top of page

Den (S)venska lögnen

... eller sanningen om den svenska tigerns hemlighet!

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

"-Om alla gjorde som Sverige, vilka skulle då besegrat Adolf Hitler och nazismen?"

Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi
Stämpel9.gif

Vad är det den svenska tigern -egentligen- tiger om?

Lyssna:Den (S)venska Lögnen
00:00 / 1:18:09

När vår statliga television, SVT, 2008 gjorde en programserie som gick under namnet "123 saker varje svensk bör veta" så tog man upp händelser som man ansåg att varje svensk bör veta om vad som -egentligen- hände under krigsåren i Sverige. Vinnaren som den viktigaste händelsen som vi svenskar bör känna till, enligt vår statliga och ganska så vänstervridna television, blev varken Permittenttrafiken eller Engelbrechtdivisionen. Inte heller Baltutlämningen eller Judepassen gick segrande ur striden. Hitlers enorma krigslagermagasin i Sverige eller att vi hjälpte nazisterna spärra av Öresund med enorma ubåtsnät var viktiga händelser under kriget men dessa fanns inte ens med på den 123 saker långa listan. Att någon av dessa händelser skulle toppa listan skulle kanske bli alltför magstarkt då just dessa händelser hellre bör sopas under den röda mörkläggningsmattan än lyftas fram i ett underhållande faktaprogram producerat av den svenska statliga televisionen.

 

-Nej, vinnaren som den viktigaste händelsen i Sverige som vi svenskar bör känna till om andra världskriget är ...en bild på en tecknad tiger! En tecknad blågul randig tiger som gick under namnet "En svensk tiger". Namnet "En svensk tiger" är en lite fyndig ordlek där ordet tiger kan vara både ett substantiv, djuret tiger men också  ett verb, att vi ska tiga, för vi svenskar ville gärna uppfatta oss själva som starka, smidiga och lite farliga, precis som en tiger. Samtidigt skulle vi under krigsåren hålla tyst om allt vi visste, vi svenskar skulle inte prata bredvid mun - vi skulle tiga! Vem som helst kunde ju under kriget vara en spion eller en landsförrädare.

 

Den tecknade bilden på den blågulrandiga tigern skapades av Bertil Almqvist 1941 på uppdrag av Statens Informations Styrelse, SIS, och skulle användas i en så kallad "vaksamhetskampanj" till det svenska folket. Symbolen blev sedan en av Sveriges mest kända logotyper - kanske den allra mest kända-  under hela 1900-talet. "En svensk tiger" blev åter populär inom ungdomskulturen under hela 60- och 70-talet då den sågs flitigt på tröjor, ryggsäckar eller som klistermärken. Men under 90-talet började den svenska tigern sakta försvinna ur folks medvetande. Kanske berodde det på att den nya generationens ungdomar inte förstod budskapet, ironin eller innebörden av En svensk tiger. Idag är den svenska tigern nästan helt utrotad.

Men det fanns en sak med den svenska tigern ingen svensk tycktes ha frågat sig. För vad är det - egentligen- den svenska tigern tiger om? Vad är det för hemlighet den svenska tigern inte vill avslöja? Vad är det den svenska tigern inte vill berätta för oss svenska medborgare? Vad är det för lögner den svenska tigern - egentligen- bär på? Detta är berättelsen om; Den Svenska Tigerns Hemlighet...

"Sverige var en av förlorarna i andra världskriget"

 

Om alla - precis alla - tror på en lögn blir lögnen en vedertagen sanning som ingen sedan kan avslöja. För att skapa den perfekta lögnen krävs flera faktorer som måste samverka. Man måste ha något man till varje pris vill dölja. Man måste ha full kontroll över de kanaler som krävs för att nå ut till folket så dessa kan indoktrineras utan motargument och tro på den alternativa sanningen. Man behöver också en en skock fårskallar. Inte bokstavligt talat men folket måste vara blåögda, godtrogna och naiva. Lättlurade helt enkelt. Människor som tycker det är bekvämare att staten tänker åt dem än att varje enskild individ ska behöva tänka själv.

 

Det är kanske inte så konstigt att det är just socialistiska och kommunistiska diktaturer och demokraturer som alltid lyckats hjärntvätta sina egna medborgare. Länder där "staten" styr och har monopol på media och där "oliktänkande" straffas. Det kan handla om allt från fängslas i omänskliga arbetsläger till att få sparken från sitt arbete eller till 30 dagars avstängning från Facebook för att delat "kritiskt material" om sittande regering (för det är aldrig kritik mot oppositionen någon straffas för). Sedan spelar det faktiskt ingen roll om länderna heter Kina, Nordkorea, Uzbekistan eller Sverige eftersom mönstret är precis detsamma.

En av de absolut största lögnerna som alla - precis alla - svenskar gått på är en lögn som skulle skada den socialdemokratiska regimen i sina grundvalar. En

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

lögn som skulle tvingas skriva om historieböckerna och göra det stolta blåögda svenska folket till skammens folk. Lögnen om att Sverige var neutralt och inte deltog under andra världskriget! Sanningen är att Socialdemokraterna stod på Adolf Hitler och partikusinerna nationalsocialisternas sida. Vi var det enda europeiska landet som stod på Hitlers sida ända fram till dagen då han begick självmord i en bunker under ett brinnande Berlin. Sverige var således en av förlorarna i kriget. Vi var förvisso alliansfria och vi stred inte rent militärt men var vi verkligen "neutrala"? Höll vi oss verkligen utanför kriget? Fanns det verkligen inget land vi i smyg favoriserade lite extra? -Jodå, det fanns det! Vi var allt annat än "neutrala" Vi var i praktiken redan en del av Hitlers Tredje Rike och det var en sida det Socialdemokratiskt styrda Sverige frivilligt hade valt. 

Man kan vara alliansfri i ett krig men om man varit neutralt är något som bara kan avgöras i efterhand, när kriget är över och alla parter i konflikten har facit i hand. Under kriget talade nämligen Sverige sällan om "neutralitet", istället använde vi oftast termen "alliansfri" eller "icke-stridande", vilket inte alls betyder samma sak. En neutral nation kan inte ta ställning till någon part i en konflikt, för då är man inte längre neutral, medan en "icke-stridande" nation kan ta ställning för en krigförande part, även om man inte hjälper denne rent militärt. Och det var precis det Sverige gjorde! Det är det som Sverige alltid menat med; "Sverige är alliansfritt i fred med avsikt att vara neutralt i krig". Vi hade alltså bara för avsikt att försöka vara neutrala - något vi fatalt misslyckades med. Hur det verk­ligen gått att vara neutralt bestäms först efteråt och då är det viktigt att du kan visa att du höll vad du lovade innan kriget. Det finns nämligen en rättsprincip som säger att ingångna avtal måste hållas: "Pacta sunt servanda".

 

Men inte ens efter Hitlers självmord och Tysklands ovillkorliga kapitulation erkände vi vår nazityska slagsida. Faktum är att Sverige aldrig officiellt erkänt Tysklands ovillkorliga kapitulation efter andra världskriget. Inte ens till dags datum! Vi har dessutom blivit itutade att Sveriges neutralitet var något fint och ärofyllt. Något att vara lite extra stolt över som svensk. Hur många har inte hört någon stolt utbrista "- men vi var ju neutrala i kriget!!!..." Som om detta skulle vara något att vara stolt över! Något som skulle göra oss svenskar lite finare och lite bättre än alla andra. Om alla länder var lika "fina" och "stolta" som Sverige med sin neutralitet; vilka skulle då besegrat Adolf Hitler och nazisterna?

Vilka skulle besegrat ondskan och vunnit kriget om alla gjorde som vi? Hur skulle Europas karta sett ut idag om alla gjorde som vi? Hur många fler judar skulle mördats, hur många fler civila skulle dödas och hur många fler städer skulle utplånats om alla andra gjorde som vi? Så åter till frågan; Var Sverige verkligen neutralt under kriget och varför är detta i så fall vad alla - precis alla - svenskar blint tror på och är så stolta över? Har vi gått på Den (S)venska Lögnen?...

" ...men vi var ju neutrala under kriget! ...eller...?"

Vilka belägg finns då för att Sverige inte skulle varit neutralt under kriget? Listan på avsteg från neutralitetspolitiken skulle bli lång - alldeles för lång för att ta upp alla bevis här och nu, så vi plockar bara ut ett litet axplock där vi ställde oss på Adolf Hitlers sida. För det var allvarliga avsteg såväl före, som under, som efter kriget där vi bröt mot allt vad som kan kallas "neutralitet":

  Före Kriget:   

Ariseringslagarna (1) och Censurlagarna (2) : Efter Hitler kom till makten införde den Socialdemokratiska regeringen på eget initiativ de fruktade nazistiska Ariseringslagarna även i Sverige. Lagarna gick i korthet ut på att kränka och frånta alla judar sina mänskliga rättigheter. För att inte folket skulle opponera sig mot att socialisterna ville göra Sverige till en del av Det Tredje Riket införde man också censurlagar vilket förbjöd all massmedia att skriva negativt om Nazityskland, nazismen och dess illgärningar. Detta är dock inget bevis att Sverige inte skulle vara neutralt i ett krig som ännu inte brutit ut i världen men det är en klar indikation om vad som snart komma skall...

J-passen (3) : Strax innan kriget bröt ut krävde Socialdemokraterna att nazisterna skulle stämpla ett stort rött "J" i alla judars pass för att dessa undermåliga vanarter av den mänskliga rasen lättare skulle upptäckas vid

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

gränsen när de försökte komma in i landet. De kunde därför lättare upptäckas och skickas tillbaka till nazityskland och ett, då, okänt öde. Detta är dock heller inget bevis att Sverige inte skulle vara neutralt i ett krig som ännu inte hade brutit ut men det är ytterligare en klar indikering vilken sida Socialdemokraterna har valt...

 

Vapentillverkningen: Innan andra världskriget brutit ut var det olagligt att exportera vapen till Tyskland enligt "Versaillesfreden", avtalet som efter första världskriget skulle omöjliggöra för tyskarna att åter starta ett nytt världskrig. Under Socialdemokraternas styre exporterade vi i största hemlighet vapen till Hitler så Tyskland åter kunde bygga upp sin krigsmakt. På en liten ö utanför Skånes kust fans en flygplansfabrik (4) som tillverkade stridsflygplan, förtäckta som civila och i Landskrona tillverkades stridsvagnar (5) som monterades ned och exporterades till Nazityskland som "traktordelar"...

Kullagertillverkningen (6) : En av de viktigaste exportdelarna för att hjälpa Hitler och tyskarna att återuppbygga sin krigsmakt var alla de nödvändiga kullager som Sverige kunde tillverka. Innan kriget bröt ut tog Socialdemokraterna full kontroll över SKFs fabriker och sålde i ofantliga mängder alla de kullager som måste finnas i alla vapen, från minsta kulspruta, flygplan, stridsvagnar, ubåtar till det största slagskeppet. Sverige höll Hitlers krigsmaskin rullandes - bokstavligt talat. Sverige levererade till Nazityskland 100 miljoner kullager - årligen!  Efter kriget uppdagades att SKF förstört alla sina arkiv som hade med den Nazityska handeln att göra...

Järnmalmsexporten (7): Mitt under "Versaillesfreden" exporterar Sverige enorma mängder högkvalitativ järnmalm till Nazityskland. Järnmalm som Hitler är helt beroende av för att på rekordtid kunna bygga upp Europas största och modernaste krigsmakt. Järnmalm som blev till stridsvagnar, krigsfartyg, stridsflygplan, u-båtar och slagskepp. Winston Churchill varnade Sverige men Socialdemokraterna och Per Albin Hanson vägrade ta varningarna på allvar. Utan den svenska järnmalmsexporten som Socialdemokraterna godkände hade andra världskriget aldrig brutit ut - åtminstone inte 1939!

"Transiteringen av Dödskallekompaniet avslöjades först 1989"

 

   Under Kriget:   

Permittenttrafiken (8) : Permittenttrafiken var transiteringen av  2 140 000 tyska soldater, och 100 000 vagnslaster vapen samt krigsmateriel på över 250 000 ton genom det "neutrala" Sverige. Trupptransporterna upptog tidvis 10% av det svenska järnvägsnätets transportkapacitet och pågick från juni 1940 till augusti 1943 vilket innebar att Sverige helt gav upp sin neutralitetspolitik.

 

Riksdagen tillfrågades inte ens om beslutet och medborgarna ställdes inför ett fullbordat faktum och informerades först efter tågen börjat rulla. Utrikesministern försvarade transiteringstrafiken med att "fientligheterna i Norge upphört", (vilket var lögn) varför han inte kunde gå med på samma eftergift då de allierades begärde att få frakta trupper via Sverige. Vi var alltså bara "neutrala" till Hitler och Nazitysklands fördel...

Dödskallekompaniet (9) I oktober 1940 tillät Socialdemokraterna att det fruktade Dödskallekompaniet ur SS fick transiteras genom Sverige till det ockuperade Norge. Dödskallekompaniet hade bland annat till uppgift att tillfångata judar för transport till Auschwitz för avrättning där 40% av alla norska judar utrotades. Transiteringen av 1 030 SS soldater genomfördes med 65 järnvägsvagnar fyllda med fordon, vapen och ammunition genom det neutrala Sverige. Transiteringen av Dödskallekompaniet är det första (vad vi

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

vet idag) av en ren dödsskvadron genom Sverige och händelsen höll Socialdemokraterna hemlig. Den avslöjades först 1989...

 

Järnmalmstransporterna: Det första som händer efter krigsutbrottet är att alla länder stoppar järnmalmsexporten till Tyskland - alla utom Sverige! Sverige bröt sitt löfte till engelsmännen att hålla exporten till Tyskland på eller under 1938 års nivåer. Efter krigsförklaringarna stod Sverige som ensam storleverantör och sålde i snitt 10 miljoner ton malm varje år till Hitlers vapenfabriker. Den högsta nivån var 1940 då 40 miljoner ton järnmalm skeppades till nazisterna. Järnmalmen var avgörande för Nazitysklands krigföringoch man var helt beroende av störningsfria leveranser från Sverige för att upprätthålla den tyska vapenproduktionen...

 

Engelbrechtdivisionen (12) Den mest omdebatterade händelsen vad gäller Sveriges nazivänlighet och brist på neutralitet är transiteringen av ”Engelbrechtdivisionen” under sommaren 1941. Krigsdivisionen behövde 107 tåg (!) för att förflytta 14 712 nazisoldater och deras vapen som med svenskt tillstånd av den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen transiterades på svensk järnväg från det ockuperade Norge genom det ”neutrala” Sverige vidare till Finland. Inget annat har blivit så synonymt med samarbetet med nazisterna som just Engelbrechtdivisionen och permittenttrafiken. 

Understödet (13) Vintern 1941/42 var kylig samtidigt som de nazityska trupperna vid polcirkeln var olämpligt utrustade. Generallöjtnant Bruno von Uthmann bad om svensk hjälp för de nazityska soldaterna vid fronten och den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson gick, utan att ens diskutera saken vidare med riksdagen, generalen till mötes och tillät export av baracker och stall till ett värde av 25 miljoner kronor, plus 4 000 svenska militärtält med tillhörande tältspisar 150 lastbilar och 300 förare för transporter. Tyska UD noterade 1942: "-Sverige hjälpt till mer i norr än vad som blivit offentligt". Joseph Goebbels använde orden ”väsentligt understöd” för att beskriva det svenska bidraget...

Tungvattnet (14) : Nazisterna försöker bygga en atombomb under projektet "Uranverein" och för detta krävs tungvatten vilket man tidigare haft tillgång från den norska tungvattenfabriken i Rjukan. När denna fabrik sprängs av motståndsmän får nazisterna istället köpa tungvatten från en hemlig svensk tungvattenfabrik i Ljungaverk. Hitlers försök att få fram en atombomb och därmed vinna kriget kan fortsätta tack vare den hemliga svenska exporten. Enligt en dokumentärfilm av BBC och vittnesuppgifter spränger Nazityskland två mindre "uranbomber" i mars 1945 och efter kriget hittar man ritningar på en fullskalig atombomb som av experter skulle fungerat. Nazisterna var alltså nära en atombomb och detta delvis med svensk hjälp!

Mineringen (15): Under kriget hjälper Sverige Nazityskland att lägga ut minor på västkusten och i Östersjön mot brittiska fartyg och ubåtar. Vi hjälper också nazisterna att spärra av Öresund med ett ubåtsnät och hjälper tyska krigsflottan med eskort genom minerade områden i Östersjön. Hitlers skepp får tillåtelse att gå genom Kalmarsund för att minska riskerna att gå på minor. Vi hjälper också den tyska krigsflottan genom att tända upp fyrarna längs västkusten så tyskarna lättare kan navigera nattetid då de ska till det ockuperade Norge. Vi vet idag att fyrarna var tända då fartygen "Donau" och "Monte Rosa" fraktade norska judar till Stettin för avrättning i Auschwitz.

Flyget: Nazityskt kurirflyg fick som enda nation använda sig av svenskt luftrum för sin verksamhet. Neutralt?

"Det avslöjades att Sverige tagit emot dubbelt så mycket guld som man först uppgett"

   Efter kriget:   

Krigsskadeståndet (16) : Efter kriget kallas Sverige 1946 till Washingtonförhandlingarna där Socialdemokraterna skrev på ett hemligt krigsskadestånd. Rykten om att Sverige erkände sig som en förlorande stat efter kriget har cirkulerat i årtionden men det var först 2018 som läckta dokument kunde bevisa detta. Varför skulle man acceptera ett enormt krigsskadestånd om man inte var delaktig i kriget? Varför ta på sig en skuld om man är oskyldig? Det är också tänkvärt att det bara var Socialdemokrater som närvarade under Washingtonförhandlingarna och tog på sig ansvaret för något som alltså skedde under samlingsregeringens tid! Tror du det berodde på att Socialdemokraterna ville skydda de borgliga partierna i samlingsregeringen eller att de ville mörklägga krigsskadeståndet för den svenska allmänheten?

 

Naziguldet (17) : Det neutrala Sverige var ett av få länder som handlade med Nazityskland under kriget. Mycket av det vi sålde till nazisterna var järnmalm och kullager samtidigt som vi importerade mindre mängder olja och koks. Mellanskillnaden fick vi betalt i guld. Guld nazisterna stulit från judarna. Guld som innehöll nedsmälta armband, vigselringar och tandguld från ihjälgasade judar ur koncentrationslägren. Guld som Sverige vägrade lämna tillbaka, trots löften till USA/ Storbritannien att så skulle ske. Bara 73% av allt guld återlämnades och under en utredning på 90-talet avslöjades att Sverige tagit emot dubbelt så mycket guld än vad man först uppgett. Guld som än idag ligger

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

i Riksbankens kassavalv som en del av vår guldreserv med Socialdemokraternas goda minne men debatten om naziguldet har aldrig blossat upp i media. Börja något puttra i grytan ska man lägga på locket - inte ta av det!

 

Så fort en diskussion om kriget kommer på tal som en socialdemokrat uppfattar som negativ kritik kommer likt ett brev på posten den utslitna bortförklaringen: "-...men det var ju en samlingsregering under kriget!".  Samlingsregering? Ok, vi tar en titt vad denna "samlingsregering" egentligen innebar för Sveriges neutralitet under kriget. Du kommer bli förvånad av flera orsaker! Socialdemokraterna kommer till makten 10 mars 1920. Partiet växer sig allt starkare med åren och under Per Albin Hanssons ledarskap vinner Socialdemokraterna valet 1932 överlägset med 41,1% av rösterna. Nästkommande val 1936 vinner åter Socialdemokraterna, nu med 45,9 % av rösterna. (112 mandat mot borgarnas 107 mandat) Socialdemokraterna är Sveriges överlägset största parti med egen regeringsmajoritet innan kriget bryter ut.

 

Strax efter krigsutbrottet bjuder Socialdemokraterna in tre borgliga partier (Högerpartiet, Bondeförbundet och Folkpartiet) till en samlingsregering, som bildades 13 december 1939. Man hade alltså redan egen majoritet i regeringen när samlingsregeringen bildades. Vid nästkommande val 1940 fick Socialdemokraterna hela 53,8 % av folkets röster! Det är den högsta siffran något svenskt politiskt parti någonsin fått! 53,8 %!

Socialdemokraterna fick 134 mandat, alla de övriga partierna fick tillsammans 96 mandat. Ändå skyller socialister, än idag, från sig med: "-...men det var ju en samlingsregering under kriget!" . Hur kan ett parti med överlägsen majoritet kunna bli nedröstat? Faktum är att Socialdemokraterna heller aldrig blev nedröstade en enda gång under kriget av de andra partierna - vilket ju var en omöjlighet. Faktum är således att Socialdemokraterna aldrig haft så mycket makt som under just den period socialister idag tror de inte hade någon makt alls! 

Därtill ska läggas att Socialdemokraterna hade de viktigaste och mest avgörande ministerposterna under samlingsregeringen såsom statsministerposten (Per Albin Hansson) , försvarsministerposten (Per Edvin Sköld), socialministerposten (Gustav Möller), finansministerposten (Ernst Wigforss) och handelsministerposten (Herman Eriksson). Utrikesministerposten tilldelades Christian Günther som var "partineutral" men när han ändå blev tvungen att skrivas in under ett parti valde han Socialdemokraterna eftersom han själv sympatiserade med detta parti. -Ja, så "partineutral" var han! Christian Günther fick dessutom hård kritik främst från övriga partier då han, som så många andra Socialdemokrater vid tiden, ansågs alltför nazityskvänlig.

Samlingsregeringen var alltså bara ett sätt för Socialdemokraterna att behålla makten men ändå ha andra partier att skylla sina misstag på. (ungefär som idag.) Och bluffen gick ju bevisligen hem, eftersom vissa fortfarande utropar den bortförklarande ursäkten:  "...men det var ju en samlingsregering under kriget!". Det tycks alltid vara Socialdemokraterna ära när något går bra men alltid andras fel när något går på tokl - även när man hade 53,8% av makten under samlingsregeringen eller när man idag efter två mandatperioder fortfarande skyller Sveriges situation på alla andra partier.​ Frågan vi nu måste ställa oss är: Hur kunde vissa bli så totalt grundlurade?

"-Visst är det är märkligt att ge upp innan man blivit ockuperad i syfte att slippa bli ockuperad."

När röken efter kriget lagt sig våren 1945 var det sex länder som inte hade blivit ockuperade eller indragna av endera sidan. Irland, Portugal, Spanien, Turkiet, Schweiz och Sverige. Samtliga lyckades undgå ockupation genom att vara av "avgörande betydelse för den tyska krigsmakten". Ett annat ord för just "avgörande betydelse för den tyska krigsmakten" är det mer negativt klingande ord vi tvingas slinga oss med när vi blir överbevisade om vår misslyckade neutralitetspolitik under kriget: Eftergiftspolitik!

Skillnaden för Sverige är dock att vi aldrig behövde ge efter för någon politik eller några krav. Vi gjorde aldrig några eftergifter till Tyskland. Vi gick med på allt nazisterna föreslog och mycket mer därtill. Visst är det är märkligt att ge upp innan man blivit ockuperad i syfte att slippa bli ockuperad. Underligare är att Sverige gav upp innan något militärt hot ens förelåg...

De allie­rade använde diplomatiska påtryckningar mot svenskarna under kriget för att vi skulle upphöra med våra affärer med Hitler och nazisterna. 1943 började de första motgångarna för Hitlers krigföring. De allierade började rycka framåt. Man såg tecken på att kriget började vända. De allierade gick då ut med en skarp varning i den så kallade London­deklarationen* till de länder som fortfarande stödde Nazityskland och gjorde affärer med nazisterna. 

 

(* =London­deklarationens officiella benämningen är: "Inter­-Allied declaration against acts of

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
affisch-en-fast-kurs-med-folkets-fortroe
affisch-en-fast-kurs-med-folkets-fortroe

dispossession committed in territories under enemy occupation or control; establishment of Inter-Allied Sub-Committee on Acts of Dispossession") 

 

Alla länder som gjorde affärer med Hitlertyskland skulle straffas och få stå till svars för dessa affärer efter kriget. Varningen var riktad till Sverige. Alla "neutrala" länder fick här en andra chans att göra avbön och ställa sig på de västliga demokratiernas sida mot Hitler och nazismen. Detta var en gyllens chans att lite diskret ställa sig på rätt sida av historien men Sverige med den social-demokratiska statsministern Per Albin Hansson tackade nej till erbjudandet...

Ju längre kriget pågick och ju närmare Berlin de allierades trupper kom - desto mindre var amerikanerna och engelsmännen villiga att lyssna på svenskarnas påstådda rädsla för en tysk invasion. Den amerikanske utrikesministern Cordell Hull gick så långt att han hotade med att helt "beslagta svenska till­gångar i USA'' och neka Sverige "viktiga förnödenheter efter kriget". I ett telegram 1944 till USA:s representant i Stockholm skriver han:

"...vi ser inte med uppskattning på trovärdig­heten med vilka argument den svenske utrikesministern försvarar Sveriges så kallade "neutralitetspolitik". Enligt vår uppfattning har Sveriges politik byggt på att hålla sig utanför kriget till varje pris snarare än av strikt neu­tralitet. Sålunda har hon gjort eftergifter till en krigförande grupp för att senare stödja en annan allteftersom kriget har böljat fram och tillbaka. Nu när Sveriges folk, liksom de i Förenta Nationerna, inser att Tysklands nederlag är en given slutsats, kan vi inte förstå varför Sveriges regering fortfa­rande tvekar om att avsluta all handel med Tyskland."

 

Inte ens när det stod klart (för de flesta) att Hitler skulle förlora kriget släppte vi taget om vår bundsförvant. Nazityskland var vår största handelspartner och förblev så ända tills Nazityskland förlorade kriget och villkorslöst kapitulerade. Det var först då den svenska kovändningen kom...

"Med facit i hand gick Sverige segrande ut ur konferensrummet"

1946 blir Sverige kallade till Washington­förhandlingarna där Sverige nu tvingades stå till svars för sitt handlande under kriget enligt de varningar de tre år tidigare fått under Londondeklarationen men ej hörsammat. USA/ Storbritannien som nyligen besegrat världens största krigsmakt på slagfältet skulle nu möta Sverige på deras val av slagfält: ett konferensrum. Sveriges representant under 

Washington­förhandlingarna var Emil Sandström, chef för Flyktkapitalbyrån och ordförande i Internationella Röda korsets kommitté och ordförande i Förenta Nationernas Palestinakommission.

USA/ Storbritannien ville bara Sverige skulle betala och återbetala sin skuld i kriget och var ganska ointresserade av specifika ordval i det finstilta. För Sveriges del var det precis tvärt om. De ekonomiska kraven var inget större problem bara ordvalen och det finstilta i avtalstexten var finslipat till ren perfektionism. Och det var det...

 

Under Washington­förhandlingarna tvingades Sverige skriva under ett avtal om ett krigsskadestånd för sin inblandning i kriget och därmed indirekt erkänna att man var en förlorande part i kriget då man ställt sig på Hitler och nazisternas sida. Segermakternas fiendes sida! Man tvingades också lova att återlämna allt det guld Sverige fått av Nazityskland för vår handel mellan länderna under kriget.

 

Guld som nazisterna stulit från judarna. Guld som innehöll nedsmälta smycken och utdraget tandguld från mördade judar. Totalt tog svenska riksbanken under

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
2bcebbfc-8497-4ff4-9942-9a017e847ed8_501

krigsåren 1942-1944  emot 20,3 ton guldtackor och 1,5 ton guldmynt från Nazityskland som nazisterna plundrat och stulit från judarna. På 90-talet avslöjades det att mängden naziguld Socialdemokraterna gömt undan i själva verket var nästan dubbelt så mycket som man tidigare uppgett...

 

Sverige hade dock några små motkrav under Washington­förhandlingarna som man var mycket noga och tydliga med. Krav man under inga omständigheter gav vika efter: 

1: Ordet "krigsskadestånd" skulle bytas mot termen "frivillig donation".

2: Sverige skulle erkännas som en neutral nation under kriget.

3: Dokumenten från Washington­förhandlingarna skulle hemligstämplas.

De vid tiden krigströtta länderna USA och Storbritanniens gick med på ordformuleringarna som man kanske inte ansåg var av primär betydelse och därmed inte så viktiga för slutresultatet men för Sveriges del skulle dessa små ordval i den finstilt texten få avgörande konsekvenser för årtionden framöver. De skulle faktiskt få direkt avgörande betydelse för Sverige och Socialdemokraternas framtid! Med facit i hand skulle Sverige gå segrande ur konferensrummet och det skulle ta några år innan USA/ Storbritannien insåg att de blivit totalt grundlurade...

"Den svenska modellen är i själva verket byggd på en lögn"

​Sveriges skuld att betala ett krigsskadestånd till segermakterna blev nu istället att vi under decennier framöver donerade "frivilliga donationer" till FN som fördelade dessa pengar till andra välgörande organisationer och hjälpande projekt för mänskligheten. Vi hade genom en lyckad förhandlingstaktik alltså lyckats undgå bli en syndabock för efterkrigsvärlden och istället kunde vi nu inför hela omvärlden framställa oss som den moraliska supermakten som frikostigt och frivilligt donerade miljarder till diverse humanitära projekt!

 

...att sedan alla våra fantastiska humanitära frivilliga donationer till allt och alla i själva verket var betalning av ett krigsskadestånd för vår inblandning i kriget på förlorarnas sida var ju inget någon fick reda på då allt var hemligstämplat. Att den svenska modellen, den moraliska supermakten, i själva verket var byggd på en ren lögn var det svenska folket lyckligt ovetandes om...

 

Under Washingtonförhandlingarna krävde vi också som motförhandling att det skulle stå i historieböckerna att vi varit helt neutrala under hela kriget. Sverige hävdade att vi var förbundna av handelsmässiga avtal med tyskarna som omöjligt kunde brytas och som kom att gälla ända fram till deras ovillkorliga kapitulation. Av denna anledning kunde vi inte ställa oss på de allierades sida efter Londondeklarationen 1943 - vilket vi självklart annars hade gjort! Sverige var ju ett pålitligt land som inte bryter ingångna avtal med andra länder, inte ens med onda nazister. "Pacta sunt servanda". 

 

Vår handel med Nazityskland var bundna till avtal och hade således inget med omoral att göra. Att sedan de svenska arkiven om tysk handel under kriget oturligt nog hade förstörts direkt efter Hitlers självmord var ju förvisso lite olyckligt. Washingtonförhandlingarna 1946 gjorde sammanfattningsvis att vårt krigsskadestånd blev frivilliga donationer vilket i sin tur gjorde att vi kunde säga oss vara den moraliska supermakten. Vi var nu officiellt ett neutralt land och som neutralt land har man inte någon skuld i andras krig. Vi hade till och med papper underskrivna av segermakterna att vi varit neutrala! - inget vi dock varken kunde eller ville visa för någon - de var ju dessutom hemligstämplade! 

 

Washingtonförhandlingarna var inget annat än ett indirekt erkännande att vi inte hade rent mjöl i påsen men samtidigt något vi kunde tänkas acceptera i utbyte mot att dokumenten hemligstämplades så svenska folket aldrig fick veta sanningen om vilken sida vi -egentligen- stod på under krigetVarför tror Du det Socialdemokratiska partiet plötsligt och helt allena tog på sig skulden och ansvaret för ett krigsskadestånd och återlämning av allt stulet guld när det var en samlingsregering som styrde under kriget? För att man ville skydda de borgerliga partierna eller för att man ville dölja sanningen?

Vad neutralitet har kommit att betyda i människors huvuden är en sak. Vad neutralitet är enligt internationell lag är något helt annat. I dagens Sverige säger vår politiskt korrekta konsensus att "neutralitet" betyder "god" eller "lite bättre än alla andra". Men om alla varit lika goda och lika bra som Sverige, vilka skulle då besegrat Adolf Hitler och nazismen?

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

"Att Sverige hölls utanför kriget var en enorm vinst för landet - men vem tog emot räkningen?"

Den socialdemokratiska regeringen, som fram tills för någon månad sedan hade varit på Nazitysklands sida låtsades plötsligt som den brydde sig om frihet, liberalism och västerländsk demokrati. Ingen av de ansvariga ställdes inför rätta. De hade alla strålande karriärer efter kriget. Inga större förändringar gjordes i systemet. Inga lärdomar drogs. Varför skulle det göra det? Det hade ju fungerat. Den stora lögnen lyckades! Att Socialdemokraterna bara var "neutrala" till Hitler och nazisternas fördel under kriget finns inte i svenskarnas medvetande. Det finns inte att finna några spår av detta i våra svenska skolböcker. Men skulden finns dokumenterad.

Det Sverige och svenskarna aldrig fick veta, det visste den socialdemokratiska regeringen Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme. Men de svenska medborgarna, och socialdemokraternas egna väljare, fick aldrig veta sanningen! Den skulden ligger hos Per-Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme men skulden ligger precis lika mycket hos Ingvar Carlsson, Göran Persson eller Stefan Löfven.

 

Deras skuld ligger i att inte tala sanning om tidigare socialdemokraters lögner. Deras skuld ligger i att fortsatt hålla fast vid de lögner med kluvna tungor och ”double speak” som Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme lade grunden för. Deras skuld ligger i att fortsatt hålla lögnen vid liv för den svenska befolkningen. Att inte berätta sanningen. Alla de lögner som skulle tjäna som ljuv

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

musik för folket; att Sverige visst var neutralt och stod på judarnas och de allierade västmakternas sida. De kom alla undan med krigets vinster utan att betala ett öre för det. Att Sverige hölls utanför kriget var en enorm vinst för landet -men vem tog egentligen emot räkningen?

 

När vi svenskar påstår oss redan veta vad som hände i Sverige under kriget så ljuger vi. Eller så hittar vi på. För det finns inte mycket forskning att gå på. 

Fram till 1964 hade inte en enda doktorsavhandling i historia publicerats om något ämne ur svensk inrikes- eller utrikespolitik på 1900-talet. Skälet var framför allt Socialdemokraternas fortsatt strikta tillämpning under efterkrigstiden av sekretessreg­lerna för handlingar om Sveriges förhållande till "främmande makter" under de fyra-fem efterkommande decennierna efter kriget. Att det är just Nazityskland som avses med "främmande makter" är lätt att förstå.  

I den första avhandlingen av vår efterkrigshistoria uttrycks saken, "...svenskarna vill icke uppehålla sig vid och gräva i det förflutna eftersom de inte tyckte sig "ha någon anledning" att blicka bakåt." Nej, varför skulle vi ha det? Sverige blickar alltid framåt när det blir alltför obehagligt att titta bakåt. Om svenskarna skämdes gjorde man det snarare för att man inte trodde man hade något att skämmas för. Nej vi var ju oskuldsfullt vita likt snö i vårt rena samvete. Vi hade ju inte ens behövt kriga, slåss och döda för vår frihet - att andra tvingades gör det åt oss var ju deras problem - inte vårt! Vi blev mer eller mindre förbjudna att blicka bakåt och rota i vårt förflutna och allt som hade med Hitler, Nazityskland och nazismen att göra. Ligger det inte en hund begravd här?

"Sveriges export till Nazityskland förlängde kriget med uppskattningsvis 1½ år"

Ett argument till vår eftergiftspolitik och påstådda "neutralitet" skulle vara att vi var så illa rustade. "-Vår beredskap är god" sa ju självaste Per Albin Hansson. Var det plötsligt inte sant? Inte ljög en Socialdemokratisk statsminister hela svenska folket rakt upp i ansiktet?

Sverige hade i förhållande till sina grannländer en betydligt större och bättre rustad armé. De gjorde motstånd men vi vek ned oss direkt. Sverige hade en betydligt större armé än Danmark, Norge, Holland, Ungern, Grekland och Finland. Bland annat hade vi ett modernt flygvapen.

 

Då många andra länder inte hade något alls hade vi 257 splitternya stridsflygplan som köptes 1936. Dessutom hade Sverige 403 000 stridande man och en flotta med 47 relativt nya krigsfartyg plus, för tiden, moderna ubåtar och tanks. Det kanske inte är något mot Tysklands arme på 3.74 miljoner man, men det var aldrig fråga om hela den tyska armen.


När tyskarna gick in i Danmark och Norge i april 1940 var tyska armen redan utspridda över hela Europa och Nordafrika. Hitler hade vid tidpunkten 1940/41 kunnat mobilisera maximal 200 000 man mot Sverige, förmodligen bara hälften. Mindre länder, med mindre resurser, bjöd på större motstånd.

De kämpade emot trots att de visste att de inte hade en chans. Ju fler som bjudit

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

motstånd desto svårare hade det blivit för Tyskland och desto snabbare hade kriget varit över. Det är nämligen genom motstånd som man försvarar demokratin - bokstavligen! I detta läge ställer sig Sverige "neutrala". Vi vill alltså att någon annan ska slåss för vår sak! Argumentet att vi tvingades till en eftergiftspolitik därför att vår beredskap inte var god håller således inte.

Socialdemokraterna skryter alltid om "vår beredskap var god" men ändå kämpade vi inte! Socialdemokraterna berömmer alltid sig själva för sin solidaritet, och manar alltid andra att vara solida­riska, men när det verkligen gällde var de inte solidariska. Att låta andra offra sina liv för vår frihet och vår demokrati är inte solidariskt, det är omoraliskt!

Den brittiske ekonomiske historikern och forskaren Eric Bernard Golson gjorde en avhandling 2011 vid London School of Economics om svenska handelsflöden under kriget. Golson använder sig av en modell som bygger på teorin om rationellt ekonomiskt beslutsfattande för att analysera de siffror som ligger till grund för studien. Enligt de parametrar han ställer upp kommer han fram till slutsatsen att Sverige var 58 % neutralt på tyskarnas sida men bara 31 % neutrala på engelsmännens. Övriga 11 % fördelade på andra parter. Sverige var alltså nästan dubbelt så neutralt till nazisten och diktatorn Adolf Hitlers fördel än till den demokratiske engelsmannen Winston Churchill.

Golson skriver: "-Två gene­rationer efter kriget är svenskarnas förståelse för neutral­itetens moraliska konsekvenser väldigt annorlunda från akademikernas, etablissemangspolitikers och andra försvar­are av vad som skulle kunna kallas det traditionella eller standarduppfattningen om neutralitet." Vad han menar är att neutralitet inte är en moralisk posi­tion. Det är en praktisk position. Därtill en synnerligen lönsam sådan. Något dåtidens svenskar visste men efter kriget inte tordes berätta för sina barn. Antagligen för att de skämdes. Så de hittade på en lögn och i den lögnen lever svenskarna fortfarande.

Golson skriver vidare: "-Studien visar att Sverige favoriserade en krigförande part framför en annan, beroende på händelser: Sverige gav Tyskland extra varor av värdefull sort och rabatter när Tyskland stod på toppen av sin makt. Först när tysk makt minskade tillfredsställde den svenska regeringen även amerikanska och brittiska krav..."

"Den som våga titta ser tydligt den svenska tigerns bruna ränder"

En brittisk studie efter kriget fastslog att Sveriges export och hjälp till Nazityskland förlängde kriget med uppskattningsvis 1½ år! Hur kan ett "neutralt", "alliansfritt" och dessutom ett "icke stridande" land förlänga världshistoriens största och brutalaste krig med 1½ år? Hur många miljoner judar mördades under krigets sista 18 månader? Hur många miljoner soldater och civila dödades under krigets sista 18 månader? Hur många städer utplånades under krigets sista 18 månader?

 

Det fanns inget annat land i Europa som bidrog så mycket till Hitler och nazisternas krig som just det "neutrala" Sverige. Samma land som idag påstår vi inte ens deltog i något krig - att vi var neutrala - och om något fel begåtts var det ju en samlingsregering, vilket idag tycks innebära att inget parti hade något ansvar för vad som -egentligen- hände. Vi svenskar slåss inte, för vi är snälla och neutrala, men det var ju tur att andra ställde upp och offrade sina liv och besegrade ondskan för vår frihet, så slapp vi göra det...

Idag pratar ingen svensk öppet om vad som - egentligen - hände i i Sverige under kriget. Vi ska bara tiga och istället blicka framåt. Vi har under decennier av socialistisk regim fått lära oss att vi var neutrala under kriget och därefter blev vi en moralens supermakt som donerade enorma summor ur de svenska skattebetalarnas fickor till diverse välgörande ändamål via FN.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
kroppskuddar-soliga-varen-landskap.jpg.png

Vi vet inte hela sanningen och de som vet sanningen tiger. Vi svenska medborgare ska bara arbeta, betala skatt och rösta rött - och tiga! Vi ska inte fråga eller ifrågasätta. I skolan får våra barn en förljugen verklighetsbild av vad som -egentlige- hände i Sverige under kriget. De ska heller inget få veta. Vi alla ska förbli ovetandes - det är bäst så tycker socialdemokraterna. De som vet tiger. Och tiger är ju det den svenska tigern gör...

Den svenska tigern föddes 1941 mitt under det brinnande kriget när Sverige helt stod på Hitler och Nazitysklands sida. Vid sin födseln var den svenska tigern vackert blå med gula ränder. Enligt traditionell svensk jantelag var alla ränder spikraka och exakt lika breda, inget fick sticka ut. Och så förblev den svenska tigern under många årtionden. Blå, gul, stolt - men tigandes! Så hände plötsligt något mycket märkligt. I slutet av 90-talet när den svenska tigern var akut utrotningshotad ansågs tigerns karaktäristiska och vackra blå/gula ränder vara alltför "nationalistiska" och i ett socialistiskt rike är nationalism synonymt med "hat", "rasism" och "främlingsfientlighet".

 

Den svenska tigern började skämmas för sitt svenska ursprung och sina blå/gula färger. Något måste göras och som genom ett mirakel började den svenska tigern skifta i sin färgteckning. Den svenska tigern blev sakta alltmer röd och den röda färgen var något vi skulle hylla som något extra fint och bra. Den röda färgen signalerade "god" och att vi var lite bättre än alla andra. De som fortfarande tyckte den svenska tigern var som vackrast i sina tidigare blå/gula ränder fick snabbt epitet och öknamn som "rasister" och "främlingsfientliga".

 

Alla skulle tycka tigerns nya röda färgteckningen var vackrast. Alla skulle tycka lika i tigerns nya rike. Men ränderna gick aldrig ur den svenska tigern. Den som titta noga ser i dess röda ränder även bruna ränder. Ju mer noggrant man studerar ränderna i den rödskimrande teckningen ju tydligare blir faktiskt de bruna ränderna. Bruna ränder som avslöjar de röda rändernas förflutna. Bruna ränder som bevisar de rödas historia. Bruna ränder som aldrig går att tvätta bort. Bruna ränder som aldrig tycks går ur den röda tigern. Bruna ränder vi aldrig får prata högt om. Bruna ränder vi inte får låtsas om. Bruna ränder vi måste tiga om...

Och det är om just det, den svenska tigern tiger om! 

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

   Källa & lästips :   

"Mein lieber Reichskanzler!" (2015) av Staffan Thorsell

"Det Här Är En Svensk Tiger" (2019) av Aron Flam

"Det Svenska Sveket" (2017) av Eirik Veum

 

Läs mer:

 

Video:

VIDEO: Stina Dabrowski får sig en känga av Margret Thatcher som inte skräder orden om den svenska "neutralitetspolitiken" ...

VIDEO: Youtube-kanalen "Nu fan räcker det": Socialdemokraternas mörka historia – judehat och rasism!

VIDEO: "Ett folk - ett parti". Dokumentärfilmen om ett svenskt politiskt parti som idag påstår de står på rätt sida av historien...

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt  bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page