Baltutlämningen.

"Partiet har aldrig offentligt bett om ursäkt för Baltutlämningen

- en av Sveriges värsta skandaler!"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Baltutlämningen är en händelse i svensk historia som under socialdemokraternas regi för evigt efterlämnat djupa sår och en besk eftersmak i vår historia. Den hölls hemlig i 40 år av Socialdemokraterna och avslöjades först 1985.

Lyssna:Baltutlämningen
00:00 / 22:17

 

De flesta svenskar har hört ordet Baltutlämningen men ytterst få vet vad som egentligen hände. När SVT listade "123 saker varje svensk bör veta om kriget" hamnade Baltutlämningen på 2:a plats.

Med baltutlämningen avses tvångsutlämningen av människor av baltisk härkomst till en säker död i Sovjet som i slutet av andra världskriget lyckades fly från Röda armén i from förhoppning att få stanna i Sverige och sedan återförenas med nära och kära. Något den socialdemokratiska regeringen bryskt satte stopp för! 3000 människor skickades istället mot en mörk framtid, av dessa var 2 370 tyskar och 156 balter. Många tog sitt liv, andra torterades och avrättades, andra bara "försvann".

Detta är Baltutlämningen i korthet;

 

I och med Sovjetunionens offensiv mot Baltikum, Kurland, Bornholm och Finland 1944 flydde ett stort antal tyskar, finländare och balter till Sverige undan den sovjetiska Röda armén. Av dessa var cirka en tredjedel desertörer, en tredjedel demobiliserade finländare samt en tredjedel soldater som, i olika hög grad, frivilligt stridit för Tyskland. I maj 1945 kapitulerade till slut de tyska styrkorna. Kriget var över och en stor ström av flyktingar anlände till Sverige. Människor som flydde de av Stalin och Sovjet ockuperade områdena eller från det sönderbombade Tyskland. Majoriteten av de ca 3 000 soldater som internerade i Sverige var tyskar eller österrikare, endast ett fåtal av dessa var av baltiskt ursprung.

Till skillnad från tyskarna hade dessa balter inget hemland att återvända till. När Baltikum ockuperades av Nazityskland blev balterna mer eller mindre tvingade att slåss för Nazityskland mot Sovjetunionen. När sedan Sovjet besegrade Nazityskland och ockuperade Baltikum kom dessa balter nu plötsligt att klassas som landsförrädare av Sovjetledaren Stalin. De hade stridit för Estland, Lettland och Litauen mot Sovjet men nu fanns dessa länder inte kvar, de var en del av Sovjetunionen. Här i Sverige hoppades dessa 3000 soldater få en trygg framtid men Socialdemokraterna, som efter kriget återtagit all regeringsmakt ville något helt annat...

I samtliga militärområden beordrade högkvarteren planering för att upprätta läger för internering av dessa uppskattningsvis 3 000 soldater plus ytterligare flera tusen civila. Totalt räknade man att Sverige skulle behöva undsätta 10 000 till 15 000 människor i läger runt om i Sverige nu när kriget var över.

Den första gruppen anlände till Ystad och internerades i lägret vid Bökeberg, för att följas av en större grupp på 1 600 man som anlände till Kalmar.

Mellan 30 nov. 1945 - 25 jan. 1946 utvisades totalt 3000 personer varav 156 baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen och ett okänt öde.

Skärmklipp 2020-09-27 12.32.04.png

De kom sedan att utplaceras i något av interneringslägren i Ränneslätt utanför Eksjö, Backamo och Grunnebo nära Uddevalla, Lagerlingen i Havdhem på Gotland och lägren i Rinkaby och Gälltofta, båda strax utanför Kristianstad.

Den 2 juni 1945 överlämnade Sovjetunionen en not till Socialdemokraterna att militär och liknande personal från östfronten som internerats i Sverige skulle återbördas till Sovjetunionen enligt de tyska kapitulationsvillkoren.

"De desperata soldaterna stympade sig själva för att slippa utlämning. 

En av dem körde in en blyertspenna i ögat medan några högg av sig fingrar"

Den svenska regeringen svarade att de skulle hörsamma Sovjets krav på utlämning trots att Sverige varit neutralt under kriget och inte på något sätt var bundet av de tyska kapitulationsvillkoren. Socialdemokraternas svar hölls hemligt för allmänheten fram till november 1945. Den 15 november sammankallade Socialdemokraterna en presskonferens där statsminister Per-Albin Hansson och utrikesminister Östen Undén bad pressen om tystnad tills man hunnit ordna bättre bevakning av lägren. Nyheten avslöjades dock två dagar senare av två tidningar som inte medverkat vid presskonferensen, Dagsposten och Vestmanlands Läns Tidning.

Nyheten väckte stor uppmärksamhet då det innebar att 167 baltiska medborgare skulle skickas till Sovjetunionen och, antogs det, straffas som landsförrädare. Ett straff som oftast betydde döden. Sovjetunionen hade ockuperat och annekterat de baltiska staterna redan 1940 och betraktade därför alla balter som stridit för fienden som landsförrädare. Enligt dem själva, mängder av svenskar och av en enig eftervärld var de snarare offer för Sovjetunionens brutala maktpolitik.

 

I början av andra världskriget hade Stalin låtit ockupera Baltikum och, mot balternas vilja, införlivat hela området med sitt kommunistiska imperium. Situationen för de tyska internerna, 2 370 till antalet, uppmärksammades inte alls på samma sätt eftersom det antogs att dessa "endast skulle behandlas som vanliga krigsfångar"även om det i praktiken innebar samma öde även för dessa människor!


Regeringen var införstådd med att beslutet skulle mötas av protester och bevakningen av lägren utökades. På lägret i Ränneslätt, Eksjö, där det fanns totalt 650 internerade, uppgick bevakningspersonalen till totalt 1 470 vakter! Mer än två vakter per fånge!

image.jpg

Många soldater stympade sig själva för att slippa bli utvisade. Den Socialdemokratiska regeringen gav dock ingen nåd. Alla skulle utvisas - med våld!

Skärmklipp 2020-09-27 12.32.15.png

Vänsterpartiet (dåvarande Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, senare VPK) ville gå ännu längre och även skicka tillbaka alla de 30 000 civila flyktingarna från Baltikum. Tack och lov fick partiet inget gehör för sitt galna förslag.

Utlämningsfrågan rev upp djupa sår i det svenska samhället. Den 22 november inledde balterna en hungerstrejk, den 24 november även de utlämningshotade tyskarna.  Samma dag den 24 november 1945, sju dagar efter det att utlämningen blev offentlig,  gick hela Eksjö man ur huse och slöt upp för den största demonstrationen i stadens historia för att protestera mot utrymningen av lägret på Ränneslätt. Protesterna klingade dock ohörda. De desperata soldaterna stympade sig själva för att slippa utlämning. En av dem körde in en blyertspenna i ögat medan några högg av sig fingrar. Stämningen var laddad. En nervös svensk vaktpost råkade av misstag skjuta ihjäl en av de utvisningshotade utan att denne ens försökt fly. Den 27 november lades de baltiska hungerstrejkande in på sjukhus och dagen efter beslöt den svenska S-regeringen att utlämningen av dem skulle skjutas upp tills vidare, medan tyskarna skulle utlämnas enligt plan vid månadsskiftet november-december.

 

För balternas del blev utlämningen verklighet i omgångar mellan mitten av december och 25 januari 1946. På grund av hungerstrejkerna och sjukdomarna sändes "endast" 156 av de ursprungliga 167 balterna över till en väntande fångenskap i Sovjetunionen.

För tyskarnas del inleddes utlämningen den 30 november med det sovjetiska fartyget Kuban. Den 14 och 16 december fortsatte utlämningen med ett sovjetiskt lasarettsfartyg. Den 8 januari fanns det 300 interner kvar i lägren Rinkaby och Gälltofta och den 25 januari verkställdes den sista utlämningen till Sovjetunionen när de sista balterna och 230 tyskar utlämnades till det sovjetiska fartyget Beloostrov i Trelleborgs hamn. Därmed hade alla de 156 balter och 2 370 tyskar tvångsutlämnats till massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins Sovjetunionen.

De flesta tvångsutlämnade sattes i fångläger efter ankomst till Sovjetunionen. Tre blev avrättade för brott de begått som soldater, 23 blev dömda till mycket långa fängelsestraff och hårda straffarbeten. Många torterades eller begick självmord.

Mörkertalet är dock stort. Ett vittne som tjänstgjorde som svensk lots ombord på ett av fartygen fram till territorialgränsen har berättat att så fort fartyget lättade ankar hade Stalintrogna NKVD-soldater gått igenom lastrummet och grep ett antal personer som fördes upp till däck där de avrättades med nackskott, varefter kropparna slängdes över bord.

250px-Baltic_extration_-_1946.jpg

De flesta tvångsutlämnade sattes i fångläger. Tre blev avrättade, 23 blev dömda till mycket långa fängelsestraff och hårda straffarbeten.

Skärmklipp 2020-09-27 12.32.27.png

Vad som sedan hände de 2 370 tyskar och 156 baltiska tvångsdeporterade männen vet vi idag mycket litet om. Den socialdemokratiska regeringen hemlighöll Baltutlämningen i över 40 år för svenska folket. Baltutlämningen smärtar än idag och visar socialdemokraternas mörkaste historia, en historia inga av våra barn idag får lära sig något under sina historielektioner. Spåren av de socialistiska skamfläckarna skulle sopas under mattan, därför försökte man sudda ut händelsen ur historien, som sagt; man höll det hela hemligt för svenska folket så vi aldrig skulle få veta… men...

Den socialdemokratiske politikern och före detta utrikesministern Sten Andersson hävdade ända fram till sin död 2006 att utlämningen var "rätt och riktig". När Stefan Löfven gick med i Socialdemokratiska arbetarpartiet höll hans parti fortfarande Baltutlämningen hemlig.

 

Först 40 år efter händelsen - 1985 - hävdes sekretessen och hemligstämpeln på en av Sveriges största skandaler under 1900-talet. Det var först nu den stora delen av allmänheten fick höra och bli varse vad som egentligen hände. Sekretessen hävdes efter en motion 1980/81:912 av moderaten Anders Björck till riksdagen. Läs motionen (HÄR)

Den 20 juni 1994, nio år efter hemligstämpeln släppts, bad officiellt Sveriges borgerliga regering om ursäkt för det inträffade. Hittills har ännu ingen Socialdemokrat bett om ursäkt för Baltutlämningen!

Samma år, 1994, bjöds 44 överlevande från tvångsutvisningarna in till Sverige för en enkel "ursäktsceremoni" . 40 överlevande, 35 letter, fyra ester och en litauer kom och togs emot av Konung Carl XVI Gustaf. De följande dagarna besöktes bland annat Eksjö och Gotland. Utrikesminister Margaretha af Ugglas, Moderaterna, sade att utlämningsbeslutet varit "överilat och felaktigt", att den svenska borgliga regeringen reservationslöst instämmer i kritiken av detta beslut och beklagar oförrätten. 

DOyLavDXcAAVAcP.jpg

Först 40 år efter händelsen - 1985 - hävdes sekretessen och hemligstämpeln på en av Sveriges största skandaler under 1900-talet.

Skärmklipp 2020-09-27 12.32.35.png

"När Stefan Löfven gick med i det Socialdemokratiska arbetarpartiet

höll hans parti fortfarande Baltutlämningen hemlig"

Det är beklagligt att skandalen fått namnet "Baltutlämningen" då endast 5% av alla de utvisade till Josef Stalins Sovjetunionen var just balter. Vad som hände de övriga 95% vet vi än idag inget om. Vi vet dock från andra länders utvisningar att de flesta hamnade i de kommunistiska gulag-lägren där de under omänskliga förhållanden tvingades till slavarbete tills de dog av utmattning, köld eller svält. Idag räknas kommunistdiktatorn Josef Stalin  till världshistoriens näst värsta massmördare efter partikollegan, kinesen Mao Zedong.

Mao Zedong (1893-1976) som var ordförande i Kinas kommunistiska parti anses idag tagit livet av 70 miljoner människor men uppgifterna varierar. I de flesta fall visste kommunistpartiet mycket väl att det svälte sitt eget folk till döds. Miljontals begravdes levande, torterades och slog ihjäl. Josef Stalin (1878-1953) generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistiska parti (1922-1953) anses ansvarig för mord på uppskattningsvis 70 miljoner människor. Hitler mördade 6 miljoner judar i koncentrationslägren och anses bära ansvaret för ytterligare 6 till 10 miljoner människors liv. 

Det är just här det blir så märkligt att hakkors -med all rätt - är en förbjuden symbol men det är fortfarande helt okej bland ungdomar att ha pins med kommunistiska symboler som "Hammaren & Skäran" och den röda stjärnan. Ogenerat visar man upp sin okunskap och bristfälliga allmänbildning i ett desperat försök att verka hipp och tuff. Okunskapen bland dagens vänstersympatiserande ungdomar är skrämmande låg. Ett resultat av vad som händer när det endast är segermakterna som skriver våra historieböcker. Dagens skola har således mycket kvar att fundera över...

 

Socialdemokraterna har fortfarande aldrig bett offentligt om ursäkt för Baltutlämningen och Stefan Löfven tycks mer intresserad av andra partiers historia än sin egen. Har Socialdemokraterna då lärt sig något av sina misstag? Ja, på sätt och vis men knappast till det bättre. Då -1946- tvångsutvisade man oskyldiga människor mot en säker död i Stalins dödsläger. Idag massimporterar samma parti kriminella våldtäktsmän, IS-terrorister och radikala islamister som med våld och terror ska kulturberika tillvaron för oss svenskar. Och när de sedan begår grova våldsbrott får de stanna som om inget hänt. Hur socialdemokraterna än gör blir det helt fel och det är alltid svenska folket som alltid får lida för deras inkompetens! Till detta kallar man sig själva för ett ”anständigt parti" men sanningen är att inget parti i Sveriges historia har haft så mycket samarbete med nazister, kommunister och islamister som just detta "anständiga parti". Är det verkligen anständigt?

När SVT listade, i programserien "123 saker varje svensk bör veta" ansåg man Baltutlämningen som det näst viktigaste varje svensk bör känna till om Sverige under andra världskriget. (se video nedan)

Är det då inte märkligt att Socialdemokraterna hemlighöll detta i 40 år för svenska folket? 

Är det då inte märkligt att Socialdemokraterna fortfarande vill tysta ner händelsen? 

Är det då inte märkligt att Socialdemokraterna fortfarande inte bett om ursäkt?

Är det då inte märkligt att var fjärde svensk fortfarande röstar på detta parti...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

Källa:

”Baltutlämningen”

(1997) av Valentin Silamikelis

”Legionärerna”

(2018) av Per Olov Enquist

”Balt- och tyskutlämningen 1945-46”

(2015) av  Curt Ekholm

”Baltutlämningen 1946”

(1983) av Janis Zalcmanis.

 

Baltutlämningen i korthet:

Syfte:

Utvisning av 3000 varav 156 baltiska och 2370 tyska soldater till Sovjetunionen och ett okänt öde.

När:

30 Nov. 1945 - 25 Jan. 1946

Var:

Från fångläger i Eksjö, Kristianstad, Uddevalla och Gotland.

Ansvar:

Socialdemokratiskt beslut.

Sekretess:

Hemligstämpel fram till 1985.

Ursäkt:

Av den borgerliga regeringen 1994

 

Tre mycket sevärda videos om Baltutlämningen

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna