top of page

Rasistmötena.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
042s8YsuwXu2.jpg

"Socialdemokraterna är det enda svenska riksdagsparti som förbjudit vita svenskar att deltaga på politiska möten pga sin hudfärg

-och detta 2016!"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Sommaren 2019 sa den dåvarande statsministern Stefan Löfven att han och Socialdemokraterna vill förbjuda rasistiska organisationer. Ok, då kikar vi in bakom kulisserna på Sveriges största rasistorganisation 

- Socialdemokraterna och dess eget ungdomsförbund SSU:

Lyssna:Rasistmötena
00:00 / 32:43

 

Hur ser antisemitismen och rasismen ut inom Socialdemokraterna idag? Är den äntligen bortsopad? Nej rasismen, antisemitismen och svenskhatet är starkare än någonsin och frodas som aldrig förr! Så sent som 2016 hade Socialdemokraterna ett politiskt möte där svenskar inte var välkomna pga sin etnicitet och vita hudfärg! Frågan vi då alla måste ställa oss är; Vill Socialdemokraterna verkligen förbjuda sitt eget parti eller gäller förbudet bara "rasistiska organisationer" som utgör ett hot mot socialdemokratin?

Vi har tidigare berättat om Socialdemokraternas historia med sina starka kopplingar till Adolf Hitler och nazisterna under kriget. I denna artikel flyttar vi fram till nutid och undersöker om anständigheten och moralen fortfarande är lika låg. Vad har hänt de senaste 80-90 åren?

Var inte socialdemokraterna ett parti som skulle stå upp för den svenska arbetarrörelsen och den svenska befolkningen? Var inte socialdemokraterna ett parti för gemenskap och solidaritet mot splittring och rasism? Vilket är idag Sveriges enda rasistiska riksdagsparti som fortfarande skiljer mellan svarta och vita? Vilket är det enda partiet i Sverige som uteslutit mötesdeltagare på grund av sin etnicitet och hudfärg? Svaret är inte helt oväntat: Socialdemokratiska Arbetarpartiet.

Detta är historien om Socialdemokraterna, deras ungdomsförbund SSU och deras hat, rasism och diskriminering mot oss etniska vita svenskar:

"Vilket parti skiljer fortfarande på svarta och vita?"

 

Stockholm 19 september 2016:

Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU ska ha en föreläsning på deras eget partihögkvarter. Det som skiljer detta möte från andra partiers möten är att vita svenskar inte är välkomna. Föreläsningen är endast för ”rasifierade” dvs icke etniska svenskar!

Etniska svenskar är på grund av sin hudfärg alltså inte välkomna att deltaga på denna föreläsning av socialdemokraternas ungdomsförbund! Vi pratar inte USA 1940, vi pratar inte Sydafrika 1960, vi pratar nutida Sverige! Nämn ett annat svenskt riksdagsparti vars ungdomsförbund exkluderat människor på grund av sin hudfärg!

Det stora problemet med föreläsningen är inte bara att hela mötet är extremt rasistiskt och direkt sanktionerat av Socialdemokraterna och ska hållas på deras eget partihögkvarter, utan att den islamistiske ”terrorexperten” Rashid Musa håller i det.

 

Rashid Musa är en mycket kontroversiell ordförande för organisationen "Sveriges Unga Muslimer", SUM, som ofta kan ses på bilder där han gör muslimska brödraskapets tecken.

 

"Sveriges Unga Muslimer" har tidigare kritiserats för att ha kopplingar till just

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

VIDEO: Experimentet: Vad händer med "allas lika värde" om man har en "avvikande" åsikt under ett 1:a maj tåg?  Hur agerar socialister då, när det gäller t.ex. tolerans, yttrandefrihet och demokrati? Mycket sevärt!  VARNING för stötande sanning!

muslimska brödraskapet (som i sin tur har kopplingar till IS) samt att de regelbundet bjudit in antisemitiska och andra judehatiska föreläsare. Hans organisation har vid upprepade tillfällen bjudit in hatpredikanter samtidigt som de får många miljoner i svenskt skattebidrag -varje år!

 

Det är alltså denne Rasid Musa som nu Socialdemokraterna bjuder in till föreläsning på ett möte där vita svenskar inte är välkomna! Angående Sveriges Unga Muslimer så har de kritiserats för att hellre anklaga journalister som skriver om islamism, än att ta avstånd från just islamister, vilket ju säger en hel del...

