vi ville bli en del av.

Vi hjälpte aktivt Hitler och hans nazister under lång tid i kriget. Vi ville och hoppades att Hitler skulle vinna och att vi i fredstid skulle vara en god bundsförvant.

Idag vet vi att tysktransporterna genom Sverige inte var ett hot från Hitler utan en vänskaplig överenskommelse mellan våra ledare. Nu vet vi att de tusentals soldater som bevakade transporterna inte gjorde det för att visa vår goda beredskap utan för att säkerställa de nazityska trupptransporterna.

 

Huvudlinjerna där största delen av permittrafiken gick.

Skärmklipp 2020-09-26 13.25.05.png

När kriget var över hade nazisterna bara dagar, kanske timmar på sig att sopa igen alla spåren av deras övergrepp mot mänskligheten. I Sverige hade socialdemokraterna 50 år på sig att tysta ner, sopa igen och indoktrinera folket om en alternativ sanning. Än idag skrivs det ytterst lite om tysktågen och naturligtvis är detta inget våra barn får lära sig om i skolan. Sanningen utgör alltid ett hot mot socialister. Så har det alltid varit i alla länder, i alla tider. Ändå går fortfarande var fjärde svensk lika glatt till valurnan vart fjärde år och lägger sin röst på just detta parti...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

Källa.

”Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal.

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.

”Timrets väg och Tysktågen” (2000) av Ruth Abrahamsson.

"Sverige Under Andra Världskriget" (2011) av Torsten Bengtsson

"Det Svenska Sveket" (2016) av Eirik Veum

"Hitler, Stalin och Sverige" (2016) av John Gilmour

"Landet utanför : Sverige" 1939-1940" (2018) av Henrik Berggren

"Andra Världskriget i Sverige" (2019) av Lars Gyllenhaal.

 

Permittenttrafikeni korthet:

  • På sommaren 1940 begärde Tyskland att få skicka soldater på permis­sion med tåg genom Sverige. I ett avtal mellan länderna bestämdes hur transporterna skulle skötas.​

  • Redan efter några månader utvidgades avtalet till att gälla även trans­porter av vapen, ammunition och annat krigsmateriel.

  • Ungefär två tysktåg om dagen åkte genom Sverige mellan åren 1940 och 1943. 2,1 miljoner soldater och 100 000 vagnslaster med vapen, ammunition och annan krigsutrustning fördes genom Sverige.

  • Ungefär 30 000 skadade tyska soldater transporterades genom Sverige med sjukhuståg från Torneå till Oslo i Norge. Många av resorna skedde med svenska järnvägsvagnar och sjukpersonal från svenska Röda Korset.

  • I augusti 1943 sade Sverige upp avtalet om permittenttrafiken ge­nom landet. Då hade krigslyckan börjat vända för Tyskland, och det svenska försvaret var betydligt starkare.

 

Läs mer:

Den Stora Smällen i Krylbo

Den 19 juli 1941 klockan 04.58 rullar ett tyskt tåg med 59 vagnar in på Krylbo stationsområde. Tåget skulle passera Krylbo och åka mot Horndal, Sandviken, Gävle och vidare norrut mot Torneå och Finland. 7 minuter senare, klockan 05.55 exploderar en eller flera vagnar. Explosionen blir enorm. Många fönsterrutor krossades över hela orten. Flera kratrar uppstod och den största var 2,5 meter djup och 10 meter bred. Cirka 30 personer skadades, 24 av dem fördes till lasarettet, sex av dem allvarligt skadade. Cirka 130 person- och godsvagnar förstördes eller skadades på området. Officiellt var tåget bara lastat med material och livsmedel avsett för de tyska trupperna i Finland. En ung officer från Dalregementet , Bror von Vegesack ledde saneringsarbetet för att omhänderta oexploderad ammunition som sedan dumpades i Dalälven och i Bysjön. Ammunition och delar från järnvägsvagnarna hittades senare flera kilometer från Krylbo Stn. 

Hur kunde då explosionen bli så kraftig? Det började nu bli allt svårare att hemlighålla att vi tillät tyskarna transportera vapen och ammunition genom Sverige och Krylbosmällen blev svår för regeringen att bortförklara. Den officiella förklaringen har alltid varit att det börjat brinna av bromsarna eller gnistbildning och att smällen bara var en olyckshändelse. Det var dock först långt efter kriget som det framkom att det hela var ett dåd utfört av agenten Malcolm Munthe i engelska Special Operations Executive. Maicolm utvisades redan dagen efter smällen. Krylbosmällen är fortfarande ett känsligt ämne för socialisterna, ett bevis att man hjälpte nazisterna under kriget. Den utredning som gjordes efter explosionen blev helt offentlig först år 2011, 70 år efter händelsen! Utredningen visade att den officiella förklaringen var en medveten bluff för att undanhålla vad man visste om nazitågen. Ännu en gång har Socialdemokraterna försökt dölja, lura och undanhålla sanningen om partiets nazikopplingar för det svenska folket. Se bilder från explosionen i bildgalleriet nedan. (SR - länk)

Scan.jpg
Skärmklipp 2020-09-25 10.45.35.png

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa:

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna