top of page

Ett arbetarparti  

- men utan arbetarpolitik!

Socialdemokratin är på väg att bli ett parti som alltmer för en politik för en välmående urban medelklass kombinerad med tycka synd om-politik för ekonomiskt marginaliserade grupper. Det har lett till att (S) i allt mindre utsträckning bevakar de breda löntagargruppernas intressen, menar LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

Svensk socialdemokrati är en av världens mest framgångsrika politiska rörelser. Framgången kan sannolikt i stor utsträckning sökas i partiets förmåga att vara en garant och en samlande kraft för att förbättra breda löntagargruppers materiella intressen. En förmåga som från tidigt 1900-tal och i närmare ett sekel byggde en stark väljarkoalition bland arbetare och lägre medelklass.

Så sent som år 2007 samlade Socialdemokraterna fortfarande 70 procent av LO-männen i SCB:s partisympatiundersökning.

Metallplatta_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
sdltcc9312f-nl.jpg
Stämpel9.gif

"-Det var inte ni som lämnade oss.

Det var vi som lämnade er!"

”Socialdemokraterna gick som sämst i de bostadsområden där man traditionellt haft stort väljarstöd”

 

S byter väljarbas

Men nu håller svensk socialdemokrati i rask takt på att byta väljarbas. Den traditionella bilden av en socialdemokrat som en manlig svenskfödd LO-arbetare är allt mer historia. Istället vilar väljarbasen i växande utsträckning på två andra ben: urbana medelklassakademiker samt invandrare i förortsområden.

Utvecklingen var tydlig under riksdagsvalet 2018 där Socialdemokraterna fortsatte tappa stort bland tidigare kärnväljare – en utveckling som Irene Wennemo träffsäkert sammanfattade i Kvartal med att ”Socialdemokraterna vann makten men förlorade arbetarklassen.”!

S-partiledningen är inte okunnig om utvecklingen. I valanalysen efter valet 2018

b17ba8d4-610c-4d00-b8cc-cafcad583861.jfi

konstateras krasst att ”Socialdemokraterna gick som sämst i de bostadsområden där man traditionellt haft stort väljarstöd” och att det finns ”tydliga samband mellan tillbakagång för Socialdemokraterna och andelen invånare med arbetaryrke i valdistriktet”.

I årets val till EU-parlamentet fortsatte utvecklingen med stora tapp i kommuner eller områden där arbetare och lägre tjänstemän bor samtidigt som man hade betydande framgångar i kommuner eller områden som befolkas av urbana medelklassakademiker.

Att svensk socialdemokrati tappar arbetarklassen är inte på något sätt unikt. Tvärtom kan vi identifiera samma utveckling i ett flertal andra länder. I en läsvärd analys visar den franske nationalekonomen Thomas Piketty hur väljarna röstat i Frankrike, Storbritannien och USA under efterkrigstiden. Piketty visar att de partier som beskriver sig som antingen progressiva eller vänster inledningsvis var masspartier för arbetarklassen. Men därefter har en successiv förskjutning skett av väljarkåren. I dag är de partierna i stället överrepresenterade hos en akademisk elit och etniska minoriteter.

”Socialdemokraterna vann makten men förlorade arbetarklassen"

 

Ny väljarbas ger ny politik

Socialdemokraternas stora väljartapp bland klassiska kärnväljare rapporteras ofta i termer av vilka effekter det kan få på valresultat och regeringsbildning. Men lika intressant är samspelet mellan väljarbas och policyutveckling:

Vilken politik bedriver en socialdemokrati som förlorat arbetarklassen?

I takt med att S, precis som progressiva partier i andra länder, förlorar sina traditionella kärnväljare förändras också vilka som är aktiva inom partiet och vilka referensramar som valda S-företrädare och politiska tjänstemän har.

Thomas Pikettys tes är att skiftet av väljarbas är en viktig förklaring till att progressiva partier under senare årtionden har haft så svårt att i regeringsställning föra en ekonomisk politik som gynnat arbetarklassen.

Om Piketty har rätt borde de betydande väljarförflyttningarna i Sverige också få effekter på Socialdemokraternas policy. Och det är precis vad som nu sker.

1556722026 (1).jfif

Det pågår en självförstärkande process där de traditionella kärnväljarnas intressen blir allt mer obegripliga för aktiva S-företrädare; vilket i sin tur gör S-politiken som utformas allt mindre relevant för de forna kärnväljarna; vilket i sin tur leder till fortsatta tapp bland kärnväljarna; och så förstärks processen…

Ett uttryck för S starka ställning bland arbetare och lägre tjänstemän har varit en organisatorisk nära koppling mellan S och LO. Ibland har det påståtts att LO och dess fackförbunds organisatoriska och ekonomiska resurser är en central förklaring till Socialdemokraternas historiska framgångar. Jag är tveksam. De stora vinsterna är sannolikt snarare icke-pekuniära och handlar om att partiets nära koppling till LO historiskt bidrog till en politisk konservatism eller moderation som skapade stabilitet samtidigt som LO-medlemmar som är aktiva inom S har haft ett starkt fokus på förbättringar av vanligt folks vardag.

Frånkopplingen mellan S och arbetarklassen fördjupas av utvecklingen i media och särskilt hos public service. Tankesmedjan Katalys har i en studie visat att endast fem procent av dem som skildras i SVT är arbetarklass och att ännu färre av dem som speglas i nyhetssändningarna är representanter för arbetarklassen. Institutet för mediestudier konstaterar att det är 20 gånger vanligare att en företrädare för näringslivet kommer till tals i media än att en facklig företrädare gör det. Medias oförmåga att spegla arbetarklassens villkor gör att S-politiker och S-tjänstemän får ännu svårare att förstå och uppmärksamma sina forna kärnväljares legitima intressen och behov.

"Endast fem procent av dem som skildras i SVT är arbetarklass"

 

Exempel pensionerna

Det politiska innehållet i Januariavtalet bör nog i delar förstås just i termer av förändrade referensramar för ledande S-företrädare, där frågor som är viktiga för Socialdemokraternas nya väljare fått prioritet medan arbetarklassens och den lägre medelklassens ekonomiska intressen har fått stå tillbaka.

Ett annat illustrativt exempel på hur svårt Socialdemokraterna har att förstå och värna sina forna kärnväljares legitima ekonomiska intressen är pensionerna.

I korthet har Sverige nu ett pensionssystem som gör att växande grupper av arbetare och lägre tjänstemän efter 40 års arbetsliv på heltid får en pension på samma nivå som den som inte jobbat alls. Pensionsmyndighetens generaldirektör har beskrivit pensionssystemet på följande sätt: ”Kopplingen mellan arbete och pension är svag, trots målsättningen om det motsatta.

image-20160929-27030-3ecwqw.jpg

Samtidigt finns en betydande utmaning i att livslängden, det vill säga tiden du får njuta av din pension, är högre och ökar snabbare bland dem med eftergymnasial utbildning än dem med lägre utbildningsbakgrund. Livslängden är till och med sjunkande bland lågutbildade svenskfödda kvinnor.

Men i stället för att genomföra reformer som gör livet bättre för före detta industriarbetare och undersköterskor så valde Socialdemokraterna att tillsammans med två borgerliga partierna och Miljöpartiet  i den så kallade Pensionsgruppen att lämna pensionsnivåerna i inkomstpensionssystemet oförändrade för den som jobbat hela livet, men höja ersättningen för den som inte jobbat samt därtill höja pensionsåldern och göra det omöjligt för den som är utsliten att gå i pension vid 61 års ålder.

Socialdemokraternas agerande framstår som osedvanligt tondövt, inte minst i ljuset av att de som drabbas av pensionssystemets tilltagande problem är breda löntagargrupper som i stor utsträckning röstat på Socialdemokraterna hela livet i tron att det är partiet som bevakar deras legitima ekonomiska intressen.

Enligt min bedömning kommer vi att få se mer av dylika politiska förändringar där Socialdemokraterna inte bevakar de breda löntagargruppernas intressen. Istället kommer vi se mer av politik för en välmående urban medelklass kombinerad med tycka synd om-politik för ekonomiskt marginaliserade grupper.

"Socialdemokraternas agerande framstår som osedvanligt tondövt"

 

Danmark visar vägen

Kan man då som gråsosse ha något hopp om att socialdemokratin hittar tillbaka hem till sina kärnväljare?

Ja absolut! Utvecklingen i Danmark visar att även en vilsen socialdemokrati kan forma en politik som vinner stöd hos traditionella kärnväljare och sedan också genomförs i regeringsställning. Men det är en resa som kommer att kräva en rejäl dos självrannsakan och S-företrädare som orkar säga till de väljare som försvunnit:

Det var inte ni som lämnade oss!

Det var vi som lämnade er!

// Anders Johansson.

  • 4F
  • 4I

Kommentarsfält:

 

Tack för Ditt bidrag!

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

 

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

 

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson

 

 

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Så kunna vi i dag hälsa vår blågula fana icke blott i den befriande känslan av en överstånden fara utan jämväl i starkare medvetande om en levande svensk vilja och förmåga till nationell hävdelse, till beslutsamt värn kring fosterlandet och dess dyrbara värden. Leve fosterlandet, leve Sverige"

-Per Albin Hansson, Socialdemokraterna

”Någon gång kanske vi hamnar i minoritet, och försvarar vi då muslimernas rätt, ja då går vi lite tryggare”

-Jens Orback, Socialdemokraterna

"Är det rätt att bomba Afghanistan och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

- Ja, det tycker jag. I alla krig dör civila; det är som om folk glömmer bort det mellan varven, att bomber är något tekniskt"

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

"Funderar på om jag ska göra honom till valack först innan skottet kommer."

- Denise Nordström, Socialdemokraterna

”När Afrikaner säger att Svenska tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna, för att dom är så lättklädda. Är det ok att köra över en neger om det är mörkt ute?”.

-Fredrik Norén, Socialdemokraterna

"Ska fan döda SDU när de kommer till Växjö /Skjut en snut rakt i fejjjjan"

- Jonatan Bengtsson, Socialdemokraterna

 

" Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan"

- Per Albin Hansson, Socialdemokraterna.

"Sverige har aldrig varit tryggare än nu"

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

"Jag ska skära av dig dina bröst och steka dem i smör. Du ska dö din hora"

-Marcus Arnesson, Socialdemokraterna

”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer … att den nordiska rasen är värdefullare än den nergroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina”

-Allan Vougt, Socialdemokraterna

”Det vore roligt om Sverige med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”

-Ulla Lindström, Socialdemokraterna

​​

"Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong, kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen."

- SSU Södra Älvsborg

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

-Per Albin Hansson

”Svenskarna måste integreras i det nya mångkulturella Sverige, det gamla Sverige kommer aldrig tillbaka”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

."Ja, ett riktigt pack är vad de är (...) Skicka dem med bananbåt dit de kom ifrån"

-Rickard Almqvist, Socialdemokraterna

 

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Hur vågar Jimmie Åkesson kritisera en 16-årig flicka vars idèer skulle innebära att vi går tillbaka till stenåldern”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

” Jag ser inget problem om svenskarna dör ut”

Mona Sahlin, Socialdemokraterna

 

”Våra problem beror inte på invandrarna utan på de äldre svenskarna”

Annika Strandhäll, Socialdemokraterna

”Jag är en stolt manshatare, för ni är äckliga varelser som lever på vår jord” 

Marwa Karim, Socialdemokraterna

 

”Sverige behöver en muslimsk helgdag”

Carin Jämtin, Socialdemokraterna

 

”Vi kommer aldrig kritisera islam, den religion vi hyser störst respekt för”

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”Vi skulle inte ens samarbeta med Sd för att rädda landet”

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna

 

”De blir en förtjänst för samhället lite längre fram” 

Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

"Nu får det vara slut på alla bögfrågor”

Jan O Karlsson, Socialdemokraterna

 

”I.. på Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly”

-Stefan Löfven, Socialdemokraterna

 

”För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet”

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Men, så hyggligt… Jävla skithög”.

-Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

 

"Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem”

-Per Nuder, Socialdemokraterna

 

”Nominera Adolf Hitler till Nobels fredspris”

E-rik Brandt, Socialdemokraterna

 

”Islamska regler är viktigare än svenska regler”

-Imad Omairat, Socialdemokraterna

 

"Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort"

-Göran Persson, Socialdemokraterna

 

"Släpper vi in fler såna får vi bara problem i samhället. Muslimerna är ett hot"

-Ingmar Hulting, Socialdemokraterna

 

​​

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt”

-Mona Sahlin, Socialdemokraterna

bottom of page