Exempelvis har de bjudit in Kamal Al-Mekki, som vill införa sharialagar i väst, inklusive halshuggningar, och försvarar slaveri, kvinnohandel och kvinnomisshandel. Rashid Musa självutnämnd ”terrorexpert” skulle föreläsa om ”islamofobi” på ett socialdemokratiskt evenemang anordnat av SSU där endast folk av ”rätt” hudfärg –”rasifierade”- alltså var välkomna. Detta är Socialdemokraterna - partiet var fjärde svensk fortfarande röstar på!

"Det är i slutänden är det vi svenskar som betalar för att inte släppas in på politiska sammankomster"

 

Efter kritik ändrade SSU inbjudan till: ”eventet arrangeras av SSU Stockholms separatistiska nätverk för rasifierade och är endast till för medlemmar och potentiella medlemmar i nätverket”.

Som om detta skulle göra någon skillnad...?

På SSU:s hemsida står det vidare; ”för de som identifierar sig som vita finns det många andra sätt att engagera sig”. Det betyder likväl att vita inte släpps in och får således inte vara med på socialdemokratiska event!

 

Det än mer pikanta i detta är att SSU håller föreläsningen just på Sveavägen 68 i hörsalen, det vill säga i partiets eget partihögkvarter. Att diskriminera folk på grund av etnicitet och hudfärg sanktioneras alltså direkt av Socialdemokraterna.

 

Kommer SSU ha en dörrvakt där som tittar på vilken hudfärg folk har och väljer vem som inte släpps in?

Tyvärr är sådana här arrangemang inget nytt. SSU Stockholm höll ”vita icke välkomna-arrangemang” redan 2015, även då på Sveavägen 68.

Detta rasistmöte kunde genomföras då massmedia lyckades tysta ned

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

VIDEO: Se och lyssna när SSU´s Elsa Salvo inte kan svara på några enkla frågor om rasism när "Granskning Sverige" ringer upp. När man inte trodde det kunde bli mer pin(S)amt. 

Obs, skämskudde!

händelsen, men året efter, 2016, blev de avslöjade av Fria Tider, en s.k. ”högerpopulistisk främlingsfientlig och rasistisk hatsajt"...

När Fria Tider uppmärksammade händelsen ställde plötsligt SSU in mötessammankomsten. Tragikomiskt blev det alltså en "rasistisk hatsajt" som fick det största och värsta rasistiska mötet i modern tid i Sverige att ställas in… men tanken var att vi aldrig skulle få veta...

Ett halvår senare avslöjades det att mötet ändå hade ägt rum. Man sköt bara upp datumet någon vecka och var denna gång mer försiktiga att sprida informationen utanför den egna sfären. Minst två rasistmöten som Socialdemokraterna och SSU anordnat har således genomförts men med all sannolikhet är antalet betydligt fler och något vi aldrig lär få veta. Enligt avhoppare från SSU kan det röra sig om ett tiotal politiska (S)-möten, från 2016 fram till dags datum, där ungdomar inte varit välkomna på grund av sin svenska etnicitet och ljusa hudfärg och att dessa möten varit sanktionerade och godkända direkt av Socialdemokraterna. Är det dessa värderingar det svenska arbetarpartiet idag står för? Är det dessa värderingar var fjärde svensk står bakom?

”-För vita finns det andra sätt att engagera sig”

 

Vi kanske ska börja med en fråga till Socialdemokraterna och till alla Er – var fjärde svensk- som röstat på detta parti: Är det verkligen detta Sverige ni vill ha?

Är det dessa organisationer ni vill förbjuda, eller gäller det bara rasistiska organisationer som inte är kopplade till ert parti? Vill ni då inte förbjuda rasism i alla dess former?

Ett Sverige där ert eget parti exkluderar folk baserat på hudfärg och etnicitet? Ett Sverige där öppet rasistiska arrangemang inte bara ordnas av ert eget parti utan dessutom sanktioneras öppet genom att de hålls på ert partihögkvarter och som dessutom är olagligt!

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kapitel 2, §12 står följande:

"Diskriminering är förbjuden för den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning."

I kapitel 1 §5 står det under punkt 3:

"I denna lag avses etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande."

Det SSU Stockholm gjort är att sätta upp en skylt på dörren där det står:

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

”Svenskar och andra vita äga icke tillträde”. Vad hade hänt om ett annat ungdomsförbund satt upp skylten ”Svarta äga icke tillträde” ? Hade socialisterna då varit lika tysta? Hade media varit lika tysta? -Nej, då hade TV haft extra nyhetssändningar och kvällspressen extra bilagor om skandalen. Då hade en anmälan till DO kommit med vändande post. Med rätta!

En annan sak man undrar är om diskriminering av folk på grund av hudfärg går i linje med de villkor Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällsfrågor ställer för att bevilja det organisationsbidrag på flera miljoner som SSU årligen mottar, för det är i slutänden vi svenska skattebetalare som betalar för att vi inte får släppas in på politiska sammankomster pga vår hudfärg - i Sverige! Är detta socialdemokrati?

Återigen Socialdemokraterna, SSU och alla Ni som röstat på detta ”anständiga” parti: -Är det verkligen detta Sverige ni vill ha?

Är det dessa organisationer ni vill förbjuda? Eller gäller inte rasism mot just svenskar? ...hur är det då med era vackra tal om "allas lika värde"? Eller vill ni ha ett parallellsamhällen med olika lagar beroende på medborgarnas hudfärg och etnicitet? Eller är det helt enkelt så att ni bara vill klassificera "rasistiska organisationer" för de organisationer som utgör ett hot mot er socialistiska maktställning?

"Tack vare "rasistsajten" Fria Tider tvingades SSU ställa in sitt rasistmöte"

 

Det finns alltså både rasism och dubbelmoral i Socialdemokraternas DNA. Rasismen, antisemitismen och svenskhatet inom Socialdemokraterna är idag större än någonsin, större än på 1940 talet som bilden ovan är tagen.

 

Skillnaden är bara att Socialdemokraterna ändrat texten från 40-talet; "Judar och halvjudar äga icke tillträde" till att idag skriva "Etniska vita svenskar äga icke tillträde!" Det finns således ingen skillnad. Längre än så här har alltså inte Socialdemokraterna kommit med rasismen inom sitt parti på 80-90 år!

 

Detta är något vi alltid ska tänka på nästa gång vi hör partiledaren berätta om andra partiers uppdiktade historia och påstådda "rasism" och "främlingsfientlighet".

Samtidigt så går nu Socialdemokraterna ut med att de vill förbjuda rasistiska organisationer. ...och det är nu - det är nu- det börjar bli riktigt riktigt otäckt...

...för självklart kommer man inte förbjuda sitt eget parti eller sitt eget ungdomsförbund SSU. Nej man vill göra skillnad på "rasistiska organisationer" utifrån vad som gynnar deras eget parti och möjligheten att få fler röster och behålla makten. Ändamålet helgar medlen.

Man vill alltså i slutänden göra skillnad på "högerrasism" (hat mot icke svenskar

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

VIDEO: Socialdemokrater visar idag helt öppet sin rasism och sitt hat mot judar när de marscherar på Sveriges gator och torg och skanderar slagord såsom "Leve Palestina", "Död åt Israel" och "Krossa sionismen". (Fler video längre ner)

= rasism), och "vänsterrasism" (hat mot svenskar = Ok) vilket ju faktiskt är inget annat än just...diskriminering och rasism! "Allas lika värde" gäller således bara för de som ingår i vänsterfalangen. De andra har uppenbarligen inget värde...

Att gå på våra gator och torg och skandera "Död åt Israel", "Leve Palestina", "Krossa sionismen" eller "Död åt SD och alla andra borgare" eller anordna politiska möten endast  för "rasifierade" är enligt Socialdemokraterna inget rasistiskt. Men att kritisera en oansvarig migrationspolitik eller belysa den skenande kriminaliteten i vårt samhälle, och orsaken till detta, är enligt Socialdemokraterna såväl rasism som främlingsfientlighet! 

Socialisternas prat om att förbjuda "rasistiska organisationer" klingar patetiskt ihåligt så länge den största rasistorganisationen är deras eget parti. Lek med tanken; att det största motståndarpartiet kommer till makten och faktiskt verkställer Socialdemokraternas eget förslag. Tror Ni då partiledningen applåderar av glädje och varit lika euforiska när man inte längre har makten att bestämma vad som faktiskt är rasism? Tänk om deras eget förslag slår tillbaka mot dem själva. Tänk om någon på allvar vill förbjuda SSU p.g.a all rasism inom partiet. Att förbjuda rasistiska organisationer är bara bra så länga man själv har full kontroll och kan bestämma vad som är rasism och vilka organisationer som bör förbjudas.

 

Hur man än vrider och vänder på det så är just dubbelmoralen den främsta ledstjärnan i Socialdemokraternas politik och har så alltid varit -  i alla socialistiska länder - i alla tider. Det parti var fjärde svensk fortfarande röstar på...

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

Video:

VIDEO: Detta är vad som händer om man inte har samma vänster-politiska åsikter och råkar gå förbi vänsterblivna socialdemokrater, kommunister och islamister. VARNING för våldsamma bilder!

VIDEO: När SSU och Socialdemokraterna trasslar in sig i sin egen rasistiska politik när vita svenskar inte fick vara med på politiska möten pga sin hudfärg.

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page