top of page

Samlingsregeringen.

- Regeringen Hansson III -

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

"-Aldrig någonsin har ett enskilt parti haft så mycket oinskränkt makt som under just den period socialister idag vill frånta sig allt ansvar"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif
The_cabinet_of_Sweden_1939_and_prime_min
Stämpel9.gif

Samlingsregeringen - regeringen som styrde när Sverige var som mest splittrat.

Lyssna:Samlingsregeringen
00:00 / 30:34

Du vet säkert - som så många andra - att Sverige hade en samlingsregering under kriget. Du vet säkert också att denna regering bestod av fyra olika politiska partier. Men vad vet Du mer?  För så fort en diskussion om kriget kommer på tal som en svensk kanske uppfattar som negativ kritik kommer likt ett brev på posten den utslitna bortförklaringen: "-...men det var ju en samlingsregering under kriget!". Vad betyder egentligen detta uttalande? Betyder det att inget parti hade något ansvar eller tror man att de fyra partierna alltid var helt överens i alla beslut?

Men vem, eller vilka, var det i slutänden som bestämde? För om Du är en av alla dem som ständigt bortförklarar Sveriges eftergifts-politik med "-...men det var ju en samlingsregering under kriget!" ska Du nog fortsätta läsa denna artikel som handlar om den tid då Sverige mer eller mindre styrdes av en ytterst liten grupp ministrar från ett och samma politiska parti. En tid då vi styrdes av en statsminister som alltid fick sista ordet. En tid då Sverige var en ren demokratur. Detta är berättelsen om Regeringen Hanson III. Detta är berättelsen om den så kallade "samlingsregeringen".

"53,8 %. Det är den högsta siffran ett svenskt parti någonsin fått i ett demokratiskt val"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Det Socialdemokratiska Arbetar Partiet (SAP) kommer till makten den 10 mars 1920. Med Hjalmar Branting som partiledare växer sig partiet snabbt allt starkare och under den efterträdande partiledaren Per Albin Hanssons ledarskap vinner partiet valet 1932 överlägset med 41,1% av svenska folkets röster.

 

Nästkommande val 1936 vinner man åter, nu med hela 45,9 % av rösterna. Partiet får 112 mandat mot borgarnas sammanlagda 107 mandat. Socialdemokraterna är alltså Sveriges överlägset största parti redan långt innan kriget bryter ut. Man ingår från detta val 1936 i en koalitionsregering tillsammans med Bondeförbundet (nv Centerpartiet). Tillsammans har de båda partierna 60% av mandaten.

3 ½ månad efter krigsutbrottet 1939 bjuder denna koalitionsregering

även in Högerns riksorganisation (nv Moderaterna) och Folkpartiet (nv Liberalerna) till regeringen. Regeringen bestående av dessa fyra politiska partier bildades på Luciadagen den 13 december 1939. Målet med denna så kallade "samlingsregering", var att till varje pris hålla Sverige utanför kriget.

En annan av anledningarna till att Socialdemokraterna frivilligt bjuder in motståndarpartier var att man till varje pris ville hålla de två kommunistiska partierna utanför makten.

Skärmklipp 2021-02-15 19.44.33.png

Aldrig har ett och samma politiska parti haft så stort inflytande som under just samlingsregeringens tid.

Dessa två kommunistiska partier var det prosovjetiska SKP, Sveriges Kommunistiska Parti (nu Vänsterpartiet) och Socialistiska Partiet. Dessa två partier hade en helt annan syn på bl.a. Ålands konflikten och Finska vinterkriget som brutit ut när det kommunistiskt styrda Sovjetunionen vid tidpunkten angriper Finland. Att man börjar samarbeta med motståndarpartier för att hålla ett tredje demokratiskt invalt parti utanför inflytande är något vi lär återkomma till lite längre fram innan denna artikel nått sitt slut...

Efter en mycket orolig tid våren 1940 då Adolf Hitler ockuperar Danmark och Norge samt att Sovjetunionen ockuperar vårt östra broderland Finland går svenska folket till val den 15 september 1940. Det är resultatet av detta val som sedan bestämmer hur samlingsregeringen under återstoden av kriget kommer att utformas. Man kan kort sagt säga att valet 1940 går helt i Socialdemokraternas favör. Man vinner nämligen valet hela 53,8 % av svenska folkets röster! Det är den högsta siffran ett svenskt politiskt parti någonsin fått i ett demokratiskt val! 53,8 %! (Ljudfil Per Albin igen)

 

"Socialdemokraterna hade de sex viktigaste och mest avgörande ministerposterna"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Sverige hade sedan 1866 haft en tvåkammarriksdag och detta system fanns kvar fram till 1971. Den bestod av Första kammaren och Andra kammaren. 

Andra kammaren var direktvald av de röstberättigade väljarna medan första kammaren valdes indirekt av ledamöterna i landets landsting och vissa större städer. På så vis ansågs att maktdelning och en inbyggd tröghet i systemet skapades för att förhindra förhastade beslut. 

Första kammaren var benämningen på den indirekt valda delen av riksdagen och man valdes för åttaåriga mandatperioder av respektive landsting och stadsfullmäktige som elektorskollegier (valkorporationer). Ledamöterna i landstingen och stadsfullmäktige var direkt valda av de röstberättigade. Under en stor del av det socialdemokratiska maktinnehavet 1932–1976 räddades partiet kvar vid makten tack vare sin starka ställning i första kammaren.

Vid valet 1940 fick Socialdemokraterna 209 riksdagsplatser (75 platser i första kammaren och 134 platser i andra kammaren), de övriga tre partierna i samlingsregeringen hade tillsammans 166 riksdagsplatser (73/93). Socialdemokraterna hade alltså 55,8% av riksdagsplatserna inom regeringen medan de tre borgerliga partierna stod för endast 44,2% av riksdagsplatserna.

Det är således inte konstigt att de tre borgliga partierna inte en endaste gång under kriget lyckades rösta ned ett beslut som Socialdemokraterna ville driva igenom. För hur kan ett parti med egen majoritet kunna bli nedröstat?

Faktum är att aldrig någonsin i svensk historia har ett enskilt parti haft så mycket oinskränkt makt som under just samlingsregeringen! Alltså under just den period socialister idag inte anser de hade något ansvar alls! Man hade hela 53,8% av rösterna och 56% av riksdagsplatserna, ändå skyller socialister -än idag- ifrån sig med: "...men det var ju en samlingsregering under kriget!" 

Skärmklipp 2022-02-03 14.52.45.gif

(75+134=209)

(34+42=76)

(24+28=52)

(15+23=38)

Fördelningen av riksdagsplatserna efter valet 1940 i första kammaren, andra kammaren och totalt var följande:

Socialdemokraterna:

Högerns Riksorg:

Bondeförbundet:

Folkpartiet:

Socialdemokraterna hade 134 av 228 mandat under samlingsregeringen vilket motsvarar 59% av mandaten

Därtill ska läggas att Socialdemokraterna hade de sex viktigaste och mest avgörande ministerposterna under samlingsregeringen såsom statsministerposten (Per Albin Hansson) , försvarsministerposten (Per Edvin Sköld), socialministerposten (Gustav Möller), finansministerposten (Ernst Wigforss) och handelsministerposten (Herman Eriksson) . Utrikesministerposten tilldelades diplomaten Christian Günther som rekommenderats av Socialdemokraten och landets tidigare statsminister Rickard Sandler när Christian arbetade som envoyé i Oslo.

 

Christian Günther var "partineutral" men när han ändå blev tvungen att skrivas in under ett parti, på grund av tekniska formaliteter, valde han Socialdemokraterna eftersom han själv sympatiserade och röstade på detta parti. Utåt sett var det viktigt att han hade en "partineutral" framtoning då han ofta kom att förhandla med utländska politiker och diplomater. Christian Günther fick dessutom hård kritik främst från de borgliga partierna då han, som så många andra Socialdemokrater vid tiden, ansågs alltför tyskvänlig.

Långt efter kriget framkom tydligt hur dessa sex män i möten och sammanträden förhandlade fram den svenska politiken under kriget utan andra partiers insyn eller medverkan. Ytterst få gånger var ministrar eller politiker från de tre borgerliga partierna med inledningsvis när politiken utformades. När ett förslag lades fram för samlingsregeringen var det redan genomdiskuterat och godkänt av dessa sex herrar. Det övriga tre partierna kunde göra var att rösta för eller emot förslaget. Röstade man emot vann ändå förslaget genom Socialdemokraternas överväldigande majoritet. Det är allmänt känt att Per Albin Hansson alltid fick sista ordet.

"Frasen blir den nyttiga idiotens bästa försvar"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

​Samlingsregeringen var således bara ett sätt för Socialdemokraterna att behålla makten, utestänga kommunisterna, visa upp en enad fasad utåt mot svenska folket och andra nationer men ändå ha möjligheten att skylla eventuella misstag på andra partier.

Och bluffen gick ju bevisligen hem, eftersom vissa fortfarande utropar den bortförklarande ursäkten: 

" ...men det var ju en samlingsregering under kriget!"

Och det är här det börjar bli lite konstigt. Varför vet "alla" att vi hade en samlingsregering under kriget?

Hur kommer det sig också att "alla" vet att samlingsregeringen bestod av fyra olika partier?

Men hur kommer det sig att ingen tycks veta hur mandatfördelningen inom samlingsregeringen såg ut? Kanske hittar vi svaret om man gör en snabb sökning på internet om samlingsregeringen.

Skärmklipp 2021-02-15 14.31.29.png

Per Albin Hansson såg till att alla de viktigaste ministerposterna under kriget hamnade hos ett och samma politiska parti under samlingsregeringen.

Det är lätt att hitta information om samlingsregeringen under kriget och vilka fyra partier som ingick i denna regeringen men det är mycket svårare att hitta information som avslöjar maktfördelningen. Kanske är detta inget vi svenskar ska lära oss. Ibland (ganska ofta faktiskt) är just okunskapen det bästa vapnet för Socialdemokraterna. "...men det var ju en samlingsregering under kriget!" blir då en mening som räcker för att döda debatten om den man debatterar med inte heller vet hur många mandat Socialdemokraterna egentligen hade under krigsåren.

 

Den utslitna frasen blir ett effektivt vapen att bortförklara eftergiftspolitiken Sverige gjorde åt Hitler under kriget. Frasen blir den nyttiga idiotens bästa försvar. "Alla" ska veta vi hade en samlingsregering under kriget men ingen ska veta detaljerna för då blir sanningen alltför besvärande för vissa partier. Ingen ska veta att Socialdemokraterna hade egen majoritet och därmed kunde köra över de övriga tre partiernas åsikter, vilket man också gjorde!

En av de mest kända politiska händelserna under kriget som belyser detta faktum och där borgarna faktiskt fick igenom sin vilja inträffade under midsommar 1940. Hitler hade angripit Sovjetunionen under kodnamnet "Operation Barbarossa" och strax därefter kom krav från Nazityskland att få transportera en hel krigsdivision -den så kallade Engelbrechtdivisionen- från Norge via svenska järnvägar till Finland. Kravet utlöste en politisk kris i Sverige som senare kom att kallas "Midsommarkrisen.

 

Huvuddelen av de tre borgliga partierna ville bifalla det tyska kravet medan Socialdemokraterna var emot. Då socialisterna var i klar majoritet röstades tyskarnas krav först ned. Problemet var att såväl kung Gustav V som statsminister Per Albin Hansson gick på de borgligas linje. Per Albin behövde då bara omvända några enstaka partikamrater för att pendeln skulle slå över åt andra hållet. Detta var den enda gånger de tre borgliga partierna fick igenom sin vilja under krigsåren men det berodde enbart på att Per Albin Hansson var av samma åsikt. 

 

Per Albin satt under hela kriget på en guldsits. Ville han få igenom Socialdemokraternas förslag satt man i majoritet och ville han få igenom de borgligas förslag behövde han bara omvända några få av sina egna partikamrater för att få majoritet åt andra hållet. Som sagt, Per Albin Hansson fick alltid sita ordet!

"Att socialister skulle avsäga sig makt till sina motståndare har aldrig inträffat!"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Det finns till och med de som -på fullt allvar- tycks tro att varje parti hade 25% av makten bara för att samlingsregeringen bestod av fyra partier! Att man alltså skulle dela upp makten lika mellan de fyra olika partierna.

I så fall skulle detta innebära att Socialdemokraterna frivilligt lämnade ifrån sig över hälften av sina mandat till sina främsta meningsmotståndare!

 

Det måste då sägas direkt: Att socialister frivilligt skulle avsäga sig makt till sina värsta politiska motståndare har aldrig inträffat och kommer aldrig inträffa. Varken i Sverige eller något annat land med socialistisk regim. Aldrig!

Dessutom hade denna 25% teori stridit mot de parlamentariska reglerna då den frångått de demokratiska valresultaten vilket i sin tur

Skärmklipp 2023-01-15 18.16.39.png

Aldrig i vår moderna historia har ett och samma politiska parti haft större makt i Sverige än under den period de idag hävdar de inte hade någon makt alls!

stridit mot vår grundlag. Den som på fullt allvar tror på 25%-fördelningen har nog en hel del att läsa på, även om man kanske måste försöka förstå detta desperata önsketänkande. 25%-fördelningen faller alltså på sin egen totala orimlighet.

Vid valet 1944 vinner åter Socialdemokraterna, nu med 46,7%. Under 1944 och 1945 blev det alltmer uppenbart att samtliga partier uppfattade regeringen som en tvångströja som blockerade för dem att föra en egen politisk linje. De borgliga partierna fick aldrig någon fördel av samlingsregeringen och krigsvindarna började vända för Hitler. Något militärt hot mot Sverige förelåg inte. Därför gick samlingsregeringen i graven en tid efter det att Tyskland kapitulerat. Den upphörde formellt att styra landet den 31 juli 1945, då var kriget i Europa över sedan en månad. Socialdemokraterna återtog hela makten och behöll den sedan under de kommande 31 åren, ända fram till 1976! (Ljudfil saml. tillbakaträdande)

Det är skrämmande hur mycket olika bortförklaringar det finns på Sveriges eftergiftspolitik under kriget. Lika skrämmande är att de som kommer med dessa bisarra bortförklaringar inte känner till detaljerna i sina egna ursäkter. Att de inte vet att under den tid som Socialdemokraterna hade som mest makt i Sveriges historia så vill de idag göra gällande att de inte hade någon makt alls! Är inte detta ett indirekt erkännande att hela vår eftergiftspolitik under kriget var ett enda stort misslyckande? För om allt vi gjorde under kriget verkligen var så fantastiskt bra, att vi på allvar verkligen var neutrala och alliansfria och inte stod på Hitlers sida skulle ju en socialdemokrat istället utbrista:  "- ...men det var ju faktiskt vi som bestämde!" Istället säger de indirekt: "...det var ju alla de andra som bestämde!"

Idag är det klarlagt att Per Albin Hansson och hans närmaste inre krets styrde Sverige med järnhand under de år vi idag tror att landets fyra största partier gemensamt fattade alla beslut i god demokratisk anda. Historien är full med exempel där Sverige under samlingsregeringens tid i själva verket var en socialistisk demokratur. Många av besluten som gällde till exempel permittenttrafiken eller ryssutlämningen så informerades inte ens de övriga tre partierna i regeringen. Många andra beslut till exempel om tyskmagasinen, dödskallekompaniet eller koncentrationslägren höll partiet hemligt för övriga regeringen och riksdagen. Under samlingsregeringens tid var Sverige precis allt annat än just samlat och demokratiskt.

 

Som vi tidigare nämnde skapades samlingsregeringen delvis för att Socialdemokraterna ville utestänga andra partier från inflytande. Inte mycket, om ens något, tycks ha förändrats sedan dess. Efter valet 2018 bildade partiet med partiledaren och statsministern Stefan Löfven i spetsen den så kallade JÖK-regeringen tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet för att utestänga då Sveriges tredje största parti från politiskt inflytande. För partiet finns bara två mål; 1-Ta makten, 2-Behålla makten. Då spelar det ingen roll i vilka ohederliga allianser man ingår bara man inte förlorar makten. 

Det tycks alltid vara Socialdemokraterna ära när något går bra men alltid andras fel när något går galet - även när man hade 53,8% av makten under samlingsregeringen eller när man som idag fortfarande skyller Sveriges katastrofala situation på alla andra partier. 

Socialdemokraterna tycks vara partiet som alltid tar åt sig äran för det positiva samtidigt som man aldrig tar ansvar för sina egna misstag. Ändå litar var tredje svensk på just detta förnekarparti! Man kan undra om det sovande folket någonsin kommer vakna ur sin socialistiska koma eller om man ständigt kommer yra i nattmössan om " ...men det var ju en samlingsregering under kriget!"

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

 

  Källa & Lästips :  

"Per Albin Hanssons anteckningar och dagböcker 1929-1946" (2011) av Ulf Larsson

"Per Albin- Vägen mot folkhemmet" (1985) av Anders Isaksson

"Per Albin och kriget" (1985) Alf W. Johansson

"Per Albin Hansson" (2012) av Niklas Ekdal

"Samlingsregeringen" av SHA-70 (LÄNK)

Resultatet av valet 1940:

Skärmklipp 2023-01-27 07_edited.jpg

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page