top of page

De Muslimska Helgdagarna.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
9fd0ad_440bfe67c8184c5b9472e75e570d77f0~mv2[1].jpg

"Socialdemokrater kräver att svenska kristna helger ska ersättas av muslimska och att skolor ska anpassa loven efter muslimska högtider!"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Att Sverige idag är EU:s snabbast växande islamiserade land kan ingen längre blunda för. Vi som minns 70-talet minns ett Sverige utan muslimer, moskéer, böneutrop och tvångsbeslöjade kvinnor. Nu vill socialdemokraterna att vi ska ersätta våra kristna helgdagar mot muslimska och att den svenska skolan anpassas för att bättre passa de muslimska sederna. Detta är vad Socialdemokraterna vill idag!

Lyssna:De muslimska helgdagarna.
00:00 / 22:09

 

Idag är vår befolkning till över 16% muslimer, moskéer finns i varje större samhälle, i alla städer, vissa med böneutrop på arabiska över det svenska samhället. Kvinnor tvingas gå i slöja, hijab, burka eller niqab. Skolbussen är könsseparerad och i skolmatsalen serveras halalslaktat kött, och efter skoltidens slut är det koranläsning som gäller. Islam tar över vårt samhälle allt mer och kommer så fortsätta att göra tills de helt tagit över, vilket de har full rätt att göra enligt Barcelonaavtalet och SMR-avtalet som Socialdemokraterna skrivit under.

När allt fler svenskar under 90-talet började vända socialismen ryggen blev Socialdemokraterna tvungna att hitta nya väljargrupper om man inte skulle förlora makten över Sverige. Massinvandringen blev lösningen på problemet. Man lovade bostäder och bidrag. Man lovade att inget skulle hindra muslimers krav i det svenska samhället enligt Barcelonaavtalet och SMR-avtalets villkor. Ett nytt Sverige skulle skapas med invandrare som var mer trofasta den röda ideologin och socialismen. Idag vet vi att Socialdemokraternas starkaste fästen finns i förorterna där utbildningsnivån är låg eller helt obefintlig. 

"Arbetarpartiets starkaste fästen finns där arbetslösheten är som högst"

Som ett naturligt steg i detta började också de aktiva inom socialdemokratin bytas ut mot människor med helt andra värderingar än Olof Palmes vision om ett tryggt och solidariskt folkhem. De senaste 10 åren har islamiseringen inom partiet varit lika påtaglig som i övriga samhället. Kulmen nåddes hösten 2018 då det var fullständigt kaos inom SSU där islam, antisemitismen och muslimer nu helt tagit över vissa distrikt.

Det är ju ett tragiskt faktum att muslimer i princip tagit över SSU men lika skrämmande att svenska socialdemokrater aktivt låtit detta ske. När svenskarna under 80-talet i allt större utsträckning vände socialismen ryggen när man började inse att Socialdemokraterna inte längre arbetade för vårt land och svenska folkets bästa blev vi straffade med en oåterkallelig islamisering som helt kommer ta över Sverige inom 40 år med nuvarande massinvandring och barnafödande.

...hur gör vi då?

Redan 2011 ville Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin utreda möjligheterna till en muslimsk helgdag då hon tyckte den stora andelen kristna helgdagar rimmar illa med det redan då multikulturella Sverige. Carin Jämtin gick på val med sina förslag om islamiseringen och valaffischer med hennes sverigefientliga budskap sattes upp runt om i landet.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

””… -Nästan alla våra helgdagar, förutom midsommar och första maj, är religiöst kristet betingade. Eftersom Sverige är heterogent borde helgdagarna faktiskt spegla någon slags känsla av att vi är olika. Det gör de inte idag. …””

Hennes förslag var att den första dagen i Eid al-fitr, högtiden som avslutar ramadan, skulle bli röd dag på bekostnad av någon kristen helgdag. Ordföranden i svensk islamisk samling Abd al Haqq Kielan jublade över förslaget från Carin Jämtin och tyckte det skulle vara en oerhörd landvinning. 

Däremot var han inte säker på att det är avslutningen av ramadan som är den viktigaste högtiden att få en röd dag på. Offerhögtiden, avslutningen av pilgrimsfärden till Mecka, är egentligen större. Vilken helgdag ska då tas bort? " -Midsommar kan man möjligtvis strunta i",  menade Abd al Haqq Kielan.

 

Carin hade dock inget intresse att ta bort 1:a maj som helgdag. Sveriges enda förlegade politiska helgdag vikt åt några fanatiska socialister som ska ut och demonstrera mot alla som inte tycker som dom med budskapet "Allas lika värde"...

Andra Socialdemokrater som vill islamisera Sverige i än högre utsträckning är Robert Olesen och Per Ribacke som i en debattartikel i Smålandsposten krävde att skolor bör anpassa loven efter muslimska högtider. Olesen och Ribacke tyckte man ska planera in elevernas lovdagar så att de sammanfaller med muslimska högtider. Även här handlade det om högtiderna Eid al Fitir som är fastemånaden Ramadans avslutningsfest samt Eid al Adha som markerar slutet på vallfärden till Mecka. Muslimska barn begär därför ledigt från skolan under dessa dagar. Olesen och Ribacke menar att detta leder till att många barn går miste om undervisning. ””… Detta är ett nationellt problem. Vi har ledigt under våra kristna högtider, muslimska elever tar dessutom ledigt under sina högtider men det blir inga naturligt lediga dagar …”” 

 "Carin Jämtin ville att  Eid al-fitr skulle bli röd dag på bekostnad av en kristen helgdag"

 

De båda politikerna anser också att planeringen och arbetsmiljön i skolan påverkas negativt då många elever är borta eller ”tvingas” delta i undervisningen mot sin vilja för att de inte beviljats ledighet. 

 

”-I värsta fall skapas motsättningar och irritation som följer med under terminen”, menar de. Robert Olesen och Per Ribacke föreslog att skolan helt enkelt förlägger några av lärarnas studiedagar så att de sammanfaller med nyss nämnda muslimska högtider.

Det är inte bara det Socialdemokratiska "arbetarpartiet" som nu sviker det svenska folket, vår religion, våra högtider, våra seder, traditioner och vår kultur. Även svenska kyrkan håller uppenbarligen på att islamiseras! Sedan ett antal år driver Svenska kyrkans församling ett projekt för att bygga en moské i anslutning till den befintliga kyrkan i Fisksätra i Stockholm. Den planerade moskén går under namnet ”Guds hus” och beräknas kosta 39 miljoner kronor, ett belopp som kyrkan (dina pengar!) nu försöker samla in via en stiftelse.

Kritiker har ifrågasatt om kyrkan verkligen ska bygga moskéer och om den inte istället borde fokusera på den kristna tron. Dom har tydligen blivit heltokiga i Svenska kyrkan. Inte nog med att man hade beslöjade muslimska kvinnor på omslaget till sitt valmanifest i kyrkovalet, man går nu ut och anser att imamer

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

(muslimska präster) ska undervisa och proklamera sina muslimska budskap i den svenska skolundervisningen för våra barn.

Den socialdemokratiska politikern och prästen Anna Karin Hammar vill släppa in imamer i våra svenska skolor. Hammar anser att religiösa företrädare för islam måste få undervisa barn i religion under skoltid för att skapa en ”jämlik skola”. Hammar kritiserar iden med friskolor men tycker att islam ska vara en "självklar del av svenska skolbarns undervisning". Hon tycker att skolan måste ge en tydlig plats åt elevernas religiositet, och då särskilt islam.

Rent praktiskt tycker Hammar att skolor borde bjuda in representanter för de andra stora religiösa traditionerna (läs = islam, då övriga världsreligioner knappt finns representerade i Sverige). Det kan vara en imam och sedan delas eleverna upp i de traditioner där de känner sig mest hemma (dvs pojkar och flickor för sig). Där får de undervisning utifrån sin tro. Lite som hemspråksundervisningen.

 

Allt detta ska ske på skoltid tycker Hammar. Den socialdemokratiska politikern och prästen Anna Karin Hammar tycker alltså man ska dela upp eleverna i grupper utefter religion och kallar detta för en ”jämlik skola”!? ””… för att ungdomar ska må bra behöver skolan hjälpa elever att hitta en existentiell förankring …”” säger socialisten och prästen Anna Karin Hammar vidare.

"– Det Anna Karin Hammar säger är en logisk konsekvens av politisk och/eller profetisk diakoni. Initiativtagare till att föra in det begreppet i Svenska kyrkan var hennes bror KG Hammar", säger Johan Westerholm, mångårig före detta medlem i Socialdemokraterna och ansvarig utgivare för Ledarsidorna. – Religionskunskapen ska helt enkelt anpassas till att inte vara stötande för den muslimska ordningen!

"Socialdemokraterna har dessa områden som förebild för hur vårt framtida Sverige ska se ut"

Där många kulturer och religioner krockar blir det alltid motsättningar och konflikter. Vi har sett det i t.ex Mellanöstern de senaste tusen åren. Vi ser konflikterna i alla gränser mellan religioner. Varför klarar inte en Socialdemokrat av att se det vi andra kunnat se och vetat om i hundratals år? Redan idag kan vi se glimtar av hur vårt framtida Sverige kommer se ut.

 

I de s.k. ”utanförskapsområden” (även kallat No-Go zoner) är etniska svenskar redan i minoritet. Vi har läst larmrapporter hur svenska barn i dessa områden mobbas för de äter fläskkött, mobbas för att deras mammor inte bär slöja eller mobbas för familjen har hund. Områden där kvinnor trakasseras för de klär sig svenskt, äter svenskt eller har en kristen grundsyn.

 

Det är i dessa områden majoriteten av alla balkongfall inträffar och majoriteten av alla dessa olyckor råkar vara tonårsflickor. Det är i dessa områden majoriteten av alla blåljusattacker sker. Det är i dessa områden majoriteten av alla bilbränningar, könsstympningar och gruppvåldtäkter sker. Det är i dessa områden majoriteten av alla mord och skottlossningar sker. Det är i dessa områden majoriteten av all gängkriminalitet finns.

 

År 2000 fans ca 80 ”utanförskapsområden” i Sverige, idag har de fördubblats och dessutom blivit större! Dessa områden ger en glimt hur hela vårt nya Sverige kommer se ut inom en snar framtid. Det är dessa områden Socialdemokraterna har som förebild för hur vårt framtida Sverige ska se ut. 

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

I dessa områden är Socialdemokraterna idag det största partiet. Man har gått från traditionellt svenskt arbetarparti till ett parti för arbetslösa invandrare. Socialdemokraterna är med andra ord störst där svenskheten är som minst!

Islamiseringen tuggar sakta men säkert bit för bit av samhället, det råder det ingen tvekan om! Tillräckligt långsamt för att majoriteten inte ska lägga märke till förändringen men tillräckligt fort för att några få vågar inse faran. Samhällets handfallenhet inför religiösa krav är skrämmande – det handlar om krav på könsseparatism i olika sammanhang, dispens för religiös klädsel på arbetsplatser, krav på specialkost, diskussioner om könsstympning, månggifte eller barnäktenskap. Vi har sett avslöjanden inifrån moskéer hur kvinnor förnedras och tex inte får polisanmäla vid misshandel. Vi har sett hur barn könssepareras i skolbussar och undervisningar. Vi har tydligt fått erfara hur sharialagsförespråkare nästlat sig in i våra domstolar. Hur mycket av våra egna traditioner och värderingar måste vi avsäga oss för att blidka frivilligt hitkomnas religioner och kulturer?

Vi har också sett hur det svenska folket nu sviks. Hur svenskarna nu ska förpassas till tredje klassens invånare i sitt eget land när invandrare tillåts gå före i bostadskön, hur de tillåts gå före på arbetsmarknaden, hur de får utbildningar och körkort gratis av oss skattebetalare, hur kommuner köper in mångmiljon lyxvillor och ger till nyanlända, hur nyanlända som aldrig lagt en krona i skatt kan kvittera ut bidrag som motsvarar flera heltidslöner, hur de får gratis sjukvård och tandvård där vi andra -även pensionärer- tvingas betala... ja listan kan göras oändligt lång…

Ingen nykter människa kan påstå att Sverige INTE islamiseras. Det gäller bara våga öppna ögonen och se sanningen, samma sanning som idag är Socialdemokraternas värsta fiende. Man kan aldrig klaga över samhällsutvecklingen och sedan gå till valurnan och rösta på det parti som orsakat det haveri vi nu sitter fast i. Aldrig!

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

  Läs mer om islamiseringen inom Socialdemokraterna här:  

ISLAMISERINGEN INOM SSU

ANTISEMITISMEN INOM (S)

BARCELONA-AVTALET

SMR-AVTALET

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page