Ryssutlämningen.
- Fredens offer -

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
gulag2_edited.jpg

"De svenska och ryska arkiven är stängda vilket bevisar att ryssutlämningen är betydligt värre och omfattande än det vi vet idag"

Stämpel9.gif
Skärmklipp 2021-01-27 19.10.53.gif

 

 

Du har säkert hört talas om baltutlämningen när Sverige tvångsutvisade 156 balter!

Men vad vet Du om den betydligt större och värre ryssutlämningen?

Lyssna:Ryssutläminingen
00:00 / 22:52

En av svensk historias största skandaler och skamfläckar var när Socialdemokraterna utlämnade 156 balter mot ett okänt öde till Sovjetunionen i den sk "baltutlämningen" strax efter kriget 1945! Vad som ytterst få känner till -och som i mycket fortfarande är hemlighetsstämplat- är att denna skamfläck i svensk historia kanske bara är ett sätt att dölja en betydligt större skandal och skamfläck som Socialdemokraterna godkände mindre än ett år tidigare, då man utvisade 2 518 (!) ryssar till en säker död!

 

2 518 människor! Och detta direkt på massmördaren Josef Stalins order! Många av dem till en säker död i de fruktade kommunistiska dödslägren Gulag, till Sibiriens iskalla gruvor där miljoner människor redan dukat under av svält och köld eller direkt till Stalins arkebuseringsstationer!

Detta är historien om ryssutlämningen:

Varför levde hundratals sovjetiska soldater i Bergslagens skogar under andra världskriget? Vad var ett ryssläger?
Och varför tänds än idag ljus vid den så kallade rysstenen?
Under andra världskriget flydde tusentals människor hån krigets Europa till det neutrala Sverige. Bland dem fanns sovjetiska militärer. De hade rymt från tyska Hngläger i Norge och Finland där de utnyttjats som slavarbetare för att bygga anläggningar, vägar och järnvägar.
När de kom till Sverige placerades de i förläggningar, till stora delar styrda av sovjetmakten. De kallades ryssläger och betraktades till och med som sovjetiska områden. Det största av dem fanns i Krampen utanför Skinnskatteberg.
Stalin ansåg att dessa sovjetiska militärer var förrädare och ville straffa dem med nya arbetsläger eller döden. Ändå utlämnade Sverige 2 f oo av flyktingarna till Sovjetunionen, en historia som länge har tystats ner.

 

 

Regeringen valde emellertid att fortsätta sin utrikespolitiska balansakt och gick med på att utlämna ryssar, men ”enbart” de som i början av oktober 1944 befunnit sig i ryssläger samt de som efter detta datum rymt från lägren. Därmed var tvångsutlämningen till Sovjetunionen ett faktum...

Under oktober och november 1944 transporterades i hemlighet mer än 1 000 ryska flyktingar från Sverige till Sovjet. Den 10 oktober företogs den enskilt största utlämningen då de två Sveabolagsfartygen ”Örnen” och ”Wargo” lämnade hamnen i Gävle med 900 ryssar ombord. Operationen skedde under stort hemlighetsmakeri i samarbete med sovjetisk personal och all fotografering i hamnområdet var på sovjetisk inrådan stängt förbjuden.

Deporteringen till Sovjet kan inte betecknas som frivillig, även om svenska myndigheter skenbart ville göra gällande att så var fallet. Den svenska politiken var hela tiden att tvinga iväg dem alla. Även om inget direkt våld förekom vid deporteringen gavs flyktingarna i rysslägren heller ingen möjlighet att individuellt ta ställning till om de ville stanna kvar för något erbjudande om politisk asyl förekom inte. 

Vid årsskiftet 1944/45 fanns det kvar i Sverige drygt 1500 ryska flyktingar. Moskva ville på egen hand söka upp och "bearbeta" var och en av dem, vilket krävde tillgång till namn och adresser till varje enskild flykting.

 

Regeringen fortsatte sitt flyktingpolitiska balansnummer och beslutade i god ordning att förse den ryska legationen med namn och adresslista på 784 av de kvarvarande 1500 flyktingarna. Även en del flyktingar utanför listan fick påhälsningar av kommissionens utsända.

Den sovjetiska repatrieringsoperationen var minst sagt aggressiv. Med desinformation, hot och allehanda bryska metoder försökte man tvinga de sista kvarvarande flyktingarna att underteckna en förbindelse om att ”frivilligt” återvända hem. Om de inte skrev under skulle den svenska regeringen ändå utvisa dem och då väntade hårda straff vid hemkomsten, påstod man.

Ryssarna drog sig inte ens för att publicera annonser i svensk press i syfte att lura motvilliga flyktingar att tro att de var tvungna att återvända till Sovjet. Resultatet av den ambulerande sovjetiska övertalningskampanjen blev att närmare en fjärdedel av de på listan medtagna flyktingarna lurades att resa hem.

 

Nu väntade tvångsdeportering tillbaka till Stalins Sovjetunionen som landsförrädare.

Hans Lundgren, författaren till boken ”Krampen - ryssläger i Sverige under andra världskriget” har funderat mycket på hur det kom sig att den svenska regeringen spelade efter sovjetisk pipa och att ryssutlämningarna aldrig ifrågasattes.


"– Jag kan inte komma fram till annat än att de var ett pris man fick betala för att kunna hålla en hård linje i att inte lämna ut civila balter. Dessutom hade de i regeringen som kände till det här en väldigt naiv bild av Sovjet. De trodde på Sovjet som ett socialt experiment och trodde att det skulle utveckla sig till en demokrati. I stället medverkade de till att tusentals ryssar skickades till arbetsläger och straffades som fosterlandsförrädare", säger Hans Lundgren.

"För de som betraktades som landsförrädare fanns endast ett straff – döden!"

Adolf Hitler var socialdemokraternas nära vän och allierade. De hoppades och väntade på att Adolf Hitler och hans Nazityskland snart skulle vinna kriget. Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen hade sedan en tid tillbaka redan förberett sig att bli Nazitysklands allierade vän, men när operation Barbarossa och sedan även Addenneroffensiven 1944-45 blev hårda nederlag för Hitler blev det uppenbart att den gode vännen inte skulle vinna kriget.

 

Det blev nu skyndsamt att sopa igen spåren av den nazivänliga politik socialdemokraterna bedrivit under hela kriget och istället göra helt om och börja smöra för massmördaren Stalin, Sovjetunionen och kommunismen. Den forna vännen skulle plötsligt vändas ryggen och den forna fienden skulle nu bli framtidens rättesnöre och samarbetspartner.

 

Vid krigets slutskede 1945 befann sig 60 miljoner européer på flykt. I Sverige fanns över 100 000 flyktingar, därav omkring 34 000 som Stalin 

och Sovjet betraktade som sovjetiska medborgare och som man nu

krävde skulle återsändas. Av dessa var 4000 sovjetryssar, mer än hälften, ca 2500 var soldater ur Röda armén som flytt eller släppts ur krigsfångenskap i Norge, Finland och Tyskland.

file.jpg

Ryssutlämningen av 2 518 soldater genomfördes 1944/45 från hamnarna i Gävle, Sundsvall och Luleå.

Skärmklipp 2022-10-23 11.26.53 - kopia.png

Stalin utövade hård press på Sverige att dessa ryssar skulle ”samlas in” och sättas i förvar tills kriget var över. Soldater ur Röda armén som tillfångatagits betraktades som landsförrädare och för dessa fanns endast ett straff – döden! Flyktingar, fångar och soldater kom nu att användas som brickor i det utrikespolitiska spelet mellan regeringen och Sovjetunionen. Förlorarna i detta politiska spel fanns bland de drygt 2 500 sovjetryska soldater som inte hade någon stark svensk opinion att luta sig mot. Deras tillvaro i Sverige och det dystra öde som väntade dem, har i mer än 70 år varit okänt för den stora svenska allmänheten. Först nu, efter det att hemligstämpeln delvis hävts på vissa dossier som finns på Riksarkivet, går det att något så när rekonstruera de sovjetiska flyktingarnas sista tid på svensk mark.

Svenska och sovjetiska myndigheter kallade operationen ”frivillig hemresa” eller "repatriering". (Repatriering betyder återbördande av individer, föremål eller kvarlevor till deras ursprungliga platser eller härkomstort) Socialstyrelsen med Gunnar Möller i spetsen hade belagt all personal med munkavle. Absolut ingenting fick ”yppas för utomstående” hette det i kontrakten.

"All fotografering var på sovjetisk inrådan strikt förbjuden"

Totalt var 170 personer anställda i de 8 olika ryska fångläger som fanns runt om i Sverige där dessa ryssar satt fängslade och väntade på tvångsdeportering hem. Sommaren 1945 hade sammanlagt 64 499 sovjetmedborgare – soldater, civila, kvinnor och barn – transporterats huvudsakligen från Norge och Danmark via hamnarna i Gävle, Sundsvall och Luleå vidare till Sovjetunionen.

Precis som i Sverige ville många av dessa ryssar inte återvända hem till Stalins Sovjet. Tusentals av dem flydde istället till Sverige där de trodde de var i säkerhet. Ryssarna upprepade då med skärpa att också alla sovjetmedborgare som befann sig i Sverige skulle skickas hem!

Den svenska regeringen valde att fortsätta sin nya inslagna utrikespolitiska politik, de vek ner sig mot Stalin och gick med på att utlämna sovjetryssarna. Därmed var repatrieringen ett faktum! 2 518 ryssar skulle nu mot sin vilja tvångsdeporteras från Sverige till kommunistdiktatorn och massmördaren Josef Stalin och mot ett okänt framtidsöde.

Den 10 oktober 1944, när kriget gick mot sitt slut,  företogs den enskilt största repatrieringen. De två Sveabolagsfartygen ”Örnen” och ”Wargo” lämnade då i skydd av mörker hamnen i Gävle med totalt 900 ryssar ombord. Vad som hände när de gick ombord är fortfarande oklart.

3.jpg

Ryska fängslade soldater uppställda vi ett av de 8 svenska ryssläger som Stalin tilläts bedriva i Sverige.

Skärmklipp 2022-10-23 11.26.53.png

Från senare transporter rapporterades om ryssar som flytt, skjutits och drunknat. Operationen skedde under stort hemlighetsmakeri i samarbete med sovjetisk personal och all fotografering i hamnområdet var på sovjetisk inrådan strikt förbjuden. Under oktober och november 1944 transporterades i hemlighet mer än 1 000 av de sammanlagt 2 518 soldater som slutligen kom att tvångsutvisats till Sovjetunionen. Först när fartygen nått Åbo i Finland kunde Dagens Nyheter meddela att sovjetryska krigsfångar rest hem.

 

På berörda orter, som Krampen ett av de 8 ryska fångläger i Sverige mellan Örebro och Krylbo, kunde utlämningen inte hemlighållas. I lokaltidningen Bergslagsposten hade man kunnat läsa positiva reportage om de välorganiserade rysslägren. I skenet av lägereldar tog befolkningen ett sista sorgset farväl. Sex ryssar hade under natten lyckats fly. Hur många som undgått utlämning vet man inte. En rysk flykting lyckades hålla sig undan svenska myndigheter ända fram till 1972, då han fick uppehållstillstånd. Han hade försörjt sig genom skogsarbete och efterlämnade en stor summa pengar som gick till allmänna arvsfonden då han saknade familj.

"Ryssarna sköts i en skogsdunge direkt efter ankomsten till Viborg"

 

Repatrieringen till Sovjet kan inte betecknas som frivillig, även om regeringen skenbart ville göra gällande att så var fallet. Den svenska hållningen var hela tiden att skicka iväg dem alla. Även om inget direkt våld förekom vid repatrieringen gavs flyktingarna i lägren heller ingen möjlighet att individuellt ta ställning till om de ville stanna kvar. Något erbjudande om politisk asyl förekom inte. Fångarna hade alltså inget annat val än att bli hemtransporterade med våld mot en säker död.

Vid årsskiftet 1944/45 fanns det i Sverige (förutom de 156 balterna som tvångsutlämnades i den s.k. ”Baltutlämningen” ett år senare) fortfarande kvar 1500 sovjetryska flyktingar. Moskva ville fortsätta på egen hand söka upp och ”bearbeta” var och en av dem, vilket krävde tillgång till namn och adresser till varje enskild flykting.

 

Den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen fortsatte blint tillmötesgå Stalins alla krav och beslutade i god ordning att förse den sovjetiska legationen med namn och adresslista var 784 av dessa kvarvarande flyktingar befann sig.


Med socialdemokraternas goda minne reste sedan delegater ur den beryktade sovjetiska repatrieringskommissionen runt i Sverige våren 1945

file2.jpg

 

Ytterligare ett fotografi av ryska fängslade soldater uppställda vi ett av de 8 svenska ryssläger som Stalin tilläts bedriva i Sverige. Notera den hemmagjorda Sovjetiska fanan som alla de 8 rysslägren hade.

Skärmklipp 2022-10-23 11.41.47 - kopia.png

och ”bearbetade” de flyktingar som ”listats” av regeringen. Även en del flyktingar utanför listan fick påhälsningar av kommissionens utsända.

 

Den sovjetiska repatrieringsoperationen var minst sagt aggressiv. Med desinformation, hot och allehanda bryska metoder försökte man tvinga flyktingarna att underteckna en förbindelse att ”frivilligt” återvända hem till Sovjetunionen. Om de inte skrev under skulle den svenska regeringen ändå, fick de veta, utvisa dem och då väntade ännu hårdare straff vid hemkomsten. Ryssarna drog sig inte ens för att publicera annonser i svensk press i syfte att lura motvilliga flyktingar att tro de var tvungna att återvända till Sovjet. Till och med den svenske ambassadören i Moskva, Staffan Söderblom, försäkrade desperat att ”inget ont skulle vederfaras” återvändarna. Så blev det dock inte...

De 2 518 hemtvingade ryssarnas öde är än idag fortfarande okänt. Sannolikt avrättades många, medan övriga mer eller mindre mangrant hamnade i kommunistiska fångläger -Gulag-, sattes i livstids tvångsarbete i Sibiriska gruvor eller dömdes till annan inre exil. Att fruktansvärda bestraffningar väntade visste även den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen men man gjorde inget för att rädda soldaterna.

En svensk arbetsledare för internerna i Bergslagen fick via en finsk officer beskedet att bergslagsryssarna sköts i en skogsdunge direkt efter ankomsten till den ryska staden Viborg. Svensken talade ryska och hade efter arbetsår i Sovjetunionen kunskap om förhållanden där. Han torde ha varit en av de hundratals svenska sovjetemigranter bland de så kallade Kirunasvenskarna som på 1930-talet värvades som rysk arbetskraft.

"De 2500 hemtvingade ryssarnas öde är än idag fortfarande okänt"

 

Kontakten mellan ryssarna och ortsborna – som sovjetlegationen inte ansåg önskvärd – avbröts abrupt när fångarna sattes på tåg till Gävle för vidare transport till Sovjet. Trots alla personliga band, med okänt antal rysk/svenska barn som följd, har ingen av de utlämnade hörts av. Svenska vänner som sökt kontakt med de hemskickade har aldrig fått svar från de sovjetiska myndigheterna.

I Tage Erlanders utgivna dagböcker nämns ryssutlämningarna inte alls, trots att han då var statssekreterare på socialdepartementet och samordnare för samlingsregeringen och sedermera Sveriges statsminister. Han kan inte ha varit ovetande om beslut som rörde ryssarna.

 

Än idag  är dessa uppgifter omöjliga att bringa klarhet i. Både de svenska och ryska arkiven är stängda vilket är ett bevis i sig att ryssutlämningen är betydligt värre och mer omfattande än det lilla vi vet idag. Att hemlighålla något är att dölja något! Om Socialdemokraterna verkligen är "ett anständigt parti" som Stefan Löfven själv påstår så hade vi för länge sedan vetat sanningen.

Hur kommer det sig då att baltutlämningen på 156 balter till Sovjetunionen är känt bland den lite mer allmänbildade svenska befolkningen men inte ryssutvisningen på över 2 500 ryssar?

k17.jpg

Ryska soldater från ett svenskt ryssläger inför hemresan från Gävle hamn. Vid denna senare utvisning var fotografering tillåten av myndigheterna.

Skärmklipp 2022-10-23 11.41.47.png

-Jo, kanske just därför! Kanske var tanken att den betydligt mindre utvisningen skulle ta fokus från den ”riktiga” skandalen? Den stora skandalen. Kanske var det ett medvetet val att låta lite av  den i över 40 år hemligstämplade baltutlämningen komma allmänheten till kännedom för att lättare hålla ryssutlämningen hemlig? Med tanke på vilken skandal och vilka skador den 156 man stora baltutlämningen orsakade Sverige och Socialdemokraterna så är det rimligt att tro att en liknande tvångsutvisning på 2 518 man (16 gånger fler!) inte skulle gå obemärkt förbi?

 

Kanske hoppades man även att folket skulle blanda ihop dessa två utlämningar som Socialdemokraterna godkände för Josef Stalin, världens näst värsta massmördare -efter kommunisten Mao Zedong- i mänsklighetens historia? Socialdemokraterna vek ner sig fullständigt för Josef Stalin och gjorde allt för att dölja spåren av deras tidigare nazivänliga politik när det började gå dåligt för Hitler. Ännu idag -75 år senare- har det, i huvudsak, socialistiskt styrda Sverige haft extrem slagsida åt vänster, ett ständigt mén från krigets slutskede då socialdemokraterna plötsligt blidkade Stalins totalitära kommuniststyre. Vi märker det fortfarande hur statlig media såsom SVT, UR och SR dagligen vinklar sin nyhetspropaganda eller hur Socialdemokraternas partiorgan Aftonbladet sällan skriver sanningen om vår egen nutidshistoria.

"Idag finns fortfarande hemligt material som allmänheten måste hållas ovetandes om"

 

Vi matas och indoktrineras av media om Hitler, Nazityskland och förintelsen men aldrig får vi lära oss om de större utrotningarna som gjordes (och görs än idag!) i kommunismen och socialismens namn! Aldrig får vi veta om Gulag-lägren i Sibirien där mångfalt fler mördades än i de nazityska gaskamrarna. Aldrig får våra barn lära sig i skolan vilka de värsta diktatorerna är och vilken ideologi de företrädde. Aldrig får våra barn läsa om baltutlämningen, än mindre om ryssutlämningen under historielektionerna.

 

Idag 75 år efter kriget finns fortfarande hemligt material som är så känsligt att allmänheten måste hållas ovetande om sanningen! Socialdemokraterna har således inte rent mjöl i påsen, tvärtom så är påsen full med blod. Blod från de 2 518 människor som partiet skickade hem till massmördaren och kummunistdiktatorn Josef Stalin och som vi sedan aldrig mer fick ett livstecken från! Varför är arkiven fortfarande låsta?

Ryssutlämningen vet vi fortfarande väldigt lite om då hemlighetsstämpeln inte på långa vägar är helt hävd. Vi vet att den skett och hur många som skickades hem till Stalins kommunistdiktatur men vi vet fortfarande inte detaljerna. Vi vet fortfarande inte vad som hände alla de 2 518 som vi skickade hem mot sin vilja. Är det inte vår skyldighet att få veta sanningen vad som hände dem?

imagesGJYHWNX9.jpg

 

"Rysstenen" vid Krampens ryssläger ett av ytterst få spår av vad som idag finns kvar i Sverige av de 8 ryska fångläger och den efterföljande tvångsutvisningen av 2518 ryssar mot ett okänt öde.

Skärmklipp 2022-10-23 11.55.05.png

Sanningen skulle kanske fortfarande -efter 75 år- skada Socialdemokraterna. Det är kanske nu vi börjar ana vidden av det hela? Vi kommer många gånger tvingas höra socialistiska partiledare berätta om andra partiers historia, men vi kommer aldrig få höra de berätta om sitt eget partis historia. Vi kommer aldrig höra Socialdemokraternas partiledare berätta hur partiet tvångssteriliserade 63 000 svenskar. Vi kommer aldrig höra Socialdemokraternas partiledare berätta när deras parti torterade 660 förståndshandikappade på Vipeholm. Vi kommer aldrig höra  Socialdemokraternas partiledare berätta när deras parti skrev på Barcelonaavtalet. Vi kommer aldrig höra Socialdemokraternas partiledare  berätta när deras parti uppmanade nazisterna stämpla ett  J i judarnas pass.

 

Vi kommer aldrig höra  Socialdemokraternas partiledare berätta när deras parti under 54 år studerade rasbiologi. Vi kommer aldrig höra  Socialdemokraternas partiledare berätta när deras parti tillät 2,1 miljoner nazister transporteras genom Sverige. Vi kommer aldrig höra  Socialdemokraternas partiledare berätta när deras parti försökte utrota hela den samiska kulturen. Vi kommer aldrig höra  Socialdemokraternas partiledare berätta när deras parti inrättade 14 hemliga  koncentrationsläger i landet. Vi kommer heller aldrig höra Socialdemokraternas partiledare berätta när deras parti skickade hem 2518 ryssar till Josef Stalin ...

...men vi kommer höra Socialdemokraternas partiledare berätta om alla andra partiers historia!

På något sätt fick svenskarna reda på deras öde, hävdar Solzjenitsyn, De före detta marinsoldaterna hade då skingrats i olika läger. Genom en specialorder fördes de plötsligt till Krestyfängelset i Leningrad.
Solzjenitsyn skriver att de i Nå månader göddes upp som till slakt och håret fick växa ut på dem. Därefter kläddes de upp till blygsam elegans, fick repetera vad de skulle säga till vem och varnades för att de som knystade det minsta skulle 6 »nio gram« i nacken – och så fördes de iväg till en presskonferens med utländska journalister och folk som hade känt till besättningen i Sverige.


I Alexander Solzjenitskys bok "Gulagarkipelagen" finns ett stycke om fångarna i det första rysslägret, det i Byringe. Författaren träffade Kardenko som var marinlöjtnant i ett Sibiriskt läger. För Nobelpristagaren berättade han om hur en liten grupp av ryska fångar som kommit från Byringe till gulag fick äta upp sig, låta håret växa och kläddes upp mycket prydligt. Sedan fick de åka till Leningrad och möta journalister från väst och berätta att de behandlades mycket väl. Sanningen var dock en annan då alternativet var att få ”ett stycke bly i nacken”. Efter presskonferensen i Leningrad var det sedan snabb transport åter till Stalins omänskliga arbetsläger.

// Blenda W Thor.

  • 4F
  • 4I

 

  Källa, Lästips & Länkar:  

”Balt och tyskutlämningen 1945-46” (2015) av  Curt Ekholm.

"Krampen – ryssläger i Sverige" (2009) av Hans Lundgren.

"Min far var rysk soldat" (2019) av Elisabeth Hedborg.

”Baltutlämningen 1946” (1983) av Janis Zalcmanis.

”Baltutlämningen” (1997) av Valentin Silamikelis.

”Legionärerna” (2018) av Per Olov Enquist

Läs mer om de 8 svenska rysslägren (HÄR)

Interpellation 2001/02:12 (LÄNK)

Populärhistoria (LÄNK)

Svensk Tidskrift (LÄNK)

 

Bildgalleri. Dubbelklicka och svajpa. 2 video:

 

3 video om ryssutlämningen:

 

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna