top of page

Ryssläger nr 6: Abborrtjärn (1943-1944)

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Abbortjärns_edited.jpg

"Det finns idag inga bilder eller fotografier över lägret och kommunen har heller inte gjort något för att hålla minnet av Abborrtjärn vid liv "

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin fick driva åtta ryska fångläger i Sverige?

Visste Du att nuvarande KGB fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige?  Fångläger som i praktiken var ryskt territorium! Detta läger -Abborrtjärn- är ett av dem:

Om Abborrtjärn.
00:00 / 03:21
Utställningen om Abborrtjärn
00:00 / 01:16

 

Den mest avlägset belägna förläggningen av de åtta rysslägren i Sverige hette Abborrtjärn och låg söder om Smedjebacken i Dalarna. Abborrtjärn ligger några kilometer rakt upp i skogen från Snöån. En öppen plats mitt ute i skogen. En glänta på några hundra kvadratmeter, en plan gräsyta, en inhägnad äppelträds- odling. Det var myndigheternas avsikt att lägret skulle ligga avskilt och långt från städer och större samhällen. Det var en skogsegendom som tillhörde Domänverket och i juli 1943 beslöt Socialstyrelsen att 25 man skulle flyttas över dit ”med hänsyn till överbeläggningen som är rådande vid Baggå”. Exakt när flytten skedde går inte att fastställa men de flesta uppgifter tyder på att det skedde någon gång i slutet av augusti 1943. Från början var det klart att Abborrtjärn var att betrakta som ett annex till Baggå, även om förläggningen åtnjöt en hög grad av självständighet. Rysslägret i Abborrtjärn var så att säga en filial till lägret i Baggå där det administrativa ansvaret för lägren i den här delen av Bergslagen låg. När det blev för fullt i Baggå och Baggbron öppnades Abborrtjärn. I slutet av augusti 1943 kom också de första ryska krigsfångarna hit.

"Över 200 ryssar bodde i Abborrtjärn under de dryga två år som lägret existerade"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

På den tiden levererades livsmedel och förnödenheter till Snöån på vägen mellan Ludvika och Malingsbo. Därifrån fick man frakta maten till lägret med häst och vagn. Det är idag fortfarande enbart grusvägar som leder till byn. En by, ja fast det idag bara är ett hus, en lada och ett par uthus. Vägen som de sovjetiska krigsfångarna byggde, från Björsjövägen mot Simmelsjön, drogs nästan rakt västerut mot Abborrtjärn. Ryssarna skulle arbeta så de fällde träd och byggde väg. Och vägen var ämnad för transporter av virket som de högg.

 

Tidigare hade man kommit till Abborrtjärn genom skogen från Snöån. Det gick nog att åka cykel på de breda upptrampade stigarna men under lägertiden fraktades livsmedel och förnödenheter med häst och vagn upp till Abborrtjärn. Bilväg från Snöån fanns inte utan bussarna gjorde uppehåll nånstans vid Getbovallen, i närheten av IOGT-huset, och så lastade man över på hästsläpet som lunkade uppåt på stigarna.

 

Ett tvåvåningshus, skogstorp kallas det oftast här, finns kvar vid sidan vägen, rött med vita knutar. Det här huset fanns här redan i början av 1900-talet. Under kriget när rysslägret fanns i Abborrtjärn, från augusti 1943, bodde lägerchefen i det. Bakom huset var de sovjetiska männen inkvarterade i tre eller fyra stora baracker. Över 120 personer bodde som mest här i Abborrtjärn under de dryga två år som lägret existerade, både lägerpersonal och ryssar. Totalt kom över 200 ryssar att bo här under tiden som lägret existerade i Abborrtjärn.

Några kilometer frän Abborrtjärn låg Laggbyn, det lilla hemman där Lagg-Anna Persson bodde med sina döttrar Rut, Margit och Elsa. Under sensommaren och den tidiga hösten 1943 blev de vittnen till många oväntade och obegripliga händelser. Plötsligt en dag började lastbilar och traktorsläp skumpa förbi Laggbyns röda boningshus. Först var det transporter med byggelement som skulle upp till Abborrljärn och där monteras ihop till baracker. Sedan kom traktorer som drog vagnar lastade med sängar av järnsmide, stolar, bord, porslin, bestick, flltar och sängkläder, flera bastanta järnspisar och så en häst. Att han hette Grålle blev känt först senare. Allra sist kom de som uppenbarligen skulle bo i barackerna borta i Abborrtjärn.

Det var en gråmulen höstdag och Elsa och Margit höll just på att sätta till innanfönstren på Laggbyn när de plötsligt fick höra ett högljutt brummande ute på den öppna platsen framför huset. Flickorna stannade upp i arbetet – vad var nu detta? De tittade ut och fick se en lastbil dundra förbi med massor av okända unga män på flaket. De vinkade ivrigt åt flickorna och ropade glatt till dem på ett helt obegripligt språk. Elsa och Margit stelnade till och följde dem med blicken tills de hade försvunnit in i skogen. En liten lam vinkning vågade de sig på till sist, sedan tittade de på varandra, skakade på huvudet och återgick till sina fönster. Det var ju redan höst och man visste aldrig när vintern kunde slå till...

Abb2_edited_edited.jpg

Anatolij och Sergej tillsammans med hästen Grålle i Abborrtjärn sommaren 1944.

"Ocka tokuga körnor som gömmer sig för så fina pojkar"

Abborrtjärn bestod av två gårdar och ett litet torp. Varken Margit eller Elsa förstod vad de unga männen hade där att göra. Men så, någon dag senare, klev Gunnar Salander från Ibbarbo in i köket på Laggbyn. Han var en ung man på 20 år och var anställd av Domänverket som var ägare.

 

Han berättade att det var han som skulle mäta upp kurvor och staka ut vägarna som de nyanlända männen så småningom skulle bygga i den obanade terrängen runt Abborrtjärn. Över en kopp kaffe förklarade Salander situationen och bakgrunden till allt det nya. De unga männen var flyktingar, de kom ursprungligen från Sovjetunionen och hade varit fångar i tyska koncentrationsläger i Norge. Nu skulle de bo i de nyuppförda barackerna. Abborrtjärn hade blivit en flyktingförläggning för ryssar.

 

Hur många som skulle bo där visste han inte men det var sagt att det kanske skulle röra sig om åtminstone ett trettiotal personer. De skulle klara sig själva så långt det gick och tjäna pengar genom att bygga vägar och arbeta i skogen. Salander skulle bo i det lilla torpet som hörde till egendomen och ha uppsikt över vägarbetet. Mer än detta kunde Salander inte berätta så där i början. Men han ville att flickorna skulle fundera på om de kunde tänka sig att hjälpa till litet på förläggningen. Det behövdes folk till alla möjliga uppgifter, framför allt i köket och så någon som kunde bistå med allmän handräckning.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Abb1_edited_edited.jpg

Margit Persson som var kocka vid Abborrtjärn med några ryssar och hästen Grålle sommaren 1944.

Exakt när flickorna började arbeta går inte att säga. Här skiljer sig dokumenten och de muntliga berättelserna åt. Margit och Elsa har uppgett att de arbetade på Abborrtjärn redan hösten 1943. Dokumenten säger att de anställdes på våren och sommaren 1944. Troligen var det helt enkelt så att Elsa och Margit först arbetade litet ”vid sidan av” för att sedan bli officiellt anställda av Socialstyrelsen.

Ett par dagar efter Gunnar Salanders besök fick flickorna höra ett ovanligt ljud långt borta i skogen. De gick ut på farstutrappen och lyssnade. Det var mansröster och deras säng ekade bland träden. Snart hördes också det taktfasta trampet från kängor. Så dök ryssarna upp. Det var en liten grupp som kom marscherande ut ur skogen och förbi Laggbyn. Männen var på väg ner mot Björsjöhållet och de sjöng för full hals på ett språk som ingen någonsin hade hört men som flickorna förstod måste vara ryska.

 

Det var vackert och ståtligt och kanske lite skrämmande också. Flickorna sprang in i huset och gömde sig men Lagg-Anna tog det lugnt, hon tyckte att flickorna var dumma som blev så rädda. ”-Ocka tokuga körnor [vilka tokiga flickor] som gömmer sig för så fina pojkar”, fnyste hon. Något år senare skulle hon få anledning att se lite mera realistiskt på de fIna pojkarna, men så här i början njöt hon av nyhetens behag. Nu skulle det bli liv och rörelse runt Laggbyn.För Lagg-Anna och hennes döttrar började ett helt nytt liv.​..

"Inga moderna bekvämligheter fanns att tillgå"


Elsa som bara var 18 år fick bli allt i allo och ersatte en flicka som blivit sjuk. Margit blev en av kockorna och fick byta de grova manskläderna från skogsarbetet mot en blåvit bomullsklänning med krås. Den tjocka yllemössan med skärm ersattes av en liten vit tygsnibb, för att hålla undan det långa håret. Den första tiden var Margits händer fortfarande sträva och valkiga men snart blev de mjuka igen. Lönen var om inte furstlig så i alla fall ett rejält lyft, 80 kronor i månaden! Visserligen bara hälften så mycket som de två instruktörerna fick i sina lönekuvert men det var inget som Margit klagade på. Livet hade plötsligt blivit så mycket roligare.

 

Flickornas kusin Karin Johansson fick även hon arbete på förläggningen. Hildur Danielsson från Borlänge blev kocka nummer ett och fungerade som en robust chef för det lilla arbetslaget. Nu fick de alla fullt sjå med att mätta de hungriga nykomlingarna.

På bara några månader växte förläggningen i Abborrtjärn från ursprungligen planerade 30 man till 120. Ytterligare två baracker rekvirerades och i var och en bodde 10–12 man. Det var gamla AK-baracker av samma typ som de som användes i Larsbo. Den största hade monterats ner flera gånger och var därför ”rätt så skavank” som Seth Andersson beskrev den. Men den dög bra ändå och när man hade gjort en tillbyggnad på 6 meter så tjänstgjorde den som

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
A3_edited_edited.jpg

Förutom husgrunder finns det lite skräp i skogen där Sveriges sjätte ryssläger en gång fanns. På bilden syns några gamla rostiga sängar som användes i barackerna.

kombinerad matsal och kök. Här fanns inte mindre än fyra järnspisar, för nu skulle man laga mat till över 120 personer.

Livet i den hastigt uppförda förläggningen var kärvt - i stort sett inga moderna bekvämligheter fanns att tillgå. Elektricitet var inte indragen så järnspisarna fick eldas med ved och någon belysning att tala om hade man inte. Visserligen hade Socialstyrelsen redan i september 1943 begärt licens för att köpa 100 liter fotogen till Abborrtjärn. Men Statens bränslekommission avvisade denna begäran – försörjningsläget på energifronten var dåligt och det gällde att spara på allt. Inte heller spritlampor kunde komma ifråga. Myndigheterna kände väl till flyktingarnas smak för alkohol i alla tänkbara former och avvisade även denna begäran ”enär den helt säkert skulle missbrukas för konsumtionsändamäl". Återstod alternativet karbidlampor, men här uppstod en diskussion mellan bränslekommissionen och Seth Andersson. Han hävdade att karbidlampor kunde medföra andra risker. Vilken linje som avgick med segern vet vi inte, men man kan anta att livet i Abborrtjärn i första hand styrdes av dagsljusets naturliga växlingar.

Vatten till över 120 man var heller ingen enkel sak - det fick hinkas upp från en grävd brunn vid skogsbrynet. En välkommen detalj var bastun – den byggde männen själva i en av ladugårdsbyggnaderna. Telefon var en helt otänkbar lyx och för transporter fanns bara hästskjuts att tillgå. Det var här Grålle kom in i bilden. Flera gånger i veckan drog han en liten vagn på skogsvägen till i Björsjö några kilometer bort. Körde gjorde Sergej, vars efternamn ingen minns. På lediga stunder gick Grålle omkring och betade helt fritt bland barackerna. Han uppförde sig nästan som en hund och kom gärna fram till köksfönstret för att tigga en godbit.​

"Efter kriget revs eller brändes barackerna, därefter försvann Abborrtjärn ur historien"


Livet hade tagit en ny och oväntad vändning både för de unga männen och de unga kvinnorna. Alla var förväntansfulla och nyfikna på varandra. De var födda under helt olika omständigheter och nu skulle de försöka samsas i Abborrtjärns lilla trånga fälla av världen. Exakt vad som hände under den korta tid Abborrtjärn var ett hem för ryssarna är svårt att veta. Det finns få officiella dokument om just den här förläggningen men däremot många muntliga berättelser och minnen. Man kan tänka sig att atmosfären där var en tät blandning av våld och flirt, av arbete, mörker och tokiga upptåg.

 

En central figur var den småväxte Nikolaj. Hans efternamn var konstigt, så alla minns honom bara som ”lille Nikolaj”. Hans glada humör och tjänstvillighet har givit honom ett ömsint eftermäle. Nikolaj var alltid i rörelse och yrde runt som en virvelvind på sina krumma ben. Han basade över två stekheta domäner: köket och bastun. I köket var han kockornas trotjänare och han var särskilt mån om att flickorna aldrig fick lyfta de enorma kittlarna med kokt potatis. Det var karlgöra, punkt slut. Som ”badmästare” skötte han bastun med all den professionalitet man kan förvänta sig.

​Abborrtjärn var bara ett ryssläger under knappt två år. Hösten 1944 tvångsdeporterades ryssarna hem till Sovjetunionen i det som idag kallas

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
A4.jpg

Spåren av Abborrtjärn börjar växa igen och falla i glömska. Smedjebackens kommun gör inte heller mycket åt det. Inga skyltar visar vägen hit längre...

"ryssutlämningen". Efter kriget revs eller brändes barackerna, därefter försvann Abborrtjärn ur historien...

 

Av de åtta rysslägren är Abborrtjärn kanske det mest mytomspunna. Det finns förvisso ganska många minnen och berättelser nedtecknade men på själva lägret finns inga bilder eller fotografier som visar hur det såg ut. Smedjebackens kommun har heller inte gjort så mycket för att bevara minnet av lägret. I praktiken ingenting...

 

När man kör bil till Abborrtjärn åker man dit på den ganska raka grusväg som ryssarna byggde. Man tar till höger från vägen mot Simmelsjön ungefär vid Aspmora, det finns en skylt. Den är säkert fem-sex kilometer, mer eller mindre grävd för hand. Vägen går igenom Abborrtjän, bestående av ett hus, en lada och ett par uthus. Bostadshuset, ett tvåvåningshus, ett skogstorp kanske man kallar det, tillhörde en av gårdarna som fanns här redan i början av 1900-talet. I det huset bodde lägerchefen. Idag ägs det av Bengt, skogs- och jakttillsyningsman i Björsjö och fungerar som jaktstuga.

 

Där bakom, där granarna nu står höga, fanns barackerna där ryssarna bodde. Träden har växt upp sedan 1945 och är nu fullväxta och avverkningsfärdiga. På marken kan man se att det funnits en väg. Stenhögar täckta av mossa visar rester av byggnader och husgrunder. Tre eller fyra stora baracker ska det ha varit, det var ju ändå uppåt 120 personer som bodde här i lägret under en kort period . Ladan som står längs med byvägen är kvar och den delen som är murad sägs ha innehållit den bastu som ryssarna använde.

Den oktobermorgon när de skulle utvisas ur Sverige samlade de sovjetiska krigsfångarna ihop mogna röda rönnbär och la dem som en röd stjärna i gruset utanför Nyströms Livs i Björsjö. Mary Jansson som föddes i närheten av Laggbyn berättade det. Hon var bland dem som var i Björsjö, med sina föräldrar, för att ta farväl. Ryssarna hade marscherat genom skogen från Abborrtjärn och samlats utanför livsmedelsaffären. Från Björsjö kördes de i buss till Skinnskatteberg och därifrån med tåg till hamnen i Gävle där de den 10 oktober 1944 sattes på båtar för att skickas till Sovjet via Finland. Vad som därefter hände med dessa ryssar vet vi fortfarande inget om...

.

//Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

 

 

Har Du mer information om dessa läger? Bilder, länkar, anekdoter, berättelser etc kontakta oss!  kontakt@s-sanningen.com

Ryssläger2.gif

 

Bildgalleri och video. Dubbelklicka och svajpa.

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page