Sveket mot Norge.

"Varför ska den svenska armén hjälpa till att rensa upp i Norge när tyskarna är borta?

Det vore bättre de allierade arméerna rensade upp i Sverige"

Winston Churchill 24/4-1945

Stämpel9.gif
511-5111341_clipart-crown-golden-crown-g

Den  9:e april 1940 ockuperar Nazityskland vårt västra brodersland Norge. Norrmännen kämpar tappert men har inte mycket att sätta emot. Den norske kungen Håkon VII är dock uppstudsig mot nazisterna och blir därför ett viktigt moraliskt stöd för den norska motståndsrörelsen. Kungens trots gör att han hamnar på nazisternas dödslista. Efter tre dagars flykt dyker den sextioåttaårige norske kungen Håkon VII iförd norsk generalsuniform och delar av regeringen upp vid svensk/norska gränsen nära Idre. Men den svenska regeringen vägrar släppa in dem...

Lyssna:Sveket mot Norge
00:00 / 36:48

 

De är jagade av tyskt flyg och tyska trupper som försökte ta livet av de undflyende, men vid gränsstationen till grannlandet, det neutrala Sverige blir det tvärstopp! Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen med den socialdemokratiska statsministern Per-Albin Hansson i spetsen vägrar släppa in och hjälpa kungen att sätta sig i säkerhet! De måste nu vända tillbaka in i Norge där nazisterna med flyg och soldater är på jakt för att mörda dem...

Den norska kungafamiljens bitterhet mot Sverige och den svenska regeringens svek skulle -med all rätt- sitta i till långt fram i vår tid. Håkon VII satte aldrig mer sin fot i Sverige och han talade aldrig mer med kung Gustav V efter den svenska regeringens svek. Hans avsky mot Sverige kom att bestå livet ut.

Den 11 september 2014 säger den dåvarande partiledaren för ett av de dåvarande samlingsregeringspartierna i en direktsänd TV4 debatt att hans mor flydde över gränsen till Sverige under kriget och utbrister sedan ; "Jag är såå glad att inte Jimmie Åkesson satt gränsvakt den natten!" Man häpnar hur otäckt låg historiekunskap våra folkvalda politiker faktiskt har om Sveriges nutidshistoria och om sitt eget partis förehavanden. Det är ytterst märkligt att alla partiledare tycks vara historieexperter om alla andra partier men totalt okunniga om sitt eget. Hade dessa partiledare haft normal allmänbildning hade de noga avhållit sig att diskutera och beskylla andra för att inte hjälpa undflyende vid den svensk/norska gränsen under kriget. 

Detta är den skrämmande (och spännande) historien om när den svenska samlingsregeringen  vägrade släppa in och hjälpa den flyende norske kungen att sätta sig i säkerhet undan de jagande nazisterna:

 

Statsminister och Socialdemokraten Per Albin Hansson skrev i sin dagbok den 2 april 1940 att ryktena talade om tyska aktioner för att skydda de svenska malmfälten.

"Vi förhålla oss lugnt avvaktande, demobiliseringen i norr fullföljes".

Detta innebar att de cirka 100 000 soldaterna som inkallats under vinterkriget, nu istället skickades hem. Dagen efter, den 3 april telegraferade konsuln i Stettin att tyska flottan är redo för aktion mot Norge. Den dagen skrev vår socialdemokratiske statsministern Per Albin i sin dagbok: "Lugnande rapporter". Nästa dag krävde ÖB Olof Thörnell att Sverige skulle mobilisera, han hade fått starka indikationer på ett nära förestående tyskt anfall mot grannländerna. Det blev ingen svensk mobilisering. För dyrt, tyckte Per Albin Hansson som istället åkte  till Stigtomta för att hålla ett föredrag. Fem dagar senare: Klockan 05.00 torsdagen den 9 april 1940 väcktes Per-Albin Hansson av telefonen. Tyskarna har anfallit och ockuperat både Danmark och Norge!

Den svenska järnmalmen från gruvorna i Kiruna och Gällivare är orsak till grannländernas olycka. Vi exporterar malmen till Tyskland som i Kruppkoncernens smedjor i Ruhr blir till Hitlers vapen. Sverige står för mer än hälften av järnet som Nazityskland behöver, cirka tio miljoner ton om året. Vi är den enda stora leverantören. Tyskarna betalar oss med bland annat kol - som vi behöver för att värma hus och fabriker under de kalla krigsåren.

