top of page

Tobias Hübinette.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
e567a7fa-2f17-455d-b99d-a6c85612807d.jpg
Stämpel9.gif

"-Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

Tobias Hübinette är inte direkt kopplad till socialdemokratin och det finns en mycket viktig poäng i just detta. Han är dock en "nyttig idiot", en åsiktsmaskin som går direkt i socialismens fotspår. Han blir en ständigt påminnelse för oss hur sjukt Socialdemokraternas nya Sverige blivit!

Lyssna:Tobias Hubinette
00:00 / 37:59

Tobias Hübinette är en ”opartisk” och ”opolitisk” åsiktsperson med hudfärg som största expertämne samtidigt som vänsterpartierna med Socialdemokraterna i spetsen har en ”opartisk” och ”opolitisk” expert som alltid bekräftar deras egen världsbild. Därför lever Tobias Hübinette och Socialdemokraterna i en perfekt symbios! Ungefär som när SVT "råkar" intervjua en ”slumpmässigt utvald” person på gatan som får framföra sin politiska åsikt och sedan visar det sig -obehagligt ofta- att just denna person i själva verket inte alls är en vanlig Svensson som ”råkar” få vädra sin åsikt i SVT utan är nästan alltid knuten till ett parti eller organisation på vänsterkanten.

Tobias Hübinette är med andra ord en "nyttig idiot", en person som låtsas framföra gemene mans åsikt men i själva verket är en del av Socialdemokraternas enorma indoktrineringsmaskineri!

"...medlem i AFA, arbetat för Expo och åtalad för ett flertal ofredanden..."

Vill man vara elak kan man beskriva Tobias Hübinette som en svenskhatisk pratkvarn, som under en intellektuell fasad verkar dölja ett gigantiskt ego – för övrigt inget ovanligt bland samhällsdebattörer ur den akademiska vänstern.  Vad som gör honom speciell är att han vill återinföra begreppet ”ras” i svensk debatt. Inte som en klyscha i rap-texter, där det redan förekommit ymnigt sedan 90-talet – utan som akademisk term med syfte att klassificera människor i ett socialistiskt samhälle där vi inte ens tillåts föra statistik över grova kriminellas etnicitet.

 

I ett samtal med Staffan Dopping (se länk nedan) utvecklar han sitt rastänk och berättar även förvånansvärt öppenhjärtigt om sin bakgrund i det kriminella och anarkistiska vänsterextrema våldsnätverket Anti Fascistisk Aktion - AFA. I samband med detta engagemang fälldes Hübinette vid ett flertal gånger för såväl ofredande som förtal vid Uppsala tingsrätt. Hübinette var även researchchef för den AFA inspirerande vänsterextrema och kraftigt Sverigefientliga tidskriften ”Expo” 1995-1997 och hävdar själv (vilket var lögn) att han var tidskriftens grundare.

Trots sin extremistiska politiska hållning och fällande i svensk domstol tillåts han titt som tätt framföra sina rasistiska åsikter i SVT och i kvällspressen. Rasistiska åsikter? Ja det är förstås inte rasism mot svarta, araber eller muslimer vi pratar om för då hade naturligtvis SVT med förlängda extrainsatta program och rullande grafikremsor som skrikit ut sitt avståndstagande som

Tobias Hübinette

Svensk anarkist, AFA-medlem och Expo-medarbetare. Mannen Du aldrig skulle köpa en bil av men som hela vänsteretablissemanget har fullt förtroende för...

Skärmbild 2023-05-10 234927.png

när Jimmie Åkesson sa att muslimska beslöjande analfabetiska kvinnor är svårare att få ut på arbetsmarknaden jämfört med utbildade svenska kvinnor.

 

Nej, rasismen i detta fallet handlar enbart om den vanligaste rasismen i det nya svenska samhället – rasismen mot den svenska vita befolkningen! Rasismen vi inte får prata öppet om. Rasismen vi överhuvudtaget inte ska prata om! Rasismen som inte finns enligt socialdemokraterna och vänstern!

I slutet av 1990-talet arbetade Tobias Hübinette tillsammans med journalisten och författaren Bosse Schön med att kartlägga svenskar som deltagit i andra världskriget på tysk sida. Kartläggningsarbetet resulterade i boken ”Svenskarna som stred för Hitler” och som kom ut på Bokförlaget DN 1999 och blev en dokumentärserie i tre delar med samma namn som sändes av TV4 i januari 2000.

Både boken och TV-serien blev mycket uppmärksammade, bland annat på grund av en intervju med en 79-årig man, som uppgav sig ha varit lägervakt i Treblinka under 1944 och ska ha skjutit ihjäl ett antal judiska fångar under sin tjänstgöring där. Den uppgiften visade sig emellertid vara en ren påhittad lögn. Treblinka lades ned redan 1943 och var alltså inte längre verksamt 1944 då mannen påstod sig ha tjänstgjort där. Strax efter att TV-serien sänts avslöjade Eskilstuna-Kuriren att mannen i fråga istället satt på ett mentalsjukhus i Sverige under 1943...

Tobias Hübinette besatthet av att alla svenskar som inte delar hans vänsterextrema åsikter per automatik är nazister avtog dock inte när hans lögner avslöjats. Tvärtom. Tre år senare blev Tobias Hübinette åter uppmärksammad, nu för sin bok "Den svenska nationalsocialismen - medlemmar och sympatisörer 1931-45" från 2002 där cirka 28 000 svenskar listas som nazistmedlemmar och sympatisörer före och under andra världskriget. Underlaget är en samling rikstäckande medlemsmatriklar, olika nazistiska tidskrifters aktieägare, men också människor som jul- och nyårshälsat hem via nazistisk press från vinterkriget och fortsättningskriget i Finland. Själv påstår Tobias att över 100 000 svenskar stred för Hitler under kriget! Vart han har fått dessa siffror ifrån framgår dock inte.

Trots att Tobias lyckas namnge 28 000 svenska nazister så ”råkade” han oturligt nog missa alla Stefan Löfvens släktingar som var aktiva nazister. Såväl Stefans biologiska föräldrar som morfar var som bekant aktiva i den svenska naziströrelsen, men detta råkade alltså Hubinette fullständigt missa…  Tror Du det var en olycklig slump? Boken har bland annat fått kritik för att den listar personer som vid bokens utgivning fortfarande levde och inte kunde försvara sig mot lögnerna, och för att urvalet varit -minst sagt- skevt. Tobias Hübinette har inte heller kunnat påvisa att samtliga namngivna personerna hyste nazistiska åsikter. Hela boken är bara en sörja av gissningar, spekulationer och antaganden. Ändå är boken lättare att låna på våra svenska bibliotek än Tintin i Kongo, Pippi i Söderhavet eller barnboken Lilla Hjärtat. Att släppa ut en bok där man namnger 28 000 svenskar och anklagar de vara nazister är alltså helt okay men att påstå att fiktiva Pippi Långstrumps pappa var en negerkung på Kurrekurreduttön går icke för sig i det nya mångkulturella Sverige…

"-Senaste gången någon ville göra rastillhörighet till en nyckelfaktor var när Socialdemokraterna startade det rasbiologiska forskningsinstitutet."

 

Tobias Hübinette beskriver sig som en ”antirasistisk forskare” och aktivist, det vill säga han kombinerar rollen som forskare med den som vänsterpolitisk aktivist för att få större trovärdighet i sina ord. Han sys ofta – allt för ofta- i diverse debattprogram på ”opartiska” public service kanalen SVT och i vänsterstyrd kvällspress där han alltid ska framställas som ”expert” och ”Mr Facit” i frågor som rör mångkultur, invandring, hudfärg och rasism. Alltid försvarandes den socialistiska modellen.

 

Även om inte Tobias Hübinette är öppet förespråkare eller officiellt medlem för ett specifikt politiskt parti är det övertydligt att han har sina sympatier i kommunism och socialism på vänsterkanten. Allt annat till höger om Miljöpartiet är alltid nazism. Inte så konstigt han så ofta får stå oemotsagt i något av socialdemokratins indirekta partiorgan såsom SVT eller Aftonbladet. Båda har en stor och viktig win-win situation att Tobias Hübinette fortsätter framställa sig som politiskt ”neutral” och inte partibunden.

Senaste gången någon med vetenskapliga ambitioner ville göra rastillhörighet till en nyckelfaktor i förståelsen av människan, var när Socialdemokraterna startade världens första statliga rasbiologiska forskningsinstitut i Uppsala 1922 vars syfte var att bevisa den ariska rasens överlägsenhet. Institutet föll efter kriget i vanrykte, då det förknippades med en nazistisk människosyn men lades ned först 1958.

Tobias Hübinette

Dömd för ett flertal brott. Misstänkt även för bl.a. mordbrand och barnmisshandel. (se länkar nedan) Hade media skyddat honom på samma sätt om det varit en oppositionspolitiker?

Skärmbild 2023-05-11 000545.png

Det skulle alltså dröja ett halvsekel innan rasbiologi på nytt diskuterades vid svenska universitet. 2012 stod Tobias Hübinette som huvudredaktör för antologin "Om ras och vithet i det samtida Sverige". (Jo, Du läste rätt!) Två år senare grundade han Nationella forskarnätverket för svenska kritiska "ras- och vithetsstudier" (Jo, Du läste rätt! igen!) – och trots att nätverket bara fungerade i två år, lär det ha samlat hundratalet forskare och doktorander. Han har även gett ut boken "Ras och vithet" samt ett stort antal debattartiklar. Just ordet ”vit” är väldigt populärt i Tobias Hübinette vokabulär, inte gul, inte brun, inte svart, bara vit! Det finns dock vissa små skillnader mellan Hübinettes ”forskning” och Rasbiologiska forskningsinstitutets forskning.

För det första skulle Hübinette aldrig våga kalla sig ”rasbiolog”, då han är humanist ut i fingerspetsarna, men använder ändå den

naturvetenskapliga termen ”ras” och ”vit” på ett synnerligen generöst sätt. Ungefär som genusvetare använder det biologiska begreppet ”kön” för att underbygga teorier som handlar om allt annat än biologi. Kanske vill han ge ett sken av mätbarhet åt vad som i själva verket bara är subjektiva värderingar? Därmed inte sagt att mätbarhet garanterar sanning. Herman Lundborg, chefen för det rasbiologiska institutet, var till exempel en strikt naturvetare, som vägde, mätte, fotograferade och förde statistik. Hans mätresultat när det gäller människors skallform var säkert klanderfritt objektiva, men den hypotes han ville bevisa byggde på ideal som ingen idag skulle ställa sig bakom.

"-Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!"

 

Både Lundborg och Hübinette visar också starka fördommar till det de studerar. Lundborg drevs av en stark övertygelse om den vita rasens överlägsenhet, medan Hübinette verkar vilja bevisa dess motsats. Hans hat för den vite svensken är något bara den extremt rödögde kan blunda för. Det här citatet av honom har blivit klassiskt och säger det mesta om den vänsterextremistiska svenskhataren Tobias Hübinette:

"-Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!"

Hans ”forskning” har fortsatt cirkla runt temat att ”vita” människor utgör ett stort "problem" i vita länder. Till exempel menar han att västerlandets adoption av utomeuropeiska barn är en direkt fortsättning på 1800-talets transatlantiska slavhandel (?). Att svenska män gifter sig med asiatiska kvinnor uppfattar han som tydliga tecken på pedofili (?) . Och i en TV-debatt för några år sen sammanfattade han Sverige så här:

"-Sverige är ett land i rasligt fritt fall, en nation där icke-vita svenskar skrivs ut ur svenskheten och drabbas av en systematisk rasdiskriminering på samhällets samtliga områden."

Herman Lundborg.

Chef för det Rasbiologiska Forsknings Institutet (SIFR) i Uppsala, uppfört 1922 av Socialdemokraterna. Gemensamt för Herman och Tobias är deras besatthet av hudfärg och ras

Skärmbild 2023-05-11 064615.png

Tacksamheten att Tobias själv fick komma som adoptivbarn till trygga lilla Sverige lyser med sin frånvaro. Utan denna ”1800-talets transatlantiska slavhandel” hade kanske Sam Dol Lee (som är hans egentliga namn) fortfarande bara varit en lyckligt anonym korean i ett lika anonymt Korea, lång, långt bort från det vita slavlandet Sverige.

Han påstår vidare att ”ras” inte sitter i generna. ”Var sitter den då?” Sitter den i ögonkastet? I kulturen? I det parti man röstar på? I graden av framgång? Eller är det bara ”något” man känner på sig? Som i hip-hoparnas rap-texter?

Hübinette är säkert (?) medveten om problematiken och han var en av de första i Sverige att använda den postkoloniala termen ”vithet”. Ordet är mindre belastat än ”ras” och dessutom frikopplat från naturvetenskapens stränga krav på evidens. Om man förstått saken rätt är ”vithet” något som etniska svenskar föds med (och därför kan sägas vara genetisk) men också något som kan förvärvas ifall man vistas länge i landet. ”Förvärvad vithet” för tankarna till begreppet ”husneger” vilket öppnar för ännu en motsägelse: Samtidigt som Sverige kan anklagas för att vara segregerat, blir segregation enda möjligheten att skydda sig från ”vithet”.

Trots att han själv är en maktfaktor i den akademiska världen, och trots att de kulturer han kallar ”icke-vita” får allt större inflytande i Sverige så är maktförhållanden inte huggna i sten, och jag kan mycket väl tänka mig en situation om en eller två generationer, då andra än kristna etniska svenskar dominerar den politiska scenen. Kommer jämlikheten då att ha uppnåtts? Eller kommer ”vithet” fortfarande att ses som ett stort problem för Hübinette ? Ungefär som judarna sågs som ett problem under Herman Lundborgs tid trots de bara utgjorde någon enstaka % av Sveriges befolkning. Jag antar att Hübinette kommer trivas bättre i det muslimska övertagandet som nu är i full gång enligt Barcelonaavtalet, och avtalet med ”Sveriges Muslimska Råd" – SMR som Socialdemokraterna skrivit under. Ingen kan missat att befolkningsutbytet redan är i full gång!

"-Hade det varit lika tyst i media om ett högerparti hade haft ett politiskt möte där personer som Sam Dol Lee inte var välkomna på grund av sin hudfärg?"

 

Man kan ju tänka sig hur lycklig Tobias Hübinette måste varit när Socialdemokraterna som första – och hittills enda- riksdagsparti hade ett politiskt möte i Stockholm i september 2016 där vissa icke var välkomna på grund av sin hudfärg. Glad och lycklig eftersom det var just vita svenskar som inte var välkomna på det röda politiska SSU-mötet i demokratins, jämställdhetens och mångkulturens föregångsland. Skandalen tystades snabbt ner och det var bara ”rasistiska" och "högerpopulistiska hatsajter” som skrev om SSUs rasistmöte. Hade det varit lika tyst i media om ett högerparti hade haft ett politiskt möte där personer som Sam Dol Lee inte var välkomna på grund av sin hudfärg? Nej, knappast!

Tobias uttrycker sig alltid nedvärderande och hånande kränker han sedvanligt Sverige och svenskarna och använder termer som ”vit” och ”vithet” men kallar sig själv alltid asiat. Borde han inte med sin egen retorik då kallat sig ”gul”? När ska Tobias våga tala om ”gulhet” eller ”svarthet” på samma sätt som han ständigt anklagar vissa för sin medfödda”vithet”? Plötsligt är vi inte alls lika mycket värda när det kommer till hudfärg bland de som kallar sig ”antirasister”. Plötsligt blir hudfärg det viktigaste i hela världen bland de som förespråkar ett heterogent mångkulturellt samhälle i total anarki a´la AFA.

”Antirasister”, som själva tror sig vara välsignat fördomsfria om alla jordens

SSU.

Socialdemokratiska ungdomsförbundet blir det första -och hittills enda- partiförbund i Sverige som förbjudit  mötesdeltagare på grund av sin hudfärg/etnicitet. 

Skärmbild 2023-05-11 064423.png

människor, tycks vara sjukligt besatta av just andras hudfärger. Ett mycket märkligt –men icke förvånande- och dubbelmoraliskt resonemang från den autonoma vänstern! Varför är det bara de vita som Tobias ständigt kränker med sina rasistiska påhopp där färg och ras plötsligt blir de viktigaste faktorerna?

Vidare har Hübinettes forskningspublikationer, medieproduktioner, bokutgivningar, konstprojekt och debattinlägg om internationella adoptioner och utlandsadopterade samt om svenskars och västerlänningars föreställningar om och relationer till östasiater och koreaner, väckt stor uppmärksamhet. Han anser bland annat att adoptioner till västvärlden handlar om en ”global postkolonial maktasymmetri” med paralleller till människohandel och trafficking när vita människor "köper" icke-vita barn från till exempel Korea. (Man kan ju här spekulera vad hans svenska adoptivföräldrar tycker om hans otacksamhet.) Att det omvända förhållandet inte råder anser Hübinette vara ett uttryck för en fortsatt ”kolonial världsordning” och ”global rashierarki”. Hübinettes ”forskning” om adoptioner har, enligt honom själv, lett till konflikter med andra personer som är engagerade inom samma område. Enligt Hübinette hyrde en grupp ”adoptions- och Korearelaterade personer” 2007 en "kriminell aktör” för att tysta honom och få honom att sluta forska och publicera. De skulle bland annat beskylla honom för flera hot och brandattentat, vilket -naturligtvis- aldrig kunde styrkas…

Hübinette har vidare kritiserat svenskars och västerlänningars, enligt honom, ”stereotypa syn” på och framställningar av asiater såsom den framträder i reklamens, scenkonstens, filmens och den visuella kulturens värld. Han anser även att ”vita mäns” relationer med asiatiska kvinnor ofta är ett uttryck för ”exotisering och infantilisering”. Ett antal artiklar i den frågan ledde 2005 till en konflikt mellan Hübinette och andra forskare på Stockholms universitet. Enligt Svenska Dagbladet hade Hübinette bland annat skrivit att många asienforskare är gifta med asiatiska kvinnor och hävdat att en del av dem bara tagit sina asiatiska fruar som ”mångkulturella maskotar”. En lektor i koreanska anställd vid Stockholms universitet krävde i ett brev till universitetet att Hübinette skulle stoppas från att kalla svenska mäns äktenskap med asiatiska kvinnor för koloniala övergrepp med pedofila böjelser. Hübinette medgav att han hade formulerat sig ”onödigt hårt ”och förklarade att han drevs av en ilska över att inte passa in i Sverige. Det var alltså Hübinette eget erkännande att han inte passar i det västerländska svenska samhället som driver hans hat mot vita svenska män i Sverige! Hans texter togs -tack och lov-  bort från universitetets hemsida…

"...men att påstå att fiktiva Pippi Långstrumps pappa var en negerkung på Kurrekurreduttön går icke för sig i det nya mångkulturella Sverige…"

 

Hübinette är även mycket drivande i att förespråka nödvändigheten av att börja tala om ras i relation till dagens Sverige, bland annat på grund av icke-vita svenskars underordnade position på arbetsmarknaden och inom bostadssektorn, och han har varit huvudredaktör för boken ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” från 2012 och drivande bakom utställningen ”Varning för ras!” som visades på Mångkulturellt centrum 2012-14. Han är även ansvarig för det ”svenska forskarnätverket för kritisk ras- och vithetsforskning”. "Vithetsforskning" !? Smaka på ordet! Tobias Hübinettes tankegångar och idéer för oss osökt till herrar Herman Lundborg, Herman Göring och Josef Mengele…

Den 27 november 2013 beställde regeringen en utredning om rasism riktad mot afrikaner, så kallad afrofobi, från Mångkulturellt centrum. Uppdraget att färdigställa rapporten gick till Tobias Hübinette. Det var väl som att be Satan skriva bibeln.

 

Valet av Hübinette som huvudförfattare kritiserades i Svenska Dagbladet där ledarskribenten Ivar Arpi gjorde gällande att Hübinette var olämplig som utredare bland annat på grund av sin bakgrund i AFA och radikala ståndpunkter i frågor om hudfärg och identitet. Arpi vände sig särskilt mot att Hübinette gjort gällande att det är pedofili som driver vita män att gifta sig med asiatiska kvinnor och att internationell adoption kan liknas vid slavhandel.

Skärmbild 2023-05-11 065844.png

Under 2014 publicerade Tobias Hübinette sin ”Afrofobirapport” som uppmärksammades i radio och TV och i ett stort antal tidningar, bland annat Dagens Nyheter, Uppsala Nya Tidning, Sundsvalls Tidning, Svenska Dagbladet och Östgöta Correspondenten. Rapporten var utformad att ge sken av att det var en rapport över rasismen i Sverige signerad FN och strax därefter, inför valet 2014 publicerade Hübinette en ny förvillande rapport om ”vita svenskar” och skrev själv en artikel om studiens resultat i Svenska Dagbladet.

Enligt Tobias Hübinette är det alltså bara ”pedofili” när vita män gifter sig med en asiatisk kvinna, inte när någon annan med annan hudfärg gör detsamma. Tydligen ligger den sexuella driften i hudens pigmentering om man nu ska tro Tobias Hübinette. Hans mentala hälsa förstår man kanske bäst när man analyserar hans tankegång mellan adoption och slavhandel. Tobias Hübinette, född Sam Dol Lee, är ju själv adopterad från Korea och anser således att han kom till Sverige som slav. Man kan börja fundera över hur en person med dessa åsikter och så stort svenskhat kan få så stort utrymme och spelrum i svensk media. Att en person med dessa vänsterextrema åsikter kan få detta utrymme bevisar väl rätt så tydligt hur vriden svensk media är idag. Problemet är att vänstervridningen pågått så länge att vi nu uppfattar det som det "normala".

Vi kanske skulle förpassa Tobias Hübinette till den mörka vrå av historien där han likt sina åsiktskollegor Herman Lundborg och Adolf Hitler kan sitta i mörkret och leka med alla sina rasfärger. Det är hög tid för det sovande folket att börja vakna!

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

Länkar:

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page