top of page

Hitlers svenska understöd.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
10fdd8f6-8653-4048-a6d3-e78f6ff61493.jpg

"Vi hjälpte Hitler med bl.a baracker, stall, 4000 militärtält med tillhörande spisar och ett hundratal lastbilar till ett dåtida värde av 25 miljoner kronor - idag över 580 miljoner kronor"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att Adolf Hitlers och hans naziregim frågade Sveriges socialdemokratiskt ledda samlingsregering om vi -det neutrala Sverige- kunde bistå dem med direkt krigshjälp under andra världskriget? Bland annat med tusentals tält och tillhörande spisar samt hundratalet lastbilar? Det neutrala Sverige tackade Ja till att hjälpa Adolf Hitler i kriget med detta!

Lyssna:Hitlers svenska understöd
00:00 / 15:36

Efter "Dödskallekompaniet" (1940) och ”Engelbrechtdivisionen” (1941) blev det förvisso inga fler genomfarter med kompletta nazityska krigsdivisioner genom det neutrala Sverige. Men även efter transiteringen av  ”Engelbrechtdivisionen” bistod Sverige Det Tredje Riket på andra sätt t.ex. genom den s.k. "permittenttrafiken" eller "tysktågen" som de kallades i folkmun. Tåg som transporterade 2,1 miljoner tyska soldater och deras vapen kors och tvärs genom det neutrala Sverige. Ett annat militärt svenskt understöd ytterst få svenskar idag känner till var det stöd till de nazityska krigsförbanden som redan var på plats i finska Lappland.

Detta mindre kända svenska militära stöd var inte lika iögonfallande som transiteringen av det kompletta krigsförbandet ”Engelbrechtdivisionen”  eller "permittenttrafiken" som rullade under tre års tid. Detta var ett stöd till Nazityskland på det nordligaste avsnittet av östfronten, ett stöd som egentligen bara märktes i Norrbotten och därmed knappt noterades av rikspressen och än mindre av den breda allmänheten. Idag självklart ett mörkt kapitel i vår rödbruna historia som våra skolbarn aldrig får lära sig något om. Den svarta socialdemokratiska censurpennan ligger som en effektiv mörkläggningsfilt över vår egen nutidshistoria. Detta är berättelsen om det svenska understödet till Nazityskland:

 "-I dagens penningvärde hade hjälpen till Nazityskland motsvarat över 580 miljoner kronor!"

 

Det svenska biståndet till det tyska fälttåget i öster diskuterades vid flera tillfällen internt i den svenska regeringen under hösten 1941. Även om myndigheterna inte ville skicka direkta truppavdelningar till tyskarnas hjälp, försökte de bistå med en del utrustning som de tyska styrkorna kunde ha användning för under den första krigsvintern på östfronten.

 

Vintern 1941/42 skickade Sverige 4 000 tält med värmekaminer som var väl lämpade för de svåra klimatförhållanden som präglade den finsk/ ryska vintern på Nordkalotten. 

 

Den svenska försvarsledningen iakttog naturligtvis mycket noga händelseutvecklingen under det tyska fälttåget österut. Försvaret hade genom sin underrättelsetjänst följt de tyska förberedelserna, och förväntade sig att ett krig skulle bryta ut mellan Sovjetunionen och Tyskland. Anfallet hade stöd hos stora delar av försvarsledningen, och flera höga officerare hade i all hemlighet färdigställt planer för hur Sverige skulle kunna delta i kriget.

 

Svenskarna ville delta på tysk och finsk sida genom att skicka armeavdelningar till norra Finland. Tanken bakom denna strategi var att svenskarna genom att hjälpa till att besegra ryssarna, eller pressa dem österut, skulle kunna undvika att kriget spred sig till svenskt territorium.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
2.jpg

 

Den socialdemokratiske statsministern gick utan diskutera saken vidare i riksdagen generalen till mötes och tillät export till ett värde av 25 miljoner kronor!

På våren 1941 hade till exempel två avdelningar inom det svenska flygvapnet redan fått anvisningar om vilka mål de skulle bomba i Sovjetunionen om man fick med sig politikerna på att gå i krig mot ryssarna. Flygplanen stod redo, och enligt planerna skulle attackerna riktas mot järnvägsstationer och kraftverk i Murmansk. Vintern 1941/42 var bitvis extrem kylig samtidigt som de tyska trupperna vid polcirkeln inte var lämpligt utrustade för denna kyla. Det var framförallt de tyska tälten som inte dög för breddgraden. Tysklands högste militärattaché i Stockholm, generallöjtnant Bruno von Uthmann, bad om akut svensk hjälp att hjälpa de frusna nazityska soldaterna vid fronten.

 

Den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson gick utan att ens diskutera saken vidare med riksdagen generalen direkt till mötes och tillät omgående export av bland annat baracker och stall plus 4 000 svenska militärtält av modell m/39 med tillhörande tältspisar. De svenska tälten kunde snabbt värmas upp till 18 plusgrader, även i utomhustemperaturer ner till 30 minusgrader.

 

Vi ställer dessutom upp med 150 lastbilar för transporter. ​Den 6 december 1941 kunde parterna sluta ett avtal om 150 lastbilar och 300 förare. Från den 27 december 1941 och fram till mitten av april 1942 gick dessa 150 lastbilar i trafik genom Sverige via Haparanda till Finland. De 150 lastbilarna och de 300 förarna tillhörde transportföretaget ASG (Aktiebolaget Svenska Godsbilscentraler) och transporterna inne­höll olika typer av förnödenheter men också vapen och ammunition. Svenskarna fick vetskap om detta först den 13 januari genom ett kortfattat meddelande på radion från TT.

Till denna lastbilspark tillkom den nazityska krigsmaktens egna 41 fordon som var baserade vid tyskmagasinen i Karlsvik vid Luleå. De totalt 191 lastbilar kom alltså att pendla mellan Norrbotten och de ockuperade nazityska områdena i finska Lappland vintern 1941/42. Ytterligare 330 privata svenska lastbilar hyrdes ut direkt till tyska SS-armén för transporter inom Finland. Totalt bistod Sverige Adolf Hitler med sammanlagt 521 lastbilar! Länderna som mottog all denna export var de naziockuperade områdena i Finland, norra Norge och delar av nuvarande Ryssland men den konkreta mottagaren var i samtliga fall Adolf Hitlers Nazityskland och den världsmakt Sverige snart hoppades vi skulle få bli en allierad del av: Det Tredje Riket.​​​

"Sverige har gjort mer för den tyska krigföringen än vad man i allmänhet känner till. Framförallt har man gett oss ett väsentligt stöd i kriget "

Joseph Goebbels 28/1-1942

​Trafiken upphörde några månader senare. Orsaken till att den stoppades var att försäkringsbolagen inte längre kunde erbjuda transportföretaget godtagbara avtal, eftersom trafiken bedömdes vara alltför riskabel.

 

Värdet på all denna livsnödvändiga hjälp för de tyska soldaterna uppgick till 25 miljoner kronor. I dagens penningvärde hade värdet på vår hjälp till Adolf Hitler och Nazityskland motsvarat över 580 miljoner kronor, alltså över en halv miljard kronor. Pengar som i slutänden kom från de svenska skattebetalarna!

Hur såg då tyskarna på det svenska stödet för trupperna på Nordkalotten? Tyska utrikesdepartementet noterade i januari 1942 att: "-Sverige hjälpt till mer i norr än vad som blivit offentligt."

Självaste propagandaministern Joseph Goebbels använde orden: ”-Väsentligt understöd” för att beskriva det svenska understödet!

 

Sverige var alltså med andra ord allt annat än just neutralt. Eller rättare sagt; vi var alltid neutrala - men bara till Hitlers fördel! Det kan vi "tacka" Per Albin Hansson och den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen för. Inget annat land hjälpte vi på motsvarande sätt under kriget.

Var stod då den svenska regeringen när det kom till kritan? För att få en

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
8124.png

 

Mitt under brinnande krig hjälpte Sverige Nazityskland i kriget med bl.a. baracker och stall plus 4 000 svenska militärtält med tältspisar och ett hundratal lastbilar!

uppfattning om det bör man inte bara studera neutralitetsavstegen och eftergiftspolitiken som klart gynnade Tyskland. Svensk export av järnmalm, svenskt stål och SKF:s världsberömda kullager skeppades i enorma mängder till Nazityskland både före och mitt under det brinnande kriget. 

 

Från 1934 till 1944 gjorde Sverige allt man kunde för att hjälpa Hitler till seger. Vi skulle bli en del av Det Tredje Riket! Vi tillät 2,1 miljoner tyska nazister transporteras genom Sverige till slagfälten. Vi tillät en hel nazitysk krigsdivision med 15 000 soldater transporteras genom vårt ”neutrala” land. Vi tillät Adolf Hitler ha enorma lager av krigsförnödenheter magasinerade i Sverige och vi bistod nazisterna direkt med baracker, stall, 4 000 tält och hundratalet lastbilar i krigslyckan till ett nutida värde på över en hav miljard kronor! Kunde vi bli mer "neutrala" till Hitlers fördel?

Från hösten 1944 när krigslyckan vänt för Hitler ställde vi oss istället på massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalins sida och Sverige var mycket nära bli en del av Sovjetunionen. De Allierade var aldrig ett vettigt alternativ för Sverige som tycktes föredra såväl nazism och kommunism före demokrati. Idag kan vi även lägga till islamism.

 

"-Detta är vad Socialdemokraterna menar med att "Stå på rätt sida av historien"

 

Under valrörelsen 2018 hade ett av samlingsregeringens partier en valaffisch med texten: ”Stå på rätt sida av historien.” Affischen var osmaklig på flera sätt. Dels var den ett indirekt hot och dels var den direkt riktad mot ett annat parti som man dessutom medvetet spridit lögner och förtal om men mest för att affischen åter bevisar socialisternas ständiga dubbelmoral.

​”Stå på rätt sida av historien” är en valaffisch vi aldrig får glömma! Den är en ständig påminnelse om socialismens dubbelmoral och att vi var allt anat än neutrala under kriget för under kriget valde partiet fel sida av historien – två gånger!

Partiets ryggradslösa, oanständiga och ansvarslösa eftergiftspolitik under kriget gjorde att omvärldens segermakter under årtionden framöver – med all rätt - inte såg oss med blida ögon. Sverige och svenska folket blev krigets ynkryggar för den politik vi förde. Ändå är majoriteten av befolkningen övertygade om att vi var neutrala. Hur kan det komma sig?

Är det något kommunism och socialism alltid varit väldigt duktiga på i världshistorien så är det dölja och sopa igen sina misstag samt indoktrinera sin egen befolkning i alternativa sanningar.

Tror Du Sverige var neutralt under kriget är Du såväl lättlurad som obildad.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Svenska ASG lastbilar i nazityska krigsmaktens tjänst. Här uppställda på torget i Haparanda vintern 1941-42.

Skärmklipp 2021-12-21 09.58.12.png

Tror Du Sverige var neutralt under kriget bevisar Du bara att en upprepad lögn av statsmakten till slut blir en vedertagen sanning...

 

När det svenska folkhemmet invigdes låg färska nytryckta historieböcker prydligt på varje svensk elevs skolbänk. Där stod den alternativa sanning vi nu skulle förhålla oss till. Ingen fick -eller vågade- ifrågasätta den nya världsbilden Socialdemokraterna skapat. Det är väldigt lätt berätta "sanningen" när man själv sitter med pennan i hand och författar historieböckerna. Det är detta Socialdemokraterna idag kallar att "Stå på rätt sida av historien"!

 

Den viktigaste frågan är dock vilken sida Du själv väljer nästa gång vi har ett demokratiskt val i Sverige? Eller ska Du åter igen bli grundlurad av socialismens effektiva indoktrineringsmaskineri och propagandaapparat. För oavsett vilken sida av historien Socialdemokraterna än står på är sanningen alltid deras värsta fiende!​

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

   Källa:   

”Tyskar och allierade i Sverige” (2011) av Lars Gyllenhaal.

”Mein Lieber Reichskanzler” (2015) av Staffan Thorsell.

"Slaget om Nordkalotten” (2001) av Lars Gyllenhaal.

"När kriget tog tåget" (2021) Jan Bergsten.

"Det svenska sveket" (2017) av Eirik Veum.

 

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page