Vipeholmsexperimentet.

"Idag rankas det som ett av mänsklighetens grymmaste experimentet utfört på människor! Ett storskaligt tortyrexperiment sanktionerat och godkänt av socialdemokraterna"

Detta är den smärtsamma berättelsen om det största, vidrigaste och mest omänskliga tortyrexperiment som utförts på människor i Sverige! Allt godkänd, sanktionerat och uppmuntrat av den socialdemokratiska regeringen och de socialdemokratiska statsministrarna Per Albin Hansson och Tage Erlander! 

 

Sverige 1942: Svenskarnas tandhälsa är usel. 99,9% av alla värnpliktiga och 83% av alla 3-åriga barn i Sverige hål i tänderna. Stora hål, ibland ända in till pulpan. Man gick in till tandläkaren men rullades ut på en bår. En lagning innebar i värsta fall två veckors sjukskrivning. Och det kostade pengar att laga, för den enskilde men också för samhället. Något måste göras!

Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen med den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson i spetsen, ber därför medicinalstyrelsen att utreda orsaken till karies och hur man bäst förebygger detta. Socialdemokraterna behövde legitimera den ekonomiska omfördelningen och samtidigt sänka kostnaderna för tandvården.

660 ”idioter”, ”sinnesslöa”, handikappade och utvecklingsstörda personer på Vipeholms mentalsjukhus blev mot sin vilja och utan anhörigas vetskap, tvångsmatade med över 30 ton (!) socker och godis tills deras tänder vittrade sönder, sprack och ruttnade under ohyggliga smärtor. Allt för att se om det fanns ett samband mellan socker och karies, något man vid tiden redan visste fanns från forskning i England och USA.

 

”Vipeholmsexperimentet” kom att bli det största och vidrigaste människoexperimentet i Sveriges historia. Idag rankat som ett av världens värsta och grymmaste mänskliga experiment, fullt jämförbart med Josefs Mengeles samtida experiment på judarna i Nazitysklands koncentrationsläger. Allt godkänd, sanktionerat och uppmuntrat av den socialdemokratiska regeringen och de socialdemokratiska statsministrarna Per Albin Hansson och Tage Erlander. Samma parti Stefan Löfven idag anser är "ett anständigt parti". Ett parti var fjärde svensk fortfarande röstar på.

Detta är den smärtsamma historieberättelsen om Vipeholmsexperimentet:

I det socialdemokratiskt styrda Sverige börjar det under 1920-talet byggas ”sinnesslöanstalter”, där utvecklingsstörda och förståndshandikappade interneras, inte sällan under fängelseliknande former. Villkoret för att skrivas ut är nästan alltid tvångssterilisering.

Det var i detta Sverige Vipeholms mentalsjukhus strax öster om Lund invigs 1935. I denna tidsanda är forskning inom rasbiologi något socialdemokraterna ägnar mycket stort intresse åt och partiet har precis klubbat igenom förslaget att tvångssterilisera de man inte anser vara värdiga svenska medborgare i socialdemokratins nya folkhem.

Vipeholm var då det byggdes under första världskriget tänkt som ett regemente, men detta förverkligades aldrig. Staten beslöt istället att göra området till en "vanföreanstalt" för "sinnesslöa" och Vipeholm blev sedermera ett av Sveriges största mentalsjukhus som skulle hysa de svåraste vanarterna; utvecklingsstörda, förståndshandikappade med beteenderubbningar, ”monster”, ”idioter”, ”imbecilla” och alla de andra av de värsta ”hopplösa fallen”.

Några av de osnyggade sinnesslöa idioterna på Vipeholms sinnessjukhus anno 1948. Idag vet vi att de bara var CP-skadade eller hade t.ex Downs-syndom

Många patienter uppgavs vara våldsamma, svåra att få kontakt med och många var ”osnyggade”, dvs de saknade förmåga att kontrollera urin och facesavgång, de var störande eller så var de ”sexuellt tygellösa”, de onanerade öppet eller antastade sina medpatienter. Vem som var ”idiot” definierades enligt den tidens vetenskap. Man kategoriserade in patienterna i sex nivåer. Nivå 0–3 var patienter som inte visade tecken på psykiskt liv. ”Biologiskt sett lägre stående än flertalet djurarter, de stå rena monter nära” står det att läsa i journalerna. Dessa patienter benämndes ”Idiotia levis” - levande idiot! Med de högre intelligensgrupperna, 4-6, var det däremot lite annorlunda. De skulle kunna fylla en plats i samhället ”så till vida att de kunde utföra enformigt, enkelt och tråkigt arbete som inga andra människor vilja åtaga sig”. På sjukhuset användes de till att städa, ta hand om tvätt och odla den egna köksträdgården. De lejdes också ut som drängar till näraliggande bondgårdar. 

"Socialdemokraterna har klubbat igenom förslaget att tvångssterilisera de man inte anser vara värdiga medborgare i deras nya folkhem"

 

För att hålla de olika exemplaren isär, blev det nödvändigt att fotografera samtliga patienter. Bilderna ligger idag numera prydligt samlade i en kartong i landstingsarkivet i Lund. Nakna, framifrån och i profil, träder det svenska samhällets mest försvarslösa människor fram ur glömskan. En del är så krokiga att de måste sitta. Andra står krumma som i en omedveten protest mot måttstocken till höger om dem. En flicka böjer huvudet och skyler sitt kön med händerna. Idiot är hon, enligt omvärldens synsätt, men inte dummare än att hon tydligt känner skammen.

Patienterna på Vipeholm hade samlats ihop från hela landet i syfte att tömma sinnessjukhusen på utvecklingsstörda, och för att avlasta de små kommunala sjuk- och ålderdomshemmen från tunga vårdfall. Vipeholm blev 1935 Sveriges enda specialanstalt för ”svårskötta idioter”. När andra världskriget började 1939 fanns det ungefär 650 manliga och 150 kvinnliga patienter vid sjukhuset men beläggningen ökade mycket snabbt.


När Vipeholmsanstalten -det enda i sitt slag i Sverige- var som störst på 1940–50-talet fanns det 1,000 patienter på avdelningarna, med vardera 50 sängplatser, övervakade av 600 anställda. Inom det stängselomgivande anstalten fanns åtta paviljonger, sex för män, en för kvinnor och en för barn. Dagrummen var kraftigt överbefolkade och patienterna fick trängas och i vissa fall kräla omkring på golvet.

Dokument visar att 40 svårt mentalsjuka patienter fick uppehålla sig på en 58 kvm stor golvyta. Det var också brist på belysning under dygnets mörka timmar vilket gjorde att patienterna tvingade leva mestadels i mörker under vinterhalvåret.

De svagaste i samhället utsattes mot sin vilja för omänskligt lidande i det s.k. "sockerexperimentet" Anhöriga underrättades inte och händelsen är idag nedtystad!

Vipeholm var rena skräckväldet. Personalen var sadister som misshandlade de utvecklingsstörda, lågbegåvade och ”sinnesslöa” med tillhyggen och läderremmar om de inte lydde tilltal. Bestraffningar hörde till vardagen. Sparkar och slag, luggningar och örfilar, iskalla duschar, inlåsning och tvångströja. Många av de intagna var av förståeliga skäl extremt strykrädda.

"Bestraffningar hörde till vardagen. Luggningar och örfilar, iskalla duschar, inlåsning och tvångströja"

 

I boken "Ditt liv och mitt" av Majgull Axelsson skriver författarinnan sina mörka erfarenheter av Vipeholm där hennes egen bror med förståndshandikapp låg fastspänd i en säng i flera år, kränktes, förnedrades, misshandlades och dog:

"...de fick sitta i korridorerna hela dagarna. Utan att göra någonting. Till och med småkillar i nedre tonåren. Och så gick vårdarna fram och tillbaka där ute med läderremmar i händerna och såg till att de satt stilla. Hotade dem. När det var fotboll, någon viktig match så tvingade skötarna dem klä av sig nakna och sedan låste de in alla patienterna i en sovsal... Och några av patienterna började förstås skrika och slåss och andra bajsade på sig och några bara grät och skrek och när det blev halvtid så kom vårdarna in och föste ut dem i tvättrummet, spolade av dem med iskallt vatten och tvingade sedan någon av de mer lättskötta att göra rent golvet. Och så jagade de in dem i sovsalen igen, utan att de ens fick torka sig, för vårdarna ville ju inte missa andra halvlek. Vårdarna betraktade alla efterblivna som djur. De säger rent ut att det enda som gäller är att hålla idioterna i schack!..."

Över hälften av de intagna på Vipeholm kunde inte kommunicera med sin omgivning då de saknade normal talförmåga. Hälften av de intagna kunde inte äta utan blev tvångsmatade av personalen. Mer än en tredjedel -nästan hälften- var sängbundna. De tillbringade sina liv i sängen, fastbältade eller under sk spänntäcken.

De flesta som kom till Vipeholm kom under ungdomsåren och de tillbringade sedan resten av sina liv innanför anstaltens område. Idag vet vi att de intagna ofta var svårt CP-skadade, hade autism, Down-syndrom etc. men då kallades de för "bildbara sinnesslöa" de så kallade "imbecilla" eller "obildbara sinnesslöa" så kallade ”idioter”.


Till Vipeholm kom de svåraste fallen. Det handlade oftast om att gömma (eller glömma!) sina barn eller anhöriga som var svårt sjuka eller handikappade. De som kom hit kom för att dö. Här skulle de ”förvaras” så de inte beblandade sig eller var synliga för den övriga befolkningen i socialismens nya folkhem. Här skulle de förvaras tills de dog.

Uppehållsrum på Vipeholm, sent 1950-tal.

Det här var människor som tillbringande hela sina liv på institutioner, anstalter och mentalsjukhus. Upp klockan sex, i säng klockan 19. Där emellan var vardagen monoton och torftig. De flesta låg fastspända i sina sängar, andra kanske fick gå en kortare stund fram och tillbaka i sjukhusets korridorer. Många var dock dömda till total sysslolöshet. Besök var mycket ovanliga. Släktingar och anhöriga ville oftast inte kännas vid sina ”sinnesslöa” släktingar. I praktiken låg man bara i sina sängar och väntade på döden.

"Släktingar och anhöriga ville oftast inte kännas vid sina sinnesslöa släktingar. I praktiken låg man bara i sina sängar och väntade på döden"

 

Vipeholms mentalsjukhus var den perfekta försöksstationen för mänskliga experiment och Vipeholms-patienterna passade perfekt som offer i det experiment den socialdemokratiska regeringen nu eftersökte, eftersom de stannade på samma plats i flera år och eftersom många av dem inte hade något språk att visa sitt missnöje med. Mentalsjukhuset var en slutförvaring för de värst psykiskt sjuka och utvecklingsstörda i landet, de var gravt rörelsehindrade, de flesta sängliggande och man har full koll på vad de äter eftersom hälften av de intagna måste matas. Möjligheten att minutiöst övervaka deras födointag var, med andra ord, mycket god. Om -eller när- patienterna dog var det oftast ingen som saknade dem eller ingen som ifrågasatte varför de avlidit. De flesta patienterna kom från Norrland, vilket var en medveten strategi för att hålla patienterna så långt borta från de anhöriga som möjligt och därmed kunde man utföra mänskliga experiment utan risk för insyn, klagomål eller ryktesspridning.

Vipeholmsexperimentet började planeras redan på sensommaren 1942 och pågick aktivt mellan 1947–1951 men avslutades inte helt förrän 1955! De genomfördes utan de anhörigas eller patienternas godkännande eller samtycke.

De redan rättslösa i anstaltssverige bli nu tvingade att vara mänskliga försöksdjur i ett fruktansvärt grymt experiment.

Under fyra års tid tvångsmatar man patienterna med enorma mängder socker. 30 ton socker! Patienterna tvingas konstant äta socker, choklad, sega kolor och annan godis under noggrann uppsyn, till dess att deras tänder vittrar sönder, spricker och börja ruttna så till den milda grad att pulpan friläggs och detta med extrem smärta som följd.

Man drog från den närbelägna järnvägen, som gick mellan Lund och Revinge, ett stickspår till mentalsjukhusets område så det blev lättare att frakta de sinnesslöa experimentoffren från alla Sveriges delar rakt in till anstalten där de tvingades förbli resten av sina liv. 100 mil sydost om Vipeholm rullar samtidigt andra människooffer in på järnväg för liknande mänskliga tortyrexperiment i det som idag heter Auschwitz. Likheterna är kusligt slående...           

                        

Flygfoto över Vipeholms mentalsjukhus strax utanför Lund, fotograferat på 1960-talet. Det var här 660 svårt handikappade människor utsattes för ett av mänsklighetens vidrigaste experiment, godkänt av socialdemokraterna.

Gunnar Dahlberg högste ansvarig för experimentet bestämde att minst 1000 personer måste ingå i experimentet för att det skulle bli statistiskt säkerställt. Gunnar Dahlberg var också chef för statens institut för rasbiologi – SIFR i Uppsala. Många av de 1,000 försökspatienterna var dock så våldsamma att man tvingades tvångsinjicera Fenemal under huden för att de skulle bli lugnare men antalet försökspersoner sjunker ändå från de först beräknade 1,000 ner till slutligen 660 försöksindivider.

"Samtidigt rullar andra människooffer in på järnväg till Vipeholm för liknande mänskliga tortyrexperiment som de i Auschwitz."

Vipeholmsexperimentet skulle tragikomiskt nog också se ”humant” ut. Experimentet skulle inte vara på grisar, kaniner eller råttor, utan experimenten skulle utföras på ”material” som mer liknade människor. Utvecklingsstörda, förståndshandikappade, svårt sjuka och andra som socialdemokraterna inte ansåg var värdiga medborgare i deras folkhem kunde offras för den stora massans skull, ansåg man.

Under våren 1947 kunde så till slut Vipeholmsexperimentet inledas. Nu satt Socialdemokraterna själva i regeringsställning och deras folkhälsoprojekt drog igång på allvar. Första testet gick ut på att undersöka om vitaminer kunde förbättra tandhälsan. Det gjorde det inte. Två års dyr forskning utan resultat och nu var forskarna hårt pressade av både medicinalstyrelsen, sötsaksindustrin och politiska intressen och man gick då in i fas två: Kariesprovokation!

660 obildbara ”sinnesslöa idioter” tvångsmatades under fyra års tid med 19 838 kilo toffee, 8 288 kilo hasselkola, 1 300 kilo choklad och 500 kilo karameller samt en extremt klibbig kola, de s.k. ”Vipeholmskolorna” som måste orsakat extrem smärta på de uppfrätta och sönderruttnade tänderna.

Godisbitarna var alltid så stora att man aldrig skulle kunna svälja bitarna hela utan man var tvungen tugga och suga på godiset under lång tid, allt för att maximalt exponera tänderna för socker. Tandborstning förekom naturligtvis inte då detta hade motverkat experimentets syfte!

 

Under dessa fyra år tvingades patienterna bara äta socker och godis.     

 

Allt intag dokumenterades noga. Tänderna började sakta men säkert angripas av karies. Smärtan kom men någon hjälp fanns inte att få. Man kunde inte dra ut eller laga tänderna, då förstörde man hela experimentets syfte.

De flesta - ja förmodligen alla- hade extrem smärta i munnen när tänderna vittrade sönder, ruttnade och sprack med svåra infektioner och varbildning som följd. Emaljen försvann och pulpan blottades, ändå blev de tvingade att med dessa sönderfrätta stumpar, fastbundna i sina sängar, tugga mer seg kola, vecka efter vecka, månad efter månad.

Ett femtiotal försöksoffer hade inga tänder kvar när försöken avslutades. När man var helt säkra på att det verkligen var socker som orsakade karies fortsatte ändå experimenten i över ett halvår, då man ville vara helt säker på sin sak...

Det är nog omöjligt för någon att föreställa sig hur det skulle vara att ligga fastspänd i en säng och inte kunna röra sig, att inte kunna kommunicera, vecka efter vecka med extrem tandvärk i alla tänderna samtidigt och ändå fortsätta tvingas äta socker och seg kola i mängder. Tänderna räknas som människans känsligaste del. Att slipa, fila eller på annat sätt förstöra tänder har i alla tider varit ett mycket effektivt tortyrmedel. De flesta klarar bara några sekunder eller minut innan smärtan blir outhärdlig. Smärtan drev dem till sömnlöshet, galenskap, sinnessjuka och undernäring. Dessa fasansfulla experiment är fullt jämförbara med de Josef Mengele utförde ungefär samtidigt på tvillingar i de nazistiska koncentrationslägren. Socialdemokraterna gjorde samma sak som nazisterna. Man gjorde det man redan då visste vad nazisterna gjorde på judar i koncentrationslägren bara månader innan. Hur många av dagens svenskar känner till detta? Hur många av våra skolbarn får lära sig detta på historielektionerna?

"Man gjorde det man redan då visste vad nazisterna gjorde på judar i koncentrationslägren.

Hur många av våra skolbarn får lära sig detta på historielektionerna idag?"

 

Efter det fyra år långa tortyrliknande experimentet uppskattades att man skulle behöva dra ut 2 000 tänder! 3 000 tänder skulle behövas lagas omgående ansåg man, men dessa 3 000 tänder var så kariesangripna att det senare visade sig vara helt omöjliga att laga, så alla de 5 000 tänder -eller det som en gång varit tänder- fick till slut dras ut! 60 personer fick alla sina  tänder utdragna. Dessa försöksmänniskor fick livslånga problem då de inte längre kunde prata eller tugga maten, många fick magproblem och ständiga smärtor livet ut.

När inrikesministern Gunnar Hedlund på uppdrag av den socialdemokratiskt ledda koalitionsregeringen 1953 besöker Vipeholm tycket han inte det var något märkvärdigt eller konstigt med experimenten, tvärtom. ”Ingen har beklagat sig för mej” sa han till pressen. -Nä, och inga judar beklagade sig heller för nazisterna hur illa de blev behandlade!

När Gunnar lämnat Vipeholm skrev journalisten Stig Dagerman följande dikt som heter ”Allt väl på Vipeholm”:

 

 

Den socialdemokratiska regeringen ansåg det var ok att offra några ”sinnesslöa idioter” för det stora kollektivets skull. Det fanns dock redan resultat från bl.a. England och USA som påvisade ett tydligt samband mellan socker och karies vilket gjorde experimenten ganska meningslösa samtidigt som ny tandforskning i Norge resulterade i den revolutionerande upptäckten att fluor gav starkare tandemalj och därmed ett mycket bra skydd mot karies. Idén på fluortanten föddes och resten är idag tandhistoria!

Idag rankas Vipeholsexperimentet som ett av mänsklighetens grymmaste experimentet utfört på människor! Ett storskaligt tortyrliknande experiment direkt sanktionerat, godkänt och uppmuntrat av det socialdemokratiska arbetarpartiet!

”I Folkhemmet får som vi veta den ringaste äta sig mätt.

De kloka får dansk potatis, de andra får socker gratis och stadsråd till efterrätt.

De friska barnen får tänder, de andra får socker med tång.

Ja, livet är som en saga, de sjuka lär inte klaga för Sveriges riksdag en gång.

Och inte något av barnen har skrivit till tidningen här

om ”Vipeholm och dieten”, ty förstår allmänheten hur klok doktor Hedlund är.”

På nätet kan man läsa om 10 Worst Human Experiments - nr 6: Vipeholm experiments:

”The Vipeholm experiments were a series of Swedish human experiments where patients from mental institutions were fed large amounts of sweets. The doctors just wanted to see what happens to peoples teeth when huge amounts of sugar were taken. The experiments were funded by major sugar companies, which is a bit like Neo Nazis funding a holocaust museum. Because the teeth were basically destroyed”

 

Den socialdemokratiska regeringen hade tio år på sig att avbryta deras (o)mänskliga tortyrexperimentet men man ville få fog att driva igenom Folktandvårdsreformen och detta genom att offra 660 ”sinnesslöa idioter” av sin egen befolkning för den stora massans skull. Man tillät utföra de vidrigaste och grymmaste tortyrexperiment som genomförts på människor i svensk historia. 

Samma parti som den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven idag anser är "ett anständigt parti" tillät detta ske utan några betänkligheter.

Det här är avbilder av patienternas tänder efter att experimenten avslutats, den så kallade moulagemodellen

Man ansåg inte att dessa människor -som redan var offer för omständigheterna- var värdiga att finnas i socialdemokraternas nya moderna folkhem. Många – alltför många- tror fortfarande på socialisternas ständiga lögner och bortförklaringar då de själva inte är tillräckligt allmänbildade eller själva inte har läst sanningen om partiets historia. Vi måste vara medvetna om att mänskliga tortyrexperiment inte bara var något som förekom i de tyska koncentrationslägren. I det socialdemokratiskt styrda Sverige levde gammalt nazistiskt tankegods kvar. Vi hade under ledning av "det anständiga partiet" samma människosyn som i Nazityskland. Samma människosyn som i Treblinka. Samma människosyn som i Dachau. Samma människosyn som i Auschwitz.

"Man ansåg inte dessa människor vara värdiga socialdemokraternas  mönstersamhälle

- det svenska folkhemmet"

 

På Norra kyrkogården i Lund finns idag offrens massgrav. Det var här man slängde liken efter alla de som dog under Vipeholmsexperimentet. En liten minnessten med några få ord över tortyroffren på Vipeholms mentalsjukhus. Hur många som ligger i massgraven vet ingen. 10 säger en del, 500 säger andra. Dessa idioter var ju inte värda att finnas i det nya socialistiska folkhemmet, så varför vara nogräknad? Kanske är det efterkrigstidens största massgrav i Sverige? Ändå så undangömd, så diskret, så okänd för den stora massan! Det blir så uppenbart att detta är något vi bara ska glömma. Glömma, gömma och tiga. Vända blad och gå vidare.

Våra barn kommer aldrig få läsa om Vipeholm. Vi kommer aldrig få se en socialdemokratisk statsminister lägga en blomma vid dess grav. Vi kommer aldrig få veta hela sanningen... För sockerexperimentet på Vipeholm var nämligen inte det enda tortyrexperimentet som utfördes på sinnesslöa idioter på Vipeholms mentalsjukhus vid denna tid... 

Texten på den lilla undangömda minnesstenen vid massgraven på Norra kyrkogården beskriver tragiskt hur döden blir befrielsen från livet för de redan svårast utsatta i det nya svenska socialistiska folkhemmet:

”Var resan stormig, huru skön är hamnen”

Idag har förtvivlan och skräcken lämnat Vipeholms mentalsjukhus. Ondskan och de mörka skuggorna i de ändlösa korridorerna har flytt. Stanken och lukten är borta, kylan och mörkret likaså. Skriken från de fastbältade människooffren med sönderfrätta tänder har för evigt tystnat. Ångesten är borta. Minnena från tortyren, misshandeln och smärtan har falnat. Berättelserna börjar falla i glömska...

Vi ska bara blunda och gå vidare som om inget hänt. Glömma alla de av våra som pinades, torterades och offrades i socialismens meningslösa samhällsexperiment. Tysta och fogliga ska vi tvingas tiga om den sanna historia som nu sakta bleks med tidens vindar...

Minnesstenen vid massgraven på Norra kyrkogården i Lund: ”Var resan stormig, huru skön är hamnen”

I samband med vårdomläggningen i början av 1980-talet revs delar av Vipeholm medan de resterande byggnaderna används idag som gymnasieskolan Vipans utbildningslokaler som startade 1989 och finns kvar idag.

"Skriken från de fastbältade människooffren med sönderfrätta tänder har för evigt tystnat. Minnena från tortyren, misshandeln och smärtan har falnat.

Berättelserna börjar falla i glömska"

 

Man undrar om eleverna som idag utbildar sig på Vipans gymnasium känner till att de går i samma lokaler där Socialdemokraternas eget Auschwitz en gång låg?

Man undrar om eleverna i Sveriges skolor någonsin får läsa om tortyren på Vipeholm?

Man undrar om eleverna i Sveriges skolor någonsin får lära sig sanningen om Socialdemokraternas ”anständiga” historia?

-Ja, man undrar...

Publicerad 2020.

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen”

Tack för Du vill vara med och finansiera sajten!

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

 

 

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com  Tack för Ditt bidrag!

   Källa:   

Sockerförsöket -kariesexperiment

(2006) av Elin Bommenel,

”Ditt liv och mitt”

(2017) av Majgull Axelsson.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

  Diverse länkar   

"Vipeholmsexperimenten" (länk), 

Sydsvenskan (länk), 

Sveriges Radio (länk). 

Krigsbarn .se (länk) 

Arbetarbladet (länk)  

SVT

Vipeholms historia i korthet:

1935 invigs Vipeholms mentalsjukhus strax öster om Lund

1942 börjar planeringen av det som sedan kom att kallas Vipeholmexperimentet.

1945 inleds experimenten.

1947 inleds del två i experimentet; kariesprovokationen.

1951 avslutas experimenten.

1953 redovisades resultaten av experimenten.

1963 skedde en utbyggnad och tre nya paviljonger och en administrationsbyggnad för barnavdelningen.

1965 började mentalsjukhuset successivt avvecklas, de få överlevande sänds ”hem” till respektive landsting.

1968 beslutar riksdagen att samtliga statliga anstalter ska avvecklas.

1970 övertog landstinget Vipeholm.

1973 inleds successivt avvecklingen av Vipeholm.

1982 är Vipeholm helt avvecklat och omvandlat till ett vårdhem.

1989 blir delar av Vipeholm en gymnasieskola.

1993 läggs Vipeholms vårdhem ned. 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round