Dödskallekompaniet.

concrete-taupe.jpg
toten4.jpg

"Dödskallekompaniet som bl.a. skulle fånga in judar för avrättning fick utan betänkligheter passera genom det neutrala Sverige"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

En av de större myterna efter kriget om de så kallade ”tysktågen” genom Sverige är att det första och enda förbandet som med soldater och vapen fick genomkorsa Sverige var "Engelbrecht-divisionen" sommaren 1941.

I själva verket var det en SS-bataljon ur det fruktade Dödskallekompaniet som redan 1940 blev först med att transiteras genom det "neutrala" Sverige, med start i Luleå.

Lyssna:Dödskallekompaniet
00:00 / 30:55

Så sent som 1980 avslöjades det i hemliga dokument att Socialdemokraterna 40 år tidigare, mitt under brinnande andra världskriget, tillät 1030 tyska SS-soldater ur det fruktade Dödskalle-kompaniet fick tillåtelse att komma till Sverige där de senare skulle vidare mot Narvik. Dödskallekompaniet hade också till uppgift att tillfångata judar i Norge för vidare transport till Auschwitz gaskammare.

Det var nästan ett år före "Engelbrecht-divisionen" (1) som SS-soldaterna ur dödskallekompaniet anlände till Luleå men av någon anledning är händelsen än idag inte särskilt känd eller omskriven. Med tanke på den betydande uppmärksamhet som transiteringen av den så kallade Engelbrecht-divisionen har fått, liksom det internationella rykte Dödskalle-soldaterna fick redan under andra världskriget, kan man tycka att SS-transiteringen genom Luleå borde vara rejält omskriven i svensk litteratur och press.​ Men icke...

"Dödskallekompaniet var i praktiken en ren dödsskvadron"

 

Mer exakt var det på morgonen den 4 oktober 1940 då det tyska lastfartyget "Isar" anlände till Luleås hamn med en last av 1030 SS-soldater och deras  65 (!) fullastade järnvägsvagnar med fordon och vapen. Detta höll Socialdemokraterna hemligt för den svenska allmänheten i över 40 år! Vi avslöjar ett nytt hemskt kapitel ur socialisternas mörka historia som de aldrig talat högt om och drar fram ett nytt lik ur den välfyllda massgrav som utgör partiets rödbruna historia

Något som också varit hemlighetsstämplat i 40 år är regeringens insats att med krigsfartyg lotsa nazityska fartyg genom minfri ränna i Bottenviken hela vägen till Luleå. Fartyget ”Isar” är ett sådant som ankom till Luleå 4 oktober 1940 lastat med vapen, fordon och 1030 SS-soldater ur det beryktade ”Totenkopfstandarte” - ett kompani som i praktiken var en ren dödsskvadron!

Dödsskvadronen anlöpte till Luleå och därefter lastades materiel, fordon och soldater på tåg vidare till Norge där de utförde sin vidriga judeuppsamling mycket framgångsrikt och med svensk transporthjälp på järnväg kunde uppdraget avslutas enligt plan med avrättning av judarna i det tyska koncentrationslägret Auschwitz, dit de kom i november 1942.

7.jpg

Dödssvadronen som fick komma till Sverige hölls hemlig av socialdemokraterna i över 40 år! Tanken var att vi aldrig skulle få veta...

Skärmklipp 2022-01-22 15.04.48 - kopia.png

Idag vet vi att minst 28 av alla dessa judar transporterades på järnväg genom Sverige (2) och att den Socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen kände till såväl vad som fanns i tågvagnarna som vad som väntade dem i Auschwitz. Att det fruktade kompaniet lyckades mycket väl med sin arbetsinsats vet vi idag. Hela 40% av alla judar i Norge avrättades. Endast i Benelux-länderna avrättades procentuellt fler judar under kriget.

Soldaterna i kompaniet utgjorde den andra bataljonen av dödskalleregementet "Totenkopfstandarte-9 Kirkenes”, uppkallad efter Nordnorges östligaste stad och resans slutdestination. Dödskallekompaniets resa hade börjat i Stettin (n.v. Szczecin) den 29 september och man stävade förbi Visby den 1 oktober. Under hela resan eskorterades de av svenska marinfartyg genom farliga och minerade vatten i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Detta gör att såväl marinen som regeringen måste känt till trupptransporten redan innan den startade i Stettin.

 

"Dessa personer hade spärrat in, bevakat och mördat oskyldiga civila"

 

Totenkopf, d.v.s. dödskallen, var samtliga SS-soldaters mössemblem men det var bara ett fåtal förband inom SS som hade ordet Totenkopf i sitt namn eller bar SS-dödskallen på mössan eller på kragen, vilket gjorde kompaniet ännu mer extremt och skräckinjagande. Ursprungligen hade dödskalleförband vaktat koncentrationslägerfångar, men 1939 innan kriget bröt ut, hade de flesta omorganiserats till stridande förband på direkt order från Hitler.

Många kom inte från koncentrationslägertjänst utan var nyrekryterade eller hade förflyttats från andra infanteriförband inom SS. Men högst sannolikt hade flera av männen som nu var på väg till Luleå tidigare vaktat koncentrationslägerfångar. Dessa personer hade spärrat in, bevakat , misshandlat och mördat oskyldiga civila. Men hur många av dem som var på väg  till Luleå som hade mördat lägerfångar är svårt att besvara. Generellt var förhållandena i koncentrationslägren före 1940 och senare rätt olika, några regelrätta förintelseläger kan dock SS-männen som kom till Luleå inte ha arbetat inom, eftersom sådana ännu inte existerade 1940.

SS-soldaterna ur Dödskallekompaniet transporterades i land från fartyget Isar tidigt på morgonen den 4 oktober 1940 i Luleå. Ombord på Isar fanns 65 (!) järnvägsvagnar fyllda med vapen, fordon, utrustning och ammunition.

Avdelningen med SS-soldaterna togs emot av en svensk delegation när den anlände till Luleå. Svenska officerare gick ombord på Isar, och det uppstod en diskussion om vad man skulle göra med alla vapen. Det skulle vara ett brott mot svensk "neutralitet" om SS-soldaterna tilläts ta med sig vapnet ombord på tågen till Norge. Problemet löstes genom att man kom överens om att soldaterna skulle benämnas som "permittenter" (= tjänstlediga soldater) och vapnen fraktade i ett annat tågsätt. Villkoren finns också nedtecknade i en skrivelse från Utrikesdepartementet till Norrbottens länsstyrelse.

scandinavia-water-map.gif

 

"Kirkenes" resrutt. Observera att kartans proportioner är missvisande, i verkligheten är de båda båtfärderna ungefär lika långa.

Skärmklipp 2020-09-27 14.40.57.png

Utrikesdepartementet i Stockholm informerade Norrbottens länsstyrelse mycket sent om ankomsten av SS-Dödskallekompaniet. UD-brevet är daterat den första och andra oktober 1940. Brevet diariefördes av länsstyrelsen först den 4 oktober, dagen då SS-Dödskallekompaniet anlände. Kanske innebär det att länsstyrelsen blev medveten om ankomsten först i efterhand. Marinen och därmed regeringen kände bevisligen till transporten samma dag den började, alltså den 29 september.

Kanske kan man tycka att mottagandet och den vidare transiteringen av Dödskallekompaniet genom Sverige inte var så allvarligt.

-Okey, vi gör en nutida jämförelse: Tänk dig att det plötsligt anländer 1 030 radikaliserade IS-terrorister till hamnen i Luleå. Deras uppdrag är att ta sig vidare till Norge där de bland annat ska jaga och tillfångata norska judar som senare ska avrättas. Ni vill IS-terroristerna att Sverige ska ställa upp med tågtransport till alla IS-terroristerna. Stefan Löfven och Socialdemokraterna godkänner transporten, genomför den och sedan hemligstämplar händelsen så vi - den svenska allmänheten -  aldrig ska få veta sanningen...

"Ombord fanns 65 järnvägsvagnar fyllda med fordon, vapen och ammunition"

 

-Ja, nu kanske man börjar förstå vidden av skandalen med Dödskallekompaniet. Att sedan Stefan Löfven och Socialdemokraterna faktiskt välkomnat hit över 1000 radikaliserade IS-sympatisörer och låter de få bo och verka gratis i Sverige på skattebetalarnas bekostnad är ju också en skandal!. Igår hette de SS, idag heter de IS. Partiet som aldrig tycks lära sig av sin egen historia men som samtidigt påstår att de "står på rätt sida av historien".

Sverige och Luleå tog alltså emot sadister och massmördare och detta godkänt, sanktionerat, och sedan hemligstämplat, av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen och med den Socialdemokratiske statsministerns goda minne!

 

Den mest detaljerade skildringen av SS-soldaternas ankomst i Luleå och vidare färd mot Norge, kommer från soldaterna själva genom ett maskinskrivet kompaniblad som sammanställdes i Norge redan i slutet av 1940 av soldaterna vid det 6:e kompaniet inom SS-Dödskallekompaniet ”Kirkenes”. Bladet har rubriken Die Fahrt der 6 SS ”K” zum Nordkap, alltså ”Sjätte Kirkeneskompaniets färd till Nordkap” och kom ursprungligen från SS-veteranen Erich Körner. (se omslagsbilden till kompanibladet i bildgalleriet nedan)

Scan.jpg

 

Andra bataljonen av SS-Totenkopfstanddr "Kirkenes" lastar ombord vapen och Mercedesbilar på Isar i Stettii hamn. "Kirkenes" var till skillnad från de flesta tyska regementen fullt motoriserat. En pansarvärnspjäs skymtar längst ner till vänster.

Skärmklipp 2022-01-22 15.04.48.png

Den första kontakten med svenska armén beskrev man så här:​​

"-Den 3 oktober nådde vi Luleå skärgård, styrdes säkert igenom av en lots och ankrade framför hamninfarten. Återigen fick vår goda Isar besök av en svensk delegation. Uppenbarligen var man inte helt eniga om hur man skulle kunna neutralisera denna transport med vapen och ammunition. Vi var den första transporten av detta slag och svenskarna verkade inte ha det så lustigt. Man visste ju heller aldrig vad dessa "förb ... nazi" skulle kunna få för sig. Slutligen avgjordes saken genom att vi skulle resa som permittenter, och godståg fick ta med sig all utrustning i efterhand. Allt stuvades om i enlighet med detta. Tidigt om morgonen den 4 oktober lyftes ankaret och långsamt gled Isar in i Luleås hamn med sin dyra last. Den stora gyllene solen göt sitt ljus över den förtjusande bukten och förvandlade vattnet till flytande koppar och de röda, gröna, gula och blå Sverigehusen stod snyggt ordnade längs klippornas stränder inramade av höstfärgad skog. Mäktiga fraktfartyg låg vid lastpiren för att lastas med den svenska malmen, som man såg som små berg längs stranden.

Vi stod på däck för att lämna ifrån oss allt som hade att göra med det krigiska hantverket och såg ned i djupet. Äntligen låg vi stilla. Fallrepet gick ner. Svenska officerare klev ombord för att träffa vår chef. Den svenska militären gjorde ett rätt skojigt intryck på oss. Uttrycket "soldatiska" passade inte som beskrivning av dem, vi betraktade dem nog som jättekvinnan von Burg Niedeck måste ha betraktat bonden. Hur som helst tog de sin uppgift rätt allvarligt och var väl av den åsikten att de var tvungna att skydda sitt kungarike mot en stor invasion. Nu gick allt mycket hastigt. Knappt hade vi satt vår fot på svensk mark förrän transporttåget var klart för avfärd. Det bestod av sköna, eleganta personvagnar. "Permittenterna" steg ombord, åtföljda av en svensk tågvakt, sträckte ut sig på den mjuka stoppningen och klockan 08:45 surrade den elektriska motorn igång och vi for iväg. Alla trängdes kring fönstren. Man ville ju se något av Sverige. Redan på Luleås järnvägsstation fick vi en syn som hette duga. En tät kedja av vakter hade dragits samman. Gevären redo, handgranaterna rätt krigiskt instoppade bakom bältet och stålhjälmarna på sned på samma sätt som de engelska Tommies bar sina. Vi stod och flinade vid fönstret. Hade man sådan respekt för oss?!

"...återstoden skickades till östfronten där de slutade sina dagar"

 

Henning Johansson som var stationskarl i Luleå 1940 har som enda svenska ögonvittne skrivit ner vad han minns av ankomsten:

"Tyska soldater i snitsiga uniformer med dödskalle i mössan bemannade järnvägsvagnarna med disciplin och under tystnad. ”Elitsoldater”, sa Bosse, en äldre kamrat, med beundran. Han hade varit stamanställd och förstod sig på sånt där."

Vid kajen i Luleå där fartyget "Isar" låg blev Henning Johansson också vittne till ”...en sak som fick mig att skämmas lite över att vara svensk”. Vid lossningen från fartyget gick fyra 25-liters glasbehållare med dyrbar konjak sönder och Johanssons arbetskamrat ställde sig då på alla fyra för att sörpla i sig av den tyska konjaken. Detta sågs av SS-männen, som skrattade rejält — varvid Henning Johansson skämdes för sin kamrat.

Färden fortsatte genom det enligt SS-männen "unikt sköna" norrbottniska höstlandskapet, och här och där såg man svensk militär sysselsatt med att bygga befästningar. "-Mot vem och i vilket syfte?" kommenterade kompanibladet vintern 1940. När man stannade till i "det välkända Gällivare" såg man hur civila kikade på dem över staketet. Samma dag, den 4 oktober, klockan 15.30 stannade tåget till vid Riksgränsen och den svenske tågvakten klev av.

file.jpg

 

Ett av ytterst få fotografier taget ute på Östersjön på SS-soldaterna ur "Dödskallekompaniet" när de står vid fartyget "Isar" som anländer till Luleå den 4/10 1940.

Skärmklipp 2022-01-22 15.56.45 - kopia.png

Någon timme senare var man framme i Narvik där delar av kompaniet fortsatte sin resa redan dagen efter, den 5 oktober. Slutdestinationen, det otillgängliga Vardö och Kirkenes i Norges nordöstligaste hörn, nådde man först nästan två veckor senare då hela kompaniet och deras last kommit fram. När dödskallekompaniet ”Kirkenes” följande sommar sattes in mot Murmansk i Sovjetunionen hade det bytt namn till "SS-infanteriregemente 9" (IR-9), något senare fick det även ett nytt namn, ”Thule”, som enligt Himmlers tro var det nordliga urhemmet för den ariska rasen. I slutet av 1941 inlemmades en del personal i division ”Nord” varefter återstoden av ”Thule” skickades till östfronten söder om Leningrad där det slutade sina dagar.

"Detta var den enda mening, mer stod det inte om händelsen"

 

​Av fynd i det tyska statsarkivet kan man dra slutsatsen att ”Kirkenes/Thule” avrättade sovjetiska militärkommissarier på norra östfronten. Några sovjetiska civila att begå övergrepp mot fanns i princip inte i de ödsliga trakter där ”Kirkenes/Thule” krigade norr om Leningrad.  Vad gäller ”Kirkenes/Thule” har man inte hittat något mer exakt om förbrytelser. Det står utom varje tvivel att flera av de högre officerarna inom ”Totenkopf” var extremt brottsbelastade då de kom till divisionen. Andra överfördes till brottsliga uppgifter.

När det efter kriget gjordes en slutgiltig sammanställning över krigets konsekvenser i Nordnorge visade det sig att tyskarna hann med att bränna och spränga 27 kyrkor och bönehus, 11 000 bostadshus, 4 700 ladugårdar, 21 sjukhus och sjukstugor, 43 hotell och pensionat, 420 affärslokaler, 60 kommunhus, 160 skolor och 230 företag. Så gott som alla broar, vägar, kajer och ledningar förstördes helt eller delvis. I princip alla småbåtar sänktes. Av befolkningen hade drygt 30 000 lyckats fly och 48 900 tvångsevakuerades.

Först i mitten av 1950-talet var infrastrukturen i Nordnorge återuppbyggd. I Nordfinland tog det inte fullt så lång tid. Omkring 17 000 personer i Nordnorge anhölls under 1945, för olika former av medlöperi med Nazityskland.

Denna bild togs i smyg på bangården i Kiruna av Eric Back från Luleå. Fotografiet visar med all tydlighet hur Tyskland transporterade även tunga vapen genom Sverige. Dessa pjäser blev antagligen kustartilleri i Norge.

Scan2.jpg
Skärmklipp 2022-01-22 15.56.45.png

Fyrtio år efter händelsen, alltså 1980, var det några norrbottningar som tyckte det var dags att händelsen blev mer känd. Länstidningen Norrbottens-Kuriren publicerade 1980 vittnesmål från flera personer som kunde svära på att de sett en stor mängd tyska SS-soldater ur Dödskallekompaniet i Luleås hamn den 4 oktober 1940. Emellertid var det inga andra medier som forskade eller ens rapporterade vidare. Sannolikt därför att inga fotografier från händelsen hade framkommit plus att den dåvarande landshövdingen i Norrbotten, Ragnar Lassinantti och flera andra myndighetspersoner i Luleå förnekade all kännedom om händelsen. Lassinantti och flera av de andra tillfrågade hade roller i Luleå under krigsåren som innebar att de borde ha känt till saken.

"Socialdemokraterna gjorde allt man kunde för att Hitler skulle vinna kriget"

 

​Nio år senare, 1989, läste Norrbottens-Kurirens reporter Gunnar Söderholm boken ”Per Albin och kriget” (1984) av Alf W. Johansson och upptäckte då den första meningen i en bok om SS-transiteringen:​

”...regeringen gick också i början av oktober med på att en SS-bataljon på 1 000 man skickades från Luleå till Narvik...”

Detta var den enda mening, mer stod det inte om händelsen. Detta fick Gunnar Söderholm att ta kontakt med Alf W. Johansson för att få ta del av källan, som visade sig vara en UD-sammanställning. Därmed kunde Söderholm skriva en artikel till, med UD-citat om SS-bataljonen.

 

Den nya artikeln bevisade att den händelse som lokala Socialdemokratiska makthavare 1980 förnekat all kännedom om, verkligen hade inträffat, men åter igen väckte det ingen uppmärksamhet utanför Norrbotten.

Var det på grund av att Norrbottens-Kuriren fortfarande saknade bilder av händelsen som nyheten inte spreds, utan glömdes bort? Var det så att före internet var det ännu svårare för händelser i Norrbotten att nå riksmedierna? Vi får aldrig ett heltäckande svar…

Skärmklipp 2020-08-08 13.33.50.png

En tidigare aldrig publicerad bild som visar soldater ur 9. SS-infanteriregementet vid ishavskusten 1941. Flera på bilden kan alltså ha varit med om transiteringen genom Norrbotten hösten 1940. Man kan notera tundraterrängen och ”snuskburkarna”.

Skärmklipp 2022-01-22 16.08.46 - kopia.png

Att öppna famnen för terrorister och massmördare är dock inget nytt inom socialdemokraterna, det parti som  kallar sig ”ett anständigt parti”. Att bjuda hit världens ondaste terrorister är dock inget unikt inom socialdemokratin, det görs än idag men nu heter de inte SS utan IS. Kommer man förneka dessa misstag i framtiden också, på samma sätt som med Totenkopfstandarte? Sedan höll man detta hemligt för allmänheten, dvs sina egna medborgare, i över 40 år. Än idag förnekar vissa socialdemokrater att händelsen ska ägt rum. Inte ens efter 80 år har verkligheten inte hunnit ikapp dem...

"Själva påstår de sig ha ”flytt” de muslimska länder de älskar, kämpar och är beredd att dö för, för att hellre bo i våra länder som de hatar"

 

Socialdemokraterna stod helt på Hitlers sida under kriget -  fram till hösten 1944, då man insåg att slaget var förlorat. Man ville att Nazityskland skulle vinna kriget och man gjorde också allt man kunde för att så skulle ske. Hitler hade tre gånger under kriget långtgående planer att angripa och ockupera även Sverige men de facto blev dessa planer aldrig satta i verket av den enkla anledningen att invasionsplanerna aldrig behövdes. De krav Hitler ställde på Sverige, var krav som den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hanson gick med på utan omsvep.

Man tillät 2,1 miljoner tyska nazisoldater transporteras till slagfälten via de svenska järnvägarna (3). Man tillät Hitler transportera vapen och en hel  beväpnad krigsdivision "Engelbrechtdivisionen" genom det ”neutrala” Sverige. Man tillät vårt svenska järnvägsnät bli ett rullande krigssjukhus (4) åt Hitlers sårade soldater.

 

Hitler hade till och med enorma lagermagasin av krigsförnödenheter lagrade på svensk mark (5) och vi hjälpte Hitler lägga ut minor mot fienden (6). Så länge vi klanderfritt exporterade järnmalm (7), vapendelar och kullager (8) till Hitlers krigsindustri var allt frid och fröjd. Sverige var de facto aldrig hotat av Hitler så länge båda parterna hade detta mycket goda och vänskapliga samarbete.

Skärmklipp 2020-08-08 13.31.59.png

Heinrich Himmler hälsar på svenska och estlandssvenska frivilliga. Luleå-furirerna är tredje respektive fjärde soldat från höger. Den som syns bäst är tredje mannen, Karl Ågrahn, som en tid tjänstgjorde vid Totenkopfdivisionen. Nästan helt skymd av Ågrahn står Walter Nilsson, som tillsammans med Ågrahn deserterat från Lv 7 i Luleå.

Skärmklipp 2022-01-22 16.08.46.png

Att järnmalmen och kullagerexporten sedan var nödvändig – ja helt avgörande- för Hitlers fortsatta krigföring hade Socialdemokraterna inga betänkligheter med. Att vi sedan fick betalt i guld som nazisterna stulit från judarna hade Socialdemokraterna heller inga betänkligheter med. Inte ens när man visste att en del av guldet var utdraget tandguld från ihjäl-gasade judar från koncentrationslägren. Tandguld som än idag utgör en del av Sveriges guldreserv...

Listan kan göras lång på de vänskapsband som knöts mellan Hitlertyskland och socialdemokraternas Sverige, före och under kriget. Faktum är att Sverige i största hemlighet och olagligt enligt internationella avtal med Socialdemokraternas goda minne tillverkade och exporterade såväl stridsflygplan (9) som stridsvagnar (10) för att hjälpa Hitler bygga upp sin krigsmakt innan kriget. En vänskap som skapades på 30-talet, alltså långt innan kriget och som varade fram till krigslyckan vände hösten 1944.

Då började ett snabbt och effektivt arbete att sopa igen spåren efter det intima nazisamarbetet. En del vet vi, annat kommer förbi hemlighetsstämplat och annat börja så sakta komma fram till vår kännedom. Ju mer man söker i Socialdemokraternas historia desto fler lik hittar man i den välfyllda massgrav som utgör det ”anständiga” partiets mörka historia! Vi vet alltså fortfarande inte om Dödskallekompaniet och "Engelbrechdivisionen" verkligen var de enda trupptransporterna genom det "neutrala" Sverige under kriget...

​​

"Socialdemokraterna tycker idag de alltid stått på rätt sida av historien"

​Under valet 2018 hade Socialdemokraterna en valaffisch med texten ”Stå på rätt sida av historien”. Man kan undra varför samma parti i snart hundra år själva alltid stått på fel sida av historien och dessutom ständigt beskyller andra partier för sin egen vidriga historia? Varför pratar Stefan Löfven alltid så ihärdigt om alla andra partiers historia men aldrig om sin egen?

Då, 1940, hälsades dåtidens värsta mördarsoldater, SS-soldaterna, välkomna till vårt land. Idag, välkomnar samma parti ”hemvändande” IS-terrorister till vårt land. Dessa IS-terrorister har kämpat, torterat och mördat människor för de hatar vårt västerländska kristna samhälle. De hatar vår demokrati. De hatar vår jämställda kvinnosyn. De hatar vår religion, vår mat och vår kultur. Nu vill de åter igen komma ”hem” och bo hos oss otrogna, orena, kristna som om ingen hänt! 

 

De själva gör också allt för att de ska få flytta till alla de länder de uppenbart hatar och väl här är de beredda att spränga sig själva i luften för att förgöra oss! De påstår de sig ha ”flytt” från de muslimska länder de älskar, kämpar och är beredd att dö för, för att hellre bo i våra länder de hatar, de länder de krigar mot. Dessa människor välkomnar nu Stefan Löfven till oss! Känns det tryggt?

Magdalena2.jpg

Socialdemokraterna anser de stod på rätt sida av historien när de först hjälpte massmördarna Adolf Hitler och senare Josef Stalin under kriget. 

Skärmklipp 2022-01-22 16.49.52.png

Idag räknar Säpo att det finns över 1 000 radikaliserade islamister och IS-sympatisörer i Sverige. Dessa är efterkrigstidens värsta och ondaste människor. Merparten har välkomnats hit under den stora flyktingvågen 2015 av den Socialdemokratiska regeringen med Stefan Löfven i spetsen. Flera av dessa radikaliserade muslimer har redan begått terrorhandlingar varav den ena lyckades genomföra en terrorattack. 

Akilovs massmord på Drottninggatan kommer bara vara början på ett religionskrig vi naiva svenska kommer förlora.

 

Befolkningsutbytet är nu i full gång med stöd av Barcelona-avtalet (11) och SMR-avtalet (12) som socialdemokraterna skrivit under. Invandrare med muslimsk tro är därför den idag överlägset snabbaste växande gruppen i Sverige och beräkningar visar att svenskarna kommer vara i evig minoritet i sitt land redan inom 40–50 år (13).

Anledningen att Socialdemokraterna är så måna att på snabbast möjliga sätt byta ut svenskarna är att invandrargrupper i betydligt större utsträckning röstar rött. För dem spelar det ingen roll om Sverige förvandlas till ett dystopiskt muslimskt kalifat så länge man får tillräckligt många mandat att bevara makten över landet. Idag är i princip hela ungdomsförbundet SSU styrt av muslimska islamister  (14) - morgondagens makthavare och socialdemokrater i vårt samhälle!

​Att välkomna hit världens värsta förbrytare har sedan 1940 varit en del av Socialdemokraternas strategi för att behålla makten över Sverige. Då gick man Adolf Hitler till mötes, idag går man islam och muslimernas krav till mötes. Då hette de SS, idag heter de IS. Inget annat land byter nu ut sin egen befolkning lika snabbt som socialismens Sverige. Om 40–50 år är svenskarna för evigt i en minoritet i sitt eget land. Då har muslimerna tagit över makten på demokratiskt vis, samma demokrati de själva avskyr. Då finns inget vi längre kan göra för att bestämma över vårt älskade Svea Rike!

 

Hur gör vi då?

Hur gör Du då?

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal, 

”Thule” (2008) av Martin Månsson och Charles Trang.

“Soldiers of Destruction” (1990) av Charles W Sydnor. 

”Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal. 

”Att bo granne med ondskan” (2011) av Klas Åmark. 

”Hitlers SS och Gestapo” (1967) av Heinz Höhnes. 

”Per Albin och kriget” (1984) av Alf W Johansson.

”Soldat i Waffen-SS” (2004) av Johann Voss, 

”SS-Totenkopf” (2011) av Rupert Butler. 

“The SS” (2004) av Robert Lewis Koehl. 

"Det svenska sveket" (2017) Eirik Veum

 

Länkar:

   Läs mer:   

(1) Engelbrechtdivisionen (LÄNK)

(2) Jutetågen genom Sverige (LÄNK)

(3) Tysktågen/ Permittenttrafiken (LÄNK)

(4) Sjuktransporterna (LÄNK)

(5) Hitlers svenska krigslager (LÄNK)

(6) Mineringen (LÄNK)

(7) Jänmalmstransporterna (LÄNK)

(8) SKF AB (LÄNK)

(9) AB Flygindustri (LÄNK)

(10) Landverk AB (LÄNK)

(11) Barcelona-avtalet (LÄNK)

(12) SMR-avtalet (LÄNK)

(13) Befolkningsutbytet (LÄNK)

(14) SSU-islamiseringen (LÄNK)

 

Läs mer:

 

DE GLÖMDA JUDARNA

I många årtionden hade vi glömt dem. Judarna som deporterades från Norge och dödades i nazisternas utrotningsläger blev inte någon del av den norska historien. Deras öde blev en berättelse om ett främmande folk, tyskarna, som kom till Norge och försökte utplåna ett annat främmande folk, judarna. Det blev ett brott som inte riktigt angick norrmän, som kunde skjutas undan och läggas på en vansinnig människa: Hitler.

Mer än hälften av de norrmän som dog på tysk mark var judar. Ändå sattes det snabbt en stor parentes runt deras öde. Arresteringarna, interneringen, stölden av alla deras ägodelar, flykten, deportationerna, gaskamrarna — alltihop fick minimal uppmärksamhet när historien om kriget skulle skrivas. För i Norge hade naziregimen ett unikt handlingsalternativ om målet bara hade varit att fördriva judarna.

Donau.jpeg

I forskningen om Förintelsen är Norge därför ett intressant (men i hög grad förbisett) fall. Närsomhelst kunde regimen ha beordrat alla judar att lämna landet, och därmed utlöst en frivillig massflykt till Sverige. Men det gjordes inte. För målet var ett annat: att mörda

varenda jude man kunde få tag på. Det finns inga bilder av aktionerna mot judarna i Norge.  Det finns inte en enda bild på hur norsk polis arresterar norska judar och forslar bort dem för deportation. Det enda vi har är ett mörkt, kornigt fotografi av åskådare som står vid kajen i Oslo och ser på fraktfartyget Donau efter att judarna har lastats in (se bild ovan). Kanske är denna frånvaro av bilder en av orsakerna till att det har varit svårt för norrmän att ta till sig att Förintelsen inte var något som ägde rum någon annanstans, utan här, mitt ibland oss. Totalt samlades 772 judar ihop i Norge och skickades till Auschwitz med båtarna Donau, Gotenland och Monte Rosa. Endast 34 överlevde. En del av dessa 772 judarna tillfångatogs av Döskallekompaniet som den svenska (S)-ledda samlingsregeringen tilläts transiteras genom Sverige. Vi ska också koma ihåg att 28 norska judar inte skickades med båt till hamnstaden Stettin för vidare transport till Auschwitz. Dessa skickades med största sannolikhet på svenska järnvägar från Oslo till Trelleborg. (läs mer HÄR)

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna