Raineraffären

rainer3.jpg

"Ministern höjde skatten för vanligt folk

- smet själv undan mångmiljonskatt"

Stämpel9.gif
Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

 

 

När veteranpolitikern Nancy Eriksson, 76, kommer till sin lokala Konsumbutik i Stockholm för att handla mat möts hon av Aftonbladets löpsedel. Med stora bokstäver berättar tidningen att den socialdemokratiske justitieministern Ove Rainer bara betalar tio procent i skatt, trots inkomster på över två miljoner kronor!

 

 

Lyssna:Raineraffären
00:00 / 19:04

 

Detta blir upprinnelsen till en stor Socialdemokratisk skandal där de som själva anser att svenska folket ska betala mer i skatt och skapa regler så det blir svårare att skattefuska själva är de som skatteplanerar och myglar. Ove Rainer och Mona Sahlin är bara några inom Socialdemokratin som tycker det är häftigt när andra betalar skatt men gör allt för att själva slippa undan. Drygt en vecka efter avslöjandet får Ove Rainer sparken men får ett nytt toppjobb tolv timmar senare, av Olof Palme, som han senare också får sparken ifrån…

 

Detta är den bisarra historien om Raineraffären:

I BÖRJAN AV 1980-TALET BEFINNER SIG SVERIGE i samma ekonomisk kris som idag med växande statligt budgetunderskott och ökade inkomstskillnader. 1982 återtar Socialdemokraterna regeringsmakten efter sex år i opposition. Ett av den nya regeringens första beslut är att devalvera den svenska kronan med 16 procent.

Veckan innan Aftonbladets avslöjande om Ove Rainers skatteaffärer beslutar regeringen också om besparingar på 5,4 miljarder kronor och skattehöjningar på 1,8 miljarder. Det är åtgärder som slår hårt mot vanliga svenska inkomsttagare och mot våra pensionärer.

Nancy Eriksson, som tidigare suttit i riksdagen och är känd som en stridbar politiker och socialdemokratins etiska samvete, är både arg och upprörd. När hon kommer hem ringer en rasande Nancy till Aftonbladets chefredaktör Gary Engman och berättar att hon mått illa av att läsa om sådana som Ove Rainer, om hur han genom trixande utnyttjat skattesystemets kryphål till bristningsgränsen.

Dagen efter kan man på Aftonbladets löpsedel läsa: RAINERS LÅGA SKATT ETT HÅN

Nancy Eriksson skäller ut justitieministern och inne i tidningen går Nancy Eriksson till hård attack mot Ove Rainer, vars agerande hon menar är ett hån mot socialdemokratins ideal:

”-Förr talade man om löss i den röda fanans veck. Justitieministern är socialdemokrat och han har profiterat på folkets förtroende för socialdemokratin. Det förtroendet är förverkat för honom personligen och tyvärr får hela arbetarpartiet lida för hans privata ekonomiska historier”, skriver Nancy Eriksson och kräver att Socialdemokraternas ordförande Olof Palme bör ”reagera till partiets bästa”.

Ove Rainer, före detta domare och generaldirektör för Posten och först påtänkt som energiminister förstår inte riktigt vad som händer och missbedömer grovt sin egen ställning. Istället för att be om ursäkt går han i affekt till attack mot Nancy Eriksson, fattigbarnet som bara några veckor gammal utannonserades i Skånska Dagbladet, och som fram till pensioneringen några år tidigare varit en av socialdemokratins mest populära politiker.

"-En partimedlem som uppträder på det sättet borde partiet ta avstånd ifrån", säger en skakad Ove Rainer som själv blev medlem i Socialdemokraterna först när statsminister Olof Palme erbjöd honom en plats i regeringen. Rainers illa valda taktik var att gå till hårt verbalt motangrepp, i vilket han uppmanade partiet att ta avstånd från riksdagskvinnan. Han fick inget stöd och statsministern avstod från att kommentera meningsutbytet. När Rainer vägrade att förklara hur det var möjligt för honom att göra ett avdrag på flera miljoner kronor och hävdade att detta var hans privatsak, blev krisen än större.

Att det just är LO-ägda Aftonbladet som granskar Ove Rainer får många att reagera. ”Vi ska väl inte slå mot vår egen regering. Granska borgarna istället”, menar socialisterna.

IB4.jpg

Löpsedeln som satte igång skandalen som sedan blev känd som "Raineraffären"

Skärmklipp 2020-10-01 12.55.40.png

Men vid denna tid hade något hänt, både med den svenska journalistiken och med Aftonbladet. Tidningen var – precis som idag-  i början av 80-talet en tidning i djup kris med fallande upplaga, ekonomisk oreda, supkultur, interna stridigheter och politisering på nyhetsplats.

 

1981 anställs Gary Engman från SVT:s program Kvällsöppet som chefredaktör med uppdrag att rycka upp tidningen. Tillsammans med bland annat den nye redaktionschefen Thorbjörn Larsson tar han fram en ny redaktionell policy där det bland annat betonas att ”åsikter ska skiljas från fakta” och att ”inga lojalitetsband vare sig till ägare eller ideologier” ska få ”hindra tidningen från att beskriva verkligheten så ärligt det står i mänsklig makt att beskriva den”.

En annan del i Gary Engmans uppryckning blir att från den vänsterextrema tidningen Arbetet i Malmö värva ekonomireportern Göran Skytte, känd som en extremt sifferintresserad grävande journalist. Ett av Göran Skyttes första uppdrag för Aftonbladet är att kontrollera om det som borgerliga politiker och opinionsbildare brukat hävda stämmer, nämligen att den som är rik och/eller tjänar mycket tvingas betala nästan hela sin inkomst i skatt. Efter att ha granskat deklarationerna för alla personer i Stockholms län som 1981 hade en inkomst på över en miljon kronor, kommer han fram till att det inte stämmer. Miljonärer betalar inte speciellt mycket i skatt, snarare tvärtom.

 

1981 fanns det 92 personer i Stockholms län som tjänade mer än en miljon kronor. Enligt Skyttes undersökning betalade hälften av dem skatt som om de varit låginkomsttagare. Var tredje betalade nästan ingen skatt alls. Men andra ord en lysande story för en kvällstidning, inte minst för en socialdemokratisk sådan. (Det här var ju före toppdirektörernas pensions- och bonusorgier, och jämlikhetstanken var fortfarande levande) Efter att ha suttit uppe på natten och räknat igenom sitt material ett flertal gånger, tar Göran Skytte en morgon i slutet av oktober 1983 flyget från Malmö till Stockholm för en lunch med Gary Engman. Aftonbladets chefredaktör är stressad och röker medan han äter. Göran Skytte berättar om sin undersökning och säger att det finns ett namn som är lite känsligt; Justitieminister Ove Rainer.

1981 hade Rainer en inkomst på 2,4 miljoner kronor och en förmögenhet på ytterligare 1,5 miljoner, men betalade bara tio procent i skatt tack vare avdrag på två miljoner kronor!

Det som gör affären extra känslig är att den socialdemokratiska regeringen nyligen lagt fram ett förslag om en generalklausul mot skatteflykt. Förslaget var undertecknat av självaste Ove Rainer och nu visar det sig att han själv sköter sin förmögenhet på ett sätt som liknar de operationer som regeringen ville kriminalisera… 

- Om du är säker på din sak är det bara att köra, säger Gary Engman till Göran Skytte. Publiceringen blir det första allvarliga testet av styrkan i Aftonbladets nya redaktionspolicy. Senare bestäms det att Göran Skytte till en början ska skriva fyra artiklar:

1 » En huvudartikel om skattesituationen för samtliga miljoninkomsttagare i Stockholm.

2 » En artikel om aktieförvaltaren Fredrik Roos, 32, som betalar minst skatt av alla i undersökningen. 1981 tjänade han 7,4 miljoner kronor men betalade bara 35 kronor i skatt.

3 » En artikel om fastighetsmagnaten och mångmiljonären Birger Gustavsson som 1981 betalade 102 procent i skatt och är nöjd med det.

4 » En artikel om den socialdemokratiske justitieministern Ove Rainer, som är Birger Gustavssons motsats. 1981 hade Ove Rainer – enligt sin självdeklaration - en inkomst av tjänst på 392 794 kronor och inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet på 2 004 307 kronor. Trots det betalade han bara tio procent i skatt.

Tisdagen den 1 november 1983 kan man på Aftonbladets förstasida läsa: Aftonbladet avslöjar Stockholms miljonärer Var 10:e är nolltaxerare. Tidningens löpsedel lyder: OVE RAINER TJÄNAR 2,4 MILJ - BETALAR 10% I SKATT

 

När tidningens andra upplaga går till tryck är texten på förstasidan ändrad till: "Ove Rainer betalar bara tio procent i skatt"

Till en början vägrar Ove Rainer att kommentera tidningens uppgifter. Så småningom bekräftar han att han ”råkar ha lite pengar”. Avdragen hävdar han är hans ”privatsak” samtidigt som han betonar att han har agerat inom lagens råmärken.

 

rainer5.jpg

Gary Engman & Göran skytte.

Under de följande dagarna fortsätter Aftonbladet att publicera uppgifter om Ove Rainers ekonomi. Det handlar om mycket avancerade transaktioner, om miljonlån, stora förlustavdrag och schweiziska bankkonton.

Under tio dagar runt årsskiftet 1981-1982 lånade han bland annat 19 miljoner av statliga PK-banken där han var av regeringen utsedd styrelseordförande - för att få ner sin egen skatt!

Runt om i Sverige kräver politiker, organisationer och tidningar att Ove Rainer ska berätta vad han har gjort. På ledarplats kräver Aftonbladet att Rainer ska ge en fullständig redovisning av sin ekonomi eller avgå. Dala-Demokraten skriver om ”belastningen Rainer”.

Tisdagen den 8 november, en vecka efter Aftonbladets första artikel, träffar han statsminister Olof Palme i regeringskansliet Rosenbad. Tillsammans går de igenom Ove Rainers affärer. Därefter skickar Ove Rainer ut ett pressmeddelande där han betonar att han inte gjort något olagligt och att upprinnelsen till hela affären är ett arv. Han berättar dock inte att upplägget haft ett enda syfte: att han ska komma undan skatt. Alltså skatteflykt, det som den regering han sitter i vill kriminalisera…

Dagen efter avslöjar Aftonbladet att Ove Rainer i mars 1982 i domstol begärt att få slippa betala underhåll till sin före detta hustru med motiveringen att han inte har råd. På ledarplats kräver tidningen att Ove Rainer ska avgå. Under eftermiddagen onsdagen den 9 november 1983 kallar regeringen till presskonferens i Bella Venezia i Rosenbad. Klockan 17.47 stiger statsminister Olof Palme och justitieminister Ove Rainer in i lokalen, kliver upp på podiet och sätter sig...

Olof Palme, som bär en gråblå kostym och slips med grå och vinröda toner, böjer sig fram mot mikrofonen och säger: 

- Då är den här presskonferensen öppnad. Det är ingen konferens i vanlig mening. Vi kommer att lämna ett meddelande.

 

Sedan lämnar han över ordet till Ove Rainer:

- Jag har i dag gett in en skrivelse till statsministern som har följande lydelse... Rainer biter sig i läppen för att inte falla i gråt.

Han fortsätter: ”...av hänsyn till mig själv och min familj hemställer jag att bli entledigad från mitt förordnande som statsråd och chef för justitiedepartementet.”

Därefter tar Olof Palme över ordet och läser, med glasögonen på nästippen, från ett papper. - Jag förstår de personliga skäl som förmått honom att inlämna sin ansökan om avsked. Med stort beklagande kommer denna ansökan att beviljas. Ove Rainer kan vara förvissad om sina regeringskamraters bestående vänskap och förtroende.

 

Ove Rainer, Socialdemokraterna.

Skärmklipp 2020-10-01 12.53.21.png

Därefter reser de båda männen sig upp - Olof Palme så häftigt att hans stol välter - och går ut. De svarar inte på några frågor. Efter en minut och femton sekunder är presskonferensen över.

TOLV TIMMAR EFTER DET ATT HAN AVGÅTT som justitieminister utses Ove Rainer av Palme -regeringen till justitieråd och domare i Högsta domstolen! En vecka senare, fredagen den 18 november, riktar bankinspektionen kritik mot PK-banken för lånen som möjliggjorde Ove Rainers skatteplanering. Efter inspektionens undersökning visar det sig dessutom att skatteplaneringen varit betydligt mer omfattande och dubiös än vad som tidigare varit känt. På eftermiddagen samma dag meddelar Ove Rainer att han ”avstår” sitt nya uppdrag som justitieråd. Dagen efter, lördagen den 19 november, håller Olof Palme en ny presskonferens och säger att förtroendeförklaringen en vecka tidigare byggt på att Ove Rainer gett en fullständig redovisning. "- Det gjorde han inte. Därför är jag mycket besviken på honom", sa Olof Palme

I sina memoarer ”Makterna” skriver Ove Rainer: ”När Palme ville ha mig i Högsta domstolen var motiven humanitära. När han inte ville ha mig där, var motiven politiska. Jag uppskattade de förra. Jag förstod de senare. Därför avgick jag själv. Det borde ha räckt med det."

Åtta månader senare håller Olof Palme tal i gotländska Almedalen. Ove Rainer är där och lyssnar. När Expressen försöker föra samman de båda männen, svarar statsministern. "- I helvete, aldrig!"

År 1986 utnämndes Rainer till verkställande direktör för Svensk Bilprovning, vilket var den befattning han innehade vid sin död ett knappt år senare. Han blev 61 år och ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.

 

-Ja , vad säger man? Denna eviga dubbelmoral från Socialdemokraterna, det parti Stefan Löfven idag kallar "ett anständigt parti" I Bordellhärvan var det socialdemokraten och justitieministern Lennart Geijer som ville göra det lagligt att ha sex med barn innan han själv ertappades med att köpa sex av 14-åriga flickor. I Raineraffären var det socialdemokraten och justitieministern Ove Rainer som var med och la fram ett förlag att göra det svårare för svenska folket att skattesmita som själv smet ifrån att lägga skatt på sina mångmiljoner...

Känns det igen? Den ständiga socialistiska dubbelmoralen! Är det vad Du skulle kalla "anständigt"?

Värst är dock att 25% av svenska folket fortfarande har förtroende för detta parti. Hur många skandaler måste ske innan dessa väljare vaknar? ...eller är de så indoktrinerade av den socialistiska propagandaapparaten att de blivit helt förblindade?

Vi på "Sverige & Sanningen" kommer avslöja allt det "anständiga" partiet gjort sig skyldiga till. Stora som mindre stora skandaler. I dåtid och i nutid. Sanningen - socialismens värsta fiende - ska fram i ljuset!

Vi tänker avslöja allt det Stefan Löfven inte vill Du ska känna till!

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

"Makterna" (1984) Ove Rainer

"Svenska skandaler" (2014) av Mikael Bergling och Fredrik Nejman.

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna