concrete-taupe.jpg

Engelbrechtdivisionen

& Midsommarkrisen 1941

lager13.jpg

"Det krävdes 150 tåg för att transportera Hitlers krigsdivision med 14 712 nazisoldater och deras vapen genom "neutrala" Sverige"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

Vi svenskar har i alla tider indoktrinerats att Sverige var neutralt under andra världskriget.

Men detta är mest bara en efterhandsrekonstruktion. Man talade sällan om neutralitet under kriget då vi helt och hållet stod på Adolf Hitlers sida. Det var först när det stod klart att Adolf Hitler skulle förlora kriget som vi försökte sopa igen alla spår av nazisamarbetet och därefter desperat försökte övertyga omvärlden att vi varit ”neutrala” i kriget.

Lyssna:Engelbrechtdivisionen
00:00 / 14:43

För hur neutrala var vi när socialdemokraterna tillät 2,1 miljoner tyska nazistsoldater transporteras hem från slagfälten via våra svenska järnvägar? Hur neutrala var vi när socialdemokraterna tillät vårt järnvägsnät vara ett rullande krigssjukhus åt Adolf Hitlers skadade nazisoldater? Hur neutrala var vi när socialdemokraterna tillät att vi sålde all den nödvändiga järnmalmen Adolf Hitler behövde för att bygga upp sin krigsmakt och därmed möjliggöra Andra världskriget? Hur neutrala var vi när socialdemokraterna tillät Adolf Hitler ha enorma lagerförråd av krigsförnödenheter i Sverige? Hur neutrala var vi när socialdemokraterna tillät en hel nazitysk krigsdivision med 14 712 nazisoldater och deras vapen transporteras genom Sverige? Detta är berättelsen om just denna krigsdivision - "Engelbrecht" -divisionen:

"Det står fortfarande inte ett ord om detta i våra barns historieböcker"

 

Den hittills mest omdebatterade händelsen vad gäller Sveriges nazivänlighet och total brist på neutralitet under andra världskriget är transiteringen av ”Engelbrechtdivisionen” under midsommarfirandet 1941.

 

Engelbrechtdivisionen med 14 712 nazisoldater och deras vapen som under andra världskriget med svenskt tillstånd av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen transiterades på svensk järnväg från det ockuperade Norge genom det ”neutrala” Sverige vidare till Finland.

 

Transiteringen ägde rum mellan den 25 juni och 12 juli 1941. Det krävdes 150 (!) tåg för att transportera Hitlers krigsdivision med 14, 712 nazisoldater och alla deras vapen genom neutrala Sverige och genomfarten bevakades av 15 000 svenska soldater.

Egentligen hette den inte ”Engelbrecht-divisionen” men det är som sådan den har gått till historien i Sverige. Förbandets verkliga namn var 163-infanteridivisionen och dess chef var generalmajor Erwin Engelbrecht, som dekorerats högt för sin insats under nazisternas invasion av Norge.

När Tyskland klockan 03.00 den 22 juni 1941 inledde Operation Barbarossa och anföll Sovjetunionen ställdes inom några timmar krav från nazitysklands sida att få transportera en fullt utrustad tysk division med 14 712 soldater på svenska järnvägar från Norge till Finland där de skulle kriga mot Sovjetunionen.

Europe,_1942-5.gif

 

Engelbrechtdivisionens väg genom det neutrala Sverige. 

Infälld bild - generalmajor Erwin Engelbrecht

Erwin Engelbrecht.jpg
Skärmklipp 2020-09-27 14.21.52.png

Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringens diskussioner kring om att bifalla Adolf Hitlers krav brukar kallas ”Midsommarkrisen” och transiteringsbeslutet är mycket omskrivet men det står fortfarande inte ett ord om detta i våra barns historieböcker!

"Det krävdes 150 tåg för att transportera Hitlers krigsdivision genom Sverige"

 

Den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson gav inför riksdagsgruppen intrycket att kung Gustav V hotade att abdikera i händelse av ett avslag. Han lyckades med sin lögn och därigenom möjliggöra en kompromiss med övriga partier och kunde därmed säkra samlingsregeringens fortbestånd.

Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen sa alltså ja men lät förstå att det var en ”engångseftergift”.

Från och med denna stund gav Sverige definitivt upp sin neutralitet under andra världskriget och ställde sig helt på Adolf Hitlers sida! Sverige hade redan i juni 1940 tillåtit 2,1 miljoner nazityska soldater åka hem på permission (den sk permittenttrafiken) att transporteras på våra svenska järnvägar men nu var det fråga om en hel krigsdivision på 14 712 man och alla deras vapen till fronten! Neutralt? Anständigt?

Under de kommande fyra åren stod det socialdemokratiskt ledda Sverige på Adolf Hitler och hans nazisters sida ända fram tills krigslyckan vände hösten 1944! Något våra skolbarn i dagens svenska skola aldrig får lära sig något om. Något vår statsminister aldrig vågar prata högt om!

Storlien_1940_Tysk_transittrafik,_alpjäg

Tyska vapen på svenska neutrala järnvägar under kriget.

Skärmklipp 2020-09-27 14.22.162.png

Engelbrecht-divisionen är något socialdemokrater aldrig nämner i debatter! Däremot hör vi ofta att Sverige var ”neutralt” under kriget! Känns det igen? -Grattis, då har Du blivit grundlurad av socialismens effektiva indoktrinerings propaganda! Vi var förvisso aldrig med aktivt i kriget men vi var definitivt inte neutrala. Det är bara något Socialdemokraterna i efterhand försökt övertyga oss för att dölja det faktum att Sverige stod på fel sida av historien - TVÅ gånger! Först på Hitler/Nazismens sida fram till hösten 1944 och därefter på Stalin/Kommunismen sida. Att ställa sig på de Allierades sida (USA, Kanada, England, Frankrike) var tydligen aldrig ett alternativ för socialisterna, - något att tänka på! Om vi var neutrala i kriget var vi det alltid till Hitlers fördel.

"Under de kommande fyra åren stod vi på Adolf Hitlers sida"

 

Enligt författaren Carl-Gustaf Scott fanns det ingen "midsommarkris" 1941, krisen fabulerades fram i efterhand i syfte att skydda det politiska arvet hos Socialdemokraterna och deras ledare Per Albin Hansson. Scott hävdar i en artikel att det inom den svenska socialdemokratin inte fanns något motstånd mot tyska transiteringar.

Protokollet från den socialdemokratiska riksdagsgruppen sammanträde om frågan den 24 juni 1941, visar att gruppen med 159 röster mot 2 ansåg sig nödsakad att säga ja till tyskarnas krav. De övriga partierna kunde alltså inte rösta ner förslaget om att låta Hitler transportera en hel krigsarmé genom det "neutrala" Sverige. Engelbrecht-divisionen är därför en skandal enbart signerad av Socialdemokraterna.

-Ja, så nog ligger det mycket i Carl-Gustaf Scotts påstående!

Vad gäller själva genomförandet av Engelbrecht-transiteringen var denna, till skillnad från permittenternas tåg, bevakad av svensk militär. Men kommendanten för Bodens fästning, överste Helmer Bratt, fick inte som han ville.

26234-file.jpg

Fotografi taget när delar av Engelbrecht-divisionen transporteras genom det neutrala Sverige.

Skärmklipp 2020-09-27 14.22.33.png

Han hade i ett tidigt skede begärt att inga tysktåg skulle få stanna i Boden. En begäran som Stockholm godtog. Men bara någon dag före ankomsten meddelades översten att han tvärtom blivit ansvarig för att utspisa de tyska soldaterna något hundratal meter från Norrbottens regemente, på Bodens södra station. Inalles skulle hela divisionen, 14 712 man, komma att besöka denna idag nedlagda station.

 

Samtliga Bodens förband var dock vid finska gränsen. Överste Bratt befallde därför att Bodens kanoner skulle riktas inåt, mot stationsområdet, och öppna eld vid ett tyskt kuppförsök. Även om översten själv befann sig i granaternas nedslags område. Tågen skulle också omringas av nyinryckta som fick en snabbkurs att uppträda respektingivande.

"Från och med denna stund gav Sverige definitivt upp sin neutralitet"

 

När general Erwin Engelbrecht själv klev av tåget på Bodens södra undrade han indignerat om all bevakning verkligen var nödvändig. Översten svarade att soldaternas uppgift var att avvärja eventuella ryska flygattacker. Men när den tyske generalen strosade fram mot den närmaste svenske rekryten sänkte denne snabbt sitt bajonettförsedda gevär mot generalens magområde och lade pekfingret på avtryckaren. Generalen ryggade tillbaka ett par steg och lär ha anlagt en surmulen min...

Episoden med bajonetten mot magområdet är tyvärr inget författaren Lars Gyllenhaal kunnat få bekräftat av de tre tyska veteraner från 163-infanteridivisionen (varav en bosatt utanför Stockholm) som han fick kontakt med efter publiceringen av boken ”Slaget om Nordkalotten”.

 

Men deras egen förbandskrönika, ”Der Weg der 163. InfanterteDivision” (2006) gör klart två saker: Engelbrecht-divisionen fick utmärkt service längs hela svenska vägen och särskilt berömmer man den svenska Lottakåren. Men därefter står det:

”-Det ändrade dock inte det faktum att mertalet av den svenska befolkningen var negativt inställd till den nationalsocialistiska regimen i Tyskland.”

images.jpg

 

Fotografi taget när delar av Engelbrecht-divisionen transporteras genom det neutrala Sverige.

Skärmklipp 2020-09-27 14.22.592.png

-Ja, den svenska befolkningen – men inte det socialdemokratiska partiet! Tack vare veteranerna Erich Gliesche och Karl Otto Böttcher kan vi nu presentera deras förbandskrönikas autentiska bilder av Engelbrecht-divisionens transitering genom Sverige. Därtill några bilder tagna av svenskar, som med ett undantag ej tidigare har publicerats. (se bildgalleri längst ner i artikeln)

Nästa gång vi hör socialister skryta om deras duglighet och anständighet ska vi alltid komma ihåg att inget annat parti i Sveriges historia har haft ett så vältrimmat samarbete med Adolf Hitler och Nazityskland som just Socialdemokraterna.

De föredrog nazismen före de västerländska Allierade. Därefter föredrog de samarbete med massmördaren, tyrannen och diktatorn Josef Stalin och Sovjetunionens kommunism! Inget annat parti gjorde så mycket frivilliga eftergifter för att Adolf Hitler skulle vinna kriget som Socialdemokraterna och värst av allt; det var Socialdemokraterna som gav upp den svenska neutraliteten till förmån för nazisterna under andra världskriget. Samma parti som Socialdemokrater idag kallar ”ett anständigt parti". Partiet var fjärde svensk fortfarande röstar på...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

 

"The Swedish Midsummer Crisis of 1941" (2002) Carl-Gustaf Scott.

”Sverige inför Operation Barbarossa” (2006) av Leif Björkman.

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.

”Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal.

"Midsommarkrisen 1941" (2014) Erik Carlsson.

 

 

  Diverse länkar:   

Expressen ”Andra Världskriget Del 5”,

Aftonbladet

Populärhistoria

 

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna