Det svenska tungvatten.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
0331yTemkXJ7_edited.jpg

"I Sverige fanns en topphemlig tungvattenfabrik varifrån Hitler fick sitt tungvatten för att framställa en atombomb!"

Stämpel9.gif
511-5111341_clipart-crown-golden-crown-g

 

När den unika norska tungvattenfabriken i Rjukan i Telemark Fylke sprängs i bitar av sabotörer kan inte Adolf Hitler och hans nazister få tag i det nödvändiga tungvattnet som krävs för att framställa och tillverka en atombomb. Det ingen vet då -och som inte avslöjades förrän 2015- var att en kopia av den norska tungvattenfabriken fanns i Sverige. En fabrik som med den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen ställer upp och säljer det tungvatten till sin gode vän Adolf Hitler som ska göra att nazisterna kan vinna kriget!

Lyssna:Det svenska tungvattnet
00:00 / 1:01:27

 

Vi har alla hört historien. Den fantastiska historien om hur en grupp norska motståndsmän den 28 februari 1943 beger sig ut i den norska vildmarken på ett självmordsuppdrag. De ska bege sig till den välbevakade tungvattenfabriken i Rjukan i Telemark Fylke. Här uppe på bergsluttningen hade Norsk Hydro byggt Rjukan Salpeterfabrikker och som en biprodukt i sin kemiska fabrik fick man fram så kallat "tungt vatten".

 

När kärnfysiker i slutet av 30-talet, strax innan kriget bröt ut, lyckades klyva atomkärnor insåg man snabbt vilken fruktansvärd kraft detta kunde utlösa. Tanken på en så kallad "domedagsbomb" eller "atombomb" började väckas. Men för att kunna tillverka en atombomb behövdes också en annan komponent - Tungt vatten!

Det var nu den norska gruppen av motståndsmän iklädda engelska uniformer i skydd av mörkret denna februarinatt klättrade upp på berget i det av Nazityskland ockuperade Norge. Deras uppgift var att spränga tungvattenfabriken i luften så Hitler inte kunde färdigställa sin atombomb. Innan de smet in i fabriken dit var och en skulle bege sig till noga förvalda platser och lägga ut sprängladdningar tog de farväl av varandra. Sannolikheten att någon skulle överleva var minimal, men som genom ett under lyckades operationen utan att de behövde avlossa ett enda skott och alla motståndsmän överlevde den heroiska insatsen. Sabotaget lyckades och de sprängde sönder samtliga kolonner. Ca 500 kg tungvatten rann ut i fabrikens avlopp. Detta var ett av Andra världskrigets stora avgörande ögonblick. Hitler fick aldrig sitt domedagsvapen tack vare den hjältemodiga insatsen av de tappra norska motståndsmännen. Ondskan kapitulerade och de goda vinner till slut kriget...

...och ungefär här slutar officiellt den berömda historien om attentatet mot tungvattenfabriken i norska Rjukan! ...men...

...berättelsen fortsätter i det fördolda, för det finns en fortsättning på historien! Ett kapitel 2 vi aldrig fått veta. En berättelse inte lika glamorös och heroisk. En historia vi helst av allt bara vill förtiga och förneka. En historia som inte avslöjades förrän 2015. Vi på "Sverige & Sanningen" berättar sanningen, även om den är irriterande och obekväm. Inget kommer tysta oss! För det fanns ett land som orubbligt stod på Adolf Hitler och Nazitysklands sida under kriget. Ett land som redan sålde all den nödvändiga järnmalmen som Hitler behövde för vapenframställning och kullager till alla krigsmaskiner. Ett land som sålde stridsflygplan och reservdelar mitt under brinnande krig. Ett land som hjälpte Hitler med direkta krigsförnödenheter i kriget mot de Allierade på Nordkalotten och som ställde upp med enorma lagermagasin i krigföringen. Detta land hade  (i största hemlighet) en fabrik som också kunde framställa tungvatten. Den kunde till och med framställa mer än dubbelt så mycket tungvatten än fabriken i Rjukan. Landet var Sverige!

När Adolf Hitler frågade Sverige om han tillsvidare fick köpa tungvatten från oss, tills

tungvattenfabriken i Rjukan var återuppbyggd, så forskningen av en nazitysk atombomb kunde fortsätta enligt plan, tackade den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen inte nej till denna förfrågan. Adolf Hitler fick sitt tungvatten och hans kärnvapenprojekt "Uranverein" kunde fortsätta försöken att utveckla en atombomb tack vare bundsförvanten Sverige. Detta är historien om den svenska topphemliga tungvattenfabriken och den lika hemliga exporten -godkänt av Socialdemokraterna- av svenskt tungvatten till Nazityskland!

interview_960x640.jpg

 

Rjukan / Telemark Fylke

Det har spelats in flera filmer om attentatet mot den norska tungvattenfabriken. "Kampen om atombomben" (1948), "Hjältarna från Telemarken" (1965), och "Kampen om tungvattnet" (2015). Sanningen är att det var först på fjärde attentatsförsöket man lyckades stoppa tillverkningen.

Skärmklipp 2020-09-29 13.38.55.png

 

Ljungaverk.

I Ånge kommun i Medelpad i Ljungans dalgång mellan Sundsvall och Östersund ligger samhället Ljungaverk. Det var här i vackra Ljungaverk svensk kemi-industri föddes när företaget Stockholms Superfosfat Fabriks AB startade en salpeterfabrik, Ljunga Salpeter på orten. I början av 1900-talet byggde Stockholms Superfosfat Fabriks AB ut Hångstaforsarna i Ljungan för elektricitetsproduktion. Avsikten var att anlägga elintensiv industri, för då ingen infrastruktur för långväga transport av el fanns i början av seklet byggde man industri och elkraftproduktion tillsammans.

Kraftverket invigdes hösten 1912, och tillverkning av karbid påbörjades men även produktion av kalkkväve, svavelsyra, salpetersyra, ammoniumsulfat, ammoniumnitrat och sprängmedel till ammunition tog fart.

Flera andra kemfabriker och kemiska laboratorium byggdes efterhand. Under andra världskriget började man även tillverka syntetiskt gummi. Det var här i Ljungaverk, den svenska kemindustrins Mekka, man också började utvinna tungvatten. Från början bara en värdelös restprodukt men med upptäckten, i slutet av 30-talet, att atomer kunde klyvas blev tungvatten plötsligt värd sin vikt i guld. Den som hade tungvatten hade därför möjligheten att skapa en atombomb! och därmed vinna kriget. Inget tungvatten - ingen atombomb!

I mitten av andra världskriget hade såväl Tyskland, Japan, Frankrike och alliansen USA/ Kanada/ Storbritannien långt gångna projekt att skapa en atombomb för att vinna kriget. Alla var nu i desperat jakt efter tungvatten. England var under en tid nummer ett i forskningen att klyva en atom, samtidigt var Frankrike tillsammans med Tyskland också nära att lösa denna gåta. För att kunna klyva atomer och utvinna dess kraft måste man ha något som kan bromsa och kontrollera den uppkomna kedjereaktionen som uppkommer under kärnklyvningen av atomkärnan. Processen behöver en moderator vilket under denna tid endast kunde utgöras av tungvatten. 

medium_012sC3AbZAvs.jpg

 

Ljungaverk

Flygfoto över en del av kemi-industrierna i Ljungaverk. Det var här mellan Sundsvall och Östersund som svensk kemi-industri växte fram under sekelskiftet. Under kriget lyckades  man framgångsrikt utvinna tungvatten som man exporterade till Nazityskland och deras försök att framställa en atombomb.

Skärmklipp 2020-09-29 13.39.04.png

I januari 1939 redogjorde Professor Otto Hahn, professor Lise Meitner och Fritz Strassman om den första lyckade kärnklyvningen i Tyskland som hade skett en månad tidigare, i december 1938. Därefter fick hela världens vetskapsmän veta hur det var möjligt att kunna framställa ett "domedagsvapen" det som sedan kom att kalla atombomb! Betoningen ligger här på ordet vetskapsmän, för i januari 1939 råder fortfarande fred, ingen vill, eller vågar tro, att världens största och värsta krig ska bryta ut innan året är slut. Det som just nu bara intresserar en liten grupp vetskapsmän kommer mycket snart intressera hela världens maktelit, kärnfysiker och militärer...

 

Kampen om tungvattnet.

Tungtvatten D²O  har fått namnet därför att det är tyngre än vanligt vatten.

D står för Deuterium och man utvinner det ur vanligt vatten. Innehållet är ca 146 D-molekyler på 1 miljon vattenmolekyler och det kräver väldigt mycket elektricitet för utvinna dessa 146 D-molekyler. Det är därför ett måste att en tungvattenfabrik låg i direkt anslutning till ett stort elproducerande vattenkraftverk. Det var därför ingen slump att man kunde utvinna tungt vatten i norska Rjukan och i svenska Ljungaverk. Båda var sitt lands stora kem-industrins centrum och de låg i direkt anslutning till stora elproducerande vattenkraftanläggningar. Produktionen av tungvatten av Norsk Hydro i Rjukan Norge och av Fosfatbolaget i Ljungaverk utvanns ur vatteninnehållet i den natriumlut blandning som fanns i processen att utvinna vätgas som bl.a. var råvaran för ammoniak, gödsel och inom sprängmedelstillverkning.

Under Andra världskriget tog det månader och upp till 1 år att starta upp processen med utvinning av tungvatten. Att utvinna detta eftertraktade tungvatten var en mycket energi och tidsödande process, som inte gick att påskynda. Norsk Hydro saluförde tungvatten i små provrörs liknande glasampuller enbart för laboratorium. Forskare i hela världen använde sig av norskt tungvatten till många olika forsknings ändamål. Under de fåtal år som Norsk Hydro salufört tungvatten före 1939 var det enbart mycket små kvantiteter som beställdes. Men efter januari 1939, när den första kärnklyvningen redogjorts och forskarna visste att de nu kunde tillverka ett "domedagsvapen" så var beställningarna plötsligt mer än vad fabriken i Rjukan kunde utvinna. Det värdelösa tungvattnet blev plötsligt värd sin vikt i guld...

 

Atombombsprojekt

När USA får reda på att Nazityskland är nära att lyckas framställa en atombomb under deras projekt "Uranverein" startar de upp sitt eget atombombsprojekt "Manhattanprojektet". Även Frankrike startar kärnvapenforskning "Force de Frappe "  och i Japan går projektet under namnet "Ni-Go-projektet". Även Sverige tar fram kärnvapen i sitt atombombsprojekt "Den svenska linjen".

hero_nuclear_blast.jpg
Skärmklipp 2020-09-29 13.39.13.png

Sedan krigsutbrottet hösten 1939 hade efterfrågan på tungvatten ökat markant och efter nazisternas övertagande av Rjukan våren 1940  finns det inget tungvatten att köpa längre. Tungvatten var mycket viktigt för en atombomb och detta visste Norsk Hydro redan om. Alla forskare visste det också, frågan var vem skulle hinna först. Det var redan känt att Tyskland gjorde allt för att vara först med en atombomb. Nazityskland var redan i januari 1940 först att beställa större kvantiteter. Norsk Hydro kunde bara framställa ca 10 kg i månaden och tyskarna krävde nu att få köpa minst 100 kg i månaden och de vägrade svara på frågan varför de ville ha sådan stor mängd. Ryktet spred sig fort - Hitler var på god väg att lyckas framställa en atombomb! Tre månader senare ockuperar Adolf Hitler Norge. Nazisterna hade nu ensamrätt på allt tungvatten som producerades...

 

Den svenska tungvattenfabriken.

Theodor Svedberg, professor i fysikalisk kemi, ville få svenskt eget producerat tungvatten till kärnforskningen som nu även började ta fart i Sverige.

Professor Svedberg (mer känd som The Svedberg) lade fram sina idéer om hur Sverige kunde framställa eget syntetgummi och tungvatten till den svenska kommissionen och militären.

 

Kemifabriken Fosfatbolaget i Ljungaverk hade stor tillgång till elektricitet vilket krävdes om man ska utvinna tungvatten ur vanligt vatten genom elektrolys. Inte långt därefter startade planering och förberedelsen till Sveriges syntetgummiframställning ("Sveopren") och det hemliga tungvattenprojektet. Ganska snart därefter började de första dyrbara dropparna tungvatten sippra fram...

Fabriken i Ljungaverk var i det närmaste en exakt kopia av Norsk Hydros fabrik i Rjukan. Den stora skillnaden var att tungvattenfabriken i Ljungaverk kunde producera 20-30 kg i månaden jämfört med Rjukans 10 kg i månaden! Medan man i Norge saluförde och sålde tungvatten likt Coca-Cola så låg man i Sverige mycket lågt med sin nya tungvatten fabrik i Ljungaverk. Tungvatten produktionen var topphemlig. Under kriget var det endast minsta möjliga antal personer som nödvändigtvis måste veta om vad som försiggick om denna hemliga utvinning av tungvatten i Ljungaverk.

0231yTepmBwa.jpg

 

Tungvattenfabriken

Den topphemliga tungvattenfabriken i Ljungaverk som stod klar i början av kriget kunde utvinna mer än dubbelt så mycket tungvatten som den mer kända fabriken i norska Rjukan. När Rjukan utsattes för ett attentat fick Hitler köpa tungvatten från Sverige!

Skärmklipp 2020-09-29 13.39.26.png

Kanske förstod man på ett tidigt stadium att de åtråvärda dropparna var värda att döda för. Kanske förstod man att den som hade nyckeln till tungvatten kunde få världsherraväldet. Hur som helst förblev den svenska tungvattenfabriken i Ljungaverk topphemlig, men under kriget fanns spioner överallt. Inget skulle förbli topphemligt särskilt länge under kriget...

Sverige samarbetade också med tyskarna i deras Uranverein-projekt under ledning av Nobelpristagaren professor Werner Heisenberg och inget undantag av detta tycks ha skett i Ljungaverk. Nazisterna kände alltså väl till den nybyggda tungvattenfabriken i Ljungaverk redan innan de första dropparna sipprade fram. Från hösten 1943 dyker det plötsligt upp en mystisk nazitysk man på Ljungaverks fabriksområde. Mannen tillhör Gestapo och kallas av arbetarna för "Fritz". Denne Fritz har varit boende som en gäst en längre tid i ett av företagets övernattningsrum högst uppe på kontorshusets översta våning med sitt fönster vänt ut mot fabrikens portvakt. Gestapo-Fritz  bevakar varje låda som förpackas och han följer också med i produktionen av denna vätska, som han anser går allt för långsamt. Förmodligen kontaktar Tyskland under sent 1943 Fosfatbolaget, om den svenska tungvatten tillverkningen i Ljungaverk.

 

Överallt i Ljungaverk där tungvatten producerades, förpackades, lastades eller omlastades fanns denne Gestapo-Fritz med. Han var utan tvivel utsänd av Hitler att övervaka och försöka förmå Fosfatbolaget att  öka tillverkningstakten. Flera vittnar om att han tycktes vara under hård press att förmå fabriken öka produktionskapaciteten. Det hade varit helt omöjligt för denna Fritz att vara så aktivt verksam i ett hemligt projekt i Sverige om inte den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen varit underrättad och godkänt detta. Som sagt, Sverige och Nazityskland hade ett väl utvecklat samarbete inom kemi, medicin, vetenskap, och annan forskning sedan 1920-talet.  Den svenska tungvattenframställningen avslöjades först 2015 även om folk på orten känt till de åtråvärda dropparna sedan kriget. Idag vet vi att tungvattnet såldes till Nazityskland. Hur och exakt var fick då nazisterna tag på det svenska tungvattnet och hur transporterades detta till Tyskland...?

 

Hemligheten i Gällö!

Sju mil nordväst om Ljungaverk (fem mil sydost om Östersund) ligger det jämtländska samhället Gällö. Här byggde Försvaret och Statens ammunitionsnämnd 1940 ett hemligt bergrum i Gällöberget två kilometer väster om samhället. Det var denna nämnd som fattade beslut om att en fabrik för tillverkning samt lagerhållning av ammunition skulle anläggas vid Gällö. Rykten gör gällande att första gången Gällöborna fick höra talas om det blivande bygget så var det via sovjetisk radios svenskspråkiga sändningar tidigt 1940. Hur det nu än var med den saken så påbörjades arbetet med den hemliga anläggningen samma år. I mars 1942 kunde delar av bergrummen tas i bruk för förrådsdrift och till hösten var 80 personer anställda. Den färdiga ammunitionsfabriken omfattade 12 000 m² och bestod av förråd, ammunitionsverkstad, maskinavdelning, vakthållningsavdelning, mekanisk verkstad, snickeri och kontor. Utanför själva berget fanns en byggnad som inrymde omklädningsrum, kök och matsal. Som mest arbetade 125-150 personer i anläggningen. Den huvudsakliga verksamheten bestod av ammunitionstillverkning. Dubbla järnvägsspår ledde in på ett stickspår från stambanan som gick ett hundratal meter söder om berget. 

Det var hit till den hemliga ammunitionsfabriken långt inne i urberget vid Gällö som ångloket  med beteckningen 1129 från Ljungaverk lämnade vagnar med ammoniumnitrat. Resan tur och retur tog oftast två dagar då avlastningen inne i ett bergrum var begränsat med järnvägsspår. Trots allt var bergrummet stort, rent ut sagt enormt stort. Det var så stort att loket kunde backa in med alla vagnarna för lossning och samtidigt kunde utlastning av färdig ammunition med ett annat tågsätt, lasta och avgå från en annan del av bergrummet på ett eget järnvägsspår. Inne i detta hemliga bergrum fanns plats för all personal, råvarulager, färdig lager, matsal, lastkajer, verkstad plus mycket mer som var av hemlig militär art. Ammunitionsfabriken inne i Gällö-bergrum var mycket hemligt, allt som hände där inne stannade där inne! Därför var det ytterst få som visste att vissa tåg hade en annan last än ammoniumnitrat i sina vagnar, tungvatten!

När tåget från Ljungaverk ankommer till Gällö saktar det ner hastigheten för att tre kilometer väster om Gällö Station växlas in på ett mycket välbevakat sidospår där koks-vagnen och manskapsvagnen kopplas loss. Loket backar sedan in på stickspåret och skjuter nu alla vagnarna innehållande ammoniumnitrat framför sig uppför en mindre backe och där det sedan planar ut. Efter cirka 600 meter öppnas stora metallgrindar av militärens vakter vilka några av dem ställer sig på första vagnens fotsteg och följer med Ljungaverk-loket mot den hemliga militärbasens vänstra port. Lokföraren kör in hela tågsättet genom den öppna och hårt bevakad järnporten som skiljer bergets innandöme med världen utanför.

3NFm2gRspKbw3BHMCaZZJYK0Oas.jpeg

 

Ångloket

Det var just detta ångloket med beteckning 1129 som körde mellan Ljungaverk Fosfatfabrik och det hemliga bergrummet vid Gällö med tungvatten till Nazityskland

Skärmklipp 2020-09-29 13.39.48.png

Bredvid porten kunde man se pipan från en dold kulspruta, det fanns rum med små skottgluggar insprängda i berget på flera platser, näst intill omöjliga att se om man inte visste om dem. Berget sväljer vagnarna, som skruvar sig likt en orm in i berget och metervis med lastkajer längs hela det svängda spåret följer vagnarnas ena sida. Efter flera timmars arbete, som ibland kunde ta upp till ett dygn, med att lossa lasten och koppla på nya vagnar med färdig ammunition kör tåget ner mot stambanan igen. Det var här tre kilometer väster om Gällö, vid stickspåret till den hemliga ammunitionsfabriken i Gällöberget som man sedan inväntade det tyska transiteringståget från Trondheim som kom in i Sverige via Storlien. 

Det tyska tåget kommer att stanna bredvid Ljungtåget med bara några meters avstånd för att därefter få sin hemliga last. Det var de tyska soldaterna som hjälpte till att lyfta över alla lådor och behållare med tungvatten till det tyska tåget. Arbetet var över på mindre än tjugo minuter.

Gestapo-Fritz fanns alltid ombord på de tåg till Gällö där omlastning till tyska tåg skedde. Han kontrollerade och dokumenterade allt mycket noga. Sedan kör de vidare till järnvägsknuten Ånge, där det växlas vidare söderut mot slut-destinationen Travemünde. Det tyska tåget hade nu i sin last en av de mest eftertraktade kemikalierna under andra världskriget. Dessa ampuller med tungvatten skulle användas i något laboratoriums försök till stapling av uranatomer i det tyska atomprojektet. Det var härifrån som Adolf Hitler fick sitt tungvatten under de månader fabriken i Rjukan låg nere efter sprängattentatet. Svenskt tungvatten från Ljungaverk! Allt godkänt och sanktionerat från den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen!

Angående transporten av tungvatten från Sverige med tyska transiteringståg, så innebar detta inte några större problem. Enligt dokument mellan Berlin med önskemål från "Herr Hitler" och svenska UD finns det dokumenterat redan den 18 juni 1940:

"Från svensk sida är man beredd tillmötesgå de önskemål, som riksutrikesministern framfört beträffande transitering till Norge. Inga svårigheter komma sålunda att resas mot transitering av varor av alla slag. Man vill emellertid fästa uppmärksamheten vid att enligt gällande svenska bestämmelser för transitering av krigsmateriel erfordras särskild licens. Med hänsyn härtill förutsätter man, att vid transport av krigsmateriel en förhandsanmälan sker, som möjliggör transportens genomförande utan dröjsmål. Transitering av alla andra varor än krigsmateriel sker utan särskilda formaliteter."

X69PBYdIhPoSSBTAiQaw8M-H0yw1.jpg

 

Karta över Gällö.

Det var där det 600 meter långa stickspåret från Gällös hemliga bergrum mötte stambanan som man växlade över tungvattnet till de tyska tågen. (streckad ring)

Skärmklipp 2020-09-29 13.39.55.png

Av denna anledning behöver det inte finnas någon dokumentation i något arkiv om just dessa transporter från Sverige till den tyska atomforskningen. När de tyska transiteringstågen upphör med trafik hösten 1943 fortsätter leveranser av tungvatten med vanliga svenska tåg till Trelleborg. Exakt hur många kilo tungvatten som vi exporterade till Nazityskland under kriget finns inga exakta siffror på och i ärlighetens namn spelar det heller ingen roll.

Vi VET idag ATT vi exporterade material som kunde gett Adolf Hitler och hans nazister nyckeln till atombomben! Den bevisningen räcker för att den hemliga svenska tungvattenexporten ska vara en av våra vidrigaste politiska skandaler och detta tveklöst med socialdemokraten och statsminister Per-Albin Hanssons och hans partis godkännande. Det hade varit helt omöjligt att exportera tungvatten utan regeringens vetskap och godkännande då tungvattenframställningen var hemlig. Socialdemokraterna - det parti Stefan Löfven idag kallar ett "anständigt parti"- hjälpte alltså Adolf Hitler i försöken att framställa en atombomb! Kan nazistkopplingarna bli tydligare än så här? Kan nazistkopplingarna bli värre än så här?

Vi på "Sverige & Sanningen" avslöjar i artikel efter artikel vad som verkligen hände i Sverige och hur nära Stefan Löfvens parti stod Nazismen. Kom också ihåg att Adolf Hitler var socialist (därav nazisternas röda flagga) och att hans parti Nationalsocialisterna (det vi idag kallar nazistpartiet) var ett utbrytarparti från de tyska socialdemokraterna. Faktum är att inget politiskt parti i norra Europa stod så nära Nazityskland som det Socialdemokratiskt styrda Sverige. Bara Benito Mussolinis Italien hade en närmare relation...

 

Avslöjandet 2015

2015 släpper författaren Ulf Sundholm sin andra bok i trilogin om Ljungaverk och tungvattenframställningen. I denna andra bok (Den Svenska Tungvatten Utvinningen) avslöjas för första gången officiellt tungvattenframställningen och hur varan omlastades vid Gällö till nazisternas händer. Ulf ägnade sex år att i princip på heltid forska och kartlägga tungvattenindustrin i Ljungaverk.

 

Boken innehåller detaljerade beskrivningar, vittnesmål och unika bilder. Reaktionen på det sensationella avslöjandet uteblir som vanligt. Istället är det total tystnad om en av svensk historias största skandaler. Några korta lokala reportage men sedan ska experter och historiker komma med motargument och ifrågasättande. Även om folk på orten under lång tid vetat och känt till detta är det få som vågat träda fram och berätta. Rädda att de ska bli misstrodda och förlöjligade. Rädda att de ska klassas som lögnare. Rädda för PK-etablissemangets hatdrev. Vi ska också komma ihåg att fram till millennieskiftet var inte internet var mans egendom. Om inte det statligt styrda media skrev och berättade var det i princip omöjligt att nå ut med en obekväm berättelse.

 

Att tungvattenframställningen och exporten till Nazityskland först blev uppmärksammat i en bok 2015 säger en hel del om den kompakta mörkläggningen om alla lögner det socialdemokratiska partiet indoktrinerat det svenska folket med. 2020 släpper Ulf Sundholm den avslutande delen i trilogin om Ljungaverk; "Kampen om tungvattnet - Sista droppen" där det bl.a. avslöjas att många delar i fabriksanläggningen för tungvattenurskiljningen kom från Tyskland och att de vitalaste delarna mycket varsamt nedmonterades efter kriget, noga övervakat av en utsänd tysk vid namn Hains Marquart. Vi vet idag att samarbetet med Tyskland pågick såväl före som under kriget. Pågick det även strax efter kriget?

omslag.jpg

 

Den Svensk Tungvatten Utvinningen.

Den andra boken i trilogin om Ljungaverks historia av författaren Ulf Sundholm släpptes 2015 och fokuserar på tungvatten-framställningen, om transporterna till Gällö hemliga bergrum och ett sprängattentat på fabriken som kostade tre personer livet. I tredje delen "Sista droppen" (2020) avslöjas att delar av de avancerade maskinerna i Ljungaverk med all sannolikhet var tysktillverkade. Efter kriget monterades delarna varsamt ner under övervakning av tysken Hains Marquart.

Skärmklipp 2020-09-29 13.40.07.png

Idag finns inte många kvar i livet som med egna ord kan (eller vågar) berätta sanningen. All kritik mot socialister har alltid bemötts med hot eller total mörkläggning. Efter 65 år vet vi fortfarande inte allt...

De vanligaste bortförklaringarna från socialister när det gäller kriget brukar vara. "...men det var ju för så länge sedan" eller den mer flummiga "...men det var ju en annan tidsanda" till klassikern "...men det var ju en samlingsregering!" Precis som en samlingsregering skulle frånta alla partier sitt ansvar samt göra majoritetspartiet Socialdemokraterna med sina 53,8% helt ansvarslösa?

Att skylla på en samlingsregering håller naturligtvis inte. Socialisterna hade de tyngsta och viktigaste posterna däribland statsministerposten. 

Samlingsregeringen var bara en frivillig inbjudan från Socialdemokraterna till Bondeförbundet, Liberalerna och Högerpartiet, men man hade fortfarande egen majoritet med 53,8% och blev heller aldrig nerröstad i någon viktig fråga under kriget. Samlingsregeringen var alltså bara ett spel för galleriet, ett sätt för Socialdemokraterna att behålla makten samtidigt som man hade någon annan att skylla alla sina misstag på - ungefär som idag! 

Varför ska vi glömma Socialdemokraternas agerande under andra världskriget med motiveringen att "det var ju för så länge sedan"? Ska vi då med samma retorik även glömma nazismen och Förintelsen eller är det bara just socialisternas avskyvärda handlingar vi ska glömma? I så fall; varför?

Att direkt hjälpa Adolf Hitler att försöka framställa en atombomb måste vara det ultimata beviset att Socialdemokraterna till 100% stod på nazisternas sida.

Idag står företrädare för samma parti och beskyller andra partier för "nazistiska rötter"! Partier som dessutom bildades 40 år efter nazismen krossades!

Det är skrämmande hur okunniga socialister är om sin egen historia samtidigt som de utmålar sig som fulländade historieexperter om andra partiers uppdiktade historia. Lika skrämmande är också så många svenskar idag fortfarande inte vet om att Sverige exporterade tungvatten, att vi hade ett fullskaligt kärnvapenprogram, att vi lät Hitler använda enorma lagermagasin i Norrland för sin krigföring och att det faktiskt var socialdemokraterna som möjliggjorde för Hitler att på rekordtid bygga upp hela sin krigsindustri och starta Andra världskriget tack vare vår export av järnmalm och kullager. Mest skrämmande är naturligtvis att 25% av svenska folket fortfarande går och röster på detta parti. Den socialistiska politiska propagandan och den socialistiska indoktrineringen har bevisligen varit kusligt effektiv på det sovande folket. Man skäms att vi aldrig vågar vakna!

 

...men vad hände sen?

Sprängdes verkligen fabriken i Rjukan i luften utan att någon miste livet? Fick nazisterna aldrig mer fram tungvatten efter attentatet i Rjukan? Vad hände med den svenska tungvattenframställningen i Ljungaverk efter kriget? Vart tog den mystiske nazisten Gestapo-Fritz vägen? Hur långt hade Hitler egentligen kommit med sin atombombsforskning? Hur ser det hemliga bergrummet vid Gällö ut idag och vad finns därinne? Svaren får Du längre ner efter kommentarfältet eller klicka (HÄR)

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa & Lästips:   

"Bomben: ett knapptryck från kärnvapenkrig" (2017) av Eric Schlosser.

"Kampen om tungvattnet: Sista droppen" (2020) av Ulf Sundholm.

"Den svenska tungvatten utvinningen" (2015) av Ulf Sundholm.

"Svenska förintelsevapen" (2002) av Wilhelm Agrell. 

"På väg mot atomåldern" (1945) av Helge Tyren

"The D2O Train" (2014) av Ulf Sundholm.

   Diverse länkar:   

"De sprängde Hitlers fabrik och stoppade en tysk atombomb" (LÄNK)

"Tungt vatten till kärnvapen tillverkades i Ljungaverk" (LÄNK)

"Experternas svar om Hitlers tungvatten i länet" (LÄNK)

"När Hitlers tungvatten lastades i Gällö" (LÄNK)

 

Bildarkiv:

Tungvattenfabriken i Rjukan
Tungvattenfabriken i Rjukan

press to zoom
Tungvattenfabriken i Rjukan
Tungvattenfabriken i Rjukan

press to zoom
Gällöberget idag: Mid Sweden 365
Gällöberget idag: Mid Sweden 365

press to zoom
Tungvattenfabriken i Rjukan
Tungvattenfabriken i Rjukan

press to zoom
1/30

 

Kommentarsfält:

Decal-Caution-Stripes-Y&B-3x48.gif
 
Lyssna:Vad hände sen?
00:00 / 22:56

VAD HÄNDE SEN?

När Hitler i april 1940 okuperar Norge hamnar Norsk Hydros tungvattenfabrik i Rjukan i nazisternas händer. Hitler får nu fri tillgång till det åtråvärda tungvattnet - förutsättningen för att skapa vapnet han eftersträvar - atombomben! Med detta domedagsvapen i sina händer kommer han pulvrisera städer som London och Moskva. Segern är inom räckhåll. För de Allierade blir det därför av största vikt att ödelägga tungvattenfabriken i Rjukan i Telemark Fylke. Rjukan ligger i Vestfjorddalen, inklämt mellan bergen så illa att för de 2 000 invånarna försvinner solen i september och vårens första strålar letar sig inte ner till sydsidan på Stora torget igen förrän i maj. Ett par kilometer från samhället finns Norsk Hydros anläggning där tyskarna tillverkar det tunga vattnet. Fabriken ligger på en utsprängd klippa på en nästan lodrät fjäll sluttning. Kastar man sten från ett fönster i fabriken träffar den ytan på Måneälven som forsar i ravinen 200 meter nedanför. Ovanför fabriken reser sig fjället lika brant. Där finns dammar och sjöar och vattnet därifrån leds i tolv stora slussar ner till anläggningens elturbiner. Fabriken är en fästning. Omöjlig att inta, tror tyskarna. Men det krävdes totalt fyra attacker, eller attentat, för att slutgiltigt få tungvattenfabriken ur spel.

Attack 1: 18 oktober 1942:

Först bestämmer britterna sig för att attackera fabriken med sina egna kommando soldater. Beslutet blir ödesdigert. Vid midnatt den 18 oktober 1942 gör sig Churchills kommandosoldater redo på Wicks flygfält i Skottland. De är 34 man, alla frivilliga, alla i 20-25-årsåldern, utrustade med vapen och sprängämnen. Soldaterna sätter sig i två Horsa segelflygplan. De tas på släp i långa linor av två Halifaxplan. Det är fullmåne, klar himmel och månljuset ska lysa upp slätten där de ska landa, 670 kilometer därifrån, på andra sidan havet. Allt går galet. Det första Halifaxen klarar sig knappt över den första fjällkedjan i närheten av Egersund. Linan till segelflyget är nedisad och tung. Nosen pekar plötsligt neråt, linan går av och planet stötar. Sekunderna efteråt brakar Halifaxen in i berget. Det andra bogserplanet navigerar fel. Halifaxen kretsar över Hardangervidda, tvingas gå upp högre i höjd, och då isar släplinan igen och brister i en sväng. Segelplanet kraschar medan Halifaxen lyckas ta sig tillbaka till Skottland. Elva kommandosoldater dör när deras plan går i marken. 25 man har oturen att överleva, de flesta svårt skadade. De grips av Gestapo, misshandlas, torteras under förhör och arkebuseras under förnedrande omständigheter, en efter en. (LÄNK)

Attack 2: 28 februari 1943:

Den engelska underrättelsetjänsten kunde inte ge upp planerna att stoppa den norska Tungvattenfabriken. Rädslan om en tysk atombomb var överhängande. Ett nytt attentat planerades och denna gång skickades norska motståndsmän i engelska uniformer till Rjukans fabriken. Där de utan att avlossa ett enda skott tog sig både in och ut ur fabriken, förbi alla tyska vakter som befann sig i och utanför fabriksområdet. Sabotaget lyckades och de sprängde sönder samtliga kolonner. Ca 500 kg tungvatten rann ut i rummets avlopp. Detta sabotage var ett av de mest lyckade sabotage som gjordes i Norge ledd av den engelska underrättelsetjänsten då inte några människoliv offrades för ändamålet. Tyskarna gav inte upp utvinningen av tungvatten utan tvärtom, reparationsarbetet påbörjades omgående och driften var igång redan efter drygt 4 månader. Tungvatten produktionen fick till alla medel inte stoppas, tyskarna måste ha varenda droppe de kunde utvinna till sin atomforskning. Tyskarna lyckas alltså bygga upp anläggningen på ett par månader. Ett svenskt företag säljer de syrafasta rör som behövs. Snabbt är produktionen i gång igen. Den 17 april 1943 var produktionen igång med en kapacitet på 11,5 kg/dygn vilket efter en tid återställdes till den normala mängden av 5,5 kg/dygn. I juni 1943 producerade Rjukan 199 kg den största mängden på en månad, men därefter sjönk kapaciteten ända ner till 41 kg i november 1943. Det kända attentatet mot tungvattenfabriken som vi alla läst om stoppade alltså inte framställningen av tungvatten. Bara fyra månader efter attacken producerades större mängder tungvatten än någonsin innan!

Attack 3: Den 16 november 1943:

England och USA planerar tillsammans en nödåtgärd att en gång för alla stoppa den tyska tungvatten utvinningen i Rjukan. USA åtar sig att på egen hand sända en enormt stor bombflygsflotta över Rjukans fabriker och slå ut allt från kraftstationen till elektrolyt utvinningen av tungvatten. USA sände 161 bombplan av typ B-17 utan att förvarna den norska motståndsrörelsen eller den civila norska befolkningen. Hos amerikanerna fanns rädslan att Tyskland skulle hinna före dem själva med en atombomb. Att bomba sönder Rjukans tungvatten anläggning var nummer ett på amerikanernas lista över fientliga mål. De 161 bombplanen öppnade sina bombluckor och tömde sin last av 1000 bomber som tjutande regnade ner mot Rjukans fabriksområde, men bara 18 av dessa tusen 500-kilos bomberna blir fullträffar och bara 60 liter tungvatten förstörs. När flyganfallet var över var det endast små skador på fabriksbyggnaderna och driften var igång inom en kort tid. De flesta av bomberna hade missat fabriken och fabriksområdet, däremot så träffade många av dessa bomber istället civila mål i samhället. Många civila norska liv släcktes i Rjukan under denna misslyckade bombraid...

Attack 4: 20 februari 1944:

En tid efter det amerikanska bombanfallet beslutade Nazityskland att flytta all tungvattenutvinning till Tyskland. Alla kolonner skulle nedmonteras och ca 15 000 liter av den förtunnade luten som fanns i elektrolysörerna skulle flyttas över till tankvagnar och resterande lut som inte fick plats i vagnarna skulle tappas upp på plåtfat och transporteras utanpå tankvagnarna. Den norska motståndsrörelsen fick ganska omgående veta att tyskarna delvis påbörjat nedmontering av tungvattenanläggningens kolonner och annan utrustning. Den 19 februari 1944 påbörjar tyskarna lastning av flera järnvägsvagnar med delar av fabriken och redan morgonen efter kördes alla vagnar ombord på färjan Hydro för att därefter lossas i motsatt ände av Tinnsjöen. Under natten  smög sig motståndsmän ombord på färjan och i skrovet apterade de en tidsinställd sprängladdning. På förmiddag den 20 februari 1944 avgick färjan enligt tidtabell med totalt 11 järnvägsvagnar och passagerare. När färjan är halvvägs sprängs ett stort hål i skrovet och färjan sjunker inom 5 minuter. 18 personer följde färjan ned i djupet, varav 12 var norska civila personer, 2 stycken var manskap på färjan och 4 tyska soldater som bevakade lasten.  Än en gång tog dessa tungvatten droppar oskyldiga människoliv.  Som ett avslut på den norska tungvatten historien kan nämnas att tyskarna fraktade de sista tungvatten kolonnerna från Rjukan till Tyskland den 11 augusti 1944 och inte lång tid efter att de ankommit Tyskland så kapitulerade tyskarna inför de allierade. De flesta av alla tungvatten kolonnerna hittades senare i en källare i Brandenburg... (LÄNK)

Flykten med U-234

Det vi med säkerhet vet är att Tysklands atombombsprojekt fortgick ända till krigsslutet 1945 när det mesta och viktigaste av det tyska atomprojektet i all hast packades ner i lådor och lastades ombord på U-båten U-234 som lämnade Kristiansand i Norge den 15 april 1945 med destination Japan. Eftersom Tyskland och Japan forskade tillsammans och ville utveckla den första atombomben, så fanns det även japanska forskare i Tyskland strax före kapitulationen. U-234 fick under resans gång till Japan meddelande att Tyskland kapitulerat och att alla tyska förband och krigsenheter omgående skulle bege sig till närmaste allierad styrka och överlämna sina vapen. Den 14 maj möttes U-234 söder om Grand Banks , Newfoundland av USS Sutton. Den hemliga lasten med ca 560 kg uran, några ritningar och lådvis med delar till en atombombstillverkning beslagtogs. De två japanerna Hideo Tomonaga och löjtnantbefälhavaren Shoji Genzosom som fanns ombord vägrade dock kapitulera, de valde istället att begå självmord. 

Eftersom U-234 inte behövdes av den amerikanska marinen, sänktes hon vid Cape Cod som ett torpedmål av USS Greenfish den 20 november 1947.

Den tyska atombomben

Efter kriget när Tyskland kapitulerat blev det en intensiv jakt mellan de Allierade och Sovjetunionen att hitta nazisternas atombombsprojekt. Hur långt hade de kommit? Faktum är att än idag -2020- tvistar de lärde i denna fråga. Vissa hävdar att Hitler var lång ifrån en atombomb. Han kunde inte ödsla tid mitt under brinnande krig på ett projekt som kanske gav avkastning flera är framåt. Andra hävdar att de bara var månader från en färdig atombomb och andra hävdar att de redan tillverkat och sprängt en atombomb! En hemlig underrättelserapport från 1940-talet innehåller information och vittnesmål som antyder att Hitlers atomdrömmar var nära att förverkligas. Den tyska tidningen Bild har kommit över en underrättelserapport från 1947, som visar att Hitler kanske var närmare målet än man trott. Mycket närmare! Den innehåller åtskilliga vittnesutsagor, bland annat från den tyske robotexperten Hans Zissner, som under en testflygning över Ludwigslust i norra Tyskland i oktober 1944 såg ett svampformat moln under sig. ”Det syntes våldsamma elektriska störningar, underliga färger, och radiokommunikationen slutade fungera”, berättar han i rapporten. När en annan pilot en timme senare flög över samma område upplevde han samma fenomen – som alla är karakteristiska för en kärnvapensprängning. Rapporten, som även innehåller intervjuer med fyra tyska vetenskapsmän, har sedan andra världskriget förvarats på The National Archives i Washington som hemligstämplade dokument. Även om rapporten slår fast att tyskarnas atomprojekt inte lyckades, så antyder den alltså att de hade kommit så långt i sitt program att det var möjligt för dem att genomföra en provsprängning av en atombomb. I en BBC dokumentär nämns att Nazityskland provsprängde två "uranbomber", 9:e och 13:e mars 1945 och att man hittade ritningar på en fullt fungerande atombomb. London och Moskva hade då blivit de första atombombsmålen förmodligen med kärnvapenbestyckade V2 raketer. V2-raketen var då världens mest avancerade robot och avslöjades den 13 juni 1944 då man under en testflygning från startrampen i Peenemunde tappade kontrollen och V2 roboten slog ner i småländska Bäckebo med en väldig krater som följd och som är synlig än idag... (LÄNK)

Gestapo-Fritz

Vad hände med Gestapo-Fritz? Den mystiske nazist som arbetade i Ljungaverk och noga kontrollerade allt som hade med tungvattenframställningen att göra. Jo, under en lunch på våren 1945 samtalade han med en vän från ritkontoret på Ljungaverk och det var endast honom som han litade på, då han visste att han också sympatiserade med Nazisternas ideologi. Plötsligt blir de avbrutna i sitt samtal när en av mässens personal  meddelar honom att han har ett brådskande telefonsamtal från Tyskland. Gestapo-Fritz följer kvinnan till telefonen. Efter en stund kommer Fritz tillbaka till matsalen där han åter sätter sig vid sitt bord. Han uppträdde annorlunda, var blek och mest tyst. Efter en stunds tystnad reser han sig och går. Vad som sades i telefonsamtalet har det spekulerats länge i. Fick han ett besked att kriget snart var över? Skrämde de honom med arkebusering för att han inte hade lyckats sända tillräckligt mycket tungvatten till Tyskland? Eller hade den som ringde från Tyskland gett honom ett besked att hans familj blivit dödade i något bombanfall? Att han fick ett speciellt besked det vet vi. Vi vet också att något mer tungvattentransport med Gestapo-Fritz till Gällö blev det aldrig. Morgonen efter fann en städerska honom död i sin säng.  Han hade tagit sitt eget liv genom att bita sönder en cyankalium ampull...

Ljungaverks tungvattenfabrik

Direkt efter kriget 1945 beslutas att tungvattenfabriken i Ljungaverk skulle läggas ner. Det fanns dock en respit på fem år ifall kriget skulle blossa upp på nytt. 1950 demonteras anläggningen och tungvattenframställningen upphör definitivt. Detta var med facit i hand ett förhastat beslut. Bara fem år senare, 1955,  beslutar Socialdemokraterna i största hemlighet att Sverige ska göra allt de kan för att ta fram egna kärnvapen. Projektet som kallades "Den svenska linjen" gick ut på att inom landets gränser, från uranbrytning, utvinning av plutonium och framställan av tungvatten tillverka etthundra atombomber. I dessa planer fanns att återbygga tungvattenindustrin i Ljungaverk, men planen blev aldrig verklighet. Istället gjorde man som många andra länder strax innan och efter kriget, man köpte istället tungvattnet från Norsk Hydros återuppbyggda anläggning i Rjukan! Kronan på verket skulle vara att sommaren 1963 detonera en svensktillverkad atombomb på militärens hemliga övningsområde, Nausta, i Lapplands ödemark.

(Läs mer om den svenska atombomben HÄR)

Gällös hemliga bergrum.

 

Vad hände med det hemliga bergrummet vid Gällö efter kriget? Jo, organisatoriskt kom ammunitionsfabriken i Gällö att tillhöra den statliga myndigheten Kungliga krigsmaterialnämnden, KKV, men myndigheten upphörde 1954 och ansvaret övertogs av Kungliga arméförvaltningen och 1964 övertogs driften av Försvaret fabriksverk (FFV). Verksamheten i berget var i allra högsta grad fortsatt hemlig och det är fortfarande svårt att få fram detaljer kring den. Det mesta av produktion lades ned 1989, men det fanns viss verksamhet kvar ända till 1998. Efter det användes berget som ammunitionsförråd av Jämtlands flygflottilj F4 fram till 2004. 

2009 började diskussionerna kring berganläggningens framtid och 2012 gjorde Bräcke kommun en utredning om möjligheterna att anlägga en skidtunnel där.

2013 fattades det formella beslutet och 2014 kunde Bräcke kommun köpa fastigheten av Fortifikationsverket. 2016 påbörjades arbetet med att bygga om den gamla ammunitionsfabriken och den 23 september 2017 skedde så invigningen av världens längsta skidtunnel i ett berg. Idag åker allmänheten skidor och svenska skidlandslaget har träningar i det som en gång var en topphemlig ammunitionsfabrik, några hundra meter från den plats där vi lämnade över svenskt tungvatten till nazisterna under kriget! Hur många känner till det idag...?

(LÄNK)

 

 

Hendon1.jpg

 

Halifax

Resterna av ett av de två Halifaxplan som misslyckades med det första attentatet mot tungvattenfabriken i Rjukan den 18 oktober 1942 där samtliga 34 man dör i krachen eller avrättas av tyskarna. 

Skärmklipp 2020-09-29 13.40.25.png
interview_960x640.jpg

 

Rjuken, Telemark Fylke.

Det krävdes tre attacker mot den norska tungvattenfabriken och en slutlig attack mot färjan Hydro innan Hitlers dröm om tungvattnet gick om intet. Istället köper han tungvatten från en topphemlig fabrik i Sverige!

Skärmklipp 2020-09-29 13.40.32.png

 

 Hydros hemlighet.

Se unika bilder från vraket av färjan Hydro och hur vraket ser ut idag. Många tvivel har funnits om det verkligen fanns tungvatten ombord när färjan sjönk.

Här får vi svaret!

Skärmklipp 2020-09-29 13.40.46.png
Hydro.png

 

 Attack nr 4

Den norska färjan Hydro ska snart lägga ut på sin sista resa över den 460 meter djupa Tinnsjöen. Färjan exploderar och 18 personer följer färjan ner i det kolsvarta djupet där hon än idag ligger.

Skärmklipp 2020-09-29 13.40.52.png

 

U-234

Den tyska U-båt som försökte ta alla militära hemligheter till Japan när kriget var förlorat. U-båten hamnade i stället i amerikanska händer ner de tvingades kapitulera. U-båten sprängdes två år senare i en marin övning.

d1d0b5c8550d470afaf2e05e3ee27b95.jpg
Skärmklipp 2020-09-29 13.40.58.png
German_Experimental_Pile_-_Haigerloch_-_

 

 Den tyska testreaktorn.

De Allierade monterar ner den primitiva tyska försöksreaktorn i Haigerloch april 1945. Idag är platsen ett museum över det tyska kärnvapenprogrammet.

Skärmklipp 2020-09-29 13.41.08.png
Scan.jpg

 

Gestapo-Fritz

Rummet på översta våningen i Ljungaverks fabriksområde där den mystiska "Fritz" bodde och sedan begick självmord genom att ta cyankalium.

Skärmklipp 2020-09-29 13.41.17.png
99.jpg

 

Ljungaverk

Den svenska tungvattenframställningen upphörde -45 och monterades ned 1950. Fem år senare ångrar Socialdemokraterna sig när man vill framställa atombomber.  Planen att återställa fabriken blir dock aldrig verklighet.

Skärmklipp 2020-09-29 13.41.23.png

 

Gällö -  från hemligt bergrum ...

Arbetet påbörjades 1940, togs i bruk 1942 och blev färdigt 1945. 1964 övertogs driften av Försvaret fabriksverk. Produktion lades ned 1989, med viss verksamhet till 1998. Användes som ammunitionsförråd av flygflottilj F4 till 2004.

IMGP5402.JPG
Skärmklipp 2020-09-29 13.41.29.png
734636-ski-tunnel_tn1250x530y.jpg

 

...till världens längsta skidtunnel!

 2009 började turerna kring berganläggningens framtid och  2013 fattades det formella beslutet. 2016 påbörjades arbetet och den 23 september 2017 invigdes  världens längsta skidtunnel i ett berg!

Skärmklipp 2020-09-29 13.41.36.png
Decal-Caution-Stripes-Y&B-3x48.gif

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna