SMR-avtalet.

" Muslimerna kräver att svenska skattebetalare ska tvingas finansiera alla moskéer. Att islam blir ett obligatoriskt ämne i skolan och att muslimer ska få betald ledighet vid såväl våra kristna som deras muslimska högtider samt betald ledighet två timmar varje fredag för bön"

Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

 

Detta är kanske den mest skrämmande historien om Socialdemokraterna vi skrivit!

Skrämmande därför den utspelar sig här och nu. Skrämmande därför vi inte kan förhindra den!

Skrämmande därför att den för alltid kommer påverka oss!

Lyssna: SMR-avtalet
00:00 / 39:42

 

En historia som inte utspelar sig under kriget eller under Sveriges glansdagar. Skrämmande därför att den utspelar sig här och nu, i det tysta, i det fördolda. Skrämmande därför att den kommer förändra konungariket Sverige för all oåterkallelig framtid mot en mycket mörk framtid för oss etniska svenskar med kristen grundsyn.

Detta är avslöjandet hur Socialdemokraterna idag har ingått ett bindande avtal med muslimer och islamister att konvertera Sverige för islam, bara man själva får behålla makten.

Vi vill redan nu varna känsliga läsare för fakta som kan väcka anstöt!

Den 15 juni 1994 fick Socialdemokraterna ett brev till kanslihögkvarteret som för alltid kom att förändra Sveriges framtid. Något vi idag 25 år senare omöjligt kan blunda för. I brevet fanns ett erbjudande;

”Vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier men beslutet var att istället stödja socialdemokraterna. Våra religiösa ledare har uppmanat alla deltagare i Fredagsbön att gå till vallokalerna den 18 september och rösta, de har meddelat att det finns inte något som hindrar muslimerna från att ge sina röster till socialdemokraterna som i tal och skrift försvarar de svaga i samhället.”

Undertecknarna representerade Sveriges Muslimska Råd (SMR), Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS), Islamiska Förbundet i Stockholm, samt en lång rad andra anslutna muslimska underföreningar, som man påstod tillsammans ”betjänar mer än 75 000 personer med muslimsk bakgrund”. Med andra ord: "Vi röstar på er om ni för muslimers talan och islams sak i er politik."

Och så blev det...

Vid denna tid - mitten av 90-talet - började det bli allt mer uppenbart att Socialdemokraternas väljarbas minskade. Dels gick många över till andra partier och dels såg färre sig själva som "arbetare". Industrialiseringen började ersättas av digitaliseringen, industrier flyttade till låglöneländer och Socialdemokraterna ansågs av många som ett grått otympligt otidsenligt politiskt betongblock. Socialdemokraterna behövde en helt ny väljarbas om man inte skulle förlora makten. Invandrarna och muslimerna skulle bli räddningen. Erbjudandet att muslimerna skulle gå samman och stödja socialismen kom därför som en skänk från ovan. Och det bästa av allt; var man i akut behov av fler socialdemokratiska röster inför ett val när opinionssiffrorna pekade nedåt var det bara att öppna dörren vid gränsen och låta några tiotusental nya "svenskar" komma till valurnan!

Makten framför allt

För Socialdemokraterna var valet enkelt för i grunden har de bara två mål med sin politiska verksamhet:

 • Ta makten.

 • Behålla makten.

 

Om svenskarna i allt mindre utsträckning röstar "rött & rätt" måste man hitta nya väljargrupper även om detta lägger om politiken till oigenkännlighet. Även om det på sikt gör Sverige till en muslimsk stat! Sverige, svenskarna och deras språk, kultur och traditioner är av sekundär betydelse om man riskerar tappa makten i det land man styrt i över 70 år. Gud eller Allah spelar ingen roll för en socialist. Titta på alla andra socialistiska länder så klarnar det; makten har alltid varit viktigare än etnicitet, religion, kultur eller tradition. 

Bara 17 månader efter det att muslimernas krav damp ner som ett brev på Socialdemokraternas kansli skrev Socialdemokraterna den 28 november 1995 i största hemlighet under det s.k. Barcelonaavtalet. Det var Lena Hjelm-Wallén, socialdemokratisk utrikesminister som skrev under Barcelonaavtalet på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson. Vi tar först en snabbtitt på Barcelona-avtalet för att bättre förstå det efterkommande SMR-avtalet:

Barcelonaavtalet

Barcelonaavtalet är ett avtal som  ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från den svenska befolkningen när man hamnar i majoritet! Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagstiftningen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Därför har heller aldrig muslimer blivit nekade något av alla sina muslimska krav i Sverige. Inget får enligt Barcelonaavtalet hindra eller stoppa den islamiseringsprocess som vi alla nu ser i samhället.

