top of page

Hitlers Svenska Vapen

Del 2 av 3 - AB Landsverk.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
L5.jpg
Stämpel9.gif

 "L-10 och L-30 blev de första stridsvagnarna från AB Landsverk som levererades till Nazityskland 1935. Då hade Adolf Hitler varit landets diktator i över två år!"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

När Sverige trotsade Versaillesfreden och hjälpte Nazityskland att olagligt återuppbygga sin krigsmakt!

Lyssna:AB Landsverk
00:00 / 35:18

När Adolf Hitler startade andra världskriget 1939 hade han trotsat internationella fredsavtal att Tyskland inte skulle få inneha en krigsmakt men i smyg hade Sverige hjälpt Tyskland att återuppbygga deras förbjudna krigsmakt. Bland annat hjälpte vi Tyskland med all den nödvändiga järnmalmen för att bygga alla vapen i form av slagskepp, ubåtar stridsflygplan eller stridsvagnar. Vi exporterade över 10 miljoner ton högkvalitativ järnmalm varje år som blev till Hitlers vapen.

I Landskrona tillverkade vi dåtidens mest avancerade stridsvagnar som monterades ned i smådelar och skickades i lådor till Tyskland märkta "traktordelar" och på en liten ö utanför Skånes kust byggde vi stridsflygplan som olagligt smugglades till Tyskland. Och inte nog med det, vi såg till att hålla hela Hitlers krigsmakt rullandes -bokstavligt talat- för vi exporterade alla de kullager som alla vapen och alla fordon behöver för att fungera. Vi exporterade 100 miljoner kullager varje år till Nazityskland. Denna export pågick efter att Hitler blivit diktator och efter att Hitler avslöjat sin krigsmakt för omvärlden. All denna export pågick inte bara innan kriget utan fortsatte lika ogenerat även efter krigsutbrottet. Allt indirekt godkänt av den svenska socialdemokratiskt styrda regeringen! Allt i största hemlighet! Detta är historien om Hitlers svenska vapen och stridsvagns tillverkaren AB Landsverk.

"-Nu skulle vi hjälpa tyskarna att åter bygga upp sin krigsmakt"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

När Tyskland 1918 förlorade första världskriget förbjöds de av segermakterna Frankrike, Storbritannien och USA att fortsättningsvis tillverka krigsvapen enligt den så kallade Versaillesfreden. Detta avtal som undertecknades 1919,  innebar bland annat att Tyskland tvingades ta på sig hela skulden för kriget och man var tvungen att avsäga sig stora landområden som motsvarade 13% av Tysklands landyta. Fabriker, gruvor, maskiner, fartyg m.m. och alla tillgångar utomlands beslagtogs av segrarmakterna. Miljoner ton av den tyska kolproduktionen skulle nu tvångsexporteras till bland annat Frankrike. Dessutom tvingades man betala ett enormt krigsskadestånd på extrema 132 miljarder guldmark till segermakterna. En skuld som för all framtid skulle ruinera tyskarna.

 

Tyskland skulle inte heller få tillverka vapen eller inneha en större krigsmakt. Syftet med Versaillesfreden var att omöjliggöra för Tyskland att åter kunna starta ett nytt världskrig. Bitterheten av att den tyska statsledningen skrivit under och accepterat Versaillesfreden ledde så småningom fram till att en stukad och sårad tysk soldat från första världskriget istället började arbeta politiskt för att omförhandla eller helt strunta i Versaillesfreden. Så länge Tyskland var slav under detta förnedrande fredsavtal skulle aldrig Tyskland kunna bli en stor och mäktig nation igen, ansåg politikern som senare, 1933, kom att ta makten över Tyskland. Hans namn var Adolf Hitler. Den nya tyska nationalsocialistiska ledningen under Hitlers ledarskap hade emellertid inga planer på att följa de i deras tycke helt orimliga fredsvillkoren.

AB LANDSVERK fm/29

Sveriges och AB Landsverks första pansarbil blev fm/29 från 1929 och i tjänst 1930-1945. Kanske ingen direkt skönhet... (Se fler bilder i bildgalleriet längst ner på sidan.)

pbil fm29.jpg

Efter att Socialdemokraterna tog makten i Sverige 1920 började ett intensivt samarbete med Tyskland. (Även det socialistiskt styrt). Ett välutvecklat samarbete som sträckte sig över forskning, vetenskap, teknik och medicin. Speciellt intresserade var socialisterna på båda sidor Östersjön av rasforskning, tvångssterilisering och det nya moderna samhällsbygget. Ett samarbete som alltså var fullt utvecklat redan långt innan andra världskriget bröt ut 1939. Under 1920 och 1930-talet ser tyskarna Sverige som det förnämsta föredömet. Man såg hur Sverige gick från ett fattigt bondesamhälle till en rik industrination och skulle bygga ett socialistiskt  mönstersamhälle åt renrasiga svenskar där minoriteter, svaga, handikappade, sinnesslöa, tattare, judar eller andra icke önskvärda element i samhällets bottensats skulle sorteras bort med hjälp av rasforskning och tvångssteriliseringar.

 

Det nya svenska socialistiska mönstersamhället "Det Svenska Folkhemmet" blev förebilden och en stor inspirationskälla  för många av de tyska nationalsocialisterna såsom Goebbels, Himmler, Mengele och Göring under 1930-talet. "Det Svenska Folkhemmet" blev således förebilden för den tyska 

motsvarigheten; "Volksgemeinschaf" (Folkgemenskap) som sedan under nationalsocialisternas tid utvecklades till drömmen om "Det Tredje Riket". Självklart skulle Sverige hjälpa sin broder i syd med att kringgå Versailles­freden. Fanns det någon vänligt sinnad nation för tyskarna i denna svåra tid så var det självklart det socialdemokratiska Sverige! Nu skulle Sverige hjälpa tyskarna skaffa vapen och kringgå det förnedrande förbudet! Nu skulle vi hjälpa tyskarna att åter bygga upp sin krigsmakt...

"Nazitysklands fruktade ubåts besättningsmän utbildades i Sverige"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Det fans två vapenslag tyskarna var mästare på under WW-II. För det första var det ubåtarna. Dessa ubåtar blev under kriget den stora skräcken för Hitlers fienden. "Havets vargar" som de kom att kallas sänkte hundratals skepp och var under kriget Hitlers främsta vapen. Det var först när de stora slagskeppen såsom Bismarck, Tirpitz och Admiral Graf Spee sänktes som Hitler insåg att ubåtar istället var havets bästa vapen.

 

Mot slutet av kriget tog Nazityskland fram ännu modernare oceangående ubåtar Typ XXI och den mindre kustubåten Typ XXIII som kunde få upp högre fart i undervattensläge än i ytläge och hade en aktionsradie på över 4500 km!  Dessa ultramoderna ubåtar blev sedan stilbildande för alla världens ubåtar lång tid framöver. Det fanns till och med planer på ännu mer avancerade ubåtar men dessa hann aldrig bli verklighet innan kriget tog slut. Hur avancerad en ubåt än är måste den också ha en bra besättning. Inte många känner till att delar av Nazitysklands fruktade ubåts besättningsmän utbildades i Sverige. 

 

Eftersom Tyskland förbjöds syssla med ubåtar efter första världskriget utlokaliserade man sin ubåtsutveckling till ett företag i Nederländerna och ubåtsutbildning till Sverige. Utbildningen -godkänd av den svenska regeringen- av tyska ubåtsbefäl i Sverige genomfördes 1932 och en av dem som var med, var det senare kända ubåtsesset Hans-Rudolf Rösing. Exakt hur många tusentals människor som dödades av "havets vargar" vet nog ingen men många var det och detta "tack vare" den bevisligen mycket goda svenska utbildningen...

XXIII.jpg

U-2359

Den 258 ton tunga och 35 meter långa ubåten var en av Hitlers absolut sista och mest avancerade u-båtar som sänktes i ett flyktförsök bara tre dagar innan kapitulationen. Ligger idag på svenskt vatten utanför Särö i Kungsbacka kommun.

Det andra vapenslaget som fick Hitlers stora beskydd var stridsvagnar - tanks! Hitler som var fotsoldat mot Frankrike under första världskriget, var först mycket skeptisk till allt som hade med tanks att göra. Dåtidens stridsvagnar var dyra, tunga och klumpiga men i Sverige fanns en fabrik som 1929 började bygga lättare och smidigare stridsfordon som enklare och snabbare kunde ta sig fram i svår terräng eller på slagfältet. Fabriken låg i Landskrona och dess namn var AB LandsverkFirman grundades 1872 av Johan Petterson och Alexander Ohlsén under namnet Firma Petterson & Ohlsén. Tre år senare bytte firman namn till Landskrona Nya Gjuteri & Mekaniska verkstad och från 1876 gick  firman under namnet Landskrona Nya Mekaniska Verkstad. År 1899 ombildades företaget till aktiebolag, nu under namnet Landskrona Nya Mekaniska Verkstads Aktiebolag för att 1928 slutligen ändras kort och gott till AB Landsverk.

"-AB Landsverk var således en tysk vapenfabrik på svensk mark"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Ursprungligen tillverkades lantbruksredskap, spisar, ugnar och vanligt handelsgjutgods samt järnvägsvagnar. De första järnvägsvagnarna levereras 1874 till Lund–Trelleborgs Järnväg och det kom att bli tusentals levererade järnvägsvagnar de kommande åren till både SJ och till enskilda järnvägar.

 

År 1910 började företaget tillverka järnvägsbroar, bland annat Lidingöbron, Skanstullsbron samt Årstabroarna. Man tillverkade också svängbron över Torneälv, svängbron över Mälaren vid Kvicksund och klaffen till gamla Götaälvbron i Göteborg som 2021 ersattes av den nya bron Hisingsbron.

 

Omkring 1918 utökades verksamheten med tillverkning av hamnkranar och anordningar för socker- och cellulosaindustrin. Bolaget uppförde även cisterner för lagring av petroleumprodukter och gasklockor till flera städer. År 1920 var bolagets ekonomi emellertid mycket dålig, och de gamla ägarna sålde hälften av aktierna till tyska stålverkskoncernen GHH (Gute Hoffnungs Hütte).

 

Sveriges första stridsvagn importerades sommaren 1921, alltså åtta år innan den första stridsvagnen skulle tillverkas i fabriken i Landskrona. Det var en Renault FT eller ”Putte” som den kom att kallas och som fraktades med ångaren Vega från Frankrike. Under senhösten samma år kom några tyska stridsvagnar av första världskrigsmodellen LK-II. Tio stycken hade smugglats från Tyskland  som "traktordelar" som raskt monterades ihop till en stridsvagn på arméförbandet 

Stockholms Tygstation

strv_fm31-4.jpg

AB LANDSVERK L-30 (fm/31)

En svensk/tysk stridsvagn som kunde köra på hjul eller band. Tillverkad av svenska AB Landsverk och exporterad till Nazityskland 1935  - något Socialdemokraterna i Sverige valde att blunda för...

Sverige hade nu fått sin första ansats till ett pansarvapen. Sedan gick alltså handeln med dessa "traktordelar" istället från Sverige till Tyskland. Den goda handeln mellan de då socialistiska länderna var som sagt mycket förtroendefull. Vid sidan av att Tyskland redan från 1922 deltagit i utveckling och försök av stridsfordon i andra länder och själva byggt stridsfordon som benämndes ”jordbrukstraktorer”, blev den svenska verksamheten i Landskrona ytterligare en förtäckt möjlighet att utveckla stridsvagnsvapnet. 1928 samma år företaget bytte namn till AB Landsverk startade man  ett rit- och konstruktionskontor för att konstruera pansarbilar, bandfordon och stridsvagnar i industriell skala. Landsverks första militära produkt blev 1929 den groteska pansarbil fm/29.

 

Eftersom Tyskland var förbjudet att tillverka eget krigsmateriel efter första världskriget förbjöds Tyskland således även inneha bepansrade stridsfordon. AB Landsverk blev därför en viktig forsknings- och utvecklingsanläggning för den tyska vapenindustrin under mellankrigstiden. Landsverk-fabriken i Landskrona var således en tyskägd vapenfabrik på svensk mark och detta med den svenska regeringens goda (?) minne!​

" -De levererades till Nazityskland när Hitler varit diktator i över två år "

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Efter GHH tagit över AB Landsverk hade tyskarna en lösning på ett kombinerat band- och hjulgående fordon med sig i bagaget – en ”jordbrukstraktor” som den kallades- som konstruktören Joseph Vollmer tagit fram vid sin konstruktionsbyrå i Berlin. Detta förslag på en kombinerad band-& hjulgående stridsvagn vidareutvecklades i Sverige vid AB Landsverk under 1930 till vad som senare kom att benämnas stridsvagn L-30. Parallellt med L-30 utvecklades även en rent bandgående stridsvagn L-10. Den byggde helt på tyska idéer och bl.a fjädringen och hjulupphängningen var konstruerad av Ferdinand Porsche som redan då var en känd bilkonstruktör.

 

Chefskonstruktören på AB Landsverk kom genom att GHH övertagit aktiemajoriteten bli Otto Merker som tidigare kommit med konstruktion som löste problemet att kunna skifta från hjul till banddrift under gång, utan att behöva lämna stridsvagnen. Detta genom ett hydrauliskt system som höjde och sänkte banden på modellen L-30. Det var en helt revolutionerande teknik som var världsledande då den togs fram av AB Landsverk.

AB Landsverk var också världsledande på ytterligare en punkt, de hade utvecklat förmågan att kunna svetsa pansarplåtarna, medan man i de flesta länder fortfarande nitade ihop stridsvagnarna. Nitar riskerade att slås av när en stridsvagn träffades av fientlig kanoneld, vilket gav den olägenheten att nitarna for omkring som projektiler inne i besättnings-utrymmet.

Landsverk L-10.jpg

AB LANDSVERK  L-10 (m/31) (1932-1935)

Den första svensk/tysk bandgående stridsvagnen från AB Landsverk blev sedermera m/31. Fjädringen och hjulupphängningen var konstruerad av F. Porsche.

Därutöver var stridsvagnen också försedd med prisma-periskop i glas, som även detta utgjorde ett innovativt utvecklingssteg. I mitten av 30-talet hade stridsvagnar normalt en öppning att titta ut igenom, men detta ökade risken att träffas av ”blystänk”. Det gick naturligtvis att stänga öppningen, men detta var inget alternativ eftersom detta innebar att det då inte gick att se vart man körde. Efter många förseningar kom dock såväl L-10 som L-30 att rulla av fabriksbandet. Projekt L-10 blev nu "Stridsvagn m/31" medan projekt L-30 fick namnet "Stridsvagn fm/31". Stridsvagnarna levererades till Nazityskland 1935 - då hade Adolf Hitler varit Nazitysklands diktator i över två år! 

 

Stridsfordon, stridsvagnar, pansarbilar och diverse bandgående fordon producerades under de kommande åren vid AB Landsverk i Landskrona. Provkörning ägde rum på de skånska åsarna och på "Hilleshögs dalar" (idag mer kända som Glumslövs backar, numera naturreservat) . Vapnen provades vid Marieberg i Landskrona (numera skjutbana för gevär), med trolig skottriktning ut över Lundåkrabukten.

"-Stridsvagnarna utvecklades olagligt mellan länderna - godkänt av regeringen"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Rätt speciellt är det att Heinz Guderian, senare pansargeneral och kallad "blixtkrigets fader", fick sina första praktiska erfarenheter av pansar i Sverige. Det var 1929 - av en slump samma år som AB Landsverk började tillverka stridsfordon- som Heinz Guderian och två andra tyska officerare fick tjänstgöra en månad vid Göta livgardes stridsvagnsbataljon. Guderian själv tvingades tidigare genomföra övningar på hemmaplan med allehanda attrapper som skulle efterlikna pansarfordon och pansarvärnsvapen.

1933 besökte Hitler en övning som Heinz Guderian ordnade. Naziledaren blev imponerad av vad han såg -mycket imponerad! I vilken utsträckning Hitler påverkades av detta är svårt att bedöma, men det torde ha bidragit till en betydligt mer positiv bild av såväl pansarvapnet som Heinz Guderian hos den tyske diktatorn. Sex år senare invaderar Nazityskland Polen. Andra världskriget har därmed börjat. Några av de fordonen som rullar över den tysk/polska gränsen är moderniserade pansarfordon baserat på föregångaren L-5 från svenska AB Landsverk.

Hitler hade en förkärlek till allt som var stort, speciellt om det var större än sina fienders. De små lätta svensktillverkade stridsvagnarna från AB Landsverk som var toppmoderna under 30-talet, strax innan WW-II, blev nu lika snabbt hopplöst omoderna. Stridsvagnsutvecklingen gick snabbare än någon tanks kunde köra. De blev åter större och tyngre men inte lika otympliga som under WW-I.

 

L5.jpg

AB LANDSVERK L-5 (1929)

Sveriges första egentillverkade stridsfordon. Den tillverkades som en serie experimentella hjul- och bandfordon. Den togs aldrig i bruk och prototypen förblev ofullbordad.

Hitlers stridsvagnsplaner gick under åren från skepticism till entusiasm, de gick från lilla enkla Landsverk L-5  till den abnorma stridsvagnen P-1000 Ratte , men den blev dock aldrig verklighet. Den blev helt enkelt för stor - även för Hitlers storhetsvansinne!

Hur var den tysk-svenska utvecklingen av stridsvagnar i AB Landsverk möjlig? Vad visste de ansvariga svenska politikerna och tjänstemännen? Om de förstod, var det helt enkelt så att investeringarnas storlek och arbetstillfällena vägde tyngre än alla säkerhetspolitiska aspekter? Fanns mutor med i bilden? Frågorna är många men svaren få. Utöver hemligt vapenkonstruktionssamarbete, pansarfordon, stridsflyg och ubåtsbefäls utbildning i Sverige och Luftwaffe-chefens personliga band till Sverige, hur mycket var den tyska krigsmakten på besök i Sverige åren just före andra världskriget? För det är ju egentligen kontakterna efter 1933, året för Hitlers maktövertagande, som är de mest anmärkningsvärda!

"-Vi ska bara tiga, blunda och vända blad som om inget hänt"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Utbyte av delegationer mellan Sveriges och Tysklands flygvapen, armè och marin förekom även efter Hitlers maktövertagande. Att Sverige överhuvudtaget hade militära utbyten med Nazityskland kan idag uppröra, varför skulle Sverige idka militärt utbyte med en diktatur? Hur ofta och hur mycket tog de olika svenska försvarsgrenarna emot kollegor från Tredje riket? 

Bara några veckor innan Tyskland invaderade Polen var Sverige föremål för ett omfattande tyskt flottbesök. Det var flera tyska ubåtar och deras moderfartyg som besökte Gävle under en hel vecka. Inga protester mot besöket verkar ha förekommit - varken från militären eller från den Socialdemokratiska regeringen! Sverige hade tydligt valt sida! Detta är idag ett svart kapitel i de rödbrunas historia.

Att man som enda "neutrala" land faktiskt hjälpte - mot alla regler - Tyskland att åter bygga upp sin krigsmakt. Bara fyra år efter det att AB Landsverk levererade stridsvagnar startade Hitler det andra världskriget. Han hade då Europas största och modernaste krigsmakt till sitt förfogande. Ultramoderna slagskepp och U-båtar byggda av svensk järnmalm. Stridsvagnar och stridsflygplan byggda olagligt av svenskar i Sverige och hela Hitlers krigsmakt rullade - bokstavligt talat - på svenska kullager, allt godkänt av regeringen! Man häpnar! 

 

Hur gick det sedan för AB Landsverk? -Jo, efter andra världskriget hade internationella överenskommelser slutits för att avveckla tyska intressen i utlandet. 

strv_m21-1.jpg

AB LANDSVERK fm/22

Tillverkades av AB Landsverk och tjänstgjorde fram till krigsutbrottet 1939. Var nästan en kopia på de tyska LK-II vagnarna som kom till Sverige hösten/vintern 1921.

AB Landsverk hörde till de företag som övertogs av Flyktkapitalbyrån men man fortsätter tillverka stridsvagnar och pansarfordon till den svenska försvarsmakten. 1947 såldes AB Landsverk till Kockums Mekaniska Verkstads AB som omorganiserar företaget. 1953 upphör tillverkningen av järnvägsvagnar och ersätts så småningom med tillverkning av bl.a. grävmaskiner. 1968 ändras bolagsnamnet till Kockum-Landsverk AB och samma år började man tillverka tipptruckar, vilket skulle ersätta stridsvagnstillverkningen som man planerade lägga ner. 1972 läggs även grävmaskinstillverkningen ner och säljs till Åkermans i Eslöv.

 

I samband med varvskrisen gjordes Kockum-Landsverk 1979 till ett dotterbolag till Kalmar Verkstad AB. Antalet anställda inom företaget minskades vid denna period från 3100 ner till 1400. 1982 övertog Volvo BM verksamheten trots att den då gick med förlust för att senare hamna under produktbolaget VME Industries Sweden AB. 1991 beslutades att all tillverkning (vilken då enbart bestod av tipptruckar) skulle avvecklas och resterna av det som en gång var AB Landsverk lades slutligen ner 1992, då fanns  bara 169 anställda kvar...

"Rödbruna krafter uppmanar att inte rota i vårt förflutna"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

"-Rota inte i det förflutna!" uppmanade Per Albin Hansson det svenska folket efter kriget. Vad var det man var rädd för att vi skulle finna om vi rotade i vårt förflutna? Vad var det man ville dölja? Vi ska bara tiga, blunda och vända blad som om inget hänt. För hur många svenskar känner idag till att Sverige -olagligt- hjälpte Adolf Hitler med att återuppbygga Tysklands krigsmakt under mellankrigstiden? Hitler hade då Europas största och modernaste krigsmakt till sitt förfogande. Ultramoderna slagskepp, kanoner och ubåtar byggda av svenskt stål. Stridsflygplan och stridsvagnar byggda olagligt av svenskar i Sverige och allt rullandes på svenska kullager. Allt godkänt av regeringen! Man häpnar! Hur många svenskar känner till detta idag?

Hade okunskapen eller mörkläggningen om detta varit lika påfallande om Sverige istället hade bidragit till att krossa Hitler och nazismen? Hade vi då uppmanats av vår egen statsminister att inte rota i vårt förflutna? Hade våra historieböcker då inte sett helt annorlunda ut? Det faktum att historien om AB Landsverk idag nästan är utraderad ur historieböckerna (och i verkligheten) är bevis nog. Bevis på vilken sida av historien den S-ledda regeringen ställde Sverige på.

 

Inte många känner till Socialdemokraternas sanna förehavanden. Partiet som idag kallar sig "anständigt" och försöker dölja sitt förflutna genom att skylla på alla andra, samtidigt som man idag försöker framstå som den enda antinazistiska kraften under kriget.

p-1000-ratte-tank-r-1000.jpg

P-1000 Ratte

Med en längd av 39 m, 14 m bred, 11 m hög, 1000 ton tung och 20 mans besättning skulle P-1000 bli världens största stridsvagn. P-1000 stannade dock på ritbordet...

Stridsvagnstillverkningen vid AB Landsverk hade absolut ingen avgörande betydelse för kriget eller dess utgång, men skandalen ligger inte i det numerära antalet tillverkade stridsvagnar utan mer i den moraliska - eller omoraliska- aspekten. Sverige med Socialdemokraterna och Frisinnade Folkpartiet vid makten under mellankrigstiden gick emot segermakterna Storbritannien, Frankrike och USA för att hellre ställa sig på Nazityskland sida. Man gick emot internationella fredsavtal för att hellre hjälpa Adolf Hitler bygga upp sin enorma krigsmakt.

 

Och det är kanske just detta som gör skandalen så känslig för syftet var så uppenbart och man kan inte skylla på några andra partier eller på någon "samlingsregering". Och kan man inte skylla på någon annan måste allt till varje pris tystas ned. Detta är ett svart kapitel i de rödbrunas förflutna. Allt är sopat under mattan. Socialismen har alltid varit kusligt och skrämmande effektiv att dölja och förneka sina egna misstag. Om det är socialismen i Tyskland under 20-talet, Sovjetunionen under 50-talet, DDR under 70-talet eller Sverige idag spelar ingen större roll för mönstret är precis detsamma. För det finns mörka krafter i dagens samhälle som vill göra allt för att sudda ut den svenska tigerns rödbruna ränder ur vår egen nutidshistoria. Rödbruna politiska krafter som arbetar för att vi svenska medborgare inte ska få veta sanningen. Politiska krafter som fortfarande uppmanar oss att inte rota i vårt förflutna...

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

 

 

   Källa:   

"Sverige under andra världskriget" (2012) av Torsten Bengtsson.

"Landsverks prototyper 1920-1980" (2018) av Lars Von Rosen.

"Stridsvagnar och pansarfordon" (2009) av Robert Jackson.

"Sviktande neutralitet" (2017) av Sten Henriksson (sid 135).

"Andra världskriget i Sverige" (2019) av Lars Gyllenhaal.

"Stridsvagnen på slagfältet" (2010) av Patric Axelsson.

"Tyskar och allierade i Sverige" (2011) Lars Gyllenhaal.

"Det hände i Gävle" (2002) av Ulf Ivar Nilsson.

"Svenskt pansar" (2009) Rickard Lindström.

"ASJ Landsverk" (2005) av Lars von Rosen.

"Pansar" (2006) av Chris Chant.

 

 Hitlers Svenska Vapen: 

Del 1: AB Flygindustri. (LÄNK)

Del 2: AB Landsverk.

Del 3: SKF AB (LÄNK)

 

Bildgalleri. Dubbellicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page