På sommaren exporteras malmen från Luleå. På vintern, då Östersjön är isbelagd, skickas malmen på järnväg till hamnen i Narvik som är isfri året runt. Malmbåtarna går längs Norges kust, förbi Danmark, genom det trånga Öresund och in i Östersjön mot Tyskland. I kriget är det en farlig väg, mycket farlig!

Den svenska samlingsregeringen (1939-45)

Samlingsregeringen var ingen folkvald koalition utan en frivillig inbjudan från det styrande Socialdemokratiska partiet till tre övriga partier. Man behöll alla viktiga ministerposter och (S) blev aldrig nedröstat en enda gång i frågor som gällde viktiga beslut, ibland rådfrågade man inte ens med de övriga tre partierna. I praktiken hade man full makt med 53,8% vid valet 1940 men ändå någon att kunna skylla ev. misstag på - ungefär som idag. Samlingsregeringen bestod av:

Socialdemokraterna

Folkpartiet (n.v. Liberalerna)

Bondeförbundet (n.v. Centerpartiet)

Högerpartiet (n.v. Moderaterna)

Sveriges Kommunistiska Parti (n.v. Vänsterpartiet) ansågs redan då vara alltför extremt och opålitliga och fick därför inte vara med i den svenska samlingsregeringen under kriget.

Skärmklipp 2020-09-27 16.26.13.gif

Britternas krigsfartyg lurar överallt. Hitler oroar sig också för att Churchill ska minera Östersjön och stänga in nazisternas ubåtar och krigsfartyg. Det neutrala Danmark har ett strategiskt läge - därför ockuperar Hitler Danmark men även Norge måste ockuperas för malmens skull.

Det var bråttom: Hitlers spioner vet att Churchill också planerar en invasion i Norge - för att stoppa att den svenska järnmalmen når Hitler. De djupa fjordarna är också perfekta gömställen för slagskepp och ubåtar. Därifrån kan de grå vargarna snabbt sändas mot fiendens konvojer på Atlanten. Kort sagt; har man Norge och Danmark kan man fortsätta få in den nödvändiga svenska järnmalmen för att tillverka vapen och man har en bra bas för ett framtida anfall mot Storbritannien. Dessutom hade Hitler naturligtvis som slutmål att ansluta alla de nordiska "germanska" länderna till det tänkta Stortyska riket. I det riket skulle nordborna givetvis bilda en elit för sig.

 

Flyglarmet ljuder över Oslo klockan 00:15 natten till den 9 april 1940. När signalen »faran över« kom en timme senare och folk började lämna

skyddsrummen gled den tyska invasionsstyrkan in i Oslofjorden med släckta ljus. Längst fram låg den tyska marinens nya krigsfartyg, den tunga kryssaren "Blucher". Ombord fanns det manskap som hade till specialuppgift att ta kungahuset och regeringen till fånga. På fartyget fanns också en grupp byråkrater och särskilda sändebud som skulle säkra kontrollen över Norge så snart ockupationen var ett faktum.

Klockan 04:20 gick flyglarmet igen och samtidigt öppnade kanonerna Moses och Aron på Oscarsborgs fästning eld mot Blucher. Anfallsstyrkan hade upptäckts. Undervattenstorpeder fick fullträff i skrovet och Blucher sjönk i Drobaksundet medan hundratals överlevande tyskar kastade sig överbord och simmade mot land. Resten av flottan fortsatte mot huvudstaden, men Operation Weseröbung, tyskarnas namn på invasionen, hade blivit allvarligt försenad.

Stortingspresident Carl J. Hambro var en av dem som fick rapport om att en tysk invasion pågick, och han handlade snabbt. Han varnade kungahuset, regeringen och stortinget och ordnade ett tåg som under morgontimmarna förde hela makteliten till Elverum. Tyska plan hade cirklat över Oslo under natten, och när människorna återigen vågade sig ut ur skyddsrummen i gryningen var de fortfarande kvar på himlen.

 

Efter att ha förlorat kryssaren Blucher fick de medförda arméförbanden landsättas längre bort från Oslo än planerat varmed deras erövring tog längre tid än planerat. Stortinget, kabinettet och den kungliga familjen gavs därför möjlighet att fly huvudstaden med någon timmes försprång. Ett viktigt mål för Nazityskland var att just få kontroll över den norska regeringen och kungahuset. Nu försvann chansen...

Det tyska sändebudet Curt Bräuer begärde ett möte med kung Håkon. Diplomaten krävde att norrmännen skulle lägga ner sina vapen, och framförde Adolf Hitlers krav att tillsätta nazisympatisören Vidkun Quisling som ny norsk statsminister. Carl Bräuer uppmanade kung Håkon att följa danska regeringens exempel och ge upp, och varnade att Norge skulle lida svåra följder om han inte hörsammade uppmaningen.

Under ett känsloladdat möte med kabinettet berättade kung Håkon vad det tyske sändebudet sagt:

"-Jag är djupt tagen av det ansvar som påläggs mig om det tyska kravet avvisas. Ansvaret för katastrofen som kommer att drabba folket och landet är i sanning så allvarligt att jag bävar för att ta det. Det vilar på regeringen att fatta beslutet, men min ståndpunkt är klar.

För min del kan jag inte acceptera det tyska kravet. Det skulle strida emot allt jag har uppfattat som min plikt som kung av Norge sedan jag kom till detta land för närmare trettiofem år sedan."

Håkon sa att norska folket och Stortinget saknade förtroende för Quisling, och att om kabinettet var av annan uppfattning, skulle han abdikera för att inte stå i vägen för regeringens beslut. Regeringen ställde sig enhälligt bakom kungen, och deklarerade per telefon sin vägran att acceptera tyskarnas krav.

 

28 cm kanonen Moses på Oscarsborgs fästning sänkte Blücher med välriktade granater. Kanske räddades det norska kungahuset i detta ögonblick?

Skärmklipp 2020-09-27 16.26.33.png

I en radiosändning den kvällen, framfördes kungens och regeringens ståndpunkt att emotstå tyskarnas ultimatum, till det norska folket. Regeringen lät förstå att de skulle kämpa mot tyskarna så länge som möjligt, och uttryckte sin förvissning om att folket skulle bistå beslutet. I och med detta hade Kung Håkon VII av Norge skrivit på sin egen dödsdom. Nu var han ett jagat villebråd för nazisterna...

 

Tidigt på morgonen är flykttåget med kung Håkon VII, kronprins Olav och delar av regeringen framme i Lilleström strax norr om Oslo, där tåglinjerna delar sig mot Sverige och Trondheim. Nu gäller det att snabbt fly till broderslandet i öst, det neutrala Sverige. Väl där skulle följet kunna andas ut och vara i säkerhet undan nazisterna. På stationen ser kungen för första gången fiendens terror. Intill ligger Kjellers flygplats, och framför ögonen på flyktingarna bombar tyskarnas flyg den sönder och samman. Nu planerar de att först  fly till Hamar i Hedmarks Fylke, men på grund av tyskarnas snabba frammarsch tvingas de fortsätta förflytta sig längre österut mot svenska gränsen. Från Hamar tågstation går nu flykten vidare i tre svarta bilar. En stund senare kommer de till Elverum där kungen åter nås av Hitlers krav på en villkorslös kapitulation. Från Elverums folkhögskola avger kungen sitt idag legendariska svar: "NEI". Fienden har nu fått upp spåret efter den flyende kungen och regeringsledamöterna. Den tyske militärattachén i Oslo sänder 120 av de fallskärmsjägare som landat på Fornebu för att ta upp jakten på den flyende kungen. Håkon hinner knappt ut från Elverums folkhögskola när plötsligt ett massivt bombanfall sätts in mot följet. Mirakulöst nog överlever alla men 34 bybor dödas. Kungen och hans följe fortsätter fly i nordöstlig riktning mot svenska gränsen...

Den 11 april kommer Håkon VII och resten av flyktingarna till Nybergsund nära Trysil. Kungen har fått ett nytt ultimatum från tyskarna: han måste godkänna Vidkun Quisling som ny statsminister. Återigen svarar kungen med ett enda ord: "NEI". I Molvde avslöjas på nytt kungen och hans följe för nazisterna. Bara en timme efter telegrammet sänts dyker plötsligt tyska bombplan upp med ett intensivt bombanfall mot den lilla byn med 300 invånare. Våg efter våg med flygplan öser från låg höjd sprängbomber och kulspruteeld över husen. Kungen och följet tvingas fly ut i skogen för att söka skydd.

Det var under denna flykt det i dag klassiska fotografiet från kungens flykt togs. Ingen dog eller skadades allvarligt, men budskapet var tydligt. Det handlade inte längre om att tyskarna ville gripa kungen, kronprinsen och regeringen utan att de ville döda dem. Trötta intill utmattningens gräns av att befinna sig på flykt i två dygn började de fundera på att ta in på ett vandrarhem i närheten av den svenska sidan av gränsen. Tanken var enbart att vila ut en natt för att sedan återvända till Norge. 
Följet var flera gånger utsatta för tyska flygangrepp under flykten mot Sverige. Under resan mot svenska gränsen stannar bilkaravanen ett flertal gånger och lyssnar efter flygplan. Man kryper sakta fram i natten på snöbelagda vägar med släckta strålkastare. De åker på de smala skogsvägarna i tre stora svarta bilar med registreringsnummer A1, A2 och A3.

 

En klassisk bild från kriget. Kung Håkon och kronprins Olav flyr de tyska flygangreppen den 11 april 1940 när de försöker ta sig mot Sverige.

Skärmklipp 2020-09-27 16.26.41.png

Bilarna är lätta att upptäcka från luften.  En gång kör man in på en mindre skogsväg och täcker bilarna med granris när de tyska flygplanen närmar sig. Kungen, kronprinsen och statsråden hamnade i en återvändsgränd vid Drevsjön vid svenska gränsen i höjd med Idre. Det var omöjligt att komma vidare norrut eftersom vägarna var igensnöade. Ytterligare ett dygn hade gått och flykting­arna var nu på gränsen till kollaps.

Klockan 06:45 fredagen den 12 april kommer så äntligen Håkon VII, kronprins Olav, utrikesministern Halvdan Koht och handelsministern Trygve Lie (som efter kriget blev FN:s första generalsekreterare) till den norska tullstationen Lillbo vid Drevsjö i Engerdal kommun vid svenska gränsen. 67-årige Håkon lider av sömnbrist och är utmattad. Ingen i sällskapet har heller ätit eller sovit senaste dygnet.  

Koht ringer från Lillbo den svenske utrikesministern Christian Günther. Ärendet brådskar. Förföljarna är nära, mycket nära! Tyska spaningsplan flyger över det kungliga sällskapets huvuden. Koht är tydlig i sitt samtal med Gunther att de blivit beskjutna och att kungen svävar i livsfara oavsett var i Norge han än befinner sig. Man önskar att kungen och hans sällskap ska få komma in i Sverige och återhämta sig en kortare tid på ett vandrarhem i nordvästra Dalarna innan de fortsätter färden med slutdestination Storbritannien där de ska fortsätta leda försvarskampen.

"- Kan norske kungen med sällskap tillåtas passera gränsen till Sverige för att vila över natten på ett vandrarhem i Dalarna?" frågar den norske utrikesministern. 

 

Ilsamtal utväxlades mellan gränsstationen och regeringen i Stockholm. Den svenska regeringen insåg omedelbart att detta skulle medföra problem för Sveriges del. Håkons blotta närvaro i Sverige skulle vara problematisk, även om den inte utnyttjades till något särskilt. Skulle man ge den 67-årige, hårt medtagne, kungen vila skulle man ställa sig på Norges sida, mot Nazityskland ansåg såväl socialdemokraten Per-Albin Hansson som kung Gustav V.
 

Klockan 11:50 kom till slut beskedet från den svenska regeringen: Kungen och hans sällskap skulle kunna få passera gränsbommen vid Flötningen tre kilometer längre österut men då skulle de omedelbart interneras (= tas i "förvar"/fängslas) och han fick under inga omständigheter leda något motståndsarbete från svenskt territorium samt att svenska regeringen inte gav garantier att sällskapet skulle få återvända till Norge. Även den svenska kungen Gustav V var nöjd med beslutet.  Socialminister Gustav Möller samt flera politiker på högerkanten protesterade men statsminister Per-Albin Hansson (Socialdemokraterna) bestämde enväldigt! 

