Rysstransiteringen.

"65 499 ryssar skickades hem till Josef Stalin via svenska hamnar, vad som sedan hände med dem vet vi fortfarande inte..."

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att Sverige tillät att 65 499 ryssar skickades hem vid krigsslutet från Norge och Danmark via svenska hamnar? Hem till massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins Sovjetunionen och ett okänt öde,

- oftast döden!

Lyssna:Rysstransiteringen
00:00 / 34:46

Var Sverige neutralt under kriget?

-Ja!, svarar säkert Du och en överväldigande majoritet av svenska folket.

Vi svarar Ja för det är vad vi lärt oss. Vi vet inte, men vi tror det så mycket att lögnen blivit en vedertagen sanning.

För lögn är vad det är, en skickligt iscensatt efterhandskonstruktion, signerat socialdemokraterna.

 

Denna artikel ska inte blandas ihop med den officiella versionen av "Baltutlämningen" som ägde rum vid årsskiftet 1945/46 då 156 balter tvångsutvisades till Sovjetunionen och Josef Stalin.

Denna artikel ska inte blandas ihop med "Ryssutlämningen" vid årsskiftet 1944/45 då 2 518 ryssar tvångsutvisades från de 8 svenska ryssläger, som Josef Stalin fick bedriva i Sverige, hem till Sovjetunionen och Stalins gulag-läger.

Denna artikel ska inte blandas ihop med den inofficiella "Baltutlämningen" då faktiskt sammanlagt 3 000 personer, varav 156 balter och 2 518 tyska soldater, tvångsutvisades till Sovjetunionen och Josef Stalin.

Denna artikel handlar om de 65 499 personer från Norge och Danmark som tvingades transiterades genom Sverige -oftast mot sin vilja-  till Sovjetunionen och Josef Stalin där merparten mördades eller sattes i slavliknande arbetsläger. Denna artikel handlar om något ytterst få svenskar idag känner till: Rysstransiteringen!

"Sveriges neutralitet var bara en efterhandskonstruktion"

 

Är det något kommunism och socialism alltid varit väldigt duktiga på i världshistorien så är det dölja och sopa igen sina misstag samt indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den till slut en vedertagen sanning. Sverige var neutralt under kriget, Sverige var neutralt...

När det svenska folkhemmet invigdes efter kriget låg nytryckta historieböcker på varje svensk elevs skolbänk. Där stod den alternativa sanning vi nu skulle förhålla oss till. Ingen fick (eller vågade) ifrågasätta den nya världsbilden Socialdemokraterna skapat. Det är väldigt lätt att berätta "sanningen" när man själv författar historieböckerna…

Hitler och nazism var nu plötsligt de onda som vi hade gjort allt för att besegra. De Allierade, med USA och Storbritannien i spetsen var krigets segrare och den väldige björnen i öst med alla sina fångläger, censur, kommunism och diktatur …tja.. det fina samarbetet med honom håller vi tyst om.

Det finns än idag hemligstämplat material om Socialdemokraternas intima samarbete med Josef Stalin och Sovjetunionen. Sanningen måste alltså fortfarande undanhållas allmänheten för att inte skada partiet. 75 år efter kriget får vi fortfarande inte veta sanningen.

 

Från Luleå gick många fartygstransporter med tusentals sovjetiska krigsfångar som skickades hem från Norge efter kriget. De gick en osäker framtid till mötes. de flesta hamnade i omänskliga slavläger i Sibirien.

Skärmklipp 2020-09-25 11.54.22.png

Något som aldrig fick komma med i våra barns historieböcker är till exempel att den socialdemokratiska minoritetsregeringen (Hansson IV) efter kriget tillät att 65 499 ryssar skickades hem från Norge och Danmark via svenska hamnar mot ett okänt öde till massmördaren Stalins skräckvälde.

"Idag vet vi att många avrättades, sattes i livstids straffarbete eller hamnade i Sibiriens iskalla gruvor"

 

När Hitler i sin bunker i Berlin satte pistolpipan mot tinningen och tryckte av var drömmen om Det Tredje Riket krossat. Någon dag senare kapitulerar Tyskland villkorslöst. Andra världskriget i Europa är över. I det då av Nazityskland ockuperade Norge fanns tusentals ryska soldater ur Röda Armén som nazisterna tagit tillfånga. Soldater som kämpat och till slut besegrat fienden. Men dessa soldater sågs inte som de krigshjältar de var, eftersom de blivit

tillfångatagna av fienden. En soldat som tagits tillfånga ansågs inte kämpat tillräckligt tappert för sitt land och sågs därmed som landsförrädare och för en landsförrädare fanns bara ett straff - döden! 

