Rysstransiteringen.

"Sanningen är alltid Socialdemokraternas värsta fiende oavsett vilken sida av historien de står på!"

Visste Du att Socialdemokraterna tillät att 65 499 ryssar skickades hem vid krigsslutet från Norge och Danmark via svenska hamnar? Hem till massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins Sovjetunionen och ett okänt öde,

- oftast döden!

 

Var Sverige neutralt under kriget?

-Ja, svarar säkert Du och en överväldigande majoritet av svenska folket.

Vi svarar Ja för det är vad vi lärt oss. Vi vet inte, men vi tror det så mycket att lögnen blivit en vedertagen sanning.

För lögn är vad det är, skickligt iscensatt och regisserat av socialdemokraterna.

För hur neutralt är ett land som tillåter en hel krigsdivision på 14 000 nazisoldater och deras vapen transporteras genom landet och dessutom tillåter vårt järnvägsnät bli ett rullande krigssjukhus åt Adolf Hitlers nazister?

Hur neutralt är ett land som låter 1,2 miljoner nazisoldater transporteras på svenska järnvägar till och från slagfälten?

Hur neutralt är ett land som låter Adolf Hitler ha enorma lager av krigsförnödenheter lagrade i landet?

Hur neutralt är ett land som låter Hitler köpa all den järnmalm han är så beroende av för att tillverka vapen, och allt detta mitt under det brinnande kriget?

Hur neutralt är ett land som tillåter massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin bedriva sju fångläger i landet – underställt ryska lagar?

 

-Nej, Sverige var allt annat än neutralt under kriget, allt vi hört är bara en efterhandsrekonstruktion i regi av socialdemokraterna.

Under valrörelsen 2018 hade Socialdemokraterna en valaffisch med texten; ”Stå på rätt sida av historien

Affischen var osmaklig på flera sätt. Dels var den ett indirekt hot och dels var den direkt riktad mot ett annat parti som Socialdemokraterna dessutom medvetet spridit lögner och förtal om, men mest för att den åter bevisar socialisternas ständiga dubbelmoral.

Under 30- och 40-talet valde Socialdemokraterna just fel sida av historien – två gånger!

"Sverige var allt annat än neutralt under kriget, allt vi hört är bara en efterhandsrekonstruktion"

Från 1934 till 1944 gjorde partiet allt man kunde för att hjälpa Hitler till seger. Vi skulle bli en del av Det Tredje Riket. Socialisterna stod helt på Nazitysklands sida under nästan hela kriget.

Från hösten 1944 när krigslyckan vänt ställde vi oss istället på massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins sida och Sverige var nära att bli en del av Sovjetunionen. De Allierade var aldrig ett alternativ för Socialdemokraterna!

Socialdemokraterna föredrog alltså både nazism och kommunism (idag kan vi även lägga till islamism) före demokrati!

-Är det vad Du kallar "rätt sida av historien", Stefan Löfven?

Stå på rätt sida av historien” är en valaffisch vi därför aldrig får glömma! Den är en ständig påminnelse om socialismens dubbelmoral och att vi var allt anat än neutrala under kriget.

Socialdemokraternas ryggradslösa, oanständiga och ansvarslösa politik gjorde att omvärldens segermakter under årtionden framöver – med all rätt- inte såg oss med blida ögon. Sverige och svenska folket blev krigets ynkryggar för den politik vi förde. Stefan Löfven har inget att vara stolt över. Hans ”anständiga” parti ställde sig på fel sida av historien – två gånger, ändå är majoriteten av befolkningen övertygade om att vi var neutrala.

Hur kan det komma sig?


Är det något kommunism och socialism alltid varit väldigt duktiga på i världshistorien så är det dölja och sopa igen sina misstag samt indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar.

Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Sverige var neutralt under kriget, Sverige var neutralt! När det svenska folkhemmet invigdes låg nytryckta historieböcker på varje svensk elevs skolbänk. Där stod den alternativa sanning vi nu skulle förhålla oss till. Ingen fick (= vågade) ifrågasätta den nya världsbilden Socialdemokraterna skapat. Det är väldigt lätt att berätta "sanningen" när man själv författar historieböckerna…

Sanningen måste fortfarande undanhållas allmänheten för att inte skada partiet.

 

Hitler och nazism var de onda som vi gjorde allt för att besegra. De Allierade var krigets segrare och den väldige björnen i öst med alla sina fångläger, censur, kommunism och diktatur …tja.. samarbetet med honom håller vi tyst om.

Det finns än idag (2019) hemligstämplat material om Socialdemokraternas intima samarbete med Sovjetunionen. Sanningen måste alltså fortfarande undanhållas allmänheten för att inte skada partiet.

 

Något som aldrig fick komma med i våra barns historieböcker är till exempel att den socialdemokratiska minoritetsregeringen (Hansson IV) tillät att 65 499 ryssar skickades hem från Norge och Danmark via svenska hamnar mot ett okänt öde? Idag vet vi att de flesta avrättades eller sattes i livstids straffarbete i Gulag eller hamnade i Sibiriens iskalla gruvor.