Därmed var dödsdomen för ett fortsatt tryggt folkhem med kristna seder, bruk, tradition och kultur påskriven och ett oåterkalleligt faktum! Från denna dag börjades islamiseringen av Sverige och idag kan vi se dess förödande effekter och konsekvenser överallt; beslöjade kvinnor i burka/ niqab, moskéer med böneutrop på arabiska skriks ut över svensk städer, speciallagar och regler för t.ex. arbetsklädsel, specialkost i skolor eller förtur på bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden, lägre arbetsgivaravgifter för de som anställer invandrare etc.​

I Barcelonaavtalet finns bl.a. följande krav:

 •  Öppna Europa för fri invandring från muslimska världen.

 •  Förbjuda lagar, regler och byråkrati som försvårar, förhindrar eller omöjliggör muslimska intressen eller muslimsk religionsutövning efter koranens lära.

 •  Underlätta spridningen av islam i Europa.

 •  Främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.

Argumenten för detta samarbete ansågs vara:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna vilket är nödvändigt för att  upprätthålla den europeiska välfärden.

 • De demografiska kurvorna pekade nedåt, barnafödandet var lågt samtidigt som Europa behövde billig lågutbildad arbetskraft som de muslimska länderna kunde bistå med.

untitled1.png
untitled.png

Lena Hjälm-Wallén, Socialdemokraterna, skriver under Barcelonaavtalet 1995 Från denna dag lämnas Sverige över till den religion som är störst samtidigt som massinvandring från muslimska länder börjar...

SMR-avtalet: Broderskapsrörelsen

Inför valet 1998 fick Broderskapsrörelsen, en kristen falang inom Socialdemokraterna, ”ansvaret för att utveckla samarbetet”, med muslimerna enligt den tiosidiga rapport som Broderskapsrörelsen avgav på (S)-kongressen 1999. Enligt läckta dokument slöt den kristna S-föreningen ett bindande avtal med Sveriges Muslimska Råd (SMR) att ”aktivt föra fram muslimer” för olika typer av politiska uppdrag. I dokumenten åtar sig Socialdemokraterna dessutom att driva igenom olika politiska frågor för islamisternas räkning, som att införa statliga imamutbildningar och muslimska helgdagar.

En kristen falang blev alltså mer eller mindre tvingad av Socialdemokraterna att släppa in muslimer och islam i maktens korridorer, allt för att Socialdemokraterna själva inte skulle tappa makt och väljare.

 

Man såg en win-win situation; Sveriges Muslimska Råd ville ha inflytande och Socialdemokraterna ville ha valboskap bland den växande gruppen muslimer i Sverige. Ett öppet samarbete ansågs inte lämpligt utan Socialdemokraterna la ut det på Broderskapsrörelsen och den kristna profilen ersattes därmed plötsligt av en mångreligiös.

Att den kristna Socialdemokratiska falangen Broderskapsrörelsen blivit allt mer muslimsk, precis som övriga samhället, bevisas väl bäst genom det faktum att den kristna organisationen i augusti 2020 fick en muslimsk ordförande!- Kukka-Salam.

(Vi har senare sett hur t.ex. Svenska Kyrkan också vurmat mer för islam än sin egna kristna tro. Inför flera kyrkoval har man t.ex. haft beslöjade muslimska kvinnor på sina valaffischer)

skc3a4rmklipp17.jpg
file.jpg

Socialdemokrater vill införa muslimska helgdagar och kyrkan vurmar mest för muslimska beslöjade kvinnor.

Före valet 1998 bedömdes projektet som; ”mycket framgångsrikt och inte minst genom Sveriges Muslimska Råd´s aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit mycket högt och många har röstat på socialdemokraterna”. Vi ser utrymme för mer långtgående samverkansprojekt mellan socialdemokraterna och Sveriges Muslimska Råd och dess politiska gren” står det att läsa i en intern rapport.

Utbildning och seminarier hölls på Bommersvik mellan 1996-98. Socialdemokraterna svalde idén om en specifik muslimsk identitet och inledde en kohandel med politiska mandat. Det fanns en detaljerad plan i det så kallade SMR-avtalet:

”-Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: Senast 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län. Socialdemokraterna ska ha minst 2 000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk utbildning. En viktig del i arbetet är att föra fram muslimer för uppdrag i olika styrelser och nämnder."

Samarbetet mellan Sveriges Muslimska Råd och den Socialdemokratiska kristna Broderskapsrörelsen var en viktig länk i den här strategin. Till exempel hade Ahmed Ghanem, chef för den Stora Moskén i Göteborg en avlönad praktiktjänst på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 för att lära sig hur det politiska systemet fungerar i Sverige.

De viktigaste målen som det europeiska Fatwarådet och dess chefsideolog al-Qaradawi formulerar blir fastställda på årliga konferenser, som bland annat hölls 2003 i den då nyinvigda Stockholmsmoskén. De kan sammanfattas i krav på att de europeiska staterna ska erkänna islam och muslimer som en religiös minoritet med egna rättigheter.

Muslimerna skall följaktligen ha rätt till särlagstiftning och sharialagar enligt Barcelonaavtalet. Det har också framgått i rapporter att Sveriges Muslimska Råd vill ha ett muslimskt parallellsamhälle - till att börja med!

 

SMR-avtalet: Kraven

Tre år senare, 2006, gick Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges Muslimska Förbund ut i ett öppet brev till de politiska partierna och krävde denna särlagstiftning för muslimer i Sverige och hur det svenska samhället ska och måste anpassas till muslimska krav:

 • Minst en moské i varje svensk kommun.

 • Bygga fler moskéer utan några som helst hinder.

 • Räntefria lån för alla moskébyggen.

 • Integrering av islam i den svenska skolan och för alla svenska barn.

 • Imamer på varje svensk skola för undervisning i religion och hemspråk.

 • Skolor enkom för muslimer i muslimtäta områden.

 • Rätt att vara helt lediga med full betalning på alla muslimska helgdagar.

 • Ledighet för alla muslimer inklusive skola två timmar varje fredag för bön.

Därtill ställdes ytterligare krav på:

 • Statlig imamutbildning. 

 • Muslimska begravningsplatser i samtliga kommuner. 

 • Halalslakt, och halalkött i skolor.

 • Könssegregerade skolbussar, simhallar och gym.

I princip kräver alltså muslimerna alltså att vi svenska skattebetalare ska tvingas bekosta alla moskéer och att de byggs helt på deras villkor utan ränta! Att Islam blir ett obligatoriskt ämne i skolan för alla barn och denna undervisning ska skötas av Imamer.

D6SkGwiWkAEaY8H.jpg

Läs fler dokument som avslöjar muslimernas taktik att ta över västvärlden. HÄR

Att muslimer ska få betald ledighet vid såväl våra kristna som deras egna muslimska högtider samt betald ledighet två timmar varje fredag. Att halal accepteras i mat och att offentliga institutioner blir könsseparerade. Vad blir kvar av vårt Sverige då? Kort sagt; Sverige ska - och kommer - bli ett muslimskt land!

​​

 

Mahmoud Aldebe krävde även införande av särlagstiftning och sharialagar, främst gällande familjerätt, för att ”befrämja den muslimska gruppens status och skydda den mot majoritetssamhället”. Man väljer alltså först att frivilligt flytta till ett land med en kristen grundsyn och sedan kräver man att sin kultur måste skyddas från oss...!?

Att Socialdemokraterna ingått ett avtal med muslimer var strängt sekretessbelagt. Topphemligt. Något man inte vill tala högt om och några frågor från den oftast vänstervridna journalistkåren får man aldrig. Än idag vet många inte om detta, för vad skulle då hända med de svenska rösterna? Samarbetet blev känt för en bredare allmänhet först då Uppdrag Granskning sände ett reportage, som tvingade Socialdemokraterna centralt att i någon mån omvärdera kontakterna.

 

Inom Broderskapsrörelsen (som sedan bytte namn till "Tro och Solidaritet"), fortsatte dock samarbetet med muslimerna enligt uppgjord plan.


Det förtjänas att åter igen påminnas om Socialdemokraternas hemliga uppgörelse med islamister. Prästen och debattören Helena Edlund har t.ex. skrivit om den oheliga allians som Socialdemokraterna slutit med Sveriges Muslimska Råd, som i sin tur har kopplingar till Muslimska Brödraskapet (som i sin tur har kopplingar till IS) och leddes av shariaförespråkaren och den radikale islamisten Mahmoud Aldebe (make till Ebtisam Aldebe, nämndeman som dömde enligt sharialagar i Sverige).

Mahmoud Aldebe som kräver införande av särlagstiftning och sharialagar i Sverige.

Hur lång har då den pågående islamiseringsprocessen nått i Sverige? Tja, det är omöjligt att skriva om hur muslimer infiltrerar Socialdemokraterna och på sikt förvandlar partiet till ett lydparti under islam utan att i detta sammanhang nämna de båda riksdagsledamöterna och islamisterna Omar Mustafa och Mehmet Kaplan. Två islamister Stefan Löfvens regering i smyg försökte släppa fram för att styra över oss svenskar. Media avslöjade dem men vad händer den dagen islamister blir inkryssade i riksdagen av alla muslimer?

Hur gör vi då? Vad gör vi då...?

 

Lite kort snabbfakta om Omar och Mehmet:

Omar Mustafa

Omar Mustafa valdes in till Socialdemokraternas partistyrelse 2013. Han avslöjades strax därefter i sin roll som ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige hade bjudit in flera personer som spridit antisemitisk (judehatisk) propaganda, som föreläsare till en mängd olika konferenser som förbundet anordnat. Islamiska Förbundet hade vid en konferens bl.a. bjudit in egyptierna Salah Sultan och Ragheb al-Serjany som föreläsare. 

De spred påståenden att judar under påsken begår ritualmord på kristna samt spridit påståenden om en judisk världskonspiration och de har skrivit flera judehatiska artiklar. Omar Mustafa vidhöll som ordförande i Islamiska Förbundet, att det var rätt att bjuda in personerna ifråga och att han skulle fortsätta bjuda in personer med liknande åsikter. Även den antisemitiska vänsteraktivisten Yvonne Ridley och den palestinske författaren  Azzam Tamimi, som  beskrivit Israel som "cancer" och försvarat självmordsattacker mot civila israeler har bjudits in som föreläsare av Socialdemokraten Omar Mustafa.

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan var sekreterare (1996–2000) och ordförande (2000–2002) för Sveriges Unga Muslimer. därefter presstalesman för Sveriges Muslimska Råd (2005–2006) innan han plötsligt upphöjdes av Stefan Löfven och blev riksdagsledamot i Sveriges riksdag 2006-2014. Mehmet Kaplan grundade 2008 den islamiska organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa och var styrelsemedlem i den muslimska Charta 2008 som arbetade med att försvara personer som anklagats för islamistiskt extremismsamröre.  Kaplan har stöttat islamistiska organisationer och dödshoten mot konstnären Lars Vilks. 2014 utsågs han till Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister i regeringen Löfven. Som minister ansvarade han även för it-politiska frågor och postkommunikation. Turken Kaplan har i minst två decennier umgåtts med Grå vargarna, en turkisk organisation som ligger bakom flera mord och våldsbrott, islamister och den despotiske Erdogans närmaste medarbetare.

Kaplan vägrade erkänna folkmordet på  1,3 miljoner armenier 1915 och vägrade erkänna 25 miljoner kurders grundläggande mänskliga rättigheter i Turkiet – som rätten till språk och kultur. Som svensk minister uttalade han sig i medier att skälen till ungdomar ansluter sig till IS är den utbredda rasismen och islamofobin bland oss Européer och att detta ska motverkas genom att fler moskéer byggs och att dessa moskéer får ännu mer statliga bidrag. I april 2016 publicerades en video där Kaplan jämför Israels agerande mot Palestina med nazisternas judeutrotning. Strax därefter lämnade Kaplan posten som minister till följd av skandalerna. 

 

Visste Stefan Löfven och hans regering inte om Omar Mustafa och Mehmet Kaplans islamistiska och rent Sverigefientliga åsikter?

-Jo, självklart kontrolleras alla personers bakgrund extra noga innan de utses som riksdagsledamöter, men för Socialdemokraterna spelar det ingen roll så länge inte den stora massan får reda på det. Gud eller Allah? Allt måste fortgå efter uppgörelsen med Sveriges Muslimska Råd och  Barcelonaavtalet!

Muslimska organisationer som säger sig företräda muslimer i Sverige fortsätter att håva in miljoner kronor av svenska skattepengar, trots att de i många fall bevisats sprida såväl religiös extremism, antisemitism, homofobi och kvinnohat. I sin strävan att behålla makten valde man helt sonika att sälja ut demokratin till religiösa extremister och antidemokrater. Draksådden från den oheliga alliansen får vi nu alla skörda.

Carina Hägg

En av de ytterst få inom Socialdemokraterna som vågade kritisera samröret med islamisterna var S-veteranen Carina Hägg. Hon straffades dock snabbt och brutalt hårt för sitt snedsteg. Carina Hägg petades plötsligt från Socialdemokraternas riksdagslista 2014 när hon öppet kritiserade  partiets samröre med Sveriges Muslimska Råd och Islamiska Förbundet och Omar Mustafa som Socialdemokraterna hjälpt fram till ordförandeposten. Ett internt hatdrev sattes omedelbart igång mot Carina. Till följd av detta skrev hon en debattartikel i Expressen där hon anklagade dåvarande partisekreteraren Carin Jämtin för att ha bedrivit en internkampanj mot henne. (Det var Carin Jämtin (S) som vid föregående val 2010 hade en egen valaffisch med texten: "Sverige behöver en muslimsk helgdag") Ett protokoll från distriktsstyrelsens möte avslöjar att man ger Carina Hägg ett ultimatum: lämna självmant eller så tvingar vi bort dig!

expressen-socialdemokrater-sveriges-musl

"– Det här är känt sedan minst tio år inom partiet. Socialdemokraterna öppnade för politisk islam, nu måste de kapa banden om de ska överleva som politisk kraft. Socialdemokraternas samarbete med islamister handlar om makt, den politiska dagordningen och mandat. Jag är oerhört glad att avtalet avslöjats. Det visar samtidigt att grunden till varför jag sparkas var en lögn!" säger Carina Hägg:

ISLAMISERINGEN: SSU

Att infiltrera ett så enormt betongblock som det Socialdemokratiska arbetarpartiet är både svårt och tidskrävande. Därför började det muslimska övertagandet av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Det är lättare att komma in i SSU, ungdomar vågar inte ifrågasätta eller protestera på samma sätt som vuxna erfarna politiker och man får rutin och erfarenhet av svensk politik under tiden. Dagens SSU är således morgondagens Socialdemokrater. Det var här man skulle börja...

Hösten 2018 avslöjades att SSU Skåne tagits över och idag helt styrs av muslimska islamister och salafister med bl.a. kopplingar till en homofobisk moské och en militärregim, att medlemmar i Sveriges Muslimska Råd öppet förespråkar att Sverige ska införa sharialagar och att den senare ordföranden, Helena Benaouda, har kopplingar till muslimska terrorister.

 

Rashid Musa ordf. för Sveriges Unga Muslimer twittrar ofta om glädjen över terrorattacker och sitt hat mot vita människor. SSU anser att homosexuella inte ska få donera blod eftersom de har ”smutsigt blod” och "ligger runt mer". SSU ersatte internationalen med arabisk kampsång och beter sig mycket hotfullt och aggressivt.

 

Enligt flera f.d SSU-medlemmar har en extrem falang kapat SSU Skåne och skrämmer oliktänkande till tystnad. På en av årskonferenserna framfördes det i talarstolen att man aldrig hade upplevt så mycket rasism som inom SSU Skåne. Det nya mångkulturella SSU anses agera patriarkalt och hotfullt, främst mot svenska kvinnor och killar som inte är ”macho”.

Aggressiviteten hos SSU beskrivs som ”det fanns en medveten avsikt att skapa kaos” och ”det fanns en tidpunkt då jag kände behovet att tillkalla poliser”, står det i en rapport som skickades till partistyrelsen. Man talar om ”ett gäng unga män flera av dem tio år äldre än de flesta aktiva, haft som enda fokus att försöka avsätta distriktsstyrelsen och välja en ledning bestående av sig själva”.

Enligt flera har såväl SSU som moderpartiet Socialdemokraterna länge känt till dessa problem – men inget gjort! 

Socialdemokraternas nya samarbetspartner; Rashid Musa (SUM) och Helena Benaouda (SMR)

På Facebook skrev en ordförande för Kommunal, som kommit som gäst från ett annat distrikt att;

"-Det var det värsta jag nånsin varit med om i mötessammanhang. Flera av dem agerade aggressivt och stundtals hotfullt. När vi ajournerade mötet, blev vi omringade av upprörda ombud från Helsingborg och Malmö som skrek på oss. Jag blir så extremt provocerad av att man kan komma med 20 stora killar och skrämma folk så att de inte vågar rösta på det man vill, och inte vågar prata. Årskonferenserna dominerades av ett gäng unga invandrare som inte respekterar var sig stadgar eller vedertagen praxis för demokratiskt arbete".

Internationalen byttes mot arabisk antisemitisk kampsång...

 

SSU:s aktiviteter brukar avslutas traditionsenligt med att de samlade sjunger Internationalen - socialisternas inofficiella nationalsång. Men på SSU-mötet drog man i stället i gång en islamistrisk kampsång på arabiska!

" – Att inte ens köra arbetarnas låt i arbetarnas förbund och i stället en sång som hälften inte ens förstod, kändes som att spotta på socialdemokratin!" säger en SSU-medlem. Även på deras egen nationaldag -1:a maj - sjöngs öppet antisemitiska/ judehatiska kampsånger offentligt. (länk)

Sommaren 2018 läckte ett fotografi ut från Hyltes SSU nya styrelse. Islamiseringen inom socialdemokratin blev ogenerat uppenbar; på bilden av unga "socialdemokrater" fanns i princip bara invandrade muslimer! När protesterna tilltog svamlade Stefan Löfven sedvanligt om "rasism" och "främlingsfientlighet" istället för att bemöta det faktum att muslimer tagit över SSU. Han påstod också att "hela den svenska arbetarrörelsen" stod bakom SSU-Hyltes nya muslimska styrelse!

Strax senare avslöjas att majoriteten av SSU i Skåne vägrade gå på Pride-paraden och beblanda sig med orena homosexuella och att man öppet sjöng antisemitiska hatsånger under 1:a maj tåget. 

...men då kom det inte ett ljud, varken om "rasism, "främlingsfientlighet" eller "arbetarrörelsen" från Stefan Löfven... Inte ett ljud!

Under året avslöjas fler och fler islamistiska och extrema åsikter från Socialdemokraterna/ SSU som endast alternativ media tog upp i samma takt som som socialisterna febrilt försökte tystade ner detsamma:. Det handlade t.ex. om judehat, kränkande kommentarer om svenska flickor/ kvinnor och homosexuella på Facebook. Det handlade om att man bjudit in islamister, salafister och antisemiter till föreläsningar eller att SSU-medlemmen 16-åriga Nadja Weigel Bergholm, blev varnad när hon ville lyfta frågan om hedersförtryck och slöjan. SSU Malmö-ordf. Tiba Awni deklarerade klart och tydligt att man inte har något i SSU att göra om man är kritisk till slöjan!​

Som avslutning på islamiseringen av morgondagens Socialdemokrater kollar vi in styrelsen inom SSU i Skåne - morgondagens svenska arbetarrörelse och skattebetalare för att se hur många svenskar som finns kvar inom det gamla anrika arbetarpartiet;​

 • Mansour Ahmed, ordförande för SSU Skåne, LO Helsingborg samt ledamot i kommunfullmäktige och arbetsmarknadsnämnden.

 • Electra Ververidis, halvtidstjänst som distriktssekreterare på SSU Skåne, listan till Regionfullmäktige, ersättare i fullmäktige Malmö.

 • Omar Al-Ganas, ordförande i SSU Hässleholm och ledamot i kommunfullmäktige.

 • Tiba Awni, arvoderade nämndsuppdrag och står på listan till Regionfullmäktige.

 • Malik Chaudhry, arvoderade nämndsuppdrag, 5:a på Socialdemokraternas lista till Regionfullmäktige.

 • Mohammed Adeeb ordförande Malmö Centrum.

 • Khloe Abdel Wahab, med på listan till Regionfullmäktige.

 • Mediha Ahmadi, sitter i kommunstyrelsen, har arvoderade nämndsuppdrag, 8:a på Riksdagslistan.

 • Rizwan Elahi, 11:a på S lista till Riksdagen.

 

-Ja, vad säger man? Detta är vår framtida regering om vi svenskar inte snart - mycket snart- vaknar! Partiet var fjärde svensk fortfarande röstar på! Ett parti som alltmer glider ifrån de svenska värderingar vi kämpat för i hundra år. 

Känns det igen?

Frågan många ställer sig är varför Socialdemokraterna inte agerar mot islamiseringen av partiet?

Uppgörelsen med Sveriges Muslimska Råd (SMR), Sveriges Muslimska Förbund (SMUF), Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) och Islamiska Förbundet  i kombination med Barcelonaavtalet gör att man bakbundit sig själva. Fler och fler invandrare röster på Socialdemokraterna samtidigt som allt färre svenskar gör detsamma.

Enda hoppet för Socialdemokraterna är att försöka göra sken av, och indoktrinera svensken att partiet inom en snar framtid vill minska invandringen (för att locka tillbaka väljare) samtidigt som man i smyg gör motsatsen och släpper in så många "ensamkommande" samhället klarar av - och lite till! Känns det igen?

Socialdemokraterna är på väg att bli ett helt islamistiskt parti inom något årtionde. Redan idag finns högt uppsatta ledamöter inom partiet som vägrar hälsa på svenska kvinnor eller vägra hälsa på en svensk för hon är ”oren” (kvinna) eller "otrogen" (icke muslim).

I valet 2018 avslöjades hur förtroende valda Socialdemokrater medvetet spridit hat, förtal och rena lögner om andra partiers valmanifest på arabiska, persiska, somaliska och andra främmande språk på sociala medier, utan att partiet agerat.

Först efter medias avslöjanden agerade man med tillfällig avstängning av vederbörande eller att man under 1:a majtåget gick och sjöng sionitiska, antisemitiska och judehatiska kampsånger, något Löfven bara viftade bort...

Otäcka bevis

Socialdemokraterna är inne i en förvandlingsfas där man går från ett traditionellt svenskt arbetarparti med solidaritet och folkhemsvisioner till ett rent muslimskt parti med islamisering, böneutrop och sharialagar.

 Att rösta på Socialdemokraterna är att ge klartecken för ett muslimskt övertagande. Att rösta på Socialdemokraterna är att acceptera den nuvarande samhällsutvecklingen. SMR-avtalet och Barcelona-avtalet är otäcka bevis vad som kommer att hända med konungariket Sverige inom bra några få årtionden.

Sverige är idag Västeuropas snabbast islamiserade land och har världens snabbaste befolkningsutbyte. Om inget drastiskt händer visar forskning att vi redan 2050 kommer att ha över 30 procent muslimer, vilket är fullt tillräckligt för att de ska  ta kontrollen över landet.

 

Du kan ju rannsaka dig själv den dagen du ser dina barnbarn traska iväg till koranskolan iklädda slöjor. Kan du då se dina egna barnbarn i ögonen och säga att du gjorde allt du kunde för att stoppa islamiseringen av Sverige? Den dagen kommer! Den ligger bara 40-50 år bort. De flesta som lever idag kommer således att dö i en muslimskt styrd stat. Är det vad vi vill?

Snart måste vi ta ställning; islam eller Sverige? Diktatur eller demokrati? Socialdemokraterna eller mer Sverigevänliga partier? Om bara femtio år kommer vi bli Västeuropas första land som styrs av islam och muslimer. Du ser islamiseringsprocessen varje dag! Då kommer Du inte få din självklara frihet att klä dig som du vill, gå på dans eller röra dig fritt eller ens bestämma vem du ska gifta dig med. Är det vad Du vill? Hur tänker Du göra då? Kanske bättre tänka till lite redan idag?

"Sverige & Sanningen" kommer fortsätta granska och avslöja det parti som Socialdemokraterna själv kallar ”ett anständigt parti”.

I dåtid, i nutid och i framtid. - Inget ska få stoppa sanningen!

// Blenda W Thor.

 • 4F
 • 4I

 

LÄNKAR:

Barcelona-avtalet (LÄNK)

SSU-islamiseringen (LÄNK)

Antisemitismen (LÄNK)

Expressen (LÄNK)

Dlo8EdeX0AASVS-.jpg

Först efter medias avslöjanden agerade man med tillfällig avstängning av vederbörande eller att man under 1:a majtåget gick och sjöng sionitiska, antisemitiska och judehatiska kampsånger, något Löfven bara viftade bort...

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna