top of page
Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Barcelonaavtalet.
Även kallat "EU:s Medelhavssamarbete" eller "Barcelonaprocessen".
 

ShariaLaw.png

"Barcelonaavtalet

-som Socialdemokraterna godkände 1995-

ger muslimer och islam full rätt att ta över Sverige från den svenska befolkningen"

Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

Har du undrat varför majoriteten av alla muslimer frivilligt flyttar till länder de själva avskyr? Länder med kristen historia, tradition och grundsyn, samtidigt som deras egen religion, tradition och kultur -som de lämnat bakom sig- tycks vara så viktig att bevara för dem?

Stämpel9.gif
Lyssna:Barcelonaavtalet
00:00 / 1:03:42

Har Du undrat varför muslimer i Sverige alltid får igenom sina krav även om det helt strider mot vår egen syn på kultur och jämställdhet eller går mot vår egen lagstiftning eller mot våra egna värderingar? Har du undrat varför majoriteten av alla frivilligt hitkomna är muslimer när det är kristna som är världens mest förföljda folkgrupp – av just muslimer? Har Du undrat varför islamiseringen bara ökar och breder ut sig över Sverige i allt snabbare takt?

 

Varför vill inte politikerna stoppa islamiseringen? Varför vågar media inte skriva om det? Varför tycks makthavare plötsligt acceptera månggifte, barnäktenskap, eller könsseparation i tex skolor, skolbussar och simhallar? Varför har vi plötsligt accepterat parallellsamhällen med sharialagar, hedersförtryck, moskéer med böneutrop och kvinnligt slöjtvång i vårt svenska samhälle? När ska islamiseringen av Sverige hejdas?

 

Svaret är att islamiseringen aldrig kommer att hejdas, för 1995 skrev den socialdemokratiska regeringen under ett avtal som ger muslimer full rätt att ta över Sverige och bestämma över hela det svenska folket och det svenska samhället den dagen de väl kommer i majoritet. Och den dagen kommer! Under tidsperioden 1994 till 2018 har Sveriges regering undertecknat minst tre avtal som alla syftar till att öka invandringen, framförallt muslimsk sådan, och muslimskt inflytande i vårt land. Sverige har idag Europas snabbaste befolkningsutbyte och detta på grund av ett avtal underskrivet den 28 november 1995. Detta är berättelsen om det avtal som skrevs under i Barcelona just detta år och som kommer förgöra Sverige och svenskarna. Detta är berättelsen om Barcelonaavtalet.

"Den 15 juni 1994 fick Socialdemokraterna ett mycket generöst erbjudande man inte kunde motstå"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Den skrämmande historien om Barcelonaavtalet börjar redan 1994. Under

flera år har det Socialdemokratiska arbetarpartiet brottats med vikande opinions siffror. Man börjar tappa mark och svenska folket börjar i allt snabbare takt överge de socialistiska värderingarna. Industrialiseringen var sedan länge förbi och Sverige och den övriga västvärlden gick mot det nya digitaliserade tidevarvet. Socialdemokratin gick en mörk framtid tillmötes då socialismen spelat ut sin roll i det moderna samhället, men allt skulle plötsligt vända en ljus sommardag 1994!


Den 15 juni 1994 fick Socialdemokraterna, som en blixt från klar himmel, ett mycket generöst erbjudande man inte kunde motstå och som skulle få katastrofala följder för konungariket Sverige. I ett brev till högkvarteret på Sveavägen 68 stod det att läsa följande:

”-Vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier men beslutet var att stödja socialdemokraterna. Våra religiösa ledare har uppmanat alla deltagare i Fredagsbön att gå till vallokalerna den 18 september och rösta, de har meddelat att det finns inte något som hindrar muslimerna från att ge sina röster till socialdemokraterna som i tal och skrift försvarar de svaga i samhället.”

Undertecknarna av brevet representerade Sveriges Muslimska Råd (SMR), Sveriges Muslimska Förbund (SMUF), Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS), Islamiska Förbundet i Stockholm, samt en lång rad andra anslutna underföreningar, som

europe-is-cancer.jpg

"Europe is the cancer - Islam is the answer"

Har Du också undrat varför muslimer frivilligt flyttar till ett kristet demokratiskt jämställt västland som man hatar?

man påstod tillsammans ”betjänar mer än 75 000 personer med muslimsk bakgrund”. Många av dessa organisationer har kopplingar till islamistiska Muslimska Brödraskapet, vilket var känt redan då! Detta Muslimska Brödraskapet har i sin tur kopplingar till Islamska Staten (IS/ ISIS/ Daesh)

Kort sagt gick brevet ut på att om det Socialdemokratiska partiet lovade att främja islam skulle muslimerna i gengäld gå ihop i så kallad klanröstning och lägga alla sina röster på detta politiska parti, vilket med all sannolikhet skulle bli avgörande om man skulle få behålla makten över landet. För partiet var frågan enkel. Att behålla makten stod över allt annat oavsett vilka rösterna kom ifrån. Här hade man ett gyllene tillfälle att hitta en helt ny kraftigt växande väljargrupp till sitt parti. Och det bästa av allt, man kunde själv reglera hur många röster man behövde för att behålla makten. Skulle det fattas röster i opinionsmätningarna strax innan ett val var det bara att öppna upp gränserna och erbjuda goda livsförhållanden med bidrag, bostäder och social försörjning för fler muslimer. Det blev en win-win situation mellan socialisterna och muslimerna, men som skulle få förödande konsekvenser för Sverige och det svenska folket!

 

"§1: Öppna upp Europa för fri invandring från hela den muslimska och arabiska världen"

 

I det så kallade SMR-avtalet som växte fram under hösten och vintern 1994  lovade Socialdemokraterna i en skriven överenskommelse med Sveriges Muslimska Råd, SMR, att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala fullmäktigelistor. Man lovade att ge muslimerna makt över samhället genom att ge organisationer generösa bidrag från skattemedel för att de skulle organisera sig. I dag är organisationer som står Muslimska Brödraskapet nära stora aktörer i organisationslivet i Sverige. Det slussas hundratals miljoner av våra skattepengar varje år genom t.ex. Sveriges Muslimska Råd, Sveriges Unga Muslimer samt en lång rad andra obskyra sidoorganisationer.

 

Men om muslimerna skulle få makt i Sverige måste någon annan offras. En av de som offrades var riksdagsledamoten Carina Hägg som var öppet kritisk till de hemliga avtalen som slutits med de muslimska organisationerna. I en artikel i Expressen 2014 avslöjade hon SMR-avtalet och att hon petats från valbar plats pga kritik mot Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa som istället valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse.

Men SMR-avtalet var bara ett första steg att lämna över makten till partiets nya väljargrupp. Redan året efter,1995,  skrev EUs medlems länder, däribland Sverige, under att nytt avtal i Barcelona för att främja islam och muslimska intressen i väst. Det nya internationella avtalet fick det skön-sminkande

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Sedan 1994 har Socialdemokraterna ingått minst tre avtal som syftar till att ge muslimer all makt i Sverige i utbyte mot klanröster på Socialdemokraterna.

8BE3605F-A340-4D34-8B5D-8232F365FDCB_edited.jpg
file_edited.jpg

namnet "EU:s Medelhavssamarbete" (Euro-Mediterranean Partnership, EMP), ibland även kallat "Barcelonaprocessen". Idag känner vi avtalet under namnet; Barcelonaavtalet!

 

Först en kort bakgrund till Barcelonaavtalet: Vid tre tillfällen mellan 1967–1973 angriper muslimska länder militärt staten Israel men förlorar. De muslimska oljeproducerande länderna (OPEC) enades om att istället använda olja som ett tvångsmedel och stänger oljeexporten till Europa. Oljekrisen 1973 blev ett faktum och Europa stod handfallet utan den nödvändiga oljan. De muslimska oljeproducerande länderna lovar dock öppna oljekranarna men på vissa villkor. Dessa krav var bl.a:

 

 • Öppna upp Europa för fri invandring från hela den muslimska och arabiska världen.

 • Förbjuda lagar, regler, byråkrati som försvårar, förhindrar eller omöjliggör muslimska intressen eller religionsutövning efter koranens lära.

 • Underlätta spridningen och ökad kunskap av islam och dess lära i Europa.

 • Främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur. Fokusera skolor på "Europas kulturella skuld" mot Islam och positiv propaganda av Islam.

Argumenten för detta samarbete ansågs vara:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning av olja och gas nödvändig.

 • I början av 1970-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om arbetslösheten inom industrin var låg, saknade en del sektorer arbetskraft vilket kunde hämtas från de muslimska länderna.

"Det görs klart att EU-länderna måste samarbeta med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen"

 

Avtalet upprättades i Barcelona i november 1995 genom att de då 15 utrikesministrarna i EU-länderna och 12 länder i Mellanöstern och Afrika som gränsar till Medelhavsregionen antog en deklaration om "nära samarbete" inom en rad olika områden. Den socialdemokratiske utrikesministern Lena Hjelm-Wallén skrev under avtalet den 28 november 1995 på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson.

Barcelonaavtalet vilar på fyra huvudpunkter:

 • Politik

 • Ekonomi

 • Kultur

 • Migration

Punkten "kultur" omfattar kulturellt, socialt och "mänskligt utbyte" samt "dialogen" mellan kulturer och civilisationer. Målet är att upprätta samarbete på så många plan som möjligt: mellan regeringar, regionala och lokala myndigheter, handelskammare och enskilda organisationer. Alltså ungefär på samma sätt som i SMR-avtalet fast i större internationell skala!

Sist i avtalet görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och 

islamiseringen av EU där journalister har till uppgift att indirekt vilseleda

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Den 28 november 1995 skrev Lena Hjelm-Wallén (S) under Barcelonaprocessen, senare kallat Barcelonaavtalet. Denna dag gav Sverige upp tanken om ett fortsatt svenskt land.

untitled_edited.jpg

befolkningen. Detta är en mycket intressant punkt som ingen svensk idag kan blunda för. Vi känner alla igen det, men vi återkommer lite senare i berättelsen om Barcelonaavtalet till just denna punkt som handlar om medias indoktrinering om islam och mångkulturens förträfflighet till det svenska folket! 

Barcelonaavtalet mellan Europas och Arabvärldens regeringar var ett led för Europa att säkra oljan och för muslimerna att sprida och på sikt erövra Europa med islam och skapa ett Eurabia. Enligt araberna gick européerna, som fortfarande led av sviterna efter PLO:s terroristattacker och som var ivriga att få tillgång till den arabiska oljan (som gjorts ännu värdefullare genom OPEC-krisen 1973) med på att acceptera arabisk "arbetskraft" ,dvs invandrare, i utbyte mot oljan.​ De europeiska regeringarna gick också med på att sprida propaganda om den islamiska civilisationens framgångar, förse arabstaterna med vapen, ta parti för araberna mot Israel och allmänt följa den arabiska linjen i allt som rörde politik och kultur. En av de som gick i bräschen för detta var Olof Palme som inledde ett nära samarbete med Palestina, terrororganisationen PLO och dess ledare Yassir Arafat.

"Det var Olof Palme som inledde samarbetet med muslimer, terrorister och Palestina"

 

Flera västerländska demokratier tog avstånd från PLO, men det gjorde inte Olof Palme. Samtidigt som Arafat ägnade sig åt att planera och beordra terrorattentat mot judiska civila i stor skala passade Palme på att bekanta sig med honom personligen. Det första dokumenterade mötet dem emellan ägde rum 1974 i Algeriet. Kontakterna utvecklades under åren och ju närmare Palme och Arafat kom varandra, desto kyligare blev relationen mellan Sverige och Israel. Det var vid denna tid Sverige tog avstånd från Judarna och Israel och istället började blidka muslimerna och Palestina. Så än till dags dato.

 

Idag är Sverige det västeuropeiska EU land som har sämst relation med Israel och vi blev 2014 det första (och ett av ytterst få) EU-landet som accepterat Palestina som självständig stat. Detta är ett sorgligt faktum som partiet idag inte vill erkänna men det var Olof Palme som inledde samarbetet med muslimer, terrorister och Palestina! Härifrån var steget inte långt att skriva under Barcelonaavtalet. 

Hundratals möten och seminarier hade ägt rum innan Barcelonaavtalet slutligen utformades som en del av den "Euro-arabiska dialogen" Det hela utmärktes av den europeiska undfallenheten för de arabiska kraven. Vid ett seminarium i Venedig 1977 där tio arabstater och åtta europeiska stater deltog slutade mötet med ett enhälligt beslut om att "det arabiska språket skulle spridas i Europa." Beslutet bekräftade också "den arabiska kulturens överlägsenhet".

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
sdl6sjynn4tfjw-nh-1024x771_edited_edited

Olof Palme inledde samarbete med Yasser Arafat, PLO och Palestina. Sedan dess har vi gett miljarder i bistånd till muslimska terrororganisationen med försämrad relation till Israel och judarna som följd. Bild från Stockholm 1983.

Medan araberna krävde att européerna skulle respektera deras religiösa, politiska och sociala värderingar i väst hördes inte ett ord från de europeiska regeringarnas utrikesministrar beträffande frånvaron av frihet, demokrati och jämställdhet i arabstaterna. För att inte tala om den kompakta tystnaden inför den avskyvärda behandlingen av kvinnor och minoritetsgrupper i länder som Saudi-Arabien, Egypten eller Libyen. Inga krav ställdes på att araberna skulle lära sig något om den västliga civilisationen. Med andra ord såldes en stor del av Europas kulturella och politiska oberoende ut av en koalition av ex-kommunister och socialistiska politiker.

 

Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i det svenska samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Kort sagt ska alla muslimer få leva precis enligt de (sharia) lagar, regler och värderingar de frivilligt valt att lämna när de flyttade till västvärlden. Med andra ord får muslimer full rätt att omvandla Sverige till en muslimsk stat.

 

Barcelonaavtalet blev därmed dödsdomen för ett fortsatt tryggt svenskt folkhem med kristna seder, bruk, tradition och kultur. Avtalet lade grundstenen för islams inflytande och dess framtida övertagande! Avtalet blev påskriven och var därmed ett oåterkalleligt faktum! Idag, decennier senare, kan ingen längre blunda för den explosionsartade islamiseringen som pågår i det nya mångkulturella Sverige!

"Annie Lööf ville se 30–40 miljoner fler invandrare till Sverige vilket skulle göra svenska folket till en evig minoritetsgrupp i sitt eget land"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Skärmklipp 2020-11-12 15.56.57.png

Den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center släppte 2017 en rapport där man räknat ut att andelen muslimer i Sverige kommer att öka till över 30% till år 2050.

Denna dag, den 28 november 1995, påbörjades islamiseringen av Sverige och idag kan vi se dess förödande konsekvenser överallt; beslöjade kvinnor i burka/ niqab, moskéer med böneutrop över svenska städer på arabiska, speciallagar och regler för tex arbetsklädsel, specialkost i skolor eller förtur på bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden, lägre arbetsgivaravgifter för de som anställer invandrare etc. Inget får längre hindra eller stoppa det muslimska inflytandet eller de muslimska intressen i Sverige, enligt Barcelonaavtalet!

Det är på grund av detta avtal som muslimer heller aldrig blivit nekade något av sina krav i Sverige. Barcelonaavtalet ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från den svenska befolkningen den dagen de kommer i majoritet. Och den dagen kommer! Låter det för osannolikt för att vara sant? -Okey, då är det bara att öppna ögonen och se om du kan finna bevis på motsatsen! 

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. 2010 var siffran 40 miljoner. Prognoserna pekar på 100 miljoner muslimer redan innan 2050. Alternativ media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxten i vårt land och dokumenterat att omkring år 2050–2060 kommer muslimer att vara i majoritet i Sverige med nuvarande massinvandring och barnafödande. Hur gör vi svenskar när vi hamnat i en evig minoritet? Hur gör vi då?

Många partiledare främst på vänsterkanten har vägrat diskutera ett tak hur

många invandrare Sverige kan ta in. Enligt dem är frågan om vilken religion som är den dominerande i Sverige helt oviktig även om denna religion strider mot alla våra värderingar och mot vår egen moraluppfattning. Bland annat ville Centerpartiets tidigare partiledare, Annie Lööf, se 30–40 miljoner fler invandrare till Sverige vilket skulle göra svenska folket till en evig minoritetsgrupp i sitt eget land! Hur gör vi då? (LÄNK)

Vad vi ser är en etnisk rensning av den svenska befolkningen i Sverige. I Sverige har fans det 1953 bara 500 muslimer men andelen muslimer har ökat från <1% (1970) till dagens >15% och är den folkgrupp som ökar snabbast. Sverige hade länge 7 miljoner invånare men växte på rekordkort tid plötsligt till 10 miljoner! Sverige har därmed Europas snabbaste befolkningsutbyte! Majoriteten av denna ökning – över 80% - var muslimer. Detta trots att kristna idag är världens mest förföljda folkgrupp - av just muslimer. Vi räddar alltså inte våra egna, vi tar hellre hand om de som vill mörda oss för vår kristna grundsyn, såsom IS-återvändare eller radikaliserade imamer! Allt detta sanktionerat av ett parti som bara vill ha fler röster och allt enligt Barcelonaavtalet!

Den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center släppte 2017 en rapport där man räknat ut att andelen muslimer i Sveriges befolkning kommer att öka till över 30 procent år 2050. Till och med ifall man stoppade all invandringen idag skulle andelen muslimer ändå öka från drygt 15 procent i dag (lågt räknat) till 20-25 procent år 2050 pga. deras stora barnafödande.​ Vi måste därmed räkna med att muslimer är den styrande ideologin i Sverige år 2050. Och det är inte speciellt lång dit. Räkna ut hur gamla dina egna barn eller barnbarn är då. Det finns alltså stor risk att Du tvingas se dem traska iväg till koranskolan iklädd slöja. Är det detta Sverige du vill se i framtiden?

"Det som är förbjudet för oss svenskar är alltså bara lite olämpligt för muslimerna"

 

Sverige har säkerligen genomfört 99% av alla direktiv och vi har tillmötesgått alla krav på moskéer, böneutrop, imamutbildningar, religiösa friskolor, muslimsk kost, särlagstiftning etc. Media har rapporterat mycket mer positivt om Palestina och mer negativt om Israel än något annat EU land. Man har tigit om de laglösa parallell samhallen i utanförskapsområdena med sin skenande kriminalitet, bilbränningar och alla de systematiska gruppvåldtäkterna i invandringens spår.

 

Även helt förkastliga och omoraliska seder såsom barnäktenskap, könsstympning, månggifte, kvinnoförnedrande slöjtvång, halalslaktat kött i skolor, könsseparering etc. är nu i en process där allt detta successivt ska normaliseras in i vårt svenska samhälle.

Att så få idag har kunskap om Barcelonaavtalet är ingen tillfällighet. Avtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kan förstås. Avtalet är desto mer känt i alla de muslimska länderna av helt naturliga skäl. 

Islam är inte bara en religion. Det är en antidemokratisk religion/ politik/ ideologi vars rättesnöre Koranen innehåller såväl kvinnoförakt som uppmaningar till kamp och våld mot dem som inte följer islam. Islam bestämmer vilka som ska styra samhället, vad du får äta och hur du ska vara klädd. Därför är islam inte bara en religion utan också en ideologi som vi nu ska rätta oss efter.

 

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Skärmbild 2023-03-16 100244_edited_edite

När Socialstyrelsen gav ut informationsbroschyren ”Information till dig som är gift med ett barn” till landets muslimer byttes ordet ”olagligt” ut mot ”olämpligt”! 

Ett exempel; när Socialstyrelsen gav ut informationsbroschyren ”Information till dig som är gift med ett barn” (se bildgalleri) till muslimer byttes ordet ”olagligt” ut mot ”olämpligt”! Det som är strikt förbjudet för oss svenskar är alltså bara lite olämpligt för muslimerna! Omslaget till informations-broschyren pryddes dessutom av en glad flicka i muslimsk tvångsslöja! Barnäktenskap som var något helt otänkbart i det trygga svenska folkhemmet är idag i en normaliseringsprocess och imorgon är det en helt naturlig del av vårt svenska samhälle!

Just den muslimska slöjan är extra intressant. Då den är själva symbolen för islam är det också slöjan som först måste implementeras och normaliseras i det svenska samhället eftersom det därefter blir mycket lättare att implementera övriga muslimska seder och bruk. Debatten om tvång eller diskriminering har tystnat, istället syns beslöjade flickor och kvinnor allt mer i svensk tv-reklam, matlagningsprogram eller i diverse reportage, allt från idrott till debattprogram. Redan idag är det en extrem överrepresentation av människor med icke-skandinaviskt ursprung i t.ex. tv-reklam, underhållningsprogram eller i det offentliga rummet. Den muslimska slöjan ska bli en helt naturlig del i den svenska samhällsbilden. Inget vi får, eller ska, ifrågasätta. Idag får du inte ens parta nedsättande om slöjan eller ifrågasätta den, du kan då fällas i domstol för hets mot folkgrupp. Slöjan är det nya normala i Sverige. Ingen kan längre blunda för detta faktum! (LÄNK) (LÄNK)

"Man har i god naiv vänsteranda drivit på massinvandringen utan att inse att konsekvenserna blivit det rakt motsatta man tidigare kämpat för"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

De annars så högljudda vänsterfeministerna som normalt gapar och skriker om jämställdhet och kvinnors demokratiska rättigheter i samhället har plötsligt tystnat. Man har målat in sig i ett hörn. Man har i god naiv vänsteranda drivit på massinvandringen utan att inse att konsekvenserna blivit det rakt motsatta man tidigare kämpat för.

 

Tidigare kämpade feministerna för kvinnors rätt att klä sig som man vill men slöjan vågar man inte säga något om då det blev en del av konsekvenserna av deras egen politik. Vänsterkvinnor är i betydligt större utsträckning mer positiva till muslimsk invandring trots att det är de svenska kvinnorna som blir de största förlorarna.

Samma sak kommer hända med hederskulturen, sharialagar, könsstympning och månggifte. Allt detta kommer succesivt implementeras och normaliseras in i det svenska samhället. Centerpartiet har redan haft uppe månggifte som förslag i sitt partiprogram och partiet har tillsatt Sharialagsföreträdare i våra domstolar som frisläppte grovt kriminella med utländsk bakgrund! Idag har redan flera muslimska män friats när de våldtagit svenska kvinnor av muslimska  sharialagsföreträdare i våra svenska domstolar! Och detta är bara början!

 

Socialdemokrater i Alvesta kommun krävde att den svenska skolan ska anpassas till muslimska högtider (LÄNK) och Carin Jämtin från samma parti krävde att Sverige skulle införa en muslimsk helgdag på bekostnad av en kristen sådan och

S2LCZ4HHK5AVDC7MQMBGC7NBVA.jpg

I svenska städer tillåts böneutrop på arabiska varje vecka med ett gränsvärde på 110 dB, vilket är samma som för Sweden Rock Festival som arrangeras en gång om året.

nedladdning_edited_edited.jpg

inför valet till riksdagen 2006 skickade centerpartisten Mahmoud Aldebe ett brev till de politiska partierna där han krävde särlagstiftning för muslimer i Sverige. Tidigt 2023 avslöjades att kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, socialdemokraten Ebba Östlin, avsattes under kuppliknande former av gängkriminella som röstats in i partiet. Flera anonyma källor vittnar även om att personer som har koppling till den kriminella gängmiljön deltog i omröstningen. Kriminella muslimska klanstrukturer tar över makten i Sverige, med eller utan våld, demokratiskt eller odemokratiskt. Det som hände i Botkyrka kommer - förr eller senare- hända i övriga Sverige. Det är priset vi fått betala för en ansvarslös massinvandringspolitik! (LÄNK)

Något annat som nu diskuteras i Sverige är banker enkom för muslimer som erbjuder lån utan ränta eftersom ränta strider mot islams lära. Räntefria bankkonton och kreditkort, räntefria finansieringslösningar för företagsinvesteringar och bostadsköp, hemförsäkringar och fondalternativ är i enlighet med den muslimska Sharia-lagen och finns redan i Storbritannien. Man tror att dessa extremt gynnsamma banklån som bara muslimer får ta del utav även kommer till Sverige inom några få år. (LÄNK)

Låt oss titta på ett annat exempel som tydligt visar hur vi totalt lagt oss platt för de muslimska kraven: I Växjö fick muslimer på rekordtid igenom krav på böneutrop över staden från en moské. De myndigheter som normalt ska behandla dylika ärenden skickade istället över beslutet till polisen (?) som bara fokuserade på ljudvolymen -inget annat! Ingen myndighet behandlade alltså olämpligheten att man skriker ut religiösa budskap och propaganda över en svensk stad på hela 110 dB - på arabiska! (110 dB är maxgränsen vid Sweden Rock Festival där världens största hårdrocksband spelar en gång om året!) Säg några andra organisationer som får förmedla religiös propaganda och antisemitism via högtalare varje vecka på ett främmande språk över en svensk stad med samma ljudvolym som världens största hårdrocksband? (LÄNK)

Pga. denna märkliga (och fega) beslutsprocess kunde därför inga direkta (eller korrekta!) överklagande göras av allmänheten som därmed blev helt överkörda i frågan. De få överklaganden som kom avslogs direkt! Lägg där till Regeringsformen kap 2 i Europakonventionen så får religion inte påtvingas andra människor, detta gäller också på offentlig plats men detta gäller alltså inte muslimska böneutrop över svenska städer. I utropen över de svenska städer som böjt sig för muslimernas krav skriks nu följande ut: "Gud (Allah) är störst, Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Gud, Jag vittnar att Muhammed är Guds sändebud, Kom till bön, Kom till frälsning, Kom till framgång!" Man säger alltså att Allah är den ende sanna guden - och detta är helt ok mot personer med en annan trosbetjänelse! Kan det bli mer förnedrande och kränkande mot den dominerande svenska befolkningen med kristen grundsyn? Det var den 26 april 2013 som man från moskén i Fittja hade det första böneutropet i Sverige. Idag har flera svenska städer muslimska böneutrop och antalet städer blir bara fler och fler - aldrig färre! (LÄNK)

"Även många beslöjade mammor var med och kastade sten tillsammans med sina barn mot den svenska polisen"

Med böneutrop tvingas människor på offentlig plats och t.o.m. i sina hem att åhöra ett religiöst budskap - mot sin vilja. Det hör varken moraliskt eller juridiskt hemma i ett sekulärt samhälle. Polisen i Växjö godkände alltså något olagligt och tittade bara på ljudvolymen därför att politikerna inte fick säga nej till det muslimska kravet. Samma vecka som det muslimska böneutropet godkändes i Växjö krävde muslimska församlingen i staden att alla moskéer i Sverige måste få samma rättighet till böneutrop, annars är det orättvist, kränkande och diskriminerande!  »Ger man någon ett finger tar han snart hela handen«. Varför? Barcelonaavtalet! 

När den politiska provokatören Rasmus Paludan 2022 började bränna koraner i Sverige utlöste detta ramaskri bland muslimerna som gjorde uppror och vandaliserade många svenska städer i våldsamma upplopp. Många poliser utsattes för stenkastning och grovt våld och det var bara ren tur att ingen polis eller förbipasserande dödades. Även många beslöjade mammor var med och kastade sten tillsammans med sina barn mot den svenska polisen och mot hela demokratin och rättssamhället. 

 

Värst blev kravallerna i Örebro under de så kallade "påskupploppen" där värden för över 40 miljoner gick till spillo, men även i Malmö och Rinkeby blev det våldsamheter där miljonvärden gick upp i rök när hitkomna grupper vägrar acceptera vår yttrandefrihet. Ändå fick ingen något större straff. T.ex.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
Skärmbild 2023-03-12 175043.jpg

Enl. Barcelonaavtalet måste alla muslimska seder och traditioner skyddas på bekostnad av våra egna värderingar.

blev det en friande dom mot de som kastade stora gatstenar mot polisen i Rinkeby eftersom det inte gick att bevisa att det var mot just poliserna man siktade! (LÄNK) (LÄNK)

 

Några veckor efter alla de muslimska upploppen gick polisen ut med information att man inte längre skulle ge tillstånd att bränna koraner i Sverige. Man skulle alltså beskära den svenska grundlagsskyddande yttrandefriheten enbart för att blidka muslimerna. Att bränna en bibel är däremot helt ok! (LÄNK) Och just dessa särlagar och friande domar är ett kapitel för sig! Sedan den enorma flyktingvågen 2015 av mestadels muslimer till Sverige har en rad mycket märkliga domar plötsligt friat förövarna. I de få fall brottet har väckt massmedialt intresse har förövarna dömts men när mediadrevet och intresset slocknat har plötsligt förövaren frikänts i tysthet. I flera mord, våldtäkter och upplopp har detta inträffat.

 

En man som avrättade en annan man i Gislaved blev efter en kort tid plötsligt frikänd. Två av de åtta männen som under tolv timmar mycket brutalt gruppvåldtog en 29-årig kvinna i Mariannelund slapp utvisning och en fick senare ett skadestånd på 130 000 kronor då det ansågs han bara tittat på. En våldtäktsman från Afrika blev frikänd då han inte förstod att våldtäkt var olagligt i Sverige osv osv... Listan kan göras lång, oändligt lång. Och alla dessa märkliga frikännande har en sak gemensamt. De frikända är alltid av utländsk härkomst. Sedan kan man alltid spekulera i om domstolarna är mutade eller under hot, men här finns ett mönster helt i linje med Barcelonaavtalet. 

"Vi kan inte erövra dessa länder med tanks och trupper - vi måste besegra dem genom vårt stora antal" Citat från mullah ur journalisten Adam Le Bors bok "A Heart turned East"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Imamutbildning är ett annat exempel på hur Sverige islamiseras. Sverige fick sin första statligt finansierade imamutbildning 2016 och redan året efter sa en ”svensk” imam att alla svenskar som inte följer islam ska mördas! Samma imam vägrar hälsa på svenska kvinnor som han anser vara ”orena” varelser! 

Media tystade naturligtvis ner uttalandet eftersom inget negativt om islam får skrivas enligt Barcelonaavtalet!  (LÄNK)

Imamens ord visar sig redan vara verklighet i Sverige. Redan år 2005 sände TV3:s ’Insider’ en programserie om kriminella invandrare och där framgick det att invandrargängen som rånar är rasister och väljer offer efter svensk nationalitet. En polis verksam inom rånkommissionen i Stockholm berättade bland annat om ett östafrikanskt gäng som enbart rånade svenska kvinnor. Enligt polisen ska männen ha avbrutit ett pågående rån när de upptäckte att kvinnan bar slöja.

 

Vi svenskar ska alltså leva under ett ständigt dödshot av våra insläppta nyanlända just för att vi är kristna svenskar om vi inte konverterar till islam! Vi ska tvingas gå i slöja för att minska risken att bli utsatt för rån eller våldtäkt.

I Europa har tusentals kyrkor vandaliserats eller bränts ner sedan millenniumskiftet. Kristendomen fasas ut och det har avslöjat hur kristna symboler avlägsnas från kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa 

maxresdefault.jpg

Den grova invandrarelaterade kriminaliteten är något svensk statsfinansierad massmedia allt mer sällan rapporterar om då det inte går i linje med Barcelonaavtalet.

muslimer. Också i Sverige har man i vissa rum tvingats plocka bort kristna symboler då muslimer känt sig kränkta av dessa. Kristna symboler ska alltså plockas bort -även i en kyrka- anser muslimerna och vi böjer oss för deras krav! Till exempel som här i Sjukhuskyrkan i Lund: (LÄNK)

 

Som vi nämnde tidigare är en av de viktigaste punkterna i Barcelonaavtalet medias roll att aldrig kritisera eller ifrågasatta massinvandringen oavsett dess förödande konsekvenser för svenska folket. Rapporteringen vid våldsdåd eller terrorattacker blir krystade. Vid terrorattacker vägrar t.ex. media avslöja när förövaren skrikit ”Allahu Akbar” (Allah/Gud är störst) för att inte avslöja att det är en muslim, tex när en man knivattackerades i Gävle, när två mördades i Åbo, attackerna i Marseille, Paris och Manchester eller när en kvinna ”av okänd” anledning kniv-attackerades i Falköping, eller vansinnesattackerna i Vetlanda eller rasistdådet mot två svenskar på ett Ikea-varuhus i Västerås. ”Motivet till händelsen är ännu oklart” brukar det då heta i nyhetsrapporteringen! -Visst känns det igen! Inte heller nämner media om en gärningsman döms till utvisning efter avtjänat straff eftersom man inte vill avslöja att gärningsmannen är utlänning.

Sverige åtar sig också att utbilda media-anställda i migrationsrelaterade frågor och terminologi. Staten ska alltså utbilda journalister i hur de ska uttrycka sig om migration, invandring och vilka ord de ska använda, allt för att vilseleda oss. Dessutom åtar sig underskrivande land att inte ge några pengar till media som systematiskt promotar intolerans mot migration. Man har utvecklat ett helt nytt ordlexikon vi svenskar ska tvingas ta till oss. Till exempel ska islamiseringen omskrivas "kulturberikning" och personer som illegalt uppehåller sig i Sverige kallas "papperslösa". Vuxna män från MENA-länder som kommer till Sverige ska benämnas "ensamkommande flyktingbarn" och ordet "problem" i invandringsrelaterade diskussioner ska bytas ut mot ordet "utmaningar". Invandrarområden ska benämnas "utanförskapsområden" och kriminaliteten i dessa områden orsakas alltid av "socioekonomiska faktorer", inte av enskilda individer. En grov gruppvåldtäkt brukar benämnas "sexuellt utnyttjande" och när två unga skandinaviska kvinnor halshöggs och fick sina huvuden avskurna i Marocko 2018 talade svensk media att de utsatts för "skärskador"! Allt måste tonas ner, förminskas eller förskönas. Allt för att indoktrinera oss i mångkulturens utopi. Allt enligt Barcelonaavtalet.

"En dag kommer miljontals män att lämna den södra hemisfären för att ta sig till den nordliga. Men inte som vänner. De kommer att komma som erövrare och de kommer att erövra era länder genom att uppfylla dem med sina egna barn. Segern skall komma genom deras kvinnors livmödrar"

Algeriets president Houari Boumedienne inför FN:s generalförsamling

Men som om SMR-avtalet och Barcelonaavtalet inte skulle räckt har Sverige den 10 december 2018 skrivit under det mycket märkliga och hemlighetsfulla avtalet Global Compact for Migration. (LÄNK) Avtalet skrevs under av Stefan Löfvens regering när denna fortfarande var i en övergångsregering och då får enligt lag inga internationella avtal skrivas under. Avtalets underskrift stred alltså mot svensk lagstiftning men för Socialdemokraterna var det viktigare att så snabbt som möjligt skriva under uppföljningsavtalet till Barcelonaavtalet än att följa svensk lagstiftning. 

 

Regeringen har trots att många medborgare hört av sig och bett om en svensk översättning inte gett ut någon sådan. Medborgare har därför själva försökt bilda sig en uppfattning om vad avtalet egentligen innebär. Global Compact for Migration gör all migration till en mänsklig rättighet. Det får inte heller göras någon skillnad på asylmigration och ekonomisk migration enligt avtalet, vilket i praktiken innebär att alla har full rätt att flytta till Sverige och direkt ta del av våra bidrag, barnbidrag, pension, sjukvård, skola och all övrig välfärd.

 

Sverige gör genom att underteckna avtalet åtaganden där migranter ges rätt till all grundläggande sjukvård och tillgång till sjukvårdspersonal som talar deras språk. Vad "grundläggande sjukvård" avser framgår inte och inte heller om rättigheten ska gå före inhemska medborgares behov men vi vet ju att man redan gjort det i princip gratis -endast 50 kronor- för alla asylsökande

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png
EQcjaDhWkAE8lHA_edited_edited.jpg

Många svenskar kämpar idag för ett mångkulturellt samhälle lyckligt ovetande vad just muslimer älskar göra med blondiner, homosexuella och satiriker.

och illegala att gå till tandläkaren, medan en svensk pensionär tvingas betala mångfalt mer för exakt samma tandläkarhjälp.

Muslimer har sedan Barcelonaavtalets tillkomst tilldelade många speciella privilegier att predika islam över våra städer, militäriska protester, bränder, misshandel, mord, lemlästade djur och våldtäkt på kvinnor och barn och de kan i allmänhet göra vad de vill utan att någon får tala klarspråk eller stå upp

mot vad som händer. De få som gör det blir omedelbart utpekade som rasister, nazister och islamofober av media. Men tack och lov finns det fortfarande några rakryggade medborgare som vågar stå upp för det som händer i vårt samhälle och som kan tala klarspråk: (LÄNK) 

 

Hur blev då Europa ett hem för ca 20 miljoner muslimer under enbart tre decennier? Hur kom det sig att islam gick från att ha varit en icke-faktor i Europa till en religion som hotar kristendomens särställning? Hur kom det sig att Muhammed blivit ett av de vanligaste namnen i Västeuropa? Hur kom det sig att muslimerna snart är i majoritet i flera europeiska storstäder? Hur kom det sig att muslimer gick från 1% till 30 % i Sverige på ett halvt sekel?

Redan 1974 talade den algeriske presidenten Houari Boumedienne inför FN:s generalförsamling. Utan några omskrivningar sade han följande:

"-En dag kommer miljontals män att lämna den södra hemisfären för att ta sig till den nordliga. Men inte som vänner. De kommer att komma som erövrare och de kommer att erövra era länder genom att uppfylla dem med sina egna barn. Segern skall komma genom deras kvinnors livmödrar." 

Kort sagt skulle erövringen föras genom invandring, fertilitet och påtvingad mångkultur. Det är ett lågintensivt men ett dödligt krig som förs över hela Europa. Den engelske upptäcktsresande Jonathan Raban konstaterade redan 1979 i sin bok "Arabia- A Journey through the Labyrinth" följande:

"-I mitten av 70-talet tycktes mängder av araber ha kommit till London över natten. Ena dagen var araberna ett avlägset folk som bodde i tält och vaktade kameler. Nästa dag var de våra grannar."

"Våra barn kommer en dag se sina barn traska iväg till koranskolan iklädda slöjor"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Den frihet, demokrati och jämställdhet som gör Europa så fantastisk är nu under hot. Kvinnors rättigheter, skydd av barn och djur eller rättigheter för homosexuella riskerar nu att falla inför den tryckande hatiska och intoleranta ideologin Islam. Vi vet redan hur undervisning av muslimer framskrider med intolerans, hat, förtryck, sexism och homofobi som undervisas i muslimska friskolor och moskéer - i Sverige!

​Antalet kvinnor som går runt i burka och hijabs har exploderat och hela stadsdelar är nu nästan helt muslimska. Snart ser vi hela städer i samma skick. 2023 var mer än var tredje invånare i Malmö född i utlandet, lägg därtill andra och tredje generationens invandrare så är etniska svenskar redan i en minoritet i Malmö - som anses vara Europas farligaste stad för judar att bo i! Redan idag finns fem kommuner i Sverige med fler invandrare än etniska svenskar, mycket tack vare Barcelonaavtalet!

Islamiseringen pågår och Du kan omöjligt blunda för det! Du ser den varje dag överallt i Sverige. Inom en snar framtid måste vi anpassa oss till deras kultur och tradition med koranskolor, halalkött, slöja och patriarkala strukturer. Mer än var fjärde svensk tyckte i senaste valet att detta är rätt väg för Sverige att gå och andelen ökar för varje dag pga. av invandrarrösterna. Sverige kommer att vara övervägande muslimskt inom bara två generationer. Vi vet att Islam aldrig kommer samexistera i fred med någon annan religion eftersom historien i århundraden bara lyckats bevisa motsatsen. 

Skärmbild 2023-03-16 083635_edited.jpg

Inget europeiskt land har ett snabbare befolkningsutbyte än Sverige som med nuvarande massinvandring och barnafödande blir Västeuropas första muslimska land.

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi levde i, som byggts upp under de senaste 1000 åren av svenskar, kommer på sikt att förvandlas till ett land med islamistiska sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer tvingas se när islam tar över. Detta kommer förr eller senare att ske, men det är våra barn och barnbarn som får lida allra värst för vår naivitet. De barn som föds i dagens Sverige kommer dö i ett muslimsk Sverige.​ Våra barn kommer en dag se sina barn traska iväg till koranskolan iklädda slöjor. Var det detta svenska folkhem Du ville bygga till dina efterlevande? Var det detta trygga svenska folkhem Per Albin Hansson och Tage Erlander talade så varmt om?

Samtliga tre avtal SMR-avtalet, Barcelona-avtalet och Global Compact for Migration kan betraktas som ett extremt svek mot den svenska befolkningen och ett folkmord på vår kultur, vårt arv, våra traditioner och våra värderingar! När Socialdemokraterna bildades vid sekelskiftet var det för att stärka arbetarnas rättigheter under industrialiseringen. Höger/ vänsterpolitik var mycket en fråga mellan rika och fattiga. Idag handlar höger/ vänsterpolitik om ansvarsfull migration eller ansvarslös massinvandring. Inom kort handlar höger/ vänsterpolitik om kristendom eller islam. Det är ett faktum ingen längre kan blunda för och starten till den mörka dystopiska framtid vi nu går mot började den 28 november 1995. Det var denna dag våra folkvalda politiker satte kniven i ryggen på Moder Svea. Det var denna dag man gav bort Sverige till muslimer i utbyte mot röster. Det var denna dag Socialdemokraterna skrev under Barcelonaavtalet.

 

Skärmbild 2023-03-16 151429.jpg
 • 4F
 • 4I

// Anders Johansson.

 

   Länkar:   

Global Compact for Migration avslöjas här

SSU-islamiseringen avslöjas här

SMR-avtalet avslöjas här

Barcelonaavtalet  här

 

Videogalleri. (Dubbelklicka och slå på ljudet).

Modig och klarsynt medborgare säger sanningen om dagens dystopiska samhällsutveckling. Lyssna på henne!

Skrämmande reportage om kriminella invandrargruppers överrepresentation  i brottsstatistiken. Del 1

Skrämmande reportage om kriminella invandrargruppers överrepresentation  i brottsstatistiken. Del 2

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page