Det svenska krigsskadeståndet.

concrete-taupe.jpg
Berlin in 1945 4.jpg
Stämpel9.gif

"Mellan 1949 och 1999, betalade Sverige ett krigsskadestånd på 2,5 miljarder US-dollar!

- allt hemligstämplades"

Sk%C3%A4rmklipp%202021-01-27%2019.10_edi

Sedan krigets slut har det cirkulerat ihärdiga rykten att Sverige, som under Socialdemokraternas styre stod på Adolf Hitler och Nazitysklands sida före och under kriget, tvingades betala ett enormt krigsskadestånd till segermakterna. Ett erkännande av sin skuld i kriget. Ett indirekt erkännande att man ställt sig på helt fel sida av historien. Vad är sant och vad är rykten?

Lyssna:Krigsskadeståndet
00:00 / 1:00:30

 

 

Vi kan redan nu avslöja att Sverige tvingades betala ett enormt krigsskadestånd men socialdemokraterna var mycket skickliga förhandlare. Offren för kriget fick aldrig sina pengar och krigsskadeståndet förtäcktes istället som ”frivilliga donationer” till FN. Socialdemokraterna lyckades förvandla vår skuld som icke stridande part till en moralisk supermakt, ett föredöme för hela mänskligheten! Något skamfyllt hemlighölls och förvandlades istället till något att vinna folkets röster och förtroende med. Det trygga svenska folkhemmet och den svenska modellen bygger alltså på en ren lögn, allt signerad Socialdemokraterna!

Detta är historien om det svenska krigsskadeståndet Du inte bör känna till!

 

När kriget var slut återtog Socialdemokraterna ensamt makten (vilket man haft under hela samlingsregeringen med valresultatet 53,8% vid 1940 års val) och skulle nu bygga det moderna socialistiska mönstersamhället – "Det Svenska Folkhemmet!". Det var då av yttersta vikt att behålla makten med alla till buds stående medel. För att vinna folkets förtroende var moral och föredöme nu plötsligt den främsta ledstjärnan. Alla spår av den sanna historien före och under de mörka krigsåren skulle till varje pris sopas under mattan. Allt samarbete med nazisterna under kriget skulle förnekas och mörkläggas. Vår indirekta inblandning i kriget skulle tigas ihjäl och att vi faktiskt var en av krigets förlorarstater fick aldrig nämnas. Folket skulle indoktrineras tro vi hela tiden varit ett ”neutralt” litet fredsälskande land som tog avstånd från diktaturer och som alltid varit en naturlig del av Västeuropas demokratier.

Dessutom var vi efter kriget plötsligt alltid solidariska och generösa med enorma bidrag till bl.a. FN för återuppbyggnaden av ett sönderbombat Europa. Som grädde på moset hostade vi upp enorma summor pengar till diverse välgörande projekt i syfte att visa oss medmänskliga med de krigsdrabbade länderna som under kriget fastnat i nazismens onda klor. Sverige ville framstå som en moralisk supermakt. Världens förnämsta föredöme #1 som hela världen skulle se upp till. Sverige var helt enkelt fantastiskt!

…men hur var det egentligen? …vad var skälet till denna plötsliga kovändning? …vad var orsaken till alla generösa bidrag och utbetalningar till allt och alla? …låg det något helt annat bakom denna dolda agenda som den socialistiska regimen inte har berättat för oss svenska medborgare...?

" -Socialdemokraterna accepterade under inga omständigheter ordet "krigsskadestånd” 

 

Frivilliga donationer.

När krutröken lagt sig efter andra världskriget samlades segermakterna i den så kallade Potsdamkonferensen 1945 och i de efterkommande Washington-förhandlingarna 1946 där det nya Europas riktlinjer bestämdes. Det var under dessa förhandlingar i Washington med Storbritannien och USA 1946 som Sverige tvingades skriva under ett avtal om ett krigsskadestånd samt lova att man skulle återlämna allt det rövade guld (1) vi fick som betalning av tyskarna för vår handel med Nazityskland. Guld nazisterna stulit från judarna och som delvis innehöll nedsmälta smycken och tandguld från mördade judar från koncentrationslägren. 

USA/ Storbritannien ville bara Sverige skulle betala och återbetala sin skuld i kriget och var  ganska ointresserade av specifika ordval i det finstilta. För Sveriges del var det precis tvärt om. De ekonomiska kraven var inget större problem bara ordvalen och det finstilta i avtalstexten var finslipat till ren perfektionism. 

Under Washingtonhandlingarna accepterade Socialdemokraterna under inga omständigheter ordet ”krigsskadestånd” eftersom krig är en väpnad konflikt och något sådant var Sverige aldrig inblandad i. Inte heller benämningen "skadestånd" fick användas eftersom man ansåg att Sverige inte hade någon skuld i kriget man inte aktivt deltagit i och därmed inte var skyldiga någon något. Sverige hade dock några små motkrav under Washington­förhandlingarna som man var mycket noga och tydliga med. Krav man under inga omständigheter gav vika efter: 

1: Ordet "krigsskadestånd" skulle istället benämnas "frivillig donation".

2: Sverige skulle erkännas som en neutral nation under kriget.

3: Dokumenten från Washington­förhandlingarna skulle hemligstämplas.

Dessa tre punkter var ett krav om förhandlingarna inte skulle stranda. Krav som Socialdemokraterna till slut fick igenom. De vid tiden krigströtta länderna USA och Storbritanniens gick med på ordformuleringarna som man kanske inte ansåg var av direkt primär betydelse och därmed inte så viktiga för slutresultatet men för Sveriges del skulle dessa små ordval i den finstilta texten få avgörande konsekvenser för årtionden framöver.

L_to_R,_British_Prime_Minister_Winston_C

POTSDAMKONFERENSEN.

En klassisk bild från konferensen 1945. För första och sista gången tillsammans: Winston Chuchill (UK), Harry Truman (USA), och Joseph Stalin (Sovjetunionen)

Skärmklipp 2020-12-07 14.46.09.png

De skulle faktiskt få direkt avgörande betydelse för Sverige och  Socialdemokraternas framtid! Med facit i hand skulle Sverige gå segrande ur konferensrummet och det skulle ta några år innan USA/ Storbritannien insåg att de blivit totalt grundlurade...

Socialdemokraterna krävde vår betalning skulle gå under termen ”frivillig donation”. Att gå från ”krigsskadestånd” till ”frivillig donation” är att gå från skamfylld skuld till ett moraliskt föredöme – en enorm skillnad för Sverige, men totalt oviktigt för segermakterna. Inte för att försöka lura segermakterna, de visste naturligtvis sanningen, utan för att lura sitt eget folk och därmed säkerställa makten över Sveriges framtid. Att vi sedan "råkade" stå på Adolf Hitler och nazisternas sida under kriget var förvisso lite olyckligt men nödvändigt för att inte bli indragna i kriget. Att erkänna ett "krigsskadestånd" var att erkänna att man stod på Hitlers förlorarsida. Detta var uteslutet! 

" -Krigsskadeståndet förtäcktes istället som ”frivilliga donationer” till FN."

 

ACC §5

 

Den 8 maj 1945 kapitulerade Tyskland villkorslöst. Andra världskriget i Europa var över! Från slutet av juli till början av augusti träffades Sovjetunionens Josef Stalin, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill och USA:s president Harry Truman i Potsdam utanför Berlin i vad som i efterhand blivit känt som Potsdamfördraget som stipulerade hur Tyskland och alla dess tillgångar skulle fördelas och hur återuppbyggnaden av Europa skulle gå till. Det var inget fredsavtal men det gav de allierade kontroll över Tyskland genom ett organ som gavs namnet Allied Control Council – ACC 

Den 11 februari 1946 informerade USA:s ambassad i Sverige den svenska regeringen om ACC §5. En lag som gav de allierade "kontroll över samtliga tyska tillgångar i utlandet” och bjöd in en delegation för att diskutera dess tillämpning i Sverige. Sverige uttryckte allvarliga invändningar över de allierades rätt till dessa tillgångar. När segrarna i andra världskriget visar Tysklands ovillkorliga kapitulation, en kapitulation som tyskarna skrivit under och som alltså betyder att de allierade får göra precis vad de vill med Tyskland och allt Tyskland äger, reserverar sig plötsligt det lilla ”neutrala” Sverige och ryter ifrån: "Vänta lite här nu! Inte ovillkorlig! Tyskland kanske har kapitulerat men vi godtar inte kapitulationen. I alla fall inte villkorslöst!”

ALLIED CONTROL COUNCIL. 

– ACC (Ibland även kallat: Allied Control Authority).

Skärmklipp 2020-12-07 14.46.17.png

I ett telegram hem till USA skriver den amerikanska ambassaden att svenskarna påstod att frågan skulle behöva röstas om i riksdagen och att den där med största sannolikhet skulle röstas ner och att det var: "...baserat på övertygelsen om att de allierades krav inte var giltigt enligt internationell lag och ett brott mot den privata äganderätten..." Samma socialdemokratiska regering som struntade i de tyska och svenska judarnas privata äganderätt under ariseringen (2), de nazityska raslagarna Socialdemokraterna införde i Sverige 1933, var nu plötsligt Sverige beredd ta upp kampen för tyskarnas äganderätt gentemot de allierade! Inte ens när Hitler tagit sitt liv, när kriget var över och Tyskland kapitulerat villkorslöst, så vägrade Sverige erkänna sin skuld i kriget och mot judarnas egendom!

 

Det lilla ”neutrala” landet Sverige, som under hela kriget påstått sig vara livrädda för Tyskland vågar plötsligt ryta till mot de samlade segermakternas krav. Dessutom hade svenskarna mage att begära att svenska tillgångar i USA, som frusits under kriget eftersom Sverige var på Nazitysklands sida -alltså USA´s fiendes sida- skulle avfrysas innan Washington­förhandlingarna och att Sverige fick inspektera alla sina tillgångar i Tyskland. De allierade vägrade...

 "Vi var en icke vapenstridande provins av Det Tredje Riket och därför var Sverige också en förlorade part i andra världskriget"

 

Den nazityska ekonomiska provinsen.

Dokumentet från det amerikanska utrikesdepartementet om det svenska krigsskadeståndet är inte särskilt fördömande. Man får därför förlåta att de skriver att Sverige lyckades undvika att bli en "tysk ekonomisk provins" eftersom de inte visste att var femte krona av Sveriges utrikeshandel redan innan kriget var med Tyskland. Eller att Sverige bröt sitt löfte till engelsmännen om att hålla exporten till Tyskland under 1938 års nivåer. Eller att ariseringspolitiken (raslagarna) genomfördes även i Sverige. Eller att vi införde censur mot negativa artiklar om nazismen (3). Eller… 

-Ja, listan kan tyvärr göras oändligt lång! Om Sverige lyckades undvika att bli en "tysk ekonomisk provins" så var det bara för att det redan var en!

Vad de allierade visste är ändå förvånansvärt mycket. Tillräckligt för att kunna konstatera att Sveriges strategi för att förhindra en tysk invasion var att "offra en del av sin självständighet och göra betydande eftergifter till Tyskland." Det är märkligt att ge upp innan man blivit ockuperad i syfte att slippa bli ockuperad. Underligare är att Sverige gav upp innan något militärt hot ens förelåg. 

 

De allierade tyckte inte att Sverige hade gjorde tillräckligt för att stå emot tyska krav på eftergifter. Man ansåg att Sverige helt stod på Nazitysklands sida i kriget. En icke vapenstridande provins av Det Tredje Riket och därför var Sverige också en förlorade part i andra världskriget. De skriver bland annat om permittenttrafiken. (4) Att Sverige tillät fullt utrustade tyska trupper och krigsmateriel korsa det ”neutrala” Sverige mellan Finland och Norge. Sammanlagt var det 250 000 resor av 2,1 miljoner tyska soldater och 250 000 ton utrustning som transporterades genom det ”neutrala” Sverige.

De konstaterar också att Sverige lät tyskarna segla genom svenska vatten och till och med upplät marineskort åt dem genom svenska minfält (5) samt att kurirflyg kunde använda sig av svenskt luftrum. Till skillnad från Sverige har amerikanerna ingenting att dölja i sin utredning. De behöver inte brottas med en mörkläggning. I just den här frågan är deras egna arkiv alltså intakta.

tåg-med-soldater-1024x640.webp

DET NEUTRALA SVERIGE

...tillät Nazityskland transportera 2,1 miljoner tyska soldater och en hel krigsdivision genom det "neutrala" Sverige.

Skärmklipp 2020-10-06 10.20.16.png

I mars 1946 ansåg sig de allierade dels ha tillräckligt god information om hur mycket och vilka tyska tillgångar som fanns i Sverige och dels ha formulerat en tillräckligt bra strategi för att kalla svenskarna till Washington och förhandlingar. Allt hängde nu på deras försvar av ACC §5. De hoppades alltså att tyskarnas ovillkorliga kapitulation skulle räcka för att ge dem makten över Tyskland inklusive all makt som innehafts av den tyska regeringen och alla dess tillgångar både utrikes och inrikes.

Sverige hade redan ett system på plats för att utreda frågan om tyska egendomar. Man hade i februari 1945 inventerat alla tyska tillgångar i Sverige och upprättat en speciell myndighet just för detta ändamål. Den myndigheten kom att kallas Flyktkapitalbyrån och lydde under Emil Sandström. Åsikterna gick isär om hur medlen från försäljningen av de här tillgångarna skulle fördelas. Svenskarna hävdade med en dåres envishet att tillgångarna tillhörde tyska privatpersoner och inte den tyska staten.

"Texten i det finstilta blev -med facit i hand- socialdemokraternas räddning"

 

Washingtonförhandlingarna.

Hade de allierade varit lika listiga som svenskarna hade de påpekat att de tagit över efter Adolf Hitler, som inte behövde respektera tyskars privata ägande om han så önskade eftersom han var Tysklands diktator. Men eftersom de inte ville vara en lika dålig regering som den de nyss hade besegrat, utan avsåg att återställa Tyskland till demokrati, försökte de istället hävda att de hade papper på att de hade rätten på sin sida. Svenskarna fortsatte bara hävda att vem som än efterträdde Hitlerregimen så hade de inte någon rätt över tyska individers tillgångar i Sverige. Svenskarnas envishet hotade att utsätta dem för de allierades misstankar.

Förhandlingarna mellan de allierade och Sverige pågick i Washington mellan maj och juli 1946 och konferensen öppnades av kanslirådet William Clayton som inledde med ett uttalande som klargjorde att det inte fanns några som helst intentioner i diskussionerna att kritisera Sveriges ”neutralitetspolitik” under kriget. Istället manade han delegaterna att fokusera på de större frågorna nämligen "kraven från aggressionskrigets oskyldiga offer på kompensation från aggressornationens tillgångar". Alltså ett krigsskadestånd!

 

USA, England och Frankrike hade skickat var sin representant. För Sveriges del stod för mycket på spel för att överlåta något så här viktigt åt någon annan än Emil Sandström, ordförande och chef för Flyktkapitalbyrån och framför allt: en mycket skicklig förhandlare och lojal mot socialdemokratin.

De allierade, som med gemensamma ansträngningar hade besegrat den mäktigaste arme som världen dittills skådat på slagfältet, skulle nu möta svenskarna på deras val av lagfält; ett konferensrum! Det skulle visa sig svårare i längden än ett riktigt slagfält. På riktiga slagfält händer det saker, det är action. Men det är ingenting mot den olidliga pina som du utsätts för i ett konferensrum där minuterna långsamt tickar förbi medan du och de andra deltagarna är böjda över ordval och paragrafer i en stilla bön om att nå resultat så att förhandlingarna kan avslutas och du får gå hem.

Vi måste också ha i åtanke att segermakterna var krigströtta efter år av krig. De ville bara att Sverige skulle betala sin del av krigsskulden och ansåg det finstilta i texten ganska ointressant. För svenskarna var det omvänt. Pengarna var inget problem men dokumentets utformning var extremt viktigt. Det finstilta i dokumentet skulle också få avgörande konsekvenser för all framtid. Texten och utformningen i det finstilta kanske blev -med facit i hand- socialdemokraternas räddning. Man lyckades utforma ordval, kryphål och undantag överallt i avtalet.

Emil_Sandström_(1886-1962).jpg

EMIL SANDSTRÖM. (1886-1962)

Domare vid Permanenta skilje-domstolen i Haag, ordförande i Internationella Röda korsets kommitté och chef för Flyktkapitalbyrån. Skrev under det svenska krigsskadeståndet.

Skärmklipp 2020-10-06 10.21.52.png

Dokumenten, som Sverige också krävde skulle hemligstämplas, blev till slut så invecklade och krångliga att ingen kunde tyda dem. Vad man än krävde av Sverige fanns alltid ett kryphål där Sverige drog det längsta strået. Det skulle ta några år innan segermakterna insåg att de blivit ganska grundlurade av det ”neutrala” Sverige. Visst betalde Sverige ut ett krigsskadestånd i form av  ”frivilliga donationer” men pengarna hamnade aldrig till de som skulle haft dem. Sverige fortsatte hävda att enligt internationell lag var det Sverige, inte ACC, som hade rätt att avgöra hur tillgångarna skulle likvideras i Sverige. Britterna ville trycka på att Sverige hade en moralisk plikt att hjälpa till i återuppbyggnaden av Europa eftersom Sverige stod på förloraren Hitlers sida under kriget och britterna lyckades få med sig USA på den linjen.

Lustigt nog räknades svenskarnas inrättande av Flyktkapitalbyrån till svenskarnas fördel. Det sågs som en välvillig gest. Sverige hade nu också ansökt om medlemskap i FN vilket de allierade också tyckte skulle vägas till vår fördel. Den motvilja mot medlemskap i FN som socialdemokraterna i allmänhet och statsminister Per Albin Hansson i synnerhet givit uttryck för, mindre än ett år tidigare, var nu plötsligt som bortblåst. FN skulle nämligen bli den nödvändiga ”tvättmaskin” som förvandlade Sveriges krigsskadestånd till ”frivilliga donationer”. Förhandlingarna avslutades den 3 juli 1946, men slutgiltig överenskommelse fördröjdes. Det slutgiltiga avtalet om krigsskadeståndet var inte helt färdiga förrän 1955 – alltså 9 år senare! Gång på gång krävde Sverige att få ändra i avtalstextens utformning...

Det fanns också de inom den amerikanska administrationen som var kritiska mot hur USA:s förhandlare Seymour Rubin hade "lyckats" under Washingtonförhandlingarna. Kritikerna identifierade tre av problemen med avtalet för deras del:

*  För det första var det så komplicerat att det var omöjligt att sammanfatta.

*  För det andra så innehöll avtalet Sveriges vägran att erkänna ACC-§5. Den lag som den allierade segern vilade på och som en stor del av deras makt rättfärdigades av. 

*  För det tredje noterade amerikanerna att avtalet också fastslog att de 150 miljoner som de lovat att ge till de allierade som en ”frivillig donation” skulle förvaras åt tyskarna i Sveriges Riksbank vilket innebar att när pengarna användes för att köpa varor åt tyskarna så gynnade det dem själva. Dessutom var de 75 miljoner som skulle gå till återuppbyggnaden av Europa också en "frivillig donation" som svenskarna själva kunde välja hur den skulle fördelas.

Där förhandlingarna gick smidigt visade sig det praktisk genomförandet av avtalet svårt och stridsfyllt. Svenskarna betalade till sin heder snabbt ut pengarna till Förintelsens offer. Britterna fick sin del snabbt men amerikaner fick sin del i form av varor från Sverige de första åren. En del av fransmännens andel frös svenskarna in för att senare överlämna till en tysk (!) bank.

36471653120_20874946ce_c.jpg

FÖRENTA NATIONERNA.

FN bildades i oktober 1945 men Socialdemokraterna i allmänhet och Per-Albin Hansson i synnerhet var kallsinniga till ett medlemskap. Allt förändrades i ett slag efter Washingtonförhandlingarna. där man gjorde FN till den nödvändiga "tvättmaskin" som förvandlade det svenska krigsskadeståndet till en "frivillig donation"

Skärmklipp 2020-10-06 10.22.19.png

"...dessutom krävde Socialdemokraterna att vår krigsskuld skulle betalas av segermakterna!"

Krigsskadeståndsbeloppet

Av de uppskattningsvis 378 miljoner kronor (ca 100 miljoner $US i 1946 år penningvärde) i tyska tillgångar i Sverige gick Sverige till slut med på att bara återbetala två tredjedelar till de allierade. Fördelningen av dessa pengar, 275 miljoner kronor, som svenskarna krävde skulle kallas "frivilliga donationer", såg ut som följer:

- 150 miljoner till Tyskland för att förhindra oro, sjukdomsspridning och för att köpa in livsnödvändiga varor;

- 75 miljoner som separat åtgärd till återuppbyggnaden av de allierade och ockuperade länder;

- 50 miljoner till rehabilitering och för att hitta nya hemländer åt de av nazisternas offer som överlevde men inte kunde/fick återvända till sina hemländer.

Som en ”separat åtgärd” åtog sig den svenska regeringen att delvis bevilja 75 miljoner kronor som en fortsättning av det svensk bidraget till uppbyggnaden av de krigshärjade länderna avsedda att utgå i form av avskrivning av lämnade krediter eller framtida krediter, dels bevilja 50 miljoner kronor att användas för gottgörelse till och ny bosättning av nazioffer.

 

"Separat åtgärd" är alltså den förskönande termen på en del av den redan förskönande termen "frivilliga donation" som Sverige skulle betala som ett krigsskadestånd för sin inblandning i kriget! Det är också först när man ser dem uppradade rent och snyggt i omvänd ordning i det amerikanska dokumentet som man inser vad det är svenskarna lyckats förhandla fram. För det första har svenskarna fått till ett avtal som låser upp tillgångar till ett värde av 200 miljoner dollar som amerikanerna hade fryst för Sveriges samarbete med Hitlertyskland, för en sammanlagd kostnad av bara 66,5 miljoner dollar. (Vilket är vad 378 miljoner kronor var värt i den tidens dollarvärde). De köpte alltså 200 miljoner för knappt 67 miljoner. Det är en väldigt bra affär! Dessutom gick de allierade med på att avlägsna de 530 svenska företag från de svarta listorna så svenskarna fick börja handla med de allierade igen.

...översatt till vanligt tal är det bara ett stort jävla "Fuck you!"

 

Men viktigast av allt var att de pengar som Sverige åtagit sig att "frivilligt donera" så gick den största delen, 150 miljoner, till tyskarna, det folk som startade kriget.

Bara hälften så mycket, 75 miljoner, till länderna som Tyskland angripit, förslavat, bombat och rånat.

Och minsta summan, på 50 miljoner till nazisternas offer.

Översatt från diplomatiska till vanligt tal är det bara ett stort jävla "Fuck you!"

Denna utbetalning (eller ska vi säga återbetalning?) på 66,5 miljoner dollar var dock bara en "engångsutbetalning" eller ett "startbelopp". Efter denna återbetalning skulle Sverige därefter förpliktiga sig att årligen betala en "frivillig donation" på 50 miljoner $US till bland annat FN under 50 år framöver.

 

Krigsskadeståndet rörde sig alltså om ett årligt belopp på 50 miljoner $US under 50 års tid! 

Då Sverige förhalade förhandlingarna med ideliga ändringar och tillägg i avtalstexten skedde den första årsutbetalningen först 1949. Från 1949 och 50 år framåt, alltså ända fram till 1999, betalade Sverige ett krigsskadestånd på totalt 2,5 miljarder US-dollar!

dresden-carpet-bombing_850_523.jpg

KRIGSSKADESTÅNDET

Det hemliga krigsskadeståndet kostade svenska skattebetalarna 2,5 miljarder dollar men förtäcktes som något positivt av Socialdemokraterna. Allt hemligstämplades!

Skärmklipp 2020-10-06 10.22.56.png

Hur mycket 2,5 miljarder dollar är i svenska kronor är svårt att uppskatta eftersom en valutakurs ändras under tid. Tar man beloppet rakt av till dagens valutakurs (2020) blir det ca 24 miljarder kronor men i praktiken blir det mycket mer, förmodligen över det dubbla, runt 50 miljarder kronor! Det kan tyckas oändligt mycket, men en brittisk studie fastslog att Sveriges roll som vapen och järnmalmsleverantör till Nazityskland förlängde kriget upp till 1 ½ år! Hur många judar mördades, hur många soldater stupade och hur många civila dog under krigets sista 1 ½ år? Hur många hus, byar och städer utplånades? Hur många miljoner människor fick lida i ett sönderbombat Europa det sista 1 ½ året? Med det i beräkning är 2,5 miljarder dollar bara en droppe i havet. Vi kom mycket lindrigt undan ekonomiskt och vi kom helt undan moraliskt!

Dessa pengar, 2,5 miljarder dollar, är pengar Socialdemokraterna stulit i största hemlighet från de svenska skattebetalarna. Man har tagit pengarna från vår gemensamma välfärd utan att tala om det, i största hemlighet, då är det inget annat än en ren stöld. Ett rån av det svenska folkhemmets gemensamma hushållskassa. Krigsskadeståndet är därmed den största stölden i Sveriges historia - någonsin - och det är enbart Socialdemokraterna som ligger bakom rånet. Rånet av Dina pengar, mina pengar, våra pengar!

"Vi kom lindrigt undan ekonomiskt och vi kom helt undan moraliskt"

 

Förhalningstaktiken.

Så sent som 1948 hävdade Sverige fortfarande att de allierade inte hade någon rätt till tyska utrikestillgångar Sverige under ACC-§5. Dessutom vägrade svenskarna plötsligt lämna över de 75 miljonerna som skulle gå till återuppbyggnaden av Europa. De krävde istället att få använda det mesta till reparationer i Norge, Danmark och Nederländerna, alltså uppbyggnaden av förstörda svenska företag och fabriker utomlands. Motståndet förvirrade de allierade eftersom de länderna redan hade fått sina fulla ersättningar från Inter Allied Reparations Agency - IARA.

Förvirringen fortsatte då Sveriges försening i tillämpningen av Washingtonavtalet fortfarande pågick. Inte förrän 1955 var förhandlingarna över – 10 år efter krigsslutet! Sverige hade exempelvis sju miljoner kvar som skulle utbetalas av sin krigsskuld. Sverige föreslog att Belgien och Luxemburg skulle få dessa pengar, men inte som ett krigsskadestånd utan som ett lån de senare skulle tvingas betala tillbaka – med ränta! Länderna tackade nej till det generösa erbjudandet. De sju miljonerna hamnade senare i FN:s flyktingkommission där de "försvann". 1953 försökte dessutom Sveriges socialdemokratiska regering få tillbaka de 150 miljoner de hade gett som ”frivillig donation” till tyskarna. Därtill hade svenskarna fräckheten att begära att summan istället skulle tas ur Marshallhjälpen som amerikanerna gav till Tyskland som krigs hjälp. Socialdemokraterna ville alltså till syvende och sist ha tillbaka alla sina pengar de betalat som "frivilliga donationer" och hade dessutom mage att kräva att Sveriges krigsskuld skulle betalas av segermakterna!

"Om sanningen avslöjades skulle socialismen kollapsa likt nazismen. Detta fick aldrig ske!"

 

Den stora lögnen.

Genom en extremt skicklig förhandlingsstrategi och diverse kryphål i avtalstexten kunde Socialdemokraterna komma undan med den största svenska stölden i vår tids historia - någonsin - till att göra oss till världens mest generösa biståndsland! Socialdemokraterna var under förhandlingarna även förutseende: Vad skulle hända om man förlorade makten under de 50 år vi tvingades betala krigsskadeståndet? Hur skulle man göra så det inte gick att avslöja hemligheten av andra partier? För skulle hemligheten avslöjats skulle svenskarnas världsbild rasa samman. Hela vår uppdiktade historia fick skrivas om. Om sanningen avslöjades skulle socialismen kollapsa likt nazismen. Detta fick aldrig ske!

Men som vi skrev inledningsvis var Emil Sandström och socialisterna skickliga förhandlare och finslipade det finstilta till ren perfektionism. Sverige förpliktade sig att betala en "frivillig donation" till FN för humanism och medmänsklighet på 50 miljoner dollar -varje år -i 50 år! Vem kan tycka det är dåligt?

Inte ett ord om något "krigsskadestånd" i några avtalstexter! Så även om Socialdemokraterna skulle förlora makten innan 1999 (vilket också skedde 1976 och 1991) så skulle borgarna aldrig få veta att dessa öronmärkta pengar, som inte gick att förhandla bort, egentligen var ett förtäckt krigsskadestånd! De var en frivillig donation för medmänskligheten från världens förnämsta moraliska supermakt!: det socialistiska konungariket Sverige. Det var pengar Sverige förpliktigat sig att betala. Den socialdemokratiska lögnen kunde därmed bevaras. Vi var alla lyckligt ovetande att vårt fantastiska Sverige, det trygga svenska folkhemmet och den svenska modellen, var byggd på en hemligstämplad lögn!

" Man har tagit 2,5 miljarder dollar från vår gemensamma välfärd utan att tala om det 

-då är det inget annat än en ren stöld "

 

Sverige är fantastiskt.

De två hemliga utgiftsposterna Krigsskadeståndet (1949-1999) och Atombombsprojektet (1946-1973) (6) är de två i särklass dyraste hemliga utgifterna de svenska skattebetalarna omedvetet tvingades betala under 1900-talet (vad vi vet idag). Den exakta summan för krigsskadeståndet är naturligtvis omöjlig att beräkna eftersom det är pengar Sverige betalat som ett "överpris" för sitt medlemskap i FN och senare även till EES, EG/ EU och till diverse olika projekt.

Efter millennieskiftet (alltså när krigsskadeståndet var betalt) sjönk Sveriges totala utgifter med motsvarande ungefär 50 miljoner dollar. Pengar som arbetarpartiet tagit från de svenska arbetarna och betalat av för en hemlig krigsskuld och istället framhävt alla ”frivillig donationer” för att själva framstå som moraliskt överlägsna alla andra partier och länder!

Vi svenskar var utan skuld, vi hade rent samvete, vi hade ställt oss utanför kriget som neutrala (och överlät därmed uppgiften till andra länder att besegra Hitler), vi kunde skryta med vår fantastiska socialistiska regering och vårt trygga folkhem. Att vår generositet i själva verket var ett krigsskadestånd till segermakterna, förvaltat av FN, var vi lyckligt omedvetna om. 

images (3).jpg

SVERIGE ÄR FANTASTISKT

...men under det trygga socialistiska mönstersamhället -

"Det Svenska Folkhemmet" - ruvar en mörk hemlighet!

Skärmklipp 2020-10-06 10.23.36.png

”Sverige är fantastiskt!” så löd en slogan vi svenskar stolt bar på vår T-shirt. Vi bar den lyckligt ovetandes om den mörka lögn socialisterna lurat i oss godtrogna blåögda naiva svenska medborgare. Vi svenskar hade ett rent samvete. Vi var bäst! Vi var hela mänsklighetens föredöme - trodde vi! 

Kanske klarnar bilden nu när pusselbitarna börja falla på plats. Många undrade naturligtvis varför Sveriges roll i kriget aldrig fanns med i våra skolbarns historieböcker. Att vi hjälpte nazisterna under kriget var inget vi skulle prata högt om -helst inte alls – inte ens idag. Aldrig! Vi skyller på ”tidsandan” eller att vi hade en ”samlingsregering” (varför detta nu skulle frånta Socialdemokraterna sitt ansvar med 53,8% av rösterna vid 1940 års val?) Vi undrade naturligtvis varför just lilla Sverige skulle bidra så mycket till FN`s budget bara för att få spela rollen som moralisk supermakt. Ingen vågade ifrågasätta. Ingen fick gräva i de hemligstämplade dokumenten. I det finstilta lyckades Sverige vända en skamfylld skuld till att bli världens föredöme och få folkets förtroende. Det är skickligt spelat! Men är det moraliskt rätt?

-Nej, självklart inte! Men ställ dig frågan: när har socialdemokraterna haft något moraliskt samvete? Hade man ett moraliskt samvete när man tog emot guld som betalning från Nazityskland som man visste var stulet från judarna och innehöll tandguld från ihjälgasade judar från koncentrationslägren? Guld som än idag ligger inlåst i Riksbankens kassavalv som Sveriges guldreserv. Hade man ett moraliskt samvete när man hjälpte Adolf Hitler bygga upp sin krigsmakt med vapen, kullager och järnmalm? Hade man ett moraliskt samvete när man påstod att Sverige var ett neutralt fredsälskande land som ville att övriga världen skulle nedrusta samtidigt som man, bakom ryggen på svenska folket, försökte tillverka 100 atombomber och tillverka 100 ton giftgas -årligen? Hade man ett moraliskt samvete när man lurade hela sin egen befolkning att tro vi donerade enorma summor till FN och välgörande projekt ända fram till 1999 när det i själva verket var delar av ett enormt krigsskadestånd från andra världskriget?

"Ingen sa ett ord. En svensk tiger!"

Hitlers vapenfabrik.

Även det lilla alplandet Schweiz var ett av få länder som likt Sverige varit "neutrala" men som ändå ställdes inför skranket att betala ett krigsskadestånd. Schweiz var likt Sverige ”neutralt” och också geografiskt inringat av Nazityskland, ändå angrep Nazityskland varken Sverige eller Schweiz. Varför?

-Jo, Nazityskland hade hela sin ekonomi i Schweiziska banker medan Sverige sålde tanks (7), stridsflygplan (8) samt järnmalm (9) och de åtråvärda kullager (10) som höll hela Hitlers krigsmaskin rullandes.

Varför Hitler aldrig angrep Schweiz eller Sverige? -Jo, man rånar inte sin egen bank och man angriper inte sin egen vapenfabrik!

Nu vet du varför Hitler aldrig invaderade Sverige. För att man inte attackerar sin vapenhandlare. Särskilt inte om de erbjuder full service med järnmalm, stridsflygplan, stridsvagnar, trupptransporter (11), krigslagermagasin (12) och pengatvätt som extratjänster. Nazisterna rånade först sina egna judar och senare andra länder och deras judar. De fick hjälp att tvätta pengarna av Sverige. Sverige köpte de också vapen av. Så att de kunde råna fler länder på deras guld och så vidare. Det var affärsmodellen. Tyskland och Sverige var inblandade i dessa smutsiga affärer och de var alla medvetna om vad som pågick. Efter kriget vände svenskarna som en könlös kollektiv individ och låtsades ha varit på den allierade sidan hela tiden. Ingen sa ett ord. En svensk tiger...

"44 år är en lång tid man har på sig att lägga historien tillrätta så det passar ens dolda syften."

 

Skulden.

Då socialister alltid brukar häva ur sig floskler såsom ”…men det var ju en samlingsregering!” så fort man påpekar att Sverige stod på helt fel sida av historien under kriget är det extra tänkvärt att det bara var en ytterst liten klick av endast socialdemokrater som skrev på och hade kännedom om krigsskadeståndet under Washington-förhandlingarna. Varför bjöd man inte in de övriga tre partierna ur samlingsregeringen till dessa förhandlingar? Varför skulle man nu plötsligt vara beredd att allena ta på sig skulden för något samlingsregeringen tillsammans gjort? Varför gick Socialdemokraterna ensamma till skranket och tog på sig skulden?

För att Socialdemokraterna har högre moral än andra partier? 

För att Socialdemokraterna ville skydda de övriga partierna?

-Nej, knappast! Men svaret är enkelt:

Socialdemokraterna var landets överlägset största parti och man visste man skulle kunna behålla makten en bra tid framöver i Sverige. Om oppositionen hade kännedom om krigsskadeståndet skulle man aldrig kunna indoktrinera befolkningen med vackra tal om välgörenhets projekt och frivilliga donationer och bli ett humanitärt föredöme, en moralisk supermakt. Skulle oppositionen avslöja sanningen skulle vi bli fyllda med skam istället för euforiska av stolthet. Ju färre som vet en hemlighet desto lättare är den att bevara. 

imagesMXV7R1LJ1.jpg

SOCIALDEMOKRATISKA ARBETARPARTIET.

...skrev i största hemlighet under krigsskadeståndet som kostat oss enorma ekonomiska summor men blev en moralisk storseger, dock baserat på en ren lögn. Idag vet vi fortfarande inte hela sanningen och de få som vågar trotsa tystnaden får omgående påhälsning av polisen när den grundlagsskyddande yttrandefriheten tillfälligt sätts på undantag.

Skärmklipp 2020-10-06 10.24.02.png

Att sedan den svenska modellen bygger på en lögn är en väl förborgad hemlighet av Socialdemokraterna och måste så förbli. En hemlig hemlighet om man ska lyckas behålla makten och Socialdemokraterna lyckades behålla makten oavbrutet i 44 år. Det är en lång tid man har på sig att lägga historien tillrätta så det passar ens egna dolda syften. Krigsskadeståndet är en skuld vare sig Sverige i allmänhet eller Socialdemokraterna i synnerhet vill erkänna. Den finns inte i svenskarnas medvetande. Den finns inte att finna några spår av dessa i svenska skolböcker. Men skulden finns dokumenterad i främst de amerikanska arkiven där Sverige genom underskrifter erkänner sin skuld i kriget. I slutna rum. I hemliga avtal.

 

Det Sverige och svenskarna aldrig fick höra, det erkände den socialdemokratiska regeringen Per Albin Hansson och senare Tage Erlander och Olof Palme. Men de svenska medborgarna, socialdemokraternas egna väljare, fick aldrig veta sanningen!  Sverige har heller aldrig i formell mening erkänt Tysklands ovillkorliga kapitulation efter andra världskriget. Inte ens när de undertecknade originalens existens som förvaras i internationella arkiv där Sverige erkänner sin medverkan i Nazitysklands krigs- och förintelseförberedelser klarar svensken av att erkänna detta. Den skulden ligger hos Per-Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme, inte hos Ingvar Carlsson, Göran Persson eller Stefan Löfven. Men de sistnämndas skuld ligger i att inte tala sanning om tidigare socialdemokraters lögner. Deras skuld ligger i att fortsatt hålla fast vid de lögner med kluvna tungor och ”double speak” som Per-Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme lade grunden för. Alla de lögner som skulle tjäna som ljuv musik för den svenska befolkningen; att Sverige visst stod på judarnas och de allierades sida. Åtminstone lite grann...

 

Ingen svensk historiebok lyfter fram att Sverige nekade den norske kungen politisk asyl när han flydde undan nazisterna (13). Inte heller lyfts det fram att Sverige tvingades att betala ett omfattande krigsskadestånd efter andra världskriget. Ingenstans finns heller att finna att Sverige inte tog med alla delar av de avtal som Sverige tvingades skriva på i den svenska översättningen. Man utelämnade helt de delar som avser det årliga krigsskadeståndet vi tvingades betala i 50 år framöver - ända fram till 1999. I Washington finns avtalen intakta. Med svenska underskrifter.

 

I de svenska arkiven finns idag endast delar av den icke påskrivna svenska översättningen av krigsskadeståndet. De avtal som finns i svenska arkiv utelämnar såväl skälen till skadestånden som de årliga belopp som gällde fram till 1999. Dessa är fortfarande hemligstämplade. I enstaka fall endast med en hänvisning till att originalen på engelska förvaras "någonstans på annan ort" där skälen, beloppen och tidsrymden anges. Bara mycket känsliga dokument som man inte vill ska komma allmänheten till kännedom behöver låsas in i arkiv och hemligstämplas. Det är alltså varken Alliansen eller Sverigedemokraterna som är Socialdemokraternas värsta fiende, det är; sanningen!

Vi svenskar ska bara arbeta, betala skatt, rösta rött, knipa käft och inget få veta. Det är så socialismen fungerar!

"-Hela det svenska folkhemmet är byggd på en socialdemokratisk lögn"

 

Den mörka stoltheten.

Det är förvånansvärt lite som skrivits om krigsskadeståndet när dokumenten avslöjades 2019. Borde detta inte vara förstasidesstoff på alla löpsedlar eller med extrainsatta nyhetssändningar på SVT? Varför vill vi hellre tysta ned än lyfta fram sanningen? Beror det på att dokumenten är så svåra att läsa, ännu svårare att tolka och helt omöjliga att förstå? -Nej, knappast! Beror det på att vi inte vill eller vågar kännas vid detta? -Ja, det är kanske bekvämare att bara blunda, vända blad och blicka framåt? Eller kanske beror det på det faktum att Socialdemokraterna faktiskt lyckades komma undan med lögnen? Dokumenten avslöjades långt efter sista skulden betalades 1999, därmed är ju lögnen -ur ekonomisk synvinkel- sedan länge preskriberad...

En socialdemokrat kan således bara rycka på axlarna med ett hånflin och ett uppsträckt långfinger åt de svenska skattebetalarna när hen istället slokörat borde skämmas med svansen mellan benen. -Visst, bluffen lyckades ... men ... krigsskadeståndet bevisar att Sverige stod på Adolf Hitlers sida under kriget. Krigsskadeståndet bevisar vår skuld i kriget. Krigsskadeståndet bevisar att Socialdemokraterna ljugit sina väljare och hela den svenska befolkningen rakt upp i ansiktet. Det är detta parti Stefan Löfven idag kallar ett "anständigt parti", ett parti som påstår sig stå på "rätt sida av historien" och som var fjärde svensk fortfarande röstar på! 

 

Det är en mycket vacker fasad socialisterna byggde upp, men den är byggd på en hemligstämplad lögn. Under det trygga svenska folkhemmet ruvar en mörk hemlighet som under inga omständigheter får avslöjas, då är risken uppenbar att Socialdemokraterna förlorar i såväl anseende som sin maktposition! Att man faktiskt lyckades indoktrinera den svenska befolkningen vet vi idag med all tydlig säkerhet. Många blev, och är än idag, grundlurade av Socialdemokraterna. Om Du aldrig hört talas om det svenska krigsskadeståndet vi tvingades betala till krigets segermakter från 1949 till 1999 med totalt över 2,5 miljarder US-dollar är ju Du också en av alla dessa svenskar som blivit totalt grundlurade av det "anständiga parti" som alltid står på rätt sida av historien - det Socialdemokratiska Arbetarpartiet!. Hur känns det?

 

Kanske något att tänka på nästa gång Du går till valurnan...

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

Länkar:

   Boktips:   

"Det här är en svensk tiger" (2019) av Aron Flam

 

Dokument:

Regeringsprotokoll 1

Regeringsprotokoll 2

Amerikanskt dokument.

 

Fotnot:

De dokument som handlar om krigsskadeståndet har länge varit hemligstämplade. Inget har skrivits om detta. Ingen har vågat heller. Det var först så sent som 2019 som Aron Flams bok "Det här är en svensk tiger" kom ut och för första gången avslöjade det svenska krigsskadeståndet - och mycket mycket mer!

Inget bokförlag vågade ge ut boken så Aron Flam fick själv trycka upp boken till försäljning. Inte många bibliotek vill heller låna ut den. Boken innehåller helt enkelt lite väl mycket som vi svenskar inte bör känna till. Omslag till "Det här är en svensk tiger" pryds av en omarbetad version av "en svensk tiger" men med skillnaden att denna tiger blinkar med ena ögat, bär en nazitysk armbindel och gör Hitler-hälsning.

I juni 2020 gjorde polisen ett tillslag (14) mot Aron Flam och beslagtog alla hans böcker vid en morgonraid på förlaget Zamisdats kontor. Fyra beväpnade polismän, iförda skottsäkra skyddsvästar lyfte i den tidiga morgonen ut c.a 1,5 ton böcker till en lastbil. Officiellt var det för upphovsrätten till bilden på den svenska tigern på omslaget (även om bokens tiger är omgjord) men alla förstår att det var mycket mer än så. Boken berättar sanningen om Socialdemokraterna och är därmed ett allvarligt hot mot makten. Tänk er om alla svenskar läst boken så hade Löfvens parti fått max 0% av rösterna i nästa val. I det läget är ett litet diskret avsteg i den grundlags- skyddande yttrandefriheten en tillfällig nödvändighet. Makten framför allt...

 

Whitagram-Image.jpg

 

Original omslaget på Aron Flams bok "Det här är en svensk tiger"

Samma dag tillslaget gjordes hade vår statliga statstelevision ett långt reportage om den bristande yttrandefriheten i Kina och nämnde att många författare inte får ge ut regimkritiskt innehåll. Varför hade SVT inte ett reportage om tillslaget mot Aron Flams bok istället? Ville man göra ett reportage om Kina för att flytta fokus från det som händer här hemma? Det socialdemokratiskt styrda Sverige är när allt kommer omkring inte så olikt världens värsta vänsterextrema diktaturer trots allt. Problemet är att vi svenskar är så indoktrinerade av socialismens propagandaapparat att vi inte längre förstår vad som händer! Vi har helt enkelt slutat tänka själva. Vi har givit upp hoppet om oss själva...

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna