Hitlers (S)venska vapen.

Del 3 av 3: SKF.

mms-timken-bearing-manufacturing-world-w
Stämpel9.gif

"Varje gång vi ser den nazityska krigsmaskinen komma rullandes i de flimriga svartvita dokumentärfilmerna ska vi veta att den rullar med SKF´s kullager, såld av Sverige och betald med stulet guld från avrättade judar"

Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

 

 

Adolf Hitler behövde 100 miljoner kullager årligen för att hålla kriget igång! Alla dessa kullager fick han köpa med 30% rabatt direkt av Socialdemokraterna som strax innan krigsutbrottet tagit full kontroll över SKF-fabrikerna!

Lyssna:Hitlers svenska vapen. Del 3: SKF
00:00 / 38:25

Vi har i minitrilogin ”Hitlers (S)venska vapen” tidigare berättat hur Socialdemokraterna godkände att Sverige mot alla internationella regler och avtal i största hemlighet hjälpte Adolf Hitler och Nazityskland att återuppbygga sin krigsmakt efter förlusten av Första Världskriget.

Efter förlusten av  Första Världskriget förbjöds Tyskland inneha en krigsmakt och import av känsliga varor reglerades i ett avtal som kom att kallas ”Versaillesfreden”. All den järnmalm som Hitler behövde för att på rekordtid återuppbygga världens största och modernaste krigsmakt köpte han från Sverige och betalades med stulet guld från judarna! På en liten ö utanför Skånes kust byggdes i största hemlighet stridsflygplan som taffligt maskerades som civila flygplan och därefter skickades under stort hemlighetsmakeri med båt till Nazityskland. I Landskrona tillverkades mot gällande internationella förbud och avtal stridsvagnar som skeppades till Tyskland som "traktordelar" för att bygga upp Hitlers krigsmakt. Socialdemokraterna som styrde Sverige gjorde allt de kunde för att hjälpa tyskarna kringgå Versaillesfreden. De hade full kontroll och godkände alla dessa beslut.

Den tredje och avslutande (?) delen av ”Hitlers (S)venska vapen” handlar om det svenska vapen som överlägset kom att få störst betydelse för Hitlers fortsatta krig. En export ytterst få svenskar idag känner till och något socialister inte vill vi ska prata högt om idag. Helst inte alls! En export som kanske mer än något annat så tydligt bevisar att Stefan Löfvens parti helt och hållet var på nazisternas sida och gjorde allt för att få bli en del av det tredje riket. Detta är historien som ingen socialist vill Du ska känna till. Detta är historien om den viktigaste svenska exporten av vapen till Adolf Hitlers Nazityskland. Detta är historien hur Socialdemokraterna såg till att den nazityska krigsmaskinen kunde hållas rullade – bokstavligt talat! Detta är historien om den socialdemokratiskt styrda exporten av det svenska kullagret!

"Detta är historien hur Socialdemokraterna såg till att den nazityska krigsmaskinen kunde hållas rullade – bokstavligt talat."

 

Kullager var lika viktig som järnmalm. Järnmalmen var något Nazityskland behövde under uppbyggnadsfasen före kriget. Allt eftersom den tyska krigsmakten kom över andras järnmalmsgruvor i de länder de ockuperade, minskade beroendet av den svenska järnmalmen. Trots detta ökade Sverige exporten av järnmalm till Nazityskland efter krigsutbrottet när alla andra länder minskade eller helt upphörde med export till Hitlers Nazityskland. De exporter från Sverige till Tyskland som ökar under kriget är maskiner, metaller, mineraler, papper och trä.

 

När tyskarna inte blev lika beroende av den svenska järnmalmen kompenserade vi det genom att ge tyskarna prisrabatt för att hålla exporten uppe. Järnmalmen som skickades till Nazityskland var dessutom av hösta kvalité med låg fosforhalt, långt bättre än den järnmalm man hade i de ockuperade malmgruvorna i Frankrike och Belgien.

Men en en vara sticker ut i exporten till Nazityskland under kriget. En vara som dessutom tycks exporteras i större och större mängd ju längre kriget håller på. Den varan var kullager. Kullager är något annat än järnmalm som du bara bryter och sen skeppar iväg. Kullager är en specialiserad och förädlad produkt. Kullager finns i alla vapen. Utan kullager inga vapen. Utan vapen inget krig.

Kullagret tillskrivs ofta Leonardo da Vinci, även om kullager av trä användes redan av romarna under antiken. SKF  grundades 1907 som ett resultat av Sven Wingquists uppfinning av det flerradiga självreglerande radialkullagret.

Skärmklipp 2020-10-06 09.17.37.png

Ingen modern armé rullar utan dem. Inget stridsflygplan kan flyga, ingen bil rulla. Kullager behövs i u-båtar, tanks, tåg, kulsprutor och kanoner. De är kort sagt: vapen. Kullager är extremt svårtillverkade. Det krävs precisionsmaskiner, högkvalitativt stål och hög kunskapsnivå. Nazityskland som nu var i full gång att bygga upp världens största och modernaste krigsmakt behövde kullager i enorma mängder. Nazisterna behövde 100 miljoner kullager – årligen! Vid denna tid fanns bara ett världsledande land inom kullagertillverkning: Sverige, med den svenska kullagerfabriken SKF. Härifrån köpte Hitler sina kullager och till på köpet fick nazisterna 30% rabatt! Själva fick vi betalt i guld. Guld som nazisterna stulit från judisk egendom. Guld som innehöll nedsmälta klockor, vigselringar och andra smycken. Annat guld kom från utdraget tandguld från mördade judar ur koncentrationslägren och som än idag ligger säkert inlåst i den svenska Riksbankens valv och utgör en del av vår guldreserv…

"Själva fick vi betalt i guld som nazisterna stulit från judisk egendom."

 

Den svenska exporten till Tyskland var bundet av ett avtal med britterna från 1939 att hålla exporten till Tyskland på samma, eller under, 1938 års nivåer. Detta avtal var en direkt förlängning av ”Versaillesfreden”. När det gäller exporten av kullager bröt den socialdemokratiska regeringen avtalet genom hela kriget. Sverige var världsbäst på kullager redan före kriget. Den svenska kullagerindustrin kontrollerade 70% av hela världsmarknaden.

 

Sven Wingquist uppfann det kullager som lade grunden för SKF, Svenska Kullager Fabriken, men som under kriget kom att lyda omedelbart under den socialdemokratiska regeringen. Det var alltså Socialdemokraterna som indirekt styrde exporten av kullager till Adolf Hitler och detta långt innan man bildade en samlingsregering. Man släppte sedan aldrig kontrollen över SKF´s export under resten av kriget.

Eftersom Sverige hade de råmaterial, maskiner, patent och den välutbildade arbetskraft som krävdes producerade Sverige det mesta av Europas kullager eller med kontrollerade dotterbolag. Redan före kriget dominerade den svenska kullagerbranschen världsmarknaden. När Andra världskriget utbröt övertog svenska staten (dvs den socialdemokratiska regeringen) ansvaret för utrikeshandeln, så även för SKF, och kontakterna gick huvudsakligen genom utrikesdepartementet som också stod också under den socialdemokratiska regeringen.

Strax innan kriget tog Socialdemokraterna makten över den svenska exporten av SKF´s kullager till Hitlertyskland. Den tyska krigsmakten behövde årligen 100 miljoner kullager för att hålla sig rullande. Sverige fick betalt i guld som nazisterna stulit från judarna.

Skärmklipp 2020-10-06 09.17.31.png

De allierade använde alla medel som stod till buds för att svenskarna skulle upphöra med exporten till Nazityskland. Dokument visar att detta var Sveriges viktigaste exportvara. Ett embargo skulle alltså med all sannolikhet ha ändrat krigets utgång. I Nazityskland hette SKF:s dotterbolag VKF - Vereinigte Kugellagerfabriken AG. Det svenska moderbolaget försåg Tyskland med mer kullager och maskiner, tillräckligt för att påverka utfallet av kriget. Ökningen i tyska köp av svenska kullager bröt uppenbart mot det engelsk-svenska krigshandelsavtalet från 1939. Sverige bröt det avtal som man kommit överens om i krigshandelsavtalen med Storbritannien före kriget för att hellre hjälpa Hitler. När vi bröt avtalet med Storbritannien var vi inte längre neutrala. Allt detta godkänt av den socialdemokratiska regeringen.

När de allierade krävde att Sverige skulle upphöra med exporten av kullager till Tyskland var det inte med hjälp av moraliska argument. Engelsmännen krävde att Sverige gick med i kriget på de allierades sida innan kriget var över för att visa att man verkligen stod på demokratins sida. Men det bet inte på den socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hansson. När trycket att upphöra med export av kullager till Nazityskland ökade från de allierade, samtidigt som krigslyckan började vända för Hitler, så kom Sverige på ett smart och enkelt sätt att kringgå kravet om minskad export och samtidigt hålla Hitler vid gott humör. Man började helt enkelt skicka över tillverkningsmaskinerna för kullager till SKF´s dotterbolag VKF`s fabriker i Tyskland. Genom att tillverka kullagren direkt i Tyskland så blev det ingen export från Sverige, utan en inhemsk produktion. SKF:s dotterbolag i Tyskland, VKF, kunde nu fortsätta producera kullager. Svensk produktion flyttas till Tyskland, genom att flytta maskiner och stål dit. Följaktligen, 1944, ökade SKF:s export av extra maskiner och lämpligt stål, vilket tillät Tyskland att fortsätta produktionen på egen hand och sålunda upprätthålla nivån på sin vapentillverkning.

"Genom att börja tillverka kullagren direkt i Tyskland så blev det ingen export från Sverige, utan en inhemsk produktion."

 

Även när exporten av färdiga kullager minskade ökade den inhemska tyska produktionen. Tyskland använde 100 miljoner kullager per år under kriget! 90 procent av alla dessa kullager tillverkades i Tyskland och 60 % av dessa tillverkades i Schweinfurt av SKF dotterbolag som ägdes av Skandinaviska Enskilda Banken som i sin tur ägdes av familjen Wallenberg. Tillverkningen och exporten styrdes och kontrollerades under kriget helt av Socialdemokraterna. Liksom betalningen i rövat guld genom Riksbanken. De övriga tre partierna i samlingsregeringen fick aldrig någon påverkan eller inverkan i kullagerexporten. Socialdemokraterna körde sitt eget race!

Nazisterna fick dessutom en kraftig rabatt av Sverige. En rabatterad handel som blir svårare att motivera ju längre kriget går. Siffrorna visar att priset styrdes av icke-kommersiella faktorer och att ökningen av kullager inte speglar priset eller nödvändigtvis volymen heller. Priset verkade alltså inte bero på utbud och efterfrågan. Tyskland fick regelbunden rabatt för kullager jämfört med de ockuperade territorierna eller de andra neutrala länderna, före och under kriget. Tyskarna fick rabatt på allt utan uttalad motivering.

 

Prisskillnaden mellan Nazityskland prisindex och de andra var nästan 30%! Det var först efter kriget som det gick upp för de allierade att tyskarna köpt alla sina kullager med så kraftig rabatt från Sverige. De blev grundlurade!

Hitlers krigsmakt byggdes på rekordtid upp till världens största och mest moderna. Detta hade varit omöjligt utan Socialdemokraternas hjälp med olaglig vapentillverkning och järnmalmstransporter. Hela den nazityska krigsmakten höll sig därefter rullande på svenska kullager!

Skärmklipp 2020-10-06 09.17.26.png

Den ökande exporten av specialstål för kullagertillverkningen som blev en konsekvens av detta berördes inte av det avtal man sedan tidigare gjort med Storbritannien. För att ”kompensera” nazisterna för förlusten av färdiga kullager, som de allierade tvingat svenskarna till, gick SKF och den svenska regeringen med på att öka exporten av kullagerstål. SKF Hofors gruvdrifts dotterbolag försåg Nazityskland med 20 820 ton specialstål år 1944! (jämfört med ett genomsnitt på 12 600 ton mellan 1941 och 1943) Dessutom ökade exporten av tillverkningsmaskiner till Nazityskland med 200% mellan 1943 och 1944.

 

De allierade trodde vi upphörde med exporten till Hitler, i själva verket flyttade vi bara produktion och ökade produktionstakten av kullager! Det ”neutrala” Sverige lurade skjortan av de allierade till Hitlers fördel och fick dessutom bra betalt i guld nazisterna rövat från judisk egendom! Tack vare den svenska exporten av materiel till kullager, de fabriker och den svenska expertis som redan fanns i Tyskland kunde nu tysk krigsmateriel-, flygvapen- och stridsvagnsproduktion fortsätta 1944 med en ökning på 25 % jämfört med 1943 års nivåer i genomsnitt.

När spioner avslöjade att produktionen av kullager var större än någonsin i SKF´s tyska fabriker försökte de allierade i två anfall bomba de tyska fabrikerna men "Operation Pointblank" den 17 augusti 1943 blev ett stort misslyckande. Den andra attacken månaden senare den 14 oktober blev än värre. De allierade förlorade över 50 bombplan i vad som beskrivs som "de mest katastrofala amerikanska dagtidsbombningarna under kriget" och kom att kallas Black Thursday.

"Det ”neutrala” Sverige lurade skjortan av de allierade till Hitlers fördel "

Bombningarna saktade förvisso tillfälligt ner den tyska inhemska produktionen men lyckades inte stoppa den. Sverige hade ju dessutom lyckats utelämna den lilla detaljen att Sverige inte exporterade stål, kullager, maskiner och kunnig personal till Tyskland i avtalet med de allierade så efter lite omstrukturering efter bombningarna kunde tyskarna - med hjälp av Sverige- fortsätta som vanligt.

Sverige skulle inte få någon mer olja från USA om de inte "konkret bevisade sin övertygelse att stå upp för sina rättigheter gentemot Tyskland och använda de vapen de har till hands för detta ändamål". De allierades nya tuffare attityd ledde till en ny runda förhandlingar i London. I avtalet som slöts i september 1943 lovade britterna och amerikanarna att öka exporten av bland annat olja och gummi till Sverige i utbyte mot att  svenskarna sa upp avtalen med tyskarna om trupptransporter på svenskt territorium med tyskarna, minskade järnmalms exporten och slutade eskortera tyska skepp på Östersjön samt drog ner på kullagerexporten.

Svenskarna accepterade oljan och gummit med glädje men drog fötterna efter sig när det gällde att leva upp till sin del av avtalet. I ett dekrypterat meddelande den 16 augusti 1943 till det japanska utrikesdepartementet från Japans ambassadör i Berlin rapporterar ambassadören att det tyska utrikesministeriet informerat honom om hur Sverige och Tyskland kringgick det utlysta upphörandet av avtalet som gav tyska soldater och krigsmate­riel tillåtelse att åka genom Sverige till Norge. Ambassadören rapporterar att:

 Ett unikt fotografi när SKF´s tyska fabrik VKF-2 i Schweinfurt bombas sönder i Operation Pointblank den 17 augusti1943 och 14 oktober 1943 (Black Thursday) men produktionen är snart igång igen. Året efter ökar produktionen av kullager tack vare svensk hjälp!

Skärmklipp 2020-10-06 09.17.21.png

'-Faktum är, emellertid, att soldater på permission fortfarande kan färdas genom svenskt territorium. Jag ger dig nu väldigt hemlig information, för faktum är att, så länge som gods kan avgöras med ett enkelt ögonkast. Så blinkar bara Sverige åt skeppslaster med armékläder, födoämnen och viss krigsmateriel som hittills skeppats med vanlig kommersiell frakt. Med andra ord har en formel utarbetats som är tillfredsställande för båda regeringarna."

Svenskarna hade under hela kriget påstått till de allierade att de var livrädda för en tysk invasion och att kullagerexporten var ett sätt att förhålla sig ”neutrala” och på god fot med Nazityskland för att slippa en attack. Sverige hävdade också att man var bundna av ett affärskontrakt de inte kunde bryta mellan SKF och Nazityskland av kullagerexport.

I april 1944 föreslog amerikanska förhandlare i Europa att man skulle förhindra exporten till Tyskland genom att helt enkelt betala SKF 88 miljoner kronor om de rev upp kontrakten med Tyskland. I förhandlingar med de allierade gick SKF med på att i utbyte mot en kontant betalning på 22 miljoner kronor minska exporten till Tyskland men bara tillfälligt från den 12 april till den 11 oktober 1944. I utbyte för det löftet var amerikanarna tvungna att ersätta de SKF-fabriker de allierade bombat sönder i Tyskland och dessutom ge SKF tillgång till alla sina svartlistade bankkonton i USA. USA hade svartlistad SKF`s bankkonton eftersom de var ett företag i maskopi med fienden.

Kraven från Sverige förkastades…

"Svenskarna accepterade oljan och gummit med glädje men drog fötterna efter sig när det gällde att leva upp till sin del av avtalet"

När röken efter kriget började skingras sommaren 1945 upptäcktes snart att arkivhandlingarna på SKF´s huvudkontor var spårlöst borta. För en detektiv eller åklagare är förstörelsen av SKF:s arkiv efter kriget misstänkt likt ett försök att dölja det sanna motivet från att framträda. För vad skulle det annars finnas för anledning att förstöra ett arkiv, efter att de allierade vunnit kriget, annat än skuld? Varför skulle SKF annars gömma eller förstöra arkiv med bevismaterial? 

Som tur är hade även tyskarna arkiv som de inte hade någon anledning att förstöra. Dokumenten för den här aspekten av svensk-tysk handel tyder på att SKF kontrollerade det mesta av de tyska kullager som användes i den tyska krigsinsatsen. SKF försåg Tyskland med mer kullager ända tills 1944 än det hade gjort 1938. Denna handel överskred -med råge- de nivåer som sattes av det engelsk¬svenska krigshandelsavtalet från 1939 och allt styrdes och kontrollerades av Socialdemokraterna som strax innan kriget tog kontrollen över SKF´s affärer. Att man efter krigsförlusten förstörde arkiven bevisar deras skuld till att man hållit Adolf Hitlers krigsmaskin rullandes genom hela kriget. Så sent som 1999 avslöjades av Amerikanska judiska kommittén (AJC) att svenska företag haft krigsfångar som slavarbetare i sina svenska fabriker i Tyskland under kriget. Några av dessa företag var just SKF men även ABB och svetsföretaget Kjällbergs i Finsterwalde i östra Tyskland. Idag heter företaget ESAB med huvudkontor i Göteborg. Kan det bli värre? Kan man bli mer delaktig?

Tyska fabriksarbetare rensar upp i SKF´s tyska fabrik VKF-2 i Schweinfurt efter den andra bombattacken 14 Oktober 1943 då de allierade förlorade 50 bombplan och dess besättning.

Skärmklipp 2020-10-06 09.17.15.png

Exporten av kullager till Nazityskland upphörde först i oktober 1944, då var kriget i praktiken redan avgjort. Men exportstoppet var inte för att hedra avtalet med engelsmännen, eller för att Sveriges regering plötsligt utvecklat någon form av samvete. Den svenska regeringen upphörde med export till Tyskland efter att det Allierade-SKF-avtalet gick ut i oktober 1944 på grund av ”transportproblem” över Östersjön. Plötsligt påstod svenskarna att det var livsfarligt att skeppa fartyg över Östersjön. Det var alltså en påhittad lögn från socialdemokraten Per-Albin Hanssons regeringen som till slut satte stopp för den svenska kullagerexporten till Adolf Hitlers regim! Socialdemokraterna stod på Adolf Hitler och nazisternas sida ända tills ett självmord i en underjordisk bunker i Berlin den 30 april 1945 satte stopp för allt vidare samarbete.

"Varje gång vi ser den nazityska krigsmaskinen komma rullandes i de flimriga svartvita dokumentärfilmerna ska vi veta att den rullar med SKF´s kullager, såld av Socialdemokraterna och betald med stulet guld från judarna"

 

Det är mycket tänkvärt när man ser den svenska statliga televisionen SVT när de på löpande band visar evighetslånga dokumentärserier om Adolf Hitler och nazismens fasor. Varje gång vi ser den nazityska krigsmaskinen komma rullandes i de flimriga svartvita dokumentärfilmerna ska vi veta att den rullar med SKF´s kullager, såld av Socialdemokraterna och betald med stulet guld från judarna. Extra tragikomiskt blir det när den nuvarande statsministern för just detta parti idag varnar för att nazismen åter skulle vara på snabb frammarsch! 

2015 skriver f.d Expressenjournalisten Staffan Thorsell den ganska förvirrande boken "Warszawasvenskarna" där han påstår att kullagerexporten var nödvändig för att få hem 4 fängslade svenska företagare från Polen. De bisarra konspirationsteorierna håller dock inte bl.a för att handeln började långt innan dessa företagare fängslats och fortsatte även efter företagarna frisläppts och det faktum att SKF´s arkiv knappast skulle utplånats om där fanns bevis för handelns oskuld...


Socialdemokraterna stod helt på Adolf Hitlers sida. De demokratiska allierade västländerna var aldrig ett alternativ. Varför valde Socialdemokraterna nazism före demokrati? Varför valde man Adolf Hitler före Winston Churchill?  Om vi jämför socialdemokratin med nationalsocialismen hittar vi svaret. Det finns nämligen ingen större skillnad!

När krigsdammet efter WW-II lagt sig visade det sig att SKF förstört arkiven som handlar om den tyska exporten under kriget.  Om detta skedde på direkt order av  Socialdemokraterna lär vi aldrig få veta...

Skärmklipp 2020-10-06 09.17.08.png

Socialdemokraterna var faktiskt före nazisterna när det gällde rasbiologisk forskning om den vita ariska rasens överlägsenhet och man tvångssteriliserade en större andel av sin egen befolkning jämfört med nazisterna för att gallra ut de icke önskvärda elementen i det nya folkhemsbygget.

Man tvingade till och med nazisterna att stämpla ett stort rött J i alla judars pass så judarna lättare skulle upptäckas vid svenska gränsen och kunde därmed skickas tillbaka. Präster i Svenska kyrkan tillämpade från och med 1937 de nazistiska "ariseringslagarna" i Sverige som förbjöd rasblandade äktenskap och svenska domstolar upplöste "orena" äktenskap. I Socialdemokraternas Sverige blev det förbjudet att gifta sig med en jude! Raslagar? Förbud att gifta sig med en jude? Upplösta äktenskap? Censur mot kritiska naziartiklar? -Nej, vi pratar inte Hitlers Tyskland. Vi pratar Socialdemokraternas Sverige!

Socialdemokraterna frångick vår grundlagsskyddande tryckfrihetsförordning och införde censur mot svenska tidningar som publicerade negativa artiklar om nazismen. Motståndsmän som flytt till Sverige från de ockuperade länderna hamnade i något av de 14 hemliga koncentrationsläger Socialdemokraterna i största hemlighet byggt runt om i landet och tyska desertörer skickades tillbaka till Tyskland där de avrättades. Socialdemokraterna godkände att Sverige mot alla internationella avtal i största hemlighet tillverkade vapen såsom stridsflygplan och stridsvagnar åt Hitler samt exporterade all den järnmalm Hitler var tvungen att ha för att bygga upp sin krigsmakt innan han kunde starta andra världskriget. Socialisterna lät även nazisterna transportera 2.1 miljoner nazityska soldater och en hel krigsdivision på tåg genom det ”neutrala” Sverige. På dessa tåg genom Sverige fanns även fångar, tvångsprostituerade judinnor som blev sexslavar och norska judar som skickades till Auschwitz för avrättning. Detta på svenska järnvägar!

 

Socialdemokraterna stod inte bara på nazisternas sida i kriget – Socialdemokraterna VAR ett rent nazistiskt parti! Likheterna mellan ideologierna och deras politik är kusligt lika. Trots detta påstods Sverige vara ”neutralt” men vi var bara neutrala till nazisternas fördel. Efter kriget hade socialisterna 44 år på sig att sopa igen spåren av nazistsamarbetet och hitta på alternativa sanningar, något som den svenska befolkningen svalde med hull och hår. De västerländska segermakterna var dock inte lika lättlurade. Sverige stod inte högt i kurs efter kriget. Vi var krigets ynkryggar som i smyg ställt oss på fel sida av historien och som nu låtsades som om inget hänt. Socialdemokraternas fegspel skulle påverka Sverige i flera decennier framöver.

"Historieböckerna våra barn tvingas läsa i skolan är varken författade av USA, Storbritannien, Sovjetunionen eller Nazityskland. De är helt tillrättalagda av Socialdemokraterna."

 

Inför valet 2018 hade Socialdemokraterna en kampanj med titeln: ”Stå på rätt sida av historien”. Samma parti som helt och hållet stod på Adolf Hitlers sida fram till årsskiftet 1944-45, då det stod helt klart att man satsat på fel häst. Valet därefter att välja mellan de allierade eller att ställa sig på den kommunistiske massmördar diktatorn Josef Stalins Sovjetunionens sida föll till Stalins fördel.

 

Socialdemokraterna tillät Josef Stalin ha åtta så kallade ”ryssläger” i Sverige vilket i praktiken var sovjetiskt territorium. Idag vet vi att misshandel och mord inträffade i dessa svenska ryssläger. Vid krigsslutet tvångsdeporterades 2 500 ryssar hem till Stalin från dessa läger. Vad som sedan hände alla dessa ryssar är till stora delar fortfarande hemligstämplat. Att de skickades till de fruktade gulag-lägren där de fick slava sig till döds är ingen djärv gissning för där hamnade andra ryssar som skickats hem från andra länder. Varför skulle bara de ”svenska” ryssarna skonas? Och varför är händelsen fortfarande hemligstämplat för den svenska allmänheten om man inte har något att dölja?

Att Socialdemokraterna kommer undan med sin osmakliga valkampanj ”Stå på rätt sida av historien” när man själv som enda svenska parti ställt sig just på fel sida av densamma – två gånger!- är dock icke förvånande. Inga journalister eller reportrar vågar (eller vill?) ställa några kritiska frågor. Svensk statlig media står nämligen på samma sida av historien.

Socialdemokraterna - Partiet som påstår de står på rätt sida av historien men i själva verket ställt sig på fel sida av den - tre gånger! Först nazismen sedan kommunismen och idag islamismen!

Historien ska inte behövas tas upp. Vi ska bara blunda, vända blad och blicka framåt. Men om vi ska gå framåt, borde vi då inte veta vad vi varit? Varför är bara andra partiers historia intressant att diskutera men inte sin egen? Att ständigt angripa andra partier är bara ett enkelt trick för att dölja sina egna misstag. Vilken sida av politiken svensk media står på är också väldigt tydligt. Att det skrivs så lite om Sveriges mörkaste kapitel säger väldigt mycket. Tystnaden är talande för oss som vet sanningen. Att svenskar idag inte känner till att det var Sverige under Socialdemokraternas regim som byggde upp Adolf Hitlers krigsmakt med hjälp av järnmalm, stridsflyg och tanks vet inte många idag. Lika lite som att det även var Sverige som höll Hitlers krigsmakt rullandes – bokstavligt talat- med 100 miljoner kullagerårligen!

Det sorgligaste är kanske inte vår mörka historia - utan vår nattsvarta framtid…


När kriget i praktiken var förlorat för nazisterna hösten 1944 vi fick chansen att göra avbön och ställa oss på de allierades sida. Sverige fick en ny chans att ställa sig på rätt sida av historien och därmed få en större trovärdighet och ett något bättre utgångsläge den dagen freden äntligen kom till Europa. Men Sverige och den socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hansson tackade nej till Storbritanniens erbjudande!

Vi -det ”neutrala” socialdemokratiskt styrda Sverige- skulle stå på nazisternas sida ända tills ekot av ett pistolskott i en underjordisk bunker i Berlin den 30 april 1945 hade klingat av. Därefter blev det panik i Sverige när allt samarbete med nazismen plötsligt skulle utraderas ur historien, sopas under mattan och undanflykter, bortförklaringar och alternativa sanningar skulle hittas på. Det svenska folket var tack och lov lika lättlurade som idag och med makten oavbruten i 44 år kunde Socialdemokraterna oemotsagt styra folkets världsbild med en effektiv indoktrineringsapparat.

Först var det nazism, sedan var det kommunism och idag är det islamism. Socialismen tycka bara stå på andra ideologiers spelplan, aldrig sin egen. Ändå påstår man att man står på rätt sida av historien. Tyvärr är var fjärde svensk fortfarande så indoktrinerad av socialismens effektiva propagandaapparat att de fortfarande blint tror på vad som sägs. Socialister som vart fjärde år lika glatt går till valurnan och lägger sin röst på ett parti som ständigt står på fel sida av historien i hopp om ett bättre och tryggare Sverige. Att bilbränder, gängkriminalitet, gruppvåldtäkter, mord, skjutningar, sprängningar, tiggeri, könsstympning, barnäktenskap, blåljusattacker, förnedringsrån, sextrakasserier och segregerade No-Go-Zoner idag är ett normaltillstånd i vårt nya påtvingade Sverige ser de inte längre. De har blivit förblindade av verkligheten. De har blivit förblindade av den socialistiska indoktrineringen. Det sovande folket kan inte vakna. ”Die dummen Schweden” (som tyskarna kallar oss svenskar) klarar inte av att öppna ögonen och se sanningen! Det sorgligaste är kanske inte vår mörka historia utan vår nattsvarta framtid…

Vi måste därför alltid komma ihåg vilka som skrev våra historieböcker våra barn tvingas läsa i skolan. Våra historieböcker var varken författade av USA, Storbritannien, Sovjetunionen eller Nazityskland. De är helt tillrättalagda av Socialdemokraterna. Upprepas en lögn bara tillräckligt många gånger blir det till slut en vedertagen sanning. Att de lyckades mycket väl bevisas idag att majoriteten av de som fortfarande röstar på detta parti inte har en aning om vad som egentligen hände. De vet inte sitt eget partis sanna historia. De vet inte Sveriges sanna historia. De vet inte att de röster på Sveriges enda nazistiska parti, samma parti Stefan Löfven idag anser är ett ”anständigt parti”. De vet inte att de röstar på partiet som bokstavligt talat höll hela Hitlers krigsmakt rullandes. Kan ett parti bli mer oanständigt än så? Kan en röstberättigad svensk blir mer oanständig än så? Die dummen Schweden...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

"SOEs Balls of Steels" (2013) av Sophie Jackson

"Det svenska sveket" (2017) Eirik Veum

"Det här är en svensk tiger" (2020) av Aron Flam

 

Läs hela trilogin om "Hitlers (S)venska vapen":

Del 1: AB Flygindustri. (LÄNK)

Del 2: AB Landverken  (LÄNK)

Del 3: AB SKF. 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

VKF-Werk I: s huvudbyggnad var starkt skadad. Byggnaden reparerades och nybyggnation tillkom på den närmaste sidan. Företaget är nu den världsledande leverantören SKF

VKF-Werk I: s huvudbyggnad var starkt skadad. Byggnaden reparerades och nybyggnation tillkom på den närmaste sidan. Företaget är nu den världsledande leverantören SKF

Zwangsarbeiter (utländska arbetare) rensar skadade fräsmaskiner i fabriken VKF-Werk II efter 14 oktober 1943 bombattack.

VKF-Werk I: s huvudbyggnad var starkt skadad. Byggnaden reparerades och nybyggnation tillkom på den närmaste sidan. Företaget är nu den världsledande leverantören SKF

1/10

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna