top of page

De rätta bidragsnivåerna.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
bidrag1.jpg

Netto: 24 175 kr/ mån!

Stämpel5.gif

"De korrekta uppgifterna Metro hämtat är direkt från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 2019!"

Så mycket får en ensamstående invandrad kvinna med tre barn i bidrag från svenska staten. Här är de korrekta uppgifterna!

Enligt tidningen Metro sprids just nu åter falska uppgifter i sociala medier om hur mycket pengar en invandrarfamilj kan få ut i bidrag från skattebetalarna. Uppgifterna kommer ursprungligen från en gammal artikel från 2012 i tidningen Fria Tider men har nu börjat delas igen på sociala medier. Dessa uppgifter i artikeln från 2012 stämmer inte. Vi reder ut turerna och redovisar sanningen om bidragsnivåerna:

Sommaren 2012 publicerade tidningen Fria Tider  en artikel om att en invandrad ensamstående kvinna med tre barn får ut 21.810 kronor skattefritt i bidrag varje månad. Detta väckte naturligtvis ramaskri från politiskt korrekta vänsterliberaler. Inte i första hand för att uppgifterna var fel utan för att allmänheten fick kännedom om bidragsnivåerna. Räkneexemplet utgår från en familj med en ensamstående mamma samt barn i åldrarna 12, 13 och 14 som bor tillsammans i en hyresrätt på 85 kvadratmeter med 7 000 kronor i hyra.

 

Beräkningen av hur mycket pengar en invandrarfamilj kan få i bidrag sprids nu igen på sociala medier men räkneexemplet gjordes 2012. Vissa uppgifter har förändrats och andra är idag helt felaktiga. Genom att utnyttja en rad olika bidrag kunde en sådan invandrarfamilj få ut 21 810 kronor i månaden skattefritt, enligt den gamla artikeln från 2012.

I artikeln från 2012 ser beräkningen ut så här:

6 510  i etableringsersättningkronor

4 500  i etableringstilläggkronor

4 500  i bostadsbidragkronor

3 754  i barnbidragkronor

2 546  i underhållsstödkronor

= 21 810  i månaden skattefria kronor.

Sommaren 2013 tar Journalisten Stefan Lindgren t kontakt med Försäkringskassan i syfte att slå hål på myten, men fick då till svar att Fria Tider inte bara hade rätt – bidragen var till och med en knapp femhundring högre! Försäkringskassan kunde konstatera – till Stefan Lindgrens och alla vänsterliberalers stora förtret- att Invandrarnas bidrag var hela 22 249 kr per månad och detta var inte ens skattepliktig inkomst!

Sommaren 2015 spred tidningen Metros så kallade "Viralgranskaren" påståenden att Fria Tiders då drygt tre år gamla uträkning var "ett hopkok" och påstod att siffrorna inte var "representativa för gruppen som helhet" vilket heller aldrig Fria Tider hävdat och man fick heller aldrig bemöta Metros anklagelser. För även om Fria Tiders uppgifter i sig var korrekta skulle de inte spridas i social media till allmänheten enligt Metro som därefter påbörjade en kampanj mot Fria Tider. Man ansåg att de avslöjade uppgifterna om bidragens storlek bara gynnade ”högerpopulister” och ökade de " främlingsfientliga och rasistiska strömningarna" i samhället.

Sommaren 2016 gav riksdagens utredningstjänst i uppdrag att räkna ut hur mycket pengar invandrare egentligen får i bidrag. Vad är rätt och riktigt? Vem kunde man lita på, Fria Tider eller Metros Viralgranskare, som tagit sig rätten att själva bestämma vad som är rätt och riktigt i mediabruset. Det visade sig nu att bidragsnivåerna från 2012 skenat iväg lite till under de år som gått. En ensamstående invandrarförälder med tre barn får nu ut 23,000 skattefria kronor i bidrag per månad, enligt utredarna på riksdagen, vilket även detta var ett nytt bakslag för vänsterliberalerna.

Bidragen som utredningstjänsten räknat på är en summering av de barnbidrag, bostadsbidrag, etablerings­bidrag och socialbidrag som invandrare får när de omfattas av det så kallade "etablerings­uppdraget". Etablerings­fasen kan pågå i många års tid. 2016 tillhörde runt 60.000 invandrare denna kategori av högbidrags­tagare, skrev Arbetsförmedlingen på sin hemsida. Uppgifter man senare tog bort från nätet. Bidragen var så höga att invandrarna i många fall till och med förlorar pengar på att jobba. Om den ena av föräldrarna tar ett jobb där lönen är 18.000 kronor i månaden får familjen 200 kronor mindre i månaden att leva av eftersom bidragen som dras in är högre än lönen de får ut....

Systemet är alltså upplagt på ett sådant sätt att invandrare uppmanas att gå på bidrag istället för att jobba. Att föda många barn blir dessutom ett mer effektivt sätt att, via bidrag, öka inkomsten på än att försöka försörja sig själv.

Falskt2.jpg

Vintern 2017/18 fanns det totalt 62 221 mottagare av etableringsersättning, en ersättning som en person som deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen kan ha rätt till. Försäkringskassan har dock ingen statistik på hur många nyanlända som får etableringsersättning och är ensamstående mammor med tre barn över elva år.

Bara de som kommer som flyktingar och vissa anhöriga kan få etableringsersättning och etableringstillägg. Det går maximalt att få i två år. Asylsökande kan inte få det förrän de har fått asyl och en etableringsplan. Underhållsstöd, barn- och bostadsbidrag kan betalas ut till alla som är i samma situation oavsett var man är född någonstans. Men dessa uppgifter är alltså inte uppdaterade. Metros Viralgranskaren har nu räknat på saken och kommit fram till att invandrarfamiljen skulle kunna få ut ännu mer pengar 2019!

bidrag2_edited.jpg

Hur såg siffrorna ut 2019?

Bidrags- och ersättningsnivåerna har sedan 2012 ändrats. Hösten 2019 såg det ut så här:

1. Etableringsersättningen administreras av Försäkringskassan och ersättningen kan som högst bli på 308 kronor per dag, fem dagar per vecka. På 22 dagar i månaden ger det 6 776 kronor. Men det förutsätter att den sökande har en etableringsplan på 100 procent och att ersättningen ges när den sökande deltar i aktiviteter i etableringsplanen. Under den tid det tar att utforma en etableringsplan tillsammans med arbetsförmedlaren ges en ersättning på 231 kr per dag. Om planen omfattar 75, 50 eller 25 procent av heltid blir ersättningen lägre.

2. Etableringstillägg administreras av Försäkringskassan. Eftersom att det i exemplet betalas ut underhållsstöd för tre barn betalas etableringstillägget enbart ut för två barn. Det beror på en begränsningsregel som finns i SFS 2017:819. Etableringstillägget blir då 1 500 kronor per barn alltså 3 000 kronor totalt och inte 4 500 kronor som anges i exemplet. För att det ska kunna bli 4 500 kronor, som också är maxbeloppet, krävs att man är ensamstående och har minst fyra barn hemma som är över elva år.

3. Barnbidrag för tre barn är 4 480 kronor inklusive flerbarnstillägg och administreras av Försäkringskassan.

4. Underhållsstöd administreras av Försäkringskassan. För tre barn är det 1 573 kronor per månad och barn vilket ger 4 719 kronor per månad.

5. Bostadsbidrag  administreras av Försäkringskassan. Etableringsersättning är en skattefri ersättning som ska ingå i beräkningen av bidragsgrundande inkomst inom bostadsbidraget. Givet tre barn som bor hemma och är 12, 13 och 14 år, en hyra på 7 000 kronor för en trea på 85 kvadratmeter och en årsinkomst av etableringsersättning på 81 312 kronor om året blir bostadsbidraget 5 200 kronor per månad.

Så här ser bidrags- och ersättningsnivåerna  ut i hösten 2019:

6 776 kronor i etableringsersättning.

3 000 kronor i etableringstillägg

4 480 kronor i barnbidrag

4 719 kronor i underhållsstöd

5 200 kronor i bostadsbidrag

= i månaden skattefritt: 24 175 kronor!

Med alla olika sorters bidrag inräknade kan familjen alltså få ut 24 175 kronor

per månad! Uppgifterna som Metro har hämtat är direkt från såväl

Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan!

WcYS6ulJLhLh5r8oMGABawin0QI.jpg

Det förekommer också en del falska påståenden som vi här går igenom och reder ut:

Påstående: Invandraren har rätt till 259 200 kronor i retroaktiv föräldrapenning.

Falskt: För att kunna få pengar från föräldrapenningen så måste man först vara hemma med ett barn och då avstå från arbete. I inlägg antyds det att kvinnan skulle få stöd för tid hemma med barnen i utlandet innan hon kom till Sverige. Det stämmer inte.

Påstående: Invandraren har rätt till 12 000 kronor i skattefri SFI-bonus.

Falskt: SFI-bonusen avskaffades i juli 2014.

Påstående: Inget av ovanstående bidrag dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet jobb.

Falskt:  Etableringsplanen avslutas om personen utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om personen har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

 

Alla uppgifter som eventuellt cirkulerar på nätet att denna summa skulle vara betydligt lägre är alltså inget annat än fakenews. Den senaste uträkningen -september 2019- visar alltså att en ensamstående kvinna med tre barn som frivilligt valt att flytta till Sverige och som inte lagt en krona i skatt direkt kan kvittera ut bidrag på 24 175 kronor i månaden! NETTO!

Hur mycket har Du själv kvar efter skatt i Ditt heltidsarbete?

Hur mycket får en undersköterska ut efter skatt på ett heltidsjobb med delade turer och obekväm arbetstid? Hur mycket får en industriarbetare ut i månaden på en bullrig, skitig och farlig fabrik? Kanske inte så konstigt att vi ser alla dessa beslöjade muslimska kvinnor hellre shoppa loss dagarna i ända än stå i kön till arbetsförmedlingen...

 

Vilka hade då rätt? Fria Tider eller Metro? -Tja, med tanke på att Fria Tider underdrev sina siffror så kom ju Metro lite närmare sanningen, men å andra sidan ville ju inte Metro och vänsterliberalerna att dessa siffror överhuvudtaget skulle komma allmänheten till kännedom, så nog blev Metro ändå de stora förlorarna.

Att Metro nu gått i konkurs gör inte saken bättre, speciellt för alla Stockholms uteliggare som använd gratistidningen som liggunderlag och täcke i det socialistiska land som nu stöter bort dem ur välfärden! Som vanligt är det alltid de svagaste och de hårdast arbetande svenskarna som för betala för andras välfärd i ett socialistiskt styre. Vi får tacka Metro för tiden de fanns, kanske kommer vi bäst minnas att de av misstag satte fokus på hur mycket invandrare får ut i bidrag av alla oss som måste arbeta och betala skatt för andras lyxlevene i landet som styrs av ett arbetarparti...

 

Grattis Sverige!

IMG_3792_edited.jpg
  • 4F
  • 4I

// Anders Johansson.

 

 Länkar

Nyheter Idag

Expressen

Fria Tider

Kommentarsfält:

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page