Nu fanns tiotusentals ryssar som -mot sin vilja- skulle skickas hem, via Sverige, till den kommunistiske massmördare Josef Stalin. Idag vet vi att många avrättades eller sattes i livstids straffarbete i Gulag eller hamnade i Sibiriens iskalla gruvor där miljoner och åter miljoner människor dog som flugor. De dog av utmattning, slavarbete, kyla, svält eller tortyr. Det visste även Socialdemokraterna - redan då!

Enligt norsk statlig statistik dog 13 000 sovjetmedborgare i Norge 1941–1945, varav 10 765 i de nazityska läger som fans i det ockuperade Norge, de övriga på havet. Sommaren 1945 kunde 84 351 sovjetmedborgare "repatrieras" till Sovjetunionen. En repatriering betyder "försoningsarbete", att göra upp med ett smärtsamt förflutet. Frågan är om det smärtsamma skulle komma inom en snar framtid istället? 

Bild på ryssar vid fånglägret vid Kalshäll strax utanför Luleå.

Skärmklipp 2020-09-25 11.59.51.png

De allra flesta, 65 499 personer, fick resa hem via de svenska hamnarna i Gävle, Sundsvall och Luleå. Vid dessa hamnar byggdes det upp stora fångläger för ryssarna. Fångläger som idag inte står omskrivna i våra historieböcker. Det var samma tre svenska hamnar som tidigare använts vid tvångsutvisningarna vid "Ryssutlämningen" (1944/45) och vid "Baltutlämningen" (1945/46). Nu var det dax igen...

Efter krigsslutet i Europa fick en stor del av alla sovjetmedborgare i Norge åka den första biten hemåt med SJ-tåg genom Sverige till utskeppningshamnarna i Luleå, Sundsvall eller Gävle. På tågen togs de om hand av Lottakåren och plutonsjukvårdare. Där fanns även en läkare och en tolk.

"65 499 ryssar tvingades hem till Josef Stalin via svenska hamnar"

Luleå:

Det första ”rysståget” anlände till Luleå järnvägsstation klockan 06.00 den 14 juni 1945. Den mest praktiska plats som fanns för fångarna att kliva av på var Karlshäll. Meningen var att ryssarna bara skulle behöva vänta några timmar för att sedan kliva ombord på fartygen strax utanför Luleå. Vid behov fanns dock armétält uppsatta vid förråden. Karlshäll var platsen som bara månader tidigare varit en enorm lagerplats av Adolf Hitlers krigsförnödenheter för kriget på Nordkalotten.

 

Här hade den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen tillåtit Hitler förvara över 6 000 ton varor och förnödenheter i enorma magasin för att hjälpa nazisterna vinna kriget. I dagens penningvärde hade alla varor som förvarades åt Hitler haft ett värde av närmare 650 miljoner kronor! Nu, någon månad senare skeppas istället ryssar tillbaka till Sovjetunionen mot ett okänt öde från samma kaj där Hitler tidigare lastat av krigsförnödenheter. Ingen annan plats såsom Karlshäll utanför Luleå bevisar vilken fel sida av historien Socialdemokraterna stod på.

Det hela ter sig helt absurt idag. Nu vid Karlshäll stod alltså förloraren i kriget - Hitler och Nazitysklands enorma lagerförråd intakta efter kriget - samtidigt som medborgare från segermakten Sovjet tar sina sista steg i frihet just här. 

Från Narvik till Luleå vidare till Uleåborg (Tappela) i Finland skickades totalt 24 399 krigsfångar som därefter skickades vidare mot ett okänt öde i Gulag-lägren, troligtvis blev de dödade. 

