Den Svenska Socialiseringen

Tror Du fortfarande vi lever i ett fritt demokratiskt land med yttrandefrihet utan censur och politisk propaganda?

Då är du bara dum, godtrogen och blåögd, precis det socialisterna vill Du ska vara. Lättlurad och naiv helt enkelt...

 

I "Den Svenska Censuren: Del 1" berättade vi om de censurlagar som Socialdemokraterna införde i Sverige innan och under andra världskriget. Censurlagar som  förhindrade att svensk press skrev negativt om Hitler, Nazityskland och nazismens illgärningar. Lagar Socialdemokraterna införde för att vi svenska medborgare inte skulle få veta sanningen om samarbetet mellan Sveriges socialister och Tysklands nationalsocialister. En historia vi än idag inte vet hela sanningen om.

 

Under själva kriget skärptes dessa censurlagar ytterligare. Nu gällde de inte bara medias skriverier utan kom även att innefatta alla svenska medborgare. Socialdemokraterna införde ett kontroll och censureringssystem som kan mätas med det som senare fanns i Sovjetunionen och DDR. Strax innan och under andra världskriget införde den socialdemokratiska regeringen, och därefter den S-ledda samlingsregeringen, flera lagar som hindrade personer att öppet framföra sina åsikter. Yttrandefriheten och tryckfriheten sattes åt sidan och detta delvis för att skydda samarbetet med Nazityskland! Den svenska regeringen ville till varje pris undvika konflikt med bundsförvanten Nazityskland. För att inte väcka nazisternas vrede, förbjöds t.ex. tidningar att skriva negativt om Nazityskland. Under kriget fick man inte ens skriva om de massaker och övergrepp nazisterna gjorde mot civila på östfronten! Personer som var medlemmar i det kommunistiska partiet eller bekämpade nazisternas idéer i tidningar och på möten riskerade att mista sina arbeten. En del av dessa "oliktänkande" hamnade i interneringsläger som liknade rena koncentrationsläger. Där blev de inspärrade för sina antinazistiska eller kommunistiska åsikters skull. Detta är så långt bort från demokrati man kan komma men det hände här i Sverige - under Socialdemokraternas styre!

Idag urskuldar sig socialister med; "...men det var ju för så länge sedan" eller "...det var ju en annan tidsanda". Därför ska vi ta en titt på dagens nya Sverige under Socialdemokraternas regim. Finns det någon censur av folket idag? Påverkas vi fortfarande av indoktrinering och propaganda? Har vi verkligen yttrandefrihet och tryckfrihet i socialismens Sverige? Får Du och jag tycka och tänka som vi vill eller är vi undermedvetet styrd av regimen? 

Sverige är att betrakta som ett demokratiskt land -nu som då. Men demokrati är så mycket mer än allmänna och rättvisa val. Demokrati innebär även rätten att få tala och skriva fritt om sina åsikter. Detta kallar vi yttrandefrihet och tryckfrihet. Har vi alltid haft det under socialismens styre? Har vi det idag under Stefan Löfvens styre? Vi kan redan nu avslöja att Du är mer styrd och censurerad än vad Du anar. Sverige är när man tittar in bakom de smala åsiktskorridorerna ett land som är närmare besläktat med Vitryssland, Kina och Nordkorea än Storbritannien, Frankrike och USA.

 

"Den Svenska Censuren Del 1" slutade när kriget tog slut. Denna artikel - "Den Svenska Censuren Del 2"- börjar resan efter krigsslutet fram till dags datum. En resa i tiden som dessvärre inte blir ljusare utan bara tycks bli mörkare ju närmare nutid vi kommer. Mörkt av flera olika anledningar men kanske främst för att vi, det svenska folket, idag är så påverkade av 100 års socialism att vi inte längre klarar av att tänka själva. Vi köper och sväljer allt med hull och hår. "Det sovande folket" kallas vi. Tyskarna kallar oss "Die dummen Schweden". Det finns fog för dessa öknamn. Vi är faktiskt dummare än tyskarna anser. Allt vi svenskar orkar göra - om ens det- är ju att knyta näven i fickan. Men vi måste ta det från början för att vi ska förstå sambandet...

. De Stackars Östeuropéerna...

Efter kriget våren 1945 slänger Socialdemokraterna snabbt ut de tre andra partierna ur samlingsregeringen och fortsätter med överlägsen majoritet styra Sverige ända fram till 1976. Totalt man han makten oavbrutet i 44 år. Det är lång tid att lägga historien tillrätta. Det är lång tid att sopa fadäser och snedsteg under mattan och ensamt skriva historieböckerna alla svenska gossebarn och flickebarn tvingas läsa i skolan. En historiebeskrivning ingen vill (eller vågar?) ifrågasätta eller kritisera. I samma sekund kriget tog slut påbörjas ett nytt krig: "Det Kalla Kriget". Europa klövs i en västlig demokratisk och en östlig kommunistisk halva. Vid gränsen gick den så kallade "Järnridån". I norr slutade den fysiska järnridån vid Östersjön mellan Västtyskland och DDR (Östtyskland) nära staden Lübeck, 6 mil söder om danska ön Lolland. Norrut fortsatte den mer i en vanlig nationsgräns mellan Finland och Sovjetunionen, dock lika omöjlig att ta sig över...

 

Att Sverige hamnade på den västra demokratiska halvan kan idag tyckas självklart, men är det verkligen det? Var vi verkligen så nära USA och så långt ifrån Sovjetunionen som vi trodde? Vi blev indoktrinerade att allt bakom järnridån var av ondo. Där bakom järnridån spionerade makten på sina egna medborgare som bodde i gråtrista och ändlösa betonglägenhetskomplex. Alla "oliktänkande" (dvs de som inte trodde på socialismen) straffades. Staten skulle bestämma över människors tankar, åsikter och liv. Medborgarna fick bara information av statligt styrda medier i sann socialistisk anda. Det fanns bara en statlig styrd statsradio och en statlig styrd statstelevision och människorna var indoktrinerade och hjärntvättade av den socialistiska propagandan. Människor tvingades slita på ineffektiva statliga skitiga och bullriga fabriker och på den lilla fritiden de hade roade sig medborgarna med att dricka billig rysk vodka. Bara de med rätt åsikter kunde få tillstånd från myndigheten att köpa sig en bil, kanske en fin Trabant, Tatra eller kanske till och med en äkta rysktillverkad Vaz 1400. Överallt hängde röda fanor med politiska symboler och propagandaaffischer. Överallt fanns enorma statyer på de gudar folket skulle dyrka; Vladimir Lenin, Josef Stalin och Erich Honecker. Där på andra sidan järnridån var alla programmerade arbetsmyror som tvingades in i det kollektiva socialistiska samhällssystemet. Den som motsatte sig systemet straffades hårt - mycket hårt! Men i ärlighetens namn, var detta verkligen en motsats till Sverige? Var det socialdemokratiskt styrda Sverige inte i själva verket en spegelbild av det som hände bakom järnridån? Allt det vi hånade öststaterna för hände ju också här. Skillnaden var bara att vi själva var så indoktrinerade att vi aldrig förmådde oss att se likheterna. Vilka var det som blev lurade av hur livet såg ut på andra sidan järnridån - egentligen?

 

Det Svenska Folkhemmet

Allt medan vi hånade de stackars östeuropéerna bakom järnridån kartlade Socialdemokraterna våra politiska åsikter (vilket avslöjades i IB-affären). Vi tvingades få all information av statligt styrd media såsom Sveriges Television och Sveriges Radio. Socialdemokraterna kontrollerade all televisionen och radio och den största kvällstidningen Aftonbladet var Socialdemokraternas eget partiorgan - Sveriges motsvarighet till Pravda.

Efter kriget förbjuds vi blicka bakåt. Vårt samarbete med Hitler och nazismen skulle förtigas. Nu skulle vi vända blad och blicka framåt och tillsammans bygga det socialistiska mönstersamhället. Tron på religion ersätts av tron på socialism. Fadern, sonen och den heliga Anden ersätts av Marx, Branting och den förträffliga socialismen. Kyrkan ersätts av "Folkets Hus" och församlingshemmet ersätts av "Folkets Park". Ambitionen var att bli det som "Det Tredje Riket" aldrig blev; världens renrasigaste föredöme! Tvångssteriliseringar och rasbiologiska forskningsinstitut fick vi aldrig nämna. Nu är det moral, solidaritet och gemenskap i sann socialistisk anda som ska bygga det ultimata socialistiska välfärdssamhället: "Det Svenska Folkhemmet". 

Socialdemokraterna byggde det svenska folkhemmet för svenskarna där ingen skulle behöva tänka själv. Detta är den första och viktigaste grundförutsättningen för att ett socialistiskt samhälle ska fungera. Alla 24 timmarna på dygnet och alla veckans 7 dagar måste finnas inrutat och noga inplanerat för den svenska medborgaren. Grundtanken i en socialistisk stat är att kollektivet ska styra massorna. Allt vi behöver göra är att springa i ekorrhjulet, arbeta, lägga skatt, rösta rött och - framförallt- inte ifrågasätta systemet!

Vi går från ett fattigt bondesamhälle till en rik industrination. Vi går från självständig individualism till socialistisk kollektivism. Tillsammans ska vi bygga Sverige. Men för att detta ska fungera måste alla ro åt samma håll. Alla måste marschera i takt. Alla måste tro på samma sak. Alla måste kämpa för samma mål. Hur ska detta då gå till?  Och för att detta ska fungera måste vi upphöra att med individuellt tänkande. Vi ska bara vara en arbetsmyra i en enorm stack. Till syvende och sist handlar allt bara om en sak; att alla ska rösta rätt, att alla ska rösta rött. Makten framför allt!

All media är indirekt styrd av staten (för annars förlorar man sitt ekonomiska presstöd) och samhället byggs upp i storindustriell skala.

Vi ska arbeta kollektivt i storskaliga fabriker som effektivt sväljer arbetslösheten. Männen arbetar inom bilindustrin, varvsindustrin, gruvindustrin, skogsindustrin. Företag som Volvo, Saab, Scania, Electrolux, Asea, Husqvarna, Facit, Ikea eller Bofors blomstrar. Alla arbetare skulle självklart vara med i facket och per automatik medlemmar i partiet - det socialdemokratiska arbetarpartiet. Efter en slitsam arbetsvecka på den bullriga industrin fick man två dagars ledighet. Men även på den lediga tiden vakade socialismen över medborgaren. Lägg därtill att vi 1963 fick hela fyra veckors semester. Socialstyrelsen gick ut med rekommendationer hur och vad man skulle göra under sin lång ledighet för att inte slå dank och slöa till. Vila ansågs förvisso viktig för kroppens återhämtning efter hårt kroppsarbete men för mycket ledighet ansågs farligt då arbete också hade en lugnade effekt på medborgarna och att hålla massorna i schack är av avgörande betydelse i ett socialistiskt samhälle.

 

Kvinnorna börjar arbeta inom textilindustrin, i butiker eller tar hand om våra barn, sjuka och gamla. I vårt nybyggda folkhem lämnar vi våra barn i den kommunala grundskolan där de lär sig det staten anser är viktigast, De sjuka får vård på kommunala lasarett i landstinget och de gamla sätts på förvar på kommunala ålderdomshem i väntan på döden.

 

Vi bodde i ändlösa grå betonglägenhetskomplex byggda under Socialdemokraternas tanke om miljonprogrammet. . I varje samhälle, i varje by fanns ett "Folkets Hus" uppfört av det socialistiska kollektivet där vi skulle få lära oss vad som var politiskt rätt och fel, och på helgerna dansade vi på de statligt uppförda nöjesplatserna "Folkets Park". På statstelevisionen såg vi på "Hylands hörna" där ledande socialdemokratiska partiledare fick berätta roliga historier för det svenska folket för att visa sin folklighet. Några oppositionsledare syntes naturligtvis aldrig till. I det perfekta mönstersamhället - Det Svenska Folkhemmet - behövdes inga andra politiker. Vi var med andra ord betydligt närmare Sovjetunionen och DDR än USA och England. Något vi aldrig förstod - vissa inte ens idag. Ett tragiskt bevis på att den socialistiska indoktrineringen och propagandan fungerade mycket effektivt även i Sverige.

Själva bor vi ändlösa lägenhetskomplex uppförda i grå betong under socialismens miljonprogram. Under helgen ska medborgaren först träna linggymnastik i kollektiv grupp för att senare få roa sig på den av staten uppförda kollektiva nöjesplatsen "Folkets Park". På söndagen träffades man i "Folkets Hus" där man skulle diskutera politik eller se på en biograffilm. "Folkets Park" och "Folkets Hus" var socialisternas sätt att ena, förena och indoktrinera befolkningen om socialismens förträfflighet och dessa inrättningar fanns i varje svenskt samhälle. Utanför dessa lokaler som oftast var dekorerad med röda fanor fanns ibland en byst av vår landsfadern Hjalmar Branting. Ingen skulle kunna undgå vilka som styrde och byggde det nya fantastiska Sverige. Vi införde till och med en politisk helgdag, 1:a maj till socialdemokratins ära. En dag då vi gemensamt ska gå ut på våra gator och torg för att visa vår socialistiska solidaritet i samhället. Med röda fanor och slagord skanderar vi taktfast och högljutt våra gemensamma politiska vänsteråsikter. Att denna dag enbart är vikt för människor med socialistiska åsikter är något vi nödvändigtvis inte behöver prata högt om. 1:a maj är så långt ifrån demokrati och yttrandefrihet man kan komma då de borgerliga aldrig skulle kunna få gå ostört och skandera mot socialismen på samma sätt. På 1:a maj pratar vi så vackert om yttrandefrihet och allas lika värde samtidigt som vi baktalar människor med andra åsikter och förbjuder andra politiska partier föra fram sina ståndpunkter. Om detta har vi en nationell helgdag och tillika svensk flaggdag! Vi skryter under våra tal om lagstadgad semester, föräldrapenning, mödravård och barnbidrag men vi nämner inte med ett ord de 63 000 som tvingades till tvångssterilisering för de inte var tillräckligt renrasiga för att få bo i vårt fina folkhem. Vi nämner inte med ett ord några rasbiologiska institut. Vi nämner inte med ett ord försöken att utplåna den samiska kulturen eller att 300 000 barn till undermåliga föräldrar övergavs på barnhem. Vi var ett fredens land som kämpade för fred, nedrustning och kärnvapenfria zoner men Inte ett ord om försöken att framställa egna atombomber och kemiska stridsmedel. Vi skulle bara visa upp en vacker fasad utåt och blunda för allt det som finns där bakom. Precis som socialisterna gjorde bakom järnridån, i Sovjetunionen och de i DDR, de som vi älskade att häckla för de var så hjärntvättade av sina socialistiska ledare... 

Under 60-talet, 70-talet och första halvan av 80-talet lever vi svenskar i det socialistiska mönstersamhället. "Sverige är fantastiskt" står det på våra blå/gula T-shirts. Men välfärden har ett pris. Allt kostar, även i socialistiska stater. Den offentliga sektorn blir snart den ofantliga sektorn som slukar miljarder i skattemedel. För att lösa problemet höjer man skatten för arbetarna. Sedan lite till, sedan ytterligare lite till. Till slut lägger svenskarna högst skatt i världen under förespegling att allt detta går tillbaka till vårt gemensamma folkhemsbygge. Pengar vi i slutänden får tillbaka på ett eller annat sätt - tror vi. Ökad skatt blir därför något positivt och bra trots att alla skattebetalare blir fattigare. Skatt blir synonymt med "god", "kollektivism" och "solidaritet". Alla socialister tycker bara det är häftigt att lägga ännu mer i skatt (som skattesmitaren Mona Sahlin ungefär uttryckte saken). Idag är Sverige ett av ytterst få länder i världen där man kan vinna politiska poäng genom att lova väljarna att höja skatten för de som arbetar och samtidigt lova höja bidragen för de som inte arbetar. I nationer som sluppit undan socialistisk indoktrinering skulle detta vara en omöjlighet...

 

 

Folkhemslivet.

...och hur blev slutresultatet?

Den förljugna historieskrivningen om Sverige under Andra världskriget kom till för att de som styrde Sverige under det kalla kriget tänkte uppträda precis lika principlöst och iskallt egoistiskt om Stalin blev samma hot som Hitler. Att inbilla människor att Sverige varit 'neutralt' under kriget och att neutraliteten var en sorts särskilt fin och moralisk utrikes­politik var en nödvändig för att inte förlora makten. Men vilka var det som -egentligen- blev grundlurade? -Jo, den egna befolkningen i allmänhet och socialdemokraternas egna väljare i synnerhet. De som fortfarande tror att Sverige var neutralt under kriget. De som fortfarande skyller på en "samlingsregering" under kriget. De som fortfarande blint tror på det svenska folkhemmet. De som fortfarande röstar på detta parti och skanderar på deras 1:a majtåg. De som gick på lögnen!

Som vi skrev inledningsvis: För att komma undan med den perfekta lögnen krävs något man vill dölja. Det krävs att man har ensidig makt över folkets informationskanaler och en ständig indoktrinering av den alternativa sanningen. Som vi också nämnde inledningsvis behövs en fårskock. Fogliga, snälla, naiva, godtrogna och blåögda individer som bara fungerar i flock när man inte behöver tänka själv eller ta egna beslut.

Vi kallas av många för "Det sovande folket". Vi vågar inte vakna och se sanningen. Tyskarna kallar oss för "Die dummen Schweden". Vi är för dumma för att våga tänka och dra egna slutsatser. Det finns fog för dessa öknamn. Socialismen har gjort oss tröga och hjärntvättade eftersom de ljugit oss rakt i ansiktet under så många decennier att nu när vi sakta sakta vaknar upp ur mardrömmen så vet vi inte riktigt var vi är. Vi vet inte vad vi ska göra eller hur vi ska agera.

Tage Erlander och Olof Palme lovade oss ett tryggt solidariskt folkhem för det svenska folket byggt på arbete, moral, plikt och solidaritet. Det lät ju så fint. Men vad blev slutresultatet? Göran Persson och Stefan Löfven gav oss ett dårhus med bilbränder, blåljusattacker, gängkriminalitet, gruppvåldtäkter, böneutrop, sharialagar och muslimska parallell-samhällen. Ett samhälle som försvarar kriminella och kämpar för att få "hem" radikaliserade IS-terrorister hellre än att ta hand om våra egna hemlösa. Ett samhälle som ger frivilligt hitkomna människor från andra kulturer förtur in på den svenska bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Ett samhälle där man kan skära huvudet av en våldtagen kvinna och media rapporterar om "knivskador" samtidigt som man jagar och bötfäller svenskar som på Facebook skriver nedsättande om utländska våldtäktsmän. Ett samhälle där Du tvingas böta 10 000 kronor för kränkning om Du ifrågasätter slöjan men där en muslimsk busschaufför kan vägra svenska kvinnor åka med för de har "fel" klädsel. Ett samhälle där svenskar varje vecka tvingas höra via högtalare på ett främmande språk att Allah är den enda sanna guden. Ett samhälle där vi döljer den grova kriminalitet och förskönar de no-go-zoner som växer sig större för varje år. Ett samhälle där tiggeri, gruppvåldtäkter, gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar och mord idag är ett normaltillstånd. Var det verkligen detta Tage Erlander och Olof Palme kämpade för? Var det verkligen detta samhälle Du arbetade för? Var det verkligen detta samhälle du röstade för?

Sakta sakta håller det sovande folket på att vakna. Sorligt nog ligger var fjärde svensk fortfarande i djup koma. De vill inte förstå verkligheten. De vill inte se sin omgivning. De vill inte erkänna sitt misstag för de tror fortfarande på den (S)tora lögnen!

// Blenda W Thor.

Tack för Du delar denna artikel på sociala media och följer Facebookgruppen ”Socialdemokraterna & Sanningen”. 

Tack för Du vill vara med och finansiera sajten!

Swish: 0708 371 788 (ext. konto UW)

Swedbank Bankkonto.

Clearingnr: 8169-5

Kontonr: 694 425 565-9

Mottagarnamn: Blenda W Thor

Klicka in på Din bank-app. Klicka på menyrutan och på "Betala & överföra". I rutan "Meddelande till mottagare" skriv det som sedan presenters på denna sajt. Du kan därmed följa och se att Din gåva gör skillnad! 

Kontakt kan endast ske via kontakt@s-sanningen.com  Tack för Ditt bidrag!

  • 4F
  • 4I

 

Läs mer:

(16) Mineringen

(17) Krigsskadeståndet (ännu ej public.)

(18) Naziguldet

(19) Atombombsprojektet

(20) C-gas projektet

 

Video:

VIDEO: "Om alla gjorde som ni, vilka skulle då besegrat Hitler?" Margaret Thatcher skräder inte orden om Sveriges "neutralitetspolitik" under kriget...

VIDEO: Vad händer om man har en avvikande åsikt under att 1:a majtåg där alla pratar om "yttrandefrihet" och "allas lika värde"...?

VIDEO: "Leve Palestina och krossa sionismen" Socialdemokrater skriker och skanderar öppet sitt judehat och antisemitism. under sina 1:a majdemonstrationer.

Kommentarsfält:

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round