top of page

Adolf Hitlers fredspris.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

"Adolf Hitler är vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden."

 

När en Socialdemokratisk politiker nominerade Adolf Hitler till Alfred Nobels fredspris!

concrete-taupe.jpg
Stämpel9.gif
Lyssna:Hitlers fredspris.
00:00 / 27:46

 

I januari 1939, bara sju månader innan andra världskriget bryter ut, lämnar den Socialdemokratiska riksdagsledamoten Erik Brandt in en nominering att tilldela Alfred Nobels fredspris till den nazityska diktatorn Adolf Hitler! Detta bekräftas i efterhand av dokument som tagits fram av Nobelmuseet i Stockholm. Långt efteråt förklarades fadäsen som ett "skämt" med inslag av "ironi". Frågan är om det verkligen stämmer att allt bara var ett "skämt"? Eller är det en efterhandskonstruktion i ett desperat försök att rädda socialdemokraternas förlorade anseende? Detta är berättelsen om nomineringen av Adolf Hitler till Alfred Nobels fredspris:

"Den röda färgen skulle visa nazismens socialistiska rötter"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Under 1920 och 1930-talet har det i huvudsak Socialdemokratiskt styrda Sverige ett mycket nära samarbete med Tyskland. Det gäller allt från ekonomisk handel till vetenskaplig forskning. Våra mycket vänskapliga band försämras inte efter det att Adolf Hitler tar över makten i Tyskland 1933. Tvärtom. Som de flesta vet är nationalsocialismen en utbrytning ur socialismen.

 

Hitler var själv först en inbiten socialist och när han designade naziflaggan var det självklart att den skulle vara röd i botten som en ständig påminnelse om nazismens rötter ur socialismen. Även i Sverige var det lika självklart för nationalsocialistiska partier att påminna väljarna att man var av socialistiskt ursprung. Sveriges två största nazistpartier under 30-talet hette t.ex Svensk Socialistisk Samling och Svenska National-socialistiska Samlingspartiet. Kort sagt så gick nazism och socialism hand i hand.

 

När Hitler kom till makten sattes Tysk ekonomi i högvarv. Samhällsbygget efter första världskrigets förlust tog fart, Autobahn byggdes och på rekordtid byggde Hitler (delvis med svensk hjälp) upp Västeuropas största och modernaste krigsmakt. Tyskland sågs som framtidslandet och många såg upp till hur Hitler förvandlat ett land i ruiner från första världskriget till Europas förnämsta föredöme. Det nya Tyskland var framtidslandet med en tydlig framtidsvision och framåtanda vilket förundrade framförallt de nazivänliga i Sverige vilket inom makten kan räknas till i huvudsak två grupper: kungahuset och socialisterna.

 

Vid början av 1939 hade Hitler en väldig armé och kanske världens modernaste krigsmakt. Trots detta startade han inget krig vilket måste har gjort stort intryck på den då 54-årige socialdemokratiske politikern Erik Brandt.

Benito Mussolini och Adolf Hitler, båda nominerade till Alfred Nobels fredspris.

När kritik ges för något som hände längre tillbaka i tiden brukar man alltid skylla på "tidsandan". Så måste vi också göra här. Det var i slutet av 1930-talet ytterst få som inte såg upp till Adolf Hitler. Många svenskar och i synnerhet kungligheter och socialister såg upp till Hitler likt en gud vid denna tid. Den svenska koalitionsregeringen bestående av Socialdemokraterna och Bondeförbundet införde redan 1933, samma år Hitler kom till makten, till och med censur att skriva negativt om nazismen och Adolf Hitler i Sverige och 1937 införde Sverige delar av de nazityska raslagarna (även kallade Ariseringslagarna) som bland annat förbjöd eller upplöste äktenskap med judar.

 

Det ska poängteras att såväl nazist-censuren som Ariseringslagarna alltså infördes av regeringen flera år innan kriget bröt ut vilket gör det svårt att sedvanligt skylla allt på "samlingsregeringen" som bildades först i december 1939. Ingen kunde dock blunda för hur Hitler förvandlat ett Tyskland i ruiner efter första världskrigets förlust till en ultramodern supermakt och detta på rekordtid. Den socialdemokratiske politikern Erik Brandt var bara en av många som förundrades över Hitlers makalösa framgångar. Att nominera Hitler till Alfred Nobels fredspris låg helt rätt i tiden.

"An American dilemma -The Negro Problem and Modern Democracy"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Erik Brandt var prästson från Borrby i Kristianstad län som hade studerat i Lund och tagit folkskollärarexamen i Luleå 1911. Från 1915 hade han varit folkskoleinspektör i Dalarna och det var också Kopparbergs län han representerade i första kammaren. Riksdagsplatsen hade Erik fått genom ödets nycker. Sedan valet 1935 hade socialdemokraterna fyra förstakammarmandat i länet - hemmansägare Herman Smedh från Mora,  kommunalkamrer Ejnar Lindbärg från Domnarvet, redaktören vid Dalademokraten Ivar Englund och professor Gunnar Myrdal.

 

När så Gunnar Myrdal fick ett lockande erbjudande från USA att undersöka rasproblemen - det som så senare skulle utmynna i boken "An American dilemma -The Negro Problem and Modern Democracy"- kom turen till Erik Brandt. Någon politisk novis var dock inte nykomlingen. Sedan 1927 hade Erik varit landstingsman, men förmodligen var han helt oförberedd på den storm som snart skulle bryta ut över hans huvud när han den 27 januari 1939 lämnade in nomineringen att ge Adolf Hitler Alfreds Nobels fredspris.

 

Erik Brandt skriver följande i sin nominering: ”Till det Norske Stortings Nobelkomitté: Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adolf Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse. Adolf Hitler är vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden." Fem dagar senare drar Erik Brandt dock tillbaka nomineringen efter hård kritik från andra riksdagsledamöter och bara sju månader senare, den 1 september 1939, startar den fredspris nominerade Adolf Hitler världshistoriens största krig, då andra världskriget bryter ut.

 

Sju månader innan andra världskriget startade nominerades Adolf Hitler till Nobels fredspris av den socialdemokratiske politikern Erik Brandt.

image.jpg
nobel-prize-5bf41ed746e0fb00516aa0b4.gif

Det är först under hösten 1939 - alltså efter det att världdskriget brutit ut- som det  först nämnas att Erik Brandts nominering "bara var ett skämt", att nomineringen "missförstods" och att ingen förstod "ironin" i nomineringen.  "-Min tanke att nazisterna skulle ha blivit rasande över min drift med deras Führer har sålunda slagit slint, men ändå anser jag att min aktion varit av värde. Det tvärsnitt jag därigenom fått av den svenska folksjälen är helt enkelt häpnadsväckande" sa Erik Brandt i Svenska Morgonposten efteråt. Erik hävdade nu plötsligt att det var en ironisk satir till hyllandet av Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain, vars eftergifter i München året innan besparade (som många hoppades och trodde) världen ett storkrig. Münchenöverenskommelsen ingicks mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien vilket innebar bland annat att Tjeckoslovakien skulle avträda det tyskspråkiga så kallade Sudetlandet till Tyskland. Vid hemkomsten visade Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain upp avtalet, varvid han utanför 10 Downing Street yttrade de klassiska orden "I believe it is peace for our time" (”Fred i vår tid”). Han menade att avtalet hade ”blidkat” Nazityskland och därmed garanterat freden i Europa. Neville Chamberlain skulle få helt fel...

​"-Nomineringen ska övervägas på allvar. Mitt förslag är icke något överilat"

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

En del har i efterhand påstått de uppfattat "ironin", andra inte. Flera har varit osäkra på vad som egentligen menades. Det märkliga är att ingen, inte ens Erik själv, har påtalat "ironin" och "satiren" i nomineringen under de första sju månaderna. Allt tal om skämt och ironi kom först efter den 1 september, dagen då kriget brutit ut.  Vi ska komma ihåg att Erik direkt efter sin nominering sa till TT följande: 

"-Nomineringen ska övervägas på allvar. Mitt förslag är icke något överilat steg utan noga genomtänkt". Det är svårt att tolka detta som "skämt" och hur kan man uttolka någon "ironi" i detta uttalande?

 

Det är också otänkbart att en Socialdemokrat i slutet av 1930-talet skulle kritiserat Hitler när samma parti sedan sex år tillbaka infört censur mot kritik av just nazismen och Hitler samt infört delar av de antisemitiska Ariseringslagarna bara två år tidigare! Det är lika otänkbart att en riksdagsman skulle hånat, förlöjligat och drivit gäck med hela den mycket ansedda Nobelkommittén med att nominera någon som ett "ironiskt skämt". 

Enligt många samtida källor var Erik Brandt precis som många andra socialister vid tiden en stor Hitlervän med stor beundran för den snabba tyska utvecklingen. Under kriget började han dock ändra uppfattning allteftersom det uppdagades vad som faktiskt hände innanför Det Tredje Rikets gränser. Idag hävdar Socialdemokrater desperat att Erik var "antinazist" som ett "bevis" på att nomineringen bara var ett skämt men det saknas säkra bevis för detta. Som ytterligare bevis hävdas att Erik i en riksdagsdebatt nämnde de "speciella avlivningsläger" som uppförts i Polen där gasning av judar förekom. Detta stämmer faktiskt men uttalandet kom först i maj 1943, alltså fyra år efter nomineringen och i en tid då många nu visste vad som försiggick i de nazityska förintelselägren.

 

u5cln_edited_edited.jpg

-Va? -Fredspriset? -Jag? -Ohh, man tackar!

Ett annat "bevis" Socialdemokrater idag hävdar är att Erik Brandt var en uttalad antifascist. I så fall var han ju av exakt samma åsikt som Hitler själv! Adolf Hitler var nämligen såväl en extrem antifascist som antikommunist. Han hade absolut inget till övers för varken Benito Mussolini eller Josef Stalins politik vilket framgår tydligt -mycket tydligt- i hans självbiografiska manifest "Mein Kampf".

 

Mussolini och Hitler ingick förvisso en pakt under kriget (axelmakten) men det är klargjort att de båda aldrig kom väl överens, varken personligt, politiskt eller ideologiskt även om Hitler beundrade Mussolinis makttaktik. Att vara antifascist är inte samma sak som att vara antinazist som dagens socialister vill få oss att tro. Hitler var nog en större antifascist än vad Erik Brandt själv var. Bevisen för "skämt-teorin" håller således inte, det är bara en efterhandskonstruktion. Erik Brandt nominerade Adolf Hitler till Nobels fredspris på fullt allvar. Därom råder ingen tvekan!

Det förekom i pressen spekulationer om att Erik Brandt skulle bli tvungen att avsäga sig sin riksdagsplats efter nomineringen, men så skedde uppenbarligen inte. Om detta berodde på formella hinder eller om han gjorde någon slags avbön har aldrig framkommit. Att bli utesluten ur Socialdemokraterna tycks vara en omöjlighet oavsett vad man än gjort, då som nu.

 

Idag är listan lång på bidragsfuskare, misshandelsfall, fyllekörningar, våldtäksmän, människosmugglare och mördare som ogenerat får sitta kvar som politiker inom arbetarpartiet, partiet som helt saknar noll-tolerans. Erik lämnade i alla fall riksdagen när hans mandatperiod gick ut 1943 och återgick till sitt tidigare arbete. Han förblev folkskoleinspektör fram till 1950 och satt också kvar i landstinget lika länge. Erik avled i Stora Tuna i Dalarna 1955. Erik Brandt blev 72 år.

 "Vi ska bara hålla tyst och skoja bort det som ett litet skämt..."

0722bc2771cfe7dd4a81c70beda87e50_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

 

Hur gick det då? Fick Hitler fredspriset? -Nej, tack och lov! Efter att fredsaktivisten Carl von Ossietzky fick fredspriset 1935 förbjöd Adolf Hitler tyska medborgare från att ta emot Nobelpris. Om Hitler tillfälligt hade hävt förbudet om han själv tilldelats fredspriset får vi dock aldrig veta. 1939 och de kommande fyra krigsåren delades det -av logiska orsaker- inte ut något fredspris. 1944 fick Röda Korset fredspriset och 1945 fick den amerikanske utrikesministern Cordell Hull fredspriset för sina insatser för upprättandet av FN.

Direkt efter kriget sommaren 1945 slänger Socialdemokraterna ut de tre övriga partierna ur samlingsregeringen och återtar oinskränkt makten över Sverige ända fram till 1976! Det är lång tid man har på sig att lägga historien tillrätta och skriva om historien till sin egen fördel i de nytryckta historieböcker som nu ligger prydligt upplagd på varje svensk elevs skolbänk i det svenska folkhemmet.

 

Det är nu som nazismen plötsligt framställs som något "högerextremt" och som en rak motpol till socialismen. När det begav sig fanns inte uttrycket "högerextremt" och det parti som stod längst till höger var Högerpartiet (nuvarande Moderaterna) och inte Nationalsocialisterna som viftade med sina röda fanor för att visa sina rötter...

Men nomineringen av Adolf Hitler är inte enda gången som en diktator och massmördare nominerats till Nobels fredspris. Sovjets diktator Josef Stalin har nominerades två gånger. 1945 av Halvdan Koht, norsk historiker och tidigare utrikesminister, för sina insatser för att avsluta andra världskriget och tre år senare, 1948, av den tjeckiske professorn Wladislav Rieger.

Erik_Brandt_DN_1939_edited.jpg

Socialdemokraten Erik Gottfrid Christian Brandt

(1884–1955)

Även Italiens tyranniske fascistdiktator Benito Mussolini har nominerats till fredspriset. Skillnaden här är att det inte var några svenska socialdemokratiska politiker som nominerade dessa diktatorer så i dessa nomineringar behöver man ju inte komma upp med några bortförklaringar eller alternativa sanningar. Här går det utmärkt att såväl skämta som göra sig ironiska över dessa nomineringar. Men nomineringen av Hitler blir ju lite besvärligare så här ska vi alla bara hålla tyst och skoja bort det som ett litet skämt...

År 2020 går diskussionerna höga när Socialdemokraterna åter igen sänker debattklimatet i hätska ordalag och förlöjligar oppositionspartierna när många anser att USAs tidigare president Donald Trump bör tilldelas fredspriset vilket får vänstersympatisörer att se rött! Motiveringen är att Trump är en av få amerikanska presidenter som i efterkrigstid inte startat eller varit indraget i något krig under sin mandatperiod samt den historiska fred han förhandlat fram mellan Israel och flera av dess arabiska grannstater. Dessutom har han haft en direkt avgörande roll i fredssamtalen på Balkan och Trump är den förste (och hittills ende) amerikanske president som träffat Nordkoreas diktator för direkta samtal - och detta två gånger dessutom!

Politiker på vänsterkanten och deras sympatisörer vill hellre se till exempel klimataktivisten Greta Thunberg eller "Black Lives Matter"-rörelsen som fredspristagare. Vilken konflikthärd eller vilket krig klimataktivisten Greta Thunberg mäklat fred i är dock något diffust och oklart och "Black Lives Matter-rörelsen" har ju på senare tid blivit mest kända för att olagligt riva och vandalisera statyer och misshandla vita just pga deras hudfärg.

 

Nomineringen av Trump har använts flitigt på ett sedvanligt osmakligt sätt av vänsterrörelsen mot oppositionen. Hur som helst gör man allt för att förlöjliga oppositionens nomineringsförslag samtidigt som man skyller sin egen nomineringen av Adolf Hitler som ett litet "ironiskt skämt". Detta är egentligen inget konstigt då det är så socialism alltid fungerat. Partiet som en gång i tiden nominerade fredspriset till mannen som startade andra världskriget och som idag bespottar oppositionen för de vill nominera en fredsmäklare som inte startat krig. Fördumma och förlöjliga oppositionen med lögner och förtal och blåneka alla sina egna misstag är det socialister alltid gjort - i alla tider!. Så gjorde Stalin i Sovjetunionen på 50-talet. Så gjorde Honecker i Östtyskland på 70-talet. Så gör socialister i Sverige idag. Det mest häpnadsväckande -och skrämmande- är väl ändå att var fjärde svensk fortfarande röstar på just detta part...

  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

  Källa, Lästips & Video:  

"Sossarnas egen tidning hyllade Nazi-Tyskland" av Per Ström (VIDEO)

"Sverige och förintelsen" (1997) av Ingvar Svanberg/ Mattias Tydén

"Tvåkammarriksdagen 1867-1970" (1992) av Anders Norberg

"När S ville ge Adolf Hitler Nobelpriset" SHA-70 (VIDEO)

"Förtroligt och hemligt" (2007) av Gunnar Richardson

"Trots allt" (1954) av Tore Nerman

 


"-Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå, att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adolf Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse.
Det framgår av autentiska dokument, att världsfreden var i stor fara i september 1938 samt att det hängde på timmar, att ett stort europeiskt krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets store ledare, vilken i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta minan springa, ehuruväl han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget. Av sin glödande fredskärlek, tidigare bäst dokumenterad i hans berömda bok Mein Kampf - näst Bibeln världslitteraturens kanske yppersta och mest spridda verk - och hans utomordentliga gärning att med enbart fredliga medel, utan blodsutgjutelse, med Tyskland införliva Österrike, förmåddes Adolf Hitler vid ovannämnda kritiska tillfälle att avstå från våld vid befrielsen av sina hemlängtande landsmän i Sudeterna och i sin legitima strävan att göra sitt fädernesland stort och mäktigt. Det är högst sannolikt, att Hitler, därest han ostörd av ännu förefintliga krigshetsare får i fred fullfölja sitt höga syfte, inom överskådlig tid kommer att pacificera Europa och kanske hela världen.

 

Emellertid finns det tyvärr ännu ganska många människor, vilka icke förmå inse storheten i Adolf Hitlers fredssträvanden, och jag skulle av hänsyn till detta faktum icke ha funnit tiden redan nu mogen för ett framförande av Hitler som kandidat till Nobels fredspris, därest icke ett antal medlemmar av Sveriges riksdag föreslagit en annan kandidat, nämligen Englands premiärminister Neville Chamberlain. Ett sådant förslag förefaller föga genomtänkt. Ty visserligen är det sant, att Chamberlain genom sin utomordentliga hänsynsfullhet och förståelse för Hitlers pacificeringssträvanden i hög grad bidragit att rädda världsfreden, men i sista hand låg dock avgörandet hos Hitler och icke hos Chamberlain! Det är Adolf Hitler och ingen annan som vi främst ha att tacka för att fred ännu råder i större delen av Europa, och till honom knytas också förhoppningarna om framtida fred. På grund av Chamberlains likväl obestridliga förtjänster om freden kunde det möjligen synas påkallat, att en mindre del av fredspriset tilldelades honom, men riktigast torde dock vara, att intet namn får ställas vid sidan av Adolf Hitlers och fördunkla detta. Adolf Hitler är dock vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden."

// E G C Brandt, ledamot av riksdagens första kammare, Stockholm den 27 januari 1939.

m1484923046_edited_edited.jpg

 

Kommentarfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page