top of page

Snart är vi en minoritet!
Hur gör vi då?

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
11.jpg
Stämpel5.gif

-Nej, det är inte konspirationsteorier!

Det är SCB´s egen statistik och enkel matematik!

Att Sverige genomgår kraftiga demografiska förändringar är ingen hemlighet.

Invandrarna i landet utgör nu 3 miljoner. Andelen är 29% och ökningstakten 60% sedan år 2000. Med nuvarande förändringstakt kommer halva befolkningen bestå av nyligen invandrade inom tjugo år. -Nej, det är inte konspirationsteorier! Det är SCB´s egen statistik och ren matematik! Vad som däremot är en konspiration är hur den pågående demografiomvandlingen behandlas i media. Siffrorna göms. Eller är för låga. 

 

Till exempel cirkulerar en uppskattning, att icke-svenska skolbarn utgör 25% av eleverna. Det är redan det en hög siffra, men den gäller bara första generationen invandrare. Från 2003 bytte SCB definition, med en utländsk förälder räknas man numera som ursprungssvensk. Sällan förs heller de som föds av två utländska föräldrar till gruppen invandrare. Antalet människor i Sverige som lever i en annan kultur och som ofta har svårigheter eller inte vill integreras underskattas därmed grovt – och medvetet!

"Om tjugo år kan vi därför räkna med att två miljoner fler muslimer har immigrerat hit"

Totalen är närmast okänd. För hur många vet att invandrarna i Sverige nu tangerar 3 miljoner? Motsvarande nästan 30%? Under 2000-talet har ökningen varit över 1,3 miljoner, medan antalet ’gammelsvenskar’ har minskat. Den utländska befolkningen har ökat med 84% under samma tid och andelen invandrare har ökat, från 18% till 29%. Det vill säga med 60%.

 

En lika snabb procentuell ökning under de kommande 18 åren innebär att nysvenskarna – rent matematiskt – i stort sett är ikapp: 46% av totalen. Om vi räknar med hälften av gruppen med en svensk förälder. Väljer vi att behålla SCB-definitionen från 2003 så är de i majoritet redan innan dess.

Allt talar också för att trenden står sig. Här är tre skäl till detta:

1. Immigrationen fortsätter att öka med en årstakt av ca 100-150 000 personer.

2. Svenskarna utvandrar i allt högre utsträckning.

3. Medan svenskarna föder allt färre barn – gruppen med två föräldrar födda i Sverige har minskat med 140 000 sedan 2000 – så är invandrarna

a) betydligt mer fertila och

b) föder betydligt tidigare.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Reproduktionstakten är av mycket större betydelse än de flesta inser. Som räkneexempel: en svensk nyfödd flicka kan om ett sekel förväntas ha åtta ättlingar i en tredje generation. Med fembarnskullar vart 25:e år har man efter lika lång tid hunnit med en fjärde generation, som då består av 54 = 625 ättlingar.

Efter 25 år till är man i nästa generation 3125 stycken, medan nästa ’svenska’ generation ännu inte är född, men denna nya generation räknas alltså inte, inte ens generation två. Och under de närmaste tjugo åren tillkommer den första generationen född i Sverige av två sk "svenska" föräldrar, men där båda har utländsk härkomst.

I SCB-statistiken kommer den räknas som "helsvensk". Upplagt för ännu en statistisk synvilla alltså; talen har hittills varit små, men kommer öka dramatiskt under de närmaste tio åren för att sedan explodera enligt ovan.

 

Asexualitet och flerbarnsskam: ett kollektivt självmord

Den låga svenska nativiteten i sin tur, beror dels på att vi åldras så att allt färre är i produktiv ålder. Men också på livsstilstrender där asexualitet och könsbyten ökar kraftigt. Sedan ca 2010 pekar siffrorna för dem som vill byta kön rakt upp. Krypskyttet mot kärnfamiljen har pågått i decennier. Vi ska nu även känna ’flerbarnsskam’ av klimatskäl. Och så #metoo-drevet förstås, en del i det könskrig som får effekten att könen alieneras från varandra.  

Muslimerna – ingen räknar dem

Alla invandrare är förstås inte muslimer. Men det är ju dessa som ’högerextremisterna’ är rädda för. Så hur står det till med dem? SCB för inte ens statistik baserad på trostillhörighet. Med ett så statistiskt välanalyserat folk som det svenska är detta undantag sannerligen mystiskt.

-Konspirationsteori? -Ja, välj själv – ’ovidkommande’ eller politiskt känsligt?

Uppskattningar av antalet muslimer har gjort som varierar mellan 400-800 000 och den högre siffran, gjord av en amerikansk organisation, har kritiserats hårt. Ändå är den troligen avsevärt för låg. Tittar vi på antal invandrade från muslimska ursprungsländer så uppgår dessa nu till ganska exakt 1,3 miljoner. En ökning med 80 000 från föregående år – dvs lejonparten av alla som kommer hit. Vissa av dessa är förvisso yazidier, assyrier, druser och kristna, men de uppvägs helt eller delvis av muslimer som kommit hit via andra länder samt svenska konvertiter. 

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

 

4-5 miljoner muslimer i Sverige inom tjugo år

Muslimer har dessutom både den högsta nativiteten och den lägsta snittåldern för nyblivna mödrar av alla grupper. Om tjugo år kan vi därför räkna med att två miljoner fler muslimer har immigrerat hit, och att deras barn ökat med kanske så mycket som två miljoner till. Muslimerna kommer då sammantaget vara den klart största sammansatta befolkningsgruppen efter oss ’gammelsvenskar’. En reaktion som innebär att vi stänger gränserna kommer sakta ner förändringen, men bara med repatriering kan situationen undvikas på sikt. Och det kan gå ännu snabbare också. Libanesisk situation väntar Sverige

Det är alltså en libanesisk situation vi kan befara inom mindre än två decennier. Hur ska det gå då? Bidragstagare kan inte försörja varandra och arbetsföra ’gammelsvenskar’ lär till följd av åldrande och emigration vara betydligt färre. Staten kommer för att undvika totalt haveri göra allt för att undvika att de ’närande’ flyr. Det gör man enklast genom att sänka våra kapitalvärden (fastigheter) och sjunkande valuta, så att vi rent praktiskt har en otillräcklig förmögenhet för att kunna leva drägligt utomlands. Man diskuterar redan dessutom exitskatter. 

Två ödesval kvar: 2026 och 2030!

Den som lägger samman två och två kan bli skräckslagen för mindre. I praktiken har vi två val på oss 2026 och 2030, att sätta ned foten om detta. Lika dramatiska förändringar som pågår demografiskt krävs i så fall avseende de politiska partiernas ståndpunkter. För hur många partier kräver idag ett totalstopp av immigration? Och hur många vill driva repatrieringsfrågan...?

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page