LULEA11.jpg

 

Allt som idag finns kvar av en mörk svensk historia: Resterna av kajen vid Karlshäll, Luleå där 24 399 ryssar från Norge tog sina sista steg i frihet innan tvångsdeporteringen. Året innan hade 2 518 "svenska" ryssar utvisats från samma kaj i den s.k "Ryssutlämningen"

Skärmklipp 2020-09-25 12.04.19.png

Den första båten som avgick från Luleå var s/s Clio som följdes av s/s Aldebaren (3 resor), s/s Ollo (12 resor) och s/s Norna (9 resor)  Den 11 juli avgick den sista båten från Karlshäll. På bara 27 dagar hade 24 399 sovjetmedborgare passerat genom Luleå med 25 fartygsresor. De flesta var soldater ur Röda armén som tillfångatagits och dessa betraktades av Stalin som landsförrädare trots de kämpat och vunnit kriget. För dessa soldater fanns endast ett straff – döden!

"Hitlers lagerförråd stod intakta efter kriget - samtidigt tar soldater från segermakten sina sista steg i frihet just här"

 

Sundsvall:
Från Trondheim till Sundvall vidare till finska Raumo skickades cirka 12 000 krigsfångar som sedan skickades vidare till Sovjetunionen där de försvann. Fångarnaa som kom från Trondheim transporterades till Sundsvall i van­liga godsfinkor som var plomberade, ungefär som nazisterna tidigare skickade judarna till förintelselägren.

I maj 1945 fann man bl.a. Vindskärsvarv i Sundsvall som lämpligt inkvarteringsläger för ryska krigsfångar. Lägret byggdes upp av militärer från LV 5 och i Sundsvalls Tidning från 9 juni 1945 finns att läsa att lägret stod färdigbyggt. Varje dag skulle man kunna ta emot upp emot ca 800 personer och dessa skulle då utspisas genom luftvärnskårens försorg.

Lägret bestod av träbaracker för utspisning, läkarbaracker och sjukvårdstält. Specialbyggda båtbryggor, järnvägsperrong och sanitetsanläggningar och en mindre tältstad. Skyltar på ryska sattes upp för att vägleda till olika stationer i området.

Det sattes upp ett taggtrådsstängsel i dubbla rader med en tre meter bred gata mellan stängslen. Där placerades vaktposter då ingen obehörig fick komma in i området eller komma i kontakt med krigsfångarna. Någon kontakt med civilbefolkningen fick inte äga rum. Om någon ändå tog sig in i lägret väntade tre veckors karantän plus böter. Allt detta p.g.a smittorisken. Likaså skulle ingen kunna ta sig ut ur lägret.

Dessa fångar hade genomlidit något vi har svårt att ta till oss och förstå idag. När de flesta av dem tillfångatogs hade de transporterats gående från Ryssland till Polen. Vidare transport till Nordnorge skedde sedan med båt till fånglägren där. En kvinna berättade att de som inte orkade arbeta hårt blev slagna med gummibatonger som var invirade med taggtråd och värsta fall blev man dödad. 

1.jpg

Fånglägret i Sundvall vid Vindskärsvarv. I förgrunden syns järnvägsvagnarna som fångarna kom med och i bakgrunden syns oljecisternerna. T.v. syns det höga taggtrådsstängslet som omgärdade hela fånglägret.

Skärmklipp 2020-09-25 12.09.44.png

Kvinnor och barn fanns också med från fånglägren och för dessa ordnades en egen avdelning i transitlägret på Vindskärsvarv. Under en månads tid, varje dag sommaren 1945, kom ca 800 människor i järnvägsvagnar till Sundsvalls central där man sedan växlade om vagnarna till industrispåret till Vindskärsvarv. Finska lastfartyg tog sedan över, för vidare transport av människorna till Ryssland. I transitlägret blev man kvar högst en dag. Antalet 800 var antalet man ansåg sig klara av att utspisa på fartygen under resan som tog två dagar. Totalt passerade ca 16 400 människor detta läger under en sommarmånad 1945.

De båda fartygen s/s Najaden och s/s Fennie fraktade sedan över fång­arna till Raumo i Finland för vidare transport med järnväg till Ryssland. Den 14 juni 1945 gick den första transporten. Fångarna var genomgående i mycket dåligt skick. Det var ytterst få som hade hälsa och styrka kvar. Den äldsta i transporten var 90 år och den yngste fyra månader. Svenska myndigheter tillät ryska ambassadtjänstemän att besöka lägret ­och utöva kontroll över fångarna. Dessa tjänstemän torde ha varit politruker (=övervakare åt kommunistpartiet) som hade att tillvarata ryska intressen. De ryska politrukerna torde ha spelat en stor roll i hur fångarna behandlades, helt klart är att politrukerna inte var några trevliga människor. 

 

"De som inte orkade arbeta blev slagna med gummibatonger som var invirade med taggtråd"

 

Gävle:

Från Oslo till Gävle vidare till finska Raumo skickades ytterligare 23 961 krigsfångar som sedan också skickades vidare till Sovjetunionen där de likt de övriga fångarna från Sundsvallstransporterna försvann. Den svenska regeringen påstod att de hade hög moral och stod på den svages sida. Detta bevisade man genom att tillåta en rysk grupp politru­ker åka runt och övertala krigsfångarna att åka hem. De var tvungna att  skriva på ett papper att detta skedda frivilligt. Konsekvensen om man inte gjorde detta skulle bli att Sverige i alla fall genom tvång skulle återsända alla till Ryssland.

Den ryska delegationen drog sig inte för att annonsera i tidningar. Detta skedde på tre språk. Sverige överlämnade en protest mer vek ner sig och allt slutade med att ryssarna fick som de ville. Det är inte alls underligt att Socialdemokraterna har hemligstämplat det som hände.

Enligt en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland den 15 juni 1945 skulle det mellan den 13 och 26 juni avgå ett tågsätt varje dag med 800 ryska krigsfångar från Oslo till Gävle. Den 27 juni skulle det avgå två tågsätt med 800 man, alltså 1 600 man. Hemtransporten från Gävle via Finland skedde med två fartyg från Svea Bolaget. Fartygens namn var s/s Örnen och s/s Wargo.

Avvisningarna skedde med början den 10 oktober 1945 med 23 960 ryska krigsfångar men även flyktingar som rymt från Norge över till Sverige. Hela hamnområdet var avspärrat. Det finns idag några unika bilder från första avfärden. Vid de efterkommande avvisningarna förbjöds all fotografering och alla skriverier i tidningarna om transporterna förbjöds. Att detta förbud efterlevdes bevakades inte av svenskarna utan av ryska politruker.

Sensommaren 1945 hade sammanlagt 65 499 sovjetmedborgare – soldater och civila, kvinnor, gamla och barn – transporterats huvudsakligen från Norge och Danmark via hamnarna i Luleå, Sundsvall och Gävle vidare till Sovjetunionen. ​Vad som sedan hände med dem vet vi fortfarande inget om...

Bild från första fångtransporten från Gävle. Vid de efterkommande transporterna rådde strikt fotograferingsförbud.

Skärmklipp 2020-09-25 12.14.01.png

"Det är inte alls underligt att Socialdemokraterna har hemligstämplat det som hände"

 

När författaren till boken "Livsöden i krig och upplevelser bakom järnridån", Sten Losenborg, 2013 kontakter Gävle kommun för att samla in faktamaterial, fotografier och andra intressanta upplysningar om rysstransiteringen från Gävle hamn får han bara till svar att: "ryska krigsfångar har aldrig evakuerats från eller funnits i Gävle"! Inte ens 2013 ville man kännas vid detta! Är det inte dags att erkänna och belysa denna händelse? Varför ska vi ljuga om oss själva? Varför ska vi blunda för vår egen historia? Åskådare till avvisningarna var flera personer som berättar om händelser som skedde vid transporten av krigsfångarna. Det de såg var hur många släpades och en del bars ombord. En del av dem slogs medvetslösa med batonger.

En fånge kastade sig överbord så fort han kom ombord på fartyget. Mannen slog emot stenläggningen och hamnade i vattnet mellan kajen och fartyget. Han avled direkt och man använde en båtshake för att fiska upp honom, svepte in honom i något och tog honom ombord igen. Detta skedde år 1944 vid den första transporten av krigsfångar som gick över Gävle och som omfattade 15 ryssar.

 

Under deras vistelse i Fredriksskans vid Gävle lyckades en av soldaterna rymma genom att kasta sig i sjön, där han simmade under en pråm men sedan drunknade. Enligt uppgifter från Krigsarkivet, där dokument finns om dessa händelser, så hade Sverige lovat Sovjet att spärra av hamnen vid efterföljande transporter och att fotoförbud skulle råda. Tidningarna fick inte skriva om händelsen. Får man vara hur undfallande som helst?

Endast några få fotografier finns från den första avvisningen från Gävle men därefter rådde strikt fotoförbud. Hamnområdet var avspärrat för alla utom de som skötte avvisningen. Ansvariga för avvisning var svensk militär samt en delegation politruker från ryska ambassaden i Stockholm. Många hungerstrejkade också för att slippa åka tillbaka. Allt detta var meningslösa försök eftersom Sverige medverkade aktivt till att alla blev hemskickade.

Bild från första fångtransporten från Gävle.

Vid de efterkommande transporterna rådde strikt fotograferingsförbud.

Skärmklipp 2020-09-25 12.18.25.png

Vad kunde man förvänta sig hände alla dessa människor när Stalin sagt rakt ut att de var desertörer, kriminella och landsförrädare? En ryss som lät sig tillfångatas, ansåg Stalin vara att betrakta som en landsförrädare. Detsamma ansågs om de som på något sätt arbetat eller hjälpt tyskar eller tyska armen. För dessa var det döden som väntade vid hemkomsten. Formellt reste fångarna hem frivilligt, men sanningen var en helt annan. Som soldat i Röda armen hade de svurit ed att hellre begå självmord än att ge upp och bli fånge. Så faktum är att hade man blivit krigsfånge hos tyska armen var man landsförrädare enligt sovjetregimen. Straffet för landsförräderi var arkebusering eller minst tio år i de fruktade arbetslägren. Detta förhållande kände både krigsfångarna och den Socialdemokratiska regeringen mycket väl till.

 "Myndigheterna: ...ryska krigsfångar har aldrig evakuerats från, eller funnits i Gävle..."

 

s/s Stella Polaris:

En annan skandal i skandalen är händelsen med det svenska fartyget s/s Stella Polaris som transporterade krigsfångar från Mo i Rana i Norge direkt till Murmansk i Ryssland. Far­tyget s/s Stella Polaris var inrett mer som ett lasarettfartyg och som hade svensk besättning och sjukvårdspersonal. Dessa fångar var i mycket dåligt skick och behövde medicinsk hjälp men även dietmat på grund av deras dåliga hälsa. Fångarna torde vara de som kallades tatarer och levde i området kring Uralbergen. De var tysk­vänliga och man kan ana vad Stalin gjorde med dessa människor. Endera döden eller slavläger i Sibirien. Ytterligare uppgifter om dessa krigsfångar finns inte att få i nuläget. Varför hjälpte Socialdemokraterna Josef Stalin med direkttransporter från Norge direkt till Ryssland? Vad hade vi för skyldighet för detta?  Vad hände då när krigsfångarna kom hem till respektive hemort? På alla sätt var det ett grymt öde som mötte de hemvändande krigsfångarna.

De 65 499 hemtvingade ryssarnas öde är än idag fortfarande okänt. Sannolikt avrättades många, medan övriga mer eller mindre mangrant hamnade i kommunistiska koncentrations- och fångläger -Gulag. De sattes i livstids tvångsarbete i Sibiriska gruvor eller dömdes till annan inre exil. Att fruktansvärda bestraffningar väntade visste även den socialdemokratiska minoritetsregeringen sensommaren 1945. Även den svenske ambassadören i Moskva Staffan Söderblom försäkrade desperat att ”inget ont skulle vederfaras” återvändarna men allt var bara lögner...

 

Kontakten mellan ryssarna och ortsborna avbröts abrupt när fångarna sattes på tågen till utskeppningshamnarna i Luleå, Gävle eller Sundsvall för vidare transport till Sovjetunionen. Trots alla personliga band, med okänt antal barn som följd, har ingen av de utlämnade hörts av. Norska, danska och även svenska vänner som sökt kontakt med de hemskickade har aldrig fått svar från de sovjetiska myndigheterna.​ Än idag är dessa uppgifter omöjliga att bringa klarhet i.

 

De ryska arkiven är fortfarande stängda, en del svenska, norska och danska likaså. Att hemlighålla något är att dölja något. Socialdemokraterna vek ner sig fullständigt för Josef Stalin i slutet av kriget när man insåg att Hitler hade förlorat och gjorde allt för att dölja spåren av deras tidigare nazisamarbete. Sedan gjorde man samma sak med Stalin. Gick med på alla krav, stämplade "Hemligt" i dokument som låstes in i arkiven där de än idag ligger och väntar på att en dag få öppnas. Så länge Socialdemokraterna har makten kommer detta dock aldrig ske. Vi, och våra barn, kommer aldrig få veta sanningen om vår egen historia...

 

Resrutten för de flesta av de 65 499 människoöden som transiterades genom Sverige på sin färd mot diktatorn Stalins Sovjetunionen där de flesta sedan försvann...

Skärmklipp 2020-09-25 12.22.25.png

Den socialdemokratiska regeringen valde att fortsätta sin nya inslagna utrikespolitiska politik, de vek ner sig mot Josef Stalin och gick med på att transitera alla dessa ryssar från Norge och Danmark via Sverige hem till Sovjetunionen. Rysstransiteringen hade naturligtvis inte spelat så stor roll, för ryssarna hade ändå skickats hem från Norge och Danmark oavsett rutt och färdväg. Men rysstransiteringen är ytterligare ett bevis på att vi i krigets slutskede ställde oss på Sovjet och Stalins sida utan några protester. Inte ens när kriget var slut vågade den svenska tigern ryta ifrån! Det är ytterligare ett bevis på att vi inte var neutrala. Det är ytterligare ett bevis på att Socialdemokraterna, åter igen ställde sig på fel sida av historien!​

"Vi kommer aldrig få veta sanningen om vår egen historia"

 

Under valrörelsen 2018 hade Socialdemokraterna en valaffisch med texten; ”Stå på rätt sida av historien

Affischen var osmaklig på flera sätt. Dels var den ett indirekt hot och dels var den direkt riktad mot ett annat parti som Socialdemokraterna dessutom medvetet spridit lögner och förtal om, men mest för att den åter bevisar socialisternas ständiga dubbelmoral. Under 30- och 40-talet valde Socialdemokraterna just fel sida av historien – två gånger!

Från 1934 till 1944 gjorde partiet allt man kunde för att hjälpa Hitler till seger. Vi skulle bli en del av Det Tredje Riket. Vi tillverkade olagligt stridsflygplan och stridsvagnar till Tyskland. Vi skeppade all den järnmalm och alla de miljontals kullager Hitler behövde för att bygga upp sin krigsmakt, en export som både fortsatte och ökade under kriget. Socialisterna stod helt på Nazitysklands sida under nästan hela kriget. 

Från hösten 1944 när krigslyckan vänt ställde vi oss istället på massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins sida och Sverige var ytterst nära att bli en del av Sovjetunionen. Stalin hade fått tillstånd att driva 8 ryska fångläger i Sverige, läger som i praktiken var Sovjetiskt territorium och vi utvisade utan omsvep alla de 2 518 ryssar Stalin ville ha hem.

 

Vid Fredriksskans utanför Gävle ordnades tältläger för de sovjetiska soldaterna i väntan på hemresan till Stalins Sovjetunionen och en oviss framtid.

Skärmklipp 2020-09-25 12.26.12.png

De Allierade var aldrig ett alternativ för Socialdemokraterna! Socialdemokraterna föredrog alltså både nazism och kommunism (idag kan vi även lägga till islamism) före demokrati! Detta är vad Socialdemokraterna alltså kallar att "stå på rätt sida av historien"

Valaffischen är en ständig påminnelse om socialismens dubbelmoral och att vi var allt anat än neutrala under kriget. Just därför får vi aldrig glömma den.

Socialdemokraternas ryggradslösa, oanständiga och ansvarslösa politik gjorde att omvärldens segermakter under årtionden framöver – med all rätt- inte såg oss med blida ögon. Sverige och svenska folket blev krigets ynkryggar för den politik vi förde. Vi var faktiskt en av krigets förlorarstater även om vi inte deltog aktivt i kriget. För detta fick vi också betala ett enormt krigsskadestånd, även detta något Socialdemokraterna höll hemligt men avslöjades så sent som 2019. Stefan Löfven har inget att vara stolt över. Hans ”anständiga” parti ställde sig på fel sida av historien – två gånger, ändå är majoriteten av befolkningen övertygade om att vi var neutrala. Hur kan det komma sig?

 

"Sanningen måste fortfarande undanhållas allmänheten för att inte skada partiet"

 

Än idag -75 år senare- har det, i huvudsak, socialistiskt styrda Sverige haft extrem slagsida åt vänster, ett ständigt mén från krigets slutskede då socialdemokraterna plötsligt blidkade Stalins totalitära kommuniststyre.

 

Vi märker det fortfarande hur statlig media såsom SVT, UR och SR dagligen vänstervinklar sin nyhetspropaganda eller hur Löfvens partiorgan Aftonbladet sällan skriver sanningen om vår egen nutidshistoria. Det är bara att titta i våra egna barns historieböcker för att förstå hur mycket censurpennan har använts av det parti som i huvudsak styrt Sverige sedan 1920.

 

Vi matas och indoktrineras av media om Hitler, Nazityskland och förintelsen men aldrig får vi lära oss om de större utrotningarna som gjordes (och görs än idag!) i kommunismen och socialismens namn!

Aldrig får vi veta om Gulag-lägren i Sibirien där mångfalt fler mördades än i de nazityska gaskamrarna. Aldrig får våra barn lära sig i skolan vilka de tio värsta diktatorerna är och vilken ideologi de företrädde.

Aldrig får våra barn läsa om baltutlämningen, än mindre om ryssutlämningen, rysslägren eller rysstransiteringen! Vi ska bara blunda, glömma och vända blad som om ingenting har hänt. Den svenska tigern vann!

 

Vid krigsslutet fanns det tiotusentals sovjetiska soldater i Norge. Krigsfånger som transporterades med tåg genom Sverige och tillbaka till Sovjetunionen.

Skärmklipp 2020-09-25 12.35.21.png

Idag 75 år efter kriget finns fortfarande hemligt material som är så känsligt att allmänheten måste hållas ovetande om sanningen! Socialdemokraterna har inte rent mjöl i påsen, tvärtom så är påsen full med blod. Blod från de 65 499 människor som hans parti skickade hem till massmördaren Josef Stalin och som vi sedan aldrig mer fick ett livstecken från!​

​Rysstransiteringen vet vi fortfarande väldigt lite om då hemlighetsstämpeln inte på långa vägar är helt hävd.  Vi vet att den skett och hur många som skickades hem till Stalins kommunistdiktatur men vi vet fortfarande inte detaljerna. Sanningen skulle fortfarande efter 75 år skada det parti som Stefan Löfven anser är "ett anständigt parti". Det är kanske nu vi börjar ana vidden av det hela... ?

 

"Socialdemokraterna har föredragit såväl nazism som kommunism före demokrati."

Vi kommer många gånger tvingas höra Stefan Löfven berätta om andra partiers historia, men vi kommer ALDRIG få höra honom berätta om sitt eget partis historia...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta när hans parti tvångssteriliserade 63 000 ovärdiga svenskar...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta när hans parti torterade 660 förståndshandikappade på Vipeholm...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta när hans parti skrev på Barcelonaavtalet för ett muslimskt övertagande...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta när hans parti uppmanade nazisterna stämpla ett stort rött J i judarnas pass...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta när hans parti under 54 år studerade rasbiologi...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tillät 2,1 miljoner nazister

transporteras genom Sverige...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti försökte -och närapå lyckades- utrota hela den samiska kulturen...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti inrättade 14 hemliga och slutna koncentrationsläger i landet...

...och vi kommer heller aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tillät 65 499 ryssar transiteras genom Sverige till ett okänt öde i vännen Stalins kommunistdiktatur .

 

Socialdemokraterna - partiet som ställt sig på fel sida om historien - två gånger - och nu skyller alla sina misstag på andra partier...

Skärmklipp 2020-09-25 12.39.04.png

.. men vi kommer höra Löfven berätta om alla andra partiers historia! ..något att tänka på nästa gång Stefan Löfven anser socialdemokraterna "står på rätt sida av historien".

 

Den viktigaste frågan är dock vilken sida av framtiden Du själv står på nästa gång vi har ett demokratiskt val i Sverige?

Eller ska Du åter igen bli grundlurad av socialismens effektiva indoktrineringsmaskineri och propagandaapparat?

Sanningen tycks alltid vara Socialdemokraternas värsta fiende - oavsett vilken sida av historien de står på!

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

Källa

”Slaget om Nordkalotten”

(2001) av Lars Gyllenhaal.

”Tyskar och allierade i Sverige”

(2011) av Lars Gyllenhaal.

”Livsöden i krig och upplevelser bakom Järnridån”

(2014) av Sten Losenborg

 

Rysstransiteringen i korthet:

Syfte:

Passage genom Sverige av 65 499 ryssar till Stalin och ett okänt öde - många sattes i Gulag.

När:

Under hela 1945

Från:

Sundsvall, Gävle och Luleå. 

Ansvar:

Socialdemokratiskt godkännande.

Sekretess:

Fortfarande delvis hemligstämpel.

 

Video om Rysstransiteringen.

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna