Ryssläger #6: Abborrtjärn.
(1943-1944)

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Abbortjärns.jpg

"T"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Visste Du att massmördaren och kommunistdiktatorn Josef Stalin fick driva åtta ryska fångläger i Sverige?

Visste Du att nuvarande KGB fick fritt spelrum att spåra upp och fängsla ryssar till dessa fångläger i Sverige?  Fångläger som i praktiken var ryskt territorium! Detta läger -Abborrtjärn- är ett av dem:

XDen mest avlägset belägna förläggningen hette Abborrtjärn och låg söder om Smedjebacken i Dalarna. Det var en skogsegendom som tillhörde Domänverket och i juli 1943 beslöt

Socialstyrelsen att 25 man skulle flyttas över dit ”med hänsyn till överbeläggningen som är rådande vid Baggä”. Exakt när flytten skedde går inte att fastställa men de flesta uppgifter tyder på att det skedde någon gång i slutet av september. Från början var det klart att Abborrtjärn var att betrakta som en ”koloni” till Baggå, även om förläggningen ätnjöt en hög grad av självständighet.

Några kilometer frän Abborrtjärn låg Laggbyn, det lilla hemman där Lagg- Anna Persson bodde med sina döttrar Rut, Margit och Elsa. Under sensommaren och den tidiga hösten

1943 blev de vittnen till många oväntade och obegripliga händelser. Plötsligt en dag började lastbilar och traktorsläp skumpa förbi Laggbyns röda boningshus. Först var det transporter med byggelement som skulle upp till Abborrljärn och där monteras ihop till baracker. Sedan kom traktorer som drog vagnar lastade med sängar avjärnsmide, stolar, bord, porslin, bestick, flltar och sängkläder, flera bastanta järnspisar och så en häst. Att han hette Grålle blev känt först senare.

Allra sist kom de som uppenbarligen skulle bo i barackerna borta i Abborrtjärn.

Det var en grämulen höstdag och Elsa och Margit höll just på att sätta till irmanfönstren på Laggbyn när de plötsligt 6ck höra ett högljutt brummande ute på den öppna platsen framför huset. Flickorna stannade upp i arbetet – vad var nu detta?

De tittade ut och fick se en lastbil dundra förbi med massor av okända unga män på flaket. De vinkade ivrigt ät flickorna och ropade glatt åt dem på ett helt obegripligt språk. Elsa och Margit stelnade till och följde dem med blicken tills de hade försvunnit in i skogen. En liten lam vinkning vågade de sig på till sist, sedan tittade de på varandra, skakade på huvudet

och återgick till sina fönster. Det var ju redan höst och man visste aldrig när vintern kunde slå till.

Abborrtjärn bestod av två gårdar och ett litet torp. Varken Margit eller Elsa förstod vad de unga männen hade där att göra. Men så, någon dag senare, klev Gunnar Salander från Ibbarbo in i köket på Laggbyn. Han var en ung man på 20 är och var anställd på Domänverket som awägare. Han berättade att det var han som skulle mäta upp kurvor och staka ut vägarna som de nyanlända männen så småningom skulle bygga i den obanade terrängen runt Abborrtjärn. över en kopp kaffe förklarade Salander situationen och bakgrunden till allt det nya. De unga männen var flyktingar, de kom ursprungligen från Sovjetunionen och hade varit fångar i tyska koncentrationsläger i Norge. Nu skulle de bo i de nyuppförda barackerna.

Abborrtjärn hade blivit en flyktLngförläggning. Hur många som skulle bo där visste han inte men det var sagt att det kanske skulle röra sig om åtminstone ett trettiotal personer. De skulle klara sig själva så långt det gick och gina pengar genom att bygga vägar och arbeta i skogen. Salander skulle bo i det lilla torpet som hörde till egendomen och ha uppsikt över vägubetet.

Mer än detta kunde Salander inte berätta så där i början. Men han ville att flickorna skulle ftmdera på om de kunde tänka sig att hjälpa till litet på förläggningen. Det behövdes folk till alla möjliga uppgifter, framför allt i köket och så någon som kunde bistå med allmän handräckning. Exakt när flickorna började arbeta går inte att säga. Här skiljer sig dokumenten och de muntliga berättelserna ät. Margit och Elsa har uppgMt att de arbetade på Abborrtjärn redan hösten 1943. Dokumenten säger att de anställdes på våren och sommaren 1944. Troligen var det helt enkelt så att Elsa och Margit först arbetade litet ”vid sidan av” för att sedan bli officiellt anställda av Socialstyrelsen.

Ett par dagar efter Gunnar Salanders besök fick flickorna höra ett ovanligt ljud långt borta i skogen. De gick ut på farstutrappen och lyssnade. Det var mansröster och deras säng ekade bland träden. Snart hördes också det taktfasta trampet från kängor. Så dök ryssarna upp. Det var en liten grupp som kom marscherande ut ur skogen och förbi Laggbyn.

Männen var på väg ner mot Björsjöhållet och de sjöng för full hals på ett språk som ingen någonsin hade hört men som flickorna förstod måste vara ryska. Det var vackert och statligt och kanske lite skrämmande också. Flickorna sprang in i huset och gömde sig men Lagg- Anna tog det lugnt, hon tyckte att flickorna var dumma som blev så rädda. ”Ocka tokuga körnor [vilka tokiga flickor] som gömmer sig för så fina pojkar”, fnyste hon. Något år senare skulle hon få anledning att se lite mera realistiskt på de fIna pojkarna, men så här i början njöt hon av nyhetens behag. Nu skulle det bli liv och rörelse runt Laggbyn.

För Lagg- Anna och hennes döttrar började ett helt nytt liv.

Elsa som bara var 18 år fick bli allt i allo och ersatte en flicka som blivit sjuk Margit blev en avkockorna och eck byta de grova manskläderna från skogsarbetet mot en blåvit bomullsklänning med krås. Den tjocka yllemössan med skärm ersattes av en liten vit tygsnibb, för att hålla undan det långa håret. Den första tiden var Margits händer fortfarande sträva och valkiga men snart blev de mjuka igen. Lönen var om inte furstlig så iallafall ett rejält lyå: r80 kronor i månaden visserligen bara hälften så mycket som de två instruktörerna fick i sina lönekuvert men det var inget som Margit klagade på. Livet hade plötsligt blivit så mycket roligare. Fbckornas kusin Karin Johansson fick även hon arbete på förläggning_ en. Hildur Danielsson från Borlänge blev kocka nummer ett

och fungerade som en robust chef för det lilla arbetslaget. Nu fick de alla fUllt sjä med att mätta de hungriga nykomhnguna.

På bara nägra månader växte förläggningen i Abborrtjärn från ursprungligen planerade 30 man till 120. Ytterligare två baracker rekvirerades och i var och en bodde lo–12 man. Det var gamla AK-baracker av samma typ som de som användes i Larsbo. Den största hade monterats ner flera gånger och var därför ”rätt så skavank” som Seth Andersson beskrev den.

Men den dög bra ändå och när man hade gjort en tillbyggnad på 6 meter 6ck den tjänstgöra som kombinerad matsal och kök, Här fanns inte mindre än fyra järnspisar, för nu skulle man laga mat till över loo personer.

Livet i den hastigt uppförda förläggningen var kärvt - i stort sett inga moderna bekvämligheter fanns att tillgå. Elektricitet var inte indragen så järnspisarna fickeldas med ved och någon belysning att tala om hade man inte. Visserligen hade Socialstyrelsen redan i september 1943 begärt licens för att köpa lao liter fotogen till Abborrtjärn. Men Statens bränslekommission awisade denna begäran – försörjningsläget på energifronten var dåligt och det gällde att spara på allt. Inte heller spritlampor kunde komma ifråga. Myndigheterna kände väl till flyktingar.

nas smak för alkohol i alla tänkbara former och awisade även denna begäran ”enär den helt säkert skulle missbrukas för konsumtionsändamäl:

Återstod alternativet karbidlampor, men

här uppstod en diskussion mellan bränslekommissionen och Seth Andersson. Han hävdade att karbidlampor kunde medföra risker medan bränslekornmissionen spelade ner de eventuella farorna med den lösningen. Vilken linje som avgick med segern vet vi inte, men man kan anta att livet i Abborrtjärn i första hand styrdes av dagsljusets naturliga växlingar.

Vatten till över loo man var ingen enkel sak - det fick hinkas upp från en grävd brunn vid skogsbrynet. En välkommen detalj var bastun – den byggde männen själva i en av ladugärdsbyggnaderna.

Telefon var en helt otänkbar lyx och för transporter fanns bara hästskjuts att tillgå. Det var här Grälle kom in i bilden. Flera gånger i veckan drog han en liten vagn på skogsvägen till lant:handeln i Björsjö några kilometer bort.

Körde gjorde Sergej, vars efternamn ingen minns. På lediga stunder gick Grålle omkring och betade helt fritt bland barackerna.

Han uppförde sig nästan som en hund och kom gärna fram till köksfönstret för att tigga en godbit.

Livet hade tagit en ny och oväntad vändning både för de unga männen och de unga kvinnorna. Alla var förväntansfulla och nyfrkna på varandra. De var födda under helt olika omständigheter och nu skulle de försöka samsas i Abbontjärns lilla tränga fälla av världen.

Exakt vad som hände under den korta tid Abborrtjärn var ett hem för ”ryssarna” är svårt att veta. Det 6nns fä officiella dokument om just den här förläggningen men däremot många muntliga berättelser och minnen. Jag kan tänka mig att atmosfären där var en tät blandning av våld och flirt, av arbete, mörker och tokiga upptåg. En central figur var den smäväxte Nikolaj. Hans efternamn var konstigt, så alla minns honom bara som ”lille Nikolaj”. Hans glada humör och tjänstvillighet har givit honom ett ömsint eftermäle. Nikolaj var alltid i rörelse och yrde runt som en virvelvind på sina krumma ben.

Han basade över två stekheta domäner: köket och bastun. I köket var han kockornas trotjänare och han var särskilt män om att flickorna aldrig fick lyfta de enorma kittlarna med kokt potatis. Det var karlgöra, punkt slut. Som ”badmästare” skötte han bastun med all den professionalitet man kan förvän-

"1"

.

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

X

Ryssläger2.gif

 

Bildgalleri och video. Dubbelklicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna