Understödet.

"Vi hjälpte Hitler med bl.a baracker, stall, 4000 militärtält med tillhörande spisar och ett hundratal lastbilar till ett dåtida värde av 25 miljoner kronor"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att Adolf Hitlers och hans naziregim frågade Sveriges socialdemokratiskt ledda samlingsregering om vi - det neutrala Sverige- kunde bistå dem med direkt krigshjälp under andra världskriget?

Bland annat med tusentals tält och tillhörande spisar samt hundratalet lastbilar?

Det neutrala Sverige tackade Ja till att hjälpa Hitler i kriget med detta!

Lyssna:Understödet
00:00 / 11:54

"Socialdemokraterna hoppades vi skulle bli en del av Det Tredje Riket"

 

Socialdemokraterna försåg alltså Adolf Hitler direkt med krigsförnödenheter. Allt för att ”neutrala” Sverige under Socialdemokraternas regi skulle hjälpa Adolf Hitler och hans nazister vinna kriget! Båda misslyckades!

Efter ”Engelbrechtdivisionen” blev det förvisso inga fler genomfarter med kompletta nazityska krigsdivisioner genom "neutrala" Sverige. Dock blev det ett fortsatt svenskt stöd till de nazityska krigsförband som redan var på plats i finska Lappland. Även efter transiteringen av hela krigsdivision ”Engelbrecht” bistod Sverige Det Tredje Riket på andra sätt än genom den s.k. permittenttrafiken eller tysktågen som de kallades i folkmun. Tåg som transporterade 2,1 miljoner tyska soldater och deras vapen kors och tvärs genom det neutrala Sverige.

Detta mindre kända svenska stöd var inte lika iögonfallande som transiteringen av det kompletta krigsförband åt Adolf Hitler eller tysktågen som rullade under tre års tid. Det var ett stöd till Nazityskland på det nordligaste avsnittet av östfronten, ett stöd som egentligen bara märktes i Norrbotten och därmed knappt noterades av rikspressen och än mindre av den breda allmänheten. Idag självklart ett mörkt kapitel i vår historia som våra skolbarn aldrig får lära sig något om. Den svarta socialdemokratiska censurpennan ligger som en effektiv mörkläggningsfilt över vår egen nutidshistoria.

 

Vintern 1941—42 var bitvis extrem kylig samtidigt som de tyska trupperna vid polcirkeln inte var lämpligt utrustade för kylan. Det var framförallt de tyska tälten som inte dög för breddgraden. Tysklands högste militärattaché i Stockholm, generallöjtnant Bruno von Uthmann, bad om akut svensk hjälp att hjälpa de nazityska soldaterna vid fronten.

 

Den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson gick utan att diskutera saken vidare med riksdagen generalen till mötes och tillät bl.a. export av baracker och stall till ett värde av 25 miljoner kronor, plus 2 000 svenska militärtält av modell m/39 med tillhörande tältspisar och ett hundratal lastbilar för transporter.

​Ett stort problem för tyskarna i finska Lappland var bristen på lastbilar och chaufförer. UD välsignade att tyska staten uppvaktade Aktiebolaget Svenska Godsbilscentraler (ASG).

Den 6 december 1941 kunde parterna sluta ett avtal om 150 lastbilar och 300 förare. Till denna lastbilspark tillkom Wehrmachts 41 fordon baserade i tyskmagasinen i Luleå.

 

Den socialdemokratiske statsministern gick utan diskutera saken vidare i riksdagen generalen till mötes och tillät export till ett värde av 25 miljoner kronor!

Skärmklipp 2020-09-27 16.11.23.png

Totalt kom alltså 191 lastbilar att pendla mellan Norrbotten och de nazityska områdena i finska Lappland vintern 1941-42. Ytterligare 330 lastbilar hyrdes ut direkt till tyska SS-armén för transporter inom Finland.

Länderna som mottog all denna export var de naziockuperade områdena i Finland, Norge och delar av nuvarande Ryssland men den konkreta mottagaren var i samtliga fall Adolf Hitlers nazisoldater och den världsmakt Socialdemokraterna snart hoppades vi skulle få bli en allierad del av: Det Tredje Riket.

 

Hur såg tyskarna på det svenska stödet för trupperna på Nordkalotten? Tyska UD noterade i januari 1942 att Sverige hjälpt till mer i norr än vad som blivit offentligt. Självaste Joseph Goebbels använde orden ”väsentligt understöd” för att beskriva det svenska bidraget. Sverige var med andra ord allt annat än neutralt. Eller rättare sagt; vi var alltid neutrala - men bara till Hitlers fördel. Det kan vi "tacka" socialisterna för.

​​

"Sverige har gjort mer för den tyska krigföringen än vad man i allmänhet känner till. Framförallt har man gett oss väsentligt stöd i kriget "

Joseph Goebbels 28/1-1942

 

Var stod den svenska regeringen när det kom till kritan? För att få en uppfattning om det bör man inte bara studera neutralitetsavstegen som klart gynnade Tyskland. Svensk järnmalm, svenskt stål och SKF:s världsberömda kullager skeppades i enorma mängder till Nazityskland både före och mitt under det brinnande kriget. Under 30- och 40-talet valde Socialdemokraterna verkligen fel sida av historien!

 

Från 1934 till 1944 gjorde partiet allt man kunde för att hjälpa Hitler till seger. Vi skulle bli en del av Det Tredje Riket. Vi tillät 1,2 miljoner tyska nazister transporteras genom Sverige till slagfälten. Vi tillät en hel nazitysk krigsdivision med 14 000 soldater transporteras genom vårt ”neutrala” land. Vi tillät Adolf Hitler ha enorma lager av krigsförnödenheter magasinerade i ”neutrala” Sverige och vi bistod nazisterna direkt med baracker, stall, 4 000 tält och hundratalet lastbilar i krigslyckan! Kunde vi bli mer "neutrala" till Hitlers fördel?

Från hösten 1944 när krigslyckan vänt för vännen Hitler ställde vi oss istället på massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins sida och Sverige var mycket nära bli en del av Sovjetunionen. De Allierade var aldrig ett alternativ för Socialdemokraterna.​ Socialdemokraterna föredrog både nazism och kommunism (idag kan vi även lägga till islamism) före demokrati!

 

Under valrörelsen 2018 hade Socialdemokraterna en valaffisch med texten; ”Stå på rätt sida av historien” Affischen var osmaklig på flera sätt. Dels var den ett indirekt hot och dels var den direkt riktad mot ett annat parti som Socialdemokraterna dessutom medvetet spridit lögner och förtal om men mest för att affischen åter bevisar socialisternas ständiga dubbelmoral.

”Stå på rätt sida av historien” är en valaffisch vi aldrig får glömma! Den är en ständig påminnelse om socialismens dubbelmoral och att vi var allt anat än neutrala under kriget. Under kriget valde Socialdemokraterna fel sida av historien – två gånger!

 

Mitt under brinnande krig hjälpte Sverige Nazityskland i kriget med bl.a. baracker och stall plus 4 000 svenska militärtält med tältspisar och ett hundratal lastbilar!

Skärmklipp 2020-09-27 16.11.16.png

Socialdemokraternas ryggradslösa, oanständiga och ansvarslösa politik under kriget gjorde att omvärldens segermakter under årtionden framöver – med all rätt - inte såg oss med blida ögon. Sverige och svenska folket blev krigets ynkryggar för den politik vi förde. Ändå är majoriteten av befolkningen övertygade om att vi var neutrala. Hur kan det komma sig?

 

Är det något kommunism och socialism alltid varit väldigt duktiga på i världshistorien så är det dölja och sopa igen sina misstag samt indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Tror Du Sverige var neutralt under kriget är Du obildad eller lättlurad. Tror Du Sverige var neutralt under kriget bevisar Du bara att en upprepad lögn blir en vedertagen sanning...

"Detta är vad Socialdemokraterna menar med att stå på rätt sida av historien"

 

När det svenska folkhemmet invigdes låg färska nytryckta historieböcker prydligt på varje svensk elevs skolbänk. Där stod den alternativa sanning vi nu skulle förhålla oss till. Ingen fick -eller vågade- ifrågasätta den nya världsbilden Socialdemokraterna skapat. Det är väldigt lätt berätta "sanningen" när man själv sitter med pennan i hand och författar historieböckerna…

 

Det är detta Socialdemokraterna idag kallar "att stå på rätt sida av historien"!

 

-Den viktigaste frågan är dock vilken sida av framtiden Du själv står på nästa gång vi har ett demokratiskt val i Sverige? Eller ska Du åter igen bli grundlurad av socialismens effektiva indoktrineringsmaskineri och propagandaapparat för oavsett vilken sida av historien Socialdemokraterna står på är sanningen alltid deras värsta fienden!​

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.

"Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal.

”Mein lieber Reichskanzler” (2015) av Staffan Thorsell

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna