Propaganda & Indoktrinering

" "

 

Visste du att Socialdemokraterna införde censur i Sverige under kriget? Det var förbjudet att skriva illa om Hitler och Nazityskland som Socialdemokraterna öppet stödde och man censurerade kommunistisk propaganda som då var socialdemokraternas politiska motpol. Ja. det var ju länge sedan kanske Du tänker men faktum är att censuren, propagandan och indoktrineringen idag är värre än någonsin. Sverige är idag knappast att beteckna som ett land där man öppet får ha en åsikt sim är kritisk till den socialistiska regimen. Denna artikel kommer öppna upp Dina ögon!

Politisk bakgrund

 

Sverige är ett demokratiskt land. Vi har val till riksdagen vart fjärde år. Men demokrati är så mycket mer än allmänna och rättvisa val. Demokrati innebär även rätten att få tala och skriva fritt om sina åsikter. Detta kallar vi yttrandefrihet och tryckfrihet. Har vi haft det? Har vi det idag?

Strax innan och under andra världskriget införde den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen flera lagar som hindrade personer att öppet framföra sina åsikter. Yttrandefriheten och tryckfriheten sattes åt sidan.

Den svenska regeringen ville till varje pris undvika konflikt med bundsförvanten Tyskland. För att inte väcka nazisternas vrede, vilket skulle kunna leda till krig,förbjöds t.ex. tidningar att inte skriva något negativt om Nazityskland.

Personer som var medlemmar i det kommunistiska partiet eller bekämpade nazisterna idèer i tidningar och på möten riskarade att mista sina arbeten. En del av dem hamnade i interneringsläger som liknade koncentrationsläger.

Idag kanske det kan tyckas underligt att Socialdemokraterna hyste sådant hat mot kommunisterna, nuvarande Vänsterpartiet men det var ganska naturligt om men tittar på den politiska kartan under sent 30-tal. Socialdemokraterna stod helt på Tysklands sida. Man hade ett väl utvecklat samarbete med Tyskland inom tex forskning, vetenskap, medicin och det moderna samhällsbygget redan sedan 20-talet.

Svenska Kommunistiska Pariet, SKP som sedan bytte namn till VPK och som idag kallar sig Vänsterpartiet stod däremot på den tyska motståndarens sida: Kommunistiska Sovjetunionen, styrd av diktatorn Stalin. Därför var socialisterna och kommunisterna varandras motpoler och bittra politiska fienden. När kriget bröt ut var de flesta överens att kampen skulle stå mellan Tyskland och Sovjetunionen, ytterst få trpdde 1939 att det nergångna gamla Storbritannien hade kraft, mod och resurser att vinna över den stora framtidsmakten Tyskland. Det var först 1944 när det blev uppenbart att nazisterna och Hitler skulle förlora kriget som Socialdemokraterna plötsligt sopade igen spåren efter allt nazisamarbete och istället ställde sig på Sovjetunionen och kommunistdiktatorn Stalins sida. Nu var plötsligt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på samma politiska sida och ganska bra kompisar, och så har det förblivit ända fram till våra dagar. Den ena rödare än den andra

egentligen var det bara Högerpartiet (nuvarande Moderaterna) som öppet ville stå på de allierades sida dvs USA/England & Frankrike men för socialisterna och kommunisterna var folkvalda demokratier aldrig ett vettigt alternativ. Under 20-30-talet ansågs England vara ett trist konservativt land utan framtidsvisioner och Usa sågs av folket som något väldigt långt bort. Det var först efter kriget, långt in på 50 och början av 60-talet som Usa blev landet den nya unga generationen såg upp till.

Tvångsmedelslagar och säkerhetspolis

I början av andra världskriget antog riksdagen de så kallade tvångs­medelslagarna. En speciell polis, Allmänna säkerhetstjänsten STJ, övervakade att lagarna följdes. Säkerhetstjänsten hade till uppgift att spana på och gripa perso­ner som ansågs vara en risk för landets säkerhet. Med hjälp av tvångsmedelslagarna kunde STJ öppna privat post och avlyssna telefonsamtal. Misstänkta personer kunde hållas inlåsta i sextio dagar utan att få hjälp av en advokat. Under andra världskriget avslöjade STJ också flera utländska spioner, som sedan utvisades från Sverige.

Med hjälp av tvångsmedelslagarna granskade säkerhetstjänstens personal totalt omkring femtio miljoner brev under andra världs­kriget. Det var brev där man hyllade kommunismen eller skrev illa om nazismen som man i första hans censurerade. Dessutom avlyssnade de miljontals telefonsamtal varje vecka.

Mindre frihet för film och teater

Den världsberömda filmen Diktatorn, skapad av Charles Chaplin, hade premiär i USA år 1941. I filmen spelar Chaplin bland annat en vansinnig diktator, som har stora likheter med Adolf Hitler. I Sverige ansågs filmen olämplig. Den kunde försämra de mycket goda förbindelserna med Tyskland, menade man. Först 1944 när Tyskland i praktiken förlorat kriget fick Diktatorn äntligen premiär på de svenska biograferna. 

Karl Gerhard var en känd svensk artist och revyförfattare. År 1941 uppträdde han på en teater i Stockholm med sin revy Guldregn. Den innehöll sången Den ökända hästen från Troja. I texten kriti­serar Gerhard de tyska nazisterna. Polisen, liksom flera medlemmar av regeringen, vädjade till honom att stryka sången. När han vägrade hotade polisen att stänga teatern. Följden blev att sången lyftes ut ur programmet, men den togs med igen så snart revyn for iväg på turne.

Tryckfriheten begränsas

 

I början av 1940 bildades Statens informationsstyrelse, SIS. Den hade till uppgift att informera svenska folket om läget, både i landet och i omvärlden. SIS skulle även granska den svenska pressen och ge råd om vilka artiklar som var lämpliga att trycka i tidningarna. Man använde sig då av färgade lappar. Ämnen som det gick bra att skriva om fick en grön lapp. Sådant som tidningen inte borde skriva om fick en grå lapp.

Tidningar som struntade i de grå lapparna och skrev sina artiklar ändå, kunde få transportförbud. Det betydde att tidningen varken fick skickas med post eller transporteras med järnväg eller buss. Under kriget fick flera tidningar transportförbud, till exempel komm­unisternas Ny Dag och Norrskensflamman samt den antinazistiska tidningen Trots allt som sågs som ett direkt hot mot Socialdemokraterna.

År 1941 införde riksdagen en ny lag som gjorde det möjligt för samlingsregeringen att använda direkt censur. Censuren innebar att artiklar och andra skrifter skulle granskas innan de gavs ut. Om man ansåg att de stred mot rikets säkerhet, kunde man förbjuda att de trycktes.

I Göteborg fanns bland annat Göteborgs Handels- och Sjöfarts­tidning. Dess chefredaktör Torgny Segerstedt skrev ofta kritiska artiklar om nazismen och Tyskland. Det ledde till att tidningen vid flera tillfällen drogs in av regeringen.

Kommunister och antinazister ansågs  som samhällets största hot och man började föra hemliga listor över dem. Flera razzior gjordes i kommunisternas lokaler och i enskilda personers hem. En del ledande kommunister greps och fördes utan rättegång eller dom till speciella interneringsläger där de tvingades vara frihetsberövade utan att få reda på vad de anklagats för eller hur länge de tvingades vara fångna

I dessa läger samlades också en del värnpliktiga män. De hade åsikter som, enligt militären, gjorde att de inte passade som soldater. Många av dem var kommunister, men det fanns även antinazister, pacifister och andra som kallades för Englandsvänner.

Interneringslägren låg ofta isolerade, exempelvis utanför Kalix, söder om Luleå och vid Vänersborg. Ungefär 750 svenska medborgare interne­rades för sina åsikters skull mellan 1939 och 1943, då lägren upphörde.

Socialister har i efterhand påstått att man införde censurlagarna i Sverige för att inte "provocera" tyskarna eller som ett sätt att inte dras in i kriget. Detta är bara ännu en lögn. Kontrollen av kommunistvänlig eller nazistfientliga artiklar stoppades lågt innan kriget bröt ut. Censuren infördes för att Socialdemokraterna helt och hållet stod på nazisternas sida. Socialdemokraterna så upp till Tyskland redan under 20-talet och vi inledde ett politiskt samarbete som varade fram till hösten 1944. Tyskland ansågs vara det mest moderna landet med en stark framtidsvision, jämfört med kommunistiska Sovjetunionen (som SKP öppet stödde) och konservativa trista Storbritannien (som Högerpartiet stödde) Inget annat parti i svensk historia har därför varit så nazivänligt som just Socialisterna.

IB-affären

Statstelevisionen.

När vår statliga statstelevision SVT började växa sig stor under 60-talet blev man snabbt införstådd hur viktig TV-mediet blev för att kontrollera och styra folkets åsikter. Den som kan styra folkets åsikter kan behålla makten. 60-talet var också ett årtionde präglat av en stor röd våg. Socialism ock kommunism hade vind i seglen och ute i världen protesterade vi mot USA och Vietnamnkriget samtidigt som vi tog till oss deras ideal med rock`n`roll musik och Flower Power. SVT blev allt mer rödmålat, så till den milda grad att man själva blev tvingade att ständigt berätta att public service kanalen var politiskt obunden. Reportrar och journalister anställdes bara om de tidigare arbetat för vänstertidningar. Det vänsterextrema blev det nya normala (och är så än idag.) De mest lättpåverkade - våra barn - skulle skolas i SVT´s fotspår och alla barnprogram hade alltid en socialistisk sensmoral. Köpte man in något från utlandet var det alltid tecknade serier eller dockteater från östblocket med starka politiska undertoner. Walt Disney fanns inte på kartan då trams och flams inte hade någon fostrande prägel på folkhemmets unga medborgare. Slagsidan mot barbord blev alltför uppenbar och för att balansera upp det hela lite grann, kom någon på en idé att klippa ihop allt amerikanskt tecknat skräp till ett enda program och sända det en gång om året på en tid när ingen - absolut ingen- har tid att titta på Tv. Vad sägs om julafton klockan 15? Det blev dessvärre en succe och resten är idag historia! JMG´s undersökning från 2012 visar att 70% av journalistkåren röstade rött. Den extrema slagsida SVT alltid haft åt vänster är dock SVT själva helt oförstådda med. Opartiskhet, obunden och opolitisk är ledord när man ska försöka upprätthålla en neutrala politiska agenda.

Statsradion

Också statsradion SR har varit ett sätt att propagera för sina vänster åsikter. Ingen som lyssnat på t.ex. P1 eller P3 kan påstå att kanalen inte är politisk. Trump. Brexit, Israel och SD är ämnen som alltid måste vinklas negativt. Vänsterpolitik, islam, Greta Thunberg och  genuspedagogik är favoritämnena som ingen får ifrågasätta. I de få program där lyssarna själva får komma till tals är det bara de med en viss åikt som släpps fram genom slussen. Vi har nog alla hört progam som leds av Täppas Fågelberg, Özz Nujen eller Robert Aschberg där debattören snabbt blir bortkopplad om denne visar sig vara en oliktänkare. Tyck rätt eller lägg på luren för här står vi för allas lika värde! För att inte kasta bensin på elden brukar de mest fanatiska programledarna få en time-out veckorna innan ett riksdagsval för att man vill "bevisa" att man är opartiska men direkt efter valet är de tillbaka i etern igen. Inför valet 2018 kulminerade hatet och det man själva kallade "satir" med grova förolämpningar och hot mot de partiledare med avvikande åsikter. När Jimmie Åkesson (Sd) gav svar på tal att P3 borde läggas ner blev man rosenrasande och anklagade honom sedvanligt för rasism, främlingsfientlighet och att han saknade all form av "humor då han inte tyckte de mycket grova kränkningarna var speciellt lustfyllda"!

2000-talet

Idag är censuren, åsiktsförtrycket och den politiska indoktrineringen värre än någonsin. 

Facebook

Bluffen med Greta Thunberg

"Miljöaktivisten" Greta Thunberg är ännu ett exempel på hur  media framför allt SVT nu även använder barn i sin inoktrinering av folket. Att en liten skolflicka som skolkar från skolan "för miljön skull" kan bli en megastjärna är naturligtvis hel omöjligt om man inte har en hel stab med PR-folk, lobbyister, aktivister och slipade konsulter bakom sig. Allt var noga uträknat och bara en enda stor bluff. I ett tal på en EU-miljökonferans i Polen visade SVT hur greta talade inför en fullsatt kngresshall , isjälva verket talade hon när de flesta redan gått hem och salen var nästan tom. Några veckor senare talade hon med Påven. I själva verket häsade hon på påven likt tusentals andra turister. SVT hade direktsändning när Greta av miljöhänsyn segladeöver Atlanten  till New York. Att det krävdes totalt sex Atlan flygningar för att frakta båt och besättningsmedlemmar berättade man inte. 

Nu när Greta har fått ett maximalt genomslagskraft går man nu in i fas två; politisk vänsterindoktrinering. Greta Thunbergs tal under klimattoppmötet COP25 i Madrid var ogenerat vänsterpopulistiskt. Greta gav bland annat gav EU en orättvis känga  Istället hyllar Thunberg "folket" som det enda hoppet. 

Thunberg trycker i sitt tal på att utvecklingsländer som Kina och Indien har rätt att prioritera tillväxt före utsläppsminskningar.

Detta klingar inte rätt då dessa länder är de som har störst klimatavtryck i världen. Thunberg varnade också för moralpanik i sitt tal och på sajten "Project Syndicate" har Thunberg skrivit att klimatkrisen skall skyllas på koloniala, rasistiska och patriarkala krafter. Allt är alltså den vite mannens fel. Känns det igen?

Allt Greta gör är att hålla sig till ett färdigt manus, ibland kopierat från gamla tal, skrivet av vänsteranhängare, lobbyister och miljöaktivister. Hon är bara en marionettdocka i ett större spel. Därför får vi aldrig se Greta i en direktsänd debattprogram dör "vem som helst" får ställa kritiska och granskande frågor om klimat och miljö. 

Greta Thunberg skrev i oktober 2019 ett inlägg på Facebook på engelska där hon menar att hon funderar på att sluta använda plattformen på grund av att ”hatyttringar” tillåts och ”faktakontroll” saknas. 

Klimatalarmen som räddade Mp

Debattprogram

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/sa-rostar-journalisterna-6669449

Redan under 1920-talet ställde sig Vänsterpartiet och Socialdemokraterna på de bittra fiendens sida. Vänsterpartiet valde Sovjetunionens kommunistdiktatur och socialisterna ställde sig på Nazitysklands sida. Därför kom dessa båda partier bli bittra politiska motståndare och Socialdemokraterna vägrade ha med SKP i samlingsregeringen under kriget. Hösten 1944 blir det dock uppenbart att man satsat på fel ideologi och att Hitler kommer förlora kriget. Det blir bråttom för Socialdemokraterna att sopa nazisamarbetet under mattan och istället ställa sig antingen på de allierades sida eller på kommunistdiktatorn Stalins sida. Man väljer det sistnämnda. Demokrati var aldrig ett alternativ. Därmed har Socialdemokraterna som enda svenska parti ställt sig på fel sida av historien - TVÅ gånger! Under valkampanjen 2010 hade partiet en stor kampanj under parollen "Stå på rätt sida av historien". Kampanjen var direkt riktad till Sverigedemokraterna, ett parti som bildades 1988!

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen” och tack för Du vill vara med och finansiera sajten! Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

 

Klicka in på Din bankapp. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Tack för Ditt bidrag!

   Källa:   

"Svenska skandaler" (2014) av Mikael Bergling och Fredrik Nejman.

"Bortom mammas gata" (2009) av Alexandra Pascalidou.

  Diverse länkar   

Länk ETC

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round