top of page

(S)-släktträdet.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

"Stefan Löfven gick med i sitt parti när de fortfarande tvångssteriliserade sin egen befolkning"

Släktträdet_edited.jpg
Stämpel9.gif
Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

Det ska sägas direkt: Barn har inget ansvar för sina föräldrar eller för sina föräldrars politiska ideologi! Detta är därför ingen anklagan mot Stefan Löfven, det är däremot en viktig tankeställare till Stefan Löfven - och för alla oss andra!

Lyssna:Släktträdet
00:00 / 19:27

Stefan Löfvens morfar var aktiv nazist och Hitlervän. Även Löfvens mor var aktiv inom naziströrelsen. Frågan är om någon partiledare har mer nazister i släkten än just Stefan Löfven? Något att tänka på när vi ständigt hör Stefan Löfven anklaga andra partiledare för att ha gått med Nazi-armbindlar och lyssnat på "Vit makt musik" under 80-talet. Något som ingen varken kunnat bekräfta eller bevisa. -Nej, troligast var det nog så att det var den lille gossen Stefan som själv satt och lekte med armbindlar och hakkors bland sina kära gamla släktklenoder?

  "De första koncentrationslägren i Tyskland byggdes av socialisterna" 

 

MORFADERN: LUDVIG LÖFVEN (1896-1953) :

Stefan Löfvens morfar Ludvig Löfven arbetade som typograf i Stockholm och var inbiten, övertygad och aktiv nazist hela sitt vuxna liv och var en av tusentals svenskar som besökte Hitlers ökända propagandaolympiad i Berlin 1936. Han arbetade också i dess tjänst, vid ett tryckeri för den pronazistiska tidningen Dagsposten och tidningen Den Svenske Folksocialisten, som var efterföljaren till Den Svenske Nationalsocialisten.

 

Han arbetade inom den nazistiska pressen ända fram till sin död 1953. I flera nummer av Den Svenske Nationalsocialisten från slutet på 30-talet och början på 40-talet skickar morfadern hälsningar i julnumret under rubriken "God Julhelg och ett gott nytt kampår". Hälsningarna är undertecknade "L. Löfven m familj".

Ludvig - mer känd som "Ludde"- var också något av en ”profil” inom Stockholms-högern då han var aktiv inom den s k nationella rörelsen i decennier. Han räddade flera borgerliga tidningar från undergång genom att under flera år vara den ende höger-grafikern och tryckaren i huvudstaden. Den svenska högern hade ständiga problem med socialistiska och "antifascistiska" grafiker och tryckare vilka gång efter annan förstörde högerns tidningsutgivning genom bojkotter, blockader och rent sabotage.

Ludvig var liksom flera av de ledande nationalsocialisterna i landet född i Värmland där hans far var verksam som predikant och lantbrukare. Han föddes i Ekshärads socken i Klarälvdalen där hans förfäder varit bosatta så långt tillbaka släkten kan följas. Här har han faktiskt gemensamma förfäder med en annan socialdemokratisk statsminister nämligen Tage Erlander (1901-1985) som var högste ansvarig för de 14

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Stefan Löfvens morfar var aktiv nazist och Hitlervän. Även Stefans mor var aktiv inom naziströrelsen.

Skärmbild 2023-07-24 193135.png

hemliga koncentrationsläger som socialdemokraterna drev i Sverige under och strax efter andra världskriget. (LÄNK)

Redan tidigt var Ludvig Löfven intresserad av den nazistiska ideologin. Sonen Bo Löfven, som är fem år yngre än Margareta, berättar att fadern fångades av idéerna under 1930-talets början hemma i Värmland, där nazisterna var mycket aktiva.En av de ledande svenska nationalsocialisterna, Birger Furugård, är värmlänning, och 1933 etableras de så kallade Furugårdarnas högkvarter i Karlstad. Även hans konkurrent om de högerextrema väljarna, Sven Olov Lindholm, är aktiv i Värmland. 1935 reser han runt i trakten med sitt så kallade propagandalag för att värva medlemmar. 

Ludvig blev antagligen nazist när han var bosatt i Karlstad på 1920- och/eller 1930-talen och det är mycket troligt att han anslöt sig till Birger Furugårds nazistparti för att sedan, efter att dennes parti hade upplösts 1936, ansluta sig till Lindholms parti. Ludvig var för övrigt smått ökänd på sin tid i Karlstad då han i november 1926 på fyllan hade kört ihjäl en tvåbarnsmor på Östra bron -gamla stenbron över Klarälven. Kvinnan ifråga hamnade i vattnet och flertalet av dåtidens svenskar kunde inte simma, inte heller hon, så hon drunknade samtidigt som att hon antagligen också hade blivit skadad av påkörningen.

Under 1930-talets andra hälft flyttade Ludvig till Stockholm där han anställdes som landets antagligen ende nazistiske typograf av Lindholms nazistparti SSS på partiets tryckeri på Luntmakargatan 27 och han ingick också i styrelsen för parti-tryckeriets aktiebolag när det grundades 1939. När Ludvig fyllde 50 år i maj 1946 hyllades han i partiorganet Den Svenske Folksocialisten som en av SSS verkliga trotjänare. Dessutom arbetade han även på det högerradikala partiet Sveriges Nationella Förbunds (SNF) tryckeri Valkyrian på Kammarkargatan 38 i Stockholm, som trycktes på den franska tidningen L’Humanités gamla tryckpress som tyskarna hade exproprierat under ockupationen av Frankrike och därefter skänkt till SNF.

 

Efter krigsslutet 1945 och ända fram tills sin död 1953 var det otroligt nog Ludvig som mer eller mindre ensam ombesörjde att den svenska högerns olika periodiska skrifter och trycksaker i övrigt överhuvudtaget kom ut på grund av att det socialistiska Svenska Typograf Förbundet bojkottade dessa båda tryckerier faktiskt ända fram till 1954. Mellan 1945-50 sägs det att Ludvig först arbetade på SSS tryckeri på Luntmakargatan under dagtid och sedan gick över till SNF:s tryckeri på Kammakargatan där han arbetade vidare under kvällstid.

  "Handla aldrig hos en jude" 

 

FADERN: KARL ALVAR HEDBERG (1904-1956):

Pappa Karl föddes i Svånö Skolgården, Rytterne socken i Västmanland. Karl som senare i livet hamnade i Årsta var frukthandlare. Den vänsterextremistiska och svenskfientlige vithetsforskaren Tobias Hübinette uppgav i sin bok ”Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931–45” lögnaktigt att Stefans far var medlem i i den fascistisk och nazistiska organisationen ”Svensk Opposition” som bildades som en utbrytning ur ”Sveriges Nationella Förbund” 1941. Efter krigsslutet ändrades namnet från ”Svensk Opposition” till ”Nysvenska rörelsen”. Det visade sig senare vara så att vithetsforskaren hade förväxlad honom med hans namne. En helt annan person som inte hade något med Stefans släkt att göra...

 

MODERN: SIRI MARGARETA LÖFVEN (1922-2000):

Mamma Siri föddes i Färjestad, Grava socken och arbetade som kontorist och affärsbiträde. Som flicka kallas hon Siri, det är först senare hon byter till sitt andranamn Margareta. Även den socialdemokratiske partiledarens mor var som ung medlem i naziströrelsen.

 

Löfvens mor Margareta Löfven var inskriven som medlem i Lindholms nazistparti SSS (Svensk Socialistisk Samling) 1939 som tonåring och hon tillhörde därmed partiets ungdomsorganisation Nordisk Ungdom (NU). I de gamla nazistiska tidskrifterna med budskap som ”Handla aldrig hos en jude”, där morfar Ludvig Löfven står nämnd, finns även Stefan Löfvens då 17-åriga mor med.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Scan.jpg

Svenska nazidamer marscherar vid Stureplan i Stockholm 1940. Denna typ av organisationer var Stefan Löfvens släkt medlemmar av. Kanske gick mamma Siri i just detta nazisttåg?

I den nazistiska ungdoms-organisationen Nordisk Ungdoms partitidning, Ungt Folk, från 1939 skickade hon ”Midvinterhälsningar” till läsarna. Även Margaretas bror Clarence var likaså inskriven i SSS och NU och möjligen också även de andra syskonen – dvs Sif och Mildred – det är troligt att det enbart hade att göra med att deras far, Stefan Löfvens morfar Ludvig, var en hängiven nazist.

NAZISM vs SOCIALISM:

Hur långt ifrån varandra står nazismen och socialdemokratin - egentligen? -Ja, de tycks ju vara de politiska motpolerna då alla socialdemokrater ständigt pratar om ”högerextremism” och själva vill framhålla sig som den enda antinazistiska kraften i Sverige.  Faktum är att nationalsocialismen föddes som en utbrytning ur socialismen, därav naziflaggans röda färg. Hitler var själv djup socialist och i "Mein Kampf" blir hans avsky för såväl kommunism som fascism uppenbar. Också i Sverige var nazistiska partier noga att framhålla sina socialistiska rötter. Bland annat hette ju Sveriges största nazistparti "National Socialistiska Arbetar Partiet" (NSAP) som sedan blev "Svensk Socialistisk Samling", även mer känt som Lindholmpartiet.

 

"Nazi-flaggan skulle vara röd för att visa nazismens socialistiska rötter"

 

När Tyskland förlorar Första världskriget hamnade riket i en enorm skuld i och med den sk Versaillesfreden som skrevs efter Tysklands kapitulation i Juni 1919. Fredsavtalet ålade bland annat Tyskland att betala väldigt stora skadestånd i pengar och materiel till segermakterna, en skuld som inte skulle vara betald förrän under 1980-talet. Tysklands krigsmakt reducerades kraftigt och landet fick avträda stora och viktiga landområden. Därtill tvingades Tyskland att ta på sig hela skulden för kriget. Tyskarna blev förnedrade och stämplade som hela världens syndabockar.

Versaillesfredens villkor och det sätt som fredsavtalet kom till på har av historiker setts som orsak till den tyska revanschismen på 1920- och 1930-talet och det nationalsocialistiska maktövertagandet och skeenden som i sin tur ledde fram till andra världskriget.

En tysk soldat som kämpat under första världskriget, skadad och stukad, tillika övertygad socialist, vägrade erkänna Versaillesfreden som han ansåg var ett svek mot hela Tyskland och dess folk. Fredsavtalet var påskrivet av tyska förrädare och skulle ogiltigförklaras tyckte den unga tyska socialistiska soldaten som efter första världskriget gav sig in i politiken. Hans namn var Adolf Hitler.

Efter att ha vårdats av sina krigsskador i Pasewalk i november 1918 och där meddelats om nyheten att Tyskland kapitulerat återvände Hitler till München. Han var mycket besviken på den nya regimen ("Novemberförbrytarna" som de kom att kallas) som han ansåg hade svikit soldaterna och hela det tyska folket.

Hitler stannade först kvar inom det militära och valdes till förtroendeman inom sitt

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
hedb-1_edited.jpg

Hyllningar till Stefan Löfvens far (t.h.) och morfar när de fyllde 50 år. Morfadern var djupt involverade i den svenska nazirörelsen. Även Stefans mor, Siri Löfven, var en hängiven nazist.

z7xoopra_edited.jpg

förband, en uppgift som bland annat innebar att han skulle förmedla propaganda till soldaterna för att säkra deras lojalitet till den nya socialistiska regimen i Bayern. Enligt den judiske revolutionären Ernst Toller skulle han ha betecknat sig som socialdemokrat; "På den tiden var alla socialdemokrater", förklarade Hitler.

Hitler var först medlem i det tyska socialdemokratiska partiet men när Hitler förstod att partiet aldrig skulle göra revolt mot det förnedrande Versaillesfördraget efter kriget hoppade han över till Tyska arbetarpartiet DAP (Deutsche Arbeiter Partei) Partiet, som till sin karaktär var mer nationalistiskt, var uttalat antikommunistiskt och motsatte sig Versaillesfördraget och "novemberförbrytarna" och deras skapelse, Weimarrepubliken. 1921 bytte partiet namn till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) det vi idag kallar tyska nazistpartiet! I sin bok ”Mein Kampf” beskriver Hitler det framtida tyska riket, ett socialistiskt styre kryddat med nationalism.

Hitler som var mycket intresserad av konst och arkitektur insåg att partiet behövde en flagga, en symbol som skulle ena folket. Det blev Hitler själv som designade partiets flagga. Att nazi-flaggan skulle vara socialistiskt röd i botten var en självklarhet och sedan utsmyckades den med en svastika (= hakkors), en gammal symbol som funnits i många olika kulturer och som oftast har innebörden av lycka, lyckobringare eller en symbol för solen. Hitler experimenterade ett tag men blev inte nöjd med resultatet. Varken en vit eller svart svastika gjorde sig bra mot den röda bakgrunden. Det var först när Hitler lade in en vit cirkel bakom det svarta hakkorset som pusselbitarna föll på plats.

"Socialdemokraterna har tvångssteriliserat störst andel av sin egen befolkning i världshistorien"

 

I sin bok "Mein Kampf" förklarar Hitler följande:

"Efter otaliga försök har jag äntligen kommit fram till den rätta utformningen: En flagga med röd bakgrund, en vit cirkel och en svart svastika i mitten." ... "I den röda färgen ser vi den socialistiska idén inom rörelsen, i den vita färgen den nationalistiska idén och i den svarta svastikan kampen för seger"

Att socialism och nationalsocialism går hand i hand har vi tidigare berättat här på "Sverige & Sanningen". Sverige var under Socialdemokraternas ledning tillsammans med Italien Europas två mest Nazivänligaste länder. Redan under 1920-talet hade vi ett välutvecklat samarbete med Tyskland. Ett samarbete som intensifierades med Nazityskland under 1930-talet. Vi var först i världen med ett statligt rasbiologiskt forskningsinstitut vars syfte var att bevisa den ariska rasens överlägsenhet och vi började tvångssterilisera mindervärdiga raselement som vi inte ansåg var värdiga samhällsmedborgare i det svenska folkhemmet. Svenska projekt som nazisterna tog efter i sin politik.

 

Nazisterna är de som tvångssteriliserat flest antal människor men Socialdemokraterna är de som tvångssteriliserat störst andel av sin egen befolkning i världshistorien! Idag finns även belägg att båda nationerna ägnade sig åt eutanasi under kriget. Man vanvårdade mentalpatienter och förståndshandikappade.

 

I Sverige gav Socialdemokraterna tillstånd att 660 mycket gravt utvecklingsstörda mentalpatienter på Vipeholms mentalsjukhus skulle utsättas för ett medicinskt experiment som pågick under 4 år och som idag räknas som ett av världens omänskligaste mänskliga experiment utfört på levande människor! (LÄNK)

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Under själva kriget hjälpte vi även Hitlerregimen med trupptransporter under den så kallade "Permittenttrafiken" då 2,1 miljoner nazisoldater fick åka tåg genom det "neutrala" Sverige. Tåg som innehöll såväl norska krigsfångar som judar som skulle avrättas i Auschwitz! Vi tillät en hel krigsdivision, den så kallade "Engelbrechtdivisionen" transporteras genom Sverige vilket krävde över 150 fullastade tågset. Vi tillät det fruktade Dödskallekompaniet att transiteras med tåg genom Norrland. Vi exporterade all den järnmalm och de kullager Hitler var tvungen att ha för att kunna bygga upp sin krigsmakt - även mitt under brinnande krig! Vi ålade nazisterna att stämpla ett stort rött "J" i alla judars pass så judarna lättare skulle upptäckas vid gränsen så de kunde skickas tillbaka till Nazityskland. Det kanske inte var så konstigt att en svensk socialdemokratisk ledamot även föreslog att Adolf Hitler skulle tilldelas Nobels fredspris?

JP4.gif

"Ibland faller äpplet otäckt nära trädet"

Inte ens de tyska koncentrationslägren som idag är så förknippat med Nazityskland var nazisterna först med. De första koncentrationslägren i Tyskland byggdes faktiskt under socialdemokraternas styre. Tyskarnas första koncentrationsläger var för Nama- och Hererofolken på ön Shark Island i Tyska sydvästafrika (i dag Namibia) mellan 1904 och 1907. I Frankfurt fanns mellan 1929 och 1935 ett annat koncentrationsläger för zigenare.

Efter kriget när nazismens alla ohyggliga brott mot mänskligheten kom i dagens ljus fortsatte Sverige under Socialdemokraternas regering som enda land driva sitt statliga institut för rasbiologisk forskning. Detta pågick ända fram till 1958! Tvångssteriliserings programmet pågick ända fram till 1976. Då hade över 63 000 undermåliga svenskar tvångssteriliserats. 93% av dem var kvinnor!

Man ska kanske inte lasta Stefan Löfven för det som är vanligt bland sossar, men så mycket kan man säga, att ränderna går aldrig ur och det är anmärkningsvärt att en partiledare med dessa rötter – både personliga som politiska - ägnar så mycket energi åt att rikta nazianklagelser mot andra partiledare istället för att se om sitt eget brun-skitiga hus och kanske ta fram sopkvasten och städa ur alla de nazistiska skelett som huserar i hans egna garderober. Det som dock skrämmer mest är att var fjärde svensk fortfarande röstar på detta parti!

Vi ska också ha i åtanke att Stefan Löfven gick med i sitt parti (som han idag kallar "ett anständigt parti") när de nyligen studerade rasbiologi, ville utplåna den samiska kulturen och tvångssteriliserade de svenskar socialdemokraterna inte ansåg skulle ha rätt att bilda familj i "Det Svenska Folkhemmet"! Rasforskning, tvångssteriliseringar, eutanasi, antisemitism.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
imagesMXV7R1LJ1_edited.jpg

Socialdemokraterna - partiet som på fullt allvar tror de "stå på rätt sida av historien". Partiet som hjälpte Adolf Hitler starta andra världskriget.

När man tittar tillbaka på Socialdemokraternas historia och jämför den med Adolf Hitlers nationalsocialistiska politik ser man uppenbara likheter ingen kan blunda för. Ibland faller äpplet otäckt nära trädet...

Det ska sägas om igen. Barn har inget ansvar för sina föräldrars politiska ideologi! Detta är därför ingen anklagan mot Stefan Löfven, det är däremot en viktig tankeställare till Stefan Löfven - och till oss andra!

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

 

 

   Källa:   

 

”Humlan som flyger” (2013) av Lena Hennel och Lova Olsson

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page