Kvarstadsbåtarna

"Det socialdemokratiska godkännandet ledde fram till att 63 oskyldiga sjömän dog. 44 av dessa dog i nazityska koncentrationsläger"

De tio fartygen i den utbrytande konvojen i "Operation Performance" var: 

M/T Buccaneer: (Tankfartyg, 6 000 brt) En tysk beväpnad trålaren besköt och fick in flera träffar. Då den engelske kaptenen förstod att man inte kunde komma undan, beslöt han att stoppa maskin och spränga fartyget. Den tyska trålaren besköt däcket med kulspruta för att hindra besättningen att sätta sig i livbåtarna men efter att sprängladdningar detonerat och fartyget börjat sjunka upphörde eldgivningen. Trålaren plockade upp 45 överlevande som nu var nazifångar och fortsatte till Fredrikshavn. M/T Buccaneers sjönk 6–7 nm utanför Käringön. Vrakets position: 58°05′N 11°05′Ö

M/S Dicto: (Lastfartyg, 5 200 brt) Då väderprognosen kom vid 8-tiden på morgonen, var den mycket nedslående eftersom vädret skulle klarna under dagen och dimman skulle inte räcka för en överfart. Sir George Binney som valde att åka med M/S Dicto valde att bryta radiotystnaden och sända en varning till de övriga men då antennen inte var rätt monterad hördes inte meddelandet. Lots togs ombord vid Hållö för återfärd, och fartyget var tillbaka i Göteborg vid midnatt natten mot 2:a april. Fartyget blev kvar i Sverige kriget ut och skrotades i Shanghai 1970.

M/T Buccaneer & M/S Dicto

 

M/S Lionel (Lastfartyg, 5 600 brt) Efter att ha blivit stoppat vid Böttö med varningsskott, beslutade man att återvända till Göteborg. M/S Lionel var tillbaka i hamn på morgonen den 2 april. Precis som M/S Dicto blev det kvar i Sverige resten av kriget. Dess vidare öde än okänt.

 

S/S Gudvang (Lastfartyg, 1 500 brt) Strax efter klockan 20 närmade sig två stycken beväpnade tyska trålare som signalerade åt S/S Gudvang att stanna samt sköt upp lysraketer då ordern inte omedelbart följdes. Fartyget stoppade maskin och besättningen gjorde sig redo att gå i livbåtarna. I mörkret och kalabaliken lyckades man sjösätta två livbåtar och aktivera sprängladdningar för att sänka fartyget. Avsikten var därefter att ro till Norge, men trålaren hann snart ikapp och tvingade de 25 ur besättningen ombord. De kom fram till Fredrikshavn den 2 april. En av de 25 fångarna avled senare i ett tyskt koncentrationsläger. Vrakets position är fortfarande okänt.

M/S Lionel & S/S Gudvang

S/S Charente (Lastfartyg, 1 300 brt) Blev upphunnen av två tyska trålare som hissade stoppsignal. Kaptenen låtsades inte förstå och fortsatte, men efter att trålarna skjutit varningsskott tvingades S/S Charente att stanna. Besättningen beordrades i livbåtarna och kaptenen försökte utlösa sprängladdningar, utan att lyckas. När en tysk officer och några matroser tagit sig ombord och förklarade fartyget vara beslagtaget, så försökte kaptenen igen, och denna gång utlöstes sprängladdningarna. Besättningen plockades upp från livbåtarna och fördes till Fredrikshavn. Två av de 31 tillfångatagna besättningsmedlemmarna avled senare i tyskt koncentrationsläger. S/S Charente sjönk 6–7 nm utanför Käringön. Vrakets position 58°05′N 11°05′Ö

M/T B. P. Newton (Tankfartyg, 10 300 brt) Det på Kockums nybyggda tankfartyget  gjorde sin jungfruresa, och mötte på sin resa västerut vid 13-tiden en tysk trålare som gav eld, men lyckades med sin högre fart att komma undan. I höjd med Kristiansand kom två tyska trålare och under ca en halv timma besköts fartyget med 15–20 granater samt kulspruteeld utan att orsaka någon större skada. Vid 16-tiden dök en Junkers Ju 88 upp och besköt fartyget. Besättningen lyckades med sina tre Lewiskulsprutor jaga bort det tyska planet. Ytterligare tre flygattacker genomfördes under eftermiddagen. Ett av de tyska planen träffades av eldgivningen från Lewiskulsprutorna och exploderade i luften. Klockan 06:40 på morgonen den 2 april siktades de tre engelska jagarna HMS Wallace, HMS Valorous och HMS Vanity som hade sänts ut för att möta fartygen. M/T B. P. Newton anlände till hamnen i Leith, vid Edinburgh följande dag.

