Hitlers (S)venska vapen.

Del 2 av 3 - AB Landsverk.

Stridsvagn_L-5.jpg
Stämpel9.gif

 "L-10 och L-30 blev de första stridsvagnarna från AB Landsverk som levererades till Nazityskland 1935. Då hade Adolf Hitler varit Nazitysklands diktator i över två år!"

Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

 

 

Inget politiskt parti utanför Tysklands gränser hjälpte Adolf Hitler och Nazityskland så mycket att bygga upp hela den tyska krigsmakten såsom Socialdemokraterna!

Lyssna:Hitlers svenska vapen. Del 2
00:00 / 27:32

 

All den högkvalitativa järnmalm Hitler behövde för att bygga alla sina krigsskepp, stridsflygplan och stridsvagnar sålde Sverige till honom - även mitt under brinnande krig! Hitler och Nazityskland hade aldrig kunnat starta andra världskriget utan den hjälp de fick från den svenska socialdemokratiske regeringen. Utan den export av järnmalm, kullager och vapendelar som socialisterna godkände hade aldrig Hitler kunnat bygga den krigsmakt han behövde för att starta världshistoriens största och värsta krig. Det inte många svenskar vet idag, och som socialdemokrater aldrig skryter högt om är att Sverige även konstruerade och byggde vapen åt Hitler.

 

Detta pågick efter Hitler blivit diktator. 

Detta pågick efter Hitler avslöjat sin krigsmakt. 

Detta pågick efter Hitler startat andra världskriget!

 

När Tyskland förlorat första världskriget förbjöds de av segermakterna att tillverka krigsvapen i den så kallade Versallesfreden. Den tyska ledningen och krigsmakten hade emellertid inga planer på att följa de i deras tycke orimliga fredsvillkoren. Tyskland vände sig till sin bästa samarbetspartner - det socialdemokratiskt styrda Sverige- och undersökte möjligheten att här tillverka såväl stridsflygplan som stridsvagnar, som sedan kunde skeppas tillbaka till Tyskland i största hemlighet. Den Socialdemokratiska regeringen gick med på detta. På en liten ö utanför Skånes kust tillverkades stridsflygplan lite taffligt förtäckta som civila flygplan som skickades till Tyskland och i Landskrona utvecklade svenska och tyska ingenjörer tillsammans dåtidens modernaste stridsvagnar. Tyskland kringgick alltså problemet med Versailles­freden genom att utveckla och tillverka vitala delar utomlands samt därefter förlägga sammansättningen och slutmonteringen till någon vänligt sinnad nation. Allt givetvis i största hemlighet. Vänligt sinnad nation? Vilka kunde Tyskarna räkna med? Vilka var villiga att bryta mot ett internationellt förbud för att hjälpa tyskarna att åter bygga upp sin krigsmakt? Det Socialdemokratiska Sverige förstås!

Efter att Socialdemokraterna tog makten i Sverige 1920 började ett intensivt samarbete med Tyskland. (Även det socialistiskt styrt). Ett välutvecklat samarbete som sträckte sig över forskning, vetenskap, teknik och medicin. Speciellt intresserade var socialisterna på båda sidor Östersjön av rasforskning, tvångssterilisering och det nya moderna samhällsbygget. Ett samarbete som alltså var fullt utvecklat redan långt innan Andra Världskriget bröt ut 1939. Under 20 och 30-talet ser tyskarna Sverige som det förnämsta föredömet. Man såg hur Sverige gick från ett fattigt bondesamhälle till en rik industrination och skulle bygga ett socialistiskt  mönstersamhälle åt renrasiga svenskar där minoriteter, svaga, handikappade, sinnesslöa, tattare, judar eller andra icke önskvärda element i samhällets bottensats skulle sorteras bort med hjälp av rasforskning och tvångssteriliseringar.

 

Det nya svenska socialistiska mönstersamhället "Det Svenska Folkhemmet" blev förebilden och en stor inspirationskälla  för många av de tyska nationalsocialisterna såsom Goebbels, Himmler, Mengele och Göring under 30-talet. "Det Svenska Folkhemmet" blev således förebilden för den tyska 

motsvarigheten; Volksgemeinschaf  ("Folkgemenskap") som sedan under nationalsocialisternas tid utvecklades till drömmen om "Det Tredje Riket". Självklart skulle Sverige hjälpa sin broder i syd med att kringgå Versailles­freden. Fanns det någon vänligt sinnad nation för tyskarna i denna svåra tid så var det självklart det socialdemokratiska Sverige! Nu skulle Sverige hjälpa Tyskarna skaffa vapen och kringgå det förnedrande förbudet! Nu skulle vi hjälpa Tyskarna att åter bygga upp sin krigsmakt...

 

Det fans två vapenslag tyskarna var mästare på under WW-II. För det första var det U-båtarna. Dessa u-båtar var under kriget den stora skräcken för Hitlers fienden. "Havets vargar" som de kom att kallas sänkte hundratals skepp och var under kriget Hitlers främsta vapen. När de stora slagskeppen såsom Bismarck, Tirpitz och Admiral Graf Spee sänktes förstod Hitler att U-båtar istället var havets bästa vapen.

 

Mot slutet av kriget tog Nazityskland fram ännu modernare oceangående ubåtar Typ XXI och den mindre kustubåten Typ XXIII som kunde få upp högre fart i u-läge än i ytläge och hade en aktionsradie på över 450 mil!  Dessa blev sedan stilbildande för alla u-båtar lång tid framöver. Det fanns till och med planer på ännu mer avancerade u-båtar men dessa hann aldrig bli verklighet innan kriget tog slut. Hur avancerad en u-båt än är måste den ha en bra besättning. Inte många känner till att delar av Nazitysklands fruktade u-båts besättningsmän utbildades i Sverige. 

 

Eftersom Tyskland förbjöds syssla med ubåtar efter första världskriget utlokaliserade man sin ubåtsutveckling till ett företag i Nederländerna och ubåtsutbildning till Sverige. Utbildningen -godkänd av den Socialdemokratiska regeringen- av tyska ubåtsbefäl i Sverige genomfördes 1932 och en av dem som var med var det senare kända u-båtsesset Hans-Rudolf Rösing. Exakt hur många tusentals människor som dödades av "havets vargar" vet nog ingen men många var det "tack vare" den bevisligen mycket goda svenska utbildningen...

U-2359

Den 258 ton tunga och 35 meter långa ubåten var en av Hitlers absolut sista och mest avancerade u-båtar som sänktes i ett flyktförsök bara tre dagar innan kapitulationen. Ligger idag på svenskt vatten utanför Särö i Kungsbacka kommun.

Skärmklipp 2020-10-06 06.32.11.png

 

Det andra vapenslaget som fick Hitlers stora beskydd var stridsvagnar - tanks! Hitler, som var fotsoldat mot Frankrike under första världskriget, var först mycket skeptisk till allt som hade med tanks att göra. Dåtidens stridsvagnar var dyra, tunga och klumpiga men i Sverige fanns en fabrik som 1929 började bygga lättare och smidigare stridsfordon som enklare och snabbare kunde ta sig fram i svår terräng eller på slagfältet. Fabriken låg i Landskrona och dess namn var AB Landsverk.

Firman grundades 1872 av Johan Petterson och Alexander Ohlsen under namnet Petterson & Ohlsen. Tre år senare bytte firman namn till Landskrona Nya Gjuteri & Mek. verkstad och mellan åren 1876–1899 Landskrona Nya Mekaniska Verkstad. År 1899 ombildades företaget till aktiebolag under namnet Landskrona Nya Mekaniska Verkstads AB för att 1928 slutligen ändras till AB Landsverk.

Ursprungligen tillverkades lantbruksredskap, spisar, ugnar och vanligt handelsgjutgods samt järnvägsvagnar. De första järnvägsvagnarna levereras 1874 till Lund–Trelleborgs Järnväg och det kom att bli tusentals levererade järnvägsvagnar de kommande åren till både SJ och enskilda banor.

 

År 1910 började man tillverka järnvägsbroar, bland annat svängbron över Torneälv, svängbron över Mälaren vid Kvicksund, Lidingöbron, Årstabroarna samt Skanstullsbron och klaffen till Götaälvbron i Göteborg. Omkring 1918 utökades verksamheten med tillverkning av hamnkranar och anordningar för socker- och cellulosaindustrin. Bolaget uppförde även cisterner för lagring av petroleumprodukter och gasklockor till flera städer. År 1920 var bolagets ekonomi emellertid mycket dålig, och de gamla ägarna sålde hälften av aktierna till tyska stålverkskoncernen GHH (Gute Hoffnungs Hütte).

 

Efter tyskarna tagit över AB Landsverk hade de en lösning på ett kombinerat band- och hjulgående fordon (L-5) med sig i bagaget – en ”jordbrukstraktor” som den kallades- som konstruktören Joseph Vollmer tagit fram vid sin konstruktionsbyrå i Berlin. Detta förslag på en band-/hjulgående stridsvagn vidareutvecklades i Sverige vid AB Landsverk under 1930 till vad som kom att benämnas stridsvagn L-30.

Parallellt utvecklades även en rent bandgående stridsvagn (L-10). Den byggde helt på tyska idéer och bl a fjädringen och hjulupphängningen var konstruerad av Ferdinand Porsche. Vid sidan av att Tyskland redan från 1922 deltagit i utveckling och försök av stridsfordon i Ryssland och själva byggt försöksfordon som benämndes ”jordbrukstraktorer”, blev den svenska verksamheten ytterligare en förtäckt möjlighet att utveckla stridsvagnsvapnet. 

År 1929 började man så tillverka pansarbilar och stridsvagnar i industriell skala i AB Landsverk. Eftersom Tyskland var förbjudet att tillverka krigsmateriel efter första världskriget förbjöds Tyskland således även inneha bepansrade stridsfordon.

Scan.jpg
Skärmklipp 2020-10-06 06.32.31.png

AB Landsverk blev därför en viktig forsknings- och utvecklingsanläggning för den tyska vapenindustrin under mellankrigstiden. Landsverk-fabriken i Landskrona var således en tysk vapenfabrik på svensk mark. Tyskarna utlokaliserade efter första världskriget förbjuden vapenutveckling till Sverige med den socialdemokratiska regeringens goda (?) minne!

Chefskonstruktören på Landsverk kom genom att GHH övertagit aktiemajoriteten bli Otto Merker som tidigare kommit med konstruktion som löste problemet att kunna skifta från hjul till banddrift under gång, utan att behöva lämna stridsvagnen. Detta genom ett hydrauliskt system som höjde och sänkte banden på modellen L-5. Det var en helt revolutionerande teknik som var världsledande då den togs fram av AB Landsverk.

Landsverk var också världsledande på ytterligare en punkt, de hade utvecklat förmågan att kunna svetsa pansarplåtarna, medan man i de flesta länder fortfarande nitade ihop stridsvagnarna. Nitar riskerade att slås av när en stridsvagn träffades av fientlig kanoneld, vilket gav den olägenheten att nitarna for omkring som projektiler inne i besättnings-utrymmet.

Därutöver var stridsvagnen också försedd med prisma-periskop i glas, som även detta utgjorde ett innovativt utvecklingssteg. I mitten av 30-talet hade stridsvagnar normalt en öppning att titta ut igenom, men detta ökade risken att träffas av ”blystänk”. Det gick naturligtvis att stänga öppningen, men detta var inget alternativ eftersom detta innebar att det då inte gick att se någonting. 

Det första uppdraget att framställa pansarfordon blev dock chassit till den groteska  Pansarbil fm/29 (se bildgalleri) som färdigställdes i början av 1931.

Stridsvagn L-30 (fm/31)

En svensk/tysk stridsvagn som kunde köra på hjul eller band. Tillverkad av svenska AB Landsverk och exporterad till Nazityskland 1935. Då var Hitlers uppbyggnad av den tyska krigsmakten ingen hemlighet - något Socialdemokraterna i Sverige valde att blunda för...

Skärmklipp 2020-10-06 06.32.42.png

Efter många förseningar kom dock såväl L-10 som L-30 att rulla av fabriksbandet, L-10 som Stridsvagn m/31 och L-30 som Stridsvagn fm/31. De levererades till Nazityskland 1935 - då hade Adolf Hitler varit Nazitysklands diktator i över två år! Stridsfordonen producerades vid verkstäderna nära hamnen i Landskrona. Provkörning ägde rum i "Hilleshögs dalar" (även kända som Glumslövs backar, numera naturreservat) och på de skånska åsarna. Vapnen provades vid Marieberg i Landskrona (numera skjutbana för gevär), med trolig skottriktning ut över Lundåkrabukten.

 

Rätt speciellt är det att Heinz Guderian, senare pansargeneral och kallad "blixtkrigets fader", fick sina första praktiska erfarenheter av pansar i Sverige. Det var 1929 - av en slump samma år som AB Landsverk började tillverka stridsfordon- som Heinz Guderian och två andra tyska officerare fick tjänstgöra en månad vid Göta livgardes stridsvagnsbataljon. Guderian själv tvingades tidigare genomföra övningar på hemmaplan med allehanda attrapper som skulle efterlikna pansarfordon och pansarvärnsvapen.

Sveriges första stridsvagnar var gamla tyska, av första världskrigsmodellen LK II. Tio stycken hade smugglats in i Sverige på underfundiga vägar som jordbruksmaskiner som raskt demonterades och skickades med båt till Sverige märkta "traktordelar". Så monterades de upp igen på Stockholms Tygstation: Sverige hade fått sin första ansats till ett pansarvapen. Sedan gick alltså handeln med "jordbruksmaskiner" istället från Sverige och Landskrona till Tyskland. Den goda handeln mellan de då socialistiska länderna var som sagt mycket förtroendefull...

Under 1930-talet hamnade Heinz Guderian mer i centrum av utvecklingen av pansarförbanden, delvis beroende på att krigsmakten expanderade, vilket ledde till ökade möjligheter till befordran. Han nådde överstes grad 1933 och hade då innehaft viktiga positioner inom den del av generalstaben som var ansvarig för mobila förband. Det gav honom ökade möjligheter att påverka utvecklingen. Ett år efter Guderians praktik vid Göta livgarde skickades en stridsvagn från Sverige till den tyska militärbasen Kama. Vagnen var en Landsverk L-5.

Heinz Guderian

Skärmklipp 2020-10-06 06.32.50.png

Denna stridsvagn blev "ur-modern" som tyska ingenjörer och konstruktörer sedan i hemlighet började utveckla till andra stridsvagnar som snart skulle dyka upp i den enorma ultramoderna krigsmakt som Adolf Hitler senare sätter igång att tillverka när han får makten. 1933 besökte Hitler en övning som Guderian ordnade. Naziledaren blev imponerad av vad han såg -mycket imponerad! I vilken utsträckning Hitler påverkades av detta är svårt att bedöma, men det torde ha bidragit till en betydligt mer positiv bild av såväl pansarvapnet som Heinz Guderian hos den tyske diktatorn. Sex år senare invaderar Nazityskland Polen. Andra världskriget har därmed börjat. Några av de fordonen som rullar över den tysk/polska gränsen är moderniserade pansarfordon baserat på föregångaren L-5 från svenska AB Landsverk. Stridsvagnar utvecklade under ett högst olagligt och långt hemligt samarbete mellan länderna - allt godkänt av den svenska regeringen - Socialdemokraterna!

Hitler hade en förkärlek till allt som var stort, speciellt om det var större än sina fienders. De små lätta svensktillverkade stridsvagnarna från AB Landsverk som var toppmoderna under 30-talet, strax innan WW-II, blev nu lika snabbt hopplöst omoderna. Stridsvagnsutvecklingen gick snabbare än någon tanks kunde köra. De blev åter större och tyngre men inte lika otympliga som under WW-I. Hitlers stridsvagnsplaner gick under åren från skepticism till entusiasm, de gick från lilla enkla Landsverk L-5  till den abnorma stridsvagnen P-1000 Ratte , men den blev dock aldrig verklighet. Den blev för stor - även för Hitlers storhetsvansinne!

 

Hur var den tysk-svenska utvecklingen av t.ex. stridsvagnar i AB Landsverk och stridsflyg i AB Flygindustri möjlig? Vad visste de ansvariga svenska politikerna och tjänstemännen? Om de förstod, var det helt enkelt så att investeringarnas storlek och arbetstillfällena vägde tyngre än alla säkerhetspolitiska aspekter?

 

Fanns mutor med i bilden? Frågorna är många och svaren få. Varför är det så? Det är nog en av de intressantaste frågorna! Får man hoppas att det till slut blir offentligt finansierad forskning kring denna verksamhet?

Utöver hemligt vapenkonstruktionssamarbete, pansarfordon, stridsflyg och ubåtsbefäls utbildning i Sverige och Luftwaffe-chefens personliga band till Sverige, hur mycket var den tyska krigsmakten på besök i Sverige åren just före andra världskriget? För det är ju egentligen kontakterna efter 1933, året för Hitlers maktövertagande, som är de mest anmärkningsvärda!

P-1000 Ratte

Med en längd av 39 meter , en bredd av 14 meter, en höjd av 11 meter, 1000 ton tung och 20 mans besättning skulle P-1000 Ratte bli världens överlägset största stridsvagn. Den skulle bli som Hitlers stora stolthet slagskeppet Bismarck - fast på land!

P-1000 stannade dock på ritbordet...

Skärmklipp 2020-10-06 06.32.58.png

Utbyte av delegationer mellan Sveriges och Tysklands flygvapen och marin förekom även efter Hitlers maktövertagande. Att Sverige överhuvudtaget hade militära utbyten med Nazityskland kan idag uppröra, varför skulle Sverige idka militärt utbyte med en diktatur? Hur ofta och hur mycket tog de olika svenska försvarsgrenarna emot kollegor från Tredje riket? Bara några veckor innan Tyskland invaderade Polen var Sverige föremål för ett omfattande tyskt flottbesök. Det var flera tyska ubåtar och deras moderfartyg som besökte Gävle under en hel vecka. Inga protester mot besöket verkar ha förekommit - varken från militären eller från den Socialdemokratiska regeringen! Sverige under Socialdemokraternas regim hade valt sida!

 

Detta är ett svart kapitel i de rödas historia. Att man som enda "neutrala" land faktiskt hjälpte - mot alla regler - Tyskland att åter bygga upp sin krigsmakt. Bara fyra år efter det att Landsverk levererade stridsvagnar och det sista flygplanet rullade ut från monteringshallarna på Sundholmen utanför Limhamn startade Hitler det andra världskriget. Han hade då Europas största och modernaste krigsmakt till sitt förfogande. Ultramoderna slagskepp och U-båtar byggda av svensk järnmalm. Stridsvagnar och stridsflygplan byggda olagligt av svenskar i Sverige och hela Hitlers krigsmakt rullade - bokstavligt talat - på svenska kullager, allt godkänt av Socialdemokraterna! Man häpnar!

 

Inte många känner till Stefan Löfvens partis sanna historia. Samma parti som idag kallar sig "anständigt" och försöker dölja sin egen historia genom att skylla sin historia på andra, samtidigt som man framställer sig som den enda antinazistiska kraften under kriget. Socialismen har alltid varit kusligt och skrämmande effektiv att dölja och förneka sina misstag. Om det är socialismen i Tyskland under 30-talet, Sovjetunionen under 50-talet, DDR under 70-talet eller Sverige under 2020-talet spelar ingen större roll. Mönstret är alltid detsamma. Det faktum att historien om AB Landsverk och AB Flygindustri idag är utraderad i historieböckerna (och i verkligheten) är bevis nog. Allt är sopat under mattan. Vi ska bara tiga, blunda och vända blad som om inget hänt. I värsta fall kan man ju alltid skylla allt på andra partier. Anständigheten har inget pris för en sann socialdemokrat!

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

"Det hände i Gävle" (2002) av Ulf Ivar Nilsson

"ASJ Landsverk" (2005) av Lars von Rosen.

"Tyskar och allierade i Sverige" (2011) Lars Gyllenhaal

"Sverige under andra världskriget" (2012) av Torsten Bengtsson

"Landsverks prototyper 1920-1980" (2018) av Lars Von Rosen

 

"Stridsvagnar och pansarfordon" (2009) av Robert Jackson

"Stridsvagnen på slagfältet" (2010) av Patric Axelsson

"Pansar" (2006) av Chris Chant

"Svenskt pansar" (2009) Rickard Lindström

"Andra världskriget i Sverige" (2019) av Lars Gyllenhaal

"Sviktande neutralitet" (2017) av Sten Henriksson (sid 135)

 

Läs hela trilogin om "Hitlers (S)venska vapen":

Del 1: AB Flygindustri. (LÄNK)

Del 2: AB Landsverk 

Del 3: AB SKF (LÄNK)

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

Pansarvil fm/29
Pansarvil fm/29

AB Landsverk första pansarbil

L-135
L-135

Provkörning på exercisfältet i Landskrona

Pansarvil fm/29
Pansarvil fm/29

AB Landsverk första pansarbil

1/23

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna