De Vita Bussarna.

Stämpel9.gif

"De vita bussarna blev räddningen för mörkläggningen av Sveriges samarbete med nazismen. En ren propagandatriumf"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

Du har säkert hört om den svenska heroiska insatsen med de vita bussarna under kriget som räddade tiotusentals människor undan de nazityska koncentrationslägren. De vita bussarna som bevisar hur vi tog avstånd från Hitler och nazismen under kriget. De vita bussarna som bevisar hur tappra och modiga vi var i kampen mot ondskan.

Men vad är sant? 

Faktum är att när de vita bussarna kom fram var kriget i praktiken över och koncentrationslägerfångarna var redan befriade av de allierade styrkorna eller av Röda armén. De vita bussarna var aldrig någon räddningsaktion utan snarare en hemtransport. Men bussarna blev viktiga verktyg för Socialdemokraternas propaganda och mörkläggningen av deras nazistsamarbete. Dessutom gjordes en grym selektering av fångarna. Vissa lämnades att dö för att andra, som inte var i akut nöd, skulle forslas hem. Det var mestadels judar och östeuropéer som ratades och lämnades till förmån för danskar och norrmän. Med andra ord gick arierna före judar och zigenare. Röda korsets tankebanor skiljde sig alltså inte nämnvärt från nazisternas...

De vita bussarna var kanske inte så vita som vi ville tro...

Sanningen om lögnen.

I slutskedet av andra världskriget räddade Svenska Röda Korset tusentals överlevande människor från tyska koncentrationsläger till friheten i Sverige. Efter kriget blev minnet av denna heroiska insats en viktig byggsten i konstruktionen av en kollektiv svensk identitet och självbild. Även i relation till omvärlden blev dessa erfarenheter en nationell symbol för det goda samhället. Men hjälpinsatsen hade en baksida. Det förekom en byteshandel med människor där vissa fick offras för andra. De vita bussarna var kanske inte så vita som vi ville tro...

 

I skolan fick vi alla stolt lära oss om de vita bussarna som räddade tiotusentals koncentrationslägerfångar under kriget i Nazityskland. De svenska bussarna som visade hur Sverige kämpade mot ondskan och heroiskt räddade judarna undan nazismens klor. Men historien om de vita bussarna stämmer inte. Den är förändrad i efterhand av Socialdemokraterna i rent propagandasyfte. När sanningen om nazismens ofattbara grymhet i koncentrationslägren blev kända över världen var de vita bussarna det enda halmstrå man kunde använda sig av för att tvätta bort det faktum att vi stod på Hitlers sida under kriget.

 

Problemet med de vita bussarna är att alla svenskar ska känna till historien om de heroiska insatserna men vi får under inga omständigheter fördjupa oss för mycket i historien för då avslöjas nämligen väldigt snabbt många av de lögner Socialdemokraterna försökt lurat i oss de senaste decennierna. Just därför ska vi fördjupa oss lite mer i historien om "de vita bussarna"...

"Kriget är över - men inte helvetet..."

Först en kort tillbakablick.

I september 1939 startar Adolf Hitler andra världskriget men det är först under våren 1940 det blir krig "på riktigt" då Nederländerna, Belgien, Frankrike, Danmark och Norge ockuperas av tyskarna. Hitlers krigsmaskin är kusligt effektiv och den nazityska örnen breder ut sina mörka vingar över Europa. 1941 och 1942 är större delen av Europa och norra delarna av Afrika under örnens klor. Ingen - absolut ingen- tror något annat än att Hitler snart ska segra och ta över världsherraväldet.

 

1943 kommer de första motgångarna. Krigslyckan börja vända. Nu går de allierade (USA/ Storbritannien) ut med en skarp varning under den s.k. "Londondeklarationen" att alla neutrala stater ska upphöra med sin handel med Nazityskland och ställa sig på de allierades sida, annars får man stå till svars för sina handlingar efter kriget. Varningen var riktad till Sverige. Det fanns nu ett gyllene tillfälle att, lite diskret, ställa sig på rätt sida av historien men Sverige tackade nej till erbjudandet...

1944 kommer Hitlers motgångar slag i slag. De allierade har landstigit på "Dagen D" vid Normandie och i öster pressas tyskarna till reträtt efter hårt motstånd av Röda armén. Ingen tror längre att Hitler kommer segra.

Rikskansliet Berlin 1945

Skärmklipp 2020-11-19 16.21.03.png

Vintern 1944/45 börjar det gå upp för nazistledarna att Tredje Rikets undergång är nära. De börjar planera för flykt. En del tänker fly till Argentina eller Brasilien men Hitler själv har förskansat sig i sin bunker under Berlin. Tidigt 1945 rycker de allierade styrkorna i väster snabbt österut och i öster rycker Röda armén lika snabbt västerut. Tyskland krossas från två håll. Berlin omringas och bombas sönder. I mars 1945 har Nazityskland i praktiken förlorat kriget. I april tar Hitler sitt liv och i maj kapitulerar Nazityskland villkorslöst. Det Tredje Rikets undergång är ett faktum. Kriget är över - men inte helvetet...

I ett dussintals nazityska koncentrationsläger och förintelseläger finns fortfarande tiotusentals lägerfångar som mirakulöst nog överlevt det mest omänskliga mänskligheten någonsin upplevt. Men tiden att rädda dessa utmärglade levande döda som en gång liknade människor är mycket knapp. Utmattning, undernärdhet, sjukdomar, fysiska och psykiska påfrestningar gör att lägerfångarna behöver akut medicinsk vård. Varje dag, varje timme, varje minut efter deras befrielse från jordens helvete skördars ständigt nya offer i de nyligen befriade lägren. De allierade styrkorna och Röda armén som först når fram till koncentrationslägren blir chokade av synen de möter men kan inget göra åt lägerfångarnas situation. Soldaterna befriar förvisso fångarna från deras tyranniska lägervakter men i händerna har soldaterna bara vapen, inte mat, kläder, mediciner eller andra förnödenheter. De har varken vårdutrustning eller den kunskap som behövs för att ta hand om de akut nödställda som dör i åsynen av sina befriare.

 

...och det är ungefär nu de vita bussarna kommer in i bilden...

"De dog för att de måste ge plats för de skandinaviska fångarna."

 

Bussarna börja rulla.

 

Mot slutet av andra världskriget genomfördes den stora svenskledda räddningsaktion som blivit känd under namnet ”De vita bussarna”. Den sker i svenska Röda Korsets regi, men har stöd av Samlingsregeringen och hjälp från försvaret under ledning av vice ordförande för Röda Korset Folke Bernadotte som var Sveriges kung Gustav V:s brorson. 

 

16 februari 1945 åkte Folke Bernadotte till Tyskland och träffade nazistledaren Heinrich Himmler, som då hade blivit befälhavare för hela tyska armén efter attentatet mot Hitler året innan. Det är Folke Bernadotte som förhandlar med Heinrich Himmler, chef för SS och en av de ledande i det organiserade förtrycket och förintelsen av judar.

 

Himmler vet att undergången för tredje riket är nära och vill rädda sitt eget skinn. Att godkänna aktionen för att rädda koncentrationslägerfångarna kan vara ett sätt. Kanske tror Himmler att han ska få strafflindring efter kriget om han godkänner räddningsplanen för koncentrationslägerfångarna. Samtidigt betyder detta att det är Himmler som avgör om räddningsaktionen ska lyckas eller inte. Att rädda livet på tusentals lägerfångar är just nu mycket viktigare än att gripa en eventuellt flyende Himmler.

Reichsführer-SS: Heinrich Himmler (1900 - 1945)

Skärmklipp 2020-11-19 16.21.28.png

Den 8 mars 1945 lämnar en konvoj Hässleholm med 36 ommålade och civilregistretade sjuktransportbussar, 19 ommålade och civilregistrerade lastbilar, 7 personbilar, 7 motorcyklar samt en bärgningsbil och en verkstadsbil tillsammans med 308 personer Sverige. Bussarna är vitmålade med röda kors för allierat flyg inte av misstag ska bomba konvojen. Uppgiften är att rädda skandinaviska fångar ur koncentrationslägren samt hämta hem svenska tyskgifta kvinnor. Räddningsaktionen med de vita bussarna blir också Sveriges mest kända humanitära hjälpaktioner under kriget.

Bussarnas färd går över Danmark och ner mot Nordtyskland. Det är en farlig resa. Även om krigsslutet är nära, bombar fortfarande de allierade för fullt. Resans mål är koncentrationslägret Neuengamme utanför Hamburg. Där ska danska och norska överlevande koncentrationslägerfångar samlas för att få hjälp att komma hem. Där ska också Röda Korset personal få insyn i behandlingen av fångarna och hjälpa till med omhändertagandet. Problemet är att Neuengamme redan är fullt med andra fångar och kan inte fungera som samlingsplats för skandinaviska fångar från andra läger. Tyskarna kräver att svenskarna tar sina bussar och för bort flera tusen fångar till andra läger. Svenskarna går med på det. Den 27 till 29 mars transporteras 2 000 franska, ryska och polska fångar från Neuengamme bort till läger i Hannover och Braunschweig. I varje buss medföljer två SS-vakter. Många av de lägerfångar som körs iväg är sjuka, svaga och döende. I efterhand har det också visat sig att upp mot 100 fångar dog under transporterna, vilket man först hemlighöll. De dog för att de måste beredas plats för de skandinaviska fångarna och svenska tyskgifta kvinnor som de vita bussarna skulle hämta hem.

"Skillnaden vad nazisterna gjorde var således inte så stor."

 

Kritiken växer.

Röda Korset uppgift är att rädda människor med störst behov, oavsett nationalitet eller religion men här var syftet att rädda danskar och norrmän, som ofta hade behandlats bättre än judar och östeuropéer. Dessutom skulle man hämta hem svenska kvinnor och barn som bodde i Tyskland men som alltså inte var nödställda. Dessa gick före döende judar och andra koncentrationsfångar. Personalen på de vita bussarna måste nu välja bort de man inte anser ska få hjälp. Selekteringen utgick från nationalitet, etnicitet, religionstillhörighet, och rastillhörighet. I slutändan var det människor med ariskt ursprung som i första hand fick hjälp. De andra lämnades åt sitt öde. Även efter koncentrationslägrens befrielse handlade liv och död om människans rastillhörighet. Skillnaden mot vad nazisterna gjorde utanför gaskamrarna var således inte så stor...

I samband med att Folke Bernadotte kom hem intervjuades han av Svenska Dagbladet. De skrev att han hade lyckats rädda 15 000 människor, därav ungefär 8 000 danskar och norrmän samt 7 000 kvinnor av olika nationaliteter: fransyskor, polskor, holländskor, tjeckiskor, engelskor, amerikanskor, argentinskor och till och med en kinesiska. Aktionen tog ungefär två månader och Rödakorsets personal utsatte sig själv för livsfara men lyckades ändå rädda 15 000 fångar från gaskammare och koncentrationsläger. Och det är just denna bild av de vita bussarna vi svenskar har matats med i decennier, men stämmer den verkligen?

Folke Bernadotte (1895 - 1948)

Skärmklipp 2020-11-19 16.22.03.png

De vita bussarna varken befriade eller räddade några koncentrationslägerfångar. Det var de allierade styrkorna och Röda armén som låste upp taggtrådsgrindarna, stängde av gaskranarna i duschrummen, släckte krematorieugnarna och befriade koncentrationsfångarna. Det var först senare som de vita bussarna rullade in och därefter tog åt sig äran av befrielsen i socialdemokraternas historiebeskrivning. När de vita bussarna når det sönderbombade Tyskland i mars 1945 har till exempel koncentrationslägret Auschwitz/ Birkenau redan befriades av Sovjetiska styrkor den 27 januari, alltså mer än 1½ månad tidigare!

"Att Röda Korsets regel om ”lika behandling av alla” bröts med SS är ett faktum."

Propagandaapparaten.

Historia blir till först när den nedtecknas. Det är då det avgörs vad som faktiskt hände. Vissa skeenden lyfts fram som betydelsefulla, andra underordnas dem. Historien om de vita bussarna är ett tydligt exempel. Det är ett historiskt faktum att Svenska Röda korset under ledning av Folke Bernadotte i början av 1945 transporterade hem skandinaviska och judiska fångar från tyska koncentrationsläger. Historien om de vita bussarna har blivit till en svensk hjältesaga. Kanske för att fylla tomrummet av svenska rättfärdiga aktioner under kriget. Ett "bevis" socialdemokraterna behövde och flitigt använde i sin propaganda att vi inte stod på Hitlers sida, utan på humanismens sida under kriget.

 

Svenskarna tvingades lära sig detta i skolan och de svalde allt med hull och hår. För det är också ett underordnat historisk faktum att Svenska Röda korset transporterade bort fångar av annan nationalitet till andra - redan tömda- tyska koncentrationsläger, allt för att bereda plats för skandinaverna i lägret Neuengamme som användes som uppsamlingsläger. Bernadotte själv, militära befäl och chaufförer, åtminstone ett hundratal svenskar har känt till detta. Ändå har händelsen förtigits i 75 år. 2 000 franska krigsfångar, så gott som alla i dåligt fysiskt skick, offrades för att ge plats åt danskar och norrmän. I de vita bussarna transporterades fångarna mot en, i de flesta fall, säker död. Fångar som dog för de valdes bort av räddningspersonalen. Fångar som dog för de inte var arier. Men om just detta stod det inget om i våra historieböcker...

" Den vita färgen har flagnat."

 

Den blinda fläcken.

 

Historikern Ingrid Lomfors undersöker i sin bok "Blind fläck" (2005) vad dessa underordnade transporter i själva verket innebar. Om man placerar in hjälpinsatsen i ett europeiskt perspektiv, istället för ett svenskt, då slocknar strålglansen kring hjältesagan. De vita bussarna framstår onekligen som lite mer solkiga. Den vita färgen flagnar. Vad hände de svårt sjuka fångarna som transporterades vidare till andra läger? Spåren förskräcker. Många dog under transporten, avled i andra läger, mördades och likviderades. Ingrid Lomfors har också träffat överlevande och talat med flera av dem som tjänstgjorde som chaufförer. För Röda Korset var dessa transporter ett direkt brott mot sina principer om humanitet och opartiskhet. Men expeditionen hade redan från början ett uppdrag att rädda skandinaver i första hand. Och så skedde. 

 

En av dem som räddades var den ett och ett halvt år gamle Arne Ruth. Den prioritering som Bernadotteexpeditionen gjorde anser han, ur ett humanitärt perspektiv, vara felaktig. Ur ett europeiskt perspektiv är den historiska sanningen i dag att nazisterna utnyttjade de vita bussarna för att fortsätta sin förintelse av judar. Röda Korsets bussar var ett idealiskt kamouflage för transporter av krigsfångar. De överlevande fångarna är i dag mycket kritiska till Svenska Röda Korsets godtrogna och naiva attityd till SS under uppdraget.

De vita bussarna anländer till Friedrichsruh, Tyskland, 12 mars 1945.

Skärmklipp 2020-11-19 16.24.43.png

Efterforskningar ger den svenska hjältesagan en besvärande baksida. Kommer framtida historieböcker att skrivas om eller nyansera berättelsen om de vita bussarna? -Nej, sannolikt blir det inte så. Den socialdemokratiska indoktrineringen om de vita bussarna sitter för långt in i den svenska folksjälen. Vår vilja att lära av historien är betydligt mindre än vårt behov av att skapa myter och hjältesagor. Speciellt vad gäller Sveriges passiva roll i kriget. Att vi var neutrala i kriget är något vi svenskar ska lära oss att vara stolta över. Vår neutralitet gör oss lite bättre än alla andra. Det fungerade ju bra, ända tills någon frågade vilka som skulle besegrat Hitler om alla andra hade gjort som vi! Vi behövde snabbt något oskuldsfullt vitt som bevisade hur goda, hjälpsamma och humana vi var under kriget. Allt för att dölja att vi från 1933 fram tills krigsslutet stod på Adolf Hitler, Nazityskland och nazismens sida. Vi behövde den perfekta bortförklaringen.

...och det är ungefär nu de vita bussarna kommer in i bilden...

 

"En falsk sanning är viktigare än en sann lögn i det svenska  folkhemmet."

 

Aktionen gjorde det möjligt att börja formulera en helt ny berättelse om Sveriges roll under kriget. En berättelse (eller önskedröm) där vi inte ens behövde byta sida av historien under Londondeklarationen 1943, utan en berättelse där vi redan från krigsutbrottet 1939 ... nej ... redan innan Hitlers maktövertagande 1933 stod på rätt sida av historien. En berättelse där vi sida vid sida med de allierade tappert stred och tillsammans så ärofullt bekämpade ondskan och besegrade nazismen ...trots att vi egentligen bara var konflikträdda och påstod oss vara neutrala.

De vita bussarna var inget annat än det perfekta alibi Socialdemokraterna behövde för att visa sin oskuld i kriget för den svenska befolkningen. För en falsk sanning är viktigare än en sann lögn i det svenska socialdemokratiska folkhemmet. 

 

Folke Bernadotte såg direkt möjligheterna att finjustera den svenska historiebeskrivningen och tog snabbt kommandot över historien med sin bok om de vita bussarna, "Slutet", som kom ut redan sommaren 1945. Alltså bara några få veckor efter hemkomsten. Det är snabbt skrivet och utgivet. Mycket snabbt! Kanske lite för snabbt för att allt ska kännas bekvämt.

Några av de 36 vita bussarna finns kvar än idag och kan beskådas runt om på olika museum i Sverige.

Skärmklipp 2020-11-19 16.25.22.png

Det är idag ingen hemlighet att just kungahuset var de mest nazistvänliga av alla de nazistvänliga i Sverige. Därför hade också Folke Bernadotte och kungahuset störst anledning att sopa de bruna spåren under mattan när kriget var över och fabricera en sann hjältesaga där vita bussar kämpade mot onda svart/bruna nazister. Kanske var det ingen slump att bröllopet mellan Sveriges tronarvinge prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla (n.v. kungens mamma) ägde rum i Koburg, den första staden i Tyskland där nazisterna grep makten. Eller att kung Gustav V gav nazisten Herman Göring Storkorset av Svärdsorden efter kristallnatten. Eller att kung Gustav V åt lunch med Hitler. Eller att svenska representanter gav Adolf Hitler en staty av Karl XII i 50 års present. Händelser vi inte pratar så högt om. Händelser okända för de flesta svenskar idag.

"-Rota inte i det förflutna" uppmanade den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson det svenska folket efter kriget. Är socialdemokraterna rädda för vad vi kan hitta om vi rotar i det förflutna? Är det därför vi alltid uppmanas att istället vända blad och blicka framåt? Är det kanske därför vi inte vet så mycket om vad som -egentligen- hände i Sverige under kriget? Hur som helst, Folke Bernadotte såg chansen att rädda situationen för monarkin nu när alla korten skulle synas efter kriget. Det blev en vacker hjältesaga alla svenska barn i skolan skulle få läsa och lära sig om...

Svenska Institutet, som just startats för att putsa upp Sveriges skamfilade rykte i världen, hjälpte ivrigt till att sprida budska­pet i boken "Slutet". Den hjälteberättelse som Folke Bernadotte formade om Sverige med sig själv i huvudrollen har dock stått sig dåligt i historiens ljus men 1945 var det en berättelse som Sverige längtade efter. Ingen behövde längre tänka på hur svensk järnmalm och svenska kullager fått den tyska krigs­maskinen att rulla. Minnet av tågen med miljontals tyska soldater som rest genom Sverige var som bortblåst. När freden i Europa var ett fak­tum den 8 maj 1945 höll Socialdemokraten Per Albin Hansson tal om hur Sverige genom att hålla sig utanför kriget bäst hade tjänat andras intresse. Vilka andras intressen var, och hur exakt de tjänade på våra eftergifter till nazisterna framgick dock aldrig i talet! Nu kunde vi plötsligt krypa fram ur våra hålor och spegla oss i fredens glans och ta åt oss äran av segern. Att andra soldater dog i kampen om vår frihet nämnde Per Albin Hansson heller inget om i sitt vackra tal. Att andra dog för vår frihet var ju inte vårt fel - vi var ju som sagt helt neutrala...

"Precis som nazisternas egna tankebanor..."

-Ta judarna sist!

Den brittiske diplomaten Peter Tennant som var stationerad i Stockholm under kriget skrev om de vita bussarna:

"De svenska humanitära insatserna under och efter kriget betydde mycket för att få bort den vanära landet hade fått under de akrobatiska övningarna i neutralitetspolitiken." och i dokumentären "Ta judarna sist" visar journalisten Bosse Lindquist att den svenska rödakorsexpeditionen till Tredje riket mycket selektivt valde ut vem som skulle få följa med - en process där ras och politik spelade stor roll.

”-Jag har alltid trott att alla människor var lika inför Röda Korset. Att det aldrig fanns någon förhandlingsmån och att det var de mest nödlidande som skulle ha hjälp”, säger Bosse Lindquist i dokumentären som under arbetet upptäcker att denna expedition egentligen aldrig har skärskådats på djupet. Expeditionen som alltid framhållits som Sveriges största humanitära insats under andra världskriget. Det visar sig vara en mycket mer sammansatt historia än vad den svenska historieskrivningen har velat göra den till. Att det är en historia som handlar mer om slumpen och egennyttan och att det fanns en selektionsprocess där man värderade européer olika beroende på varifrån de kom. En historia om ett nationalmonument och om människors olika värde. Precis som nazisternas egna tankebanor...

"Vissa överlevde men på bekostnad av att andra dog"

 

Den vita lögnen.

Det är -nästan- så man tycker lite synd om Socialdemokraterna som så desperat försökt hitta ett halmstrå som kunde bevisa våra heroiska insatser under kriget och som bevisade vilken sida vi stod på. För även om historien om de vita bussarna är sann är den ändå en bluff skapad av Socialdemokraterna för att indoktrinera sin egen befolkning med en alternativ sanning efter kriget. Bussarna "räddade" eller "befriade" inte några koncentrationslägerfångar, det gjorde de allierade och de ryska militära styrkorna. De vita bussarna rullade in dagar eller veckor senare. Vi transporterade inte hem alla heller. Mindre än 10% av alla överlevande färdades med någon av de svenska bussarna. Hur många som dog och avrättades bland de som sorterades bort får vi aldrig reda på - och i ärlighetens namn - vill vi veta det?

-Visst, vi gjorde så vissa överlevde men på bekostnad av att andra dog. Ändå är det bara första halvan i den meningen som finns med i våra historieböcker, de nytryckta historieböcker som prydligt låg upplagda på skolbänkarna i det svenska folkhemmet. Historieböcker som helt dikterades och författades av Socialdemokraterna efter kriget. Historieböcker ingen vågade ifrågasätta. Historieböcker alla svenska pojkar och flickor skulle lära sig. 

 

Under 75 år har myterna kring de insatser som gjordes av Röda Korsets och Folke Bernadottes vita bussar byggts upp, i huvudsak av socialdemokraterna i syfte att dölja vad som -egentligen- hände under kriget. På senare år har dock uppgifter som tidigare tagits för givna reviderats. På svenska Röda Korsets hemsida kan man till exempel läsa: ”Uppgifterna om hur många som räddades med de vita bussarna har varierat kraftigt. Det har heller inte klargjorts hur stor andel av dessa som var judar.” Forskarna tror sig nu veta att drygt 15 000 fångar räddades ur tyska koncentrationsläger under några dramatiska veckor från mitten mars till början av maj 1945. Av dessa var cirka 8 000 norrmän och danskar. Över hälften transporterades hem efter Hitlers självmord i Berlinbunkern i april 1945 när kriget redan var över.

Denna artikel är absolut ingen kritik mot alla de svenska kvinnor och män, som med risk för sina liv, åkte ned till Nazityskland för att undsätta lägerfångar. De gjorde en heroisk insats! Denna artikel är heller ingen kritik mot ambitionen att hjälpa nödställda människor. Röda Korsets personal ska ha all heder, men deras insats var inte av avgörande betydelse för kriget vilka andra vill få oss att tro. Denna artikel uppmärksammar bara det faktum att Socialdemokraterna använde de vita bussarna i sitt eget propagandasyfte och att man medvetet mörklagt och censurerat det som inte passade in i den förskönade bild av Sveriges krigsinsatser som de ville skapa. Man basunerade ut till folket hur många lägerfångar man "räddat" men teg om hur många som dog för att dessa skulle transporteras hem...

Hur många hundratusen "J" stämplade vi i judarnas pass när de försökte fly till friheten i Sverige? Judar som direkt skickades tillbaka till Nazityskland och ett (då) okänt öde. Hur många tyska desertörer som lyckades fly till Sverige undan nazisterna skickade vi tillbaka till Nazityskland och ett mer välkänt öde - arkebusering! Att vi hjälpte till, direkt eller indirekt, mörda judar eller skjuta tyska antinazistiska avhoppade soldater tiger vi om men slår oss för bröstet att vi transporterade hem skandinaviska lägerfångar och svenska tyskgifta kvinnor som inte var i nöd under krigets sista dagar och veckorna efter kapitulationen.

Vi "räddade" och "befriade" tiotusentals koncentrationslägerfångar, det ville Socialdemokraterna, författarna av den svenska efterkrigshistorien, att vi skulle tro på, -lögner vi också gick på. Men vi höll tyst att vi valde bort tusentals koncentrationslägerfångar som dessutom var i mycket sämre skick. De valdes bort - bort mot döden- därför de inte var blonda blåögda skandinaver, inga renrasiga arier. De dog av precis samma anledning som naziregimen dödade judar och östeuropéer. Berättelsen om de vita bussarna är en vacker hjältesaga men sanningen om bussarna är allt annat än vit och vacker. Socialdemokraterna använde den i sin socialistiska propaganda för att vinna svenska folkets röster och förtroende. De målade upp en bild av Sveriges krigsinsatser under kriget som var allt annat än sanna och det var bara denna, propagandaversionen, vi fick läsa om på historielektionerna i skolan. Och vi gick på lögnerna! Decennier av socialism gjorde det svenska folket blåögda, naiva och lättlurade! Precis som idag.

...eller som tyskarna förmodligen hade sagt; Die dummen Schweden.

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

Den svenska tigern påstås varit blå och gul, idag vet vi att den alltid varit röd med bruna ränder. Ränder som aldrig tycks gå ur...

KÄLLA:

"Slutet" (1945) av Folke Bernadotte

"De vita bussarna" (1945) av Åke Svensson

"Blind fläck" (2005) av Ingrid Lomfors

"Vi åker till Sverige" (2005) av Sune Persson

"Mein lieber Reichskanzler!" (2015) av Staffan Thorsell

"Det omöjliga som blev möjligt" (2020) av Carina Åström

Whitagram-Image4.png

 

Till dokumentären "Ta judarna sist" (Länk) 

Video:

VIDEO: Margaret Thatcher om Sveriges "neutralitetspolitik" under kriget.

VIDEO: Film om de vita bussarna.

VIDEO: Film om de vita bussarna.

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna