Järnmalmsexporten.

Narvik-Line-Iron-Ore-Train1.jpg

"Det var svensk malmexport som gjorde det möjligt för Adolf Hitler att starta andra världskriget"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Detta är den skrämmande historien om Sveriges järnmalmsexport till Nazityskland. Utan denna järnmalm hade Adolf Hitler aldrig kunnat bygga upp sin krigsmakt och sedan starta andra världskriget!

Lyssna:Järnmalmsexporten
00:00 / 28:22

 

När Socialdemokratiska ledare ständigt anklagar andra partier för att ha en brokig historia ska vi alla komma ihåg att Socialdemokraterna, har garderoben full med lik. Hemska lik de gör allt för att dölja. En del hemskheter i socialdemokraternas historia är allmänt kända, annat försöker de desperat tysta ner och en del är fortfarande hemligstämplat material. Längst in i den mörka skräckkammare som utgör Socialdemokraternas historia finns ett lik som fortfarande är så känsligt att tala om att vänsterstyrd media och socialdemokraterna själva gör allt för att detta lik ska förbli tyst och bortglömt. Sakta, sakta ska denna hemska historia glömmas -tror de- men ”Sverige & Sanningen” kommer socialisterna aldrig undan. Sanningen ska fram. Vi avslöjar allt det de inte vill Du ska veta.

Detta är den skrämmande historien om Socialdemokraternas järnmalmtransporter till Nazityskland! De transporter av järnmalm till deras gode vän Adolf Hitler som möjliggjorde andra världskriget! Utan dessa malmtransporter hade Hitler aldrig kunnat bygga upp Europas största och modernaste krigsmakt på rekordtid och startat andra världskriget! Han hade aldrig haft det material som behövdes för att bygga alla slagskepp, stridsvagnar, U-båtar, stridsflygplan och kanoner. Adolf Hitler var helt beroende av den svenska järnmalmen och Sverige sålde all den järnmalm han behövde. Såväl före som mitt under brinnande krig. Detta med socialdemokraternas fulla samtycke och godkännande trots varningar från omvärlden och långt efter att kriget startat!

 

Först en kort tillbakablick på världshistorien:

Efter förlusten av ”Det stora kriget” (det krig vi idag kallar ”Första Världskriget”) tvingades Tyskland 1919 skriva under ett fredsavtal, den s.k.  ”Versaillesfreden”. Fredsavtalet ålade bland annat Tyskland att betala väldigt stora skadestånd i pengar och materiel till segermakterna. Tysklands krigsmakt reducerades kraftigt och landet fick avträda stora och viktiga landområden. Därtill tvingades Tyskland att ta på sig hela skulden för kriget. Tyskland var krossat, förnedrat och kränkt!

En skadad och stukad tysk soldat som deltog i ”Det Stora Kriget” vägrade acceptera det förnedrande fredsavtal som de tyska ledarna skrivit under. Soldaten kände sig sviken och tyska folket skulle inte behöva utstå detta förnedrande nederlag, ansåg han. Soldaten började kämpa politiskt, först inom det tyska socialdemokratiska arbetarpartiet men han insåg snart att de var för fega att stå upp för det tyska folket och mot Versaillesfreden. Han startade ett utbrytarparti från socialisterna med den skillnaden att detta parti skulle vägra följa Versaillesfreden och göra Tyskland och det tyska folket ärofyllda igen. Partiet namn var ”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” - NSDAP- idag kallat nazistpartiet och den stukade soldatens namn var Adolf Hitler!

images1OSHL73R.jpg

När Adolf Hitler kommer till makten börjades uppbyggnaden av Europas största och modernaste krigsmakt. Anledningen var enda sättet att bryta den för tyska folket så förnedrande Versaillesfreden.

Skärmklipp 2020-09-27 13.17.15.png

 

Adolf Hitler kommer till makten 1933 och började på rekordtid bygga upp det som skulle bli Europas största och modernaste krigsmakt. En av anledningarna var att Hitler ansåg krig var enda sättet att bryta den för tyska folket så förnedrande Versaillesfreden. Hamnar och varv började snabbt byggas ut. Enorma krigs- och vapenfabriker började byggas och en omfattande infrastrukturutbyggnad med stora motorvägar började anläggas kors och tvärs över hela det tyska riket. Alla förstod något farligt var på gång. Nästa alla...

Hitler hade allt! Han hade folket med sig. Han hade arbetskraft och soldater. Han hade duktiga ingenjörer och konstruktörer. Men det fanns dock en mycket viktig pusselbit Hitler saknade. Den pusselbit som var helt avgörande för att kunna bygga upp Europas mäktigaste krigsmakt. För att bygga vapen behövs stål och stål får man från järnmalm, och just järnmalm var något Tyskland inte hade tillräckligt mycket av! Något däremot grannen och den gode vännen i norr -Schweden- hade i överflöd! Och det bästa av allt: svensk järnmalm var av bästa kvalitet!

Under åren 1933 fram till krigsutbrottet i september 1939 skeppades enorma mängder järnmalm från malmfälten i norra Sverige via järnväg till norska hamnstaden Narvik och därifrån vidare med fartyg till järnverken i Tyskland där krigsfartyg, slagskepp, U-båtar, kanoner, artilleripjäser, stridsvagnar och flygplan började massproduceras i en omfattning som Europa aldrig tidigare (eller senare) skådat. Förutom järnmalm exporterade Sverige i princip också alla kullager till Hitlertyskland, något som är nödvändigt i alla fordon och maskiner! Vi sålde 100 miljoner kullager varje år, vilka höll Hitlers krigsmaskin rullandes - bokstavligt talat!

Om man ska vinna ett krig måste man ha de bästa vapnen och ska man inte kriga med pilbåge och spjut behövs järn och stål, det visste Hitler. Hans planer för Det Tredje Rikets världsherravälde stod och föll med säker leverans av enorma mängder svensk järnmalm. Hitler var således helt beroende av säkra leveranser av järnmalm från Sverige till Tyskland. Något den socialdemokratiska regeringen inte tackade nej till.

Socialdemokraterna i Sverige såg med stor beundran hur deras gode vän i Tyskland hade fått landet på fötter igen efter Det Stora Kriget och såg ingen anledning varför man inte skulle hjälpa Hitler och det tyska folket.

Under den isfria tiden gick malmtransporterna med båt även från Luleå. Detta var en snabbare och säkrare väg under kriget men Narvik förblev den viktigaste hamnen.

Skärmklipp 2020-09-27 13.17.40.png

Här hemma studerade socialdemokraterna rasbiologi och tvångssteriliserade sina egna medborgare som man inte ansåg vara värdiga medlemmar i det nya socialdemokratiska folkhemmet. Hitler blev intresserad av folkhemsvisionen och ett gott samarbete inleddes. Faktum är att inget annat politiskt parti i Nordeuropa var så nazivänliga mellan 1934 till hösten 1944 som just socialdemokraterna. Detta var orsaken varför Hitler aldrig såg Sverige som en fiende eller att han aldrig behövde överväga en invasion. Hitler behandlade Sverige med silkesvantar under hela kriget och det handlade egentligen bara om en sak - järnmalmen. Hitler hade fullt förtroende för socialdemokraterna (och vice versa) och dessa vänskapsband var mycket tydliga och starka ända fram till dess att krigslyckan vände för Hitler hösten 1944…

"90% av all järnmalm för att bygga upp krigsmakten fick Hitler från Sverige!

Utan denna järnmalm hade han aldrig kunnat starta andra världskriget"

 

Den svenska järnmalmsexporten var sedan 1927 reglerad i den s.k. Grängebergslagen, som föreskrev att exporten fick vara högst 10,5 miljoner ton per år. Efter Hitlers maktövertagande 1933 ökade Tysklands andel av kvoten från 1,5 miljoner ton till 5 miljoner ton. 90% av all importerad järnmalm för att kunna bygga upp Hitlers krigsmakt kom från Sverige! I princip skickade Sverige under den socialdemokratiska regeringen vapen och krigsmaterial direkt till Hitler! Allt visste vid denna tidpunkt - även socialdemokraterna- att järnmalmen slutligen blev till vapen!

I London insåg Winston Churchill tidigt problemet med den svenska järnmalmshandeln med Tyskland i händelse av man skulle hamna i konflikt med nazisterna. Winston Churchill varnar omvärldens ledare (även de svenska) vad som hände i Tyskland under Hitlers ledning. Man visste att något stort och oroväckande var i görningen men ingen lyssnade på Winston Churchill. Det blev ett ödesdigert misstag...

 

Hemma i Sverige bestod majoritetskoalition av Socialdemokraterna och Bondeförbundet (n.v. Centerpartiet) men inget av partierna såg något omoraliskt att fortsätta förse Hitler med den järnmalm alla visste han behövde för att bygga upp sin krigsmakt. Vid denna tidpunkt (1937–38) var alla länder och dess ledare klart medvetna att Hitler höll på bygga upp en världsledande krigsmakt. Ingen förstod dock allvaret, att all denna enorma vapenarsenal snart skulle användas mot dem. Ingen utom Winston Churchill…

 

Den 1 september 1939, angriper Hitler Polen och det andra världskriget är därmed ett faktum.

Det stod nu klart för alla vilken enorm krigsmakt Adolf Hitler på rekordtid byggt upp sedan han kommit till makten bara sex år tidigare. Allt tack vare den svenska järnmalmsexporten och kullagerexporten som socialdemokraterna och Bondeförbundet godkände under alla dessa mellankrigsår, trots varningar från omvärlden.

Fram till krigsutbrottet var Sverige och Frankrike de största leverantörerna av järnmalm till Tyskland.  Det första som händer efter krigsutbrottet är att alla länder stoppar malmexport till Tyskland - alla utom Sverige! Efter krigsförklaringarna stod Sverige som ensam storleverantör och sålde i snitt 10 MILJONER TON järnmalm varje år till Hitlers vapenfabriker.

Den högsta nivån var 1940 då 40 MILJONER TON järnmalm skeppades till nazisterna. Järnmalmen var, vilket är föga omtvistat, oerhört viktig för Tyskland - framförallt under de första krigsåren. Trots viss tysk inhemsk produktion av ganska dålig järnmalmskvalitet var man helt beroende av störningsfria leveranser från Sverige för att upprätthålla den tyska vapenproduktionen.

När kriget nu var ett faktum blev det vanskligt för Hitler och Nazityskland att transportera järnmalmen från Sverige via Narvik. Båttransporten var lång och farlig. Stormar och hög sjö i Nordatlanten var en sak men det farligaste var de brittiska skepp och u-båtar som låg utmed norska kusten och sänkte transportfartygen.

Mitt under andra världskriget, 1940, säljer Sverige 40 miljoner ton järnmalm till Adolf Hitler och Nazityskland. Järnmalm som blir till vapen.

Skärmklipp 2020-09-27 13.18.00.png

När Hitler frågade den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen* om han fick använda Luleå och dess hamn som komplement till Narvik var det inga betänkligheter, socialdemokraterna uppfyllde självklart Hitlers önskan och nu kunde man skeppa malmen direkt från Luleå via Östersjön ner till Tyskland. En hälften så lång sträcka och betydligt säkrare från både stormar och angrepp. Än idag är det utraderat i vår historia att 203 svenska sjömän offrade livet under dessa malmtransporter då många fartyg torpederades av de allierades fartyg och u-båtar. Bara för att detta utfördes av vinnarmakterna får vi aldrig glömma bort dessa svenska sjömän som dödades!

Hitler visste naturligtvis att ett bombanfall mot Luleås hamn från de allierades sida skulle vara ett angrepp på ett ”neutralt” land vilket England aldrig skulle våga ge sig på. Luleå kunde därför ses som en säker hamn för Hitler. England/ Frankrike hade dock långtgående planer att spränga hamnen i Luleå i operation ”Sub-Artic”, och även hamnen i Oxelösund men detta misslyckades

Det fanns dock ett allvarligt bekymmer. Det gick inte transportera malmen från Luleå under vintermånaderna pga isen i Bottenviken. Dessutom började alierade och ryska u-båtar bli ett allt farligare hot i Östersjön. Därför var Hitler medveten om hur viktigt det var för kriget att de hade full kontroll över hamnen i Narvik och att man kunde säkerställa malmleveranserna utmed den norska kusten ner till järnverken i Tyskland. Bara sex månader efter Hitler startade andra världskriget invaderar och ockuperar Hitler Norge. Narvik var nu i Hitlers händer...

"Socialdemokraterna kunde mitt i ett brinnande och krigshärjat Europa fortsätta leverera järnmalm för Hitlers vapentillverkning samtidigt som man grundlurade de Allierade!" 

 

Winston Churchill var rasande och anklagade -med all rätt- Sverige för direkt medlöperi med Hitler och Nazityskland. Socialdemokraterna gjorde då ett simsalabim avtal i den högre dubbelmoraliska skolan. Genom att dra ner mängden järnmalm som exporterades till Tyskland från 10 miljoner ton till "bara" 7,5 miljoner ton lugnades de allierade, tillfreds med att den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen äntligen gett efter för påtryckningarna. Vad de Allierade inte visste, och inte kunde kontrollera, var att kvaliteten på järnmalmen hade förbättrats - nu utgjordes en mycket större andel av för tyskarna attraktiv lågfosformalm. Alla var nöjda och järnmalmstransporterna kunde fortsatta från Luleå och från Narvik. Winston Churchill var nöjd, Per-Albin Hanson var jättenöjd men nöjdast av dem alla var Adolf Hitler...

 

Socialdemokraterna kunde mitt i ett brinnande och krigshärjat Europa fortsätta leverera järnmalm för Hitlers vapentillverkning samtidigt som man grundlurade de Allierade! Faktum är att mitt under brinnande krig ökar regeringen järnmalmsexporten markant till Nazityskland!

 

I juni 1940 undantogs gruvarbetarna i Norrbotten från militärtjänstgöring för att istället fortsätta bryta malm till Adolf Hitler! Månaden därpå, juli 1940 skeppades 1,1 MILJONER TON malm från Luleås hamn! Detta rekord slogs inte förrän 1969. Inte ens när Hitler senare invaderade Frankrike och kom över deras gruvor i norr minskade den svenska malmexporten.

Tack vare den svenska järnmalmen kunde Adolf Hitler bl.a bygga: 49 777 stridsvagnar, 94 622 flygplan och 4 712 U-båtar.

"Mitt under andra världskriget exporterar Sverige över 50 miljoner ton järnmalm till den nazityska krigsindustrin" 

 

Bland de allierade betraktades de svenska råvaruleveranserna till den tyska krigsindustrin som det största sveket i kampen mot nazismen.

Det var denna handel som gjorde det möjligt för Nazityskland upprätthålla sin vapenproduktion och krigföring så länge. Sverige transporterade stora mängder järnmalm till Tyskland, och varje år fraktades hundratusentals ton malm söderut från svenska hamnar. Sverige blev på så vis delaktigt i tyskarnas ogärningar. Från maj 1941 till slutet av 1944 exporterade svenskarna över 50 miljoner ton järnmalm till den tyska krigsindustrin. Detta var helt avgörande för den nazityska vapentillverkning.

Den svenska malmen höll hög kvalitet och användes till bland annat kanoner, kulsprutor, stridsvagnar och flygplan. Trots att regeringen under stora delar av kriget kände till de flesta sidorna av det tyska rikets krigföring, ockupation, övergrepp, krigsförbrytelser, judedeportationer och andra krigsförbrytelser mot mänskligheten, fortsatte de att sälja denna viktiga råvara till Tyskland. Sverige bidrog på så vis till tyskarnas vapentillverkning och detta var väl känt bland de allierade.

I slutet av kriget sa en amerikansk diplomat att de tyska flygplanen som dödade amerikanska soldater, hade kunnat genomföra sina uppdrag tack vare Sverige! Detta skapade reaktioner internt i Utrikesdepartementet, som hävdar uttalandet var olämpligt och baserat på "amerikansk sentimentalitet" I diplomatiska kretsar omnämndes uttalandet som "något man bara inte säger". Sanningen svider som bekant...

Exporten av järnmalm var viktig för Sverige, även om den svenska regeringen visste att den bidrog till att hålla liv i kriget. Malmhandeln gav också landet möjlighet att köpa kol och koks som kunde användas till bränsle. Omständigheten att kolet kom från ockuperade områden i Polen och hämtades ut ur gruvorna av judiska slavarbetare, fick inte svenska regeringen att ändra på avtalsvillkoren.

"Utan den svenska järnmalmen skulle vår krigsindustri ha dött över en natt" 

Tyska flottans befälhavare, amiral Erich Raeder.

 

Sedan USA gått in i kriget fördes en allt hårdare linje av de allierade. 1943 förklarade amerikanarna att de inte ansåg Sverige hade något att frukta och därför borde hjälpa till förkorta kriget. Socialdemokraterna vägrade lyssna. Hitler var deras allierade vän, åtminstone så länge det gick bra för Nazityskland.

 

Först ett år senare i oktober 1944 ångade den sista malmbåten ut från Luleås hamn. Då hade Ardenneroffensiven i Belgien som var Hitlers sista desperata försök att bryta igenom de allierades linje på västfronten totalt misslyckats. Det stod nu klart utom allt rimligt tvivel att kamrat Hitler skulle förlora kriget!

 

Socialdemokraterna började snabbt sopa igen alla politiska spår av det goda samarbetet med Nazismen och började istället blidka kommunisten och massmördaren Josef Stalin.

Socialdemokraterna ville hellre ha ett gott samarbete med kommunisten Stalin än med de allierade västmakterna som aldrig var ett alternativ. Efter kriget sågs inte Sverige med blida ögon av västmakterna. Denna slagsida åt vänster som detta innebar för Sveriges del har vi än idag tydliga sår, mén och känningar av…

Tack vare den svenska järnmalmen kunde Adolf Hitler bl.a bygga: 49 777 stridsvagnar, 94 622 flygplan och 4 712 U-båtar.

Skärmklipp 2020-09-27 13.18.00.png

 

Den 8 maj 1945 kapitulerar Tyskland. Andra världskriget är över. Europa har åter fred.

Inget annat politiskt parti utanför Tysklands gränser möjliggjorde för andra världskriget så som Socialdemokraterna.

Inget annat parti matade Hitler med de nödvändiga resurser han var tvungen att ha för att starta och fortsätta andra världskriget. Inte ens när kriget startade 1939 och Hitler lade alla korten på bordet ville Socialdemokraterna stoppa Hitlers nödvändiga järnmalmsimport för sin vapentillverkning. Tvärtom så ÖKADE järnmalmsexporten till rekordnivåer! Kan nazistsamarbetet bli tydligare än så här?

 

Det är ändå märkligt att dagens politiker och historiker så ofta tar till harvärjan när järnmalmen kommer upp på tal. Varför är ämnet än idag fortfarande så känsligt? Om inte den gängse moralistiska bilden av feghet och egennytta ska tillåtas vara förhärskande måste en större diskussion komma till skott!

En tysk/engelsk studie i ämnet på 1980-talet fastslog att Hitler med all sannolikhet aldrig börjat invasionen av Polen 1939 om han inte haft tillgång till denna import av järn och stål. Man kom också fram till att Hitler omöjligt kunnat föra ett tvåfrontskrig under så lång tid och att andra världskriget med all sannolikhet slutat minst 1,5 år tidigare. Även engelska parlamentsledamöter har påstått att järnmalmshandeln förlängde kriget med minst 1,5 år, även om detta naturligtvis aldrig är något vi kommer få svar på. Hur många miljoners liv hade då besparats? Sverige var neutrala under kriget - men bara till Hitlers fördel. Vi var en indirekt del av kriget och allt detta på grund av det oansvariga och oanständiga partiet Socialdemokraterna!

Helt klart är alltså att Hitler aldrig kunnat bygga så mycket vapen, så snabbt, utan den svenska järnmalmsexporten som Socialdemokraterna godkände. Att exportera grundmaterial till ett land som inte är i krig är en sak men att man fortsatte -och dessutom ökade exporten- när världen stod i brand är -och förblir- oförlåtligt!

Hitler startade Andra världskriget men det var Socialdemokraterna som möjliggjorde det! Ingat annat parti än Socialdemokraterna har varit så delaktiga i Adolf Hitler och hans Nazityska planer på ett världsherravälde. Samma parti Socialdemokraterna idag kallar ”ett anständigt parti”. Samma parti som idag anklagar andra partier, som bildades 40 år efter nazismens fall, för att ha "nazistiska rötter".

När jag idag sitter och skriver denna artikel efter att läst boken Slaget om nordkalottenav Lars Gyllendal och James F Gebhardt, så hör jag på Sveriges Radio P1 en intervju med Stefan Löfven där han anklagar Jimmie Åkesson för han lyssnat på ”Vit makt musik” under en fest på 90-talet! Man häpnar! Här sitter en partiordförande -tillika Sveriges statsminister- för Socialdemokraterna, det parti som möjliggjorde Hitlers krigsmakt och hela Andra världskriget och som samtidigt påstår hans parti är ett ”anständigt parti" och anklagar en annan partiledares musiksmak under en fest för 20 år sedan!

Tycker Du detta är ”anständigt” av en partiledare att lägga all denna energi på andra partier när Sverige nu ser ut som det nu gör? Gruppvåldtäkter, dödsskjutningar, IS-återvändare, misshandel, gängkriminalitet, balkongkastning, bilbränningar, blåljusattacker... Listan kan göras lång. Oacceptabelt lång!

 

Hitler startade Andra världskriget men det var Socialdemokraterna som möjliggjorde det! Inget annat parti än Socialdemokraterna har varit så delaktiga i Adolf Hitler och hans Nazitysklands planer på ett världsherravälde.

Skärmklipp 2020-09-27 13.19.05.png

Så när ska Socialdemokraterna kravla sig upp ur sandlådan och börja ta ansvar för alla sina lik i den blodröda massgrav som utgör deras egen historiegarderob?

När ska man kravla sig upp ur sandlådan och se över sin egen historia istället för att lägga fokus på andras?

När ska man kravla sig upp ur sandlådan och börja ta ansvar för hur Sverige nu ser ut efter år av socialistisk vanvård?

Nästa gång Du hör partiledaren och hans socialister varna för nazism ska man komma ihåg att det var just hans eget nazivänliga parti som försåg Adolf Hitler och Nazityskland med all den järnmalm de behövde för att starta och driva andra världskriget...

-Tycker Du det låter anständigt? 

-Nej, knappast!

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

”Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal.

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.

* (Samlingsregeringen 1939-1945 var en frivillig inbjudan koalition från Socialdemokraterna till Bondeförbundet (nv Centerpartiet), Folkpartiet (nv Liberalerna) och Högern (nv Moderaterna) . Det var dock Socialdemokraterna som ledde regeringen och hade majoritetsmandat med 53,8%. Man hade också de viktigaste posterna som tex statsminister-, försvarsminister-, socialminister-, finansminister-, handelsministerposten. Mellan 1939-45 röstades inte ett enda riksdagsförslag ned, som gällde kriget, som kom från Socialdemokraterna) Samlingsregeringen var därmed ett sätt för Socialdemokraterna att behålla makten men ha någon att skylla sina misstag på. Många använder än idag samlingsregeringen som en ursäkt för det som hände under kriget men på vilket sätt fråntas ansvarsfrågan av Socialdemokraternas pga detta?

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna