Ryssläger #8: Hagaström.
(1944-1945)

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
k14s_edited.jpg

"T"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin fick driva åtta ryska fångläger i Sverige?

Visste Du att nuvarande KGB fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige?  Fångläger som i praktiken var ryskt territorium! Detta läger -Hagaström- är ett av dem:

Hagaström var det läger av de åtta som öppnade sist, precis vid krigets slutskede. Mitt emot Duro tapeter i Hagaström, där det idag ligger en fotbollsplan fanns 1944–45 tio till femton baracker byggda i en fyrkant för att inhysa ryssar som skulle skeppas ut från Gävle hamn. Andra fick en tillfällig bostad i en byggnad i närheten som kallades Seminariet.

 

Hur många ryssar som passerade Hagaström innan de lämnade landet via Gävle hamn är fortfarande okänt. I maj 1945 förändrades läget. Då var det dags för 80 000 ryska soldater från Norge att tvingas hem till Sovjet genom Sverige.

 

De samlades i Hagaström, och när de var tillräckligt många för en båtlass fördes de till Sovjet. Där väntade kollektiva domar och arbetsläger. 27 000 åkte via Hagaström och Gävle hamn på bara 32 dagar. Seminariet som var en del av ryss-lägret revs på 1950-talet.

Vet Du mer om detta läger? Kontakta oss gärna!

kontakt@s-sanningen.com

kompletterades under hösten 1944 med ett barackläger i Hagaström strax väster om Gävle. De nyanlända samlades successivt upp på polisstationer, militära myndigheter, från bondgårdar och arbetsläger.

När man hade en tillräckligt stor kontingent på plats i Hagaström, skeppades den till Åbo Den sovjetiska så kallade repatrieringskommissionen var nu legationens verkställande organ för att genomföra insamlandet av sovjetryska medborgare. De kunde i praktiken operera fritt. Av det skälet finns mycket a dokument i arkiven som berättar om rysslägren i krigets slutskede och den första tiden därefter, speciellt från Hagaström, Det lägret bestod av ett område med baracker samt det så kallade seminariet, ett större stenhus på andra sidan landsvägen, några hundra meter därifrån. Efter kriget byggdes seminariet om till folkskola, i slutet av 1950-talet revs byggnaden. Lägret var organiserade som en förläggning och leddes av NKVD-officeren Michail Rybakov. Förläggningen hade delad ledning, det vill säga en svensk och en sovjetisk. Sovjetunionens beskickning stod för driftskostnaderna, men något dagligt arbete utförde inte lägrets invånare. I Hagaström var Rybakov i egenskap av sovjetisk förtroendeman den verklige chefen, Baracklägret var placerat i en fyrkant på jordbruksmark som idag används som fotbollsplan. Platsen är belägen mittemot tapetillverkaren Duros anläggning i samhället.

 

Ortsbon Roland Södergren, född 1936, minns lägret väl: ”Det var minst tio kanske tolv baracker som stod uppställda där i en fyrkant. I mitten bildades en ganska stor öppen plats. Jag och mina kompisar var ofta där. Ska vi gå och titta på ryssarna? brukade vi säga." Det var inte bara barn som gjorde så, även vuxna fann nöje i det. Ibland spelade vi fotboll på planen i lägret<, berättar Roland Södergren.

I slutet på maj I945 ändrades förutsättningarna radikalt. Då fördes tusentals av de sovjetryska soldaterna i Norge med tåg från Oslo via Värmland till Gävle. Bland dessa kunde också sovjetryisar i Sverige stickas in för vidare transporter till hemlandet, men sannolikt hölls de olika grupperna strikt åtskilda. Från slutstationerna i Sverige skulle soldaterna fraktas vidare till Finland med finska fartyg, men också svenska och sovjetiska fartyg sattes in i denna trafik. Till exempel anlade i Gävle sovjetiska fartyget "Beloostrov" som också skulle komma att användes vid baltutlämningen i Trelleborg den 24 januari 1946.

En omfattande transportapparat organiserades på bara några veckor och transiteringen i sin helhet via Hagaström och Fredriksskans av cirka 27 000 soldater genomfördes på blott 32 dagar. Motsvarande transiteringsstationer upprättades även i Luleå och Sundsvall. Tågen mellan Norge och Sverige och båtarna mellan Sverige och finska hamnar från Gävle främst Raumo, gick i skytteltrafik. I Gävle tog man i genomsnitt emot 1600 man/dygn sommaren 1945. I Hagaström skulle alla utspisas, vid behov erbjöds sjukvård. Alla skulle ropas upp och räknas. Var det praktiskt möjligt växlades vagnarna direkt till väntande fartyg i hamnen, framgår det i Ulf Ivar Nilssons bok "Folk och rövare i Gävle stad". Men det in träffade regelbundet att någon av båtarna inte höll tidtabellen och då måste det finnas möjligheter till övernattning. Därför skapades ett genomgångsläger i oljehamnen i Fredriksskans, där det som på beställning fanns lämpliga ytor att resa baracker och armétält.

 

I lägret skapades ett fältsjukhus med 120 bäddar. Som mest fanns 170 personer som skötte lägrets olika detaljer: kockar, läkare, sjuksköterskor, sjukvårdare och värnpliktiga till vaktmanskap. Man ansåg från svenskt håll att det var tillrådligt att hålla ortsborna på avstånd för att undvika spridning av eventuella sjukdomar som soldaterna kunde föra med sig. När de före detta krigsfångarna steg av tågen i Fredriksskans möttes de av skyltar där det på ryska stod "Välkommen till Gävle". När de äntrade landgången till skeppet de skulle fara med önskades de "Lycklig resa", Anslagen hade målats på Försvarsområdesstaben (Fostaben) då det i Gävle inte fanns något tryckeri som förfogade över ryska bokstäver.


Gävletidningarna och annan press fick nu, tills skillnad från den hemliga utlämningen i oktober och november I944, besöka lägren och ta bilder därifrån för publicering. Det rapporterades om glada, sjungande och förväntansfulla unga män som längtade hem till Moder Ryssland. Ryssarna beskrevs som förvånansvärt välnärda men klädda i slitna uniformer och inte bara ryska sådana, utan också av tyskt, norskt, brittiskt, amerikanskt och polskt snitt Den vackra söndagen den 6 juli skockades Gävleborna i centrum när 302 ryska officerare marscherade förbi sjungande soldatvisan "Kahanka", klädda i nya brittiska uniformer med den klassiska Montybaskern på huvudena och med borstade kängor som blänkte i solskenet. Truppen hade samlats ihop i Oslo och Stavanger. Av någon anledning kom de att stanna i Hagaström under hela sommaren och därefter fördes de till Lisma. Först på våren I946 sändes de hem. Taktfast marscherade de nu från Fredriksskans genom Strömsbro och centrala Gävle till flyktingförläggningen i Hagaström.

 

I "Folk och rövare i Gävle stad" berättar muraren Olle Gäfvert för Ulf Ivar Nilsson om lägret i Hagaström. Han var 23 år då och cyklade ofta från Lexe där han bodde till lägret. Han hade läst på Brunnsvik folkhögskola och kunde en del tyska. Han blev god vän med flera av sovjetryssarna. Lägeräldsten Michail Rybakov hade sin bostad i seminariet där han hade inrättat "ett eget litet Kreml" med privat telefonlinje och en vice förtroendeman som biträde, Vasilij Perkov, även han NKVD-man. "Praktiskt taget varje kväll åkte Rybakov in till stan och söp med en representant för den svenska Fo-staben. De brukade komma tillbaka i taxi vid tiotiden och då kunde Rybakov drilla sina trehundra soldater i olika exercisövningar. Därefter fick de marschera till Åbyfors och tillbaka. Då sjöng de alltid i stämmor. Det lät som bruset från en orgel", minns Olle Gäfvert. Många reagerade mot den drill och disciplin som rådde i lägret, men de lokala kommunisterna ansåg att officerarna i Hagaström hade det alldeles för bra. Genevekonventionen förbjöd att tillfångatagna officerare sattes i handräckningstjänst. När kvinnorna i utspisningen bar tunga matkantiner, stod de därför och tittade på.

Vid ett tillfälle kom företrädare för Röda arméns förströelsedetalj till Hagaström. En stor scen byggdes upp och ortsbefolkningen bjöds på underhållning en kväll. 52 ryska musiker, sångare och dansare, som någon dag innan uppträtt på Nationalteatret i Oslo, gav nu samma föreställning med kosackdans, klassiska musikstycken, opera och folksånger för Hagaströmsborna och tillresta Gävlebor.

Med det sista "rysståget" från Oslo den 16 juli fanns emellertid åtta soldater som anklagades för att ha gått tyskarnas ärenden i Norge. I väntan på fartyget placerades de i ett tält i Fredriksskans under sträng bevakning. En av de åtta männen lyckades ändå "att ta sig ut och sprang ner till kajen och kastade sig i vattnet. Han försvann under några pråmar. När man en halvtimme senare hade fått undan pråmarna flöt kroppen upp och den döde fördes till bårhuset. Några veckor tidigare hade en soldat försökt hänga sig i ett sjukvårdstält. Han räddades i tid ur snaran men var så våldsam att han måste föras till Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Samma dag försökte en av 13 "politiska fångar“ i en kontingent på sammanlagt åttahundra man att fly i samband med utspisningen. Han jagades av fyra ryssar och två svenska poliser. Den flyende hann inte springa långt innan han var upphunnen och en vild brottning följde där en av de svenska poliserna skadades i ena armen. Rymlingen blev därefter mycket handgripligt förpassad till ett särskilt tält i väntan på att skeppet skulle avgå till den finska hamnen.

Det finns som sagt inte mycket att hämta i arkiven från rysslägren i Gävle. Dock finns fraktsedlarna kvar och de så kallade konossementerna, (transportdokument/ värdepapper) där det antecknades vilka fartyg som användes, avgångstiden samt hur många människor som fraktades över vid varje tillfälle. Enligt dessa dokument, som en privatperson sparade kopiorna på och kunde visa fram för Ulf Ivar Nilsson, fraktades 32 omgångar av sovjetiska soldater till Finland för vidare befordran till filtreringslägren på rysk mark.  Åter i Sovjetunionen kunde de påräkna samma vedergällning som de soldater som lyckades fly till Sverige, eftersom de gett sig  till fienden. Att de bara sett tyska läger och anvisade arbetsplatser och där utstått matbrist, köld, prygel och skällsord från de tyska vakterna betydde ingenting. Det är alltså en felaktig slutsats att det enbart eller i första hand skulle ha varit därför att de sovjetryska soldaterna sett andra förhållanden som de bestraffades efter hemkomsten. Stalin var stålfast i sin uppfattning: De hade brutit mot soldateden. Det räckte.

Bland dem som skickades hem från Gävle under sommaren 1945 fanns också 288 kvinnor och 77 barn, uppger Ulf Ivar Nilsson. Ryska legationen stödde repatrieringskommissionens uppsökande arbete genom att i stora annonser i dagstidningarna på tre språk lova sovjetmedborgare #arbete och existensmöjligheter". 

Hagaström var alltså det läger av de åtta som öppnade sist, precis vid krigets slutskede. Mitt emot Duro tapeter på Durovägen i Hagaström, där det idag ligger en fotbollsplan fanns 1944–45 tio till femton baracker byggda i en fyrkant för att inhysa ryssar som skulle skeppas ut från Gävle hamn. Andra fick en tillfällig bostad i en byggnad i närheten som kallades Seminariet.

 

Hur många ryssar som passerade Hagaström innan de lämnade landet via Gävle hamn är fortfarande okänt. I maj 1945 förändrades läget. Då var det dags för 65 000 ryska soldater från Norge att tvingas hem till Sovjet genom Sverige.

 

De samlades i Hagaström, och när de var tillräckligt många för en båtlass fördes de till Sovjet. Där väntade kollektiva domar och arbetsläger. 27 000 åkte via Hagaström och Gävle hamn på bara 32 dagar. Seminariet som var en del av rysslägret revs på 1950-talet.

https://www.arbetarbladet.se/2008-12-24/flyende-ryssar-samlades-i------hagastrom

Vet Du mer om detta läger? Kontakta oss gärna!

kontakt@s-sanningen.com

"1"

byringes.png

Ryssläger no1: Byringe 1941-1944

Skärmklipp 2022-11-21 12.55.07.png

.

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

X

Ryssläger2.gif

 

Bildgalleri och video. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna