top of page

Den Svenska Nazistcensuren.

Del 1: 1933 - 1945.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

"Samma system Adolf Hitler använde i Nazityskland och samma system Josef Stalin använde i Sovjetunionen använde Per Albin Hansson och Socialdemokraterna i Sverige"

2048px-Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_06b_edited.jpg
12222107-censored-stamp.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Socialdemokraterna införde sträng censur mot all negativ kritik av Hitler och nazismen. Människor som tog avstånd från nazisterna kunde utan rättegång fängslas på obestämd tid i interneringsläger. Censuren infördes därför att Socialdemokraterna stod så nära Nationalsocialisterna. Censuren infördes lång innan kriget bröt ut och den infördes på Socialdemokraternas eget bevåg.

Lyssna:Censuren (Del 1)
00:00 / 51:28

 

Ett av de mörkaste och samtidigt minst kända händelserna i Sveriges historia var när Socialdemokraterna införde presscensur, brev och postcensur samt censur inom t.ex. kulturen i Sverige för att skydda Hitler, nazismen och Nazityskland. Faktum är att Socialdemokraterna som enda parti stödde Hitler och det tyska nazistpartiet så till den milda grad att man införde censur mot all kritik av Hitler och nazismen. Man införde censur mot allt som kunde uppfattas som negativ kritik mot nazismen. Denna censur gällde bara mot nazism, inte kapitalism eller kommunism. Denna censur infördes långt innan andra världskriget bröt ut och den infördes innan någon samlingsregering bildades. Denna censur infördes utan att några påtryckningar eller hot ens förelåg från Nazityskland. Socialdemokraterna införde denna censur av nazikritik helt på eget bevåg.

 

Varför införde man då censur mot kritik av nazismen? Jo därför att man hade ett så bra samarbete att kritik mot tysk nationalsocialism var indirekt kritik mot svensk socialdemokrati. Inget annat parti i svensk historia har haft ett så välfungerande samarbete med nazisterna såsom Socialdemokraterna och den som trotsade censurförbudet straffades hårt, för i det svenska folkhemet fick ingen ostraffat kritisera bundsförvanten Nazityskland eller dess illgärningar. Det blev censur på all kritik mot nazismen men också censur mot all hyllning till den värsta politiska fienden; kommunismen! Den som pratade illa om Nazityskland, eller väl om Sovjetunionen kunde man skicka till s.k. interneringsläger långt ut i obygden där man var fånge på obestämd tid för sin politiska åsikts skull.

 

Socialdemokraterna spärrade alltså in svenskar medborgare som var meningsmotståndare till nazismen i interneringsläger. Samma system som Adolf Hitler använde i Nazityskland och samma system Josef Stalin använde i Sovjetunionen använde alltså Per Albin Hansson och Socialdemokraterna i Sverige. Detta är ett mycket känsligt kapitel i vår historia som ytterst få svenskar idag känner till. Ett rödbrunt kapitel socialister idag under inga omständigheter vill att vi -det svenska folket- ska känna till. Detta är historien om socialdemokraternas nazistcensur:

"43 miljoner brev och försändelser öppnades och granskades"

 

Politisk bakgrund: Idag kanske det kan tyckas underligt att Socialdemokraterna hyste sådant hat mot kommunisterna, nuvarande Vänsterpartiet, men det var ganska naturligt om man tittar på den politiska kartan så som den såg ut under 30-talet. Socialdemokraterna stod helt på Tysklands sida. Man hade ett väl utvecklat samarbete med Tyskland inom t.ex. forskning, vetenskap, medicin och det moderna samhällsbygget redan från tidigt 20-tal. Det nya Tyskland var framtidslandet med en tydlig framtidsvision och framåtanda.

 

Tyskland var landet alla eftersträvade att efterlikna! Svenska Kommunistiska Partiet, SKP, som sedan bytte namn till VPK och som idag kallar sig Vänsterpartiet, stod däremot på den tyska motståndarens sida: Kommunistiska Sovjetunionen, styrd av diktatorn Josef Stalin. Socialisterna och kommunisterna blev varandras motpoler och bittra politiska fienden.

 

När kriget bröt ut var de flesta överens att kampen skulle stå mellan Tyskland och Sovjetunionen. Ytterst få trodde 1939 att det nergångna konservativa Storbritannien hade kraft, mod och resurser att vinna över supermakten Tyskland.

Det var först under hösten 1944 när det blev uppenbart att Hitler och nazisterna skulle förlora kriget och förintelsen uppdagades som Socialdemokraterna snabbt och febrilt försökte sopade igen spåren efter allt nazisamarbete.

Nu ställde man sig plötsligt på Sovjetunionen och kommunistdiktatorn Stalins sida. Socialdemokraterna är därmed det enda parti som ställt sig på fel sida av historien - två gånger!  Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hamnade nu på samma politiska planhalva och blev med tiden ganska bra kompisar, och så har det förblivit ända fram till våra dagar. Den ene blodröd och den andre brunröd.

Egentligen var det bara Högerpartiet (nuvarande Moderaterna) som öppet stod på de allierades sida men för socialister och kommunister var folkvalda demokratier aldrig ett alternativ. Under 20-30-talet var Tyskland rättesnöret och de som var av annan uppfattning, lite mer upproriska, trodde istället blint på Sovjetunionens kommunism. England däremot ansågs vara ett hopplöst konservativt land utan framtidsvisioner. Bara några få från den äldre generationen såg upp till det nergångna brittiska imperiet som sett sina bästa dagar och USA sågs av folket som något väldigt avlägset. Det var först efter kriget, långt in på 50 och början av 60-talet som USA blev landet den nya unga generationen såg upp till. USA var ju landet som räddat världen från ondskan, och säg den ungdom på 50-talet som inte ville lyssna på Elvis Presley, dricka Coca-Cola eller köra en amerikanare...

Den svenska demokratin: Sverige är ett demokratiskt land -nu som då. Men demokrati är så mycket mer än allmänna och rättvisa val. Demokrati innebär även rätten att få tala och skriva fritt om sina åsikter. Detta kallar vi yttrandefrihet och tryckfrihet. Har vi alltid haft det under socialismens styre i Sverige? Har vi det idag under Socialdemokraternas styre? Strax innan och under andra världskriget införde den socialdemokratiska regeringen, och därefter den S-ledda samlingsregeringen, flera lagar som hindrade personer att öppet framföra sina politiska åsikter. Yttrandefriheten och tryckfriheten sattes åt sidan och detta delvis för att skydda samarbetet med Nazityskland! Den svenska regeringen ville till varje pris undvika konflikt med bundsförvanten Tyskland som vid denna tid var vår största handelspartner.

För att inte väcka nazisternas vrede, förbjöds t.ex. tidningar att skriva negativt om Nazityskland. Under kriget fick man inte ens skriva om de massaker och övergrepp nazisterna gjorde mot civila på östfronten! Personer som var medlemmar i det kommunistiska partiet eller bekämpade nazisternas idéer i tidningar och på möten riskerade att mista sina arbeten. En del av dessa "oliktänkande" hamnade i interneringsläger som liknade rena koncentrationsläger. Där blev de inspärrade för sina antinazistiska eller kommunistiska åsikters skull. Detta är så långt bort från demokrati man kan komma och det hände här i Sverige - under Socialdemokraternas styre! Något dagens partiledare aldrig nämner i sina skönmålade och vackra tal till nationen.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

"De blev inspärrade i koncentrationsläger för sina åsikters skull"

 

Tvångsmedelslagar och STJ: Du har säkert hört talas om FBI, KGB, GRU, Gestapo eller Stasi. Men vet Du vad den svenska motsvarigheten heter? Jo, Sveriges eget KGB eller Stasi hette STJ, Allmänna Säkerhetstjänsten. STJ bildades i största hemlighet redan i juni 1938 på uppdrag av Socialdemokraterna, alltså 1½ år innan andra världskriget bröt ut och samlingsregeringen bildades!

 

Samma dag som socialdemokraterna i största hemlighet beslutade att inrätta STJ undertecknade socialministern Gustav Möller en hemligstämplad säkerhetskungörelse som stakade ut riktlinjerna för STJ. Dessa riktlinjer gav föga överraskande STJ större spelrum för att förhindra militära underrättelseläckor och inrätta avdelningar för övervakning och brevcensur, vilka var ansvariga inför regeringen och krigsmakten, med dubbla rapportlinjer till var och en.

 

Det lagliga ramverk som STJ verkade inom var komplext, ett lapptäcke av olika lagrum som berörde utländska medborgare, flyktingar, statsfientlig verksamhet, inrikes säkerhet, spionage och sabotage.

I början av andra världskriget antog riksdagen de så kallade "tvångs­medelslagarna" och det blev den hemliga polisen STJ ansvarsområde att övervaka så dessa tvångsmedelslagarna följdes. STJ leddes av Eric Hallgren som vid ett tillfälle beskrevs som "vår blåögde Himmler" och skulle snart komma att betraktas med stor misstänksamhet, i synnerhet av britterna och amerikanerna. 

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

En del av denna lagstiftning hade tillkommit före 1939 och skulle senare komma att vidgas och skärpas med ännu hårdare straff. 1942 ändrades till exempel definitionen av olaglighet från verksamhet som kunde "framkalla fara för krig" till verksamhet som kunde "framkalla fara för rikets vän­skapliga förbindelser med främmande makt ". Att det var Nazityskland som avsågs som "främmande makt" och att det var nazisterna som vi hade "vänskapliga förbindelser med" är lätt att förstå. 

Allmänna Säkerhetstjänsten STJ hade till uppgift att spana på och gripa personer som ansågs vara en risk för landets säkerhet. Med hjälp av tvångsmedelslagarna öppnade STJ privat post och avlyssnade telefonsamtal. Misstänkta personer kunde hållas inlåsta i upp till sextio dagar utan att få hjälp av en advokat. Med hjälp av tvångsmedelslagarna granskade säkerhetstjänstens personal över fyrtiotvå miljoner brev under andra världskriget. Det var brev där man hyllade kommunismen eller skrev illa om nazismen som man i första hand censurerade. Dessutom avlyssnade de miljontals telefonsamtal - varje vecka!! 

 

Tjänstemännen på STJ ägnade sig i största hemlighet åt en omfattande censur, telefonavlyssning, övervakning, spaning, infiltrering och insamling av angivarrapporter. En del av STJ: s tjänstemän blev med tiden specialister på att övervaka stora delar av det svenska samhället. Detta kunde ske på olika sätt, och både svenska och utländska medborgare övervakades och kontrollerades. Telefonavlyssning, kontroll av brev och telegram var vanligast förekommande. Man försökte också fånga upp radio- och sambandsmeddelanden. Verksamheten från STJ var mycket omfattande.

"Med hjälp av tvångsmedelslagarna öppnade STJ privat post och avlyssnade telefonsamtal"

 

Post & brevcensuren: Från 1941 till 1945 kontrollerade STJ i genomsnitt 31 000 telegram i veckan. Toppen nåddes 1944 då kontrollörerna granskade 47 000 telegram i veckan. Av dessa stoppades eller censurerades ca 9000  telegram, alltså ungefär vart femte telegram censurerades under kriget - i Sverige!

 

Mellan januari 1941 och juni 1945 av­lyssnade STJ över 11 miljoner telefonsamtal, varav de flesta var inrikes­. Detta resulterade i 365 000 skrivna avlyssningsrapporter. Personer från alla samhälls- och yrkesgrupper kunde bli avlyssnade. Det gjordes ingen skillnad på politiker, affärsmän, arbetare eller husmödr­ar. Även höga militärer som amiraler och generaler riskerade att bli övervakade.

Postförsändelser och brevpost skulle också kontrolleras och censureras. 42,2 miljoner brev och 800 000 andra försändelser öppnades och granskades.  Enbart i ­Stockholmsområdet granskades upp till 44 000 brev -dagligen!  STJ informatörer fanns inom alla delar av det svenska samhället, och snart växte det fram en utbredd angivarkultur a´la Stasi eller KGB. Säkerhetstjänsten hade goda källor som slog larm och höll dem informerade om det som skedde i landet. Över 2 100 svenskar rekryterades som informatörer åt STJ.

Vad ledde då denna enorma, hemliga statsgranskning till? Återigen har vi hjälp av statistiska uppgifter. Under 1939-44 anhölls nästan 2 000 personer för

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

statsfientliga handlingar, där spionage och underrättelseverksamhet stod för drygt 60 procent, sabotage för drygt 11 procent och övrigt för de återstående 29 procenten. STJ skulle också komma anklagas för partiskhet på grund av att man var betydligt mindre aktiva i sin jakt på nazister än på ryssar, britter, norrmän eller danskar...

Statens informationsstyrelse SIS: I början av 1940 bildades också Statens informationsstyrelse, SIS. Den hade till uppgift att informera svenska folket om läget, både i landet och i omvärlden. SIS skulle även granska den svenska pressen och ge "råd" om vilka artiklar som var lämpliga att trycka i tidningarna. Man använde sig då av färgade lappar. Ämnen som det gick bra att skriva om fick en grön lapp. Sådant som tidningen inte borde skriva om fick en grå lapp.

Tidningar som struntade i de grå lapparna och skrev sina artiklar ändå, fick transportförbud. Det betydde att tidningen varken fick skickas med post eller transporteras med järnväg eller buss. Under kriget fick flera tidningar som hyllade kommunismen eller var kritiska till nazismen transportförbud, till exempel komm­unisternas Ny Dag och Norrskensflamman samt den antinazistiska tidningen Trots allt! som sågs som ett direkt hot mot Socialdemokraterna.

Tidningarna fick tydliga direktiv hur de skulle skildra det pågående kriget. De skulle till exempel inte omtala händelser i starka ordalag, publicera  om övergrepp mot civila eller andra krigsförbrytelser. Tidningsartiklarna skulle inte behandla flyktingtrafiken från Norge eller orsakerna till att judar flydde till Sverige, konkreta uppgifter om omfånget av flyktingströmmarna eller förhållandena i det ockuperade Norge eller Danmark. SIS genomförde också kampanjer mot ryktesspridning och så kallad lösmynthet.

"Under kriget fick tidningar som var kritiska till nazismen transportförbud"

 

Svenskarna uppmanades att vara försiktiga. I parollerna som spreds, ombads svenskarna att tänka sig för innan de sade något, och helst tiga. De skulle vara uppmärksamma på vad och vem de sade det till. Det fanns spioner överallt, och svenskarna uppmanades att vara på sin vakt. Den trevliga damen på spårvagnen, den vänlige brevbäraren eller den söta grannflickan kunde vara helt andra personer än de utgav sig för att vara. Man startade också kampajer i syfte att få medborgarna att förstå sitt eget bästa. SIS försökte till exempel att få människor att sluta gå med händerna i byxfickorna, eftersom detta slet onödigt mycket på byxtyget...

Censur​: Statsminister Per Albin Hansson uppmanade tidningarna till" tukt", med vilket han menade att redaktörerna inte skulle trycka sådant som kunde irritera tyskarna. Svenska myndigheter hade redan sedan 1933 haft som praxis att pressen inte skulle publicera artiklar eller reportage som kunde skada Sveriges relationer till andra länder, främst Tyskland. 1933, kort efter Hitlers makttillträde i Tyskland, åtalades tidningen Arbetaren och den kommunistiska Ny Dag för att ha publicerat negativa och kritiska artiklar om bl.a. Hermann Göring. De båda tidningarnas ansvariga utgivare dömdes till flera månaders fängelsestraff.

​År 1941 införde regeringen en ny lag som gjorde det möjligt  att använda direkt censur. Censuren innebar att artiklar och andra skrifter skulle granskas av

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Trots allt! 

Trots allt! var en  antinazistisk tidning 1939–1945 under Ture Nermans redaktörskap. Tidningen  ansågs av den svenska regeringen bryta mot ”neutraliteten”. Nerman åtalades med anledning av en artikel med rubriken ”Hitlers Helvetesmaskin” för ”smädelse av främmande makt” varefter han dömdes till tre månaders fängelse. Tidningen förbjöds att distribueras i Sverige.

Trots svenska statens försök att stoppa tidningen lyckades Trots allt! hålla publiceringen i gång till krigsslutet, och i Norge blev insmugglade exemplar mycket populära. Samtliga ledare i tidningen, skrivna av Nerman, utgavs 1946 då plötsligt med det Socialdemokratiska partiets positiva påtryckningar!

statens kontrollanter innan de gavs ut. Om man ansåg att de stred mot rikets säkerhet, förbjöd man att de trycktes. I Göteborg fanns bland annat Göteborgs Handels- och Sjöfarts­tidning. Dess chefredaktör Torgny Segerstedt skrev ofta kritiska artiklar om nazismen och Tyskland. Det ledde till att tidningen vid flera tillfällen drogs in av regeringen, då den ansågs som ett hot mot rikets säkerhet!

Svensk media förbjöds av direkta uppmaningar av regeringen att inte skriva om saker som kunde uppfattas som känsliga för den svenska befolkningen. Till exempel förbjöds media skriva om händelsen när 2500 ryska medborgare skickades ut från svenska hamnar tillbaka till Sovjetunionen där ett okänd öde väntade dem. Man förbjöd press skriva om tysktågen där över 2,1 miljoner tyska soldater transporterades genom det "neutrala" Sverige. Man förbjöds att skriva om nazisternas illgärningar mot civilbefolkningen på östfronten eller senare när man förstod vad som hände i de nazityska koncentrationslägren...

Nazitidningen Aftonbladet:​ Det fanns dock tidningar man aldrig behövde förhandsgranska eller oroa sig för. Tidningar som var extremt nazivänliga och trogna Socialdemokratin. Det tydligaste exemplMan hemligstämplade också mycket av vad som faktiskt skedde under kriget, händelser vi idag vet ytterst lite om och om saker vi aldrig få veta. Man försökte mörklägga att man bedrev 14 slutna koncentrationsläger i Sverige eller att vi bistod Hitler med såväl stora lagerförråd som med direkta förnödenheter i kriget mot de allierade på nordkalotten.

Det är Aftonbladet som under kriget mestadels bara skrev fantastiska saker om nazismen och Nazityskland. När sanningen började uppdagas valde man att förtiga det som skett. I februari 1939 skrev Aftonbladet om "massinvasion av judar till Solna" och fokuserade på att judarna skulle ta arbeten från svenskarna. Idag är som bekant Aftonbladet Socialdemokraternas eget partiorgan och det känns lite tragikomiskt att de som idag sitter inklämda i tidningsredaktionens smala åsiktskorridorer och anklagar alla som inte sympatiserar med socialismen för att vara nazister och rasister själva arbetar på samma tidning som en gång var landets främsta nazistpropaganda för Adolf Hitler. Något vi sällan hör Lena Mellin, Robert Aschberg, Oisín Cantwell, Åsa Lindeborg eller Anders Lindberg skryta högt om idag när de beskyller svenska partier som grundades på 80-talet för allt det som hände i Tyskland på 40-talet...

 

"Media förbjöds skriva när 2 500 ryssar skickades till Sovjetunionen"

Baltutlämningen hölls hemlig i årtionden och än idag försöker man tysta ner det faktum att Socialdemokraterna gav tillåtelse att det beryktade nazityska dödskallekompaniet, som hade till uppgift att samla ihop norska judar till avrättning i Auschwitz, transiterades genom Sverige. Något som av ett misstag råkade avslöjas 1989. Censur, mörkläggning och hemlighetsmakeri för sina egna medborgare har socialister alltid varit bra på, i alla länder, i alla tider!

Kommunister och antinazister ansågs  som samhällets största hot och man började föra hemliga register över dem - åsiktsregistrering. Flera razzior gjordes i kommunisternas lokaler och i enskilda personers hem. En del ledande kommunister greps och fördes utan rättegång eller dom till de speciella interneringsläger där de tvingades vara frihetsberövade och utan få reda på vad de anklagats för eller hur länge de tvingades vara fängslade.

I dessa läger samlades också en del värnpliktiga män. De hade åsikter som, enligt militären, gjorde att de inte passade som soldater. Många av dem var kommunister, men det fanns även antinazister, pacifister och andra som kallades för Englandsvänner. Kort sagt, alla som inte var socialister eller nationalsocialister utgjorde ett hot mot rikets säkerhet. Interneringslägren låg ofta isolerade, många av den i Norrland. Ungefär 750 svenska medborgare interne­rades för sina politiska åsikters skull mellan 1939 och 1944, då de sista lägren upphörde. Då hade också Hitler i praktiken redan förlorat kriget...

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Censur inom kulturen: Det var inte bara viktigt att bevaka tidningar och tidskrifter, utan även spelfilmer, dokumentärfilmer, teaterpjäser, revyer, föredrag, kåserier och radioprogram. Även dessa skulle kontrolleras, registreras och övervakas. En av första amerikanska filmerna som inte fick visas på biograferna var "På västfronten intet nytt" från 1930 - alltså nio år innan kriget bröt ut!. Den handlade om krigets hopplöshet i de tyska skyttegravarna under det första världskriget.

Samma öde drabbade den antinazistiska thrillern "Pimpernel Smith" av och med Leslie Howard, som stoppades på svenska biografer i november 1943. Filmen förlöjligade tyskar som obildade, humorlösa, okultiverade och ociviliserade. Svenskarna ville inte irritera de tyska myndigheterna, och filmen fick svensk premiär först i maj 1945 då nazisterna redan kapitulerat. Den världsberömda filmen "Diktatorn", skapad av Charles Chaplin, hade premiär i USA år 1941. I filmen spelar Chaplin bland annat en galen diktator, som har mycket stora likheter med Adolf Hitler. I Sverige ansågs filmen såväl olämplig som oförskämd. Den kunde försämra de mycket goda förbindelserna med Nazityskland, menade man. Först 1944 när Tyskland i praktiken förlorat kriget fick filmen äntligen premiär på de svenska biograferna och den blev en stor succé...

 

Censuren drabbade dock olika. Samtidigt som pro-allierade filmer förbjöds visades tyska propagandafilmer på svenska biografer. Ett exempel var den påkostade tyska filmen "Seder i väster" (Siegim Westen) som hade premiär i Sverige den 17 april 1941. En annan tysk propagandafilm som visades av Svensk Filmindustri var "Blixtkrig" (Feldzug in Polen) om det tyska anfallet mot Polen hösten 1939 som blev starten på hela andra världskriget!

Det finns flera exempel på biofilmer som inte fick visas på biograferna eller på böcker som drogs in från bokhandlarna och inte fick  säljas.

Även teaterstycken måste ändras, eller så måste en del av innehållet avlägsnas innan pjäsen i fråga fick sättas upp. Detta skedde bland annat med ett revynummer med sångarkvartetten Synkopen som skulle uppföras på Chinateatern i april 1942. I numret skulle Synkopen visa hur dryckesvisan Gubben Noak tolkades i olika länder. Den tyska versionen väckte irritation på UD för att den var "taktfast militärisk", och därför kunde uppfattas som både sårande och kränkande mot nazisterna.

I ett annat revynummer med den kände revyartisten Karl Gerhard uppträdde han 1941 i Stockholm med sin revy Guldregn. Den innehöll sången "Den ökända hästen från Troja" där bl.a. Vidkun Quisling kallades för en papegoja, något som inte heller sågs med blida ögon. I texten kriti­serar, hånar och häcklar Karl Gerhard i förtäckta ordalag de tyska nazisterna som han liknar vid en häst. Han gör också narr av svenskarnas s.k. "neutralitetspolitik" och att vi har ett gott samarbete med nazisterna. Detta bli uppenbart i följande textrad: "En del ha socker i fickorna ifall att hästen skulle va' möjlig att tämja, det är en högst neutral politik, vi svenskar umgås med kraken i sämja..."

"Filmen ansågs olämplig då den kunde försämra de mycket goda förbindelserna med Nazityskland"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
25615ab72b8d6fa12d4aa8c91f400fbd.jpg

Polisen, liksom flera medlemmar av regeringen, krävde att han skulle stryka sången. När han vägrade hotade polisen att stänga teatern. Följden blev att sången till slut lyftes ut ur programmet. Efter kriget fick Karl Gerhard spela melodin utan några som helst problem för de svenska makthavarna och revynumret anses idag som legendariskt och banbrytande på den svenska revyscenen.

Det finns flera exempel på biofilmer som inte fick visas på biograferna eller på böcker som drogs in från bokhandlarna och inte fick  säljas. Även teaterstycken måste ändras, eller så måste en del av innehållet avlägsnas innan pjäsen i fråga fick sättas upp. Detta skedde bland annat med ett revynummer med sångarkvartetten Synkopen som skulle uppföras på Chinateatern i april 1942. I numret skulle Synkopen visa hur dryckesvisan Gubben Noak tolkades i olika länder. Den tyska versionen väckte irritation på UD för att den var "taktfast militärisk", och därför kunde uppfattas som både sårande och kränkande mot nazisterna.

​I ett annat revynummer med den kände revyartisten Karl Gerhard uppträdde han 1941 i Stockholm med sin revy Guldregn. Den innehöll sången "Den ökända hästen från Troja" där bl.a. Vidkun Quisling kallades för en papegoja, något som inte heller sågs med blida ögon. I texten kriti­serar, hånar och häcklar Karl Gerhard i

förtäckta ordalag de tyska nazisterna som han liknar vid en häst. Han gör också narr av svenskarnas s.k. "neutralitetspolitik" och att vi har ett gott samarbete med nazisterna. Detta bli uppenbart i följande textrad: "En del ha socker i fickorna ifall att hästen skulle va' möjlig att tämja, det är en högst neutral politik, vi svenskar umgås med kraken i sämja..."

 

Det finns flera exempel på biofilmer som inte fick visas på biograferna eller på böcker som drogs in från bokhandlarna och inte fick  säljas.

Även teaterstycken måste ändras, eller så måste en del av innehållet avlägsnas innan pjäsen i fråga fick sättas upp. Detta skedde bland annat med ett revynummer med sångarkvartetten Synkopen som skulle uppföras på Chinateatern i april 1942. I numret skulle Synkopen visa hur dryckesvisan Gubben Noak tolkades i olika länder. Den tyska versionen väckte irritation på UD för att den var "taktfast militärisk", och därför kunde uppfattas som både sårande och kränkande mot nazisterna.

I ett annat revynummer med den kände revyartisten Karl Gerhard uppträdde han 1941 i Stockholm med sin revy Guldregn. Den innehöll sången "Den ökända hästen från Troja" där bl.a. Vidkun Quisling kallades för en papegoja, något som inte heller sågs med blida ögon. I texten kriti­serar, hånar och häcklar Karl Gerhard i förtäckta ordalag de tyska nazisterna som han liknar vid en häst. Han gör också narr av svenskarnas s.k. "neutralitetspolitik" och att vi har ett gott samarbete med nazisterna. Detta bli uppenbart i följande textrad: "En del ha socker i fickorna ifall att hästen skulle va' möjlig att tämja, det är en högst neutral politik, vi svenskar umgås med kraken i sämja..."

-Nej, idag blir du uthängd i massmedia och får löpa det moderna tidens gatlopp. Du blir av med arbete och förtroendeuppdrag. Dina föreläsningar och event dras in. Du blir blockerad från sociala medier eller blir utfryst ur samhället på samma sätt som en pestsmittad på 1400-talet. Inget får rubba de röda cirklarna, alla måste blunda för verkligheten och marschera i takt med den röda folkmassan annars är man samhällets fiende nummer 1, en rasist, en främlingsfientlig, en "blåbrun".

För är det något socialister varit mästare på i alla länder, i alla tider så är det att via media, censur, registrering och propaganda kontrollera och indoktrinera sina egna medborgare. Idag är Sverige ett brinnande helvete. Ett laglöst land.  En krigszon. Tiggeri, mord, dödsskjutningar, gängkriminalitet, gruppvåldtäkter, blåljusattacker, klanslagsmål och bilbränningar är idag det nya normaltillståndet men som ingen svensk vill ha. Ändå fortsätter vi rösta fram dessa politiker som skapat just detta dystopiska Sverige. Detta samhälle vi idag lever i hade varit totalt otänkbart för några decennier sedan tillbaka.

 

Om vi visste på 80-talet hur vårt land skulle se ut idag, hade vi då ändå röstat fram dessa politiker som nu förstört vårt land? Hade vi verkligen tyckt att detta var det bästa alternativet? Idag tvingas vi leva i EUs mest laglösa land och ändå tänker var fjärde svensk rösta för en fortsättning av denna skrämmande samhällsutveckling. Den socialistiska propagandaapparaten och dess mycket effektiva indoktrineringsmaskineri har bevisligen hjärntvättat och hypnotiserat en stor del av det sovande folket till oväckbar koma. Inte ens de kraftiga explosionerna på våra gator och torg, skriken från våldtagna kvinnor eller ljudet av böneutskriken på arabiska från landets moskéer kan få oss att vakna. Fortsätt sov om Du inte bryr dig om dina barn eller barnbarns framtid. Vi andra är redan klarvakna!

360_F_135386515_HRG78W6warcw1xpKHGgwOWch

Allting går igen ur tidens grums och mögel. Dyker upp ett skrämmande fantom
    Även Grekland hade sina Wandervögel. Fostrade i Sparta och i Rom

Ur seklers skuggor ur årtusens damm. Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram
    Det är den ökända hästen från Troja. Moderniserad till femte kolonn
Majoren Quisling är en papegoja. Som imiterar så gott han har förstånn

    Vi äro synbart blott fredliga pågar. Med grekisk rakborste uti vår hatt
Men i ett huj dra vi fram våra bågar. Och storma Troja från insidan by natt

    Och det Europa som högljutt hörs hoja. Att makt är rätt har nu fått sin symbol
Det är den ökända hästen från Troja. Som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll

    Bland de vilda hästar som har galopperat. På fru Clios rännarbana är
Den trojanska hästen som sig minst generat. För att lyfta svansen här och där

    I världsmanegen politikerna. Som dumma Augustar står i parad hurra
Det är den ökända hästen från Troja. Som sluppit ut ur historiens stall
    I ryttargången sig statsmännen oja. En del ha socker i fickorna ifall
Att hästen skulle va' möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik
    Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik
I vissa tidningar säger man "Nå ja. På rätt vi håller men helst på rätt häst"
    Och för den ökända hästen från Troja. Står odds i dessa dagar onekligen bäst

00:00 / 03:02
kg-troja_148420921.jpg
lp_svensktopp_a_-_032_edited.png

 

.

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

   Källa & Lästips:   

"Sverige Under Andra Världskriget" (2011) av Torsten Bengtsson.

"Hitler, Stalin & Sverige" (2010) av John Gilmour.

"Det Svenska Sveket" (2016) av Eirik Veum.

  Den Svenska Censuren:  

Del 1: Nazistcensuren. (Denna artikel)

Del 2: Censuren idag. (LÄNK)

Del 3: SwebbTv. (LÄNK)

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page