Passerar kungen Flötningen ska han omgående interneras och kan icke få garantier att återvända till Norge. Utländska medborgare som flyr hit ska interneras enligt bestämmelserna."  får det flyende följet klara besked om!

Socialdemokraten Per Albin Hansson vägrade ge den norske kungen och hans följe fri lejd in i Sverige så de kunde sätta sig i säkerhet. Per Albin meddelade att kungen skulle interneras omedelbart eftersom tyskarna annars kunde tro att vi var på Norges sida i kriget. 

Det var alltså exakt här och då, i Flötningens gränsstation på förmiddagen den 12 april 1940 som Sverige och den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen började vika ner sig och krypa för Nazityskland! Det skulle bli åtskilliga fler gånger innan kriget var över...

Kung Håkon och kronprins Olav söker skydd i skogen under ett tyskt bombanfall i april 1940 när de försker fly till Sverige.

Skärmklipp 2020-09-27 16.26.47.png

Enligt justitieminister Westmans dagboksanteckningar ville statsministern internera honom omedelbart men så blev nu inte fallet. Att låta sig tillfångatas var aldrig ett alternativ för kung Håkon. Vad skulle hända om Tyskland krävde att svenskarna skulle överlämna kungen? Visste redan då kung Håkon hur nazivänliga den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen var hade han nog aldrig försökt fly och söka skydd till sitt östra brodersland. Det fega svenska regeringsbeslutet kunde gjort att hela det norska kungahuset hade mördats.

Klockan 13:30 kontaktas sällskapet på nytt av svenska regeringen. Denna gång var det utrikesrådets Staffan Söderblom som ringde. 43-årige Söderblom var chef för utrikesdepartementets politiska avdelning och arbetade särskilt med Sveriges goda relation med Nazityskland. Söderblom bekräftade den tidigare ståndpunkten att Sverige inte kunde ge Håkon VII några förhandsgarantier angående återresan till Norge. Han måste räkna med att bli kvarhållen mot sin vilja. Förfrågningen om uppehåll i Sverige på norrmännens villkor avvisades därmed - ännu en gång.

Håkon VII blev mycket upprörd över den svenska regeringens beslut. Detta handlade inte bara om politik och neutralitet, utan också om viljan att hjälpa människor i akut nöd. De befann ju sig i livsfara. Håkon VII, kronprins Olav och de övriga i sällskapet kunde snabbt besluta att de inte kunde söka skydd i sitt östra brodersland. När sällskapet skulle bryta upp vid Lillbo kom ett meddelande att tyskt bombflyg och jaktflyg ännu en gång var på väg mot dem. Hals över huvud hoppade de in i sina bilar och körde nu över gränsen in i Sverige och de tre kilometerna mot den öppna tullbommen i Flötningens gränsstation. De är nu tre kilometer in på svenskt territorium. Där stoppas de av en svensk soldat med geväret i handen.

Ur den främsta bilen kliver en lång man i grå militärkappa med generalsuniform under.

"- Kung Håkon av Norge", presenterar han sig.

"- Sergeant Gustafsson från Mora", svarade gränsvakten och gör honnör. Vid hans sida står en annan gränsvakt vid namn Nils Karlsson, också han från Mora. Han blir senare känd för hela svenska folket som skidlegendaren "Mora-Nisse" Karlsson.

"-]ust som grabbarna vid kokvagnarna var i färd med att ordna frukostanskaffning, kom tre stycken bilar från norska sidan, vilka givetvis stoppades av vårt folk. Döm om vår förvåning, när vi finner att det är norska kungen och hans närmaste män, som jagats av tyskarna genom de norska skogarna fram till vår bevakning. Jag minns än i dag hur sliten och trött kung Håkon såg ut" berättar "Mora-Nisse" långt senare i en intervju.

Den svenske officeren Torsten Påhlgren var chef för vaktstyrkan vid Flötningen den dagen. Han kontaktade sina överordnade, representanter för de lokala myndigheterna samt regeringen i Stockholm men fick aldrig något svar. Påhlgren lät därför Håkon VII och det övriga norska sällskapet återvända tillbaka mot Norge när man bedömde att de tyska stridsplanen var borta. Klockan var då 18:00 denna fredagskväll den 12 april 1940.

 

Per-Albin Hansson, socialdemokraten som vägrade släppa in den flyende norske kungen Håkon VII

Skärmklipp 2020-09-27 16.26.55.png

Påhlgren visste att han gjorde fel när han släppte sällskapet och gav därefter sina mannar en tydlig order;  -Vi pratar aldrig mer eller med någon om detta!

När hans överordnade fick kännedom om händelsen var hans kommentar: "-Du gjorde rätt, men det var åt helvete fel!"

Kung Håkon VII tvingas nu vända om in mot det ockuperade Norge igen, han var då både nedbruten, trött och deprimerad. De har inte hunnit långt då de åter hör dånet från tyska jakt- och bombplan när de närmar sig tullstationen i Lillebo. Därpå åker de över gränsen igen, in i det tyskockuperade Norge. Kung Håkon uppehöll sig några timmer på svensk mark för att undkomma tyskt flyg men hans syn på Sverige, den svenska regeringen och kung Gustav V svekfulla agerande kom att för alltid -och med all rätt- bli mycket hatisk efter detta. Bestört återvände den jagade norske kungen och hans följe tillbaka in till kriget i Norge. Bakom dem stängdes gränsbommen mot Sverige såväl bokstavligt som bildligt. Kung Håkon VII skulle aldrig mer träffa kung Gustav V (sin frus farbror) och Håkon skulle bara sätta sin fot i Sverige en enda gång till - vid Gustav V´s begravning  9 nov 1950...

 

 

Efter det misslyckade försöket att skaffa sig andrum i Sverige vände kung Håkon och hans följeslagare bort från gränsen i syfte att förena sig med den öriga norska statsledningen. Den äventyrliga resan fortsatte med stor risk för att möta tyska fal!skärmsjägare som luftlandsatts längre norrut i Gudbrandsda!en. Efter att varit på flykt i en vecka återsamlades kronprins och regering på den 800 år gamla adelsgården Sandbu som låg halvvägs mellan Lillehammer och Trondheim. Kungen och ministrarna tog sedan sin tillflykt i de snötäckta skogarna och begav sig norrut mot 

Åndalsnes vid nordvästra kusten. När de brittiska styrkorna började förlora land till följd av de tyska bombanfallen, togs kungen och hans män ombord på det brittiska fartyget HMS Glasgow och begav sig sjöledes till Tromsø som fick fungera som provisorisk huvudstad från 1 maj.

Kung Håkon och kronprins Olav tog upp kampen från en stuga i skogen i Målselvdalen, där de skulle bo tills de senare evakuerades över Nordsjön till Storbritannien. De allierade hade en tämligen god kontroll över norra Norge till slutet av maj, men efter slaget om Frankrike blev det uppenbart att de brittiska styrkorna behövdes bättre på annat håll och drogs tillbaka från Nordnorge. Norska regeringen tvingades då till en förnedrande evakuering.

Den 7 juni 1940 smugglas kungen och regeringen med den brittiska kryssaren "Devonshire" till Storbritannien där kung Håkon bildade en norsk exilregering. Från London blev kung Håkon en viktig symbol för det fortsatta norska motståndet och därifrån håller han flera eldande radiotal via BBC till norrmännen och manar dem till kamp mot ockupationsmakten.

Efter kriget i Juni 1945 återvände Håkon VII till Norge där han mottogs av enorma folkmassor som en stor hjälte. kon VII glömde emellertid aldrig den svenska regeringens svekfulla behandling av honom vid gränsen och det blev en livslång missämja mellan honom och hans släkting Gustaf VDen norska kungafamiljens bitterhet mot Sverige skulle sitta i till långt fram i vår tid. Håkon VII reste under sitt liv aldrig mer till Sverige eller ens pratade med Gustaf V.

 

Kung Håkon VII blir stor hjälte i Norge efter kriget. och hyllas av folket på Oslos paradgata Karl Johans.

Skärmklipp 2020-09-27 16.27.02.png

Hans bitterhet och avsky för svenska regeringens svekfulla beslut att vägra släppa in honom undan tyskarnas mördarjakt satt i hela hans liv. Håkon dör 21 september 1957 och efterträddes han av sin son Olav V. Kung Håkon betraktas idag som en av de största norrmännen under modern tid. Han ligger begraven i den vita sarkofagen i Det kongelige mausoleum i Akershus festning jämte sin hustru Maud.

 

När andra partier påminner om Socialdemokraternas mörka historia slår dessa ifrån sig och försöker patetiskt nog få det till att Socialdemokraterna var den ledande antinazistiska kraften under kriget. Förmågan att erkänna och lära sig något av historiska missgrepp är lika med noll. Då vägrade man släppa in den norske kungen som flydde ondskan, idag släpper man istället in -med öppna famnen- hundratals radikaliserade IS-terrorister vars enda mål är att krossa demokratin, oss och västerlandet. Och detta parti påstår att de "står på rätt sida av historien"!

I en partiledardebatt på TV4 2014 gick Liberalernas dåvarande partiledare Jan Björklund till hårt angrepp mot SD´s partiledare med en fabricerad historia som gick ut på att Björklunds mor flydde undan nazisterna från Norge till Sverige. Jan Björklund avslutade med orden:

"-Jag är såå glad, Jimmie Åkesson, att inte Du satt gränsvakt den natten!" 

-Ja, man undrar hur extremt okunniga våra partiledare är om svensk nutidshistoria och om sin egen partihistoria. Att fabricera en historia för att anklaga meningsmotståndare samtidigt som man skämde ut hela Sverige för omvärlden som krigets ynkryggar är att bevisa sin okunskap. Hade Jan Björklund varit lite mer normalbegåvat allmänbildad hade han aktat sig mycket noga att prata om just människor som flyr undan nazismen över den svenska gränsen i förhoppning om säkerhet. Om Jan var sååå glad att Jimmie Åkesson inte satt gränsvakt den natten när hans uppdiktade historia skulle utspelat sig tvingades alla vi andra skämmas sååå mycket för Björklunds, Löfvens, Kristersson och Lööfs partiers agerande under mänsklighetens mörkaste tid. Björklunds uppenbara historiebrist blev pinsamt avslöjat för hela det svenska folket i TV4´s direktsändning. (LÄNK)

Vår svenska samlingsregering vägrade sätta den undflyende norska kungafamiljen i säkerhet undan de jagande nazisterna. Något att tänka på nästa gång vi ser glada norrmän firar sin nationaldag, 17:e maj. Då ska vi komma ihåg vilka som skämde ut Sverige som krigets ynkryggar. Då ska vi komma ihåg vilka som stod "på rätt sida av historien". Socialdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets företrädare borde läsa på om vad som verkligen hände under andra världskriget innan de står och anklagar andra för att sitta i gränsvakten långt innan de ens var födda. 

 

Jan Björklund skämmer ut sig.

"-Jag är såå glad att inte Du satt gränsvakt den natten!

Skärmklipp 2020-09-27 16.53.47.png

"Sverige & Sanningen" vet att det varken var Jan Björklund (född 1962)  eller Stefan Löfven (född 1957) som vägrade släppa in kung Håkon VII till Sverige, men då både Stefan och Jan brukar vara pigga på att beskylla Jimmie Åkesson (som föddes 1979) och Sverigedemokraterna (som grundades 1988) för det som hände på 1930/40-talet så hoppas jag ni skäms över er egen bristfälliga allmänbildning och era partiers mörka historia för vi kommer fortsätta berätta allt det ni inte vill svenska folket ska få veta.

Vi berättar bara vad som hände. Vi berättar bara hur det var. Vi berättar bara sanningen...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

Filmtips för Löfven och Björklund och alla andra som inte kan sin historia.

 

   Källa:   

Den Glömda Armen (2005) av Anders Johansson

Sverige Under Andra Världskriget (2011) av Torsten Bengtsson

Det Svenska Sveket (2016) av Eirik Veum

Hitler, Stalin och Sverige (2016) av John Gilmour

Landet utanför : Sverige 1939-1940 (2018) av Henrik Berggren

Andra Världskriget i Sverige (2019) av Lars Gyllenhaal.

kungens_val.jpg
Atlantic-Crossing©-Beta-Film-2.jpg

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna