top of page

Antisemitismen.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
292236_edited.jpg

"ABF och Broderskapsrörelsen, två organisationer direkt knutna till Socialdemokraterna bjuder in kända judehatare och sanktionerar deras budskap"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

Visste Du att det ”anständiga” partiet Socialdemokraterna bjuder in kända antisemiter och judehatare?

Lyssna:Antisemitismen.
00:00 / 22:57

När Socialdemokraterna och Arbetarnas Bildnings Förbund, ABF, bjöd in till seminarium om Irak, Palestina och Afghanistan var en av talarna Gilad Atzmon. Han är en internationellt ökänd antisemit med en världsbild som liknar nazister och andra förintelseförnekare. Den nya socialdemokratiska ledningen har ett stort ansvar för att ta avstånd från sina partivänners flört med antisemiter. Frågan är: Har man gjort det?

"Antisemitismen växer då muslimska grupper växer sig starkare inom partiet"

 

Antisemitismen blir snabbt allt mer salongsfähig inom delar av vänstern och socialismen. Under senare år har vi sett flera exempel på hur antijudiska fördomar – ofta invävda i en diskussion om Mellanöstern eller förintelsen – propagerats och applåderats av opinionsbildare som betecknar sig själva som progressiva. I flertalet fall har detta gällt grupperingar på den yttersta vänsterkanten, men mycket tyder på att även opinioner inom den politiska mittfåran lockas av denna typ av budskap. Judehatet har alltid varit starkt inom Socialdemokratin och något som ökar då muslimska grupper växer sig starkare inom partiet.

I mars 2018 inbjöd ABF i Stockholm, Broderskapsrörelsen och Fib-Kulturfront till ett seminarium betitlat ”Irak, Palestina och Afghanistan: Samma ockupation?” En av talarna var den Gilad Atzmon. I programmet presenteras han som ”jazzmusiker, filosof/skribent”. Det var emellertid näppeligen som musiker han hade inbjudits, utan för sitt politiska budskap.

Atzmon är inte okänd. Tvärtom, han är en internationellt ökänd antisemit vars propaganda är grov, naken och därför omöjlig att missförstå. Hans svenska värdar länkar även till hans hemsida, på vilken besökaren bland annat får veta att judarna själva bär skulden för antisemitismen och att ”judarna var skyldiga till Jesu död”.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Med en argumentation som påminner om Hitlers hävdar han att det är irrelevant huruvida "Sions vises protokoll är ett äkta dokument eller snarare en förfalskning”. Det relevanta faktumet är att ”judar kontrollerar världen”. Atzmon uttrycker stöd för nazistiska historierevisionister och beskriver den etablerade förståelsen av förintelsen som en liberaldemokratisk religion. Den enda form av ”förintelse-förnekande” som bekymrar honom är ”förnekandet av den pågående förintelsen av palestinierna”. Israel beskrivs som en "nazistisk stat som måste försvinna". Det är alltså dessa åsikter Socialdemokraterna bjuder in till!

Att Fib-Kulturfront sluter upp bakom Atzmon är knappast förvånande. I den kretsen har det sedan länge funnits sympatier för denna typ av budskap. Här räcker det att påminna om det långtgående stödet för Robert Faurisson och Radio Islam, liksom nyligen publicerade artiklar med rubriker som exempelvis ”Sionism = nazism”.

"Socialdemokraterna skanderade slagord såsom "Död åt Israel" och "Krossa sionismen"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Att inte Broderskapsrörelsen ser några problem med att inbjuda Atzmon är tyvärr inte heller helt överraskande. I Sveriges televisions ”Uppdrag granskning” den 2 maj 2006 framgick det att organisationen har ett nära samarbete med extrema, islamistiska grupperingar. Hösten 2005 inbjöd Broderskap tillsammans med andra organisationer Azzam Al-Tamimi att tala i Stockholm.

 

Al-Tamimi är en radikal islamist som öppet förordar självmordsterror mot civila israeler och agiterar för en utplåning av Israel (se till exempel intervjun med Al-Tamimi i BBC:s ”Hard Talk” 2/11 2004). Broderskaps tidigare ordförande Evert Svensson rekommenderade i webbpublikationen Socialistiskt forum 5/11 2004 dels Israels Shamirs grovt antisemitiska bok ”Blommor i Galiléen”, dels Andreas von Bülows pamflett ”CIA och 11 september” i vilken det påstås att terrorattacken mot USA iscensattes av CIA, möjligen i samarbete med Israel.

Utvecklingen möter dock protester. Sommaren 2006 meddelade prästen Tommy Sandberg att han lämnade Broderskapsrörelsen. Enligt tidningen Dagen 5/6 2006 var ett viktigt skäl till Sandbergs utträde att Socialdemokraterna ”ser mellan fingrarna på antisemitiska företeelser”.

Att ABF och Broderskapsrörelsen, två organisationer direkt knutna till Sveriges största parti, Socialdemokraterna, inbjuder kända judehatare och därmed sanktionerar deras budskap är utan tvekan djupt oroväckande.

VIDEO: Socialdemokrater visar idag helt öppet sin avsky och sitt hat mot judar när de marscherar genom Malmös gator och torg och skanderar slagord såsom "Leve Palestina", "Död åt Israel" och "Krossa sionismen". 

I samband med ”Uppdrag gransknings” avslöjanden om Broderskaps kontakter förklarade S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul att den socialdemokratiska partiledningen ”absolut inte ställer sig bakom att någon sidoorganisation har kontakter med grupper som inte respekterar demokratin” (SvT:s webbsida 16/5 2006). Uppenbarligen hade denna protest liten inverkan...

Ett av de absolut tydligaste bevisen hur Socialdemokraterna idag islamiserats till ett normaltillstånd inom partiet avslöjades under 1:maj tåget i Malmö 2019. Många ledande Socialdemokrater går i spetsen, däribland Ilmar Reepalu, en socialdemokratisk veteran och tidigare ordförande i Malmös kommunstyrelse, och skanderade slagord såsom "Leve Palestina", "Död åt Israel" och "Krossa sionismen". Under 1:a majtåget 2019 gick alltså socialdemokrater och sjöng sionitiska, antisemitiska och judehatiska kampsånger, något den tidigare partiledaren Stefan Löfven själv bara viftade bort som en löjlig liten bagatell...

"Socialdemokraterna ser mellan fingrarna på antisemitiska företeelser”

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

VIDEO: Detta är vad som händer när en som inte har exakt samma vänster politiska åsikter konfronterar vänsterblivna socialister, kommunister och islamister.

VARNING för våldsamma bilder!

 

Den djupt rotade antisemitismen i Socialdemokraterna lever vidare och blir allt mer accepterad inom partiet. Det är obehagligt att det kan manifesteras så här öppet och att ingen politiker i tåget reagerade på en så tydlig judehatisk ton. Socialdemokraterna sjöng den här ramsan flera gånger under sitt 1:a-maj tåg.

Krossa sionismen” innebär att man krossar den enda judiska statsbildningen i världen, det enda land där judar kan känna sig trygga. Det är ju ingen hemlighet att det finns extremt stora problem i det Socialdemokratiskt styrda Malmö. Det finns en anledning till att judar flyttar därifrån. Det finns en anledning till att Malmö klassas som en av världens farligaste städer för judar att bo i.

 

Det här är stämningar som Socialdemokraterna nu flörtar med och idag accepterar samtidigt som de brunsmetar andra partier för sin egen historia. Lika skrämmande är det att Socialdemokrater är så skrämda av sin egen utveckling inom partiet att de inte vågar stå upp för de svenska värderingarna längre.​

Kritik mot Israels politik är av självklara skäl legitimt, men när debatten om Mellanöstern används för att legitimera judehat måste demokratiska krafter

​reagera. Vi förväntar oss förgäves ett tydligt avståndstagande från den socialdemokratiska partiledningen som ständigt påminner oss om antisemitismen i deras eget parti.

 

Det värst av allt är väl ändå att var fjärde svensk som röstar på detta socialistiska parti tycks stå bakom antisemiter och judehatet. Ett tydligt bevis hur skrämmande indoktrinerade stora delar av befolkningen blivit av socialisternas mycket effektiva och farliga propagandaapparat!

Vi har tidigare skrivit om antisemitismen, judehatet och nazikopplingarna här på ”Sverige & Sanningen” och kommer så att fortsättningsvis göra. Sanningen är socialismens värsta fiende!

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page