Det visste även Socialdemokraterna - redan då!

 

Enligt norsk statlig statistik dog 13 000 sovjetmedborgare i Norge 1941–1945, varav 10 765 i tyska läger, de övriga på havet. Sommaren 1945 kunde 84 351 sovjetmedborgare repatrieras till Sovjetunionen. De allra flesta, 65 499 personer, fick resa hem via olika svenska hamnar. Redan i oktober 1944 forslades minst 1 000 ryska soldater hem via Gävle hamn. Pressen förbjöds skriva om denna utlämning innan fartyget lämnat svenskt territorium. Sanningen skulle undanhållas allmänheten.

 

Detta var sovjetmedborgare som enskilt eller i mycket små grupper hade tagit sig till Sverige från 1941 till 1944. Efter krigsslutet i Europa fick en stor del av alla sovjetmedborgare i Norge åka den första biten hemåt med SJ-tåg. På tågen togs de om hand av Lottakåren och en plutonsjukvårdare, en läkare och en tolk.


I Gällivare lastades kokkittlar med te ombord. Det första ”rysståget” anlände till Luleå järnvägsstation klockan 06.00 den 14 juni 1945. Den mest praktiska plats som fanns för fångarna att kliva av på var Karlshäll, där det tidigare varit en tysk förrådsbas åt Adolf Hitler.

Meningen var att ryssarna bara skulle behöva vänta några timmar för att sedan kliva ombord på fartygen som kunde lägga till alldeles intill förråden. Vid behov fanns dock armétält uppsatta vid förråden.

 

En av alla de Luleåbor som åkte ut till Karlshäll för att ”se på ryssar” var den då trettonårige Arne Edlund:

 ”Det var något av en folkvandring dit”, minns han. ”Deras röster, det sitter kvar! De sjöng i stämmor på ett perfekt sätt!” är några av Arnes starkaste minnen. En ryss ville byta till sig ett bälte från Arne. Han erbjöd en ask tillverkad av flygplansplåt på vilken han ristat in ett skepp. Det blev ett byte.

"Socialdemokraterna föredrar nazism, kommunism och islamism före demokrati."

 

Karlshäll var platsen där bara månader tidigare hade varit en enorm lagerplats av Adolf Hitlers krigsförnödenheter för kriget på Nordkalotten. Här hade den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen tillåtit Hitler förvara över 6 000 ton varor i enorma magasin för att hjälpa nazisterna vinna kriget. I dagens penningvärde hade alla varor som förvarades åt Hitler varit värt närmare en miljard kronor! Nu, någon månad senare skeppas istället ryssar tillbaka till Sovjetunionen mot ett okänt öde från samma kaj där Hitler tidigare lastat av krigsförnödenheter. Ingen annan plats såsom Karlshäll utanför Luleå bevisar vilken sida av historien Stefan ”den anständige” Löfvens parti stod på. Det var allt annat än rätt sida!

Den 11 juli avgick den sista båten från Karlshäll till Sovjetunionen. På bara 27 dagar hade 25 000 sovjetmedborgare passerat Luleå. Sensommaren 1945 hade sammanlagt 64 499 sovjetmedborgare – soldater, civila, kvinnor och barn – transporterats huvudsakligen från Norge och Danmark via olika hamnar i Sverige vidare till Sovjetunionen. Många var soldater ur Röda armén som tillfångatagits och dessa betraktades som landsförrädare och för dessa soldater fanns endast ett straff – döden!

Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen valde att fortsätta sin nya inslagna utrikespolitiska politik, de vek ner sig mot Josef Stalin och gick med på att transitera alla dessa ryssar från Norge och Danmark via Sverige hem till Sovjetunionen. Rysstransiteringen hade naturligtvis inte spelat så stor roll, för ryssarna hade ändå skickats hem från Norge och Danmark oavsett rutt och färdväg. Men rysstransiteringen är ytterligare ett bevis på att vi i krigets slutskede ställde oss på Sovjet och Stalins sida. Det är ytterligare ett bevis på att vi inte var neutrala. Det är ytterligare ett bevis på att Stefan Löfvens anständiga parti åter igen ställde sig på fel sida av historien!​

Resterna av kajen vid Karlshäll, Luleå där 25,000 ryssar tog sina sista steg i frihet innan tvångsdeporteringen.

De hemtvingade ryssarnas öde är än idag fortfarande okänt. Sannolikt avrättades de flesta, medan övriga mer eller mindre mangrant hamnade i kommunistiska fångläger -Gulag-, sattes i livstids tvångsarbete i Sibiriska gruvor eller dömdes till annan inre exil. Att fruktansvärda bestraffningar väntade visste även den socialdemokratiska minoritetsregeringen sensommaren 1945. Även den svenske ambassadören i Moskva Staffan Söderblom försäkrade desperat att ”inget ont skulle vederfaras” återvändarna.

 

Kontakten mellan ryssarna och ortsborna avbröts abrupt när fångarna sattes på tåg till Luleå, Gävle, Sundsvall eller andra svenska hamnstäder för vidare transport till Sovjetunionen. Trots alla personliga band, med okänt antal barn som följd, har ingen av de utlämnade hörts av. Norska, danska och även svenska vänner som sökt kontakt med de hemskickade har aldrig fått svar från de sovjetiska myndigheterna.

Än idag -2019- är dessa uppgifter omöjliga att bringa klarhet i. De ryska arkiven är fortfarande stängda, en del svenska likaså. Att hemlighålla något är att dölja något. Socialdemokraterna vek ner sig fullständigt för Josef Stalin och gjorde allt för att dölja spåren av deras tidigare nazivänliga politik när det började gå dåligt för Hitler.

 

Än idag -75 år senare- har det, i huvudsak, socialistiskt styrda Sverige haft extrem slagsida åt vänster, ett ständigt mén från krigets slutskede då socialdemokraterna plötsligt blidkade Stalins totalitära kommuniststyre. Vi märker det fortfarande hur statlig media såsom SVT, UR och SR dagligen vänstervinklar sin nyhetspropaganda eller hur Löfvens partiorgan Aftonbladet sällan skriver sanningen om vår egen nutidshistoria. Det är bara att titta i våra egna barns historieböcker för att förstå hur mycket censurpennan har använts av Stefan Löfvens parti.

 

Vi matas och indoktrineras av media om Hitler, Nazityskland och förintelsen men aldrig får vi lära oss om de större utrotningarna som gjordes (och görs än idag!) i kommunismen och socialismens namn!

Aldrig får vi veta om Gulag-lägren i Sibirien där mångfalt fler mördades än i de nazityska gaskamrarna.Aldrig får våra barn lära sig i skolan vilka de tio värsta diktatorerna är och vilken ideologi de företrädde.

Aldrig får våra barn läsa om baltutlämningen, än mindre om ryssutlämningen, rysslägren eller rysstransiteringen!

Idag 75 år efter kriget finns fortfarande hemligt material som är så känsligt att allmänheten måste hållas ovetande om sanningen! Stefan Löfvens parti har inte rent mjöl i påsen, tvärtom så är påsen full med blod. Blod från de tusentals människor som hans parti skickade hem till massmördaren Josef Stalin och som vi sedan aldrig mer fick ett livstecken ifrån!​

Rysstransiteringen vet vi fortfarande väldigt lite om då hemlighetsstämpeln inte på långa vägar är helt hävd.  Vi vet ATT den skett och hur många som skickades hem till Stalins kommunistdiktatur men vi vet fortfarande inte detaljerna. Sanningen skulle fortfarande efter 75 år skada det parti som Stefan Löfven anser är "ett anständigt parti".

 

"Idag vet vi att de flesta avrättades eller sattes i livstids straffarbete i Gulag"

 

Då kanske vi börjar ana vidden av det hela?

Vi kommer många gånger tvingas höra Stefan Löfven berätta om andra partiers historia, men vi kommer ALDRIG få höra honom berätta om sitt eget partis historia...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tvångssteriliserade 63 000 ovärdiga svenskar...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti torterade 660 förståndshandikappade på Vipeholm...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti skrev på Barcelonaavtalet för ett muslimskt övertagande...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti uppmanade nazisterna stämpla ett stort rött J i judarnas pass...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti under 54 år studerade rasbiologi...Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tillät 2,1 miljoner nazister transporteras genom Sverige...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti försökte -och närapå lyckades- utrota hela den samiska kulturen...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti inrättade 14 hemliga och slutna koncentrationsläger i landet...

Vi kommer aldrig höra Löfven berätta om när hans parti skickade hem 2 500 ryssar till döden...

...och vi kommer heller aldrig höra Löfven berätta om när hans parti tillät 65 499 ryssar transiteras genom Sverige till ett okänt öde i vännen Stalins kommunistdiktatur.

 

...men vi kommer höra Löfven berätta om alla andra partiers historia! ..något att tänka på nästa gång Stefan Löfven anser socialdemokraterna "står på rätt sida av historien".

 

Den viktigaste frågan är dock vilken sida av framtiden Du själv står på nästa gång vi har ett demokratiskt val i Sverige?

Eller ska Du åter igen bli grundlurad av socialismens effektiva indoktrineringsmaskineri och propagandaapparat?

Sanningen är alltid Socialdemokraternas värsta fiende oavsett vilken sida av historien de står på!

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen

 ”Socialdemokraterna & Sanningen”. Tack för Du vill vara med och finansiera sajten!

Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com

Swish: 0708 371 788 (ext konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra".

I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt.

Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

Källa

”Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal.

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.

Rysstransiteringen i korthet:

Syfte:

Passage av 65 499 ryssar till Stalin och ett okänt öde - många sattes i Gulag.

När:

Under hela 1945

Från:

Sundsvall, Gävle och Luleå. 

Ansvar:

Socialdemokratiskt godkännande.

Sekretess:

Fortfarande delvis hemligstämpel.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round