Händelser under kalla kriget:

Projekt: A-36 Vargen

saab-a-36-projekt-1300.jpg

"Det svenska överljudsbombplanet hade bara en uppgift: Att fälla en svensk atombomb över Sovjetunionen!"

Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

Direkt efter andra världskriget startade ett nytt krig: "Det kalla kriget". Fienden kom nu från öster. Det lilla "neutrala" Sverige låg strategiskt inklämt mellan Nato och Warszawapakten. Det svenska försvaret byggde på idén att Sovjet skulle skicka landstigningsfartyg över Östersjön och ockupera Sverige. Därför satsade vi på ett försvar där signalspaning, ubåtar och stridsflyg blev basen i det svenska försvaret. Vedergällningen från Sverige skulle bli att slutligen bomba utskeppningshamnarna i öst med kärnvapen, och för detta krävdes ett överljudsbombplan: Saab A-36 Vargen!

 

Direkt efter kriget gick utvecklingen av moderna stridsflygplan fort. mycket fort! När ett stridsflygplan väl var färdigutvecklat var det redan omodernt. Konstruktörer och ingenjörer inom flygindustrin arbetade för högtryck. Tyskarna hade i slutskedet av kriget testat en helt ny typ av motor som gjorda att ett stridsflygplan kunde gå mycket fortare en de traditionella propellerflygplanen. Motorn kallades rea-motor, idag kallar vi den jet-motor. Sverige satsade på egenutvecklade stridsflygplan istället för att köpa andras plan. Fördelen var att vi kunde skräddarsy vårt flygvapen utefter Sveriges behov, vi fick duktiga tekniker, flygingenjörer och flygkonstruktörer samt att det skapade arbetstillfällen i Sverige.

Uppgiften att ta fram nya stridsflygplan gick till  Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab) som hade kommit över tyskt underlag från deras jetdrivna flygplan. Nu började man direkt skissa på ett stridsflyg med den nya snabba jetdriften. Under några månader 1945 gick Saabs ingenjörer bokstavligt talat från omoderna propellerplan till högteknologiska toppmoderna jetflygplan.

 

Bara sju månader efter krigsslutet presenterade Saab ett nytt koncept R-1001, även kallad "Tunnan" med den revolutionerade nyheten med bakåtsvepta vingar s.k. pilvingar, vilket man var först i Europa med. 1946 kom det nya projektet att kallas J-29 och hösten 1948 gjordes de första provflygningarna. Det slutliga resultatet blev tre år senare, 1951,  Saab J-29 Tunnan eller som den kom att kallas i folkmun; "Flygande tunnan". 1954 flög kapten Anders Westerlund en 50 mil sluten bana med en snitthastighet på extrema 977 km/h, vilket var nytt världsrekord! Saab och Sverige visade segermakterna att vi var att räkna med!

J29_F3_1000p.jpg

 

Saab J-29 "Tunnan" (1951-1968)

1961 började "Tunnan" bli omodern i den snabba utvecklingen och började därför successivt fasades ut. 1968 hade den sista "Tunnan" flugit färdigt. Det goda resultatet med "Flygande tunnan" gav mersmak och 1956, bara fem år efter "Tunnan" först började flyga, stod ett nytt stridsflygplan klart för det svenska flygvapnet: Saab J-32 Lansen. Första provflygningen skedde 1952 och Lansen var när den kom till flygvapnet 1956 kanske världens bästa stridsflyg för sin tid. Lansen fans kvar i hela 42 år i sin tjänst ända fram till 1997! Redan innan Lansen började tillverkas var konstruktörerna på Saab redan fullt sysselsatta med nästa generations stridsflyg; ett flygplan som kunde flyga snabbare än ljudet!

Att flyga snabbare än ljudet var ett outforskat område för de flesta länder, även om USA hade sprängt ljudvallen med raketplanet Bell X-1 redan 1947. Planet var dock inte bygd för taktiskt bruk utan var bara en försöksmodell. Ljudet färdas vid havsytan i ca 1 225 km/h men på t.ex. 11 000 meters höjd, där luften både är tunnare och kallare, färdas ljudet "bara" i en fart av ca 1 060 km/h. Ljudets hastighet är således inte konstant utan förändras beroende på lufttryck och temperatur. Därför används måttenheten Mach 1 som ljudets hastighet.

J-32 Lansen hade en toppfart på ca Mach 0,9 men nu ville Saabs flygingenjörer komma upp i svindlande Mach 2! Flygplanet skulle bli det första svenska stridsplan med den triangelformade Delta-vingen och en mindre variant av det färdiga planet provflögs i januari 1952. Det stora problemet var att flygplanet skulle ha både goda lågfartsegenskaper men ändå kunna flyga i ljudets dubbla hastighet. Problemet löstes (delvis) med en dubbeldeltavinge som var en kombination av två olika triangelformade vingar.

 

Den 15 januari 1960 flög planet som det första i Sverige i dubbla ljudhastigheten, ca 2 400 km/h. Det nya svenska stridsflygplanets namn var Saab J-35 Draken. Det kan även nämnas att endast två flygfarkoster efter Draken hade dubbeldeltavingar: det mytomspunna passagerarplanet Concorde och de amerikanska rymdfärjorna! Saab J-35 Draken fasades in i Flygvapnet 1959/60 och fanns kvar ända fram till 1999.

Saab J-32 Lansen (1956-1997) 

Det var mitt under framtagningen av just J-35 Draken som ingenjörerna och flygteknikerna på Saab i Linköping plötsligt fick order att ta fram ytterligare ett stridsflygplan! Ingenjörerna och flygteknikerna på Saab i Linköping måste tappat hakan. Inte bara frågor hur allt skulle hinnas med i tid eller vad allt skulle kosta utan kanske mest över den kravspecifikationen på det nya stridsflygplanet. Ordern löd "Bygg ett flygplan som kan flyga i Mach 2,5 - 3,0 med en aktionsradie på minst 410 km och som kan bära en 800 kilo tung atombomb!" Sverige skulle få sitt första kärnvapenbestyckade överljudsbombplan! Tanken var hisnade!

Om, eller när, kriget kom skulle ryssen (för det var just ryssen som var fienden) komma in från Östersjön. Visst räknade man även att invasionsstyrkan skulle komma norröver via Finland in över Sverige. Denna plan hade dock vissa nackdelar. Den fungerade inte bra vintertid och avstånden ner till de mer tätbefolkade områdena och Stockholm var längre. Troligast var att ryssarna skulle dra ihop sina trupper utmed Warszawapaktens Östersjö-hamnstäder och transportera tiotusentals soldater, stridsvagnar, artillerikanoner och annat krigsmateriel på enorma trupptransportfartyg som snabbt tog sig över Östersjön och landsteg i Sverige. Skulle ryssen nå land och landstiga på svensk mark hade vi därefter ytterst små chanser att vinna kriget. Vi måste alltså bekämpa överskeppningsfartygen redan ute på Östersjön, innan de når våra kuster. Hela vårt försvar var därför uppbyggt med speciellt fokus på tre saker:

1: Signalspaning och spioneri med fokus på de östliga utskeppningshamnarna.

2: Avancerad ubåtsteknologi som sänkte fiendes skepp när de närmade sig vårt land.

3: Ett starkt och effektivt flygvapen med effektiva robotar som skulle slå ut invasionsflottan i ett tidigt skede.

Detta visste naturligtvis ryssarna om. Innan man satte de ca 25 stora överskeppningsfartygen, som man uppskattade ryssarna hade till sitt förfogande, skulle de timmarna innan bomba sönder och samman hela det svenska flygvapnet. Alla landningsbanor skulle bombas och platser där man visste de svenska stridsflygplanen fanns uppställda bombades likaså. Förmodligen skulle flygbombningarna föregås av att de flesta svenska stridspiloter mördades timmarna innan. Det svenska flygvapnet skulle vara utslaget innan ett enda plan hade hunnit lyfta, så var tanken i alla fall...

Klassisk bild från de polska tavelförsäljare som kartlade de svenska stridspiloterna

25e113c9-427e-4a15-b44a-f62c1683abec.jfi
2a4ce749-7589-4929-b886-e5af329dfd58.jfi

Saab J-35 Draken (1960-1999)

I mitten av 70-talet började de svenska stridspiloterna få på-knackning av tavelförsäljare. Utländska, ofta polacker, som knackade på och ville sälja tavlor. När Säpo satte span på tavelförsäljarna upptäckte man omgående att det inte var alla i byn de knackade på utan bara de som jobbade inom försvaret, främst flygvapnet och specifikt stridspiloter, Man upptäckte också att tavelförsäljarna uppehöll sig ofta vid och runt om militära hemliga anläggningar. Det är lätt att förstå att många piloter kände stort obehag för detta. Att det var polacker, och inte ryssar, som kartlade var alla stridspiloter bodde har sin enkla förklaring i att det var just Polen som hade ansvaret för spionaget mot Sverige inom Warszawapakten. 

​Svenska militären visste naturligtvis ryssarnas motdrag och av just denna anledning byggde Sverige upp ett av världens största och mest avancerade flygvapen. Under början av 1950-talet ansågs Flygvapnet vara det då fjärde största i världen med fyra stycken flygeskadrar, 17 flottiljer, 2 flygkårer, 2 flygskolor och cirka 1 000 flygplan vilka fördelades på nästan 50 flygdivisioner. I förhållande till Sveriges folkmängd hade vi förmodligen världens största och modernaste flygvapen.

Eftersom ryssarna skulle bomba ut flygplan och startbanor strax innan överskeppningsfartygen lämnade sina Östersjöhamnar började vi bygga enorma underjordiska atombombsäkra berghangarer där flygplanen skulle förvaras.

Fem berghangarer byggdes och de placerades i Uppsala, Barkaby (nordvästra Stockholm), Tullinge (södra Stockholm), Bråvalla (Norrköping) och den största underjordiska hangaren av dem alla byggdes i Säve, strax norr om Göteborg. Övriga flygplan, som var kamouflagemålade, fanns utspridda på alla de landvägsbanor som fanns över hela landet. I anslutning till dessa vägbanor fanns uppställningsytor för varje plan med bland annat kamouflagenät.

De svenska stridsplanen var utformade och konstruerade så de kunde starta och landa på mycket korta sträckor samt att de kunde tankas, lastas och underhållas på ett mycket snabbt och enkelt sätt av snabbutbildade värnpliktiga soldater. Även om man räknade att 80% av flygvapnet skulle slås ut de första timmarna skulle det ändå finnas tillräckligt med stridsflygplan att försvara Sverige med. 

20200208_141409-1024x576.jpg

 

Ett Saab JA-37 Viggen (1972-2007) uppställt i berghangaren I Säve. Idag är hela anläggningen öppen för allmänheten. Se fler bilder i bildgalleriet nedan.

När invasionsstyrkan var på väg över Östersjön skulle den mötas med full kraft från det svenska försvaret. Till exempel skulle grupper om åtta styck J-32 Lansen flyga två och två (s.k. rote) med 30 sekunders mellanrum, ut mot de fientliga fartygen på Östersjön. Efter de passerat Gotland går planen ner på 10 meters höjd och på ett avstånd av 30 kilometer från fiendes fartyg stiger de två Lansen flygplanen plötsligt till 300 meters höjd och slår på sina radar för att exakt lokalisera fartygen. I denna sekund blir de dock själva upptäckta av fiendes radar och några sekunder senare när avståndet till målet är 20 kilometer avfyrar varje Lansen-plan den ena av sina två robotar - den topphemliga sjömålsroboten RB-04. Tio kilometer från målet avfyras den andra roboten. De två Lansen-flygplanen väder omedelbart hem till på förhand bestämd flygbas där planen görs iordning för nästa attack medans sjömålsroboten RB-04 flyger mot sitt förprogrammerade mål...

Den svenskkonstruerade och svensktillverkade sjömålsroboten RB-04 var kanske det mest hemliga av allt hemligt inom hela det hemliga svenska försvarsmakten. På Centrala Flygverkstaden i Arboga, CVA, arbetade man med detta kraftfulla robotvapen som skulle kunna avfyras på avstånd, varefter attackflygplanet kunde svänga undan för att undvika att bli nedskjutet. Arbetet med den svenska sjömålsroboten hade inletts redan 1949 vid CVA under kodnamnet "Projekt 304" som även engagerade Saab för styrningen och Philips för radarn.

Tanken var att roboten efter fällning på upp till trettio kilometers avstånd från målet skulle tända sin krutmotor och ta sig ner till tio meters höjd över havet och fortsätta rakt framåt i 1 000 km/h. Nästan framme vid målet skulle roboten stiga, passera över relingen och detonera mitt över det fientliga fartyget med riktad sprängverkan rakt nedåt. Robotens stridsdel, 300 kg trotyl, knappt hälften av robotens totalvikt, skulle klyva de allra flesta fartyg på mitten och kunna oskadliggöra till och med den största sovjetisk kryssaren. Med andra ord; ett fartyg som fick en RB-04 låst mot sig var dödsdömd!

Hur effektivt det svenska flygvapen än var räknade man med att ryssen skulle få över åtskilliga överskeppningsfartyg till svensk mark och där upprätta ett s.k. "brohuvud" Hundratals stridsvagnar, artillerikanoner och andra vapen skulle snabbt lastas av från fartygen och tusentals soldaterna skulle gruppera sig i området. Dessa områden som fienden intagit på svensk mark skulle omgående attackeras med kemiska stridsmedel av sorten Senapsgas och Sarin från Lansen-plan. Två mycket farliga kemiska stridsmedel som kompletterade varandras svagheter mycket effektivt.

 

Kanske det hemligaste inom Flygvapnet: Sjömålsroboten RB-04, här monterad på en J-32 Lansen

Redan under 40-talet planerade Sverige i största hemlighet anlägga två enorma fabriker som kunde framställa 1000 ton stridsgas varje år! Senapsgasfabriken planerades till Karlskoga och Sarinfabriken planerades till Strängnäs. Planerna på de två enorma kemiska stridsgasfabrikerna rann dock ut i sanden under 60-talets senare hälft...  (Läs mer om det hemliga svenska C-vapenprogrammet HÄR

 

...och det var ungefär nu som det skulle ske. Nu när ryssarna har fått över sina trupper och upprättat ett flertal brohuvuden, och med det svenska flygvapnet till stor del var utslaget, skulle Sverige vedergälla ryssen med den slutliga attacken: Att bomba 23 av Warszawapaktens Östersjöhamnstäder såsom Rostock, Gdansk, Kaliningrad, Liepaja, Klaipeda och Riga med svenska kärnvapen och detta med ett hemligt överljudsbombplan: Saab A-36 Vargen.

Innan röken från de två enorma kärnvapensmällarna i Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 hade skingrats började Sverige forska i kärnvapenteknologi. Den då nytillträdde Socialdemokratiske statsministern Tage Erlander ville först köpa kärnvapen av USA och åkte personligen över för att träffa president Harry S Truman i Vita Huset under våren 1952. Resan kallades inofficiell och skulle se ut som en semester med familjen. Men på programmet stod samtal att få köpa amerikanska kärnvapen. USA tackade vänligt men mycket bestämt nej till förfrågningen! Vid denna tid stod Sverige inte högt i kurs hos några länder då vi hade stått på Hitlers sida under kriget, dvs vi hade stått på USAs fiendes sida och nu kom svenskarna med fräckheten och ville köpa deras kärnvapen! Det blev ett bryskt nej! Då återstod bara ett alternativ; att tillverka egna kärnvapen.

 

Vi hade de bästa förutsättningarna för kärnvapenframställning. Vi hade bra tekniker och fysiker. Vi hade uran och tekniskt kunnande. Målet var att i största hemlighet och helt innan för Sveriges gränser konstruera och tillverka minst 100 atombomber! Man räknade att kunna spränga en första kärnladdning någon gång under mitten av 60-talet i Nausta i Lapplands ödemark. Optimismen var stor. Under 50-talet inleddes det största hemliga projekt (och den största lögnen) i Sveriges historia.

I Ranstad började man gräva upp uran som skulle bli till plutonium i de reaktorer som i största hemlighet konstruerades. Den första reaktor, kallad R1 låg 30 meter ner i urberget mitt inne i Stockholm! Allt fler, och större, testreaktorer byggdes. Den andra reaktorn byggdes i Studsvik, trean i Ågesta och fyran utanför Norrköping. En "bieffekt" av denna kärnvapenforskning gjorde att Sverige också blev världsledande inom civil kärnenergi. Många svenskar undrade hur det kom sig att lilla Sverige plötsligt kunde bygga kärnkraftverk i yppersta världsklass redan på 70-talet. Nu har Du svaret!

Sveriges fjärde testreaktor "R4/Adam" för att framställa plutonium för kärnvapen förlades till Marviken utanför Norrköping

marviken2.jpg
tage_erlander_harry_truman_washington_19

Harry S Truman (sittande t.v.) och Tage Erlander (sittande t.h.) i Vita Huset i Washington 1952.

För att inte kärnvapenkapaciteten skulle kunna slås ut av ett överraskande motangrepp skulle 80 av de 100 svenska kärnvapnen förvarades i fyra starkt skyddade bergrumsförråd och resten, 20 st. flyttades ständigt runt i ett slumpmässigt mönster mellan olika baser i västra Sverige, så långt bort från Sovjetunionens bombplan man kunde komma enligt det s.k. Ahasverussystemet. Enda sättet för fienden var alltså att göra alla svenska startbanor för stridsflyget obrukbara (s.k. baslåsning). Vi förfogade över 250 startbanor vilket enligt militära beräkningar skulle kräva 40 000 flygplansföretag per dygn för att hålla alla svenska startbanor ständigt obrukbara! Detta ansågs omöjligt:

Alla länder har egna spionorganisationer så alla andra visste naturligtvis att Sverige försökte få fram egna kärnvapen och egenproducerade kemiska stridsgaser. USA visste. Ryssarna visste likaså. Alla visste utom de stackarna som ovetandes tvingades betala de hundratals miljarder kalaset kostade; de svenska skattebetalarna, de egna väljarna. De trodde de levde i ett litet fredsälskande land där politikerna talade så varmt om fred, nedrustning och kärnvapenfria zoner. I själva verket levde man i ett land som ville bli världens kärnvapentätaste land i förhållande till sin befolkning och med två av världens största kemgasfabriker!

I slutet av 60-talet har Sverige allt som behövs för att inom några dagar sätta samman ett flertal kärnvapen. Då plötsligt händer något...

Exakt vad som hände vet vi fortfarande inte i detalj men sannolikt erbjuder USA oss deras kärnvapen, i händelse av krig, på villkoret att vi avbryter vår kärnvapenforskning till förmån för signalspaning över Östersjön. Vid denna tidpunkt byggs plötsligt de svenska stridsplanen, som nu ersatts av Saab JA-37 Viggen, om så de kan bära NATOs vapen samtidigt som signalspaningen moderniseras med såväl supermoderna övervakningsflygplan som ultrateknologiska signalspaningsfartyg. (Det skulle långt senare visa sig att de innehöll avlyssningsutrustning från USA) Officiellt avslöjades atombombprojektet inte förrän en bit in på 2000-talet och 2020 visade TV4 en dokumentär om atombombsprojektet som gick under kodnamnet "Den svenska linjen". (Läs mer om det hemliga svenska atomvapenprogrammet HÄR) 

Det flygplan som konstruktörerna och flygteknikerna i Linköping nu, 1952, fick i uppgift att utveckla skulle alltså i ett sista desperat försök fälla svenska kärnvapen över städer i Sovjetunionen och dess satellitstater såsom Östtyskland och Polen i förhoppning att avsluta kriget. Det nya flygplanets uppgift var att de skulle kunna bära kärnvapen och anfalla fientliga flygbaser direkt istället för att jaga de sovjetiska bombflygplanen som det först var tänkt. När det gällde fientliga robotar var jaktplan inte användbara, det bästa var att anfalla robotavfyrningsramperna. Därför behövdes tunga flygplan som kunde bära taktiska vapen.

Det nya bombplanet var utformad för att fungera från spridda flygfält, en nyckelkomponent i svensk militärdoktrin , eftersom det troligt var att stora flygfält och baser skulle drabbas tidigt i händelse av krig. Projektet gick under arbetsnamnet "Projekt 1300". Först tog man fram ett antal olika grundidéer hur planet skulle utformas.

saab-a-36-projekt-1300.jpg

 

 Projekt 1300-50

1300-utredningen bedrevs från 1952 och i flera omgångar med olika inriktning. Första utkasten gjordes mellan hösten 1952 och våren 1954 och avsåg till en början ett så kallat interceptorplan som skulle möta överljudsbombflygplan i hastigheter runt Mach 1,4 på hög höjd. Dessa interceptorplan övergavs relativt snabbt eftersom det nya flygplanets uppgifter innebar att de skulle kunna bära atomvapen och anfalla fientliga flygbaser direkt, istället för att jaga själva bombflygplanen.


Sammanlagt gjordes c:a 100 olika utkast inom 1300-utredningen. Först skissade man på en idé om ett raketflygplan (Projekt 1300-01) som skulle starta i vertikalt läge från en ramp (som en raket) och glidflyga ned från hög höjd i dubbla ljudhastigheten, avfyra raketer och bomber mot fientliga plan och sedan landa med ett vanligt landställ. Den skulle alltså starta som en raket och landa som ett flygplan. Detta var 35 år innan den första amerikanska rymdfärjan flög på ett liknande sätt. Det rena science fiction koncept övergavs relativt snabbt då man förstod att kostnaderna skulle bli astronomiska och man började istället fundera på ett mer konventionellt bombplan (Projekt 1300-19) med deltavinge likt det parallella projektet J-35 Draken men med raketmotorer istället för vanliga jetmotorer.

Ett nedbantning och omarbetning på projektet blev Projekt 1300-50, ett liknande plan inspirerat av USA:s F-104 med dubbla jetmotorer och rak deltavinge byggd för Mach 3. Andra varianter och förslag var Projekt 1300-71D ett tvåmotorigt plan med motorerna mitt på deltavingen och en stabilisator designat runt mach 2.5 som påminde mycket om det överljudsspionplan som USA kom att bygga tio år senare: SR-71 Blackbird! Andra förslag var Projekt 1300-72G och Projekt 1300-72H som också var varianter med två motorer inne i flygplanskroppen avsedda för hastigheter runt Mach 2.5.

Ju längre tiden gick desto mer realistiska och mindre spektakulära blev visionerna om Sveriges första överljudsbombplan. Mellan juli 1955 och oktober 1956 gavs nya direktiv om en viss flygplanstyp som var ensitsigt, kunde hantera en vapenlast på 600 kg och med en aktionsradie på minst 350 km på lägsta höjd med en toppfart av "bara" Mach 1,2. Dubbla motorer övergavs nu av kostnadsskäl. Detta skulle istället vara ett enhetsplan som skulle fungera även för jakt, attack och spaning. Ju längre projektet fortskred desto mer konventionellt blev planet. Ett spektakulärt bombplan med dubbla motorer i farter runt Mach 3 och med kärnvapenlaster blev allt mer ett vanligt allround stridsplan med en motor för konventionella vapen och sjömålsrobotar.

Det slutgiltiga utkastet som man till slut bestämde sig för att arbeta vidare med var Projekt 1300-76, nu även kallat Saab A-36 Vargen, som kunde bära olika vapentyper, bland annat den fruktade sjömålsroboten RB-04.

clouds-blue-sky-light-319123981.jpg

 

Projekt 1300-71D

Detta deltavingeplan skulle ha ett luftintag undertill och en Bristol Olympus 22-motor, samma motor som sedan återfanns i Concorde. En alternativ variant hade beteckningen Projekt 1300-77 och placerade luftintaget på ovansidan av flygplanskroppen, men idén övergavs. Det flygplan man nu började planera för var ett 9 ton tungt, 17 meter långt och med en vingbredd på 9,6 meter. Bombplanet skulle nå farter runt Mach 2,1, och en höjd på 18 000 meter samt vara bestyckad med en 800 kilos atombomb och två robotar av typ RB-04. Till utseendet påminde Vargen ganska mycket om parallellprojektet J-35 Draken även om Draken hade en dubbeldeltavinge och luftintaget på båda sidor om flygplanskroppen. En annan skillnad var att Vargen kunde flyga mycket längre men på bekostnad av mindre lastförmåga.

Hela Projekt 1300 lades ned 1956 på grund av att kostnaden för flygplanet blev runt 400 miljoner kronor vilket ansågs alldeles för dyrt på den tiden. Två år senare 1958 begärde dåvarande ÖB Nils Swedlund istället att den gamla trotjänaren Saab J-32 Lansen skulle modifieras för att bära kärnvapen. Det kan i efterhand tyckas märkligt att man satsade miljarder på att försöka få fram kärnvapen men man satsade inte på ett flygplan som kunde släppa dessa bomber över fiendeland.

De storstilade planerna på ett dubbelmotorigt ultramodernt överljudsbombplan i Mach 3 blev alltså till slut bara ett ombyggt gammalt långsamt  J-32 Lansen, men inte ens denna snikvariant av ett bombplan förvekligades. Allt rann ut i sanden. "Det bidde inga vantar, det bidde bara en liten tumme tott, nej det bidde faktiskt ingenting..."​

Resurserna satsades istället på andra projekt inom Flygplan. A-36 Vargen blev därför aldrig verklighet. Planet blev för dyrt och med ett för smalt användningsområde. Planerna skrotades och man började istället skissa på ett mer allround stridsflygplan som kunde vara både i attack, jakt och i spaningsutförande. Ett plan som passade det svenska flygvapnet bättre. Resultatet blev så småningom Saab JA-37 Viggen och resten är som man brukar säga, historia...​

​Hur gick det då? Vad hände egentligen?

PEL-Saab AJS 37 Viggen-Såtenäs-2015-045-

Saab JA-36 Viggen (1972- 2007)

 

Projekt 1300-76 / A-36 Vargen Ungefär så här hade nog det slutliga resultatet sett ut om projektet blev verklighet...

Med facit i hand var det klokt att skrota A-36 Vargen redan på ritstadiet, för vi fick aldrig fram de ett hundra atombomber vi trodde på. Och hade de verkligen haft någon effekt? Flera decennier senare avslöjas ur tidigare hemliga arkivhandlingar i Moskva att Warszawapakten fullständigt skulle massakrera Västeuropa i ett första slag. Man skulle under krigets första 48-timmar släppa -håll i dig nu!- 1200 atombomber över Europa!

 

Västtyskland, Österrike, Danmark, Holland, Belgien och norra Frankrike skulle ödeläggas i ett radioaktivt ruinlandskap. Även vätebomber, tusen gånger kraftigare än Hiroshimabomben skulle ödelägga flertal stora städer bland annat Hamburg och München. Allt mänskligt liv inom en radie av 50 km skulle ögonblickligen ödeläggas av dessa vätebomber. Av dessa 1 200 kärnvapenmål skulle Sverige attackeras med 100-120 kärnvapen. Militära anläggningar med fokus på flyg, radaranläggningar, hamnar och viktiga kommunikationspunkter var huvudmålen. Hur hade Sverige kunnat stå emot ett anfall av upptill 120 atombomber? Vad fanns kvar av vårt försvar? Hur många stridsflyg och piloter fanns kvar. Kanske hade 75% av flygvapnet och våra kärnvapen blivit direkt utslagna. Hur många hade kunnat tanka, bestyckas och starta? Hur många hade lyckats ta sig hela vägen till fiendes Östersjöhamnar innan de blev nedskjutna? Kanske, i bästa fall, hade vi lyckats fälla två, tre bomber innan allt var över. Hela vår försvarsmakt hade med andra ord bara lyckats åstadkomma ett obetydligt nålstick i röven på den ryska björnen.

​...men kriget kom aldrig...

​Fienden vann inte det tredje världskriget. Fienden krackelerade istället inifrån. Den märkliga naturlag som säger att ljuset alltid segrar över mörkret, att det goda alltid segrar över det onda. Med diktatur, tyranni, censur, övervakning och indoktrinering skulle folket i öst kuvas. De socialistiska länderna gjorde samma misstag diktatorer och diktaturer alltid gör och som alltid blir deras undergång; förtrycker sitt eget folk.

Folkets makt är alltid större än maktens makt. Istället för stärkt makt förlorade man hela stycket. Folket gjorde revolution, just sådan revolution alla de socialistiska länderna så storstilat hyllade. Men denna revolution gjorde att makten kollapsade. Järnridån rasade, Berlinmuren föll.

 

Kalla krigets dagar var över och förlorarna var de socialistiska länderna men ironiskt nog var Kalla krigets största segrare de socialistiska ländernas medborgare. De vann sin frihet, sin demokrati och sina mänskliga rättigheter Demokratin vann över diktatur. Kapitalism vann över kommunism. Ljuset vann över mörkret. ​

 

Warszawapakten skulle bomba Västeuropa med 1200 kärnvapen första 48 timmarna. Ca 120 atombomber var ämnade för Sverige.

Bara ett land i Europa bedriver idag fortfarande en form av socialistisk demokratur över sin befolkning som kan jämföras med den i forna Sovjetunionen eller Östtyskland. Ett land där man stänger ner oppositionens tv-kanaler och olika sociala plattformar för regimkritiker. Ett land där regimen har egna trollfabriker med heltidsanställda som sprider lögner och förtal mot meningsmotståndarna. Ett land där man styr TV och nyhetsflödet. Ett land där folket inte tillåts kritisera makten eller inte tillåts ha andra åsikter än de gängse socialistiska och där man vill införa förbud att vara med i organisationer som har fel "värdegrund". Ett land där du kan uteslutas ur fackföreningar eller bli avskedad från arbetet för du sympatiserar med andra politiska partier. Ett land där medborgarna inte längre får uttrycka sin oro för den dystopiska utvecklingen landet genomgår.

De socialistiska ländernas ideal i Östeuropa förvann inte, de flyttade bara lite mer västerut. Tyvärr kommer folket i detta land inte kunna göra revolution som sina forna grannar i öst en gång gjorde, då det inte tycks gå att väcka det sovande folket ur sin socialistiska koma...

// Blenda W Thor.

  • 4I

 

  KÄLLA & LÄSTIPS:  

"Svenskt flyg under kalla kriget" (2016)

"Hemligstämplat" (2020) av Michael Fredholm

Skärmklipp 2021-03-15 14.57.40.png
Skärmklipp 2021-03-15 14.58.30.png

Video:

Bildgalleri (dubbelklicka):

Saab J-29 Tunnan (1951-1968)
Saab J-29 Tunnan (1951-1968)

Saab J-29 Tunnan (1951-1968)
Saab J-29 Tunnan (1951-1968)

Saab JAS-39 Gripen (1996- )
Saab JAS-39 Gripen (1996- )

Saab J-29 Tunnan (1951-1968)
Saab J-29 Tunnan (1951-1968)

1/22

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna