top of page

Händelser under kalla kriget:

Räddnings-incidenten.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
plane_su_24_241115_edited_edited.jpg

"Svenskarna visade anmärkningsvärt mod och stor professionalitet när de räddade de sovjetiska piloterna - som inte ens blev för­kylda."

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

Räddningen av två sovjetiska flygare 1991

De sista tio åren av det kalla kriget känne­tecknades av incidenter och ett starkt behov av korrekt underrättelseinformation för att avstyra våldsamma och potentiellt dödliga kon­frontationer. Men underrättelseverksamheten i kombination med incidentberedskap kunde även rädda människoliv, och inte bara på den svenska sidan.

"-Det brinner till höger, det brinner till vänster, vi hoppar!"

 

Tisdagen den 8 januari 1991, mitt under på­gående kris i Baltikum föranledd av balternas självständighetssträvanden, havererade ett sov­jetiskt attackflygplan av typen Su-24 "Fencer" mellan södra Gotland och den baltiska kusten nordväst om det lettiska samhället Pavilosta.

 

Enligt den sovjetiska haverirapporten hade uppdraget varit havsövervakning på en höjd av 900 meter och med en fart av 800 kilometer i timmen. Plötsligt hade det börjat brinna i höger motor och i stjärtpartiet. Branden gick inte att släcka och spred sig i flygplanet. De två sovjetiska flygarna, kapten Alexander Popov och navigatör Andrej Brjuchovetskij, ropade över radio ungefär följande:

 

"-Det brinner till höger, det brinner till vänster, vi hoppar!"

De två flygarna räddade sig sedan med fall­skärm. Därefter var de utlämnade till väder och vind på ett vinterkallt Östersjön. Rote­kamraten, en annan Su-24, kunde inget göra. Och vad värre var; deras egen flygräddning var osäker på exakt var haveriet hade ägt rum. Sov­jetiska flygplan skickades upp, men de genom­sökte fel område.

Dagen därpå, den 9 januari 1991, rappor­terade Gotlands Allehanda: "Det var vid 14-tiden på eftermiddagen som planet, en Su-24 Fencer, havererade.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Nödsignaler uppfat­tades i Sverige och en sjöräddningshelikopter ryckte ut på order av centrala flygräddningen."

Så långt stämde tidningsnotisen. Nöd­signaler hade uppfattats i Sverige och en sjö­räddningshelikopter hade ryckt ut. Besättning­en bestod av helikopterpilot Börje Adetorp, helikopterpilot Rolf Melander, navigatör Lars Flemström, färdmekaniker Håkan Ejderbrand och värnpliktige ytbärgaren Rickard Olsson.

 

Besättningens arbetsuppgifter har beskrivits så att medan en av helikopterpiloterna var besättningschef leddes uppdraget vid navige­ring av navigatören och vid vinschoperationer av färdmekanikern. Det var en erfaren besätt­ning; exempelvis Lars Flemström hade tjänst­gjort sedan 1967 och när han gick i pension 1998 hade han genomfört 423 räddningsupp­drag. Även de två helikopterpiloterna var mycket erfarna.

En av FRA:s stationer hade följt det sovjetiska flygplanets färd ända fram till haveriögonblicket. Planets nödsändare fungerade och signalspanaren kunde pejla nödsändarens läge. FRA kontaktade Sjöbevak­ningscentralen i Visby, som i sin tur meddelade flygräddningen koordinaterna för haveriet. Därmed visste besättningen på flygvapnets räddningshelikopter var den skulle leta.

"Räddningshelikoptern hittade de två sovjetiska flygarna i var sin gummiflotte"

 

Flygräddningen tillhörde försvarsmakten och hade formellt som huvuduppgift att söka efter och rädda flygvapenpersonal vid even­tuella haverier. Då flygvapnet hade en incident-­rote i beredskap för uppdrag över Östersjön hade man därför alltid en timmes startbered­skap på de räddningshelikoptrar som kunde komma i fråga för att hjälpa till.

 

Räddnings­helikoptrar var av detta skäl baserade bland annat på F 17 i Ronneby och Visby flygplats. De hade beredskap för och togs under det kalla kriget ofta i anspråk även vid civil räddnings­tjänst, främst av Sjöfartsverket, polisen, sjuk­vården och brandförsvaret. Klockan 14.05 hade larmet gått i Visby, och kort därefter lyfte en räddningshelikopter av typen Hkp 4 (Boeing Vertol 107) från F 17 i Ronneby. Efter uppdraget skrev besättningen på räddningshelikoptern följande notering i dagboken:

"91-01-08 Ade, Mel, Fl, Ejd, Rickard Olsson. Q 91. Larm Cefyl 1408. SOVJETISK FENCER havererat i läge: FM 1255. Start 1415. Fick ledning av Geten, 256,85 FM + transitering av KBV 583 som låg i väntläge Hoburgen. Pro­blem tidvis med kortvågen. Fick varning från Geten och sedan ögonkontakt med Sovjetisk IL38 (500 m höjd) under anflygningen. Fick kontakt på SÖK-75 men mycket störning på 121,5 (rysk trafik) gjorde pejling på nödsändaren osäker. Begärde radiotystnad på 121,5  (engelska) under 10 min så vi kunde pejla, vilket tidvis åtlyddes. Fick kontakt med nöd­bloss på kort avstånd, och fick kontakt med en man i enmansflotte kl 1453.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Vinschade i pos: N 5647,8, E 2021,1. Kunde efter vissa problem klara ut att dom flugit på 200 grader och att han hoppat sist. Sökte på 020 grader avstånd 15 km och vände, Fick kontakt med den andre mannen c:a 1000 m NE om den första liv­båten, (han sköt nödsignal) Var klara 15.20. Begärde upp polis + ambulans till hangaren. Under återflygningen fick den ena prata med sina landsmän på 121,5. Landning Visby 16,15. Bjöd på fika innan polis tog över. Flygtid 2 tim /Mel"

Den svenska räddningshelikoptern hittade följaktligen de två sovjetiska flygarna i var sin gummiflotte, först Brjuchovetskij och sedan Popov. Sjön var grov och det var svårt att se dem. Dessutom började det bli mörkt. Båda flygarna hade lyckligtvis klarat sig utan skador och de kom fram till Visby omkring klockan 16.30. De kunde inte engelska så möjlig­heterna till samtal var ytterst begränsade innan de nått Visby.

Där tog polisen emot och de två sovjetiska flygarna fick nödfallsvisum. Redan vid åttatiden på kvällen sattes de två på ett flygplan till Stockholm där de möttes av representanter för den sovjetiska ambassaden. De mottogs även av försvarsminister Roine Carlsson som dagen därpå bjöd de två flygarna på lunch, konjak och en utflykt i Stockholm. Medan flygarna ännu befann sig i Visby kalla­des en rysktalande signalspanare från FRA dit för att man skulle kunna kommunicera med flygarna. De insåg nog att de inte bara mötte polis utan även militär personal men det är föga sannolikt att de misstänkte att de hade med en signalspanare att göra.

"Helikopter­besättning belönades hos den sovjetiske ambassadören"

 

Vid Fst/Und arbetade på den här tiden Christer Lokind som då gick omlott med Ingemar Hallkvist som chef för flygenheten, Fst/Und, och skulle efterträda honom. Den som informerade Lokind om händelsen var Christer Wallin, Militärkommando Gotland (MKG/Undsäk).

 

Lokind flög omgående till Visby. Där hade personal från den sovjetiska ambassaden redan hämtat de båda flygarna. Lokind studerade flygarnas utrustning och andra tillhörigheter. Han noterade bland annat att båda hade haft pistoler i axelhölster samt ammunition liggande i overallfickorna.

Den sovjetiska sjöräddningen hade visat sig vara dåligt förberedd för att assistera. Man hade som sagt skickat upp flygplan men de hade genomsökt fel område. Dessutom upp­stod kommunikationssvårigheter mellan den ryska och svenska sjöräddningen när man skulle samtala på engelska.

 

Det framkom även av räddningsrapporten att besättningen på den svenska räddningshelikoptern till sist hade varit tvungen att be den sovjetiska motparten att inte störa kommunikationerna på nödkanalen, vilket också respekterades.

När de sovjetiska flygarna väl var ombord på den svenska rädd­nings-

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

helikoptern gavs de tillfälle att anropa den sovjetiska sjöräddningen för att berätta att de var räddade och på väg till Visby.Räddningen uppmärksammades även i sovje­tiska medier. Izvestija meddelade den 9 januari 1991 att haveriet hade ägt rum klockan 16.05 Moskvatid, det vill säga samma tid som larmet gick i Visby och gav även i övrigt samma infor­mation som de svenska medierna.

FRA:s signalspaning räddade ryssarna Den lyckligt genomförda räddningsaktionen fick en högtidlig avslutning. En dryg månad senare kunde Dagens Nyheter den 22 feb­ruari 1991 rapportera: "Hjältar belönades". Tidningen fortsatte: "Den svenska helikopter­besättning som tidigare i år räddade två sovje­tiska stridspiloter belönades på torsdagen hos den sovjetiske ambassadören."

Mycket riktigt. Ambassadör Nikolaj Uspen­skij och militärattache Georgij Demurin av­tackade under högtidliga former den svenska helikopterbesättningen för den modiga insat­sen. Som belöning fick besättningsmännen varsin bok om den sovjetiska flottan, en marin vimpel och en klocka.

Vad varken ambassadör Uspenskij eller militärattache Demurin visste var att utan FRA:s hjälp vid lägesbestämningen skulle de två sovjetiska flygarna knappast ha kunnat räddas av svensk sjöräddning och förmodligen inte heller i tid av sovjetisk. Den svenska helikopterbesättningen avtackades även under något mindre högtidliga former.

 

Försvarsminister Roine Carlsson ringde upp och sade att han skulle råka vara på Bromma flygplats mellan två resor sam­tidigt som helikopter-besättningen kom dit och bjöd dem då helt informellt på termoskaffe och en påse wienerbröd som tack för den lyckade räddningsinsatsen.

Alexander Popov och Andrej Brjuchovetskij återvände till Sovjetunionen som senare samma år skulle komma att upplösas. Båda överfördes då till det ryska flygvapnet. År 1992 belönades de med diplom och stipendium av Fonden för flygsäkerhet i Sovjetunionen för sitt korrekta agerande under haveriet.

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

  Källa & Lästips:  

"Hemligstämplat" (2020) av Michael Fredholm

"Svenskt flyg under kalla kriget" (2016)

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page