IB-affären.

"Den hemliga polisen begår lagbrott, kartlägger aktivister, sysslar med åsiktsregistrering och infiltration av politiska organisationer

- detta sker än idag"

 

 

Socialismens värsta fiende har alltid varit sina egna medborgare.

Lyssna:IB-affären
00:00 / 25:43

 

 

Alla de medborgare som inte blint tror på socialism utgör alltid ett hot mot en socialistiskt styrd regim. Så också i Sverige. Därför har också alla socialistiskt styrda länder haft ett omfattande spionage mot sin egen befolkning i syfte att se till så inga medborgare har avvikande åsikter än den gängse socialistiska. De må ha hetat KGB, Stasi eller Securitate, kärt barn har många namn, men i grund och botten handlar det om ren åsiktsregistrering, om hot och ingjuta skräck i meningsmotståndare.

Vi i trygga lilla Sverige var förstås förskonade från allt detta i socialdemokraternas trygga folkhem… trodde vi!

 

Allt såg så bra ut under några år på 1960-talet. Sverige hade inte bara världens högsta levnadsstandard. Vanliga människor kunde skaffa kylskåp och TV, sommarstuga och Volvo. Sverige verkade också på alla andra sätt vara det bästa landet att leva i: modernt, vettigt och demokratiskt. Därtill stod Sverige utanför alla militära allianser, vilket folk tyckte var bra. Men det hände saker i det fördolda, sådant som bara några få visste. Socialdemokraterna sysslade med registrering av medborgare som läste fel tidningar eller var med i fel partier. När det blev uppmärksammat på 1960-talet stiftade politikerna en lag som förbjöd statlig åsiktsregistrering. Men åsiktsregistreringen fortsatte i alla fall, i största hemlighet, även för riksdagen, fram till det stora avslöjandet 1973 då Sverige skakades i sina grundvalar.

"Hemliga polisen verkar utanför rättsordningen, med förföljelse av politiska motståndare, oliktänkande intellektuella och grupper som gjorts till regimens syndabockar."

 

Hemlig polis är en form av polisväsen, som verkar i det fördolda, vanligen med syfte att upprätthålla den existerande odemokratiska samhällsordningen mot inre fiender. Hemliga polisen verkar utanför rättsordningen, med förföljelse av politiska motståndare, oliktänkande intellektuella och marginella grupper som gjorts till regimens syndabockar.

1973 avslöjas det som inte fick avslöjas och som Socialdemokraterna desperat försökte förneka; att Socialdemokraterna bedrev en underrättelsetjänst mot sina egna medborgare. Då -sent 60-tal / tidigt 70-tal – handlade det om kommunister och vänsterextremister. Idag handlar det om regimkritiker i opposition på högerkanten som utgör det stora hotet mot den socialistiska regimen. För att det fortfarande finns en underrättelsetjänst råder det inget tvivel om. Telefonsamtal avlyssnas, medlemsregister hackas, E-mail kontrolleras osv.

 

Tidningar som Expressen och Socialdemokraternas eget partiorgan Aftonbladet har åtskilliga gånger gått över lagens gräns för att avslöja meningsmotståndare, för att skada oppositionspartier, för att skapa politiska skandaler hos motståndarna tex inför val och de har aldrig fällts för detta. Att "skandaler" alltid avslöjas hos partimotståndarna strax innan ett val är ingen slump men det är också ett bevis på Socialdemokraternas makt över media.

De som första gången avslöjade den socialdemokratiska underrättelsen hamnade i fängelse för sitt journalistiska arbete! Sverige är när allt kommer omkring inte så olikt Sovjet, DDR eller Nordkorea som vi tror…

Detta är berättelsen om när två grävande journalister avslöjar Socialdemokraternas hemliga underrättelsetjänst mot sina egna medborgare i den s.k. IB-affären (IB = Informations Byrån) Avslöjandet är en stor sensation. 

Sverige har en hemlig underrättelsetjänst som begår brott och registrerar aktivister och meningsmotståndare. Trots det blir avslöjandet av IB inte en riktig skandal förrän ett halvår senare när två journalister grips.

DEN 3 MAJ 1973 KOMMER DET NIONDE NUMRET av vänstertidningen ”Folket i Bild/Kulturfront” ut. ”Sveriges spionage”, står det på första sidan med stora vita bokstäver mot svart bakgrund. I ett tiosidigt reportage berättar journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt om hur Sveriges hemligaste spionorganisation IB infiltrerar fackföreningar, FNL-grupper och politiska partier, försöker få politiska aktivister att begå brott, registrerar aktivister, gör inbrott på ambassader och skickar agenter utomlands på hemliga uppdrag inte sällan i samarbete med den israeliska underrättelsetjänsten och amerikanska CIA. Det avslöjas också att organisationen har ett hundratal anställda i olika så kallade täckbolag runt om i Stockholm. Verksamheten bedrivs i nära samklang direkt med det socialdemokratiska partiet och är så hemlig att inte ens riksdagen känner till den!

"Sverige är när allt kommer omkring inte så olikt Sovjet, DDR eller Nordkorea som vi tror"

Tidningen publicerar namn, personnummer, titlar, lön och smygtagna bilder på nitton av agenterna samt andra anställda, däribland chefen Birger Elmér som påstås ha gjort sig skyldig till bland annat mord! Det berättas också vilka bilar, adresser och hemliga telefonnummer som är kopplade till IB. För att inte Säkerhetspolisen ska kunna stoppa publiceringen skickas dagarna innan tidningen går i tryck, kopior på bilder, texter och layoutskisser till utvalda personer runt om i Sverige. Avslöjandet får stort genomslag i andra medier. Dagen efter att tidningen kommit ut dementerar försvarsminister och socialdemokraten Sven Andersson uppgifterna, trots att de är korrekta - något som bland annat den statliga Säkerhetstjänstkommissionens omfattande genomgång i början av 2000-talet senare ska visa.

- Jag har en obehaglig känsla av att det är Palestinaaktivister som är i farten med beskyllningar som är ägnade att skada vårt land, säger Sven Andersson.

Även överbefälhavaren Stig Synnergren ljuger och hävdar bland annat att det inte förekommer någon åsiktsregistrering i Sverige. Samtidigt passar han på att misstänkliggöra Jan Guillou:

- ”Intressant är att textförfattaren, den franske medborgaren Jan Guillou, är aktivt verksam inom Palestinarörelsen i Sverige. Han har haft kontakt även i Sverige med välkända utländska terrorister. Terrorverksamhet har planlagts mot personer såväl i Sverige som utomlands”

Svenska Dagbladet går ett steg längre. På ledarplats är tidningen upprörd över att Jan Guillou, som vid denna tid fortfarande är fransk medborgare, inte visats ut

- ”Det är ett underbart utslag av den kända svenska flatheten att denne utlänning inte omedelbart ombeds återvända till sitt hemland”.

Statsminister och socialdemokraten Olof Palme kommenterar till en början inte avslöjandet. Efter en tid säger han till Dagens Nyheter:

- ”De här gossarna har läst för mycket indianböcker och för många dåliga agentromaner. De har råkat ut för fantasifulla och ovederhäftiga uppgiftslämnare”.

TIDSKRIFTEN FOLKET I ”BILD/KULTURFRONT” är en del av den så kallade 68-rörelsen. Efter starten 1972 har den snabbt blivit den viktigaste vänstertidskriften. Jan Guillou är en av tidningens fast anställda redaktörer medan Peter Bratt är frilansmedarbetare. Flera av dem som arbetar med tidskriften är medlemmar i eller står det maoistiska KFML (Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna) - senare Sveriges kommunistiska parti — nära.

​Huvudkällan bakom FiB/Kulturfronts IB-avslöjande är Håkan Isacsson, som arbetat inom IB sedan 1968. Han och Peter Bratt känner varandra sedan de gjort lumpen tillsammans vid Försvarets radioanstalt (FRA). (Samma FRA som 2008 hamnade i skandal då det åter avslöjades att man avlyssnat svenska medborgare). Av en tillfällighet stöter de hösten 1972 ihop på restaurang Prinsen i centrala Stockholm. Isacsson berättar att han fått sparken från IB - som han kallar ”stora hysch-hysch” - efter misstankar om förskingring. Han är bitter och dricker mycket. Vid återkommande träffar med Peter Bratt, och efter ett tag även med Jan Guillou, berättar han allt mer om IB, om hur organisationen begår lagbrott, kartlägger vänsteraktivister, sysslar med åsiktsregistrering och infiltration av politiska organisationer på vänsterkanten.

ETT PAR VECKOR EFTER FIB/KULTURFRONTS första avslöjande är det dags för ett nytt nummer av tidningen, innehållande nya avslöjanden, bland annat om IB-agenten och attackdykaren Gunnar Ekberg från Malmö, som sedan 1968 arbetat med att infiltrera olika vänsterrörelser. Enligt tidningen är Gunnar Ekberg en ihärdig infiltratör som tar sitt uppdrag på stort allvar. Han har bland annat gått med i FNL-rörelsen, maoistiska KFML och Svensk-kinesiska vänskapsförbundet. Vid åtminstone ett tillfälle har han tagit sig in i FNL-rörelsens kontor i Göteborg och fotograferat listor på personer som skickat in pengar till olika insamlingar. Utanför vaktade andra IB-medarbetare med walkie-talkies för att kunna larma om något skulle hända. På liknande sätt agerade han i samband med inbrott i KFML:s Göteborgslokaler.

"Organisationen begår lagbrott, kartlägger aktivister, sysslar med åsiktsregistrering och infiltration av politiska organisationer"

 

1969 var Gunnar Ekberg med och bildade den lokala Palestinagruppen i Göteborg. Under sin tid i organisationen undersöker han och rapporterar till sina chefer vid IB om var Palestinaaktivisterna bor, vilka typer av lås deras bostäder är utrustade med och vad som sägs vid olika möten. Vid två tillfällen ringer han och bombhotar passagerarflygplan. Gunnar Ekberg ser också till att skaffa sig bra kontakter inom den palestinska terroristorganisationen PFLP:s ledning och gör flera resor till Mellanöstern där han arbetar med palestinsk vapen- och sabotageutbildning. Strax innan FiB/Kulturfront publicerar avslöjandet om Gunnar Ekbergs infiltreringsverksamhet erkänner han vid ett möte med Jan Guillou att han är hemlig IB-agent. Dagen efter skickas Gunnar Ekberg via Malmö och Köpenhamn till Wien där han göms tillsammans med sin fru under skydd av israeliska Mossad. Han är rädd för hämnd nu när hans rätta identitet är avslöjad och byter bostad tre gånger på tio dagar.

 

När situationen lugnat ner sig flyttas han till Dublin och London. Även om IB avslöjas 1973 är det inte frågan om någon ny underrättelseorganisation. IB bildades formellt 1965, men redan 1958 startades föregångaren som kallades Grupp B. Den direkta anledningen till skapandet var att USA som villkor för fördjupat samarbete krävde bättre kontroll av säkerhetsrisker, framför allt kommunister. Till en början användes medlemmar i Socialdemokraternas stora arbetsplatsorganisation som uppgiftslämnare. Efterhand blev Grupp B:s verksamhet allt större, precis som registret över misstänkta och verkliga kommunister på arbetsplatserna. 1965 slogs den hemliga militära underrättelsetjänsten, som främst sysslade med utrikesspionage, samman med den ännu hemligare Grupp B som sysslade med inrikesspionage. Den nya organisationen döptes till IB. Chef blev officeren och socialdemokraten Birger Elmér.

 

"De folkvalda riksdagsledamöterna visste inte om att organisationen fanns"

 

1969 beslutade riksdagen, efter bland annat en serie avslöjande artiklar i Aftonbladet, att Säkerhetspolisen i princip inte fick registrera någon enbart på grundval av hans eller hennes politiska uppfattning. IB kunde dock fortsätta med sin registreringsverksamhet - de folkvalda riksdagsledamöterna visste inte om att organisationen fanns och kunde därför inte förbjuda varken den eller dess verksamhet. Socialdemokraterna hade åter fört folket och vår egen riksdag bakom ljuset!

 

NÅGRA VECKOR EFTER FIB/KULTURFRONTS nya avslöjanden svalnar mediernas intresse för IB. Tidningarna fylls av andra stora händelser: det är militärkupp i Chile och i Sverige håller kungen på att dö. När Jan Guillou vill skriva en bok om IB-affären ställer sig Norstedts förlag kallsinnigt och förklarar att affären har blåst över. Bättre lycka med förlagskontakterna har Peter Bratt och Håkan Isacsson. Den 27 september 1973 kommer deras bok ”IB och hotet mot vår säkerhet” ut, samtidigt med ett nytt nummer av FiB/Kulturfront. IB-affären får ny fart, inte minst efter avslöjandena om vilka utländska ambassaders radiokoder som knäckts av Försvarets radioanstalt och uppgifter om att statsminister Olof Palme och IB-chefen Birger Elmér, båda socialdemokrater, brukar träffas på tisdagar mellan klockan tolv och tretton för hemliga möten i Utbildningsdepartementets lokaler i centrala Stockholm.

Enligt tidningen ska Palme ha gett Elmér en del ”otäcka” instruktioner. På kvällen den 21 oktober framträder Peter Bratt och Jan Guillou inför drygt tusen entusiastiska studenter på Akademiska Föreningen i Lund och pratar om IB. Stämningen är hög. ”Kvällen slutade med samkväm och mingel och öl i stora mängder och jag märkte, utan att fästa mig vid det, att en stor man med långa armar och grova händer och fårat ansikte gled omkring i lokalerna”, skriver Peter Bratt senare i sin bok ”Med rent uppsåt”. Efter framträdandet tar han nattåget tillbaka till Stockholm. Jan Guillou stannar kvar i Lund för att festa vidare. Han sover över på en soffa hemma hos en god vän...

 

Tidigt på morgonen dagen efter vaknar han bakfull av att det står främmande män i rummet. De är från Säpo och ber honom följa med. Händelsen finns beskriven i memoarerna ”Ordets makt och vanmakt”. Vi gick ut på den lilla gatan, jag i mitten, en säkerhetspolis före mig och en efter. På taket snett över gatan satt en polis i skyddsväst och talade i en radio. Han var dessutom utrustad med det som på polisspråk kallas förstärkningsvapen. Där gatan slutade nere till höger spärrade en svart bil av vägen.

Två män i framsätet med blicken stint mot oss. Vi gick åt andra hållet där en civil grå bil väntade och ytterligare två män. Jag knuffades in i baksätet och fick de två tysta men mycket storvuxna polismännen som sällskap.

 

Bilen startade och gled så genom ett morgonödsligt Lund. Ingen sade något på en stund. Så vände sig Arne Isaksson om i framsätet. Han lät påtagligt snuvig när han talade. - Det är min skyldighet att meddela dej att du i fredags anhölls i din frånvaro av chefsåklagare Robért, misstänkt för spioneri. Via stopp i Jönköping och Norrköping för frukost respektive lunch, körs Jan Guillou till polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Där sitter redan Peter Bratt. Han greps av ett par säkerhetspoliser när han samma morgon steg av tåget på Stockholms central.

SAMTIDIGT SOM GUILLOU OCH BRATT SITTER på polishuset söker polisen igenom de båda journalisternas lägenheter. Poliser stormar också in i FiB/Kulturfronts lokaler och beslagtar handlingar som stoppas ner i svarta sopsäckar. Det är den första husrannsakan på en svensk tidningsredaktion sedan andra världskriget.

"Det är den första husrannsakan på en svensk tidningsredaktion sedan andra världskriget"

 

Enligt åklagaren har Jan Guillou och Peter Bratt röjt uppgifter som skadat rikets säkerhet. Fienden - ryssarna —- kan ju läsa, argumenterar han. Gripandet leder till att den avsomnade IB-affären plötsligt blir högaktuell, hamnar på löpsedlarna och fortsätter att göra det med jämna mellanrum under de kommande decennierna. Många utgår från att det är regeringen och socialisterna som ligger bakom gripandet, något som dock den socialdemokratiske statsministern Olof Palme kategoriskt förnekar. När han får reda på åklagaren Carl Axel Robérts beslut på morgonen den 22 oktober säger han till sina medarbetare: -Nu blir det ett jävla liv.

Ett par veckor senare ljuger åter Olof Palme upprepade gånger i intervjuer och påstår att IB inte sysslar med infiltration av svenska medborgare.  -"Det förekommer inte och skall inte förekomma". Olof Palme beskriver IB-avslöjarna som fiender till ”vårt demokratiska reformistiska samhälle” och extremister som ”bär diktaturen i sitt hjärta”

Anhållandet av Bratt och Guillou orsakar demonstrationer och upprörda känslor, både i Sverige och utomlands. Författaren Karl Vennberg undrar i Aftonbladet ”om han någonsin skulle kunna ta en svensk valsedel i handen utan att kräkas”. Andra författare, till exempel tysken Gunther Grass, jämför gripandet av Jan Guillou och Peter Bratt med nazisternas tystande av Carl von Ossietsky och de sovjetiska myndigheternas trakasserier av Solzjenitsyn. Välkända kulturpersonligheter deltar i opinionsmöten till stöd för Peter Bratt och Jan Guillou, bland annat Sven Delblanc, Birgitta Trotzig, Hasse Alfredson, Tage Danielsson, Lena Nyman, Olof Buckard och Robert Broberg.

"Alltid är det meningsmotståndare till den socialdemokratiska regimen som utsätts"

 

I januari 1974 döms Jan Guillou och Peter Bratt av Stockholms tingsrätt till ett års fängelse vardera för spioneri. Håkan Isacsson döms till ett års fängelse för spioneri och medhjälp till spioneri. Jan Guillou överklagar domen till hovrätten och får sitt straff sänkt till tio månaders fängelse. Peter Bratt väljer istället att efter några månader skicka in en nådeansökan till regeringen, som avslår den.

- ”Lagen gäller lika för alla, till och med överklasspojkar”, sa den socialdemokratiske statsministern Olof Palme i en kommentar.

 

Att spionaget mot den svenska befolkningen fortsätter än idag från socialisternas håll råder det ingen tvekan om. Många skandaler och avslöjanden har uppdagats genom åren med ett tydligt mönster att det alltid är meningsmotståndare till den socialdemokratiska regimen som utsätts. Då, 1973, var det medborgare på vänsterkanten, idag är det medborgare på högerkanten.

2008 avslöjades att FRA avlyssnat uppemot 300 svenskar. Varför och hur vet vi dock ännu inget om. Det politiska partiet Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna själva utmålat som sin värsta politiska fiende är det parti som råkat mest illa ut. Inbrott har skett på deras lokalkontor. Deras datorer har hackats eller blivit utsatta för hackerattacker, deras medlemsregister har hackats och tidningar, främst socialdemokraternas partiorgan Aftonbladet har vid flertal gånger försökt komma åt register för att avslöja de personer och företag som donerat ekonomisk hjälp till partiet. Man har också på olagligt sätt kommit över information som man sedan avslöjat som stora skandaler strax innan val i syfte att smutskasta oppositionspartier och påverka valresultatet. Bör tilläggas att Löfven vid otaliga tillfällen kallat detta parti för "odemokratiskt"!

"Att spionaget mot svenska befolkningen fortsätter än idag från Socialdemokraterna råder det ingen tvekan om"

 

Också privatpersoner har råkat riktigt illa ut när de åsiktsregistrerats. Flera människor har blivit av med sina arbeten eller sina fackliga förtroendeuppdrag när den rödstyrda pressen avslöjad dem att vara t.ex. M, Kd eller Sd-sympatisörer. Misshandel, inbrott och skadegörelse tillhör idag nästan vardagen för de som är Socialdemokraternas fiende i dagens Sverige. Exemplen är alltför många och skrämmande.

 

Att det idag fortfarande råder avlyssning och åsiktsregistrering av svenska medborgare för att de är ”oliktänkande” i det socialdemokratiskt styrda Sverige råder det inget tvivel om. Det är så här socialism fungerar, för som sagt; Sverige är när allt kommer omkring inte så olikt Sovjet, DDR, Kuba, Vitryssland eller Nordkorea som vi tror… det värsta är dock att var fjärde svensk är så indoktrinerad att de fortsätter rösta på detta parti!

Har Du själv råkat illa ut för Du inte fogligt vandrat i socialdemokraternas fotspår? Har Du själv råkat illa ut för Du öppet tagit avstånd från socialismen? Har Du blivit av med arbetet eller på annat sätt fått livet förstört pga dina åsikter? Kontakta oss och berätta Din historia! kontakt@s-sanningen.com

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

   Källa:   

"Svenska skandaler" (2014) av Mikael Bergling och Fredrik Nejman.

"IB och hotet mot vår säkerhet" (1973) av Peter Bratt.

"IB-affären - i vems intresse? " (1974) av Svante Winqvist.

"Med rent uppsåt" (2007) av Peter Bratt.

"IB-Affären" (2018) av Gunnar Wall.

 

Bildgalleri. Klicka och svajpa.

 

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna