top of page

Händelser under kalla kriget:

Kränkningen

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
maxresdefault_edited.jpg

"Tichomirov hade haft låsning på Sunells flygplan med vart­enda luftvärnsystem i området"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

När en svensk stridspilot flög i högsta fart med ett J-35-Draken rakt in över Sovjetunionen.

Man ska inte glömma att även svenska flyg­plan kränkte främmande luftrum. Den kanske egendomligaste svenska kränkningen under det kalla kriget ägde rum den 22 april 1987. Då gjorde en Saab J 35-0E Draken från Linköping en vid sväng in över sovjetiskt luftrum i när­heten av Pavilosta, norr om Liepaja i Sovjet­republiken Lettland.

Draken var ämnad för export till Öster­rike. Flygplanet bar redan österrikiska marke­ringar och flögs av Saabs provflygare Weikko Sunell som bland annat hade varit verksam vid Hälsinge flygflottilj F 15 i Söderhamn. Han hade tio års erfarenhet från flygvapnet och hade också varit divisionschef för 2:a divi­sionen, Adam Blå på Västmanlands flygflottilj F1 i Västerås. På Saab blev han anställd 1985.

"Det hade gått lite för fort och Sunell som fortsatt längre österut än vad som varit tänkt..."

Det var alltså inte ett svenskt militärt flygplan i gängse mening. Det kunde dock knappast den sovjetiska luftbevakningen veta. Möjligen kunde den sovjetiska signalspaningen klargöra identiteten, eftersom Saab hade egna anropssignaler som inte överensstämde med det svenska flygvapnets signalsystem. I vilket fall som helst gjorde det sovjetiska luftförsvaret inget omedelbart försök att möta och avvisa Sunell.

 

Kanske var man lika tagen på sängen som det svenska luftförsvaret vad gällde den egendomliga incidenten. Svenska flygvapnets radarstation Bonsen på Furillen norr om Slite på Got­land observerade Saabflygningen och försökte påkalla Sunells uppmärksamhet, dock utan att lyckas...

Bakgrunden till händelsen var följande: Österrike hade 1985 ingått ett avtal om att köpa ett antal begagnade Draken från Sve­rige. Totalt 24 stycken Draken skulle levereras under perioden 1987-89, sedan de modifierats, fått förstärkt vindruta och ny avionik.

Den nya versionen kallades J 35 OE, ibland även J 35Ö. Ö för Österrike. Sunells flygplan var ett av de första av den nya exportversionen, enligt vissa uppgifter det allra första. Just detta flygplan en J 35, hade tjänstgjort i svenska flygvapnet sedan 1964 med nummer 35347. Flygplanet med 2 049 flygtimmar hade tillhört

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

2:a divisionen Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå fram till 1984/85 då det hade tagits ur tjänst.

​Men innan J 35 OE exporterades skulle den provflygas. Saab genomförde därför ett antal provflygningar med de modifierade flygplanen,och incidenten ägde rum under en av de första. Man utgick från Saabs anläggning i Linköping flög ner till Gotlands södra udde, varefter man fortsatte ut över Östersjön. Sedan vände man norrut för att i sinom tid återvända för land­ning i Linköping. Den aktuella dagen hade det dock gått lite för fort och Sunell hade fortsatt österut längre än vad som varit tänkt...

Sunell har berättat att provet gick ut på att kontrollera räckvidden på flygplanets IK-­utrustning som förväntades fungera på ett av­stånd av 400 kilometer. Det var molnigt hela vägen upp till 8 ooo meters höjd. Sunell flög på en höjd av cirka 8 500 meter (enligt egen minnesbild på 10 000 meter, men det stämmer inte med radarunderlaget). Egentligen avsåg man att gå söderut från Gotlands södra udde, men Köpenhamn Flight Information Region (FIR) bad dem att istället genomföra företaget öster om Gotland. Sunell flög österut i Mach 0,9 (cirka 1 000 kilometer i timmen). Signal­provet gick bra; signalen gick fram hela tiden. Men...

 

" När Sunell svängt västerut startade sovjetisk beredskapsjakt med två MiG-29"

 

Saab hade en egen radaranläggning i Kol­mården och den skulle ha övervakat Sunells flygning. Men Saabs radaroperatör reage­rade inte i tid eftersom han samtidigt följde ett annat flygföretag, en provflygning över Hjälmaren.

 

Sunell uppmärksammade till sist själv att han var inne över Baltikum av allt att döma när han såg att han passerade kusten under sig. Som mest var han 39 kilometer innanför gränsen.

 

Han vände då västerut och flög hemåt så fort han kunde. Antingen fanns ingen sovjetisk beredskapsjakt redo att möta och avvisa honom, eller också - mindre tro­ligt men inte omöjligt - hade Saabflygplanet identifierats som ett civilt flygplan.


Först när Sunell svängt västerut startade sovjetisk beredskapsjakt. Den kom dock aldrig närmare än cirka 100 kilometer. Beredskaps­jakten utgjordes av två moderna jaktflygplan av typen MiG-29 från 53:e gardesjaktflygrege­mentet, baserat i den litauiska staden Siauliai.

Sunell har berättat att eftersom han trodde sig flyga över internationellt vatten tänkte han först svänga tillbaka österut för att möta den sovjetiska jakten, likt han skulle ha gjort under sin tid inom flygvapnet. Det gjorde han dock inte, vilket nog var tur.

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Det fanns heller knappast någon anledning för Sunell att svänga emot två sovjetiska jaktflygplan när han prov­flög ett flygplan avsett för Österrike. Sunell har berättat att när han till slut när­mades sig Linköping hade han flugit långt och hade bränslebrist. Han blev därför tvungen att glidflyga sista biten, men han landade i alla fall utan problem.

I samband med ett ryskt flyg-besök till Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala, år 2001, fjorton år efter händelsen med Saabflygplanet, leddes den ryska kontingenten av generalmajor Jevgenij Tichomirov. Denne berättade då för Tommy Pålsson, flottiljchefen på F 16, att han den aktu­ella dagen hade varit ansvarig för den ryska incidentberedskapen över Baltikum och delarna av Ryssland mot Östersjön.

 

Tichomirov sade sig ha haft låsning på Sunells flygplan "med vart­enda luftvärnsystem i området" men inte fått eldtillstånd från Moskva. När Pålsson nämnde att den svenske flygaren var en gammal kollega och god vän tog Tichomirov hans hand och sade: "Nästa gång du träffar din pilotkollega, ta honom i handen och hälsa från mig att han ska vara glad att han lever och det är jag också. Hälsa honom att han är skyldig mig en öl."

​Berättelsen om Sunells överflygning av sovjetiskt territorium har spridits i olika former, i olika medier. Själva överflygningen och insatsen av en rote MiG-29 kan verifieras. Vad gäller frånvaron av eldtillstånd och vissa övriga detaljer finns ingen skriftlig dokumenta­tion. ​

Historien avspeglar hur lätt missuppfattningar kan uppstå när man arbetar med minnesbilder utan att försöka verifiera dessa genom annan dokumentation. Även om den svenska kränkningen uppmärksammades i svensk press och inom försvarsmakten fick den inte några drama­tiska följder. Både Österrike och Sverige var alliansfria länder, men Österrike hade nog inte uppskattat om ett flygplan med österrikiska markeringar hade blivit inblandat i ett gräns­intermezzo över sovjetiskt territorium. Sunell fortsatte att arbeta för Saab. Han provflög bland annat JAS 39 Gripen och Saab 2000 och utnämndes 1993 till företagets chefs­provflygare. Det flygplan han flög vid inciden­ten förblev i österrikisk tjänst till 2005 och ställdes året därpå ut i flygmuseet i Zeltweg.

Där står det än idag till allmän beskådning...

204 (2)_edited.jpg
  • 4I

// Anders Johansson.

 

  Källa & Lästips:  

"Hemligstämplat" (2020) av Michael Fredholm

"Svenskt flyg under kalla kriget" (2016)

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page