Ryssläger gif.jpg

Rysslägren i Sverige.

De åtta svenska rysslägren idag:

 

KRAMPEN, SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: (1943-1945)

I Krampen, två mil från Skinnskatteberg fanns ett av de åtta mest kända ryss-lägren. Det var det isolerade läget, närheten till stationen och tillgång till arbete på statens mark som gjorde att Krampen uppfyllde sovjets krav och blev en förläggningsort. Som mest bodde här cirka 300 ryssar vilket gjorde Krampen till det största rysslägret för sovjetiska fångar i Sverige.

Lägret är sedan länge rivet och bara några enstaka spår återstår i landskapet. Platsen är sedan länge öde – matsal, bostadsbaracker och lägerchefens bostad är borta men kvar finns tvättstugan och en del av den så kallade rysskällaren. Av övrig bebyggelse finns det ruiner och fundament kvar att se och som är lätta att hitta vid sidan av vägen. 

Ryssarna byggde bland annat den så kallade »Ryssvägen» från Kramptorget mot Karmansbo.  Ryssvägen hann dock inte bli helt klar före deporteringen i slutet av år 1944. Då fick ortsborna bevittna den största enskilda utlämningen av utländska soldater i Sverige under andra världskriget. 740 soldater skickades från lägren i Krampen, Baggbron och Baggå hem till Sovjetunionen. 

I november 1945 stängdes förläggningen i Krampen och de flesta barackerna brändes ned under 1946 eller 1947. Den pampiga stationsbyggnaden revs 1975.

Under 2006 gjordes en utgrävning och en dokumentation av lägret och numera finns det ett antal informationstavlor med fotografier utplacerade somberättar om lägerområdet. En dryg halvmil från lägerplatsen ligger den s.k "rysstenen". Två-tre veckor innan de ryska fångarna skulle skickas tillbaka hade de huggit in symbolen hammaren och skäran  och texten "CCCP 1944" i en sten vid ett backkrön utmed Ryssvägen. Stenen föll i glömska, blev överväxt av mossa men upptäcktes av en ren slump 1992 av några vägarbetare att där doldes en inskription under mossan.

Yngve Gunnarsson och hans fru Barbro från Karmansbo började forska i stenens historia. Då uppdagades historien om flyktinglägren – en dold del av Sveriges historia som de flesta i trakten faktiskt kände till, men ingen vågade tala om.

Upptäckten av Rysstenen utmynnade så småningom i en pampig och högtidlig invigning av en intilliggande minnessten över ryssarna i oktober 1999, exakt 55 år efter att soldaterna utlämnats till Sovjetunionen.  På minnesstenen finns en inskription som hedrar minnet av soldaterna med texten: 

"Till minne av de mer än 2000 sovjetryska soldater som vistades i läger i Sverige under andra världskriget. Stenen restes av ortsbor på 55-årsdagen av de första soldaternas hemresa 10 oktober 1999"

Ett 30-tal representanter från ryska ambassaden, Lars Leijonborg från Sveriges Riksdag och många andra prominenta personer samt körer från både Ryssland och Sverige var på plats denna höstdag 1999. Evenemanget som samlade ett hundratal personer bevakades av pressen och historien om flyktinglägren blev därmed känd för allmänheten. Yngve Gunnarsson blev för sin gärning hedrad med en rysk orden som bara tre svenskar tidigare fått.

Kring rysstenen sker efter detta alltid en minnesceremoni i maj varje år och då kommer på denna väg varje år en stor buss fullpackad med ryska deltagare från ambassaden, barn och vuxna. Det kommer diplomatbilar. Ambassadören brukar närvara, likaså landshövdingen samt kommunalrådet från Skinnskattebergs kommun.

Tvättstugan som finns kvar har restaurerats och blivit ett litet museum över lägret. Det är Västmanlands läns museum och föreningen »Kulturbygd i samverkan» som arbetat med detta. På det viset vill man lyfta fram historien om lägret där 300 sovjetmedborgare byggde väg genom skogen innan de, på Stalins order, tvingades tillbaka till Sovjetunionen.

Idag finns också ett litet museum, Krampenmuseet, i stationsbyggnaden. Det drivs helt ideellt av hembygdsföreningen och är tillsvidare öppet endast om somrarna.

 

På Ekomuseum Bergslagens hemsida finns en del information om öppettider, vägbeskrivning mm. 

(se mer bilder från Krampen i bildgalleriet )

(LÄNK Malin Fuhr)  (LÄNK P4)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/4

Bildgalleri: Bilder från rysslägret Krampen, då och nu. Dubbelklicka.

 

BYRINGE, STRÄNGNÄS KOMMUN: (1941 - 1944)

Rysslägret Byringe låg vid gården Rönntorp i Byringe, nio kilometer söder om Strängnäs . En del av de ryska fångarna hamnade här. Där fick fångarna hjälpa till att bygga väg 55 till Malmköping.

 

Alla läger placerades så att det skulle finnas fysiskt arbete att utföra i närheten. Byringelägret var speciellt eftersom de soldater som hamnat där var uniformerade vid ankomsten till Sverige, och därmed betraktades som krigsfångar.

 

Enligt folkrätten var det riktigt att internera sådana flyktingar.

En av barackerna där dessa krigsfångar bodde har nu flyttats till Mälsåkers slott, där den användas som museum. 

Den 22 september 2012 invigdes ett monument som ska föreviga minnet av de ryska soldater som tillbringade svåra år i Byringe av den ryska ambassadören Igor Neverov. Han sa i sitt tal att vi minns de tragiska händelserna som skedde under kriget och håller minnet heligt av krigets offer.

(se bildgalleri nedan)

Mines stenen i Byringe 2016
Mines stenen i Byringe 2016

Byringe

press to zoom
Byringe
Byringe

Byringe

press to zoom
Byringedagen 2019
Byringedagen 2019
press to zoom
Byringedagen 2019
Byringedagen 2019
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Byringe
Byringe

Byringe

press to zoom

Byringe

press to zoom

Hagaström / Gävle

press to zoom
1/2

 

BAGGÅ , SKINNSKATTEBERG KOMMUN: (1941 - 1945)

BAGBRON , SKINNSKATTEBERG KOMMUN: (1941 - 1945)

Baggå herrgård och Baggbron väster om Skinnskatteberg var de första av de åtta ryss-läger som fanns i Sverige under det andra världskriget.

 

Lägren startade dock redan i juli 1940 för "vanliga" flyktingar. Då fanns det tyska, norska, holländska, polska, tjeckiska och statslösa flyktingar, inklusive hela familjer.

 

Efter att de sovjetiska fångarna tvingats hem användes lägren för tyska medborgare, periodvis även för judar som räddats av de vita bussarna. Därefter som ett baltisk läger.

 

Lägren stängdes i juni 1945. 

 

​ABBORRTJÄRN, SMEDJEBACKENS KOMMUN: (1943 - 1945)

Abborrtjärn hade sommaren 1940 till våren 1942 varit interneringsläger för politiska flyktingar. I september 1943 blev det ett av de svenska ryss-läger. I bostadshuset, ett tvåvåningshus mitt i byn bodde lägerchefen. Bakom står idag granarna höga, där fanns barackerna där ryssarna bodde.  På marken kan man fortfarande se att det funnits en väg. Stenhögar täckta av mossa visar rester av byggnader och husgrunder.

 

Tre eller fyra stora baracker ska det ha varit, uppåt 200 personer bodde i lägret under en period på flera år. Ladan som står längs med byvägen är kvar och den delen som är murad sägs ha innehållit en bastu som ryssarna använde. 

(se bildgalleri nedan)

 

STORVRETA, UPPSALA KOMMUN: (1942 - 1943)

Vid Ålanders pensionat Storgården uppfördes baracker som en nödlösning till ryss-läger sommaren 1942. Lägret uppfyllde alla de krav man hade; det var nära till järnvägen, det fanns gott om arbete för fångarna med väg och skogsarbete och det var när till Gävle hamn för utskeppning till Sovjet. Lägret stängdes i slutet av 1943.​

 

HAGASTRÖM, GÄVLE KOMMUN: (1944 - 1945)

Hagaström var det läger av de åtta som öppnade sist, precis vid krigets slutskede. Mitt emot Duro tapeter i Hagaström, där det idag ligger en fotbollsplan fanns 1944–45 tio till femton baracker byggda i en fyrkant för att inhysa ryssar som skulle skeppas ut från Gävle hamn. Andra fick en tillfällig bostad i en byggnad i närheten som kallades Seminariet.

 

Hur många ryssar som passerade Hagaström innan de lämnade landet via Gävle hamn är fortfarande okänt. I maj 1945 förändrades läget. Då var det dags för 80 000 ryska soldater från Norge att tvingas hem till Sovjet genom Sverige.

 

De samlades i Hagaström, och när de var tillräckligt många för en båtlass fördes de till Sovjet. Där väntade kollektiva domar och arbetsläger. 27 000 åkte via Hagaström och Gävle hamn på bara 32 dagar. Seminariet som var en del av ryss-lägret revs på 1950-talet.

(se bildgalleri nedan)

Hagaström / Gävle

press to zoom
k2
k2

Baggå

press to zoom
baggbron 11_jpeg
baggbron 11_jpeg

Baggbron

press to zoom
k3
k3

Baggbron

press to zoom

Hagaström / Gävle

press to zoom

Hagaström / Gävle

press to zoom
k13
k13

Baggå

press to zoom
baggbron
baggbron

Baggbron

press to zoom
k10
k10

Abborrtjärn

press to zoom
1/2

Övriga ryssläger, då och nu

 

LISMA, HUDDINGE STOCKHOLM: (1942 - 1946)

Lisma skilde sig från de andra genom att det kallades genomgångsläger, ibland står det uppsamlingsläger. Meningen var att flyktingarna bara skulle stanna en kort period och sedan transporteras vidare, men en del blev kvar och hjälpte till med arbetet på småbruk och gårdar i närheten. I Lisma fanns det alltid arbete i skogen och det skulle huggas ved för förläggningens eget bruk.

Lismalägret öppnades våren 1942 och stängdes i november 1946, alltså 1,5 år efter krigsslutet. Det var medan kyrkoarkitekt Martin Westerberg var ägare. Han upplät alltså sin gårds gamla park och det plåtklädda Corps de logiet till krigs-flyktingläger.

 

Det byggdes fem baracker ungefär där hästhagen är idag mellan huvudbyggnaden och sjön. 1941 hade det dragits fram elektrisk ström till Lisma och man kan se på de ritningar, som finns hos Hem-bygdsföreningen, att det var elektrisk ström i läger-barackerna redan från början.

 

Troligen de första hus i Lisma som hade elektricitet redan som nybyggda. Efter kriget används Lisma Corps de logis av Emmaus för insamling av kläder, därefter förfaller herrgården snabbt och 1965 säljs byggnaden till Huddinge kommun och under de kommande åren vandaliseras fastigheten.

1970 tänder man eld på byggnaden under en brandövning och marken planas ut så det idag inte finns några synliga spår kvar förutom en mur mot sjön och några träd.

(se bilder i galleriet nedan)

Läs mer historier och berättelser om Lisma-lägret, klicka (HÄR)

Lisma 1097
Lisma 1097
press to zoom
Lisma. 1930-talet
Lisma. 1930-talet
press to zoom
Lisma. 1960-talet
Lisma. 1960-talet
press to zoom
Lisma. Rivning 1969
Lisma. Rivning 1969
press to zoom
Lisma. Rivning 1969.
Lisma. Rivning 1969.
press to zoom
Lisma. Sista bilden innan brandövningen
Lisma. Sista bilden innan brandövningen
press to zoom
Lisma. Kortbuntar på ryska flyktingar.
Lisma. Kortbuntar på ryska flyktingar.
press to zoom
Lisma. Avvikna personer 1943
Lisma. Avvikna personer 1943
press to zoom
Lisma Där barackerna en gång stod.
Lisma Där barackerna en gång stod.
press to zoom
1/2

Bilder från Lisma.

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna