Hitlers sjukvårdstransporter.

"Vårt svenska järnvägsnät var i praktiken ett rullande fältsjukhus åt Adolf Hitlers nazisoldater och med statsminister Per Albin Hansson som organisatör"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

De Nazityska sjuktransporterna genom det neutrala Sverige.

Lyssna:Hitlers sjukvårdstransporter.
00:00 / 11:40

När andra världskriget bröt ut var socialdemokraterna tillsammans med Benito Mussolinis parti Republikanska Fascistpartiet de enda två partier i Europa som hade ett aktivt samarbete med Adolf Hitler och Nazityskland!

Man lät till exempel 2,1 miljoner nazister transporteras på våra järnvägar till fronten, man tillät Hitler ha enorma förråd av förnödenheter i Sverige, man ville att nazisterna skulle stämpla ett stort rött "J" i judarnas pass så de lättare skulle upptäckas vid gränsen och man lät till och med Hitler transportera en hel krigsdivision genom Sverige på våra ”neutrala” järnvägar!

 

Vad många än idag inte vet och något Socialdemokrater sällan skryter om är att  partiet till och med lät vårt svenska järnvägsnät bli en aktiv del av kriget. Vårt järnvägsnät var i praktiken ett enda stort rullande fältsjukhus åt Adolf Hitlers skadade nazisoldater och allt med Röda Korset som täckmantel och vad värre; det var vår självaste socialdemokratiske statsminister Per Albin Hansson som var organisatören bakom hela projektet!

Detta är berättelsen om de nazityska sjukvårdstransporterna:

Mellan juli 1941 och hösten 1944, när krigslyckan vände för Hitler, for förutom vanliga ”tysktåg” med permittenter (tjänstlediga soldater) även sjukhuståg med sårade tyska soldater genom det neutrala Sverige.

Vårt neutrala järnvägsnät var ett stort rullande fältsjukhus åt Adolf Hitlers skadade nazisoldater - allt med Röda Korset som täckmantel och med statsminister Per Albin Hansson som organisatör.

Skärmklipp 2020-09-27 14.09.53.png

Det var vår statsminister, Socialdemokraten Per Albin Hansson själv som föreslog hur det hela skulle lösas organisatoriskt, genom Svenska Röda Korset som huvudansvarig. Det stridsområde som sjukhustågen i huvudsak sysslade med var Nordkalotten, men genom att tågen gick hela vägen ner till de stora sjukhusen i Oslo var det en stor del av Sverige som tågen rörde sig över.

"Från juli 1941 till maj 1943 utfördes drygt 100 000 vårddygn på svensk räls"

 

Det hela började med att den tyske militärattachén i Stockholm, generallöjtnant Bruno von Uthmann, lämnade en begäran hos Arméns kommandoexpedition som lämnade frågan vidare till den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen. Vid ett möte mellan krigsmakten och statsminister Per Albin Hansson (S) fattades beslutet att statsministern skulle föreslå att Svenska Röda Korset tog på sig ledarskapet. Vad gällde sjukhuståg tillhöriga Wehrmacht, den tyska krigsmakten, var problemen små. Det fanns ett beslut om sådana från våren 1940 och stöd för denna typ av humanitära neutralitetsavsteg i Haagkonventionen.

Beslutet att även sätta in svenska sjukhuståg var däremot nytt. Från juli 1941 till maj 1943 utfördes drygt 100 000 vårddygn på svensk räls, till större delen på tyska, men också på svenska sjukhuståg.

 

Den tyska krigssjukvården på plats på Nordkalotten var helt underdimensionerad, eftersom man bara hade tänkt sig en blixtkrigsoperation mot Murmansk och Kandalaksja. Men deras fienden bjöd på hårdare, och blodigare,  motstånd än man tänkt sig. Kriget drog ut på tiden och många sårade soldater behövde omedelbar sjukhusvård. Skadefrekvensen blev avsevärt högre än beräknat.

 

Vården på Nordkalotten av svårt sårade soldater handlade om att göra soldaterna transportfärdiga till nästa etapp i vårdkedjan varför anhopningen av skadade blev stor i krigssjukhuset i finska Kemi. Kemi kunde dock inte lösa alla problem. Längst bort i den tyska Lapplandsarméns vårdkedja var Oslos sjukhus. Enda sättet att transportera soldaterna dit var med tåg genom det neutrala Sverige. Det neutrala Sverige såg inga problem att hjälpa Hitler och Nazityskland med detta. Problemet var bara att Nazityskland var det enda land vi hjälpte med dessa frågor. Neutralt?

Det var uppskattningsvis 30 000 tyska sårade soldater som transporterades genom Sverige.

Skärmklipp 2020-09-27 14.10.02.png

Sjuktransporterna lindrade inte bara tyska militära problem utan även en del svenska säkerhetspolitiska problem. Större grupper av skadade tyska soldater på svenska krigssjukhus hade kunnat bli konkreta säkerhetsproblem och vår neutralitetspolitik kunde därmed ifrågasättas.

Att ett neutralt land som Sverige hjälpte till med sårade soldater i kriget var kanske inget konstigt. Det konstiga var att vi som helt neutrala bara hjälpte de nazityska soldaterna...

De tyska soldaterna och den svenska personalen på sjukhustågen utsattes för nazitysk propaganda som organiserades av tyska ambassaden i Stockholm, vilken gav Riksföreningen Sverige-Tyskland i uppdrag att arrangera insamlingar. Betydande belopp samlades in både från egna medlemmar och från sympatisörer av nazistiska och andra protyska organisationer. Lika nazivänliga som Socialdemokraterna var även det svenska kungahuset. Prinsessan Sibylla var en av kungligheterna som hälsade på och uppmuntrade sårade nazityska soldater i sjukhusvagnarna på deras färd genom Sverige. Ett känt besök gjorde prinsessan Sibyllas på tyskt sjukhuståg i Krylbo 13 november 1941, i sällskap med tysk nazistofficer. (Bilder från detta besök finns i bildgalleriet nedan).

"Redan innan kriget införde Socialdemokraterna censurlagar som förbjöd all svensk press att skriva negativt om Hitler och Nazityskland"

 

Det var uppskattningsvis 30 000 tyska sårade som transporterades genom Sverige. Dessa transporter hade nog intresserat många då de begav sig, men den svenska pressen verkar i stort sett ha följt den socialdemokratiskt ledda regeringens krav om att inte skriva om saken.

Redan innan kriget och samlingsregeringen förbjöd Socialdemokraterna all svensk press att skriva negativt om Hitler och Nazityskland. Man frångick grundlagen och införde presscensur alltså innan kriget bröt ut! Man ville helt enkelt inte att pressen skulle snacka skit om socialisternas bästa vänner. En enda liten notis verkar dock sipprat ut, i Svenska Dagbladet den 5 oktober 1941. Denna lilla notis väckte stort intresse bland allmänheten...

I maj 1943 upphörde transporterna, inte minst på grund av färre antal sårade men bara ett år senare, i april 1944 återupptogs de igen. Nu var de inte längre hemliga av socialdemokraterna och syftet påstods vara att möjliggöra avveckling av den tyska sjukvårdsorganisationen i Finland. Vi skulle alltså vara med i Hitlers "avveckling" på nordkalotten. Under sommaren 1944 rullade de sista tågen med sårade nazisoldater genom Sverige. Krigslyckan började vända...

 

Att Sverige under Andra världskriget var ”neutralt” är allt annat än sant men något dagens socialister gärna stolt vill tro. Vi var bara neutrala till Hitlers fördel. Vi hjälpte säkert alla länder lägga ut minor mot fiender i Östersjön men vi hjälpte bara Nazityskland. Vi hjälpte säkert alla länder att få ha enorma krigslager på svenskt territorium men vi tillät bara Nazityskland. Vi hjälpte säkert alla sårade soldater men vi hjälpte bara de nazityska...

imagesRK5VK863.jpg

Det var bara de nazityska sårade soldaterna det neutrala Sverige hjälpte. De allierade, de västerländska demokratierna var aldrig ett alternativ för Socialdemokraterna. 

Skärmklipp 2020-09-27 14.10.08.png

 "Visst var vi var neutrala - men bara till Hitlers fördel"

 

Sverige tvingades av vår socialdemokratiskt ledda samlingsregering stå på Hitler och nazisternas sida. Socialdemokraterna hoppades deras allierade vän Adolf Hitler skulle vinna kriget men när det på hösten 1944 stod klart att så aldrig skulle bli fallet vände man kappan efter krigsvindarna och plötsligt blev Sovjet, kommunism och Josef Stalin det nya rättesnöret. De allierade, de västerländska demokratierna i Europa var aldrig ett alternativ.

Något vi än idag ständigt blir påminda om. Slagsidan åt vänster är påfallande i media, politiska debatter eller i kulturetablissemanget än idag och mitt i denna soppa står Socialdemokraternas partiledare och varnar för "högerkrafter" och "nynazism".

Vissa vägrar erkänna sin egen historia! Vissa vägrar se sig själva i (s)pegeln!

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna