Dödskallekompaniet.

"Förbandet hade till uppgift att samla ihop judar för vidare transport till Auschwitz och andra avrättningsanläggningar 

- vilket tillgodosågs av Socialdemokraterna"

Så sent som 1980 avslöjades det i hemliga dokument att Socialdemokraterna 40 år tidigare, mitt under brinnande andra världskrig, tillät 1 030 tyska SS-nazisoldater ur det fruktade Dödskalle-kompaniet fick tillåtelse att komma till Sverige för återhämtning efter de infångat judar för avrättning!

 

Detta förband - Totenkopfstandarte- hade till uppgift att samla ihop judar i Norge för vidare transport till Auschwitz gaskammare och andra avrättningsanläggningar. De fick efter avslutat uppdrag komma till Sverige på en slags "rekreation/ upplevelsevistelse/ semester" för att se och uppleva det härliga Norrland och Sverige - allt godkänt av den Socialdemokratiskt ledda regeringen. Detta höll Stefan Löfvens socialdemokrater hemligt för den svenska allmänheten i över 40 år! Nu avslöjar vi ett nytt hemskt kapitel ur socialisternas mörka historia som Stefan Löfven själv aldrig talar högt om!

Än idag finns det ledande socialdemokrater som vägra erkänna denna mörka skamfläck i svensk historia trots klara bevis från Utrikesdepartementet. Att bjuda hit världens ondaste terrorister är dock inget unikt inom socialdemokratin, det görs än idag men nu heter de inte SS utan IS. Kommer man förneka dessa misstag i framtiden också?

Nu avslöjar vi ett nytt lik ur den välfyllda skräckkammare som utgör Socialdemokraternas ”anständiga” historia:

Idag räknar Säpo att det finns över 3 000 islamister och IS-sympatisörer i Sverige. Dessa är efterkrigstidens värsta och ondaste människor. De har merparten välkomnats hit under den stora flyktingvågen 2015 av den Socialdemokratiska regeringen med Stefan Löfven i spetsen.

Människor som hatar vårt sätt att leva, hatar vår demokrati, hatar vår religion, hatar vår västerländska värld. De välkomnas ändå hit av S/Mp-regeringen till vårt trygga land de avskyr.

 

Den skrämmande berättelsen om Dödskallekompaniet som fick komma till Sverige hölls hemlig av socialdemokraterna i över 40 år!

De själva gör också allt för att de ska få flytta till alla de länder de uppenbart hatar och väl här är de beredda att spränga sig själva i luften för att förgöra oss! De påstår de sig ha ”flytt” från de muslimska länder de älskar, kämpar och är beredd att dö för, för att hellre bo i våra länder de hatar, de länder de krigar mot. Dessa människor välkomnar nu Stefan Löfven till oss! Känns det tryggt?

"Själva påstår de sig ha ”flytt” de muslimska länder de älskar, kämpar och är beredd att dö för, för att hellre bo i våra länder som de hatar"

Flera av dessa radikaliserade muslimer har redan begått terrorhandlingar varav den ena lyckades genomföra en terrorattack. Akilovs massmord på Drottninggatan kommer bara vara början på ett religionskrig vi naiva svenska kommer förlora. Befolkningsutbytet är nu i full gång med stöd av Barcelonaavtalet som socialdemokraterna skrev under 1995. Invandrare med muslimsk tro är därför den idag överlägset snabbaste växande gruppen i Sverige och beräkningar visar att svenskarna kommer vara i evig minoritet i sitt land redan inom 40–50 år!

Anledningen att Socialdemokraterna är så måna att på snabbast möjliga sätt byta ut svenskarna är att invandrargrupper i betydligt större utsträckning röstar rött & rätt.

 

Att öppna famnen för terrorister och massmördare är dock inget nytt inom socialdemokraterna, det parti som Stefan Löfven kallar ”ett anständigt parti”. Hittills hemliga dokument visar att samma socialdemokrater välkomnade dåtidens värsta och mest beryktade terrorister och massmördare till Sverige redan 1940. Sedan höll man detta hemligt för allmänheten, dvs sina egna medborgare, i över 40 år, och än idag förnekar vissa indoktrinerade socialdemokrater att händelsen ägt rum. Efter 80 år har verkligheten inte hunnit ikapp dem.

1,030 tyska SS-nazisoldater ur det fruktade Dödskallekompaniet som hade till uppgift att fånga in judar i Norge för avrättning i de tyska koncentrationslägren fick komma till Sverige på en slags "rekreation/ semester/ upplevelsevistelse" - allt godkänt av den Socialdemokratiskt ledda regeringen!​

"Man ville att Hitler skulle vinna kriget och socialdemokraterna gjorde allt man kunde för att så skulle ske"

 

Stefan Löfvens ”anständiga” parti Socialdemokraterna stod på Hitlers sida under kriget. Man ville att han skulle vinna kriget och man gjorde också allt man kunde för att så skulle ske. Hitler hade vid tre gånger under kriget långtgående planer att angripa och ockupera Sverige men de facto blev dessa planer aldrig satta i verket av den enkla anledningen att invasionsplanerna aldrig behövdes. De krav Hitler ställde på Sverige, var krav som den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hanson gick med på utan omsvep. Så länge vi klanderfritt exporterade järnmalm till Hitler var allt frid och fröjd. Sverige var de facto aldrig hotat av Hitler så länge båda parterna hade detta mycket goda och vänskapliga samarbete. Att järnmalmen sedan var nödvändig – ja helt avgörande- för Hitlers fortsatta krigföring hade Socialdemokraterna inga betänkligheter med.

Sverige var under socialdemokraternas ledning Nordeuropas mest nazistvänliga land. Det goda samarbetet mellan Adolf Hitler och socialdemokraterna gjorde Sverige allt annat än neutralt i kriget. Sverige exporterade den nödvändiga järnmalmen till Nazityskland så de kunde tillverka mer vapen.

"Sverige var under socialdemokraternas ledning Nordeuropas mest nazistvänliga land"

 

Man tillät 2,1 miljoner tyska nazisoldater transporteras till slagfälten via de svenska järnvägarna, man tillät Hitler transportera vapen och hela krigsdivisioner genom det ”neutrala” Sverige, man tillät vårt svenska järnvägsnät bli ett rullande krigssjukhus åt Hitlers soldater. Hitler hade till och med enorma magasin av krigsförnödenheter lagrade på svensk mark!​

Ett av mycket få fotografier på SS-soldaterna på fartyget "Isar" som anländer till Luleå.

Listan kan göras lång på de vänskapsband som knöts mellan Hitlertyskland och socialdemokraternas Sverige. En vänskap som varar fram till krigslyckan vände hösten 1944 för den gode vännen Hitler. Då började ett snabbt och effektivt arbete att sopa igen spåren efter det intima nazisamarbetet. En del vet vi, annat kommer förbi hemlighetsstämplat och annat börja så sakta komma fram till vår kännedom. Ju mer man söker i Socialdemokraternas historia desto fler lik hittar man i den välfyllda skräckkammare som utgör det ”anständiga” partiets historia!

Något som varit hemlighetsstämplat i 40 år är regeringens insats att med krigsfartyg lotsa tyska fartyg genom minfri ränna i Bottenviken hela vägen till Luleå. Fartyget ”Isar” är ett sådant som ankom till Luleå 4 oktober 1940 lastat med vapen, fordon och ...1,030 ”SS-Totenkopfsoldater” !

Dessa förband och soldater hade till uppgift att samla ihop judar för vidare transport till Auschwitz och andra avrättningsanläggningar. Svenska myndigheter tog emot dessa soldater som önskade några dagars permission och vila i Luleå för att uppleva Norrland och Sverige, vilket tillgodosågs av socialdemokraterna. Därefter lastades materiel och soldater på tåg till Norge där de utförde sin vidriga uppsamling framgångsrikt och med svensk transporthjälp på järnväg kunde uppdraget avslutas enligt plan med avrättning av judarna i de tyska koncentrationslägren. Allt med socialdemokraternas vetskap och godkännande! Detta är vad Stefan Löfven idag kallar ”ett anständigt parti”!

​​

"Detta är vad Stefan Löfven idag kallar ”ett anständigt parti”

 

Det var tidigt på morgonen den 4 oktober 1940 då det tyska lastfartyget ”Isar” anlände till Luleås hamn med 1 030 SS-soldater. Resan hade börjat i Stettin den 29 september och man var nära Visby den 1 oktober. De utgjorde den andra bataljonen av det beryktade dödskalleregementet ”Kirkenes”. De hade med sig 65 järnvägsvagnar med vapen, utrustning och ammunition. SS-soldaterna tillhörde Totenkopf-Standarte 9 och hade anlänt sjövägen. Bataljonen transporterades med fartyget "Isar" från Bremen och eskorterades av svenska marinfartyg genom minerade vatten. Flera av dessa soldater hade tidigare tjänstgjort i tyska koncentrationsläger, medan en del av dem var nyrekryterade från andra stridsavdelningar i Waffen-SS.

 

Avdelninger med SS-soldater togs emot av en svensk delegation när den anlände till Luleå. Ombord på Isar hade man med sig både sina bilar, lastbilar och olika vapen. Svenska officerare gick ombord på Isar, och det uppstod er diskussion om vad man skulle göra med alla vapen. Det skulle vara ett brott mot svensk "neutralitet" om SS-soldaterna tilläts ta med sig vapnet ombord på tågen. Problemet löstes genom att man kom överens om att soldaterna skulle benämnas som "permittenter", och vapnen fraktade i ett annat tågsätt. Villkoren finns också nedtecknade i en skrivelse från Utrikesdepartementet till Norrbottens länsstyrelse.

SS-soldaterna transporterades i land från Isar och därifrån vidare till tågstationen Luleå där de log lite försmädligt när de fick syn på en grupp svenska infanterister som höll vakt vid stationsområdet. Svenskarna försökte att se krigiska ut, med stålhjälmarna nerdragna i ögonhöjd och handgranater i bältet. SS-soldaterna inne i tågvagnarna tyckte att det såg lite komiska ut och påminde om brittiska "tommies"  Totenkopf var alla SS-soldaters mössemblem men det var bara ett fåtal förband som hade ordet dödskalle i sitt namn.​

Ursprungligen hade det fruktade Dödskalleförbandet vaktat koncentrationslägerfångar, men 1939 hade de flesta omorganiserats till stridande förband. Luleå tog alltså emot massmördare och detta godkänt och sanktionerat av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen!

 

Många kom inte direkt från koncentrationslägertjänst utan var nyrekryterade eller hade förflyttats från olika infanteriförband inom SS. Högst sannolikt hade flera av männen som kom till Luleå tidigare vaktat koncentrationsläger. Dessa personer hade spärrat in, bevakat och mördat oskyldiga civila. Hur många av dem som kom till Luleå och hade mördat lägerfångar är svårt att besvara.

Utrikesdepartementet i Stockholm informerade Norrbottens länsstyrelse mycket sent om ankomsten av SS-Dödskallekompaniet. UD-brevet är daterat den första och andra oktober 1940. Brevet diariefördes av länsstyrelsen först den 4 oktober, dagen då SS-Dödskallekompaniet anlände. Kanske innebär det att länsstyrelsen blev medveten om transiteringen först i efterhand.

Det fruktade Dödskalleförbandet hade vaktat koncentrationslägerfångar, men från 1939 blev de omorganiserade till stridande förband. 

Den mest detaljerade skildringen av SS-soldaternas ankomst i Luleå och vidare färd, kommer från soldaterna själva genom ett maskinskrivet kompaniblad som sammanställdes i Norge redan i slutet av 1940 av soldaterna vid det 6:e kompaniet inom SS-Dödskallekompaniet ”Kirkenes”. Bladet har rubriken Die Fahrt der 6 SS ”K” zum Nordkap, alltså ”Sjätte Kirkeneskompaniets färd till Nordkap” och kom ursprungligen från SS-veteranen Erich Körner.

 

SS-soldaterna skev om det svenska mottagandet:

"Uppenbarligen var man inte helt eniga om hur man skulle kunna neutralisera denna transport med vapen och ammunition. Vi var den första transporten av detta slag och svenskarna verkade inte ha det så lustigt. Man visste ju heller aldrig vad dessa ”förb.....nazi” skulle kunna få för sig. Slutligen avgjordes saken genom att vi skulle resa som permittenter, och godståg fick ta med sig all utrustning i efterhand. Allt stuvades om i enlighet med detta"

"Dessa personer hade spärrat in, bevakat och mördat oskyldiga civila"

 

Den första kontakten med svenska armén beskrev man så här:​​

"Vi stod på däck för att lämna ifrån oss allt som hade att göra med det krigiska hantverket och såg ned i djupet. Äntligen låg vi stilla. Fallrepet gick ner. Svenska officerare klev ombord för att träffa vår chef. Den svenska militären gjorde ett rätt skojigt intryck på oss. Uttrycket ”soldatiska” passade inte som beskrivning av dem [...]. Hur som helst tog de sin uppgift rätt allvarligt och var väl av den åsikten att de var tvungna att skydda sitt kungarike mot en stor invasion"

 

Henning Johansson som var stationskarl i Luleå 1940 har som enda svenska ögonvittne skrivit ner vad han minns av ankomsten:

"Tyska soldater i snitsiga uniformer med dödskalle i mössan bemannade järnvägsvagnarna med disciplin och under tystnad. ”Elitsoldater”, sa Bosse, en äldre kamrat, med beundran. Han hade varit stamanställd och förstod sig på sånt där."

Vid kajen där fartyget "Isar" låg blev Henning Johansson också vittne till ”en sak som fick mig att skämmas lite över att vara svensk”. Vid lossningen från fartyget gick fyra 25-liters glasbehållare med konjak sönder och Johanssons arbetskamrat ställde sig då på alla fyra för att sörpla i sig något. Detta sågs av SS-männen, som skrattade rejält — varvid Henning Johansson skämdes för sin kamrat.

​När tyskarna klivit ombord på tåget som skulle föra dem till Narvik rullade de först in på Luleås järnvägsstation och anmärkte:

"Man ville ju se något av Sverige. Redan på Luleås järnvägsstation fick vi en syn som hette duga.

En tät kedja av vakter hade dragits samman. Gevären redo, handgranaterna rätt krigiskt instoppade i bältet och stålhjälmarna på sned på samma sätt som de engelska Tommices bar sina"

Dödskallekompaniets huvuduppgift var att tillfångata och samla in norska judar för vidare transport till Auschwitzs gaskammare för avrättning.

Samma dag, den 4 oktober, klockan 15.30 stannade tåget till vid Riksgränsen och den svenske tågvakten klev av. Någon timme senare var man framme i Narvik. Slutdestinationen, det otillgängliga Vardö i Norges nordöstligaste hörn, nådde man först nästan två veckor senare.

 

När ”Kirkenes” sattes in mot Murmansk i Sovjetunionen hade det bytt namn till SS-infanteriregemente 9, något senare fick det ännu ett nytt namn, ”Thule”, som inom nazismen var det nordliga urhemmet för den ariska rasen. I slutet av 1941 inlemmades en del personal i ”Nord”, den enda SS-divisionen norr om Leningrad (dagens Sankt Petersburg) varefter återstoden av ”Thule” skickades till östfronten söder om Leningrad och 1942 tillfördes SS-divisionen ”Totenkopf”, där det slutade sina dagar. De SS-soldater som var med i ”Kirkenes/Thule” från början till slutet var lätt räknade. Flertalet var döda redan 1943. ​​

"Idag fortsätter socialdemokraterna att välkomna terrorister till vårt land

-då hette de SS, idag heter de IS!"

​Av fynd i det tyska statsarkivet kan man dra slutsatsen att ”Kirkenes/Thule” avrättade sovjetiska militärkommissarier på norra östfronten. Några sovjetiska civila att begå övergrepp mot fanns i princip inte i de ödsliga trakter där ”Kirkenes/Thule” krigade norr om Leningrad.  Vad gäller ”Thule” har man inte hittat något mer exakt om förbrytelser. Det står utom varje tvivel att flera av de högre officerarna inom ”Totenkopf” var extremt brottsbelastade då de kom till divisionen. Andra överfördes till brottsliga uppgifter.

Med tanke på den betydande uppmärksamhet som transiteringen av den så kallade Engelbrechtdivisionen har fått, liksom det internationella rykte SS fick redan under andra världskriget, kan man tycka att SS-transiteringen genom Luleå borde vara rejält omskriven i svensk litteratur och press.​

Fyrtio år efter händelsen, alltså 1980, var det några norrbottningar som tyckte det var dags att händelsen blev mer känd. Länstidningen Norrbottens-Kuriren publicerade 1980 vittnesmål från flera personer som kunde svära på att de sett en stor mängd tyska SS-soldater ur Dödskallekompaniet i Luleås hamn den 4 oktober 1940.

Emellertid var det inga andra medier som forskade eller ens rapporterade vidare. Sannolikt därför att inga fotografier från händelsen hade framkommit plus att den dåvarande landshövdingen i Norrbotten, Ragnar Lassinantti och flera andra myndighetspersoner i Luleå förnekade all kännedom om händelsen. Lassinantti och flera av de andra tillfrågade hade roller i Luleå under krigsåren som innebar att de borde ha känt till saken.

 

​Nio år senare, 1989, läste Norrbottens-Kurirens reporter Gunnar Söderholm boken ”Per Albin och kriget” (1984) av Alf W. Johansson och upptäckte då den första meningen i en bok om SS-transiteringen:​

”Regeringen gick också i början av oktober med på att en SS-bataljon på 1 000 man skickades från Luleå till Narvik”

Än idag förnekar vissa socialister att man välkomnade Dödskallekompaniet på några veckors semestervistelse i Sverige där de fick vila upp sig.

Denna enda mening, mer stod det inte om händelsen, fick Gunnar Söderholm att ta kontakt med Alf W. Johansson för att få ta del av källan, som visade sig vara en UD-sammanställning. Därmed kunde Söderholm skriva en artikel till, med UD-citat om SS-bataljonen. Den nya artikeln bevisade att den händelse som lokala makthavare 1980 förnekat all kännedom om, verkligen hade inträffat, men åter igen väckte det ingen uppmärksamhet utanför Norrbotten.

Var det på grund av att Norrbottens-Kuriren fortfarande saknade bilder av händelsen som nyheten inte spreds, utan glömdes bort? Var det så att före internet var det ännu svårare för händelser i Norrbotten att nå riksmedierna?

Vi får aldrig ett heltäckande svar…

"Idag hävdar Socialdemokraterna de stod på rätt sida av historien"

 

​Under valet 2018 hade Socialdemokraterna en valaffisch med texten ”Stå på rätt sida av historien”. Man kan undra varför samma parti i snart hundra år själva alltid stått på fel sida av historien och dessutom ständigt beskyller andra partier för sin egen vidriga historia? Varför pratar Stefan Löfven alltid så ihärdigt om alla andra partiers historia men aldrig om sin egen?

Då, 1940, hälsades dåtidens värsta mördarsoldater välkomna till vårt land. Idag, 2019 välkomnar samma parti ”hemvändande” IS-terrorister till vårt land. Dessa IS-terrorister har kämpat, torterat och mördat människor för de hatar vårt västerländska kristna samhälle. De hatar vår demokrati. De hatar vår jämställda kvinnosyn. De hatar vår religion, vår mat och vår kultur.Nu vill de åter igen komma ”hem” och bo hos oss otrogna, orena, kristna som om ingen hänt!

Så nästa gång en ny Akilov kommer döda oss svenskar i terrorattacker, just för att vi är svenskar i vårt land, vem bär då ansvaret för att dessa terrorister går fria ute på våra gator? Löfven? Jag? Du?

Säpo har i flera år varnat riksdagen för terrorhoten men massinvandringen och befolkningsutbytet måste fortsätta för att Socialdemokraterna inte på sikt ska förlora makten. För dem spelar det ingen roll om Sverige förvandlas till ett dystopiskt muslimskt kalifat så länge man får tillräckligt många mandat att bevara makten över landet. Idag är i princip hela ungdomsförbundet SSU styrt av muslimska islamister - morgondagens makthavare och socialdemokrater i vårt samhälle!

 

Stefan Löfven anser socialdemokraterna stod på rätt sida av historien när de först hjälpte Adolf Hitler och senare Josef Stalin under kriget. 

​Att välkomna hit världens värsta förbrytare har sedan 1940 varit en del av Socialdemokraternas strategi för att behålla makten över Sverige. Då gick man Adolf Hitler till mötes, idag går man islam och muslimernas krav till mötes. Då hette de SS, idag heter de IS. Inget annat land byter nu ut sin egen befolkning lika snabbt som socialismens Sverige. Om 40–50 år är svenskarna för evigt i en minoritet i sitt eget land. Då har muslimerna tagit över makten på demokratiskt vis, samma demokrati de själva avskyr. Då finns inget vi längre kan göra för att bestämma över vårt älskade Svea Rike!

 

Hur gör vi då?

Hur gör Du då?

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen” och tack för Du vill vara med och finansiera sajten! Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

 

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

   Källa:   

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal, 

”Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal, 

”Soldat i Waffen-SS” (2004) av Johann Voss, 

”SS-Totenkopf” (2011) av Rupert Butler. 

”Hitlers SS och Gestapo” (1967) av Heinz Höhnes. 

”Thule” (2008) av Martin Månsson och Charles Trang.

“Soldiers of Destruction” (1990) av Charles W Sydnor. 

“The SS” (2004) av Robert Lewis Koehl. 

”Per Albin och kriget” (1984) av Alf W Johansson. 

”Att bo granne med ondskan” (2011) av Klas Åmark. 

"Det svenska sveket" (2017) Eirik Veum

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

DE GLÖMDA JUDARNA

I många årtionden hade vi glömt dem. Judarna som deporterades från Norge och dödades i nazisternas utrotningsläger blev inte någon del av den norska historien. Deras öde blev en berättelse om ett främmande folk, tyskarna, som kom till Norge och försökte utplåna ett annat främmande folk, judarna. Det blev ett brott som inte riktigt angick norrmän, som kunde skjutas undan och läggas på en vansinnig människa: Hitler.

Mer än hälften av de norrmän som dog på tysk mark var judar. Ändå sattes det snabbt en stor parentes runt deras öde. Arresteringarna, interneringen, stölden av alla deras ägodelar, flykten, deportationerna, gaskamrarna — alltihop fick minimal uppmärksamhet när historien om kriget skulle skrivas. För i Norge hade naziregimen ett unikt handlingsalternativ om målet bara hade varit att fördriva judarna.

I forskningen om Förintelsen är Norge därför ett intressant (men i hög grad förbisett) fall. Närsomhelst kunde regimen ha beordrat alla judar att lämna landet, och därmed utlöst en frivillig massflykt till Sverige. Men det gjordes inte. För målet var ett annat: att mörda

varenda jude man kunde få tag på.

Det finns inga bilder av aktionerna mot judarna i Norge.  Det finns inte en enda bild på hur norsk polis arresterar norska judar och forslar bort dem för deportation. Det enda vi har är ett mörkt, kornigt fotografi av åskådare som står vid kajen i Oslo och ser på fraktfartyget Donau efter att judarna har lastats in (se bild ovan). Kanske är denna frånvaro av bilder en av orsakerna till att det har varit svårt för norrmän att ta till sig att Förintelsen inte var något som ägde rum någon annanstans, utan här, mitt ibland oss.

 

Totalt samlades 772 judar ihop i Norge och skickades till Auschwitz med båtarna Donau, Gotenland och Monte Rosa. Endast 34 överlevde. Många av dessa 772 judarna tillfångatogs av Döskallekompaniet som den svenska (S)-ledda samlingsregeringen tillät ta en veckas avkopplande semester i Sverige. Vi ska också koma ihåg att 28 norska judar inte skickades med båt till hamnstaden Stettin för vidare transport till Auschwitz. Dessa skickades med största sannolikhet på svenska järnvägar från Oslo till Trelleborg. (läs mer HÄR)

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round