S/S Charente & M/T B.P. Newton

M/T Lind (Tankfartyg, 461 brt) Det minsta fartyget M/T Lind hade lyckats undkomma tyska patrullbåtar genom att snabbt ändra kurs men upptäcktes av en tysk Heinkel He 111 beväpnad med torpeder. Då det tyska flygplanet försökt komma i läge för anfall samtidigt som Lind gjort undanmanövrer och försökt försvara sig med kulspruta i en halvtimma, dök plötsligt ett engelsk Beaufighter flygplan upp och anföll det tyska planet. Efter några minuter måste det engelska planet återvända för att inte få slut på bränsle. Det tyska planet gick då till förnyat anfall och släppte sina torpeder men missbedömde Lind:s djupgående och torpederna passerade under kölen på fartyget. M/T Lind lyckades ta sig till England dit man kom på kvällen den 4 april. Fartygets vidare öde är okänt.

M/T Rigmor (Tankfartyg, 6 300 brt) Fartyget anfölls av ett tyskt bombplan som släppte brandbomber och besköt fartyget med kulspruta. En bomb träffade och slet bort en lastlucka samt skadade däcket och en tank, som turligt användes för barlastvatten. Bombplanet cirklade runt tills det blev kväll samtidigt som besättningen försökte hålla det på avstånd med sin kulspruta. Ytterligare två tyska bombplan hade hittat fartyget och anföll med bomber och kulsprutor. En bomb träffade styrbordssidan, och en annan exploderade nära aktern vilket knäckte propelleraxeln. De tre bombplanen fortsatte att anfalla med kulsprutor, bland annat träffades bryggan och radiohytten. Då fartyget hade fått slagsida, var manöverodugligt och kulsprutan hade slutat att fungera så beordrades besättningen i livbåtarna. Kort efteråt dök två tyska sjöflygplan upp och anföll med torpeder. En torped träffade midskepps, men fartyget sjönk fortfarande inte. Nu hade brittiska jagare hunnit fram och besättningen på M/T Rigmor plockades upp av HMS Eskimo. Ett försök att bogsera fartyget misslyckades på grund av sjögången och de anfallande tyska planen. Klockan 17 sänktes Rigmor genom granatbeskjutning och därefter seglade jagarstyrkan västerut och var framme i engelsk hamn klockan 10 den 4 april. Vrakets position: 57°30′N 02°24′Ö

M/T Lind & M/T Rigmor

M/T Storsten (Tankfartyg, 5 300 brt) Sydöst om Kristiansand dök  ett tyskt Junkers Ju 88-bombplan upp och strax efteråt skakades förskeppet på M/T Storsten av en explosion, troligen från en mina vilket gjorde fartyget manöverodugligt. Flygplanet fällde också två bomber, den ena landade cirka 20 meter från fartyget och den andra träffade däcket och rullade ner i havet utan att explodera. Under tiden hade en tysk beväpnad trålare dykt upp och började beskjuta M/T Storsten. Besättningen övergav fartyget i tre livbåtar varav en motorbåt, därefter aktiverades sprängladdningar ombord. Då livbåtarna sjösattes utom synhåll för trålaren kunde de snabbt försvinna i dimman. Livbåtarna höll först en västlig kurs, men då motorn stoppats och vädret försämrats började svårigheterna att ta sig fram västerut. Den 3 april delade man på gruppen och en livbåt övergavs. En av de två livbåtarna fortsatte västerut, men den andra livbåten hade siktat land och tog sig dit så fort som möjligt. Man nådde land vid Rekefjorden i Sokndal på kvällen den 4 april, och ett antal blev snabbt infångade av tyska soldater. Den livbåt som höll västlig kurs sågs av engelska spaningsplan den 4 april men försvann därefter. Fyra månader senare, den 3 augusti, hittades en livbåt nära Agger på danska västkusten med personliga tillhörigheter från andremaskinisten Erling Bakke, en av personerna som man visste fanns med i livbåten. Däremot var livbåten inte från Storsten. Bara 6 i gruppen av de 32 som ursprungligen fanns i livbåten lyckades återigen ta sig till Sverige. Av de totalt 49 ur besättningen togs 24 tillfånga varav 17 dog till havs och 5 i tyska koncentrationsläger. Vrakets position är fortfarande okänt

M/T Storsten

S/S Skytteren (f.d S/S Suevic, Valkokeri, 12 000 brt)   Detta är en makalös historia om hur White Star Lines oceanångare slutade som oljeläckande vrak utanför Lysekil. Fartyget S/S Suevic gick först som passagerarfartyg i linjetrafik mellan England och Australien via Kapstaden och hon transporterade även trupper i Boerkriget. S/S Suevic byggdes alltså för samma rederi som Titanic och gjorde 1901 sin jungfruresa för anrika White Star Lines. S/S Suevic, var en oceanångare och ett kylfartyget, gick i 13 knops fart med emigranter och förnödenheter mellan Europa, Sydafrika och Australien. Kort efter sjösättningen blev hon även rekvirerad av engelska flottan för att transportera militärer till Boerkriget. 1907 lämnade S/S Suevic Melbourne för resa via Kapstaden med slutdestination Liverpool. I tät dimma och full fart på väg mot Plymouth gick hon på grund vid den engelska sydvästkusten. Evakueringen leddes av kaptenen - lugnt rökande på sin cigarr - som med 60 man i dimma och hård sjö under 16 timmar räddade alla 382 passagerarna och 141 besättnings-männen. Därefter följde dåtidens mest spektakulära bärgning då S/S Suevics för kapades av med dynamit. Efter sprängningen bogserades fartyget till Southampton och när den nya 65 meter långa fören svetsats på kunde hon åter sättas i trafik. Första världskriget kom och S/S Suevic rekvirerades återigen av engelska flottan för trupptransporter i bl a Medelhavet. Fartyget rustades efter kriget upp en klass och gick nu med 266 2:a klass passagerare. 1928 såldes skeppet till ett norskt rederi för 35 000 pund och S/S Suevic byggdes om till valkokare och bytte namn till S/S Skytteren...

Ångfartyget S/S Suevic började byggas 1899  i Belfast för rederiet "White Star Line" specifikt för linjen Liverpool -Kapstaden -Sydey tillsammans med systerfartyget S/S Runic. De var således "kusiner" till WSL`s  efterträdande fartyg Olympic, Titanic och Britannic. Fartyget stod klart i mars 1901.

1907 förstördes S/S Suevic utanför Englands sydkust när fartyget gick på grund i blåst och dimma. Den största räddningsaktionen i sitt slag genomfördes och alla passagerare och hela besättningen på totalt 523 personer (ink. 70 spädbarn) kunde räddas i auktionen som tog 16 timmar att genomföra. 

Fartyget gick inte dra loss och det skulle gå förlorat i det hårda vädret om man inte lyckades gör något snabbt. Lösningen blev att spränga fartyget i två halvor där den ena halvan kunde räddas medan den andra halvan blev kvar i havet där den senare förstördes av vågorna en månad senare.

En tysk beväpnad trålare sköt en granat strax under bryggan och beordrade fartyget att stanna. S/S Skytteren försökte ramma angriparen, men fick själv ytterligare granatträffar. Man beslöt då att spränga fartyget. Efter att ha sjösatt tre livbåtar som roddes in mot isbältet på svenska kusten sjösatte man ytterligare en livbåt som rodde norrut. Detta för att möjliggöra för de tre andra att undkomma, där många var flyktingar eftersökta av Gestapo. Efter att ha tvingat den norrut roende livbåten att bli bogserad satte trålaren högsta fart mot de andra, varav två efter två timmars rodd nått iskanten och försökte hitta en öppning i isen. Trots att alla inblandade befann sig inne på svenskt territorialvatten tvingades de båda livbåtarna under vapenhot att bli bogserade mot en uppsamlingsplats nära territorialgränsen. Överlevande har senare vittnat om att man var så nära att man kunde höra en hund skälla i land. Löjtnant Knut Gaasland, extramanskap på Skytteren, vittnade om att man kunde räkna fönstren i husen på Måseskär, den närmaste ön. Från Måseskärs fyr sågs det stora fartyget få slagsida. På order av sin chef i Göteborg fick han inte vidta några åtgärder, utan bara ta hand om skeppsbrutna som tog sig i land. Då trålaren som bogserade en av livbåtarna närmade sig S/S Skytteren österifrån syntes en rökplym vid horisonten norrut. Hoppet steg när de fick se den svenska isbrytaren Göta Lejon komma emot dem i full fart. De trodde då att räddningen var nära, men bara 50 meter bort stannade Göta Lejon och vände trots att det tyska fartyget troligtvis kränkte svenskt vatten. (Sveket från Göta Lejon att inte hjälpa de tillfångatagna norska besättningsmännen har sedan dess varit en mycket infekterad fråga i Sverige!). Männen i livbåtarna tvingades under kulsprutehot istället ombord på trålaren. S/S Skytteren drev brinnande norrut längs kusten och sjönk vid lunchtid 1 april, cirka sju nm utanför Käringön.  En besättningsman omkom och de återstående 110 togs till fånga och sattes i tyska fångläger varav 26 mördades. S/S Skyttaren är med sina 172 meter idag Sveriges största vrak och ligger på position: 58°09′N 11°04′Ö.

I oktober 1928 sålde White Star S/S Suevic till Yngvar Hvistendahls Finnhval A / S i Tønsberg , Norge för 35 000 pund, som döpte om henne till S/S Skytteren och skickade henne till Germaniawerft i Kiel för att omvandlas till ett valfångsskepp.

S/S Skyttarens vrak ligger på ett djup av cirka 70 meter rakt väster om Smögen och har styrbord sida uppåt med bågen mot väster. Under flera år efter 2005 sågs olja läcka till ytan från det förfalla vraket, vilket har lett till oro för det potentiella miljöhotet.

Isbrytaren "Göta Lejon" var bara 50 meter ifrån att kunna rädda livet på norska sjömän men isbrytaren vände och stävade därifrån vilket än idag är ett känsligt kapitel i vår nutidshistoria. Kanske hade 26 liv räddats om man vågat agera inne på svenskt vatten.

Mer än sextio år senare är Skytteren åter aktuell. Under vintern 2005 uppmärksammades större mängder olja kring Måseskär. Oljan visade sig härröra från vraket av Skytteren och som mest visade kustbevakningens beräkningar ett läckage på uppemot 400 liter per dygn. Vraket har troligtvis läckt i mindre omfattning i runt tio års tid och läckagets omfattning varierar. Skytteren kan ha haft en bunkerkapacitet på 6000 m³ och skulle kunna ha varit fullbunkrad för att klara en längre resa när hon sjönk. Teoretiskt skulle ett läckage om 400 liter per dygn, i så fall kunna pågå under flera decennier. Under tiden föreligger dessutom risk för att vraket skall kollapsa, vilket skulle kunna orsaka ett större läckage av olja längs kusten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gjort en utredning ”Vrak i Skagerrak”. I utredningen är Skytteren ett av de 20 riskklassade vraken i Skagerrak vars bunker och last utgör ett potentiellt hot mot den marina miljön och fiskerinäringen. De flesta fartyg sjönk i samband med kriget och ansvarsfrågan är ännu inte utredd. Preem och Stena Bulk stödjer Länsstyrelsens arbete och har initierat en utredning av möjliga saneringsmetoder och kostnader för att tömma vraken på olja. Utredningen, som utförts av Chalmers, belyser även kostnaderna för ett eventuellt större oljespill för att uppmärksamma myndigheterna på de konsekvenser ett större läckage olja kan få för vårt samhälle.

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen” och tack för Du vill vara med och finansiera sajten! Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

 

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

   Källa:   

"Blockadbrytarna" (1976) av Barker Ralph

"Lejdtrafik och kvarstad" (1999) av Lennart Lundberg

"SOEs Balls of Steels" (2013) av Sophie Jackson

”De glömda blockadbrytarna” (2016) av Anders Johansson

  Diverse länkar   

Expressen

S/S Suevic / S/S Skyttaren

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round